Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013
Επαγγέλματα και Προοπτικές   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
Αντέχει στην κρίση το πτυχίο πληροφορικής

 Τα τελευταία χρόνια η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έφερε και την κατακόρυφη αύξηση των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες Η οικονομική κρίση, ομως, έχει προκαλέσει δυσκολίες στην αγορά εργασίας και όσον αφορά τους αποφοίτους των τμημάτων Πληροφορικής, αλλά οι προβλέψεις για το μέλλον δεν είναι δυσοίωνες τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό.

Η τεχνολογία αυτή δεν θα σταματήσει να αναπτύσσεται και συνεπώς το εξειδικευμένο προσωπικό πάντα θα έχει ζήτηση από την αγορά εργασίας. Και αυτήν τη στιγμή εκατοντάδες εταιρείες βέβαια κυρίως του εξωτερικού αναζητούν αποφοίτους ειδικοτήτων όπως αυτές των ηλεκτρολόγων, των μηχανικών Η γ των τεχνολόγων, των ηλεκτρονικών και, φυσικά, της Πληροφορικής (όπως τεχνικούς εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου, ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα και σχεδιαστής μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Στα ελληνικά ΑΕΙ σήμερα υπάρχουν δεκάδες τμήματα που προσφέρουν αυτές τις σπουδές, καθώς υπάρχουν χιλιάδες παιδιά, τα οποία κάθε χρόνο ενδιαφέρονται για μία θέση στον μαγικό κόσμο της Πληροφορικής και θέλουν να μυηθούν στα μυστικά των Η γ στις τηλεπικοινωνίες, στο στήσιμο δικτύων και γενικά στην ψηφιακή τεχνολογία

Οι σπουδές και τα κλειδιά για επιτυχημένη καριέρα

Στόχος των προπτυχιακών σπουδών στα τμήματα πληροφορικής, όπως αναφέρει το τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, είναι η προετοιμασία επιστημόνων πληροφορικής με εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς και ικανών να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας στον κλάδο της πληροφορικής επιβάλλει να γίνεται σωστός επαγγελματικός προγραμματισμός από τον πρώτο χρόνο των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή.

Ορισμός ακαδημαϊκών στόχων και σωστές επιλογές μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν τα κλειδιά για μια επιτυχημένη καριέρα. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι για την ουσιαστική συνεισφορά στον χώρο της πληροφορικής είναι απαραίτητη και η σε βάθος γνώση της Επιστήμης των Υπολογιστών, και η γνώση του αντικειμένου του πεδίου εφαρμογής.Έτσι, ο φοιτητής του τμήματος μπορεί να παρακολουθήσει εκτός από μαθήματα Πληροφορικής και προχωρημένα μαθήματα Οικονομικών, Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής 'Ερευνας.

Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν ένα εκτεταμένο αλλά απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές. Στη συνέχεια εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί, παρακολουθώντας μαθήματα επιλογής τα οποία καλύπτουν τη μεθοδολογία μιας ορισμένης επιστημονικής περιοχής. Τα μαθήματα επιλογής είναι οργανωμένα σε κύκλους μαθημάτων.

ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΙΝΑΙ:

  • Θεωρητική Πληροφορική Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
  • Επιχειρησιακή'Ερευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
  • Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Την τελευταία δεκαετία τα τμήματα πληροφορικής είχαν την τιμητική τους όσον αφορά στη ζήτηση των νέων. Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και π διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο n οικονομική κρίση έχει προκαλέσει δυσκολίες στην αγορά εργασίας και όσον αφορά τους αποφοίτους των τμημάτων Πληροφορικής, αλλά οι προβλέψεις για το μέλλον δεν είναι δυσοίωνες τόσο για την Ελλόδα όσο και για το εξωτερικό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό θα έχει πάντοτε ζήτηση στην αγορά Η τεχνολογία αυτή δεν θα σταματήσει να αναπτύσσεται και συνεπώς το εξειδικευμένο προσωπικό πάντα θα έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Και αυτήν τη στιγμή εκατοντάδες εταιρείες βέβαια κυρίως του εξωτερικού αναζητούν αποφοίτους ειδικοτήτων όπως αυτές των πλεκφολόγων, των μηχανικών Η Υ, των τεχνολόγων, των ηλεκτρονικών και φυσικό Πληροφορικής (όπως τεχνικούς εφαρμογών πληροφορικής δικτύων και αυτοματισμού γραφείου, ειδικούς εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα κατ σχεδι στές μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Σήμερα το Έθνος Παιδεία σάς δίνει μια εικόνα για τα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που προσφέρουν τέτοιες σπουδές και τα οποία συνολικά είναι 47 , καθώς υπάρχουν χιλιάδες παιδιά τα οποία κάθε χρόνο ενδιαφέρονται για μια θέση στον μαγικό κόσμο της Πληροφορικής και θέλουν να μυηθούν στα μυστικά των Η Υ, στις τηλεπικοινωνίες, στο στήσιμο δικτύων και γενικό στην ψηφιακή τεχνολογία. Οι υποψήφιοι που κάθε χρόνο δηλώνουν κάποια σχολή πληροφορικής είναι χιλιάδες και φυσικά οι θέσεις που προσφέρουν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν επαρκούν. Τα τελευταία πάντως οι χρόνια οι βάσεις στα περιζήτητα τμήματα των ΤΕΙ δεν είναι στα όψη και συνεπώς η είσοδος σε τέτοια τμήματα δεν είναι όνειρο θερινής νυκτός, όπως παλιότερα.

Για παράδειγμα πέρυσι στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου n βάση ήταν 16.322 μόρια αλλά οι θέσεις μόνο 58.  Στο αντίστοιχο τμήμα του Πειραιά η βάση ήταν 15.025 μόρια και σι θέσεις 117. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας n βάση ήταν 15.537 μόρια και οι θέσεις 157. Στο αντίστοιχο τμήμα του ΤΕΙ της Αθήνας η βάση ήταν 13.462 μόρια και σι θέσεις μόνο 58. Βέβαια, όταν μιλάμε για τμήματα όπως αυτό των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η Υ του ΕΜΠ, η βάση σχεδόν κάθε χρόνο αγγίζει το τέλειο και μόλις 1 στους 5 υποψηφίους ή ποσοστό 19,09 % από όσους το δηλώνουν ως πρώτη προτίμησή τους παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο εισαγωγής. Πέρυσι η βάση εισαγωγής στο τμήμα αυτό ήταν 18.914 μόρια, αλλά σι τυχεροί που εισήχθησαν πήραν μαζί και το εισιτήριο για μια εξαιρετική θέση στην αγορά εργασίας σε Ελλάδα ή εξωτερικό. To ίδιο ισχύει και για τα αντίστοιχα τμήματα σε Πάτρα και Θράκη. 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

 

 

where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
read click here how to catch a cheater
website how taking viagra works viagra superactive canadian
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men what makes married men cheat go
link husband watches wife cheat married cheat
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
open types of women who cheat cheat on wife
free spyware apps spy program for android top spy app for android
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
dating site for married people read reasons people cheat
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
is there an abortion pill over the counter abortion pill aborted fetus
abortion at home open facts about abortion
cymbalta engorda cymbalta duloxetina cymbalta duloxetina
voltarene 100 voltarene patch voltarene posologie
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
having an abortion history of abortion pill abortion pill cost without insurance

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4150 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2024: Όλο το πρόγραμμα – Οι ημερομηνίες – «κλειδιά»
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πανελλήνιες 2024: ΑΛΛΑΓΕΣ σε ΕΒΕ, τμήματα, εισακτέους
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πανελλαδικές 2025: Τι αλλάζει για τους υποψήφιους ΕΠΑΛ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πανελλήνιες 2024: Αυτές είναι οι αλλαγές στις φετινές εξετάσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σελίδα 1 από 6234 (37403 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6232
6233
6234
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης