Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Μηνιαία υποτροφία 200 ευρώ σε δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα

Υποτροφίες-Κληροδοτήματα Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκά έτη: 2019-2020 και 2020-2021, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου.

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 21-6-22 /Υποτροφίες-Κληροδοτήματα Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκά έτη: 2019-2020 και 2020-2021 (αυτή τη στιγμή δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές), σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από α): την Πέμπτη 01-9-2022 έως και τη Δευτέρα 17-10-2022

β) από τη Δευτέρα 12-9-2022 έως και τη Δευτέρα 31-10-2022 αντίστοιχα.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τις προκηρύξεις:

  1. Προκήρυξη 2019-2020
  2. Προκήρυξη 2020-2021

1. Προκήρυξη 2019-2020

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκηρύσσουμε τη χορήγηση με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου για προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν άποροι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α΄ κύκλου σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2019-2020) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών κατά σειρά Α.Ε.Ι και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι, ως κάτωθι:

α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

β. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

γ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

δ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ε. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

στ. Πανεπιστήμιο Πειραιά

2. Ηλικία έως 36 ετών.

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας αποτελεί:

  • Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου του έτους 2019, όπως αυτή προκύπτει από τη Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019
  • Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων

Εάν παρουσιαστούν φοιτητές των ανωτέρω Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συγγενείς του διαθέτη Αρχιμ. Νεοφ. Θωμόπουλου, θα διοριστούν χωρίς όρους επιλογής, με μόνη προϋπόθεση τη συγγένεια.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συγγενών υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων, κριτήριο θα αποτελέσει η βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου, του έτους 2019.

Η καταβολή της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και διαρκεί μέχρι τη λήξη των βασικών σπουδών των φοιτητών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των βασικών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδ. έτος 2019-2020 και προηγούμενα υποτροφία, για βασικές σπουδές, για την ίδια βαθμίδα σπουδών, από το κληροδότημα Αρχιμ. Νεοφ. Θωμόπουλου ή από άλλο κληροδότημα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».

γ) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης. δ)Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

ε) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/ Τμήμα Φοίτησης.

στ) Την καταγωγή.

ζ) Τον κωδικό υποψηφίου πανελληνίων εξετάσεων.

η) Αποδοχή πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων.»

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 - 151 80 - Μαρούσι.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

Α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση,

Β)είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου,

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του υποψηφίου όπως oρίζονται στην παρούσα Προκήρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι:

Στην περίπτωση που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον:

- Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας,

ή Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας, προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2. Πιστοποιητικό της μετά του διαθέτου Αρχιμ. Νεοφ. Θωμόπουλου συγγένειας των υποψηφίων υποτρόφων φοιτητών.

3. Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν.

4. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, από την οποία να προκύπτει το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε, για το επιστημονικό πεδίο μέσω του οποίου εισήχθη στο Τμήμα/ Σχολή που φοιτά.

5. Βεβαίωση περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε Σχολή/Τμήμα των ανωτέρω Πανεπιστημίων, από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο των σπουδών.

6. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος για το ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο, και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας, που παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του εισοδήματος για την οικονομική αδυναμία λαμβάνουμε υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του συνολικού δηλούμενου και τεκμαρτού εισοδήματος χωριστά του υπόχρεου και χωριστά της συζύγου. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.gsis.gr. Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καταρτίζεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά Σχολής, και κατά φθίνουσα σειρά των μορίων εισαγωγής στο Τμήμα / Σχολή φοίτησης, ως ορίζονται στο κεφάλαιο Α της παρούσης.

Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα κατάταξης. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Για έκαστο υποψήφιο του ανωτέρω πίνακα κατάταξης εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας, διενεργείται έλεγχος των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της, ως ορίζονται στη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και αναφέρονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας Προκήρυξης.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το διορισμό του ως υποτρόφου, είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου του έτους 2019 κατά σειρά Α.Ε.Ι. και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι., ως ορίζεται στο κεφάλαιο

Α της παρούσας Προκήρυξης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις της συστατικής πράξης του ως άνω κληροδοτήματος συντρέχουν για αυτόν, διορίζεται υπότροφος.

Οι επιτυχόντες σε θέση υποτροφίας για τους οποίους διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της διορίζονται υπότροφοι με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η μηνιαία χορηγία για το ανωτέρω κληροδότημα προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία, ήτοι στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών τους σπουδών (δηλαδή έχουν διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (Ν. 4009/2011 άρθρο 2 παρ. γ΄) και εφόσον η επίδοσή τους είναι καλή, δηλαδή οι φοιτητές επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, διαφορετικά διακόπτεται.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο 1ο έτος των προπτυχιακών σπουδών σε Τμήματα ή Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας Προκήρυξης..

Η χορήγηση των υποτροφιών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38, 39 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα αναδειχθούν υπότροφοι εκτός των άλλων υποχρεούνται να λάβουν το πτυχίο τους εντός έτους από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαφορετικά επιστρέφουν τα χρήματα, που έχουν λάβει.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr /Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el.

2. Προκήρυξη 2020-2021

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προκηρύσσουμε τη χορήγηση με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου για προπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

1. Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν άποροι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α΄ κύκλου σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2020-2021) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών κατά σειρά Α.Ε.Ι και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι, ως κάτωθι:

α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

β. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

γ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

δ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ε. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

στ. Πανεπιστήμιο Πειραιά

2. Ηλικία έως 36 ετών.

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας αποτελεί:

  • Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου του έτους 2020, όπως αυτή προκύπτει από τη Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020
  • Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων

Εάν παρουσιαστούν φοιτητές των ανωτέρω Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συγγενείς του διαθέτη Αρχιμ. Νεοφ. Θωμόπουλου, θα διοριστούν χωρίς όρους επιλογής, με μόνη προϋπόθεση τη συγγένεια.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συγγενών υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων, κριτήριο θα αποτελέσει η βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου, του έτους 2020.

Η καταβολή της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και διαρκεί μέχρι τη λήξη των βασικών σπουδών των φοιτητών. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα διακόσια (200,00) ευρώ.

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της καλής προόδου των βασικών σπουδών του υποτρόφου.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδ. έτος 2020-2021 και προηγούμενα υποτροφία, για βασικές σπουδές, για την ίδια βαθμίδα σπουδών, από το κληροδότημα Αρχιμανδρίτη. Νεοφύτου. Θωμόπουλου ή από άλλο κληροδότημα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Για την υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».

γ) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης. δ)Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

ε) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/ Τμήμα Φοίτησης. στ) Την καταγωγή.

ζ) Τον κωδικό υποψηφίου πανελληνίων εξετάσεων.

η) Αποδοχή πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων.»

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 - 151 80 - Μαρούσι.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

Α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση,

Β)είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου,

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή του υποψηφίου όπως oρίζονται στην παρούσα Προκήρυξη ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Επισημαίνεται ότι:

Στην περίπτωση που ο σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενος τόπος καταγωγής (τόπος γέννησης) του υποψηφίου δεν προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου, υποβάλλεται επιπλέον:

-Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας,

ή Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας, προκύπτει ο οριζόμενος στην παρούσα προκήρυξη τόπος καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2. Πιστοποιητικό της μετά του διαθέτου Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου συγγένειας των υποψηφίων υποτρόφων φοιτητών.

3. Αντίγραφο του Τίτλου Απόλυσης από σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό «Άριστα» ή «Πολύ Καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «Κοσμία», σύμφωνα με το οποίο έγινε η εγγραφή στο Τμήμα ή τη Σχολή που φοιτούν.

4. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020, από την οποία να προκύπτει το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσε, για το επιστημονικό πεδίο μέσω του οποίου εισήχθη στο Τμήμα/ Σχολή που φοιτά.

5. Βεβαίωση περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε Σχολή/Τμήμα των ανωτέρω Πανεπιστημίων, από την οποία να προκύπτει το εξάμηνο των σπουδών.

6. Αντίγραφο του τελευταίου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης εκκαθαριστικού σημειώματος για το ατομικό και οικογενειακό φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο εισόδημα, το οποίο συνολικά δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας με ένα προστατευόμενο τέκνο, και θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Επίσης θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και για κάθε μέλος της ως άνω οικογένειας, που παρουσιάζει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Διευκρινίζεται ότι στον υπολογισμό του εισοδήματος για την οικονομική αδυναμία λαμβάνουμε υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του συνολικού δηλούμενου και τεκμαρτού εισοδήματος χωριστά του υπόχρεου και χωριστά της συζύγου. Το εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να αναζητηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.gsis.gr. Κατά περίπτωση, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα ζητούνται από τους υποψήφιους εκκαθαριστικά σημειώματα περισσότερων ετών.

7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καταρτίζεται πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά Σχολής, και κατά φθίνουσα σειρά των μορίων εισαγωγής στο Τμήμα / Σχολή φοίτησης, ως ορίζονται στο κεφάλαιο Α της παρούσης.

Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα κατάταξης. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ», και συμπλήρωση στις Παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Για έκαστο υποψήφιο του ανωτέρω πίνακα κατάταξης εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας, διενεργείται έλεγχος των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της, ως ορίζονται στη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και αναφέρονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας Προκήρυξης.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το διορισμό του ως υποτρόφου, είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου του έτους 2020 κατά σειρά Α.Ε.Ι. και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι., ως ορίζεται στο κεφάλαιο

Α της παρούσας Προκήρυξης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις της συστατικής πράξης του ως άνω κληροδοτήματος συντρέχουν για αυτόν, διορίζεται υπότροφος.

Οι επιτυχόντες σε θέση υποτροφίας για τους οποίους διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της διορίζονται υπότροφοι με απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η μηνιαία χορηγία για το ανωτέρω κληροδότημα προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία, ήτοι στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και διαρκεί έως το τέλος των προπτυχιακών τους σπουδών (δηλαδή έχουν διάρκεια φοίτησης που δεν υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (Ν. 4009/2011 άρθρο 2 παρ. γ΄) και εφόσον η επίδοσή τους είναι καλή, δηλαδή οι φοιτητές επιτυγχάνουν τουλάχιστον στα 2/3 των μαθημάτων, που προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, διαφορετικά διακόπτεται.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο 1ο έτος των προπτυχιακών σπουδών σε Τμήματα ή Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο Α της παρούσας Προκήρυξης.

Η χορήγηση των υποτροφιών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 38, 39 και 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄).

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που θα αναδειχθούν υπότροφοι εκτός των άλλων υποχρεούνται να λάβουν το πτυχίο τους εντός έτους από τη λήξη του ελάχιστου αριθμού εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, όπως ορίζεται ανωτέρω, διαφορετικά επιστρέφουν τα χρήματα, που έχουν λάβει.

 

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 57 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (23)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (10)

ΑΠΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 13:42
Σχόλια (4)

Την γνώμη σας.
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 00:54
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022
Σχολεία: Έρχονται αλλαγές από Σεπτέμβριο - Ολοήμερο, Τράπεζα Θεμάτων και... ελληνική Pisa
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022
Δημόσια ΙΕΚ: Έρχονται αλλαγές στη λειτουργία τους – Νέοι κανόνες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022
Μετεγγραφές 2022-2023: Σε ποιες σχολές μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022
Πώς θα αναδεικνύονται οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 5696 (34174 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5694
5695
5696
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης