Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Ποιοι ευνοούνται για μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕI
 

Διάταξη του υπουργείου Παιδείας με διευκολύνσεις για ευπαθείς απέναντι στην κρίση φοιτητές

«Προσωπικά είμαι αντίθετος με τη φαυλοκρατία των μετεγγραφών, όπως τη βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, με πολλές οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα δεύτερου ή και τρίτου σπιτιού», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενημερώνοντας την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, για την εισαγωγή προς ψήφιση διάταξης που θα διευκολύνει τις μετεγγραφές για κάποιες ευπαθείς κατηγορίες φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, με συγκεκριμένα κριτήρια.

Η διάταξη κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου, το κατά κεφαλήν εισόδημα θα είναι, για πρώτη φορά στη χώρα μας, κριτήριο μετεγγραφής των υποψηφίων, γεγονός που θεωρείται ότι ευνοεί τις πολύτεκνες οικογένειες.

Συγχρόνως, διπλασιάζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα στις μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ, δίδεται για πρώτη φορά δικαίωμα δύο επιλογών σε κάθε δικαιούχο μετεγγραφής, ανάλογα με την πόλη που θα προτιμήσει.

Οι προϋποθέσεις για την μετεγγραφή των φοιτητών που πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που τίθενται, και οι οποίες επιχειρούν να άρουν τις οποιεσδήποτε αδικίες είχαν συντελεστεί με τις παλαιότερες ρυθμίσεις για μετεγγραφές είναι οι εξής:

- Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, κατά την έννοια της υπ' αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του υπουργού Παιδείας «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (ΦΕΚ Β' 874), όπως τροποποιήθηκε, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

- Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, ήτοι 12.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

- Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και επιτρέπεται μόνο από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.

- Οι δικαιούχοι μεταφοράς μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για αντίστοιχα τμήματα έως δύο διαφορετικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά σχολή ή τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:

- Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά αύξουσα κατανομή.

- Ο δικαιούχος να είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

- Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

- Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).

- Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Τέλος, η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, η μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο κ. Αρβανιτόπουλος υπογράμμισε ότι «βούληση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που η ελληνική οικογένεια χειμάζεται από την βαθιά κρίση». Πρόσθεσε, όμως, ότι θωράκιση της δημόσιας παιδείας δεν σημαίνει ταυτόχρονα και στασιμότητα.

Αναφερόμενος στο διάλογο για τα ΑΕΙ τόνισε ότι την ανάγκη εξορθολογισμού την έχουν αναγνωρίσει και η ακαδημαϊκή κοινότητα, και οι φοιτητές και η κοινωνία. «Επί τριάντα χρόνια αφήσαμε το πολιτικό σύστημα να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση», είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εξελίξεις που δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει η σημερινή δομή των ΑΕΙ.

Ο υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τους βουλευτές ότι θα αναληφθεί πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό και της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για τους ομογενείς, με κατεύθυνση τα δίγλωσσα σχολεία, ώστε να αποτραπεί αφενός η γκετοποίηση των ομογενών και αφετέρου να αναγνωρίζονται τα πτυχία.

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην είναι αυτόματη η εισαγωγή στα δίγλωσσα σχολεία για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την αύξηση της μετανάστευσης.

Μέχρι την άνοιξη θα εκδηλωθεί και πρωτοβουλία για συνολική ρύθμιση της ειδικής αγωγής. «Εγώ πρώτος δέχθηκα ότι δεν περιποιούν τιμή στο κράτος οι σημερινές δομές ειδικής αγωγής», επεσήμανε ο κ. Αρβανιτόπουλος ξεκαθαρίζοντας, μάλιστα, ότι επειδή η πολιτική ηγεσία αποδίδει μεγάλη σημασία, όχι μόνο δεν θα καταργηθεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στο υπουργείο, αλλά θα αναβαθμιστεί.

Στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί ρυθμίσεις σχετικά και με τη μοριοδότηση των αθλητικών επιδόσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. «Ακούω με προσοχή τους προβληματισμούς που διατυπώνονται και συμφωνώ μαζί σας. Είμαι ανοιχτός να βρούμε μια κοινή συνισταμένη ώστε να αποφύγουμε επανάληψη των στρεβλώσεων», είπε ο υπουργός.

Τέλος, ο κ. Αρβανιτόπουλος ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ληφθούν και άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού στα σχολεία. «

Η πολιτική που ασκείται δεν είναι επαρκής, αν και είναι καλό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη δωρεάν διανομή φρούτων και γάλακτος στα σχολείο», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε ότι το υπουργείο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα με τρόπο που δεν θα παίρνει δημοσιότητα και θα προφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα. Στο κλίμα αυτό καταβάλλει προσπάθειες για την εξοικονόμηση πόρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα αιτήματα για δωρεάν σίτιση και στέγαση φοιτητών.

Στις προσπάθειες που καταβάλλονται, μέσω του νομοσχεδίου, για την εξοικονόμηση πόρων και τη δημιουργία δομών που συνεπάγονται οφέλη για τους πολίτες, αναφέρθηκε η εισηγήτρια της ΝΔ, Γεωργία Μπατσαρά.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστάσιος Κουράκης, κατήγγειλε ότι πρόκειται για ένα ακόμη νομοσχέδιο που έχει ως φιλοσοφία την εκπαίδευση της αμάθειας και τη σταδιακή απόσυρση του κράτους από τη δημόσια εκπαίδευση. Ο κ. Κουράκης αξιοποίησε τη συζήτηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, προκειμένου να καλέσει τους πρυτάνεις να ακυρώσουν στην πράξη την εγκύκλιο Μανιτάκη, διατηρώντας στην υπηρεσία τους υψηλά εξειδικευμένους εργαζόμενους, και να αναζητήσουν τρόπους για να διατηρήσουν και το επίπεδο των αποδοχών του προσωπικού αυτού.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας υπογράμμισε ότι πολλά σημεία του νομοσχεδίου χρήζουν βελτιώσεων, όπως για παράδειγμα η επιβράβευση των αθλητικών επιδόσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, και κάλεσε την κυβέρνηση να μην αιφνιδιάζει τα κόμματα με τροπολογίες όπως αυτή που προωθείται για τις μετεγγραφές.

Επιφυλάξεις για άρθρα του νομοσχεδίου, όπως αυτό που «καθιστά προαιρετική την εκμάθηση ξένης γλώσσας στα πανεπιστήμια», διατύπωσε η κ. Σταυρούλα Ξουλίδου, από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και χαρακτήρισε μεγάλο χαμένο αυτού του νομοσχεδίου την ειδική αγωγή.

Να έχουν αναδρομική ισχύ τα προνόμια για τους αθλητές μαθητές από το 2009, όταν δηλαδή καταργήθηκαν, ζήτησε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Σοβαρές επιφυλάξεις για τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης και την επίδραση που μπορεί να έχει στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, διατύπωσε η κ. Μαρία Ρεπούση από τη ΔΗΜΑΡ.

Επίσης, η κ. Ρεπούση διατύπωσε τον προβληματισμό της για τη μοριοδότηση των αθλητών και για τον κίνδυνο να δημιουργεί νέες ανισότητες σε σχέση με εκείνους τους μαθητές που ακολουθούν μια πολύ σκληρή διαδρομή για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Την εκτίμηση ότι οδηγούμαστε στην πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, διατύπωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, ο οποίος κατήγγειλε, επίσης, ότι διαλύεται η ειδική αγωγή και δημιουργούνται διαλυτικές καταστάσεις στη μέριμνα για τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση).
 
Πηγή: newbeast.gr
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
redirect why people cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
link click married cheat
go online read here
medical abortion procedure site illegal abortion
my husband cheated site why do wifes cheat
dating for married click why do wife cheat
walgreens coupon code photo read coupons for prescription medications
canada pharmacy coupons pharmacy coupons 2015 free manufacturer coupons
free prescription cards prescription drugs discount cards free prescription drug cards
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
metformin metformin metformin
discount pharmacy online free prescription cards discount viagra coupons printable
get free voucher strattera voucher strattera discounts
how to get an abortion pill arborawning.com abortion pill articles
ldn 4.5 mg myjustliving.com naltrexone side effects forum

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3535 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
 Δεν κατάλαβα οι εκπρόσωποι των κομμάτων συμφωνούν με τα κριτήρια για τις μετεγγραφές που βάζει ο υπουργός Παιδείας???? Πως τοποθετήθηκαν???? Ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις???
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 3534 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
SOS ερώτηση:
"
Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012..."
Και τα παιδιά που είναι πρωτοετείς, ενώ έδωσαν με το 10%? - δηλαδή έκαναν μηχανογραφικό χωρίς να εξεταστούν -  (δεν έχει λογική να μην συμπεριλαμβάνονται στην τροπολογία!)
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
link click married cheat
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 3535 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΑΤΡΙΚΗ,ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΤΛ
Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 - 18:38
Σχόλια (0)


ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (35)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες μαθητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία – Σαρηγιάννης: Υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο τεστ για τους μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Μετεγγραφές 2022-2023: Σε ποιες σχολές μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Κατάταξη Σαγκάης 2022: Το ΕΚΠΑ παραμένει στο 1,3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
ΑΕΝ: Πίνακες συμπληρωματικά εισαγόμενων σπουδαστών (2022-2023)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Σελίδα 1 από 5698 (34188 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5696
5697
5698
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης