Ενημερωτική εγκύκλιο για  τη νέα Εφαρμογή στο gov.gr που αφορά στην Παράλληλη Στήριξη- Συνεκπαίδευση, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

  • Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Ειδικότερα, παράλληλα με τις διαδικασίες που προσδιορίζονται στο (σχετ. 1) και ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις εγκρίσεις για την Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικό και προκειμένου να δρομολογηθούν εγκαίρως όλες οι αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, προβλέφθηκαν επιπροσθέτως τα κάτωθι:

  • Εντάχθηκε στην πλατφόρμα του gov.gr νέα δυνατότητα (εφαρμογή) στον σύνδεσμο https://dilosi.services.gov.gr/templates/PARALLILI-STIRIKSI-MATHITON, στο περιβάλλον της οποίας εισέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι Προϊστάμενοι/ες, Δ/ντες/τριες Σχολικών Μονάδων δημόσιων σχολείων τυπικής εκπαίδευσης της επικράτειας, στα οποία φοιτούν μαθητές /τριες για τους/τις οποίους/ες έχει προβλεφθεί από τα ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΕΑ η ανάγκη να υποστηριχτούν από εκπαιδευτικό ΕΑΕ μέσω του Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης και οι οποίοι συμπληρώνουν όλα τα διατιθέμενα πεδία, ανά περίπτωση μαθητή/τριας, χωρίς όμως στοιχεία ταυτοποίησης τους (μαθητών/τριών).
  • Η Είσοδος στην Εφαρμογή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS NET ενός/μιας εκάστου/ης Προϊσταμένου-ης, Δ/ντή-ντριας και η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  • Στα περισσότερα προς συμπλήρωση πεδία υπάρχουν αναδυόμενες λίστες επιλογής κατά περίπτωση (drop lists).
  • Στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» δεν υπάρχει λίστα επιλογής κι επομένως συμπληρώνεται ελεύθερα*, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν ή εκτιμώνται κατά την στιγμή της συμπλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση αφορά αποκλειστικά σε αριθμητική αποτύπωση (εκτίμηση) και όχι σε κείμενο .

  • Απαιτείται να καταχωριστούν α ν ά π ε ρ ί π τ ω σ η , όλοι/ες οι μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας της οποίας προΐσταται ο/η Προϊστάμενος-η, Δ/ντής-ντρια, για τους/τις οποίους/ες έχει προβλεφθεί από τα ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΕΑ και εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η ανάγκη να υποστηριχτούν από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, μέσω του Προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης.
  • Με την ολοκλήρωση καταχώρισης των πεδίων που αφορούν σε έναν/μία μαθητή/τρια, δίνεται η δυνατότητα νέας καταχώρισης για άλλο μαθητή/τρια, χωρίς να απαιτηθεί «Έξοδος» από την εφαρμογή και εκ νέου «Είσοδος».
  • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης από τις σχολικές μονάδες ταυτίζεται χρονικά με την λήξη του διδακτικού έτους, ανά βαθμίδα υπαγωγής και είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία μέσω της εφαρμογής του gov.gr (https://dilosi.services.gov.gr/templates/PARALLILI-STIRIKSI-MATHITON) γίνεται παράλληλα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του σχετ. 1 και η μία διαδικασία ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ την άλλη.

ΠΗΓΗ:www.esos.gr