Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
 
 

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Σπουδές στην Κύπρο

Πανελλαδικές 2018 - Μηχανογραφικό 2018

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012
Άρθρα
ΤΟ ΓΥΜΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 Καμαρώνουν κάποιοι από τους πρωτεργάτες τπς εξαθλίωσης του ελληνικού λαού ότι εφέτος τα σχολικά βιβλία έφτασαν στπν ώρα τους και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό κινούνται στα όρια του φυσιολογικού. Απαιτείται, ασφαλώς, πολύ θράσος για να διαβάζει κανείς και να προβάλλει με αυτό τον τρόπο τπ θλιβερή κατάστα ση που κυριαρχεί στα δπμόσια σχολεία από τπ μέρα του αγιασμού. Και θυμίζει αυτή η πρακτική ανάλογες απόπειρες συγκάλυψης της πραγματικότητας που ζήσαμε τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν ακούγαμε από τα πιο επίσημα χείλη της Νερατζιώτισσας ότι δεν υφίσταται καν πρόβλημα ασιτίας στα σχολεία.

Ας δεχτούμε όμως πως, παρά την αποψί λωση του εφετινού προγράμματος έκδοσης των διδακτικών βιβλίων, τα μεγάλα προβλή ματα που οδήγησαν πέρυσι σε ουρές στα φωτοτυπικά και στην προσφυγή σε ψηφια κούς δίσκους έχουν αποφευχθεί. Ας δεχτού με, ακόμα, ότι παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες ή και αναπηρίες, τα σχολεία θα λει τουργήσουν στοιχειωδώς από τις πρώτες μέ ρες του Σεπτέμβρη. Η κάλυψη, στον όποιο βαθμό, αυτών των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη λειτουργία των σχολείων δεν δείχνει παρά τούτο: ότι έλειπε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου παιδείας η στοιχειώδης πρόνοια και η οργανωτική μέριμνα για τπ διεκπεραίωση τέτοιων βασικών διαδικασιών.

Η σημερινή κατάσταση, ωστόσο, μας διευκολύνει στο να επικεντρωθούμε και να προβάλουμε το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμί δες. Αυτό θα μπορούσε να καταγραφεί με τον όρο το γυμνό σχολείο .

Οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί, διαβάζουμε στα Αντιτε τράδια της Εκπαίδευσης (τ. 99), όταν βρέθηκαν "εκπαιδευτικός Δ.Ε μπροστά σε πολύ πιο ήπιες επιπτώσεις μιας ανάλο γης νεοφιλελεύθερης πολιτικής ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση, προχώρησαν σε κινητοποιήσεις με στό χο να ευαισθητοποιήσουν τη γαλλική κοινωνία για την απαξίωση του δημόσιου σχολείου. Η διακήρυξη που κυκλοφόρησαν εστίαζε στην αποκάλυψη μιας στυγνής πολιτικής που με πρόσχημα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις απογύμνωνε σταδιακά το δημόσιο σχολείο από βασικές λειτουργίες, παροχές και αξίες. Κάτι ανάλογο, αλλά με ταχύτερο ρυθμό και πιο οδυ νηρά αποτελέσματα, συμβαίνει στην ελληνική περί πτωση. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο απογυμνώνεται από μια συνεχή οικονομική αιμορραγία, που καθη λώνει τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση σε ένα ποσοστό γύρω στο 2%.

Τα σχολεία έχουν ήδη απλήρωτους λογαριασμούς από πέρυσι και σύντομα θα προστεθεί και ο εφιάλτης της θέρμανσης. Η καθη μερινή μετάβαση των παιδιών σε απόμακρα σχολεία που προέκυψαν από πρόχειρες συγχωνεύσεις διακυ βεύεται εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων πό ρων οι γονείς θα κληθούν να αναλάβουν και αυτή τη δαπάνη. Η κατάσταση επιδεινώνεται για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αναπηρίες, καθώς στις δυσκολίες μετακίνησης προστίθενται και οι σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Το σχολείο αποψιλώνεται από δομές και λειτουρ γίες που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την ποιοτική αναβάθμιση του και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πώς θα στηριχτεί σωστά η μάθηση των παιδιών κάποιων από αυτά υποσιτισμένων και χωρίς την αναγκαία ιατρική μέριμνα που έχουν κενά και αδυναμίες, των αλλόγλωσσων ή των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, αν δεν λειτουργούν σωστά σε κάθε σχολείο κατάλληλες δομές και προγράμματα αν τιστάθμισης

Είναι δυνατό να προωθηθούν προ γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ακό μη και οι επιστημονικές εργασίες τύπου project, όταν στο σχολείο η βιβλιοθήκη υπολειτουργεί ή δεν υφίσταται καν και δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για χαρτί Το σχολείο αποστερείται το αναγκαίο οξυγόνο για τη λειτουργία του, όταν πολλοί εκπαιδευ τικοί αποχωρούν ή εξαναγκάζονται σε παραίτη ση κάτω από απαράδεκτες συνθήκες για την αξιοπρέπειά τους, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η είσοδος σε νέο δυναμικό, όχι μόνο διδασκόν των διδασκουσών αλλά και άλλων συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων όταν δεν λαμβάνε ται καμιά μέριμνα για την επιμόρφωση των εκπαι δευτικών και τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη επίσης, όταν οι συνθήκες εργασίας τους επι δεινώνονται διαρκώς σε ένα σχολικό και σε κοινωνικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα πιο προβλημα τικό.

Τέλος, το σχολείο απογυμνώνεται οικτρά από το μορφωτικό του περιεχόμενο, καθώς δεσμεύεται στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων συμφερόντων που ορίζουν οι πρωταγωνιστές των παγκόσμιων και των εγχώριων αγορών. Εγκαταλείπεται έτσι έρ μαιο αν δεν ωθείται στις παμφάγες διαθέσεις του ολοκληρωτισμού, που υποκαθιστά την απουσία των ανθρωπιστικών αξιών με ένα δύσοσμο εθνικιστικό σάβανο.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ,

 

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
open buy generic viagra viagra soft how to take
click here wife cheated how to know if wife has cheated
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
redirect why do people cheat cheaters
go redirect pregnancy termination options
go online read here
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
is there an abortion pill go aborted fetus
coupons for cialis printable lakeerengallery.com cialis coupons free

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2031 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Κοινωνιολογια η πολιτικές επιστήμες
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 23:46
Σχόλια (1)

ιατρικές σχολές Γερμανίας
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 23:23
Σχόλια (1)


Οικονομικο Ιωαννινων
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 18:18
Σχόλια (2)

Αστυνομία Κυπρου
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 15:26
Σχόλια (1)

Ξένες γλώσσες και ειδική αγωγή
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 13:38
Σχόλια (1)

αιωνιοι φοιτητες ποτε διαγραφονται κυριε κουτρουμπελη?
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 12:26
Σχόλια (4)

ιεκ η πανεπιστημιο
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 11:44
Σχόλια (1)

ΙΚΥ-ΕΚΟ
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 02:01
Σχόλια (1)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

ΠΡΟΣ ΚΎΡΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 01:27
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 27 Μαΐου 2018
UNIque Days: “Ανοίγουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια για το μαθητή”
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Στο Καστελόριζο ο Γαβρόγλου για τα κενά των εκπαιδευτικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Επισκόπηση Τύπου για εκπαιδευτικά θέματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
τήρια και διαδικασίες για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σελίδα 1 από 3769 (22612 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
3767
3768
3769
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης