Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Οι σχολικές συμπράξεις βελτιώνουν τις δεξιότητες εκπαιδευτικών και μαθητών
 

Μια νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον αντίκτυπο των συμπράξεων μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες διαπίστωσε ότι οι μαθητές - ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - βελτίωσαν σημαντικά τις δεξιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τις γνώσεις πληροφορικής (ΤΠ) και ξένων γλωσσών.

 

Ο αντίκτυπος των συμπράξεων ήταν μεγαλύτερος για τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Επτά στα δέκα σχολεία δήλωσαν ότι οι συμπράξεις είχαν μεγάλο έως πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην πολιτισμική συνείδηση και έκφραση των μαθητών καθώς και στις κοινωνικές τους ικανότητες και στις ικανότητες συμπεριφοράς τους ως πολιτών. Ακολούθησαν οι δεξιότητες χρήσης υπολογιστή (54%) και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (52%). Οι συμπράξεις χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Comenius, που είναι το σχολικό ισοδύναμο του Erasmus.

 

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, δήλωσε: «οι σχολικές συμπράξεις επιτρέπουν στους νέους να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική ανάπτυξη, τη μελλοντική απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Το Comenius επίσης βοηθά τους μαθητές και το προσωπικό να γνωρίσουν διάφορους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και γλώσσες. Οι εν λόγω συμπράξεις θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν βοήθεια από το νέο μας πρόγραμμα «Erasmus για όλους» την περίοδο 2014-2020».

 

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το σύστημα ωφελεί τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία στις τοπικές κοινότητες. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η σύμπραξη με ξένα σχολεία βελτίωσε τις γνώσεις τους σχετικά με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ενίσχυσε τις κοινωνικές τους δεξιότητες και βοήθησε τις γλωσσικές τους δεξιότητες.

 

Δύο στα τρία σχολεία ισχυρίστηκαν ότι η σύμπραξη βελτίωσε την εικόνα τους και το 80% δήλωσε ότι ενίσχυσε την ευρωπαϊκή τους διάσταση. Η διδακτική συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών τόσο εντός του σχολείου όσο και με τις τοπικές αρχές.

 

Οι συμπράξεις Comenius έχουν συγκριτικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία καθώς και στα περιβάλλοντά τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια βαθμίδα, λόγω του ότι είναι ευκολότερο να κινητοποιηθεί και να δραστηριοποιηθεί ολόκληρο το σχολείο και να ενσωματώσει νέες ιδέες και δραστηριότητες στα προγράμματα σ’ αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Αντίθετα, ο αντίκτυπος στις δεξιότητες των μαθητών είναι μεγαλύτερος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Σε πολλά σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συμπράξεις που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ είναι η μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα στο εξωτερικό. Το 85% των σχολείων που καλύπτει η μελέτη δήλωσε ότι σκόπευε να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για μελλοντικές συμπράξεις.

 

Η μελέτη κάλυψε 50 σχολεία σε 15 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο), που έλαβαν επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Comenius για να δημιουργήσουν συμπράξεις που λειτούργησαν από το φθινόπωρο της περιόδου 2009-2011. Με την παρακολούθηση των σχολείων κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών, και πέρα από αυτήν, η μελέτη εξέτασε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι συμπράξεις επηρέασαν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο

 

Από το 1995, η ΕΕ έχει παράσχει επιχορηγήσεις σε σχολεία για κοινά έργα. Οι σχολικές συμπράξεις COMENIUS χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης, το οποίο είναι ανοικτό σε 33 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία).

 

Οι συμπράξεις συγκεντρώνουν τουλάχιστον δύο σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία καταρτίζουν ένα κοινό διετές πρόγραμμα για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με καινοτόμες ιδέες ή ανταλλαγές. Τα έργα εστιάζονται τομείς ενδιαφέροντος των μαθητών, στα τρέχοντα εκπαιδευτικά θέματα στις ενδιαφερόμενες χώρες ή στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τα ίδια τα σχολεία.

 

Από το 2007 η ΕΕ έχει στηρίξει πάνω από 7.000 σχέδια Comenius, σε καθένα από τα οποία έλαβαν μέρος 5 σχολεία κατά μέσο όρο. Κάθε χρόνο οι συμπράξεις αυτές λαμβάνουν περίπου 120 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας σε περισσότερους από 130.000 μαθητές και τους δασκάλους τους να επισκεφθούν τα σχολεία-εταίρους τους και σε περίπου 650.000 μαθητές να συμμετάσχουν στις τοπικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η ΕΕ προσφέρει υποτροφίες σε εκπαιδευτικούς και ασκούμενους εκπαιδευτικούς, ώστε να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα στο εξωτερικό.

Από το 2014, η στήριξη που παρέχει η ΕΕ στα σχολεία θα είναι μέρος του «Erasmus για όλους», το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να διπλασιάσει σε 5 εκατομμύρια άτομα την περίοδο 2014-2020 τον αριθμό των μαθητών, των σπουδαστών, των διδασκόντων, των ασκουμένων, των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους και των λοιπών φορέων που επιχορηγούνται για σπουδές ενίσχυσης των δεξιοτήτων, για κατάρτιση και για εθελοντισμό στο εξωτερικό. Πάνω από τα δύο τρίτα του προτεινόμενου για το πρόγραμμα προϋπολογισμού, ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα υποστηρίξουν τις μεμονωμένες ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για σχέδια που επικεντρώνονται στη συνεργασία για την καινοτομία, τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Πηγή: diorismos.gr

most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
open go viagra soft how to take
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
online beautiful women cheat read here
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
free spyware apps spy program for android top spy app for android
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
adult audio stories tolobel.com adult japanese love stories
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
amoxicillin endikasyonlar abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill prices abortion pill information aspiration abortion
cheap abortion pill facts on abortion pill price of an abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3529 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (16)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (6)

ΑΠΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 13:42
Σχόλια (3)

Την γνώμη σας.
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 00:54
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Σχολικά Βιβλία: Κονδύλι 2 εκ.€ για αναβάθμιση ποιότητας και εφοδιασμού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Προσλήψεις Αναπληρωτών Τρόπος Δήλωσης Περιοχών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Aριστούχοι φοιτητές: Φεύγουν «τρέχοντας» για το εξωτερικό μόλις πάρουν το πτυχίο τους
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Πότε και πώς θα ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Εισαγωγή μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία: Τι ορίζει η απόφαση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Δεν συνίσταται καραντίνα για μαθητές που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Σελίδα 1 από 5693 (34155 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5691
5692
5693
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης