Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
 
 

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Σπουδές στην Κύπρο

Πανελλαδικές 2018 - Μηχανογραφικό 2018

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012
Διάφορα Θέματα
Χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας

Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄.
  2. Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται ή τον φορέα που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από

§ αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων

§ βεβαίωση από Πανεπιστήμιο φοίτησης ότι όλη η διάρκεια σπουδών πραγματοποιήθηκε στην έδρα του

θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχονται.

  Στους μεταπτυχιακούς τίτλους να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών.

Εφόσον ο τίτλος είναι πανεπιστημιακού επιπέδου θα πρέπει να είναι γλωσσικού περιεχομένου.

3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (και της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων, όπου αυτή απαιτείται).

4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Απόφοιτοι Λυκείου του Εξωτερικού

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται.

Βεβαίωση εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έκδοσης του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

 

Δεν απαιτείται αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αλλοδαπής.

  1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος:

α) Επίδειξη με κατάθεση απλού αντιγράφου του ανωτέρω Δελτίου σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Διεύθυνση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης ή ΚΕΠ.

(Οι αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού).

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω Δελτίου σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποσταλλούν ταχυδρομικώς από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μας.

6. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 50 € από Δημόσιο Ταμείο.

Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι

ή υποβάλλονται απευθείας στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.:

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Πρωτόκολλο Υπουργείου και ώρες 9.00 – 14.00

ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις και Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε ΚΕΠ.

  1. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
  2. Χρόνος διεκπεραίωσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες.

 

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

  1. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ΄, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Γραφ. 0112-0114, τηλ. 210.3442090 και 210.3442093

  1. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ), Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τηλ. 210.3442505, 210.3442806 και 210.3442508

 Καθημερινά 7.00 – 17.00

 

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how women cheat read here link
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
generic mexico pharmacy viagra open link
open buy generic viagra viagra soft how to take
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
adult dog sex stories tolobel.com incest nifty sex stories
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
why some women cheat click why married men cheat
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
walgreens coupon code photo read coupons for prescription medications
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion definition read walk in abortion clinics
amoxicillin endikasyonlar abraham.thesharpsystem.com amoxicillin dermani haqqinda
cheap abortion pill medical abortion cost price of an abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1977 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Προς Κύριο Κουτρούμπελη
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 - 21:56
Σχόλια (0)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Προς κουτρου
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 - 19:16
Σχόλια (0)

.ΠΤΔΕ ή ψυχολογία
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 - 18:52
Σχόλια (0)


Ηλεκτρονικές Εγγραφές
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 - 12:33
Σχόλια (1)

Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αει
Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 - 21:52
Σχόλια (1)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 - 20:25
Σχόλια (0)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

μεταπτυχιακο στο απκυ
Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 - 15:35
Σχόλια (0)

ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ...
Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 - 12:07
Σχόλια (5)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 - 11:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018
Πανελλήνιες 2018: Όλη η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Κυριακή, 27 Μαΐου 2018
UNIque Days: “Ανοίγουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια για το μαθητή”
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018
Υποτροφίες Ιωάννη Λάτση για φοιτητές!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ώρες
Κυριακή, 20 Μαΐου 2018
Καμπάνια ευαισθητοποίησης για την αναπηρία στα σχολεία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Σελίδα 1 από 3795 (22765 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
3793
3794
3795
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης