ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών εφαρμογής

Επιλέξτε την εφαρμογή που σας ταιριάζει!

 

Δυνατότητες Δωρεάν Έκδοση
edu4u
Professional Έκδοση
edu4u
Υπολογισμός & Εκτύπωση Μορίων
Συμπλήρωση & Εκτύπωση Μηχανογραφικού
Πλήρης ενημέρωση για όλα τα Τμήματα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
(σκοπός – προγράμματα σπουδών – αγορά εργασίας)
 
Πλήρης ενημέρωση για όλα τα Επαγγέλματα
(μονογραφίες – ζήτηση – επαγγελματικά δικαιώματα)
 
Πλήρης ενημέρωση για όλα τα Ειδικά Μαθήματα και Αθλήματα  
Καθοδήγηση βήμα – βήμα στη συμπλήρωση Μηχανογραφικού
Σύνδεσμος (link) για όλα τα Τμήματα ΑΕΙ - ΑΤΕΙ
Εκτυπώσεις με το λογότυπο του Εκπαιδευτηρίου  
Εκτυπώσεις στο έντυπο του Μηχανογραφικού (φόρμα ΥΠΕΠΘ)
Καταγραφή – Παρακολούθηση μαθητών  

 

 

edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης