Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Πρότυπα-Πειραματικά: Από σήμερα οι αιτήσεις εισαγωγής - Οδηγός για γονείς
Η εισαγωγή στα Πειραματικά γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 28.4.2023 ενώ στα Πρότυπα με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα διεξαχθεί στις 29.4.2023

Ξεκινά σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και λήγει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 η προθεσμία που έχουν οι γονείς μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία, να καταθέσουν αιτήσεις. Η ίδια διαδικασία αφορά και στα Εκκλησιαστικά σχολεία.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνουν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), κατηγορία Εκπαίδευση, υποκατηγορία Εγγραφή σε σχολείο, ενότητα Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ή μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-seskholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai-mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24 αφορά στην εισαγωγική τάξη κάθε βαθμίδας, δηλαδή το προνήπιο, την Α΄ Δημοτικού, την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Γενικού Λυκείου. Στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) η εισαγωγή γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 28.4.2023 ενώ στα Πρότυπα Γυμνάσια και Πρότυπα Λύκεια με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που θα διεξαχθεί στις 29.4.2023 .

Για τη συμμετοχή μαθητών στις διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)». Το σύστημα αυτό, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), φιλοξενείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους εξυπηρετητές (servers) του ή στους εξυπηρετητές του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Η Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η κ.Κεραμέως στις αρχές του έτους, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή Π.Σ.. Ο υποψήφιος έχει δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει με σειρά προτίμησης μέχρι (2) Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για εισαγωγή σε ένα (1) ΠΕΙ.Σ.

1. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως εισέρχονται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet). Το Σ.Υ.Α. αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προκειμένου να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική φόρμα τα εξής πεδία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος.

2. Συμπληρώνονται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική φόρμα τα κάτωθι πεδία:

α) Ιδιότητα/σχέση με μαθητή (επιλογή από λίστα).

β) Αν υποβάλλεται αίτηση για θέσεις προνηπίων: βα) στοιχεία προνηπίου: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ββ) φύλο (επιλογή από λίστα), βγ) ημερομηνία γέννησης, βδ) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα: i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, βε) επιλογή νηπιαγωγείου και, ειδικότερα: i) νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής με βάση τη διεύθυνση κατοικίας (νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής), ii) δήλωση Πειραματικού Νηπιαγωγείου ενδιαφέροντος. Ο αιτών δηλώνει μόνο ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο, βστ) εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και η συνδρομή τους βεβαιώνεται με ανάρτηση των σχετικών δικαιολογητικών: i) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ii) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή, iii) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

γ) Αν υποβάλλεται αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια - Γενικά Λύκεια), Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια): γα) στοιχεία του μαθητή: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, γβ) φύλο (επιλογή από λίστα) γγ) ημερομηνία γέννησης (μέρα/μήνας/έτος) γδ) έλεγχος φοίτησης μαθητή: αριθμός μητρώου μαθητή, τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος (επιλογή από λίστα), σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του μαθητή και πιστοποιεί τον αριθμό μητρώου του μαθητή, τη σχολική μονάδα φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και την ημερομηνία γέννησής του, γε) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα: i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, γστ) επιλογή σχολείων: i) Πειραματικό Σχολείο (επιλογή από λίστα), ii) Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα), iii) Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα), iv) Εκκλησιαστικό Σχολείο (ΓυμνάσιοΓενικό Λύκειο) (επιλογή από λίστα). Μπορεί να επιλεγούν μέχρι ένα (1) Πειραματικό Σχολείο, μέχρι δυο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο.

δ) Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο - Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο Λύκειο) δηλώνεται στην ως άνω ηλεκτρονική αίτηση η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση μεταξύ των δυο τύπων σχολείων (επιλογή από λίστα).

ε) Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί, μέχρι δύο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο αιτών επιλέγει μια σχολική μονάδα (ένα Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο), στην οποία ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών (επιλογή από λίστα).

στ) Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί Πειραματικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει επιπλέον τα κάτωθι στοιχεία, αναρτώντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά: στα) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στβ) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή, στγ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

ζ) Αν δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο ο αιτών δύναται να συμπληρώσει στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα αν ο μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Σε αυτή την περίπτωση αναρτά το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι, με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) δηλώνει υπεύθυνα ότι:

α) τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

β) στην περίπτωση που υποβάλλει την αίτηση γονέας ή κηδεμόνας έχει τη σύμφωνη γνώμη και του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, την οποία απαιτείται να αναρτήσει,

γ) στην περίπτωση τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου υπάρχει η προβλεπόμενη από τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα εξουσιοδότηση, την οποία απαιτείται να αναρτήσει,

δ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιμέλεια του τέκνου ανήκει στον έναν μόνο γονέα ή σε τρίτον, έχει την αποκλειστική επιμέλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα, του/της μαθητή/τριας για τον οποί/α υποβάλλεται η δήλωση και η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον αστικό κώδικα κυρώσεις. ε) στην περίπτωση επιτυχίας του μαθητή, αποδέχεται την εγγραφή του στο σχολείο επιτυχίας σύμφωνα με τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης ή σε αντίθετη περίπτωση την εγγραφή του στους πίνακες επιλαχόντων στη σχολική μονάδα προτίμησής του, στ) έχει ελέγξει την αίτηση και τα δηλωθέντα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί ορθά, ζ) συναινεί να λάβει με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει, σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην εισαγωγή του μαθητή, για τον οποίο υποβάλλει τη σχετική αίτηση

Πώς και μέχρι πότε μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις

4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ο αιτών δύναται να εισέρχεται στη φόρμα υποβολής, με τους κωδικούς taxisnet και να τροποποιεί τα στοιχεία της αίτησής του, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει την πλέον πρόσφατη βεβαίωση υποβολής της αίτησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο αιτών δεν δύναται πλέον να μεταβάλει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης, αλλά δύναται να εκτυπώνει τη βεβαίωση υποβολής της.

5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδονται αυτόματα από το σύστημα μοναδικός κωδικός της αίτησης, καθώς και ο εξαψήφιος κωδικός του μαθητή.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καμία αλλαγή δεν πραγματοποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας σχετικά με τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Διαχείριση αιτήσεων

από τους αιτούντες, τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Πρότυπων Σχολείων και Εξετάσεων Εκκλησιαστικών Σχολείων/Πρότυπων Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας που διαθέτουν για την Υπηρεσία Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign On - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

2. Για τις αιτήσεις που αφορούν στη σχολική μονάδα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε αίτηση: α) τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, β) αν ο υποψήφιος μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, αν η αίτηση αφορά σε Πρότυπο Σχολείο ή/και Εκκλησιαστικό Σχολείο, γ) αν ο υποψήφιος μαθητής έχει τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, αν η αίτηση αφορά σε Πειραματικό Σχολείο.

3. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

1. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, αντίστοιχα, διαβιβάζονται στον διαχειριστή του συστήματος, από τον οποίο εισάγονται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.)

2. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων εισέρχονται στο Σ.Υ.Α. και εξάγουν τα αποτελέσματα.

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο αιτών δύναται να εισέρχεται στο Σ.Υ.Α. και να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα που αφορά στην αίτησή του κάνοντας χρήση του κωδικού της αίτησης.

Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά: Τι ισχύει για την κλήρωση

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων και η πλήρωση κενών θέσεων στις λοιπές, πλην της εισαγωγικής στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια πραγματοποιείται με κλήρωση.

Στην κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν: α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής: προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις. Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κλήρωσης) η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων.

 Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου πίνακας με τα αποτελέσματα της κλήρωσης που περιλαμβάνει τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένους κατά φθίνουσα σειρά των τυχαίων αριθμών που τους έχουν αποδοθεί με την ως άνω διαδικασία Ο πίνακας εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών καταρτίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ.,του σχολείου. λαμβάνοντας υπόψη α) τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, β) τον πίνακα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης και γ) τα ισχύοντα για την διαδικασία κλήρωσης. Ο πίνακας με τους εισακτέους και τους/τις επιλαχόντες/ούσες γνωστοποιείται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Πώς γίνεται μετεγγραφή

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. τον Ιούνιο του παρελθόντος σχολικού έτους οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά. Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται: Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. 

Οι εξετάσεις

 α) Ορισμός εξεταστικών κέντρων για κάθε Πρότυπο Σχολείο β) Σύσταση/ Ορισμός κεντρικής επιτροπής εξετάσεων με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. γ) Σύσταση/ Ορισμός επιτροπής βαθμολογικού κέντρου για τη βαθμολόγηση των απαντητικών φύλλων με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της (https://depp...gr/?p=10271) οδηγίες προς γονείς/κηδεμόνες, μαθητές/τριες για την δοκιμασία εισαγωγής στα Π.Σ.

Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

 Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών.

Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η αποστολή των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων αμέσως πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή και του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.).

Την ημέρα των εξετάσεων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων αποστέλλει τα θέματα ηλεκτρονικά στα εξεταστικά κέντρα αμέσως πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Οι μαθητές εξετάζονται στα γνωστικά αντικείμενα της κατανόησης των κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

 Η διεξαγωγή της δοκιμασίας πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της οικείας σχολικής μονάδας πριν από την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας μετά από απόφαση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου ή του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συγκροτηθεί. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150λ) για το Γυμνάσιο και εκατόν ογδόντα λεπτών (180λ) για το Λύκειο

Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον κωδικό της αίτησης, για πλήρη ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων

Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο αποστέλλεται, με ευθύνη της επιτροπής βαθμολογικού κέντρου στα σχολεία. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή/τριας και με επίβλεψη του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχα πεδία. Οδηγίες για την συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Τα απαντητικά φύλλα σαρώνονται σε ειδικά μηχανήματα σάρωσης (Scan). Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης της γραπτής διαδικασίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., ή του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια. Επίσης δικαιούνται να καταθέσουν παράλληλα αίτηση και για εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή και ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια. Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί και Εκκλησιαστικό σχολείο υποχρεωτικά δηλώνεται και η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δυο (2) τύπους σχολείων. Δηλώνεται επίσης ένα (1) από τα παραπάνω σχολεία, Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι επιλαχών.

Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό.  Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες. Επίσης, οι αιτούντες δικαιούνται να εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) τα στοιχεία του αιτούντα, β) τα δηλωθέντα στοιχεία του μαθητή, γ) τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, δ) τα σχολεία προτίμησης και τη σειρά προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.

Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) Πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του επόμενου σχολικού έτους

Μετεγγραφές

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/ τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσει σε αυτό, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/κτέα, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/ τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. τον Ιούνιο του παρελθόντος σχολικού έτους οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

Στην περίπτωση της κάλυψης των κενών με τη συμπληρωματική διαδικασία οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών σε Π.Σ. οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη σχετική θέση στο Π.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την γνωστοποίηση των επικυρωμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή

Πηγή: www.alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 496 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024
Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αύριο η τελευταία ημέρα για την υποβολή Μηχανογραφικού
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Τροποποίηση πινάκων ΑΣΕΠ: Αλλαγές στο παρά πέντε για εκπαιδευτικούς
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 6288 (37727 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6286
6287
6288
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης