Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Unic

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Τροπολογία: Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω ψηφιακών υποδομών

Τροπολογία,  στη Βουλή για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων μέσω ψηφιακών υποδομών, κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, η οποία συνυπογράφεται από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

1. Για την παροχή ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής παιδιών και εφήβων έως δεκαοκτώ (18) ετών, μπορούν να χρησιμοποιούνται ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες.

2. Τις υπηρεσίες ιατρικής, ψυχικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε παιδιά και εφήβους έως δεκαοκτώ (18) ετών παρέχουν, κατά περίπτωση, παιδοψυχίατροι και επαγγελματίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.), καθώς και ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

3. Οι ψηφιακές υπηρεσίες της παρ. Ι παρέχονται με ευθύνη του θεράποντος παιδοψυχιάτρου ή επαγγελματία υγείας, που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων παιδοψυχίατρος ή επαγγελματίας υγείας υποχρεούται να ζητεί από τον έχοντα τη γονική μέριμνα ή ασκούντα την επιμέλεια του θεραπευόμενου ανηλίκου, τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης της τηλεψυχιατρικής, σύμφωνα με τα άρθρα Ι και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287), ή της μη ιατρικής πράξης της τηλεσυμβουλευτικής, αναλόγως της ιδιότητάς του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/5.6.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Β’ 2344), σύμφωνα με τον εκάστοτε Κώδικα Δεοντολογίας που ισχύει για λοιπούς επαγγελματίες υγείας και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική ρύθμιση. Η επεξεργασία δεδομένων του ασθενούς, των συγγενών και των συνοίκων του, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρ. 1, θεμελιώνεται στις περ. γ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Οι Οδηγίες των Νοσοκομείων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που παρέχουν τις ως άνω υπηρεσίες είναι συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές. 

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες της παρ. Ι και η διαλειτουργικότητα αυτών με άλλες υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής παιδοψυχιάτρων και επαγγελματιών υγείας της παρ. 2, ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής εφαρμογής, καθώς και όλα τα Θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισόδου τους στην εφαρμογή, τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του χρήστη δεδομένα, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον χρόνο εισόδου και παραμονής του χρήστη στην εφαρμογή, οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, κάθε οργανωτικό και Τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους νια επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, τα Θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εψαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και λειτουργίας της, ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, οι αποδέκτες των δεδομένων, σι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 53 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΕΑΠ Ευρωπαικός Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 20:16
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

επαγγελματικός προσανατολισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 14:05
Σχόλια (6)

Ψυχολογία
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 - 22:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κάτ εξαίρεση μεταγραφές
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 - 18:17
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:23
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:21
Σχόλια (0)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 16:49
Σχόλια (2)

Νηπιαγωγων
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 - 11:22
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ-ΕΚΟ
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021 - 19:18
Σχόλια (3)

Αλλαγή επαγγέλματος
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Μέχρι και σήμερα Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να παραλάβουν τα self test
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 25 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με την απόφαση για διήμερη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 27 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ποια πανεπιστήμια κλείνουν Δευτέρα - Τρίτη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 31 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Υπ. Παιδείας: Λάθη και παραλείψεις στο Myschool στην καταχώριση των στοιχείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 35 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Σχολεία: Σε ποιες περιοχές παραμένουν κλειστά σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 38 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Τι αλλάζει από σήμερα Δευτέρα στα σχολεία και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 41 λεπτά
Σελίδα 1 από 5342 (32051 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5340
5341
5342
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης