Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011
Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Οδηγίες προς Λυκειακές Επιτροπές-Πως θα τοποθετηθούν οι υποψήφιοι- Τα καθήκοντα των επιτηρητών
 

Αγωνία για την ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα δεν έχουν μόνο οι  εδρεύοντες στο Μαρούσι, στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας , αλλά και οι Λυκειακές Επιτροπές και οι Επιτηρητές. Ποια είναι όμως τα καθήκοντα  και οι υποχρεώσεις των Επιτηρητών και Λυκεικών Επιτροπών και τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι έναντι της διαδικασίας μέσα στο Εξεταστικό Κέντρο?Οι απαντήσεις περιέχονται στις ακόλουθες οδηγίες:


Ο ένας επιτηρητής καθοδηγεί τον υποψήφιο να γράψει τα ονομαστικά του στοιχεία (στο ένθετο και το απόκομμα),  το σχολείο  αποφοίτησης και τον κωδικό του. (ΟΛΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ο ίδιος επιτηρητής  καθοδηγεί τον υποψήφιο να γράψει  (εξώφυλλο) το εξεταζόμενο μάθημα και το χαρακτηρισμό του. Π.χ. Γεν. Παιδείας, πάνω από τη διακεκομμένη γραμμή

Ο δεύτερος επιτηρητής:

i. ελέγχει από την κατάσταση (εσώφυλλο φακέλου αίθουσας) και το ατομικό δελτίο του υποψηφίου, αν αυτός έχει γράψει σωστά τα ονομαστικά του στοιχεία.

ii. Αν έχει γράψει σωστά το εξεταζόμενο μάθημα.

iii. Επικολλά (εξώφυλλο τετραδίου) τα δύο δεξιά αριθμητήρια που αντιστοιχούν στο μαθητή.

iv. Προσοχή: Τα αριθμητήρια που αντιστοιχούν στον απόντα μαθητή μένουν πάνω στην κατάσταση (ίδια γραμμή) και τα 3.

Κατόπιν επικολλούμε με το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα αριθμητήρια του κάθε τετραδίου.

 

ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ.

ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΑ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο επιτηρητής γράφει με κόκκινο στυλό :

 • στο απόκομμα του εσώφυλλου τα ονομαστικά στοιχεία του απόντα υποψηφίου, λύκειο αποφοίτησης και τον κωδικό του.
 • Στο εξώφυλλο του τετραδίου (απόκομμα) το εξεταζόμενο μάθημα.

Στην συνέχεια επικολλά μόνο το αριστερό αριθμητήριο του απόντα.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ

1.Οι επιτηρητές σβήνουν τα κενά στο γραπτό. Ρωτούν τον υποψήφιο να τους δείξει που τελειώνει το γραπτό του.

2.Στο τελείωμα του γραπτού τραβούν μία γραμμή και υπογράφουν και οι δύο επιτηρητές . Κάτω από τις υπογραφές τους βάζουν χ, όπως επίσης και στην επόμενη σελίδα (βάζουν πάλι χ).

3.Στην περίπτωση που απαιτείται  ο υποψήφιος να απαντήσει στο millimetre χαρτί, τότε στη θέση της απάντησης και κάτω από το σχήμα τραβάμε μια γραμμή και υπογράφουν και οι δύο επιτηρητές.

4.Το ίδιο κάνουμε και στην περίπτωση που, ενώ ζητείται απάντηση, ο υποψήφιος δεν απάντησε.

5.   Δηλαδή οι επιτηρητές υπογράφουν και στο τέλος του κειμένου και στο millimeter

Παρουσία του υποψηφίου καλύπτουμε τα στοιχεία του (εσώφυλλο)  με το αδιαφανές αυτοκόλλητο.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ. – ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η επιτροπή του Ε.Κ.  ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή των Προϊσταμένων Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελείται:

 • Από τον Πρόεδρο
 • Τα δύο μέλη
 • Το Γραμματέα
 • Τους βοηθούς γραμματείς
 • Τους χειριστές VBI
 • Το σύνδεσμο για τη διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από τη ΕΕΔΔΕ και
 • Το βοηθητικό προσωπικό.

Η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή κάθε Ε.Κ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα δύο μέλη.

 

 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η Επιτροπή του Ε.Κ., μετά από  πρόσκληση του προέδρου της, συνέρχεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων και συντάσσει πρακτικό, στο «πρακτικό εξετάσεων» κάθε Λυκείου,  (βλέπε στο φάκελο «ΠΡΑΚΤΙΚΑ») με τα εξής θέματα:

1. Συγκρότηση επιτροπής.

2. Ενημέρωση από τον πρόεδρο για τη διαδικασία των εξετάσεων.

3. Ενημέρωση  Επιτηρητών

4. Προετοιμασία του Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Κ.)

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η προετοιμασία πρέπει να γίνεται από όλα τα μέλη της επιτροπής του Ε.Κ., αλλά κυρίως από τον πρόεδρο, το γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό,  οι οποίοι υπηρετούν στο Ε.Κ. (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) .

Η προετοιμασία του Ε.Κ συνίσταται στα εξής:

1. Παραλαβή τετραδίων εξέτασης και  αδιαφανών αυτοκόλλητων. Η μεταφορά από την αποθήκη στα Ε.Κ. γίνεται με δικά τους μεταφορικά μέσα.

2. Παραλαβή αυτοκόλλητων αριθμητηρίων

3. Προσεκτικοί έλεγχοι στα παρακάτω θέματα:

i. Έλεγχος αριθμού  τετραδίων που πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συνολικό πλήθος όλων των υποψηφίων που εξετάζονται στο συγκεκριμένο Ε.Κ.

ii. Έλεγχος τετραδίων για σκισίματα, μουτζούρες, κομμένα φύλλα κ.τ.λ.,

iii. Έλεγχος αριθμητηρίων . Σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχούν τρία αυτοκόλλητα αριθμητήρια που βρίσκονται στην ίδια γραμμή και είναι όμοια μεταξύ τους. Κάθε αριθμητήριο έχει (αριστερά) ένα ή περισσότερα γράμματα και ακολουθούν  δεκατέσσερις αριθμοί.

ü Για τα ημερήσια ΓΕΛ έχουμε το γράμμα Γ

ü Για τα Εσπερινά ΓΕΛ το γράμμα Δ

ü Για τα ημερήσια και εσπερινά  ΕΠΑΛ τη λέξη ΕΠΑΛ

Ελέγχουμε αν:

 • Τα τρία πρώτα ψηφία αντιστοιχούν στον κωδικό της Διεύθυνσης ή του Γραφείου που υπάγεται το σχολείο.
 • Τα επόμενα επτά ψηφία αντιστοιχούν στον κωδικό του σχολείου.
 • Τα επόμενα τέσσερα ψηφία αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό των γραπτών (αριθμός εξεταζομένων Χ αριθμό εξεταζόμενων μαθημάτων). Ο αύξοντας αριθμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό υποψηφίων του συγκεκριμένου σχολείου.
 • Αν υπάρχουν λευκά αριθμητήρια.

iv. Στην περίπτωση που στο ίδιο Ε.Κ. έχουμε περισσότερα του ενός σχολεία για κάθε σχολείο χωριστά κάνουμε τον έλεγχο του βήματος iii (Έλεγχος αριθμητηρίων).

4. Στην περίπτωση που στο ίδιο Ε.Κ. εξετάζονται περισσότερα του ενός Λύκεια, οι διευθυντές των Λυκείων  πρέπει να στείλουν στο Ε.Κ.

i. Εκτυπώσεις (από το πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ) καταστάσεων απουσιών για κάθε μάθημα.

ii. Κατάσταση αλφαβητική υποψηφίων κατά κατεύθυνση (από το πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ).

iii. Δυο δισκέτες (Αντιγραφή από το πρόγραμμα ΝΕΣΤΩΡ)

5. Καθορισμός αιθουσών ανά μάθημα και αριθμός υποψηφίων ανά αίθουσα.

6. Τοποθέτηση θρανίων, καθαρισμός θρανίων, αιθουσών και υπόλοιπων χώρων του Ε.Κ.

7. Προσδιορισμός αίθουσας του Ε.Κ. (που θα χρησιμοποιείται ως γραμματεία) στην οποία θα φυλάσσεται το υλικό του Ε.Κ., θα γίνεται η προετοιμασία (φάκελοι, τετράδια κτλ) της επόμενης εξέτασης. Η αίθουσα αυτή θα κλειδώνεται (τα κλειδιά θα έχουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας)

8. Προμήθεια απαιτούμενων  υλικών (φωτοτυπικό χαρτί, συρραπτικά, φάκελοι εξετάσεων, χαρτί περιτυλίγματος, βαμβάκι, βενζίνη, σπάγκος, βουλοκέρι κ.τ.λ.)

9. Συντήρηση φωτοτυπικών.

10. Προετοιμασία φακέλων αιθουσών. (Για το εσώφυλλο, εξώφυλλο και περιεχόμενο των φακέλων αναφέρονται στις «Οδηγίες Επιτηρητών».

 

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η τοποθέτηση των υποψηφίων στις αίθουσες και τα θρανία γίνεται με τον εξής τρόπο:

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

i. Στη Νεοελληνική Γλώσσα οι υποψήφιοι τοποθετούνται, κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.

ii. Στα μαθήματα Γενικής παιδείας κατά μάθημα αλφαβητικά.

iii. Στα μαθήματα κατεύθυνσης κατά μάθημα αλφαβητικά.

iv. Στο μάθημα επιλογής ΑΟΘ κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.

 

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία αλλά κατά Λύκειο.

Δηλαδή οι υποψήφιοι κάθονται στις αίθουσες πρώτα κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά.

 

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Φ.Α. ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΑ 

Οι μαθητές που εξετάζονται μόνο γραπτά προσέρχονται για εξέταση στο Λύκειο στο οποίο φοιτούν ή που έχει οριστεί ως εξεταστικό τους κέντρο. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχω­ριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Διευκρινίζεται ότι και τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάστηκαν γραπτώς στο οικείο Λύκειο συσκευάζονται στο ίδιο δέμα με τα άλλα γραπτά χωρίς καμιά ιδιαίτερη ένδειξη.

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ

 • Κατά την πρωινή συγκέντρωση των υποψηφίων ο πρόεδρος του Ε.Κ. προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις που αφορούν τους εξεταζόμενους.
 • Μετά την είσοδο των υποψηφίων η γραμματεία του Ε.Κ. βοηθά τους επιτηρητές στα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.
 • Ο πρόεδρος φροντίζει για την αναπαραγωγή των θεμάτων μετά τη λήψη τους από το VBI.
 • Η αναπαραγωγή των θεμάτων γίνεται σε κλειδωμένη αίθουσα από τα ορισμένα μέλη της επιτροπής του Ε.Κ.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ισχύουν όσα θα αναφερθούν σε στην ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ»

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

1. Η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τους επιτηρητές γίνεται από τα συνεργεία  (1-3 άτομα) παραλαβής  της Λυκειακής Επιτροπής.

 

2. Τα συνεργεία παραλαμβάνουν τα γραπτά ως εξής:

i. Για ένα εξεταζόμενο μάθημα, κάθε συνεργείο παραλαμβάνει τα γραπτά μίας ή περισσοτέρων αιθουσών.

ii. Για περισσότερα του ενός εξεταζόμενα μαθήματα και για κάθε μάθημα χωριστά υπάρχει ένα συνεργείο.

3. Κάθε συνεργείο κάνει καταμέτρηση των παραδιδόμενων γραπτών  ο οποίος πρέπει να συμπίπτει με αυτόν  που αναφέρεται στο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ» το οποίο έχει παραλάβει από τη γραμματεία του Ε.Κ. Υπόδειγμα του πρωτοκόλλου υπάρχει στον επισυναπτόμενο φάκελο  «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ» .

4. Τα μέλη του συνεργείου ελέγχουν:

i. Αν έχουν επικολληθεί σωστά στο εξώφυλλο και το εσώφυλλο τα αδιαφανή αυτοκόλλητα.

ii. Αν έχουν διαγραφεί  χιαστί τα κενά στο κείμενο.

iii. Αν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία στη περίπτωση που ζητήθηκε η χρήση του millimetre.

iv. Αν οι επιτηρητές έχουν υπογράψει στο τέλος του κειμένου των απαντήσεων και έχουν διαγράψει χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόμενης λευκής σελίδας.

v. Οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του υποψηφίου.

5. Μετά τον έλεγχο υπογράφεται από τους επιτηρητές και τα μέλη του συνεργείου το αντίστοιχο  «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ».

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΩΝ

Η Λυκειακή Επιτροπή, αφού συγκεντρώσει κατά την παραπάνω διαδικασία τα γραπτά, τα συσκευάζει ως εξής:

 

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

i. Τοποθετούμε τα γραπτά στοιχισμένα το ένα πάνω στο άλλο.

ii. Πάνω από τα στοιχισμένα γραπτά  τοποθετούμε δύο φακέλους αλληλογραφίας μεγέθους Α4 ή μεγαλύτερου.

 • Στο εσωτερικό του 1ου φακέλου τοποθετούμε:

α) Κατάσταση απόντων υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του Ε.Κ.

β) Τα αποκόμματα απουσιών.

γ) Το διαβιβαστικό. Βλέπε στον επισυναπτόμενο φάκελο «ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ».

Στο έξω μέρος του φακέλου επικολλούμε πινακίδα η οποία αναφέρει το περιεχόμενο του φακέλου. Βλέπε στον επισυναπτόμενο φάκελο « «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ» / υποφάκελος «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ» .

 • Στο εσωτερικό του 2ου φακέλου τοποθετούμε:  

α) Κατάσταση αλφαβητική υποψήφιων κατά κατεύθυνση (από το πρόγραμμα Νέστωρ).

β) Δυο δισκέτες (Αντιγραφή από το πρόγραμμα Νέστωρ)

Στο έξω μέρος του φακέλου επικολλούμε πινακίδα η οποία αναφέρει το περιεχόμενο του φακέλου. Βλέπε στον επισυναπτόμενο φάκελο « «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ» / υποφάκελος «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ» .

 

iii. Τα τετράδια με τους δύο φακέλους  συσκευάζονται με χαρτί περιτυλίγματος σε ένα δέμα.

iv. Στο δέμα επικολλούμε πινακίδα που αναφέρει το περιεχόμενό του. Βλέπε στον επισυναπτόμενο φάκελο «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ» / υποφάκελο «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ» αρχείο «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» .

v. Δένουμε το δέμα με σπάγκο και το σφραγίζουμε με βουλοκέρι.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ «Α.Ο.Θ.»

Η διαδικασία είναι η ίδια με την προηγούμενη περίπτωση «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» αλλά  στο δέμα υπάρχει μόνο ο 1ος φάκελος (κατάσταση απουσιών κτλ) .

 

 

Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ( 2ο μάθημα γενικής παιδείας – κατευθύνσεις).

i. Για κάθε μάθημα χωριστά ακολουθούμε τη διαδικασία που κάναμε για το μάθημα Α.Ο.Θ.

ii. Στη συνέχεια όλα τα δέματα τα συσκευάζουμε σε ένα δέμα και επικολλούμε πινακίδα που αναφέρει το περιεχόμενό του. Βλέπε στον επισυναπτόμενο φάκελο «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ» / υποφάκελο «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ» και στη συνέχεια στο αντίστοιχο αρχείο.


Δ. ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΑ

Ακολουθείται η ίδια προηγούμενη διαδικασία Α,Β,Γ για κάθε Λύκειο χωριστά.

Κατόπιν συσκευάζονται όλα μαζί σε ένα δέμα (ή και περισσότερα δέματα) και επικολλάται πινακίδα που αναφέρει το περιεχόμενο του δέματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ 

Μετά την ολοκλήρωση της συσκευασίας, ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής παραδίδει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής (βλέπε στον επισυναπτόμενο φάκελο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» αρχείο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ»)  σε τρία αντίγραφα, το δέμα στον ορισθέντα για τη μεταφορά καθηγητή - σύνδεσμο, ο οποίος το μεταφέρει στην οικεία ΕΕΔΔΕ. Κατά τη μεταφορά ο καθηγητής μπορεί να συνοδεύεται από Αστυνομικό, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και μετά από  συνεννόηση με τον οικείο Διευθυντή  Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Τα τρία αντίγραφα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο σύνδεσμος.

Το ένα κρατά ο πρόεδρος και τα άλλα δύο, αφού υπογραφούν από τον υπεύθυνο παραλαβής της ΕΕΔΔΕ, κρατά ένα αυτός και το άλλο το επιστρέφει ο σύνδεσμος στον Πρόεδρο του Ε.Κ.

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

 

1.        Οι καταστάσεις απουσιών εκτυπώνονται από το πρόγραμμα Νέστωρ.

2.        Για κάθε ημέρα εξέτασης εκτυπώνονται οι αντίστοιχες καταστάσεις για κάθε εξεταζόμενο μάθημα χωριστά.

3.        Για τον απόντα υποψήφιο αναγράφεται με κόκκινο στυλό η λέξη «ΑΠΩΝ».

4.        Οι καταστάσεις απουσιών συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συμπληρωμένα αποκόμματα (από τα τετράδια) των απόντων.

5.        Οι καταστάσεις απόντων μαθήματος διαβιβάζονται στο Βαθμολογικό Κέντρο, μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα και το αντίστοιχο διαβιβαστικό.

 

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ

1. Διαβιβαστικό (προς το Βαθμολογικό κέντρο)  στέλνουμε κάθε ημέρα εξετάσεων.

2. Στην περίπτωση που την ίδια ημέρα έχουμε εξέταση σε περισσότερα από ένα μαθήματα, για κάθε μάθημα κάνουμε ξεχωριστό διαβιβαστικό.

3. Τοποθετούμε το διαβιβαστικό κάθε μαθήματος σε φάκελο αλληλογραφίας Α4 ή μεγαλύτερο, τον οποίο (φάκελο) τοποθετούμε στο δέμα που περιέχει τα τετράδια του μαθήματος αυτού.

4. Την 1η ημέρα των εξετάσεων στέλνουμε δύο διαβιβαστικά:

 • Το 1ο αναφέρεται στον αριθμό των δεμάτων, τετραδίων, στην κατάσταση και στα αποκόμματα απόντων
 • Το 2ο αναφέρεται στην αλφαβητική κατάσταση κατά κατεύθυνση και στις (2)  δισκέτες (από το πρόγραμμα Νέστωρ) .

5. Αν στο Ε.Κ. έχουμε περισσότερα του ενός Λύκεια για κάθε Λύκειο χωριστά κάνουμε την παραπάνω διαδικασία.

redirect why women cheat on their husband dating for married men
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
link cheater online
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
website is there a abortion pill how abortion pill works
go redirect pregnancy termination options
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
men and women go meet and cheat
cheat on my husband blog.123landlord.com women who cheat on their husbands
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use
viagra prescription coupon free prescription card discount card for prescription drugs
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
free coupons printable f6finserve.com discount prescriptions
tretinoin open priligy pill
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount
is there an abortion pill how many abortions can you have aborted fetus
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin 1000 mg yunaweddings.com amoxicillin 500 mg
prescription coupon lilly cialis coupon coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4769 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
Καλοί μας υποψήφιοι ΑΕΙ, προτιμήστε μας!
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
Πώς να μη γέρνει η PISA μας;
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024
Ευρωεκλογές: Πότε θα μείνουν κλειστά τα σχολεία - Η εγκύκλιος
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 6240 (37437 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6238
6239
6240
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης