Κυριακή, 02 Οκτωβρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022
Η διαδρομή των γραπτών μετά το τέλος της εξέτασης ...

Η διακίνηση των γραπτών από τα Εξεταστικό Κέντρα (Ε.Κ.) στα βαθμολογικά κέντρα, αλλά και των βαθμών από τα βαθμολογικά κέντρα προς τα Λύκεια είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία όμως τηρείται με ευλάβεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες τσυ υπουργείου Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι καλό θα ήταν να τις γνωρίζουν τις διαδικασίες αυτές και να ξέρουν πώς ακριβώς γίνεται n διακίνηση των γραπτών τους ώστε να μην έχουν ένα επιπλέον άγχος σχετικά με την τύχη που έχουν τα τετράδιά τους από την ώρα, που τα παραδίδουν στους επιτηρητές. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η διαδικασία γίνεται ως εξής: Οι Επιτηρητές κατά την παράδοση των γραπτών από τους εξεταζόμενους και παρουσία τσυ εξεταζομένου επικαλύπτουν με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία που αναφέρονται στο πάνω εσωτερικό μέρος του εξωφύλλου.

Κατά την επικόλληση τσυ αδιαφανούς αυτοκόλλητου, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μέρος που έχει την κόλλα να επι κολλάται πάνω στην οικεία γραμ μοσκίαση. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό. Αν το τμήμα που έχει την κόλλα επικολληθεί λανθασμένα πάνω στα ατομικά στοιχεία, δημιουργείται κατά την αποκόλληση πρόβλημα αναγνώρισης της ταυτότητας του γραπτού. Πριν από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, οι επιτηρητές διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόμενο και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω  από την υπογραφή τους και της επόμενης λευκής σελίδας.Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης στην αίθουσα (παράδοση και του τελευταίου γραπτού), παραδίδουν άμεσα με πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης τα γραπτά, τα απουσιολόγια και τις καταστάσεις παρόντων απόντων στη Λυκειακή Επιτροπή. 2Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπά νω διαδικασία τα γραπτά ΓΕΛή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ' ) από όλες τις αίθουσες του οικείου λυκείου, τα συσκευάζει σε ένα δέμα, στο οποίο περιλαμβάνονται και αντίγραφα των αντίστοιχων καταστάσεων που έχουν σημειωθεί οι απόντες, καθώς και τα απουσιολόγια. συμφωνεί με τον αριθμό που αναγράφεται στο κάθε δέμα, επισημειώνεται σχετική παρατήρηση στο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που μονογράφεται τόσο από τον συνοδό όσο και από τον παραλήπτη του Β.Κ. 

 

 

 Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδεστικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα αλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη. Τα γραπτά συσκευάζονται ως εξής: Όλα τα γραπτά του Ε.Κ. συσκευάζονται σε ένα δέμα. Το δέμα σφρα γίζεται στο σημείο κλεισίματος και στο περίβλημα του κάθε δέματος αναγράφονται ο τίτλος του Λυκείου Ε.Κ., η ημερομηνία εξέτασης, ο αριθμός των γραπτών που περιέχει το δέμα και ο παραλήπτης του δέματος, η διεύθυνσή του και ο Τσχυ δρομικός Κώδικας, δηλαδή n ΕΕΔΔΕ. Εφιστάται ιδιαίτερα n προσοχή των Λυκειακών Επιτροπών στην καλή συσκευασία έτσι ώστε να προστατεύονται τα γραπτά δοκίμια και να μην υπαρχει κίνδυνος αλλοίωσης των γραπτών δοκιμίων κατά τη μεταφορά τους. Διευκρινίζεται για άλλη μία φορά ότι όλα τα γραπτά του Ε.Κ. θα διακινηθούν προς την ΕΕΔΔΕ και το ίδιο Β.Κ., ανεξαρτήτως αν σε αυτό το Ε.Κ. εξετάζονται μα θητές Λυκείων που ενδεχομένως ανήκαν σε διαφορετικά πρώην Γραφεία Δ.Ε. Αν στο συγκεκριμένο Ε.Κ. εξετάζονται υποψήφιοι και από ημερήοια και από εσηερινάΛύκεια (ΓΕΑ ή και ΕΠΑΛ Β ' ), τότε το δέμα περιέχει 2 πακέτα γραπτών ανά τύπο Λυκείου (1 γιατα ημερήσια και 1 γιαταεαπε ρινά), σε καθένα από τα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των γραπτών για τα ημερήσια και για τα εσπερινά αντίστοιχα και ο αριθμός των γραπτών ανά Λύκειο προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση (α' ή β' ανωτέρω), τα γραπτά του δέματος (περίπτωση α') ή κάθε πακέτου (περίπτωση β'), θα είναι ήδη χωρισμένα σε υποφακέλους ανά μάθημα κατεύθυνση. Σε κάθε υποφάκελο θα αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και ο αριθμός των γραπτών ανά μάθημα. 3Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή ότινδεσμο, ο οποίος τα μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ. Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή Β θμιας Εκπ σης. 4Η ΕΕΔΔΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των γραπτών από όλα τα Ε.Κ. της περιφέρειάς της, τα αποστέλλει χωρίς να ανοίγει τα δέματα στο οικείο Βαθμολογικό Κέντρο. Η αποστολή γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

read women cheat husband website
open buy generic viagra viagra soft how to take
click here when married men cheat catch a cheat
married men cheat wife cheat read here
online beautiful women cheat read here
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
why some women cheat click why married men cheat
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone
end pregnancy teen pregnancy abortion ways to terminate an early pregnancy
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy
ldn 4.5 mg myjustliving.com naltrexone side effects forum

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3784 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 - 22:02
Σχόλια (0)

Απαλλαγή από τέλη Φοίτησης
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022 - 20:24
Σχόλια (8)

Όριο σπουδών
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022 - 18:31
Σχόλια (3)

Πρακτική ΙΕΚ και κατατακτήριες
Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 - 19:44
Σχόλια (0)

απώλεια πάσου
Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022 - 00:03
Σχόλια (2)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ 2020-2021
Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 - 17:02
Σχόλια (1)

Ποιο επάγγελμα φέρνει τα περισσότερα λεφτά
Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 - 22:22
Σχόλια (3)

Υποτροφία ΙΚΥ ΕΚΟ ΕΡΩΤΗΣΗ
Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (14)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (1.000€)
Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2022 - 13:50
Σχόλια (14)

ΔΟΑΤΑΠ
Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022 - 10:06
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022
Εγγραφές πρωτοετών Ελλήνων Εξωτερικού / Διαδικασία και δικαιολογητικά
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022
Έξυπνοι τρόποι να εξασφαλίσεις οικονομική διαμονή ως φοιτητής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022
Εν αναμονή της έναρξης των μετεγγραφών / Πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσουν
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022
Πανελλαδικές 2023: Τι αλλάζει για το μηχανογραφικό
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2022
ΕΚΠΑ: Δεύτερο αγγλόφωνο Τμήμα Ιατρικής – Φοιτητές από 26 χώρες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Σελίδα 1 από 5752 (34511 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5750
5751
5752
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης