Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011
Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021
Σχετικά με τα θέματα της Φυσικής Κατεύθυνσης
 

Εκπτώσεις έχει τον Αύγουστο

 Για τα φετινά (2011) θέματα της Φυσικής κατεύθυνσης των πανελληνίων εξετάσεων υπήρξε (σχετικά μικρής εμβέλειας) «γκρίνια», που αφορά κυρίως τον βαθμό δυσκολίας τους. Ας μας συγχωρεθεί η λέξη «γκρίνια», η χρήση της οποίας ενδεχομένως να πηγάζει από την υποσυνείδητη διάθεσή μας  να συνταχθούμε με το ύφος του … λογιώτατου κειμένου – προπαγάνδας, που δόθηκε στο μάθημα της γλώσσας, επίσης στις φετινές πανελλήνιες.

Τεχνικό μέρος

Ας ξεκινήσουμε από το δελτίο τύπου της ΕΕΦ 

«Η χρονική διάρκεια των τριών (3) ωρών δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση του όγκου των θεμάτων …»

Ας αποτολμήσουμε μια κατανομή χρόνου που όφειλε να κάνει ένας υποψήφιος: 10 λεπτά για μια πρώτη ανάγνωση όλων των θεμάτων, 10 λεπτά για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2 λεπτά ανά ερώτηση) και 40 λεπτά για το δεύτερο θέμα (περίπου 13 λεπτά ανά ερώτημα). Ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τα δύο πρώτα θέματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Απομένουν δύο ώρες, δηλαδή 1 ώρα για κάθε μια από τις πραγματικά δύσκολες ασκήσεις που ακολούθησαν. Και τα ερωτήματα που τίθενται εδώ είναι τα εξής: Υπάρχει κανένας λόγος να επιθυμούμε την εισαγωγή, π.χ. στο Πολυτεχνείο, μαθητών-τριών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πλήρως άσκηση τέτοιου επιπέδου σε μια ώρα; Μήπως τα δύσκολα θέματα δεν προάγουν την αξιοκρατία;

«…κάποια (θέματα)από τα οποία προκάλεσαν σύγχυση στους υποψηφίους. … Το θέμα Β2 θα έπρεπε να είχε διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο ώστε να έχει μεγαλύτερη σαφήνεια.»

Λογικά, από το κείμενο του δελτίου τύπου προκύπτει ότι τα περί σύγχυσης αφορούν όχι πολλά, αλλά μόνο το θέμα Β2. Το θέμα Β2, λοιπόν, αν δεν ήταν σαφές, δεν θα μπορούσε να λυθεί. Εξάλλου δεν αμφισβητείται η σαφήνειά του, αλλά το μέγεθός της. Ένα θέμα Φυσικής όμως ή είναι σαφές ή δεν είναι.

«Τα θέματα κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και απαιτούσαν βαθειά γνώση των εννοιών της Φυσικής και μεγάλη εξάσκηση στην αντιμετώπιση απαιτητικών θεμάτων.»

Αυτό είναι προφανώς κομπλιμέντο για τα θέματα και (ελπίζουμε) όχι μομφή.

«Το θέμα Γ ήταν αυξημένων απαιτήσεων σε σχέση με αντίστοιχα  Γ θέματα παρελθόντων ετών.»

Ορθή διαπίστωση, που δεν υπάρχει λόγος να αποτελεί πρόβλημα, εκτός αν συνδυαστεί με τη διαβάθμιση των θεμάτων, στην οποία αναφερόμαστε παρακάτω.

«Το θέμα Δ εξέταζε το μεγαλύτερο μέρος  της ύλης της Μηχανικής  με πολλαπλά και διαφορετικά ερωτήματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να μην επαρκεί για τους μαθητές ο χρόνος για την πλήρη  επεξεργασία και ανάπτυξή  του. Εκτιμούμε ότι ακόμα και άριστοι μαθητές δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την επίλυση του.»

Η πρώτη πρόταση αποτελεί κομπλιμέντο για το θέμα και (ελπίζουμε) όχι μομφή. Το χρονικό συμπέρασμα το αμφισβητήσαμε παραπάνω, όσο για την εκτίμηση, αυτή εξαρτάται από το πώς ορίζει κανείς την έννοια άριστος μαθητής.

«Τα θέματα δεν είχαν την απαιτούμενη διαβάθμιση ώστε να μπορούν να  εξυπηρετήσουν τον στόχο τους, δηλαδή την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με το επίπεδό τους.»

Σοβαρότατη κατηγορία για θέματα εξετάσεων. Ας δούμε: Το 1ο θέμα ήταν το ευκολότερο, με το 2ο να ακολουθεί και μετά να έχουμε δύο ακόμα πιο δύσκολες ασκήσεις. Άρα η απαιτούμενη διαβάθμιση διαταράσσεται μόνο από την ισοδυναμία από πλευράς δυσκολίας των δύο ασκήσεων. Όμως, αν εξετάσουμε τη διαβάθμιση των υποερωτημάτων των ασκήσεων, βλέπουμε ότι τα Γ1 και Γ2 είναι ευκολότερα των Γ3 και Γ4. Τα Δ2 και Δ3 απαιτούν κλασική αντιμετώπιση, στην οποία επιβάλλεται να έχουν ασκηθεί επανειλημμένως οι υποψήφιοι, το Δ1 είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο την ισορροπία της ράβδου, αλλά και της τροχαλίας, και μένει το απαιτητικό Δ4, που ορθώς κάνει τη διαφορά για το άριστα. Η εσωτερική, λοιπόν, διαβάθμιση των ασκήσεων εξασφαλίζει τη διαβάθμιση των θεμάτων.

Ερχόμαστε τώρα στο άρθρο του εκλεκτού συναδέλφου κ. Χρήστου Κυργιάκη

«Το θέμα Δ, αποτελούσε μία ετερόκλητη συνένωση τεσσάρων ασκήσεων μηχανικής στερεού χωρίς συνοχή και συνέχεια.»

Ορθή διαπίστωση, η οποία όμως δεν ενοχλεί καθόλου, αφού με τον τρόπο αυτό αφενός καλύπτεται μέγιστο τμήμα του αντιστοίχου κεφαλαίου, αφετέρου εξασφαλίζεται η επιθυμητή ανεξαρτησία των υποερωτημάτων.

«Το δε, υποερώτημα Δ1 ίσως να έπρεπε να έχει μια πιο σαφή διατύπωση, όπως για παράδειγμα: «Με δεδομένο ότι όλο το σύστημα ισορροπεί, αποδείξτε ότι η ράβδος είναι οριζόντια».»

Η προτεινόμενη διατύπωση κάνει το ερώτημα πιο εύκολο και πράγματι θα μπορούσε να ζητηθεί έτσι ώστε να είναι και ευκολότερο από τα Δ2 και Δ3 (είθισται να πηγαίνουμε από ευκολότερο προς δυσκολότερο υποερώτημα, αλλά αυτό δεν είναι θέμα ουσίας). Η διατύπωση που δόθηκε δεν απαιτεί μόνο την εξέταση της ισορροπίας της ράβδου και έτσι το ερώτημα γίνεται πιο δύσκολο. Δυστυχώς όμως είναι πιθανό να βαθμολογείται με άριστα το υποερώτημα Δ1 μόνο με την εξέταση της ισορροπίας της ράβδου, πράγμα στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω.

«Για μία ακόμη φορά, το θέμα Δ, που κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το διαχωρισμό, με βάση την βαθμολογία, των μαθητών σε πολύ καλούς και άριστους δεν είχε καμία σχέση με αντίστοιχες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, δημιουργώντας εύλογες απορίες. Δεν μπορεί κάποια από τις υπάρχουσες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου να αποτελέσει τη βάση και με τις κατάλληλες προσθήκες να μπει ως τέταρτο θέμα; Αν μπορεί, γιατί δεν συμβαίνει στις εξετάσεις; Αν δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν προσθέτουν στο σχολικό βιβλίο και άλλες ασκήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με προσθήκες και παραλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ποιοι ευνοούνται από μια τέτοια λογική στην επιλογή του τέταρτου θέματος των εξετάσεων; Δεν απαξιώνεται, με τον τρόπο αυτό, το σχολικό βιβλίο, ο εκπαιδευτικός που το διδάσκει αλλά και η έννοια της εξεταστέας ύλης από το συγκεκριμένο σχολικό βιβλίο;»

Οι ορθότατες παραπάνω παρατηρήσεις αντιμετωπίζονται με τη χρήση του πολλαπλού βιβλίου ή ακόμα καλύτερα με διαδικτυακή βάση θεμάτων, που αποτελεί και μια ουσιαστική χρήση του διαδικτύου, άσχετη με την προσπάθεια θεοποίησής του από το υπουργείο «παιδείας». Δεν πρέπει να διορθώνονται λάθη με άλλα λάθη (απλούστευση των θεμάτων), γιατί αυτό οδηγεί στις καταστροφικές «εκπτώσεις» (βλ. παρακάτω).

Τζόγος και επιστημονική λογική

Μια που δεν έχει αναφερθεί, επισημαίνουμε εδώ ως κριτήριο «ποιότητας» μιας εξέτασης τους 31 (στους 100) πόντους «λόττο» που περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα θέματα. Ο τζόγος σε όλο του το μεγαλείο, ενσωματωμένος στον κορυφαίο πρέσβη (μαζί με τα μαθηματικά) της επιστημονικής λογικής, τη Φυσική! Και βέβαια δεν αποκηρύσσουμε τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αφού τεχνικά το πρόβλημα εξισορροπείται με την εισαγωγή αρνητικής βαθμολογίας στις λανθασμένες απαντήσεις. (Είναι πολύ ριψοκίνδυνη μια τέτοια απόφαση από πλευράς πολιτικού κόστους). Εξάλλου οι ελάχιστοι πόντοι που θα πάρει ένας μαθητής που επιλέγει στην τύχη (χωρίς αρνητική βαθμολογία), πρακτικά δεν θα τον βοηθήσουν. Το θέμα που τίθεται όμως εδώ είναι κατά πόσον η εκπαιδευτική διαδικασία (έστω στο εξεταστικό της κομμάτι) εθίζει υποσυνείδητα το παιδί στον τζόγο. Σε κάτι ανάλογο μήπως συμβάλλει και ο τρόπος επιλογής σχολής μέσω της διαδικασίας των κατευθύνσεων, μορίων κλπ σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη ουσιώδους επαγγελματικού προσανατολισμού;

 Οι παλαιότεροι θα θυμούνται πανελλήνια εξέταση Φυσικής γενικής παιδείας, όπου, ω του θαύματος, άλλαξε η τιμή της σταθεράς του Planck! Το πρόβλημα εδώ δεν ήταν το προφανές τυπογραφικό λάθος, αλλά το γεγονός ότι ούτε διορθώθηκε ούτε ασχολήθηκε κανείς, αφού η άσκηση λυνόταν έτσι κι αλλιώς!

Επίσης θα θυμούνται τις σολομώντειες εντολές προς τους διορθωτές για αποδοχή μη επιστημονικά ορθών λύσεων λόγω προβλημάτων στις εκφωνήσεις ή απλώς λόγω διαμαρτυριών, κάτι που ίσως αφορά και το φετινό θέμα Δ1.

Επίσης θα θυμούνται το επί τρία συναπτά έτη περιττό δεδομένο σε άσκηση πανελληνίων Β΄ Λυκείου (θερμοδυναμική), που οδήγησε την τρίτη χρονιά και σε μοιραίο επιστημονικό λάθος.

Κατά τα άλλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα (ή καλύτερα η νοοτροπία μας) προάγει την επιστημονική λογική.

Περί της ουσίας

Μετά από τα παραπάνω μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό που ενόχλησε είναι η μεγάλη δυσκολία των θεμάτων, χαρακτηρισμός άμεσα συναρτημένος με το επίπεδο διδασκαλίας που προσφέρθηκε στους μαθητές-τριες και τη φιλοσοφία ενός εξεταστικού εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.

Δεν θα μπορούσε βέβαια κάποιος να αισθάνεται δάσκαλος, αν μείνει μόνο στην επιστημονική κριτική των θεμάτων. Μην ξεχνάμε ότι αυτά καλούνται να τα αντιμετωπίσουν παιδικές ψυχές.

Ποιος, λοιπόν, αντιμετωπίζει τα (δύσκολα) θέματα; Ένας έφηβος ψυχολογικά βιασμένος, που δεν γνωρίζει τι θα πει ελεύθερος χρόνος στα ωραιότερα χρόνια της ζωής του, που εκπαιδεύτηκε να υπηρετεί μιαν άκρατη ανούσια βαθμοθηρία, που θα γίνει ηλεκτρολόγος με 19,4 αλλά όχι με 19,3, που προπονείται για μηχανάκι επίλυσης ασκήσεων χωρίς γνώση της ουσίας της επιστήμης, που τον καταντήσαμε να απορεί σε περίπτωση που δεν πάρει άριστα σε μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου με μηδέν ενασχόληση, που είναι γενικά εθισμένος στις «εκπτώσεις» κανόνων, ηθών, θεσμών κλπ (ο μέγιστος παιδαγωγικός κανόνας είναι ότι «εκπτώσεις» πρέπει να έχει μόνο τον … Αύγουστο), που γαλουχείται με «εξαίρετα» τηλεοπτικά – ιντερνετικά πρότυπα, που προορίζεται για απασχολήσιμος και όχι για εργαζόμενος και άπειρα άλλα που, αλλά, το πιο σημαντικό, που το σύστημα τον επιθυμεί μη σκεπτόμενο, γιατί – δανειζόμαστε τη ρήση του μεγάλου μας Μάνου Χατζηδάκη – «ο χορτάτος δεν τρώει ό,τι φαΐ του σερβίρεις».

Ας αφήσουμε, λοιπόν, κατά μέρος τη διάθεση ενοχοποίησης για τα προβλήματα της κοινωνίας μας των άριστων φετινών δύσκολων θεμάτων Φυσικής και ας κοιτάξουμε να ξυπνήσουμε πριν είναι αργά.

Σπύρος Σαγιάς, φυσικός

cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
affairs with married men what makes married men cheat go
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
online beautiful women cheat read here
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use
progesterone progesterone progesterone
abortion at home open facts about abortion
voltaren voltaren gel voltaren nedir
having an abortion history of abortion pill abortion pill cost without insurance
lilly cialis coupons accuton.com coupon for cialis
pharmacy discount code pharmacy codes discount rx pharmacy
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3842 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
ΙΕΠ: Οδηγίες παρακολούθησης Ημερίδων Ειδικής Αγωγής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ν. Κεραμέως: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για κλείσιμο σχολείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 20 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Δεν προβλέπονται διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών στον προϋπολογισμό του 2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Τι θα συνέβαινε αν μια μέρα ξυπνούσαμε χωρίς Διαδίκτυο; Πέντε ερευνητές του ΑΠΘ συζητούν
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Μετεγγραφές Φοιτητών: 2.000 αιτήσεις «κόπηκαν»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Σελίδα 1 από 5234 (31399 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5232
5233
5234
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης