Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Πρόγραμμα ερευνητών του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

(6η Εκπαιδευτική Σειρά)

 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει, στο πλαίσιο του ευρύτερου Ερευνητικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», την 6η Εκπαιδευτική Σειρά Ερευνητών στην «Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική – Έξοδος από την Κρίση» και προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή συμμετεχόντων. Το Πρόγραμμα είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην κατάρτιση και ενσωμάτωση νέων ερευνητών στις εξελισσόμενες έρευνες ακαδημαϊκής αριστείας.

 

Έναρξη προγράμματος: 21 Ιανουαρίου 2013

Λήξη προγράμματος: 15 Μαρτίου 2013

 

ΣΚΟΠΟΣ

Συγκεκριμένα, στόχος του Προγράμματος είναι να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σήμερα στον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Το καινοτόμο στοιχείο που παρέχει επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή και απόκτηση δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε ένα απαιτητικό επαγγελματικό και διεθνές περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με την εφαρμοσμένη (policy-oriented) έρευνα και αξιολογούνται ανάλογα με τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι Ερευνητές που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συμμετέχουν, ανάλογα με τις γνώσεις και τυχόν εμπειρία τους, σε μία από τις εξής ερευνητικές ομάδες:

 

  1. Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική

  2. Ελληνικό Σχέδιο Εξόδου από την Κρίση

 

Το Πρόγραμμα αρθρώνεται γύρω από οκτώ θεματικές, τις οποίες παρουσιάζουν και αναπτύσσουν διεξοδικά διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί από το δυναμικό του Κέντρου και άλλων φορέων, καθώς και προσωπικότητες και ειδικοί από τον επιχειρηματικό χώρο, την διπλωματία και την πολιτική.

Οι ερευνητές θα συμμετέχουν ενεργά στις παραπάνω θεματικές υπό την επίβλεψη των συντονιστών και συμβούλων του Προγράμματος.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη γνώσεις των ευρωπαϊκών θεμάτων ή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και θέλουν να επεκτείνουν τις ερευνητικές, αναλυτικές και συγγραφικές τους ικανότητες στα πεδία αυτά. Ανάλογα με το επίπεδο σπουδών τους, οι συμμετέχοντες εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: Ερευνητές Α’, Ερευνητές Β’ ή Βοηθοί Ερευνητές.

 

Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις αφορούν σε ώρες μεταμεσημβρινές δεκτές γίνονται και αιτήσεις συμμετοχής από εργαζόμενους.

 

Η επιλογή των ερευνητών γίνεται μετά από αξιολόγηση με βάση τα πανεπιστημιακά τους προσόντα, την συνάφεια των σπουδών τους και τυχόν εμπειρία τους στο αντικείμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Απαιτούνται ειδικότερα:

1. Διδακτορικό (για Ερευνητές Α΄), Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (για Ερευνητές Β΄) ή Πτυχίο* (για Βοηθούς Ερευνητές) από αναγνωρισμένα ΑΕΙ σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, καθώς και καλή γνώση των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων.

2. Καλή γνώση και δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου για έρευνα.

3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και άλλων γλωσσών.

4. Ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας.

 

*Γίνονται δεκτοί και φοιτητές επί πτυχίω.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να ανταποκριθούν στις παρακάτω απαιτήσεις:

  • να παρακολουθούν συστηματικά ένα δίωρο σεμινάριο κάθε εβδομάδα (συνήθως Δευτέρα 16:00 – 18:00 μ. μ.).

  • να συμμετέχουν ενεργά στα σεμινάρια. Σε ένα από αυτά αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο κατά την παρουσίαση του

  • να παρουσιάζουν ανά τρεις εβδομάδες δείγματα προόδου πρωτότυπης έρευνας.

  • να καταθέσουν στο τέλος του προγράμματος μια ερευνητική εργασία 4.000 – 6.000 λέξεων.

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι ερευνητές του Προγράμματος:

  • θα έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και στις ηλεκτρονικές βάσεις της, όπου συμπεριλαμβάνονται τα κυριότερα επιστημονικά περιοδικά

  • θα λαμβάνουν επιπρόσθετο υλικό και καθοδήγηση για βασικές πηγές κατά περίπτωση

  • θα έχουν την δυνατότητα επαφής με τους διδάσκοντες και συμβούλους του Προγράμματος, κατά την διάρκεια προσωπικών συναντήσεων

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΤΙΤΛΟΙ

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα (με βάση την αξιολόγηση των προαναφερόμενων απαιτήσεων), λαμβάνουν Πιστοποιητικό (Certificate).

 

Σε αντίθετη περίπτωση, οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν το πρόγραμμα από την έναρξη μέχρι τη λήξη του, λαμβάνουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Την επιστημονική διεύθυνση του προγράμματος έχουν ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης και ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Κέντρου αντίστοιχα, οι οποίοι πλαισιώνονται από άλλους πανεπιστημιακούς και ειδικευμένους διδάσκοντες.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταβάλλουν δίδακτρα 300€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών πριν την έναρξη των σεμιναρίων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδικής Αίτησης Συμμετοχής και η ηλεκτρονική αποστολή της συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 210.72.20.508 και ώρες 09:00 – 15:00. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το site το Κέντρου: http://www.jmc.pspa.uoa.gr/.

cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat go online
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
open open cheat on wife
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
erotic stories sex stories open bdsm gay sex stories
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
late term abortion clinics akum.org national abortion federation
dilation and curettage definition vacuum aspiration side effects how many weeks pregnant to have an abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3530 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (16)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (9)

ΑΠΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 13:42
Σχόλια (4)

Την γνώμη σας.
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022 - 00:54
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022
Πολυτεχνείο Κρήτης: Επιβράβευση Αριστούχων Φοιτητών με Παροχή Δωρεάν Στέγης στο 2022-2023
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 22 ώρες
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022
Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ με τα Συμβούλια Διοίκησης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 22 ώρες
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022
Προσλήψεις αναπληρωτών: Οδηγός για τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 22 ώρες
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Σχολικά Βιβλία: Κονδύλι 2 εκ.€ για αναβάθμιση ποιότητας και εφοδιασμού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 5694 (34160 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5692
5693
5694
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης