Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
13 ζητήματα που έθεσαν οι πανεπιστημιακοί και οι καθηγητές των ΤΕΙ στον υπουργό
 Δεκατρία ζητήματα έθεσαν τα προεδρεία των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ,ΕΕΕ) και των καθηγητών των ΤΕΙ (ΟΣΕΠ) , στη διάρκεια της συνάντησης με τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Θ. Κυριαζή.Ειδικότερα σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των τριών Ομοσπονδιών τέθηκαν τα ακόλουθα 13 ζητήματα κι έλαβαν από τον κ. υπουργό τις εξής απαντήσεις:

(α) Αναδιάρθρωση Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας:
Σχετικά με αυτό το επίκαιρο και στρατηγικά σημαντικό θέμα, τονίσαμε ότι:
 Οι Ομοσπονδίες θεωρούν ότι είναι απόλυτα αναγκαίος ο ορθολογικός επανασχεδιασμός της οργάνωσης και χωροθέτησης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας μέσα στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού, που οφείλει να διαμορφώσει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία σε μια πορεία ενοποίησης του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Το θέμα της αναδιάταξης του ακαδημαϊκού οικοδομήματος της χώρας θα έπρεπε να είχε απασχολήσει την Ελληνική Πολιτεία από δεκαετίας τουλάχιστον και δεν πρέπει να σχετιστεί με πολιτικές μνημονίου.
 ο σημερινός ιστός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα μιας απρογραμμάτιστης και χωρίς ουσιαστικά ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 Η σημερινή κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (σε ότι αφορά την κατανομή ανθρώπινων και υλικών πόρων, μεταξύ επαγγελματικής, τεχνολογικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, μεταξύ Ιδρυμάτων και επιστημονικών πεδίων) δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνικό-οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ αναπτύχθηκε στη βάση μιας στρεβλής χωροταξικής κατανομής.
  •  Ταυτόχρονα όμως οι Ομοσπονδίες είναι απόλυτα αντίθετες με μια εξίσου εσπευσμένη, πρόχειρη και επικοινωνιακή αντιμετώπιση του θέματος, όπως αυτή που επιχειρήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας κεντρικός σχεδιασμός και καμιά ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας της χώρας.
  •  Τέλος, δεν μπορούμε να μιλάμε για αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, χωρίς να συζητηθεί μια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση στον χώρο της μεταλυκειακής – προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τους ποικίλους και αναρίθμητους φορείς (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΕΜΕ, «Κολέγια», Ιδιωτικά «Πανεπιστήμια», Σχολές, κ.ά.), κάποια από τα οποία βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη θεσμικής ημιπαρανομίας και ανεξέλεγκτων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κατ' επανάληψη έχουμε ζητήσει την κατάργηση όλων των ισχυόντων νόμων και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση με κεντρικά στοιχεία την αντιστοίχησή της με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τον ουσιαστικό έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων από την Ελληνική Πολιτεία.
  • Τονίσαμε στη συνέχεια ότι απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων αλλαγών του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με στόχο την βελτίωση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου και την ενίσχυση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
  • την ακαδημαϊκή και ερευνητική βιωσιμότητα των υφιστάμενων μονάδων με βάση την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου τους,
  •  τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων,
  •  τις αναπτυξιακές και τις κοινωνικές ανάγκες της χώρας κεντρικά και τοπικά,
  •  τη βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών ώστε να σπουδάζουν αυτό το οποίο επιθυμούν
  •  την αποτελεσματικότερη χρήση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και εγκαταστάσεων με την ενοποίηση των συστημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας
  •  και, το ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η υπάρχουσα πλούσια διεθνής εμπειρία. Τις δύο τουλάχιστον τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλά, κατ' αρχήν στον ευρωπαϊκό χώρο, στο θέμα των συγχωνεύσεων και γενικότερα των συνεργειών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας [http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51663.0]. Αυτή η εμπειρία, με πολλά θετικά αποτελέσματα δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αγνοηθεί!
  • Δηλώσαμε με σαφήνεια ότι για μας αποτελεί αναγκαία και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την κατάργηση ακαδημαϊκών/ερευνητικών μονάδων, η πλήρης αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού, με ταυτόχρονη διατήρηση του καθεστώτος εργασίας και όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και η τακτοποίηση όλων των θεμάτων, που αφορούν τους φοιτούντες.
Τέλος, επαναλάβαμε για μια ακόμα φορά (για παράδειγμα βλ. Απόφαση Ε.Γ. ΠΟΣΔΕΠ της 9/12/11) το πάγιο αίτημά μας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων Πρυτάνεων / Προέδρων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας, και η οποία θα διαμορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαδικασίας που θα αποσκοπεί σε μια ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας.

Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα προχωρήσει στο διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ και παράλληλα στη σύσταση επιτροπών, οι οποίες θα διαμορφώσουν τα κριτήρια για το χωροταξικό ανασχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη του όλου εγχειρήματος. Κάλεσε τις Ομοσπονδίες να ορίσουν τους εκπροσώπους τους σε αυτές τις επιτροπές. Την ίδια πρόσκληση θα απευθύνει και στις άλλες εμπλεκόμενες πλευρές. Επίσης το Υπουργείο θα προβεί σε κατάλληλες δράσεις, ώστε το θέμα να έλθει στο επίκεντρο των ενδιαφερομένων και θα προχωρήσει στην πρόσκληση έγκυρων ακαδημαϊκών από το διεθνή χώρο, οι οποίοι έχουν εμπλακεί με επιτυχία σε ανάλογα εγχειρήματα στις χώρες τους. Στόχος του Υπουργείου είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Επίσης πρόσθεσε ότι σε πρώτη φάση θα ζητήσει από τις διοικήσεις των ΑΕΙ και μάλιστα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, να κάνουν προτάσεις για το χωροταξικό των Ιδρυμάτων τους ή για συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα.
(β) Συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων.

Εκφράσαμε την έντονη αντίθεση μας με τις αποσπασματικές συγχωνεύσεις τεσσάρων Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, που περιλαμβάνονται στο ν/σ: «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπ. ΔΜ&ΗΔ (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διαδικασίας διαλόγου για τη συνολική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας. Υπενθυμίσαμε τις πρόσφατες συγχωνεύσεις των ερευνητικών ινστιτούτων της ΓΓΕΤ (από 56 σε 31) που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή/και αποτιμηθεί και εκθέσαμε τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων των Άρθρων 7, 9, 15 και 16 του προαναφερθέντος ν/σ, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται ερευνητικοί φορείς σε ένα ν/σ που αφορά τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του δημοσίου άσχετων με την Έρευνα.
Επισημάναμε, ιδιαίτερα, ότι με βάση τις ρυθμίσεις του εν λόγω ν/σ οι ερευνητές/δημόσιοι λειτουργοί Δ' και Γ' Βαθμίδων του ΕΚΚΕ απολύονται άμεσα και η εργασιακή σχέση των υπολοίπων ερευνητών και των λοιπών υπαλλήλων του Κέντρου αυτού μετατρέπεται σε ΙΔΑΧ, ενώ ταυτόχρονα, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι χάνουν τα χρονοεπιδόματά τους και άλλα εργασιακά δικαιώματα (κάτι που γίνεται για πρώτη φορά σε όλο το Ελληνικό δημόσιο σε ένα Ερευνητικό Κέντρο). Επιπλέον, τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας και καταστρατηγούνται βασικές ρυθμίσεις του Ν. 1514/1985 για την Έρευνα. Επίσης, στα Άρθρα 7 και 9 δεν προβλέπεται η μεταφορά των προϋπολογισμών των ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ, αντίστοιχα, στα νέα (συγχωνευμένα) Κέντρα, γεγονός που θα οδηγήσει, και στις δυο περιπτώσεις, σε απολύσεις ερευνητών και εργαζομένων και αποδυνάμωση/συρρίκνωση των νέων Κέντρων.
Ρωτήσαμε τον κ. Υπουργό εάν γνωρίζει το φημολογούμενο «νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης» (που εκπορεύεται από τη ΓΓΕΤ και θα αφορά κατ' ουσίαν την τρίτη κατά σειρά «αναδιάρθρωση», μέσα σε ένα χρόνο, αποκλειστικά και πάλι στο τμήμα του δημόσιου ερευνητικού ιστού των ΕΚ της ΓΓΕΤ), το οποίο περιλαμβάνει την ενοποίηση όλων των ΕΚ της ΓΓΕΤ σε ένα ενιαίο ΝΠΙΔ Ερευνητικό Κέντρο, που θα περιέχει Ινστιτούτα ομαδοποιημένα σε virtual θεματικά Κέντρα, ερώτημα στο οποίο λάβαμε κατηγορηματικά αρνητική απάντηση.
Τονίσαμε, τέλος στον κ. Υπουργό ότι από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δηλώνεται ρητώς ότι δεν μπορούν να αποσυρθούν τα Άρθρα 7 και 9 του προαναφερθέντος ν/σ εάν δεν ληφθεί ανάλογο αίτημα από το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο. Ως εκ τούτου ζητήσαμε από τον κ. Αρβανιτόπουλο να αιτηθεί άμεσα την απόσυρση των Άρθρων αυτών, ως ο καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός και ο φέρων την τελική πολιτική ευθύνη. Ζητήσαμε και πάλι συντεταγμένη αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού, με συμμετοχή των ερευνητών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες.
Υπουργός: Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προσκαλέσει σε νέα συνάντηση την ΕΕΕ, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, εντός της επόμενης εβδομάδας, για να συζητηθούν αναλυτικά όλα τα επείγοντα θέματα που απασχολούν την κοινότητα των ΕΚ της ΓΓΕΤ.

(γ) ΤΑΙΠΕΔ:

Ενημερώσαμε τον Υπουργό για την κατηγορηματική αντίθεσή μας τόσο στη μεταβίβαση ίδιας περιουσίας, όσο και στη μεταβίβαση της διαχείρισης της περιουσίας αυτής, από τα αυτοδιοικούμενα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και από τα Ερευνητικά Κέντρα στο ΤΑΙΠΕΔ. Ζητήσαμε την άμεση διάψευση των διαφόρων αναφορών στο θέμα από αυτόν, αλλά και τον καθ' ύλη αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τη ρητή αναφορά εξαίρεσης των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων από τις ρυθμίσεις περί ΤΑΙΠΕΔ στο εν λόγω Νομοσχέδιο.

Υπουργός: Ο Υπουργός μας δήλωσε ότι δεν ήταν στις προθέσεις της Κυβέρνησης η εμπλοκή του ΤΑΙΠΕΔ στην ακίνητη περιουσία των Ιδρυμάτων και των εποπτευομένων από αυτά οργανισμών και για την αποφυγή οποιασδήποτε μελλοντικής παρερμηνείας τη Δευτέρα θα αναδιατυπωθεί το άρθρο 5α από το σχετικό Νομοσχέδιο, ώστε να εξαιρεί τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Παιδείας φορείς .

(δ) Μισθολόγιο των Ακαδημαϊκών Δασκάλων και Ερευνητών:

Δεν θα επεκταθούμε στο συνολικό πρόβλημα των περικοπών των αποδοχών των ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών, το οποίο έχουμε αναλύσει διεξοδικότατα προφορικά και γραπτά –συμπεριλαμβανομένου και του από 12/10/2012 Δελτίου Τύπου των Ομοσπονδιών- τόσο προς τις κατά καιρούς ηγεσίες του Υπουργείου όσο και προς τους άλλους αρμόδιους της Πολιτείας και τα Πολιτικά κόμματα, αφού εκτός των άλλων γνωρίζουμε ότι τώρα πλέον το θέμα είναι στα χέρια του Υπουργού Οικονομικών και της Κυβέρνησης συνολικά. Όμως θα επαναφέρουμε, και μάλιστα μετ' επιτάσεως, την ανάγκη δέσμευσης για το νέο μισθολόγιο των λειτουργών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, με την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των σημερινών επιδομάτων που στην ουσία τους αφορούν στον πυρήνα του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου, αλλά και την ανάγκη εξισορρόπησης των ειδικών μισθολογίων, χωρίς οριζόντιες ή ποσοστιαίες μειώσεις. Πιο συγκεκριμένα, ζητήσαμε την επαναφορά του ενιαίου χαρακτήρα του ειδικού μισθολογίου που ίσχυε στο χώρο των Λειτουργών του Δημοσίου (αφορούσε δε και τα μέλη του Κοινοβουλίου) για μέχρι το 2008 και, ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η Τριμερής Επιτροπή ΥΠΟΙΚ, ΥΠΔΒΜΘ και των Ομοσπονδιών για να συζητηθούν αναλυτικά και σε βάθος όλες οι πτυχές του νέου ειδικού μισθολογίου μας, στη βάση της θέσης μας για τη δίκαιη κατανομή των βαρών αλλά και των απολαβών!

Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών να συσταθεί η τριμερής επιτροπή.

(ε) Διορισμός των νεοεκλεγμένων καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών:

Ζητήσαμε τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων νέων καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών και την αύξηση των πιστώσεων για τους συμβασιούχους διδάσκοντες (πρώην διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 και έκτακτο Ε.Π. στα ΤΕΙ).
Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι το 2012 δεν θα γίνουν διορισμοί. Εκτιμά ότι το 2013 θα διορισθούν το πολύ 100 σε μια αναλογία που ίσως να προσεγγίζει το 20 προς 1. Πιθανολόγησε ότι τον επόμενο χρόνο δεν θα υπάρχουν καθόλου πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες.
(στ) Διορισμός νεοεκλεγέντων καθηγητών με μεταφορά πίστωσης:

Ζητήσαμε να εφαρμοσθεί ο νόμος για το διορισμό σε θέση καθηγητή ΑΕΙ ή ερευνητή ΕΚ ατόμων, που ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο. Κάτι τέτοιο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε άλλα Υπουργεία, όπως το Υγείας. Επίσης ζητήσαμε να περιληφθούν σε αυτήν την κατηγορία όλοι όσοι υπηρετούν σε θέση ΙΔΑΧ ανεξάρτητα από το κριτήριο ο διορισμός τους να έχει περάσει ή όχι από το ΑΣΕΠ. Ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι έγκυροι συνάδελφοι νομικοί θεωρούν πως με βάση τη διατύπωση του σχετικού Νόμου το θέμα από νομικής πλευράς είναι απόλυτα σαφές.
Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι έχουν φύγει από το Υπουργείο Παιδείας για το Υπουργείο Οικονομικών όλες οι περιπτώσεις συναδέλφων που προέρχονται από άλλα ΑΕΙ καθώς και αυτών που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Εξετάζονται τώρα οι περιπτώσεις των ΙΔΑΧ. Πρόθεση του Υπουργείου είναι να προχωρήσουν όλες οι περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας χωρίς διαχωρισμούς.
(ζ) Χρηματοδότηση της Έρευνας:

Ζητήσαμε σαφή δέσμευση για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας, με ερευνητικά προγράμματα που θα προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους), πάνω στους διεθνώς αποδεκτούς άξονες. Επίσης, επίμονα ζητήσαμε -για πολλοστή φορά είναι αλήθεια την τελευταία 4ετία- από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αντιμετωπίσει πλέον (και άμεσα) τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΠΑ με συνέπεια, διαφάνεια, επαγγελματισμό ώστε να επιτευχθεί επιτέλους μια σημαντική αύξηση του ρυθμού απορρόφησης των κονδυλίων για την αντιμετώπιση -μεταξύ των πολλών άλλων- του πολύ σοβαρού φαινομένου της μετανάστευσης σημαντικού πλέον αριθμού επιστημόνων –ειδικά της νεότερης γενιάς- προς το εξωτερικό (διαρροή εγκεφάλων - brain drain). Τονίσαμε το γεγονός ότι παρά τις πιέσεις μας αλλά και τις υποσχέσεις των κατά καιρούς αρμοδίων, οι ρυθμοί εισροής χρημάτων στα Ιδρύματα από τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, παραμένουν απογοητευτικά χαμηλοί και -στην κατάσταση που βρίσκεται η Χώρα, τα Ιδρύματα και οι Λειτουργοί τους- εθνικά καταστροφικοί! Επίσης δηλώσαμε ότι οι όποιες δηλώσεις είναι άνευ ουσίας, αν δεν συνοδεύονται από άμεσα έργα.
Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά ενεργειών σε συνεργασία και με τον ΓΓΕΤ και θα επιληφθεί των θεμάτων αυτών άμεσα

(η) Θέματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Λειτουργών τους:

Έγινε ενημέρωση για τη 2η Ημερίδα των Σχολών Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) και των λειτουργών τους, που διοργανώθηκε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και το Σύλλογο μελών ΔΕΠ της Ιατρικής του ΑΠΘ υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ και πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012, όπου αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα, που απασχολούν τις Σχολές Επιστημών Υγείας και τους Λειτουργούς τους. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσουν αναλυτικά πρακτικά της Ημερίδας. Επίσης δημιουργήθηκαν επιτροπές για τα πιο σημαντικά και επείγοντα θέματα. Ζητήσαμε να συνεχισθεί ο διάλογος που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για όλα τα θέματα κοινής αρμοδιότητας και προς τούτο να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν συνάντηση των δύο Υπουργών με τους Κοσμήτορες και Προέδρους των ΣΕΥ, τους Προέδρους των Συλλόγων καθηγητών και την ΠΟΣΔΕΠ.

Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση το συντομότερο δυνατόν. Επίσης έγινε γνωστό ότι ανάλογη διάθεση έχει εκδηλωθεί και από την πλευρά του Υπουργού Υγείας.

(θ) Νέος Νόμος για την Έρευνα - ΕΣΠΕΚ.

Ενημερώσαμε ότι ετοιμάζεται σχέδιο νέου Νόμου για την Έρευνα από επιτροπή αποτελούμενη από υπηρεσιακά στελέχη της ΓΓΕΤ και ορισμένους Προέδρους Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ. Ζητήσαμε τη συμμετοχή εκπροσώπων μας στην εν λόγω επιτροπή. Επίσης σχετικά με το εκπονούμενο νέο ΕΣΠΕΚ, τέθηκε το ερώτημα με ποια διαδικασία εκπονείται το και γιατί από αυτήν απουσιάζουν τόσο εκπρόσωποι των ερευνητών και των καθηγητών, όσο και της λοιπής κοινότητας των ΑΕΙ, στα οποία εν τέλει εκπονείται και το μεγαλύτερο τμήμα της έρευνας στη χώρα.
 
Υπουργός: Ο Υπουργός θα επιληφθεί των θεμάτων αυτών στην επόμενη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ.

(ι) Μεταφορά χρονοεπιδόματος και ακαδημαϊκής προϋπηρεσίας:

Ζητήσαμε για άλλη μια φορά άμεσα να διορθωθεί η απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) με αριθμό 2/3092/0022/23-01-2012, όπου ισχυρίζεται ότι καθηγητές, ερευνητές ή άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που μετακινούνται σε άλλες θέσεις του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού ιστού ή του δημοσίου χάνουν το όποιο χρονοεπίδομα τους είχε ήδη αναγνωρισθεί στο δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τον Υπουργό να ενσωματωθεί τροπολογία στο επόμενο Νομοσχέδιο, που θα φέρει το Υπουργείο στη Βουλή, η οποία θα προβλέπει την πλήρη αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας για συναδέλφους που μετακινούνται από οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο τομέα προς θέση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας και παράλληλα την καταβολή όλων των απολεσθέντων χρονοεπιδομάτων κατά τους προηγούμενους μήνες. Τέλος, να αναγνωρισθεί ο χρόνος προϋπηρεσίας στις εξελίξεις για συναδέλφους που μετακινούνται εντός του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Υπουργός: Ο Υπουργός μας δήλωσε ότι σε Σχέδιο Νόμου που κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας, θα περιληφθεί διάταξη, η οποία θα αναφέρει ότι θα αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας μόνο για τις εξελίξεις των συναδέλφων, που μετακινούνται εντός του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Για την οικονομική πλευρά του θέματος (χρονοεπίδομα) αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο ασκούνται πιέσεις, που δεν φαίνεται προς το παρόν να έχουν αποδώσει.

(ια) Κανονιστικές αποφάσεις για εξελίξεις και εκλογές καθηγητών ΑΕΙ:

Αναφέραμε το γεγονός ότι παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στις αποφάσεις των Συγκλήτων για την «Κανονιστική Απόφαση για τις εκλογές των μελών ΔΕΠ» (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του νόμου 4009/2011) και -όπως επισημαίνεται και στην απόφαση της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ- δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων των εκλογών που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση το σχετικό ΦΕΚ και μέχρι την οριστική διαμόρφωση της νέας ηγεσίας στο κάθε Ίδρυμα. Υπάρχει δε πιθανότητα να μπουν σε ανεπιθύμητες περιπέτειες (π.χ. με προσφυγές στο Σ.τ.Ε.)-χωρίς την υπαιτιότητα τους- συνάδελφοι που θα εκλεγούν ή θα εξελιχθούν με βάση αυτά τα ΦΕΚ. Ζητήσαμε να υπάρξει άμεσα η κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, που να διασφαλίζει τις εκλογές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ή που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον.
Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι γνωρίζει τα προβλήματα και γίνονται προσπάθειες από τις νομικές υπηρεσίες να βρεθεί λύση με νομοθετική ρύθμιση.

(ιβ) Απόδοση του 15% στους ΕΛΚΕ:

Παρουσιάστηκε συνοπτικά, αλλά και συνολικά, το πολύ σοβαρό θέμα της απόδοσης του 15% επί των εισπράξεων από τους συναδέλφους που έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Μεταφέραμε τον προβληματισμό συναδέλφων από διάφορες Σχολές και την ποικιλία στις οικονομικές απολαβές, που συναντά κανείς στις συνθήκες άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος. Τονίσαμε ότι το θέμα αυτό -πέραν των όποιων δικαστικών εμπλοκών είναι σε εξέλιξη- ειδικά στις συνθήκες που βρίσκονται σήμερα τα Ιδρύματα, οι λειτουργοί τους αλλά και η Ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να συζητηθεί μέσα από ένα ουσιαστικό, ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο μεταξύ της Πολιτείας και του ακαδημαϊκού συστήματος και να καταλήξει σε μια δίκαιη και λειτουργική λύση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους ομάδας. Τονίσαμε ότι σήμερα δεν θα πρέπει να αφήσουμε να παρατείνονται καταστάσεις παρατυπίας μέσα στο ακαδημαϊκό σύστημα.

Υπουργός: Δήλωσε ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να ανοίξει διάλογος σε αυτό το ζήτημα.

(ιγ) Συνυπηρέτηση συζύγων των καθηγητών ΑΕΙ :

Για πολλοστή φορά επαναφέραμε το αίτημά μας για τη «συνυπηρέτηση συζύγων» και ζητήσαμε την επαναφορά των σχετικών ρυθμίσεων των Νόμων 3027/2002 και 3687/2008 περί συνυπηρέτησης συζύγων των καθηγητών ΑΕΙ με το επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και με περιεχόμενο παρόμοιο με τις αντίστοιχες για τις άλλες ειδικές κατηγορίες ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά στις μέρες μας αυτό το θέμα είναι προφανώς ιδιαίτερα κρίσιμο για την επιβίωση των οικογενειών οι οποίες στη μεγάλη πλειοψηφία είναι νέες οικογένειες, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Υπουργός: Ο Υπουργός δήλωσε ότι είναι θετικός, τα σχετικά θέματα εξετάζονται και ζήτησε λεπτομερέστερη πληροφόρηση.

Πηγή: esos.gr 

click here redirect women cheat on their husbands
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
click read wives cheat
open go viagra soft how to take
redirect redirect cheaters
online cheat on my husband website
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
men and women meet and cheat meet and cheat
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
tretinoin charamin.jp priligy pill
abortion at home open facts about abortion
voltaren voltaren krem fiyat voltaren nedir
abortion pill prices abortion pill information aspiration abortion
free abortion pill abortions facts early abortion pill options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4229 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2024: Όλο το πρόγραμμα – Οι ημερομηνίες – «κλειδιά»
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πανελλήνιες 2024: ΑΛΛΑΓΕΣ σε ΕΒΕ, τμήματα, εισακτέους
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πανελλαδικές 2025: Τι αλλάζει για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αυτές είναι οι αλλαγές στις φετινές εξετάσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σελίδα 1 από 6234 (37403 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6232
6233
6234
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης