Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Κείμενο-πρόταση των 7 προέδρων των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πειραματικών Σχολείων
 Οι επτά πρόεδροι των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πειραματικών Σχολείων κοινοποίησαν στο esos το ακόλουθο κείμενο το οποίο απευθύνουν προς τη ΔΕΠΠΣ για την αξιολόγηση των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων:

Οι Πρόεδροι των ΕΠΕΣ που υπογράφουν το κείμενο, αφού συζήτησαν μεταξύ τους, έκριναν σκόπιμο να επισημάνουν τα εξής:
 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων πρέπει να θεωρηθεί ως ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας, ως μια αναγκαία αλλά όχι ικανή προϋπόθεση για την αναβάθμιση των Σχολείων αυτών. Σ' αυτό το πνεύμα κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η επιχειρούμενη με ταχύτατους ρυθμούς αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ πρέπει να υλοποιηθεί με έναν πιο συστηματικό τρόπο, πιο προσεκτικά, ώστε και τα ποιοτικά της αποτελέσματα να είναι ουσιαστικά και να μην αποτελέσει αρνητικό παράδειγμα για την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα.
Αναλυτικότερα προτείνονται τα εξής:
 
1. Θα πρέπει η διαδικασία της Αξιολόγησης, να εποπτεύεται από ένα ανώτερο θεσμικό όργανο, όπως είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι απαραίτητο να συγκροτήσει ομάδες επιστημονικής στήριξης του εγχειρήματος σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο και γενικότερα να δημιουργήσει ένα καλύτερο πλαίσιο για την εφαρμογή της. Η διαδικασία αυτή κρίνεται ως απαραίτητη, προκειμένου η Αξιολόγηση από διεκπεραιωτική διαδικασία κρίσης να μετατραπεί σε όργανο για την αναβάθμιση των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων και της ελληνικής εκπαίδευσης γενικότερα. Θεωρείται απαραίτητο η διαδικασία αυτή να τεθεί σε εφαρμογή από τώρα, έτσι ώστε ο σχετικός μηχανισμός να είναι λειτουργικός ήδη την επομένη χρονιά.
2. Στην τωρινή φάση θεωρείται ως απαραίτητη μια τρίμηνη παράταση της διαδικασίας (έως το μέσον του Μαρτίου 2013), προκειμένου όλες οι διαδικασίες να επανεξεταστούν, να βελτιωθούν, να ορθολογικοποιηθούν. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:
(ι) να πραγματοποιηθεί επανεξέταση, έλεγχος, διόρθωση και οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής φόρμας τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την οριστική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
(ιι) να επανεκδοθεί μια συνολική εγκύκλιος οδηγία για την αξιολόγηση, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλα τα ζητήματα που ως τώρα δημιουργήθηκαν από ασάφειες ή από περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.
(ιιι) κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να λειτουργήσει ένα help desk, δηλαδή μια ψηφιοποιημένη υπηρεσία υποβολής ερωτημάτων και απαντήσεων σχετικών με την αξιολόγηση. Ερωτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από μέλη των ΕΠΕΣ. Τα σχετικά μηνύματα θα κοινοποιούνται αυτομάτως σε όλους τους συμμετέχοντες (όλα τα μέλη των ΕΠΕΣ όλων των Πειραματικών), ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις, δεδομένου ότι από τεχνική άποψη, η δημιουργία αυτού του help desk ισοδυναμεί με τη δημιουργία ενός e-mail. Για την ταχεία και εύκολη διαμοίραση αρχείων, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συστήματα που διατίθενται δωρεάν και είναι πολύ εύκολα στη χρήση τους (όπως το Google Drive ή το DropBox).
(ιv) στο μέτρο του δυνατού, να οργανωθούν συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και γενικά δράσεις στις οποίες να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις όσων θα αξιολογήσουν (για παράδειγμα: διευθυντών και σχολικών συμβούλων), προκειμένου να διαμορφωθούν ενιαίοι άξονες κριτηρίων. Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε δια ζώσης, όπου και όταν υπάρχει δυνατότητα, είτε εξ αποστάσεως (με Skype, e-presence κτό) προκειμένου να υπάρχει πολύ μικρό οικονομικό και οργανωτικό κόστος. Καθώς σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια έχουν συστήματα σύγχρονης επικοινωνίας (για παράδειγμα: e-presence), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς οικονομικό κόστος, η επικοινωνία είναι πολύ απλή και δωρεάν.
Καταλήγοντας, εκτιμάται ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις αυτές, ώστε η αξιολόγηση των ΠΠΣ να αποτελέσει την αφετηρία μιας αξιόπιστης και επιστημονικά έγκυρης διαδικασίας αξιολόγησης όλων των πλευρών του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είναι φανερό ότι η προτεινόμενη παράταση, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, αποσκοπεί στην ορθολογικότερη οργάνωση των διαδικασιών και την εκμετάλλευση όλων των διατιθέμενων πόρων (ψηφιακών, τεχνογνωσία στελεχών, εμπειρογνωμόνων) ώστε η Αξιολόγηση να λειτουργήσει ως όργανο βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Με εκτίμηση
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ ,ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ
1Ο 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΟΒΟΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ , ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

MΑΡΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ , ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ
2ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 3ο 1/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΕΖΑ,ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
8Θ/ ΚΑΙ 2 Θ/ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,2Θ/ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Πηγή: esos.gr 

online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
go cheater click
how women cheat married men having affairs link
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
cheater click i dream my husband cheated on me
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
open wife cheaters cheat on wife
go redirect pregnancy termination options
erotic stories sex stories sex change stories bdsm gay sex stories
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
tretinoin open priligy pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego
free abortion pill abortions facts early abortion pill options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3484 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 10:45
Σχόλια (5)

μηχανογραφικο
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 00:37
Σχόλια (1)

Βάσεις
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 - 00:25
Σχόλια (4)

10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (0)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (15)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Πανελλαδικές 2022: Πότε ανακοινώνονται οι Βάσεις Εισαγωγής - Οι ημερομηνίες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Μηχανογραφικό 2022: Πώς θα γίνει η συμπλήρωση – Ευκαιρίες και παγίδες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Γονείς Φοιτητών: Τι να προσέξετε για την επιδότηση ρεύματος Power Pass
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022
Πανελλαδικές 2022 - Τα παράδοξα: Χειρότερες επιδόσεις... περισσότερα μόρια!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σελίδα 1 από 5643 (33857 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5641
5642
5643
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης