Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Ολοκλήρωση Εγγραφών Πρωτοετών για κάθε Τμήμα (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πρέπει να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις Τμήματός τους (ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ), προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που ορίζονται για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Αν έχετε περάσει σε άλλο ΑΕΙ και θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας συντονιστείτε εδώ και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. 


Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στις Γραμματείες των Τμημάτων ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.


1. Τμήμα Μαθηματικών

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών
(Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022)

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει από Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 8 Οκτωβρίου:

 • ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (με την ένδειξη στον φάκελο «Εγγραφή Πρωτοετούς»)
 • ή να καταθέσουν στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (το οποίο απαιτείται να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας)

τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετούς φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).

5. Μία (1) φωτογραφία, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Ειδικές Περιπτώσεις

6. Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά MONO τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα/Σχολή και ΔΕΝ το δήλωσαν κατά τη φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

Διεύθυνση Γραμματείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Μεταβατικό Κτίριο (ισόγειο)
ΤΚ 45110, Ιωάννινα

Τηλ. 2651007428 – 2651007493

Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης κατάθεσης των δικαιολογητικών παρακαλούνται οι φοιτητές για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού» να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν το συγχρωτισμό τους στο χώρο της Γραμματείας. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα. 

Σημείωση:

 • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλεί από τη Γραμματεία Bεβαίωση Σπουδών στο προσωπικό σας email. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου σας και κατά συνέπεια μπορείτε να πληροφορηθείτε και το username που σας αντιστοιχεί, το οποίο έχει τη μορφή ma----- (όπου παύλες ο πενταψήφιος Αριθμός Μητρώου).
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν αναστολή σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μπορούν να στείλουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, Αίτηση με την οποία να ζητούν την αναστολή των σπουδών τους, ώστε να μην αποσταλεί σε αυτούς βεβαίωση σπουδών αλλά βεβαίωση αναστολής φοίτησης. Αν ο φοιτητής λάβει Βεβαίωση Σπουδών θα πρέπει να την επιστρέψει στη Γραμματεία και να μην έχει κατατεθεί σε κάποιο φορέα.
 • Οι άρρενες πρωτοετείς φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση στρατολογικής χρήσης για αναβολή στράτευσης, μπορούν επίσης να στείλουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, Αίτηση για να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.  

Από τη Γραμματεία

2. Τμήμα Φιλολογίας

Ενέργειες μετά την ηλεκτρονική εγγραφή:

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική σας εγγραφή θα στείλετε στη Γραμματεία Φιλολογίας σε έντυπη μορφή μέχρι 30/09/2021:

-την αίτηση εγγραφής που κάνατε ηλεκτρονικά (να υπάρχει σε κάποιο σημείο και η υπογραφή του/της φοιτητή/τριας

-φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

-μια φωτογραφία (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη τύπου ταυτότητας)

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας

Μεταβατικό κτήριο

Τ.Κ. 451 10

Ιωάννινα (fοititikanea.gr)

3. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στη Διεύθυνση (του Ακαδημαϊκού Τμήματος εγγραφής τους):

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/. Δείτε εδώ την ανακοίνωση του πανεπιστημίου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος η διαδικασία ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού απαραίτητου για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και παροχές του ιδρύματος.

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμηματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης

Μεταβατικό Κτήριο Διοίκησης Α΄ Όροφος, Ι’ 209

Τ.κ. 45110, Ιωάννινα

4. Τμήμα Φιλοσοφίας

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση: 

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας 

Μεταβατικό Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 

Τ.Κ. 45110 

Ιωάννινα 

με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. 
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ (επισυνάπτεται προς διευκόλυνσή σας). 
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:  

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007185 (κ. Λέκκου Ανθούλα), 2651007186 (κ. Γούσια Μαριάννα),  2651007405 (κ. Ευσταθίου Φανή). 

5. Τμήμα Φυσικής

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής (Μεταβατικό Κτίριο)
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα
 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  (επισυνάπτεται).
 3. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). 
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
 5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

6. Τμήμα Χημείας

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν  να αποστείλουν  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας  είτε ταχυδρομικά με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από ΤΡΙΤΗ 28 Σεπτεμβρίου έως ΠΕΜΠΤΗ 7 Οκτωβρίου (με την ένδειξη στον φάκελο “εγγραφή πρωτοετούς”) είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία  ή μέσω εξουσιοδοτημένου  ατόμου * από ΠΕΜΠΤΗ 30 Σεπτεμβρίου 2021 έως ΠΕΜΠΤΗ 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 έως 13:00, τα εξής  δικαιολογητικά:

***ΛΌΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΥΝΊΣΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ  ΠΑΡΑ  Η ΠΡΟΣΈΛΕΥΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ  ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ

1.Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως.
2.Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως.
3.Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως.
4.Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
5.Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης , Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

ΤΚ 45110 Ιωάννινα

ΑΡΧΕΙΟΑΡΧΕΙΟ

7. Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 στη Διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Τμήματος εγγραφής τους :

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο:  τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές  που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ ).

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

Από

τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

8. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή κατά την έναρξη του 1ου μαθήματος παρακολούθησης (δια ζώσης) θα υπάρχει ειδικό box στην αίθουσα διδασκαλίας.

Τα επιπλέον «δικαιολογητικά» που χρειάζεται να στείλετε είναι μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α4 επισυνάπτεται)
 3. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α επισυνάπτεται).
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).
 5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Εάν, οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση: https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

ΜΟΝΟ για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός (1) μόνο ατόμου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κτίριο Διοίκησης (1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα

9. Τμήμα Λογοθεραπείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας, ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Πανεπιστημιούπολη Β΄- Γραμματεία Τμήματος Λογοθεραπείας – 4ο χλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών – Τ.Κ. 45500 – Ιωάννινα

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 2. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
 3. ΑΚΟΥΟΓΡΑΜΜΑ, χορηγείται από Ω.Ρ.Λ. ιατρό (Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη).
 4. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη).

Εάν οι φοιτητές δε συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το Α.Μ.Κ.Α. τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

10. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος με υπηρεσία ταχυμεταφοράς(courier), τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και τo Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 στη Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής(δε χρειάζεται επικύρωση), την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
 2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) και υπογεγραμμένη τη Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Α4) (www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ )
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο: τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ ).

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

Όταν θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές των φοιτητών από τη Γραμματεία, θα σταλούν στο προσωπικό τους email η βεβαίωση σπουδών και οι οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Από τη Γραμματεία ΠΤΔΕ

11. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Ανακοίνωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα του ΕΟΔΥ κατά της διασποράς του COVID-19 για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

 1. Εκτυπωμένη και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

 2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

Για το Έντυπο Α7α_Επικαιροποίηση Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή πατήστε εδώ

 1. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Α4)

Για τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).

 2. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο: τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ).
Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.
Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστημιούπολη

Τ.Κ. 451 10   Ιωάννινα

12. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Α. Η εγγραφή των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από την Παρασκευή 1/10/2021 μέχρι και την Δευτέρα 11/10/2021, με αποστολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι τα εξής:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται).
 2. Τίτλος απόλυσης (πρωτότυπος τίτλος απόλυσης) ο οποίος θα επιστραφεί στους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και με την έναρξη των μαθημάτων τους. Η παραλαβή του απολυτηρίου θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος αφού προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση για ραντεβού (τηλ. 2651007257).
 3. Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (επισυνάπτεται)
 4. Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται) 
 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή του διαβατηρίου τους 
 6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής (επισυνάπτεται)
 8. Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα).

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από το οποίο προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 

Β. Για την εγγραφή των Κυπρίων επιτυχόντων των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

META την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι νεοεισαχθέντες φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν Ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού τους, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο Α8. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Παρακαλούνται οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του Τμήματός μας, αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, να μεταβούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr στο κάτω μέρος της σελίδας και να συμπληρώσουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή, πατώντας στο σύνδεσμο «Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή/Σπουδαστή».

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την προαιρετική παραμονή σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα δίνονται στα Γραφεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (Πληροφορίες για τις φοιτητικές κατοικίες στο τηλέφωνο 26510-05466, 05467).

Δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2021-2022

a7a-oloklirosi_eggrafis

a4-enimerosi_gdpr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-2022

Α8-Οδηγίες_ενεργοποίησης_λογαριασμού(24-9-2021)

13. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ολοκλήρωση Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών

27 Σεπτ. 2021

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν

• ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 8 Οκτωβρίου (με την ένδειξη στον φάκελο «εγγραφή πρωτοετούς»)

• ή να καταθέσουν στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* (ωράριο για την κατάθεση των δικαιολογητικών –> 09:00-13:00) εντός της ίδιας προθεσμίας, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).

5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα/Σχολή και δεν το δήλωσαν κατά τη φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στην ανακοινωθείσα προθεσμία, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

Διεύθυνση Γραμματείας

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Μεταβατικό Κτίριο
ΤΚ 451 10 Ιωάννινα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Τηλ. 265107148, 265107109

Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης κατάθεσης των δικαιολογητικών παρακαλούνται οι φοιτητές για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού» να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν το συγχρωτισμό τους στο χώρο της Γραμματείας. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν ήδη συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Συνημμένο αρχείο:  oloklirosi_eggrafis.docx

14. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Ολοκλήρωση Εγγραφής & Ταυτοπροσωπία

Δικαιολογητικά Ολοκλήρωσης Εγγραφής

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν

 • ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 8 Οκτωβρίου (με την ένδειξη στον φάκελο «εγγραφή πρωτοετούς»)
 • ή να καταθέσουν στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο* (ωράριο για την κατάθεση των δικαιολογητικών –> 09:00-13:00)

εντός της ίδιας προθεσμίας, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.
 3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν αυτοπροσώπως, στο έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλο επίσημο φορέα.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
 5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα/Σχολή και δεν το δήλωσαν κατά τη φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά).

*Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στην ανακοινωθείσα προθεσμία, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

Διεύθυνση Γραμματείας

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Μεταβατικό Κτίριο (ισόγειο)

ΤΚ 451 10 Ιωάννινα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΘ 1186

Τηλ. 2651007458 – 2651007213

Στην περίπτωση της αυτοπρόσωπης κατάθεσης των δικαιολογητικών παρακαλούνται οι φοιτητές για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού» να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν το συγχρωτισμό τους στο χώρο της Γραμματείας.

15. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στη Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).
4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν,
χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

16. Τμήμα Ψυχολογίας

Ολοκλήρωση εγγραφών – Ταυτοπροσωπία πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο∗ ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τ.Κ. 45110), τα εξής

επιπλέον δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν απαιτείται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 • Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μέσα στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες, είναι δυνατό να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τη νόμιμη εξουσιοδότηση καθώς και αντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του πρωτοετή φοιτητή.

17. Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πανεπιστημιούπολη Β΄

4οχλμ Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

18. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΈΤΟΣ 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία Οικονομικών Επιστημών (Μεταβατικό κτίριο 1ος όροφος), στο διάστημα από Δευτέρα 27/9/2021 έως Τετάρτη 6/10/2021 κάθε μέρα 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ., έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. 

{Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, μόνο σε αυτό το έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.}

2.    Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α), επισυνάπτεται σε WORD.

3.    Υπογεγραμμένη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Α-4), επισυνάπτεται σε WORD.

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις). Η φωτοτυπία δε χρειάζεται επικύρωση.

5.    Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος,  ο φοιτητής μπορεί να στείλει τα παραπάνω δικαιολογητικά  με το Ταχυδρομείο ή με Courier στη Γραμματεία στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης

Τ.Κ. 45110 ▪ Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

19. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στο διάστημα από Δευτέρα 27/9/2021 έως Τετάρτη 6/10/2021 κάθε μέρα 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ., έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.

{Εάν οι φοιτητές αποστείλουν τα δικαιολογητικά και δεν προσέλθουν  αυτοπροσώπως, μόνο σε αυτό το έντυπο πρέπει να υπάρχει Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π.}

2.    Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) έντυπο a7a-oloklirosi_eggrafis (2)

3.    Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων a4-enimerosi-gdpr

4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις). Η φωτοτυπία δε χρειάζεται επικύρωση.

5.    Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη.

Εάν οι φοιτητές δε συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή ή του νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος,  ο φοιτητής μπορεί να στείλει τα παραπάνω δικαιολογητικά  με το Ταχυδρομείο ή με Courier στη Γραμματεία στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Tμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας

48100 Πρέβεζα

20. Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 στη Διεύθυνση: 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη Άρτας

Γραμματεία

Κωστακιοί Άρτας 

ΤΚ 47150 

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. 
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ 
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:  

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

21. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα παρακάτω επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021, στη Διεύθυνση:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη Άρτας, Κωστακιοί, 47100 Άρτα.

Οι φοιτητές μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
 2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) (Πατήστε εδώ να το κατεβάσετε).
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

22. Τμήμα Γεωπονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη Άρτας,  Κωστακιοί Άρτας, 47100 Άρτα:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. 
 2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/ 
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
 4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:  

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 64 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μεταγραφές και εστιες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 - 13:11
Σχόλια (0)

ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 19:27
Σχόλια (1)

Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
Σχόλια (0)

Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (8)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κλείσιμο σχολείων – Πλεύρης: Τι απαντά στο ενδεχόμενο νέου λουκέτου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κορωνοϊός: 10.673 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα σε παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Πανελλαδικές 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
ΕΠΑΛ: Απολύεται ο καθηγητής που χτύπησε μαθήτρια μέσα στην τάξη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Σελίδα 1 από 5249 (31493 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5247
5248
5249
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης