Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων, την οργανικότητα και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά Τμήμα
Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων και τον ελάχιστο αριθμό μαθητών/τριών ανά Τμήμα

Σύμφωνα με την Υφυπουργό ΠΑΙΘΑ κα Ζέττα Μακρή ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με:

α. Τις μεταβολές σχολικών μονάδων (Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις).

Για τις μεταβολές σχολικών μονάδων, που αφορούν σε Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις σχολικών μονάδων, και οι οποίες ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος, εκδίδεται εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ σύμφωνα με την οποία ο/η Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλείται, εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος, να εισηγηθεί τις όποιες Σχολικές Μεταβολές και ο/η Περιφερειακός/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης καθώς και οι αρμόδιοι Δήμοι να γνωμοδοτήσουν ως προς αυτές

β. Τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία θα περιλαμβάνονται οι σχολικές μεταβολές του έτους 2024-2025 βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Αναφορικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 εκδόθηκε η με αριθ. 118145/ΓΔ4/20-10-2023 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία: α) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλήθηκαν να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 06-11-2023 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, και μέχρι 13-11-2023 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool, και β) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλήθηκαν να υποβάλουν την εισήγησή τους, στις αντίστοιχες ειδικές φόρμες εισηγήσεων του myschool, μέχρι 20-11-2023 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και μέχρι 30-11-2023 για τις υπόλοιπες σχολικές μεταβολές, αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους.

γ. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Ο αριθμός των μαθητών/τριών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές/τριες και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. 

δ. Την οργανικότητα των σχολικών μονάδων.

Ως προς την οργανικότητα των σχολικών μονάδων ισχύει ότι: α) για τα δημοτικά σχολεία προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά εικοσιπέντε (25) μαθητών προς έναν (1) δάσκαλο (Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (Β΄ 1507) Κ.Y.A.) και β) τα νηπιαγωγεία ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια (παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και την παρ. 1, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄111)).

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά Τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Για το Νηπιαγωγείο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (A΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «2. Ο μέγιστος αριθμός νηπίων- προνηπίων είναι είκοσι πέντε (25) ανά τμήμα. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δέκα πέντε (15)». 

ε. Τον ελάχιστο αριθμό μαθητών/τριών ανά Τμήμα.

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά Τμήμα είναι: α) δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες για τα διθέσια και άνω Νηπιαγωγεία και β) πέντε (5) μαθητές/τριες σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών/τριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Για το Νηπιαγωγείο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (A΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «2. Ο μέγιστος αριθμός νηπίων- προνηπίων είναι είκοσι πέντε (25) ανά τμήμα. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δέκα πέντε (15)». 

Αναλυτικά τι λέει η κα Μακρή α. Μεταβολές σχολικών μονάδων (Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις) Για τις μεταβολές σχολικών μονάδων, που αφορούν σε Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμούς, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις σχολικών μονάδων, και οι οποίες ισχύουν από το επόμενο σχολικό έτος, εκδίδεται εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ σύμφωνα με την οποία ο/η Διευθυντής/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλείται, εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος, να εισηγηθεί τις όποιες Σχολικές Μεταβολές και ο/η Περιφερειακός/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης καθώς και οι αρμόδιοι Δήμοι να γνωμοδοτήσουν ως προς αυτές. β. Μεταβολές σχολικών 

Πηγή : alfavita.gr 

  

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 19 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Τεστ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 - 13:59
Σχόλια (0)

Έτοιμο γρήγορα
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 16:14
Σχόλια (0)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ποιοι σπουδαστές εξασφαλίζουν ως 148 ευρώ την εβδομάδα, επίδομα στέγασης και σίτισης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σελίδα 1 από 6260 (37560 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6258
6259
6260
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης