Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών: Ρύθμιση υπεραριθμιών- ειδικές κατηγορίες - τοποθετήσεις

Οι υπηρεσιακές μεταβολές αποτελούν πολύ σημαντικές διαδικασίες στην ετήσια εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα εκπαιδευτικά σωματεία διεκδικούμε δικαιοσύνη, διαφάνεια και απλοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών. Kάθε είδους υπηρεσιακή μεταβολή μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ζητούμε να αποφασίζεται στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων υπηρεσιακών Συμβουλίων, με συγκεκριμένα κριτήρια και μοριοδότηση.

Υπενθυμίζουμε ότι από 01 – 01 - 21 έως 31 - 12 - 22, τα αναφερόμενα ως «υπηρεσιακά συμβούλια» (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ) ήταν δοτά διότι λειτουργούσαν χωρίς τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, λόγω των γνωστών αντιδημοκρατικών «ρυθμίσεων Κεραμέως», κατάσταση που επέτεινε την αδιαφάνεια, κάλυψε αδικίες και υπονόμευσε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Το παρόν σημείωμα- αναλυτική παρουσίαση των αιρετών εκπαιδευτικών Χάρη Κουσινίδη- Γιώργου Δεμερδεσλή, επιχειρεί να απαντήσει σε κάποιες από τις βασικές απορίες που μπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές και τα δικαιώματά του.

Α. ΣΕΙΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Οι υπηρεσιακές μεταβολές κάθε έτους εκκινούν με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μεταθέσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και ολοκληρώνονται με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:

1. Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης (καθώς και αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης). Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

2. Ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Δ.Δ.Ε. με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών (έχουν οριστικοποιηθεί στις 15-01-2024)

3. Υποβολή ενστάσεων και διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ (έχουν γίνει από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 ).

4. Προσδιορισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων κατά περιοχή μετάθεσης και νομό (πίνακες Α,Β,Γ). Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και με βάση αυτήν υλοποιήθηκαν οι μεταθέσεις και προσδιορίστηκαν τα κενά για διορισμό.

5. Ανακοίνωση μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

6. Ανακοίνωση αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

7. Τοποθετήσεις στα προσδιορισμένα οργανικά κενά με την εξής σειρά:

Οργανικά υπεράριθμοι (εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δε συμπληρώνουν 12 ώρες με μαθήματα α΄ ανάθεσης).

Εκπαιδευτικοί που έχουν μετατεθεί από άλλη περιοχή, αιτούμενοι βελτίωση (αλλαγή) οργανικής, εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση («διάθεση του ΠΥΣΔΕ»)νεοδιόριστοι μετά τον πρώτο χρόνο, συγκρινόμενοι όλοι μεταξύ τους, με βάση τα μόρια μετάθεσης. Στη φάση αυτή προηγούνται οι βελτιώσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών.

8. Αποσπάσεις σε φορείς, χορήγηση μακροχρόνιων αδειών.

9. Προσδιορισμός λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

11. Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά με την εξής σειρά:

Λειτουργικά υπεράριθμοι (οι οποίοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως οργανικά υπεράριθμοι, δεν επέλεξαν να αλλάξουν την οργανική τους θέση με τη λεγόμενη «ρύθμιση υπεραριθμίας» και συνεχίζεται η κατάσταση υπεραριθμίας τους [διαδικασία των παρακάτω εδαφίων 3 – 8] ή εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δε συμπληρώνουν στην παρούσα φάση το υποχρεωτικό τους ωράριο με Α και Β ανάθεση ή και 2η ειδικότητα (εάν έχουν) στη σχολική τους μονάδα και πρέπει να μετακινηθούν σε άλλη σχ. μονάδα για τη συμπλήρωσή του).

Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν οργανική θέση (συνεχίζουν να βρίσκονται στη «διάθεση του ΠΥΣΔΕ»).

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων σε λειτουργικά κενά.

Εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικοί που έχουν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μεταξύ τους.

( Η σειρά μεταξύ νεοδιορίστων και αποσπασμένων μπορεί να αλλάζει κατά περιοχές, αφού εξαρτάται από την ημερομηνία του ΦΕΚ διορισμού κι από το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά της κάθε περιοχής. Σχετική η εγκύκλιος στ

12. Προσλήψεις αναπληρωτών στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά.

Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α 7

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι προβλεπόμενες διαδικασίες θα πρέπει να εξελιχθούν ως εξής:

A/A

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.

 

Ανακοίνωση από την Δ.Δ.Ε. στον ιστότοπό της, ενδεικτικού πίνακα οργανικών κενών – πλεονασμάτων (σε ώρες ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ανά σχ. μονάδα), προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για την υφιστάμενη κατάσταση και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, για λάθη ή παραλείψεις.

2.

 

α. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ, με θέμα: «Σύνταξη πινάκων κενών οργανικών θέσεων - διαπίστωση τυχουσών υπεραριθμιών, (ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ανά σχ. μονάδα), για : Α. Ειδική Αγωγή, Β. Γενική Παιδεία». (Άρθρο 15 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/Α/08.03.1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/Α/22.05.1997).

β. Αποστολή πινάκων με τα παραπάνω στοιχεία στις σχ. μονάδες και ανάρτηση προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.

3.

 

α. Υποβολή αιτήσεων «θεραπείας» επί των ανακοινωθέντων πινάκων για τυχόντα λάθη ή παραλείψεις.

β. Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ, των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για να κριθούν ως υπεράριθμοι, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις σχ. μονάδες όπου διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες στον αντίστοιχο κλάδο και ειδικότητα.

4.

 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ, με θέματα:

α. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων «θεραπείας» επί των ανακοινωθέντων πινάκων.

β. Χαρακτηρισμός ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ανά σχ. μονάδα.

II. Αποστολή του παραπάνω πίνακα Iβ στις σχ. μονάδες και ανάρτηση προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.

5.

 

Υποβολή αιτήσεων «θεραπείας» επί του ανακοινωθέντος πίνακα 4.Iβ

6.

 

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ, των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, εκ του πίνακα 4.Iβ, δηλ. των ονομαστικώς χαρακτηρισμένων ως υπεράριθμων εκπαιδευτικών, για να ρυθμιστεί/αρθεί η υπεραριθμία τους.

7.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

8.

 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ, με θέματα:

α. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων «θεραπείας» επί του ανακοινωθέντος πίνακα 4.Iβ

β. Εξέταση υποβληθεισών ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών εκ του πίνακα 4.Iβ. Ρύθμιση/άρση της υπεραριθμία τους – Πρόταση τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις.

γ. Αναμόρφωση πινάκων κενών οργανικών θέσεων.

II. Αποστολή στις σχ. μονάδες και ανάρτηση προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε., των παραπάνω πινάκων με τα στοιχεία των περιπτώσεων β, γ.

9.

 

Υποβολή αιτήσεων «θεραπείας» επί των ανακοινωθέντων πινάκων 8.Iβ,γ

10.

 

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, όλων των κατηγοριών, με βάση τον αναμορφωμένο πίνακα οργανικών κενών 8.Iγ.

11.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

12.

 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ, με θέματα:

α. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων «θεραπείας» επί των ανακοινωθέντων πινάκων 8.Iβ,γ.

β. Εξέταση υποβληθεισών ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με βάση τον αναμορφωμένο πίνακα οργανικών κενών 8.Iγ. Πρόταση τοποθέτησής τους με βάση τις επιλογές τους και την προβλεπόμενη εκ της σχετικής νομοθεσίας προτεραιότητα.

γ. Σύνταξη πίνακα εναπομεινάντων κενών οργανικών θέσεων.

II. Αποστολή στις σχ. μονάδες και ανάρτηση προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε., των παραπάνω πινάκων με τα στοιχεία των περιπτώσεων β, γ.

13.

 

Υποβολή αιτήσεων «θεραπείας» επί των ανακοινωθέντων πινάκων 12.Iβ,γ

14.

 

Υποβολή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ των εκπαιδευτικών, που με βάση τις προηγούμενες διαδικασίες δεν τοποθετήθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις και για τις θέσεις που παραμένουν κενές, δηλ. τις θέσεις του πίνακα 12.Iγ.

15.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.

16.

 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ, με θέματα:

α. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων «θεραπείας» επί των ανακοινωθέντων πινάκων 12.Iβ,γ

β. Εξέταση υποβληθεισών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών με βάση τον πίνακα εναπομεινάντων οργανικών κενών 12.Iγ. Πρόταση τοποθέτησής τους με βάση τις επιλογές τους και την προβλεπόμενη προτεραιότητα.

γ. Υποχρεωτικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά (αυτά που απέμειναν μετά και την προηγούμενη διαδικασία 16β) των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

δ. Σύνταξη τελικού πίνακα κενών οργανικών θέσεων (ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ανά σχ. μονάδα).

II. Αποστολή στις σχ. μονάδες και ανάρτηση προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε., των παραπάνω πινάκων με τα στοιχεία των περιπτώσεων β,γ,δ.

17.

 

Υποβολή αιτήσεων «θεραπείας» από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων, στις αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ.

18.

 

I. Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ, με θέματα:

α. Εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων «θεραπείας» του εδαφίου 17.

β. Οριστικοποίηση των αποφάσεων των υπηρεσιακών μεταβολών. Πρόταση τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών όλων των προηγουμένων κατηγοριών σε κενές οργανικές θέσεις.

γ. Έκδοση των οριστικών αποφάσεων τοποθέτησης από τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης.

II. Αποστολή στις σχ. μονάδες και ανάρτηση προς ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε., των παραπάνω αποφάσεων με τα στοιχεία τοποθέτησης σε οργανικά κενά.

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α. OI ΕΓΚΥΚΛΙΟI ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (23-24)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Εγκύκλιοι Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας, Β/βάθμιας εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ (agonsysp.blogspot.com)

γ. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 (agonsysp.blogspot.com)

δ. Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2024

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΥΠΑΙΘΑ. Μεταθέσεις ΕΕΠ ΕΒΠ 2023-2024. (agonsysp.blogspot.com)

ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 24-25

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ 2024-25 (agonsysp.blogspot.com)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ ΕΒΠ 2024-2025 (agonsysp.blogspot.com)

ζ. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ! ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ! ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ! (agonsysp.blogspot.com)

2. ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

α. Διαβάστε προσεκτικά την παραπάνω νομοθεσία (1). Παρουσιάζεται αναλυτικά και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.

β. Στον ανωτέρω πίνακα αναφέραμε αναλυτικά τις διαδικασίες, όπως προβλέπονται. Δεν ακολουθούν όμως όλες οι Δ.Δ.Ε το παραπάνω χρονοδιάγραμμα διαδικασιών. Σε μερικές Δ.Δ.Ε. για λόγους χρονικής συντόμευσης, οι διαδικασίες Νο 6 – 12, υλοποιούνται μαζί 

γ. Υποβολή αιτήσεων «θεραπείας».

Η παρ. 15 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/96 αναφέρει:

«Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέση στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους.»

δ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - Εδάφια Β3β, 4.Iβ, 6, 8β του παραπάνω πίνακα προβλεπομένων διαδικασιών

· Οι υπεραριθμίες αφορούν εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα

· Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.

· Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι.

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι.

· Όσοι παραλείπουν να υποβάλλουν τη σχετική αρνητική ή θετική ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ, (συνήθως, ανάλογα με την πρακτική της κάθε Δ.Δ.Ε.) τεκμαίρεται ότι ΔΕΝ επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι. Επομένως γίνεται φανερό ότι σε μια σχ. μονάδα όπου διαπιστώνεται μία υπεραριθμία σε έναν κλάδο και οι οργανικά τοποθετημένοι π.χ. είναι 6, δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλλουν όλοι ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (είναι δυνατόν και κανένας να μην υποβάλει). Η νομοθεσία αναφέρει αναλυτικά:

Άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) …

β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

· Όσοι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ, έχουν τις εξής επιλογές:

1)                  Να μην προβούν σε κάποια ενέργεια, δηλ. να μην υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ προτίμησης για άλλες σχ. μονάδες, ώστε να αρθεί η υπεραριθμία τους.

Η οργανική τους θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν οι ίδιοι. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας, αλλά μόνο μετά τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. Συνεπώς τεκμαίρεται ότι επιθυμούν να παραμείνουν στο σχολείο τους ως «οργανικώς υπεράριθμοι». Οπότε το Σεπτέμβριο, εάν διαπιστωθεί και πάλι η υπεραριθμία τους, η υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίζεται με τις διαδικασίες της «λειτουργικής υπεραριθμίας» (Α11).

2)                  Να κάνουν δήλωση άρσης υπεραριθμίας, εάν θέλουν να φύγουν από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα που υπηρετούν οργανικά και τους ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό τους ή στις όμορες ομάδες. Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθεμένων, αιτουμένων βελτίωση, ευρισκομένων στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους

i.                    σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και

ii.                  όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορoύν να τοποθετηθούν σε σχολείο της όμορης ομάδας.

3). Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα – όμορη, με προτεραιότητα), τότε δύναται να υποβάλλει ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τοποθέτηση - βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών (μετατιθέμενοι, αιτούμενοι βελτίωση θέσης, ευρισκόμενοι στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δεν απαιτείται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).

Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 14 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96, άρθρο 14 παρ. 6 περ. (β) του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 100/97, Άρθρο 14 παρ. 6 περ. (γ) του Π.Δ. 50/96

Ιδιαίτερη διευκρίνισηΆρθρο 14 παρ. 8 του Π.Δ. 50/96

« Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή».

Συνεπώς ο εκπαιδευτικός που έχει κριθεί οργανικά υπεράριθμος από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο και έχει τοποθετηθεί με τις ανωτέρω διαδικασίες σε νέα οργανική θέση, αυτομάτως κάνει άρση υπεραριθμίας και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υπηρετήσει εκ νέου την οργανική του θέση( 68024/Δ2/18-6-2012 Δ/νση Προσωπικού Τμήμα Γ΄/ΥΠΑΙΘ)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν κάποιος υπεράριθμος εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχ. μονάδας, τότε μπορεί εάν επιθυμεί εκ νέου αμέσως μετά (εφ’ όσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης), να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση - βελτίωση θέσης, συνεξεταζόμενος ενιαία με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτικών (μετατιθέμενοι, αιτούμενοι βελτίωση θέσης, ευρισκόμενοι στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ).

· Υπεραριθμία των ΠΕ 04.

«Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις… οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν

(Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013)

και

Η υπ’ αριθμ. 111364/Ε2/ 03-07-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04, αναφέρει μεταξύ άλλων: «… η λέξη «ρύθμιση» αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία από τη διαπίστωση της υπεραριθμίας ως και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.»

· Εξαιρέσεις.

Από την ανωτέρω διαδικασία της ρύθμισης της υπεραριθμίας, εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία μετάθεσης». Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι (οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία των περ.α και γ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξη τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεραρίθμων κατά την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά.

Υπενθυμίζουμε:

ότι στην εγκύκλιο των φετινών μεταθέσεων, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, στο Κεφάλαιο Γ με τίτλο ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, καθορίζεται ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή.

και

ότι στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, ανήκουν πλέον και οι πολύτεκνοι εκπ/κοί καθώς και οι εκπ/κοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους.

ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ, ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ) - Εδάφια Β10 έως 18, του παραπάνω πίνακα προβλεπομένων διαδικασιών.

Σχετική νομοθεσία: Άρθρο 15 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 100/97

· Οι νεοδιόριστοι και οι μεταταγμένοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ανήκουν στην κατηγορία «ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ»

· Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που: 1). υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση), 2). υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι, μεταταγμένοι και όσοι είχαν τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση), 3). μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες αίτηση - δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ έχει καθορίσει οργανικά κενά, αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέραν των καθορισμένων.

Οι παραπάνω αιτήσεις των τριών κατηγοριών, συνεξετάζονται με βάση τα μόρια μετάθεσης.

· Για όσους βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ και δεν καταστεί δυνατόν να λάβουν οργανική θέση και εφ’ όσον απομένουν κενά, εάν το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (διαδικασία Β14 έως 16Iβ).

· Κατόπιν ακολουθούν οι υποχρεωτικές τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά (αυτά που απέμειναν μετά από την διαδικασία Β16Ιβ) των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Για τις τοποθετήσεις αυτές οι εκπαιδευτικοί αυτοί κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.

· Εάν και μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών, υπάρχουν εκπαιδευτικοί χωρίς συγκεκριμένη οργανική θέση (πολύ πιθανόν), δηλ. παραμένουν στην κατηγορία «ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ», αυτοί τοποθετούνται προσωρινά σε λειτουργικά κενά με τις διαδικασίες Α11, του παρόντος ενημερωτικού. Οι διαδικασίες αυτές θα αναλυθούν σε επόμενο ενημερωτικό μας, στο προσεχές χρονικό διάστημα.

· Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ81, 82, 83, 84, 85, 88, 89 μπορούν να διεκδικήσουν οργανικό κενό και σε Γυμνάσια για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας, αφού διδάσκουν το μάθημα αυτό ως 1ηανάθεση. Γι’ αυτό θα πρέπει οι Δ.Δ.Ε. κατά την ανακοίνωση του ενδεικτικού πίνακα οργανικών κενών – πλεονασμάτων (σε ώρες ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ανά σχ. μονάδα - διαδικασία Β1 του πίνακα προβλεπομένων διαδικασιών), να αναφέρουν ξεχωριστά τις ώρες αυτές.

Υ.Α. 85980/Δ2/ 03-07-2020 με θέμα «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β ́ 2737)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Νέες αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (agonsysp.blogspot.com)

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Πιστεύουμε ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά καθώς και με την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στα σημαντικά ζητήματα των προσεχών υπηρεσιακών μεταβολών. Είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. Θα παρακαλούσαμε να παρακολουθείτε με προσοχή την εξέλιξη των προσεχών υπηρεσιακών μεταβολών. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα σωματεία σας! Το δίκαιο και η αντικειμενικότητα διαφυλάσσονται μόνο μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ τ. ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ, τ. ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, τ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ XAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ, τ. ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν.ΕΒΡΟΥ και τ. ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΑΠΥΣΔΕ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 πηγη:www.alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 17 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Τεστ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 - 13:59
Σχόλια (0)

Έτοιμο γρήγορα
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 16:14
Σχόλια (0)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Ποιοι σπουδαστές εξασφαλίζουν ως 148 ευρώ την εβδομάδα, επίδομα στέγασης και σίτισης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σελίδα 1 από 6260 (37560 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6258
6259
6260
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης