Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011
Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδ. Έτος 2011-2012

 Για την εισαγωγή αθλητών αποφοίτων Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, ΕΠΑΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΤΕΛ
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 εφαρμόζονται οι εξής διατάξεις:


α) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) μέχρι και 7-10-2008, σύμφωνα με την
παράγραφο 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008) όπως αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-2009), παρατείνεται η
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999) για
4 ακαδημαϊκά έτη (δηλ. έως και το 2012-2013). Ειδικά οι αθλητές που έχουν διάκριση μέχρι και
7-10-2008, εάν είναι ανήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους. Οι προϋποθέσεις
και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 της παρούσας εγκυκλίου.
β) Για τους αθλητές που έχουν πετύχει διάκριση (νίκη) από 8-10-2008 μέχρι και 31-8-2011
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-6-1999), όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 τ.Α΄/8-10-2008)
και συμπληρώθηκε με την παράγραφο Γ1 του άρθρου 45 του Ν.3773/2009 (ΦΕΚ 120 τ.Α΄/21-7-
2009). Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εισαγωγής αναφέρονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 της παρούσας
εγκυκλίου.
Τα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους αναφέρονται στο τέλος της
εγκυκλίου.

 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 1
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ) ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 7-10-2008

Οι αθλητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις εισάγονται κατόπιν αιτήσεώς τους:
α) Είτε σε οποιοδήποτε Παν/μιο ή Τ.Ε.Ι, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών και
των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς
να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο (Κεφάλαιο Α΄).
β) Είτε σε οποιοδήποτε Παν/μιο ή Τ.Ε.Ι, σε ποσοστό θέσεων, σύμφωνα με τη σειρά
προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο, εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών σχολών και των
Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη
διαδικασία επιλογής (Κεφάλαιο Β΄).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄


1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου
ευτ/θμιας Εκπ/σης που τους
παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα Παν/μια και στα Τ.Ε.Ι.


2. Να έχουν ηλικία 17 έως 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως αθλητές. Εξαιρείται η 1η Ολυμπιακή νίκη για την οποία ορίζεται
ως ανώτατο όριο ηλικίας το 35ο έτος.


3. Να μην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της πρώτης προτίμησής τους στο μηχ/κό δελτίο
(εκτός των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού
Ναυτικού).


4. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε ομαδικό άθλημα, θα πρέπει ο αθλητής να έχει συμμετοχή σε
περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Αν η διοργάνωση διεξάγεται σε φάσεις,
θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς του αθροίσματος των αγώνων
όλων των φάσεων.


5. Εκτός από τη νίκη σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες, σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις ο αθλητής πρέπει να έχει επιτύχει τη διάκριση από 1.9.2007 μέχρι και 7.10.2008.


6. Η νίκη (ατομική ή ομαδική) σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς
και Βαλκανικούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί με την εθνική ομάδα. 7ς Παγκόσμιο ή
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα
με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών
και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη
διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.


7. 7ς Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού
ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων, που διενεργείται μεταξύ αθλητικών συλλόγων και
ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα
ή αγώνισμα (Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες Λυκείου).

Διευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια
πρωταθλήματα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή περισσότερα
Πανελλήνια πρωταθλήματα, σε κάθε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.

 

8. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση πρέπει ο αριθμός των
συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης, να
είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των
συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες.


9. Στα ατομικά αθλήματα δε λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη.


10. Η νίκη να έχει επιτευχθεί σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από
αναγνωρισμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999 Ομοσπονδίες.

 


11. Να είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της
παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (πιστοποιείται με τη σχετική βεβαίωση που
χορηγείται στον υποψήφιο) .
- Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους
και τα δύο (2) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση
εισαγωγής. 7στόσο, με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση μπορούν να επανακτήσουν το
δικαίωμα αυτό (αριθμ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ

(Παράγραφος 10 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003)
Οι αθλητές κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου
ευτ/θμιας Εκπ/σης, που τους
επιτρέπει τη συμμετοχή στις κάθε φορά ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση, μπορούν να εισαχθούν στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις
Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών
Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς
ποσοτικό περιορισμό, εφόσον υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις μέχρι και 7-10-2008:
α) 1η - 8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
β) 1η - 8η θέση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων ή σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες.
γ) 1η - 6η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων.
δ) Κατάρριψη ή ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών,
νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ

(30% για ΤΕΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ) ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΕΥΣΗ
(Παράγραφοι 13 και 15 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001, περίπτωση ε΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 και παράγραφος 1α του άρθρου 35 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 τ.Α΄)


1. Οι αθλητές απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμου σχολείου
ευτ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού
Ναυτικού) που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο, εκτός του τμήματος που έχουν ήδη εισαχθεί με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και των προτιμήσεων που έπονται, σε ποσοστό θέσεων, εφόσον:


α) έχουν Βεβαίωση Πρόσβασης μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη Σχολή της
πρώτης τους προτίμησης με τη διαδικασία του Ν. 2525/97, όπως ισχύει και
γ) έχουν επιτύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις:
(1) 7η - 8η θέση σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων.
(2) 1η - 3η θέση σε μεσογειακούς αγώνες.
(3) 1η - 3η θέση σε Βαλκανικούς αγώνες ανδρών - γυναικών και εφήβων - νεανίδων.
(4) 1η - 3η θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων.
(5) 1η - 3η θέση σε Πανελλήνιους σχολικούς αγώνες.
(6) 1η - 6η θέση σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων.
(7) 1η - 6η θέση σε Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.
(8) 1η θέση σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων σε άθλημα ή αγώνισμα που
καλλιεργείται από τις Ομοσπονδίες.
(9) Κατάρριψη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης ανδρών - γυναικών.


2. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν μία από τις διακρίσεις
που αναφέρονται μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτηση, την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικό δελτίο:
α) Στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό θέσεων 30%
επιπλέον του αριθμού εισακτέων με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 και με κριτήρια επιλογής κατά σειρά τα εξής:
Ι.
ιάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αγώνων (δηλαδή διεξάγεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας
διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς αγώνες).
ΙΙ. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή αγωνίσματος.
ΙΙΙ. Σειρά προτεραιότητας διάκρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (σε κάθε σειρά
προτεραιότητας προηγούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει υψηλότερη διάκριση έναντι
των υπολοίπων, αριθ. 186/07 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).
ΙV. Μεγαλύτερος βαθμός στον τίτλο σπουδών τους και συγκεκριμένα στο Γενικό βαθμό
πρόσβασης.

V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Ο αθλητής που εισάγεται σε ΤΕΦΑΑ υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του
αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το
τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
β) Στα λοιπά Τμήματα των Παν/μίων, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. σε
ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1. Επίσης, μετά την προσαύξηση των μορίων τους κατά 10%, θα πρέπει να
συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος
εισαχθείς με την κανονική διαδικασία στη συγκεκριμένη Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
1 του Ν.2909/01. Για τα τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.
Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το
σύνολο των μορίων τους μετά την ανωτέρω συνολική προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα
σειρά μορίων μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε Τμήματος, για
το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά
προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I.
Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του και συγκεκριμένα στο Γενικό βαθμό
πρόσβασης.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.


3. Οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου:
- με βεβαίωση πρόσβασης της παραγρ. 1 του Ν. 2525/97 του αντίστοιχου εσπερινού Λυκείου
κρίνονται μόνο για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
- με βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, μετά από τη συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, στα
Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (αριθμ. 573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε΄ του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).


4. Οι αθλητές απόφοιτοι ΤΕΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) για εισαγωγή μόνο στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Α.Σ.Τ.Ε.
και έχουν μία από τις παραπάνω διακρίσεις, μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτησή τους, την εισαγωγή τους ως εξής:


Στα τμήματα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) σε
ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων εφόσον, μετά την προσαύξηση του
συνολικού αριθμού των μορίων τους κατά 10%, συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο
με τον αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριμένο τμήμα, με κριτήριο επιλογής το
σύνολο των μορίων και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να συμπληρωθούν οι
προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο
μηχανογραφικό τους δελτίο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Άρθρο 26 Ν.2009/1992 σε συνδυασμό με την παράγραφο 23 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999, παράγραφος 1α του άρθρου 35 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ 71 τ.Α΄)


Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που ως αθλητές του ΣΚΑΚΙ έχουν πετύχει μία από τις παρακάτω διακρίσεις:


1. Εισάγονται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Α.Σ.Τ.Ε.
ζητήσουν στην αίτησή τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, εφόσον έχουν επιτύχει:
α) 1η - 3η νίκη σε ατομικούς αγώνες σε Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών -
γυναικών, εφήβων - νεανίδων.
β) 1η - 6η νίκη σε ομαδικούς αγώνες σε Ολυμπιάδα ανδρών ή γυναικών.
γ) 1η νίκη σε ατομικούς αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Α’ Εθνικής κατηγορίας
(ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων) κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων σχολικών ετών που προηγούνται του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση εισαγωγής, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει μέρος στη διαδικασία του οικείου έτους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.


2. Εισάγονται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Παν/μίου, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή Α.Σ.Τ.Ε.
επιπλέον του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης στο μηχ/κό δελτίο κατά
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μετά από αίτησή τους, εφόσον έχουν επιτύχει 1η νίκη σε
Πανελλήνια ομαδικά Πρωταθλήματα ΣΚΑΚΙ Α’ Εθνικής κατηγορίας κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων σχολικών ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλουν
αίτηση εισαγωγής, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετάσχει με την ομάδα τους σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες του συνόλου των αγώνων της διοργάνωσης και το σύνολο των μορίων τους πρασαυξανόμενο κατά 10% είναι ίσο ή μεγαλύτερο με τα μόρια του τελευταίου εισαγομένου στη συγκεκριμένη σχολή το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήματα.

 

 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α 2
ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΝΙΚΗ) ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΑΠΟ 8-10-2008 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2011


Οι αθλητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις , κατόπιν αιτήσεώς τους, εισάγονται σε ποσοστό θέσεων στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. α. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου
ευτ/θμιας Εκπ/σης με
«ΒΕΒΑΙ7ΣΗ» πρόσβασης που τους παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στα Παν/μια και στα
Τ.Ε.Ι.
β. Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού [παράγραφος 3 του άρθρου 34 του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 τ.Α΄/17-
6-1999) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Ν.3708/08 (ΦΕΚ
210 τ.Α΄/8-10-2008)].
γ. Να έχουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με τις επιδόσεις των
αγωνισμάτων, εφόσον έχουν δηλώσει στις προτιμήσεις του μηχανογραφικού τους δελτίου
ΤΕΦΑΑ.


2. Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο και να μην έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της
πρώτης προτίμησής τους στο μηχ/κό δελτίο (εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και
των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού).


3. Αν η νίκη έχει επιτευχθεί σε ομαδικό άθλημα, ο αθλητής ή ο μαθητής-αθλητής πρέπει να έχει
συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις
που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα
των αγώνων όλων των φάσεων.


4. Η 1η-8η (ατομική ή ομαδική) νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες, η 1η-6η (ατομική ή ομαδική) νίκη
σε Παγκόσμιους αγώνες, η 1η-6η (ατομική ή ομαδική) σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και η 1η-3η
(ατομική ή ομαδική) σε Μεσογειακούς αγώνες πρέπει να έχει κατακτηθεί με την εθνική ομάδα.
7ς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά,
σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που
καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά το νόμο ομοσπονδίες, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση της συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από δέκα (10) τουλάχιστον χώρες στο
αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.
7ς Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά,
σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που
καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά το νόμο ομοσπονδίες, υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
χώρες και ταυτόχρονη συμμετοχή αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα
όπου σημειώθηκε η διάκριση.
Όταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα
λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία.

 

5. 7ς Πανελλήνιοι αγώνες ή Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρούνται μία και μόνο εθνικού ή
ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση κάθε χρόνο, ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών,
εφήβων - νεανίδων και παίδων - κορασίδων, που διενεργείται μεταξύ αθλητικών συλλόγων και
ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε
άθλημα ή αγώνισμα (Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες ανώτατης κατηγορίας θεωρούνται οι αγώνες
Λυκείου).


Δεν αναγνωρίζεται διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-αθλητή ο οποίος
μετεγγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο, είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από
Λύκειο της αλλοδαπής. Αναγνωρίζεται η διάκριση στο μαθητή-αθλητή που ήταν μόνιμος
κάτοικος αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-
αθλητή που ο ασκών την επιμέλειά του εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του
υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.Διευκρινίζεται ότι οι διοργανώσεις κυπέλλου δε θεωρούνται Πανελλήνιοι αγώνες ή
Πανελλήνια πρωταθλήματα.
Αν στις παραπάνω κατηγορίες φύλου και ηλικίας διενεργούνται δύο ή περισσότερα
Πανελλήνια πρωταθλήματα, σε κάθε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνο το Πανελλήνιο
πρωτάθλημα ή οι Πανελλήνιοι αγώνες της μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες είναι
η συμμετοχή στους αγώνες δεκαέξι (16) τουλάχιστον σωματείων ή, όπου υπάρχουν όρια
πρόκρισης, η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον σωματείων, καθώς και η διάκριση να αφορά
άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά το
νόμο ομοσπονδίες.


6. Στα ατομικά αθλήματα δε λαμβάνεται υπόψη η ομαδική βαθμολογία ή κατάταξη.
- Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά
τους και τα δύο (2) αμέσως επόμενα ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά
αίτηση εισαγωγής. 7στόσο, με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση μπορούν να
επανακτήσουν το δικαίωμα αυτό (αριθμ. 3225/27-9-2005 άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ (10% για ΤΕΦΑΑ και 1% για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ) ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
1. Οι αθλητές απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμου σχολείου
ευτ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Παν/μια, στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε.
(εκτός των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών και των Ακαδημιών Πυροσβεστικής και Εμπορικού
Ναυτικού) σε ποσοστό θέσεων, εφόσον:
α) έχουν «ΒΕΒΑΙ7ΣΗ» πρόσβασης, ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ Ομάδας Β, μετά από
τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο το τρέχον έτος και δεν εισήχθησαν στη σχολή της
πρώτης τους προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/97 όπως ισχύει και
γ) έχουν επιτύχει μία από τις διακρίσεις που αναφέρονται παρακάτω, που τους παρέχει
προσαύξηση στο σύνολο των μορίων τους για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
ως ακολούθως:

Α . ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ-ΘΕΡΙΝΟΙ) από 1η έως 8η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 50% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-8η νίκη προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ


Β . ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡ7ΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝ
Ρ7Ν-ΓΥΝΑΙΚ7Ν από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ


Γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓ7ΝΕΣ ΝΕ7Ν ΑΝ
Ρ7Ν-ΓΥΝΑΙΚ7Ν, ΕΦΗΒ7Ν-ΝΕΑΝΙ
7Ν, ΠΑΙ
7Ν-
ΚΟΡΑΣΙ
7Ν από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ


Δ . ΕΥΡ7ΠΑΪΚΟΙ ΑΓ7ΝΕΣ ΑΝ
Ρ7Ν-ΓΥΝΑΙΚ7Ν από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Ε . ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 1η έως 6η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 18% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
4η-6η νίκη προσαύξηση 25% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
ΣΤ . ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ από 1η έως 3η νίκη
1η-3η νίκη προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και15% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ


Ζ . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝ
Ρ7Ν-ΓΥΝΑΙΚ7Ν από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 14% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 13% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ


Η . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓ7ΝΕΣ ΝΕ7Ν ΑΝ
Ρ7Ν-ΓΥΝΑΙΚ7Ν, ΕΦΗΒ7Ν-ΝΕΑΝΙ
7Ν, ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ

 

Θ . ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓ7ΝΕΣ από 1η έως 3η νίκη
1η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 10% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
2η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 8% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
3η νίκη προσαύξηση 15% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ και 7% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ
Για μαθητή που έχει διάκριση και σε μαθητικούς-σχολικούς αγώνες και σε πανελλήνιους
αγώνες τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης προσαυξάνονται κατά 1%.


Ι . ΄ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


1η-6η νίκη σε Παραολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς ανδρών-γυναικών
προσαύξηση 20% για εισαγωγή σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ.
1η, 2η, 3η νίκη σε Πανελλήνιους αγώνες προσαύξηση 10%, 8% και 7% αντίστοιχα, για εισαγωγή
σε ΠΑΝ/ΜΙΑ-ΤΕΙ.

Δεν εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τα άτομα αυτά η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος.
Κ. ΑΘΛΗΤΗΣ ΄Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΄Η ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, ΕΥΡ7ΠΑΪΚΗ ΄Η
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΄Η ΝΕΩΝ ΑΝΔ
ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΄Η
ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΄Η ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης
για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-Τ.Ε.Ι., που παρέχεται στον αθλητή ή την
αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία.


2. Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν βεβαίωση εγγραφής
αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για μία από τις διακρίσεις που
αναφέρονται, μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από αίτηση, την εισαγωγή τους σύμφωνα με τις
προτιμήσεις τους στο μηχανογραφικό δελτίο:
Στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε ποσοστό θέσεων 10%
επιπλέον του αριθμού εισακτέων και στα λοιπά Τμήματα των Παν/μίων, στα Τ.Ε.Ι., στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.
Μετά την προβλεπόμενη προσαύξηση της βαθμολογίας του, ο αθλητής κρίνεται για εισαγωγή
σε ποσοστό θέσεων εφόσον συγκεντρώνει αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια που
συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς με την κανονική διαδικασία στη συγκεκριμένη Σχολή
σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄/30-3-2006) Υπουργ.
Απόφασης «πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση». Για τα τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.
Εφόσον συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το σύνολο
των μορίων τους μετά την ανωτέρω προσαύξηση και εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων
μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε Τμήματος, για το οποίο έχουν
δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

 

Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά
προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I.
ιάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα
των Ολυμπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων
που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του και συγκεκριμένα στο Γενικό βαθμό
πρόσβασης.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Οι αθλητές που εισάγονται στα ΤΕΦΑΑ υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του
αθλήματος, στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την
ειδικότητα αυτή.


3. Οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου, μετά από τη συμμετοχή
τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου και έχοντας την αντίστοιχη βεβαίωση
πρόσβασης, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι., στην
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (αριθμ. 573/2002 γνωμοδότηση του τμήματος Ε΄ του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό ΥΠ.Ε.Π.Θ.).
4. Οι αθλητές απόφοιτοι ΤΕΛ, Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑ
Α Α΄) για εισαγωγή μόνο στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
και στις Α.Σ.Τ.Ε. και έχουν μία από τις παραπάνω διακρίσεις, μπορούν να διεκδικήσουν, μετά από
αίτησή τους, την εισαγωγή τους ως εξής:
Στα Τ.Ε.Ι., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε. (εκτός από τις Ανώτερες Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) σε
ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων εφόσον, μετά την προσαύξηση του
συνολικού αριθμού των μορίων τους, συγκεντρώσουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον
αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα στο συγκεκριμένο τμήμα και με κριτήριο επιλογής το
σύνολο των μορίων εισάγονται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες
θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος, για το οποίο έχουν δηλώσει προτίμηση στο μηχανογραφικό τους
δελτίο.
Για τους αθλητές που έχουν δηλώσει στις προτιμήσεις του μηχανογραφικού τους
δελτίου ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική η υγειονομική εξέταση και η συμμετοχή στην πρακτική
δοκιμασία των αγωνισμάτων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 
1. Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των ΚΑΤΗΓΟΡΙ7Ν 1 και 2 και επιθυμούν την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, η οποία θα τους παρέχεται από το σχολείο, τη
ιεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικά οι αθλητές που υπάγονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ και Γ1΄, της
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 της παρούσας, πρέπει στην αίτησή τους να δηλώσουν και το Τμήμα του Παν/μίου
ή Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να εισαχθούν.
β. Μία (1) βεβαίωση εγγραφής αθλητή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και ένα φωτοαντίγραφο αυτής ή δύο (2) βεβαιώσεις αποκλειστικά και μόνο για τους
αθλητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 που έχουν και σχολική και πανελλήνια νίκη και τα αντίστοιχα φωτοαντίγραφά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις εγγραφής πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από 1 - 2 - 2011 και εφεξής, να είναι δηλαδή
επικαιροποιημένες.
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
δ. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης, επικυρωμένο από το
ιευθυντή του
Λυκείου ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή τον Προϊστάμενο της
ιεύθυνσης στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, αν ο υποψήφιος προέρχεται από δημόσιο σχολείο, ή επικυρωμένο μόνο
από τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή τον Προϊστάμενο της
ιεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η
αίτηση, αν ο υποψήφιος προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο.
Σε περίπτωση υποψηφίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), βεβαίωση βαθμολογίας των
πανελληνίως εξεταζομένων μαθημάτων.
ε. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, επικυρωμένο από το
ιευθυντή του Λυκείου ή τον
Προϊστάμενο του Γραφείου ή τον Προϊστάμενο της
ιεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,
αν ο υποψήφιος προέρχεται από δημόσιο σχολείο, ή επικυρωμένο μόνο από τον Προϊστάμενο
του Γραφείου ή τον Προϊστάμενο της
ιεύθυνσης στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, αν ο
υποψήφιος προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο.
στ. Υπεύθυνη
ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν πόσες φορές έχουν
υποβάλει αίτηση ως αθλητές. Για κάθε φορά που έχει υποβληθεί αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται
το έτος υποβολής, η νίκη, το άθλημα, το αγώνισμα και η διοργάνωση.
ζ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής
οκιμασίας από τους
αθλητές που έχουν δηλώσει ΤΕΦΑΑ στο μηχανογραφικό δελτίο και εξετάστηκαν από την
Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής
οκιμασίας.


2. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε
έτους, στη
ιεύθυνση ή στο Γραφείο
ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο οποίο υπάγεται το Λύκειο
αποφοίτησής τους.


3. Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού παραλάβουν και
πρωτοκολλήσουν τις αιτήσεις των αθλητών, την κάθε μία ξεχωριστά με ημερομηνία κατάθεσης,
στη συνέχεια, μετά τη λήξη της ημερομηνίας παραλαβής, τις διαβιβάζουν μαζί με τα δικαιολογητικά
τους στην Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, ιεύθυνση Οργάνωσης και ιεξαγωγής Εξετάσεων
του Υπουργείου Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37-
Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι – Γραφείο 0091, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιλογή των
εισαγομένων. Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης είναι και ημερομηνία
κατάθεσης.

 

4. Τέλος, παρακαλούνται οι
ιευθύνσεις και τα Γραφεία
ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να
φροντίσουν για την άμεση προώθηση της εγκυκλίου αυτής σε όλα τα Λύκεια και τα ΚΕΣΥΠ της
περιφέρειάς τους. Οι
ιευθυντές των Λυκείων καλούνται να ενημερώσουν τους μαθητές - αθλητές,
να αναρτήσουν την εγκύκλιο στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, ώστε να είναι δυνατή η
ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου και να διανείμουν σε κάθε υποψήφιο μαζί με την εγκύκλιο, την
αίτηση και την Υπεύθυνη
ήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
αναγραφόμενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Τα αποτελέσματα επιτυχόντων-αποτυχόντων μπορούν
να τα πληροφορηθούν μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: www.minedu.gov.gr και από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης.

 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read click here how to catch a cheater
click will my husband cheat again wives cheat
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
my ex cheated on me site my husband cheated on me blog
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
cialis 20mg imitrex 50mg cephalexin
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy
pramipexol kaufen opskriftbehandling.site pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3867 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
ΙΕΠ: Οδηγίες παρακολούθησης Ημερίδων Ειδικής Αγωγής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ν. Κεραμέως: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για κλείσιμο σχολείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Δεν προβλέπονται διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών στον προϋπολογισμό του 2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Τι θα συνέβαινε αν μια μέρα ξυπνούσαμε χωρίς Διαδίκτυο; Πέντε ερευνητές του ΑΠΘ συζητούν
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Μετεγγραφές Φοιτητών: 2.000 αιτήσεις «κόπηκαν»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Σελίδα 1 από 5234 (31399 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5232
5233
5234
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης