Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
    Δελτίο Τύπου

ypdvmth thumb other250 0Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2013 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Και φέτος η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων- Δηλώσεων Υποψηφιότητας θα είναι ενιαία για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η προθεσμία ορίζεται  από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5  Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Σε κοινή προθεσμία, που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (18 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση. 

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του,

  • είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων ,
  • είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης κατά περίπτωση είναι :

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)  που υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.

β) οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ  και που υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής.

Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,           

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) οι μαθητές  της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν  να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και που υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.

δ) οι απόφοιτοι– κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄)  υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε) για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:

-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄)  υποβάλλουν την  Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.

- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.

- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

στ) οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, και μόνο εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές * / Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού / ΤΕΦΑΑ.

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μπορούν να είναι μόνο οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012.

Αντίθετα, όσοι από τους αποφοίτους - κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012 θέλουν να είναι υποψήφιοι με το 10% για τις υπόλοιπες σχολές, δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για το 10% , αλλά απευθείας μηχανογραφικό μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους περί τον Ιούνιο.

 * Οι ιδιώτες επιτυχόντες θα εγγραφούν στις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ζ) όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα 18 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 5 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), θα πιστοποιηθούν από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους από 20 Φεβρουαρίου ως και 8 Μαρτίου. Εφόσον αποκτήσουν το πιστοποιητικό της πάθησής τους, θα μπορέσουν να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση για Πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν τελικά  Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο.

 

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

 

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για ενδοσχολικό απολυτήριο 2013

Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ Α' 2013

Υπόδειγμα 10%: Αίτηση - Δήλωση 10% κατόχου βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β' ετών 2011 ή 2012

Υπόδειγμα 1: Αίτηση - Δήλωση Μαθητή ΓΕΛ 2013

Υπόδειγμα 2: Αίτηση - Δήλωση απόφοιτου ΓΕΛ ή μαθητή-αποφοιτου ξένου ή μειονοτικού σχολειού 2013

Υπόδειγμα 3: Αίτηση - Δήλωση μαθητή ΕΠΑΛ Β' 2013

Υπόδειγμα 4: Αίτηση - Δήλωση απόφοιτου κατόχου απολυτηρίου ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις εξετάσεις των ΕΠΑΛ Β'

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α') για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2013

Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης - Δήλωσης υποψηφίων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β') για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο έτους 2013

 

 


ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
go cheater click
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
click here click percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra go link
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
why husband cheat click here cheat wife
website abortion clinic chicago how abortion pill works
go online read here
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
my husband cheated site why do wifes cheat
canada pharmacy coupons pharmacy coupons 2015 free manufacturer coupons
cymbalta engorda cymbalta duloxetina cymbalta duloxetina
crestor card angkortaxidriver.com discount card for crestor
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill how to get an abortion pill early abortion pill options
get free voucher strattera voucher strattera discounts
discount prescription coupons cialis manufacturer coupon prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3632 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΕΛ   ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ  ΝΑ   ΞΑΝΑΔΩΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.   ΤΟ ΘΕΜΑ  ΕΙΝΑΙ  ΟΤΑΝ  ΠΗΓΑ  ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ, ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ. ΑΛΛΑ ΑΠ' ΟΤΙ ΕΙΔΑ ΜΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
website viagra softgels viagra superactive canadian
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3634 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)

 φυσικα και γινεται ,δες εδω τι γραφει :Σ ε περίπτωση απώλειας κλοπής ή καταστροφής της Βεβαίωσης, αυτή αντικαθίσταται με αντίγραφο από το Λύκειο έκδοσης της μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86. Στο αντίγραφο, κάτω από τη θέση αναγραφής του αριθμού πρωτοκόλλου, αναγράφεται χειρόγραφα από τον Διευθυντή του Λυκείου, η ένδειξη “σε αντικατάσταση λόγω απώλειας”, ο οποίος υπογράφει και σφραγίζει το αντίγραφο αυτό όπως και την πρωτότυπη Βεβαίωση.

 

 http://users.sch.gr/efstratiou/LYKEIO/bebaivsh_prosbashs.htmhttp://users.sch.gr/efstratiou/LYKEIO/bebaivsh_prosbashs.ht


click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheated signs of unfaithful husband read
read read here how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link married cheat online
go redirect pregnancy termination options
progesterone progesterone progesterone
Υποβλήθηκε πριν από 3632 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
 edit:Εννοω οτι ΦΥΣΙΚΑ και γινεται να κανεις αιτιση για συμμετοχη στις πανελλαδικες εξετασεις ακομα και εαν την εχεις χασει ΑΛΛΑ την εχεις αντικαταστησει με αντιγραφο που θα σου δωσουν απο το λυκειο σου.;)
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
go cheater click
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 3632 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 Σε ευχαριστώ παρα πολυ καπως ηρεμησα τωρα...κατι τελευταιο μηπως ξερεις ποσο καιρο κανουν να αντικαταστησουν την βεβαιωση?
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat married men dating wives that cheat
women who cheated online read
Υποβλήθηκε πριν από 3632 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

 
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)

 

Οσον αφορά στους αθλητες με εξαιρετικη αθλητικη διακριση, τι πρεπει να κανουν;

Βασει του άρθρου 38 του νεου νομου, γραφονται καθ' υπερβαση του αριθμου εισακτεων, σε σχολη ΑΕΙ της επιλογής τους.

Πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στις Πανελλαδικες εξετάσεις; Τα σχολεία δεν είναι ενήμερα, ούτε η εγκυκλιος του Υπουργείου παιδείας αναφέρει κάτι γι αυτη την ειδικη κατηγορία  

pill for abortion online website abortion pills
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 3638 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,

ΕΙΜΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΗς ΦΟΙΤΗΤΗς ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑς ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΙς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕς 2013,ΧΩΡΙς ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ Η ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΜΟΥ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΔΩ ΚΥΡΙΩς ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ.ΓΙΝΕΤΑΙ??

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ.

(ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΛΩΣΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΔΙΝΩ??) 

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 3639 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 kai egw tha dwsw fetos gia simparastasi ston mpatzanaki m !!!! 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
link married cheat online
website open why women cheat on men they love
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3638 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
 ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 10%;
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click here married affairs percent of women that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link married cheat online
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3641 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
 Όχι παρά μόνο αν θα δηλώσεις ΤΕΦΑΑ ή Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή ΑΕΝ.
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 3641 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
επιτέλους, την δευτέρα με το καλό.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheated wifes that cheat read
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
viagra vs cialis real life comparisons go click here
open read here viagra soft how to take
link married cheat online
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 3641 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)
 για το 10 %  τον κωδικο ποτε θα τον παρουμε αφου δν δηλωνουμε κατι τωρα?
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
click here click percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons go click here
Υποβλήθηκε πριν από 3640 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 θα βγει ανακοινωση οταν ειναι καιρος ,μην ανησυχεις..Περυσι εαν θυμαμαι καλα ηταν αρχες Μαιου(?)..
click here click percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
affairs with married men women who like to cheat go
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 3640 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Διαγωνισμος
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 20:12
Σχόλια (0)

Επιταγή ακριβείας
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 - 06:45
Σχόλια (4)

Μόρια αίτησης ικυ Έκο 2020-21
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (7)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (51)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023
Αλλαγή που αφορά χιλιάδες πτυχιούχους: Τι ανακοινώθηκε για την αναγνώριση πτυχίων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023
ΑΕΙ: Συναγερμός για την κατάργηση των δωρεάν Μεταπτυχιακών - Κλειδί η «βιωσιμότητα»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Σελίδα 1 από 5810 (34855 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5808
5809
5810
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης