Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 24 Μαΐου 2022
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Οι νέοι συντελεστές – Τι αλλάζει στον υπολογισμό των μορίων
 Πανελλήνιες 2022: Σημαντικές είναι οι αλλαγές στις φετινές εξετάσεις και μια από αυτός είναι και ο τρόπος του υπολογισμού μορίων. Πώς διαμορφώνονται οι νέοι συντελεστές.
 
Με βάση και την εξέλιξη αυτή, κάθε τμήμα ορίζει το δικό του συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%, ενώ το άθροισμα των τεσσάρων συντελεστών πρέπει να αποδίδει το 100%. Κατά τα λοιπά, οι συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα των φετινών Πανελληνίων καθορίστηκαν, για πρώτη φορά, από τα ίδια τα πανεπιστήμια, με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.
 
Αυτό σημαίνει πως τα ίδια τα πανεπιστήμια συνδιαμορφώνουν τη βαθμολογία που θα χρειαστεί τελικά ο κάθε υποψήφιος μέσω των πανελληνίων για την εισαγωγή του σε ΑΕΙ, επειδή αυτά καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας. Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, «οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν, για πρώτη φορά φέτος, και ανακοινώθηκαν με την Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε βάσει του Ν.4777/2021. Ο τρόπος υπολογισμού μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας καθορίζονται με νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως».
 
Παραδείγματα Οι μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας σημαίνουν ότι σχεδόν σε κάθε τμήμα που διεκδικεί ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο, ο μέσος όρος επίδοσής του θα μεταβάλλεται ανάλογα με το συντελεστή που προβλέπει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.
 
Για παράδειγμα, οι Νομικές σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα έχουν διαφοροποιημένους συντελεστές, με την πρώτη σχολή να «πριμοδοτεί» με 30% συντελεστή τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αρχαίων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση «μοιράζεται» και στα τέσσερα μαθήματα ο ίδιος συντελεστής βαρύτητας (25%).
 
Ένας υποψήφιος διεκδικεί με διαφορετικό μέσο όρο επίδοσης τη Νομική Θεσσαλονίκης απ’ ό,τι τη Νομική Αθήνας. Αντίστοιχα, σε πολλά ακόμα τμήματα παρατηρείται ότι υπάρχει ανομοιογένεια σχετικά με τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς το καθένα έχει επιλέξει με δικά του κριτήρια να πριμοδοτήσει τα μαθήματα που επιθυμεί.
 
Αποκλίσεις Οι αποκλίσεις είναι αρκετά μεγάλες ακόμα και στις περιπτώσεις τμημάτων ιδίου αντικειμένου, όπως τα τμήματα Φυσικής. Αν και θα περίμενε κανείς όλα τα τμήματα αυτού του επιστημονικού αντικειμένου να «πριμοδοτούν» το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Φυσικής, δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. Στα ομώνυμα τμήματα Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Αθήνας ο συντελεστής είναι 33%, στην Πάτρα και στην Καβάλα 30%, στο Ηράκλειο Κρήτης 27% και στη Λάρισα 25%.
 
Δηλαδή, ένας υποψήφιος με πολύ υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Φυσικής «πριμοδοτείται» στη διεκδίκηση του παραπάνω τμήματος περισσότερο στις περιοχές της Αθήνας, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης απ’ ό,τι στο τμήμα της Λάρισας.
 
Πώς υπολογίζονται τα μόρια Οι νέοι συντελεστές, που διαφοροποιούνται ανά πανεπιστημιακό τμήμα, οδηγούν σε νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων του υποψηφίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ο γραπτός βαθμός του υποψηφίου ανά μάθημα θα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται από το πανεπιστημιακό τμήμα.
 
Στη συνέχεια θα προστίθενται τα τέσσερα γινόμενα και το άθροισμά τους θα πολλαπλασιάζεται με το 1.000, για να προκύψει ο μέσος όρος του υποψηφίου. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος του 1ου επιστημονικού πεδίου, ο οποίος έχει γράψει: Νεοελληνική Γλώσσα:
 
 
17, Αρχαία: 18,6, Ιστορία: 20, Λατινικά: 20, εφόσον διεκδικεί τις σχολές της Νομικής, ο μέσος όρος επίδοσής του διαμορφώνεται ως εξής: Για τις σχολές Νομικής Αθήνας και Κομοτηνής, οι συντελεστές βαρύτητας είναι σε όλα τα μαθήματα 25%.
Ο κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας, για παράδειγμα το 17 της Νεοελληνικής Γλώσσας με το 0,25. Προστίθενται τα γινόμενα (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση προστίθενται 4,25+4,65+5+5) με το άθροισμα να είναι το 18,9.
 
Πολλαπλασιάζεται επί 1.000 και η βαθμολογία για τις σχολές της Νομικής Αθήνας και Κομοτηνής διαμορφώνεται στα 18.900 μόρια.
 
Αντίθετα, η Νομική Θεσσαλονίκης διαφοροποιήθηκε και δίνει συντελεστή 30% στα μαθήματα της Γλώσσας και των Αρχαίων, ενώ από 20% στα μαθήματα της Ιστορίας και των Λατινικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με τον παραπάνω τύπο υπολογισμού μορίων η βαθμολογία του υποψηφίου «πέφτει» στα 18. 680 μόρια.
 
Σημειώνεται ότι για να αποφευχθούν οι μεγάλες αποκλίσεις στα τελικά μόρια του υποψηφίου, το κάθε τμήμα έχει ως μέγιστο συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα το 40% και ως κατώτατο το 20%.
 
Για τις περιπτώσεις των ειδικών μαθημάτων, στο σύνολο των μορίων των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων προστίθεται και η επίδοση στο ειδικό μάθημα με την παραπάνω διαδικασία.
 
Οι συντελεστές βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο Στο 1ο επιστημονικό πεδίο παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων.
 
Η πρώτη αφορά στην πιο δημοφιλή σχολή του εν λόγω πεδίου, τη Νομική, όπου ο υποψήφιος θα έχει διαφορετικό βαθμό επίδοσης ανάλογα με το αν διεκδικεί τη σχολή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.
 
Αντίστοιχα και στην Ψυχολογία, τα τμήματα αξιολογούν διαφορετικά τις επιδόσεις ανά μάθημα, με τη Νεοελληνική Γλώσσα να έχει τον υψηλότερο συντελεστή μεταξύ 30% με 35%.
 
Στο 2ο επιστημονικό πεδίο παρατηρούνται οι περισσότερες διαφοροποιήσεις, με το παράδειγμα των τμημάτων Φυσικής, που αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή στο μάθημα της Φυσικής, αλλά και των τμημάτων Μηχανικών, όπως στην περίπτωση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο αποδίδει στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστή 30%.
 
Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, οι Ιατρικές επέλεξαν κοινή γραμμή αποδίδοντας 25% συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα μαθήματα, με Φαρμακευτικές και Κτηνιατρική να διαφοροποιούνται. Με 25% συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα μαθήματα επέλεξε να κινηθεί και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα παραϊατρικά όπως Φυσικοθεραπεία και Νοσηλευτική, με τα αντίστοιχα τμήματα Νοσηλευτικής σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα να πριμοδοτούν το μάθημα της Βιολογίας με 30%.
 
Τέλος, στις οικονομικές σχολές παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ακόμα και στην ίδια πόλη.
 
Για παράδειγμα, στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΟΠΑ οι συντελεστές είναι 25% ανά μάθημα, ενώ το αντίστοιχο στο ΠΑΠΕΙ «πριμοδοτεί» κατά 30% τα μαθήματα της Πληροφορικής και της Οικονομίας.
 
Κάποια τμήματα έδωσαν και τον υψηλότερο συντελεστή σε μάθημα, όπως στην περίπτωση της Πληροφορικής στην Καστοριά, που «πριμοδοτεί» το μάθημα της Πληροφορικής με 40%.

πηγή: i paideia

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 39 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 10:45
Σχόλια (5)

μηχανογραφικο
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 00:37
Σχόλια (1)

Βάσεις
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 - 00:25
Σχόλια (4)

10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (0)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (15)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Πανελλαδικές 2022: Πότε ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής - Οι ημερομηνίες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Μηχανογραφικό 2022: Πώς θα γίνει η συμπλήρωση – Ευκαιρίες και παγίδες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Γονείς Φοιτητών: Τι να προσέξετε για την επιδότηση ρεύματος Power Pass
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Πανελλαδικές 2022 - Τα παράδοξα: Χειρότερες επιδόσεις... περισσότερα μόρια!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Σελίδα 1 από 5643 (33857 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5641
5642
5643
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης