Απόφαση του υπουργείου παιδείας για «Παρατάσεις θητείας, ανακλήσεις και διακοπές θητείας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. υπηρετούντων σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία».

Η απόφαση

Παρατείνουμε τη θητεία των παρακάτω υπηρετούντων σε Πρότυπα σχολεία εκπαιδευτικών Δ.Ε. μέχρι 31-8-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 (Α΄ 110).

Ανακαλούμε, την υπ΄αριθμ. 104954/Ε2/30-8-2021 (ΑΔΑ: 6Τ9146ΜΤΛΗ-ΗΚ7) Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ««Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2022», μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην παράταση της θητείας των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Διακόπτουμε από 15-09-2021 τη θητεία των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε. λόγω μετάταξής τους σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π.

  

Πηγή: ipaideia.gr