Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022
Άρθρα
Πανελλαδικές 2022: Οι Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων ως «τροχός της τύχης»
 Αυστηροί «κόφτες» στις ισοβαθμίες, απίθανες καραμπόλες στα μηχανογραφικά!

Ένα έντονα αγχωτικό περιβάλλον θα αντιμετωπίσουν οι φετινοί υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Εκτός από το γεγονός ότι έχουν περάσει και τις τρεις τάξεις του λυκείου με συνθήκες πανδημίας και θα εξεταστούν σε αυξημένη ύλη σε σχέση με το 2020 και το 2021, εκτός από το σκόπελο και τις ανατροπές που θα προκαλέσει η θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής έχουν να υπολογίσουν μία πανδημία «συντελεστών» βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς στο σύνολο των 461 τμημάτων έχουν οριστεί συνολικά 5.611 συντελεστές, (χωρίς τους συντελεστές των ειδικών μαθημάτων), καθιστώντας το σύστημα υπολογισμού των μονάδων εξαιρετικά πολύπλοκο.

Πιο συγκεκριμένα, από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Μέχρι τώρα όλα τα Τμήματα κάθε πεδίου έχουν δύο μαθήματα βαρύτητας. Δύο μαθήματα, δηλαδή, που ο βαθμός τους πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,3 το πρώτο και 0,7 το δεύτερο. Από τις προσεχείς Πανελλαδικές όλα τα Τμήματα αναγκάστηκαν από το υπουργείο Παιδείας να ορίσουν τους δικούς τους συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα.

Έτσι κάθε υποψήφιος θα συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια σε κάθε Τμήμα, ακόμη και στα Τμήματα που έχουν το ίδιο αντικείμενο σπουδών. Μια στοιχειωδώς προσεκτική ματιά στους σχετικούς πίνακες καθιστά ολοφάνερη την ασυνεννοησία ανάμεσα σε Τμήματα με ίδια γνωστικά αντικείμενα. Άλλα μόρια συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για τη Νομική Αθήνας και άλλα για τη Νομική Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα επέλεξαν να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα. Φιλολογικά τμήματα, τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Ιστορίας κ.α. εμφανίζουν σοβαρές αποκλίσεις στους ανά μάθημα συντελεστές.

Για παράδειγμα:

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές σπουδές) εάν υποψήφιος γράψει στις πανελλαδικές εξετάσεις τους παρακάτω βαθμούς: Στα Αρχαία 8, στην Γλώσσα 12, στα Λατινικά 14 και στην Ιστορία 15. Στο 1ο πεδίο των Ανθρωπιστικών επιστημών ο μαθητής με τους παραπάνω βαθμούς θα συγκέντρωνε για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο 12.800  μόρια, ενώ για το αντίστοιχο τμήμα της Αθήνας θα συγκέντρωνε 720 μόρια λιγότερα  δηλαδή 12.080

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Βαθμολογία

Μόρια στη Νομική Αθήνας

Μόρια στη Νομική Θεσσαλονίκης

Νέα Ελληνική Γλώσσα

14

 

14.250

 

14.000

Αρχαία

12

Ιστορία

14

Λατινικά

17

2ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Βαθμολογία

Μόρια στο Φυσικό Αθήνας

Μόρια στο Φυσικό Κρήτης

Νέα Ελληνική Γλώσσα

13

 

14.250

 

13.950

Φυσική

17

Χημεία

14

Μαθηματικά

12

 

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (Θετικές Επιστήμες) εάν υποψήφιος που στοχεύει σε μαθηματικές σχολές γράψει τους παρακάτω βαθμούς: Στην Γλώσσα 12, Φυσική 14, Χημεία 13, Μαθηματικά 17. Ο υποψήφιος αυτός  συγκεντρώνει 14450 μόρια για το Μαθηματικών της Αθήνας αλλά μόλις 14.000 μόρια για το μαθηματικών Καστοριάς.

Με αυτήν την βαθμολογία ο ίδιος υποψήφιος θα συγκεντρώσει 14450 μόρια για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Βόλο,  αλλά μόλις 14120 μόρια για το ίδιο τμήμα στην Ξάνθη.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Υγείας) εάν ένας υποψήφιος γράψει: Στη Γλώσσα 18, Φυσική 17, Χημεία 17 και Βιολογία 20. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα συγκεντρώσει 18.000 μόρια για την Ιατρική Αθήνας αλλά 18100  μόρια για την Ιατρική Πάτρας. Ο ίδιος υποψήφιος για τη Νοσηλευτική Αθήνας θα συγκεντρώσει 18.000 μόρια αλλά για τη Νοσηλευτική Τρίπολης 18300 μόρια

Αθέατες όψεις της «λειτουργίας» των συντελεστών Βαρύτητας

Μία από τις αλλαγές που φέρνουν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας είναι η ανάδειξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε πρωταγωνιστή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μέχρι τώρα η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ήταν εξεταζόμενο μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων, αλλά σε κανένα Πεδίο δεν ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας, ούτε στο 1ο Πεδίο. Από φέτος στο 1ο Πεδίο 79 τμήματα έδωσαν στη Γλώσσα συντελεστή μεγαλύτερο ή ίσο του 30 ενώ και στα άλλα Πεδία είναι σημαντικός ο αριθμός των Τμημάτων που έδωσαν υψηλό συντελεστή στη Γλώσσα.

Οι συντελεστές βαρύτητας ως «κόφτες» στις ισοβαθμίες

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά πεδίο αναδεικνύονται σε καθοριστικούς, καθώς εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή. Αυτό όρισε πρόσφατη Απόφαση του ΥΠΑΙΘ για την πρόσβαση και τον υπολογισμό των μορίων.

Ανατρέχοντας στα κριτήρια (με εξαίρεση στις Στρατιωτικές Σχολές) που εφαρμόζονται, διαπιστώνει κανείς ότι όχι απλά δε θα μπαίνουν όλοι  οι ισοβαθμούντες στα ΑΕΙ, αλλά αντιθέτως, ελάχιστοι θα παραμείνουν ισοβαθμούντες μετά την εφαρμογή τους, αφού οι συντελεστές βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά πεδίο αναδεικνύονται σε καθοριστικούς, καθώς εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα,

  1.             Εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μέγιστο συντελεστή βαρύτητας. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με μέγιστο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά 
  2.             Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των τριών υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά.
  3.             Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας μεταξύ των δύο υπολοίπων μαθημάτων. Αν δεν υπάρχει ένα μοναδικό μάθημα με αμέσως μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας, τότε εισάγεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό σε εκείνο το μάθημα, που έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας και το οποίο προηγείται στη σειρά.
  4.             Αν μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.
 
 
Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 114 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΑΤΡΙΚΗ,ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΤΛ
Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 - 18:38
Σχόλια (0)


ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (35)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες μαθητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία – Σαρηγιάννης: Υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο τεστ για τους μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Μετεγγραφές 2022-2023: Σε ποιες σχολές μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Κατάταξη Σαγκάης 2022: Το ΕΚΠΑ παραμένει στο 1,3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
ΑΕΝ: Πίνακες συμπληρωματικά εισαγόμενων σπουδαστών (2022-2023)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Σελίδα 1 από 5698 (34188 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5696
5697
5698
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης