Υπολογισμός Μορίων - Νέο Σύστημα

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ - ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Α'
Για υπολογισμό των μορίων εισαγωγής σας
συμπληρώστε τη βαθμολογία σας στα παρακάτω πεδία
σε κλίμακα από 1 - 200.
+
-
+
-
+
-
+
-
Νέος Υπολογισμός
Υπολογισμός

Βοήθεια

   Ελαχιστοποίηση

Μόρια με Ειδικό Μάθημα

Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μά8ημα που προκύπτουν ως εξής :

Έστω γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών 150 μόρια, τότε μόρια Αγγλικών = 150 x 2 = 300

Κι έστω πως ο συνολικός αριθμός μορίων χωρίς το ειδικό μάθημα είναι 1455 (με άριστα τα 2000 μόρια).

Τότε Συνολικός αριθμός μορίων 1455 + 300 = 1755 (με άριστα τα 2400 μόρια).

Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρο σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :

Έστω γραπτός βαθμός στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 125 και στο μάθημα Γραμμικό Σχέδιο 135. Βρίσκω τον

Μέσο Όρο = (125 +135) : 2 = 130

Μέσος όρος x 2 = 130 x 2 = 260

Συνολικός αριθμός μορίων 1455 + 260 = 1715 (με άριστα τα 2400 μόρια).

 

 

 

 

 

edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης