Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Η Προκήρυξη για την Αστυνομία - Μέχρι 15/6 η Προθεσμία
 Εκδόθηκε η προκήρυξη για την Σχoλή Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στην Σχολή Αξιωματικών και στις Σχολές Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ 

 

Αναφέρουμε τα κυριότερα σημεία της:

 

Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ με τις πανελλήνιες 2017 στην ΕΛΑΣ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, σε σαράντα (40).

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από καθεμία από τις κατωτέρω παραγράφους 5 και 6 ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α"-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42 παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του Ν. 2909/2001, οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

2. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δε λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς). Για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 5 υποπαρ. α', ομοίως δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Α παρ. 1 υποπαρ. ζ') ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι - τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

3. Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 1 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές.

Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.

4. Επισημαίνεται ότι, οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

5. Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων, καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).

α. Επί των διακοσίων πενήντα (250) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τα έτη 2016 και 2015 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (5%): i) Ποσοστό 90%, ήτοι έντεκα (11) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και ii) Ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων.

Σε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2015, σε ποσοστό 40%, δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων διακοσίων τριάντα οχτώ (238) θέσεων:

i. Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ" τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 ή το 201 5, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β" ομάδα) της περίπτ. α" παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015 ή το 2016, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ" τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 201 6, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες επτά (207) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ" τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

6. Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται σε σαράντα (40).

Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ" τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016 ή το 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. (Β" ομάδα) της περίπτ. α" παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015 ή το 2016, ως ακολούθως: Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ" τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, με το παλαιό ή με το νέο σύστημα, το 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2015, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ" τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

 7. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Α. Υποχρεώσεις υποψηφίων:

1. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06¬2017. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

2. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κτλ», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 28-07-2017 και ώρα 15:00 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν.

Β. Υποχρεώσεις Διοικητών ή έτερων ορισθέντων Αξιωματικών Αστυνομικών Τμημάτων:

1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος/η Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:

α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος/α υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Στους/ις υποψήφιους/ες αθλητές/τριες χορηγεί δύο (2) έντυπα αίτησης.

β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών και για την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν.

Το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά.

γ. Μετρά το ανάστημα κάθε υποψήφιου/ας και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης.

δ. Επιστρέφει, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον/ην υποψήφιο/α που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του/ης υποψήφιου/ας, με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί της αμφισβήτησης με σχετική πράξη.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψήφιου/ας, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται.

ε. Χορηγεί έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] στον/ην υποψήφιο/α, στο οποίο δηλώνει αν επιθυμεί να παραλάβει βεβαίωση ικανότητας στις Αστυνομικές Σχολές, που θα υποβάλει για την εισαγωγή του/ης στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει.

στ. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές), κατά τις μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα να παραδίδει τα δελτία υγειονομικής εξέτασης στους υποψήφιους/ες, με αποδεικτικό που θα τηρεί στο αρχείο της Υπηρεσίας του/ης. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αναφέρει καθημερινά, στην προϊστάμενη Υπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων ανά φύλο. ζ. Στο αποδεικτικό της προηγούμενης υποπαραγράφου, θα ενημερώνει τους/ις υποψήφιους/ες για την ακολουθητέα διαδικασία της παραγράφου 7 του κεφαλαίου V της παρούσας και για την υποχρέωσή τους για γνώση του προγράμματος των προκαταρκτικών τους εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό στους υποψήφιους/ες, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα, μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.

η. Στους/ις υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτικές Σχολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V παραγρ. 9 της παρούσας δεν θα χορηγείται δελτίο, αλλά οι υποψήφιοι με υπεύθυνη δήλωσή τους θα δηλώνουν τη σχετική βούλησή τους και επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα).

θ. Επιστρέφει, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες αθλητές/τριες, που διαπιστώνει ότι έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση μετά τις 08-10-2008 ή έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (15-06-2017), ήτοι έχουν γεννηθεί προγενέστερα από τη 15-06-1995.

ι. Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις.

ια. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους και βεβαιωθεί το ανάστημα των υποψηφίων, να διαβιβασθούν το συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία θα προβεί στον επανέλεγχό τους.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει πάνω στην αίτηση να αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του/ης υποψήφιου/ας στην Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του/ης (κινητό & σταθερό).

ιβ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι/ες για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο.

V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΣΑΣΕΙΣ

1. Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους α πό το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδι ων Επιτροπών.

Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψή φ ι ους/ες και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

3. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί.

Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου τ.έ.

Γ ια τους/ις υποψήφιους/ες της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα μέσα του Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι υπο ψήφιοι/ες που πληρούν τα κριτήρια για πρόσληψη ως αθλητές/τριες, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές - ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το Σεπτέμβριο.

4. Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους τ αυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχ θούν τους υποψήφιους για εξέταση.

5. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και ο ι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου, ενώ σ ε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Α
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Προς κ Κουτρουμπελη
 Γεια σας. Θα κανω 10% ομως εχω αλλάξει πόλη. Πρεπει να παω στο σχολείο που φοιτούσα για να παρω τους κωδικούς ή μπορω να παω σε οποιο θελω?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 9 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ερη
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Σχολές - Τμήματα
Πυροσβεστική ή αστυνομία?
 Αναρωτιέμαι αν στις προτιμήσεις των υποψηφίων προηγείται η πυροσβεστική ή η αστυνομία.. Εσείς τι λέτε; 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 39 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μάριος Χ
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Αει με 4%

 Κύριε Κουτρούμπελη

Είμαι απόφοιτος 2015 και στις εισαγωγικές γιά νομική είχα 17448 μόρια.Τι πιθανότητες έχω με το 4% γιά νομική Θεσσαλονίκης ή Θράκης; 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μαρία
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
προθεσμία μηχανογραφικού?

 παρακαλώ

μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε  πόσες μέρες πρέπει να καταθέσει κανείς το μηχανογραφικό?

Τί προθεσμία υπάρχει? 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Επικαιρότητα
Μηχανογραφικό 2017: Ποια τμήματα καταργούνται, ποια ιδρύονται, ποια επανέρχονται
 Νέα τμήματα θα μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό 2017. Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές, όπως:

 
1) Καταργείται το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
 
2) Ιδρύονται νέα τμήματα που είναι:
Τουριστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).
 
3) Μετονομάζεται το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (ΕΚΠΑ) σε Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών.

 
4) Στο μηχανογραφικό οι υποψήφιοι θα βρουν Τμήματα που είχαν καταργηθεί και επανέρχονται όπως:

Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης).
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΤΕΙ Θεσσαλίας).
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής-Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας).
Οπτικής και Οπτομετρίας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).
Λογοθεραπείας (ΤΕΙ Πελοποννήσου).
Εμπορίας και Διαφήμισης (ΤΕΙ Αθήνας).
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας).
Διεθνούς Εμπορίου (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας).

Οι παραπάνω αλλαγές έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 524/21-2-2017 και στο ΦΕΚ 678/6-3-2017

Οι πληροφορίες για τα τμήματα του μηχανογραφικού 2017 προέρχονται από τον σχολικό σύμβουλο των Μαθηματικών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, Δημήτρη Σπαθάρα


alfavita.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Για τις Πανελλαδικές: Αντισυνταγματική (η) Γλώσσα;
 Με πρόσφατη απόφαση του, το ΣτΕ κρίνει (κατά πλειοψηφία) αντισυνταγματική της βαθμολόγηση της Νεοελληνικής Γλώσσας ως μαθήματος γενικής παιδείας, με τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας και όχι μικρότερο, σε σχέση με ένα μάθημα κατεύθυνσης.

Παράλληλα το ΣτΕ διχάζεται και για το κατά πόσον η πολιτεία οφείλει να προβλέπει ειδικές-ξεχωριστές θέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραβίασης των συνταγματικών αρχών της «ισότητας» και «αξιοκρατίας» (τα εισαγωγικά δικά μας). Τα «σοβαρά αυτά συνταγματικά προβλήματα» (τα εισαγωγικά δικά μας) εντόπισε σε «πιλοτική δίκη» το Γ΄ τμήμα ΣτΕ. Η «πιλοτική δίκη» ξεκίνησε με προσφυγές υποψηφίων που δεν πέτυχαν στις περσινές (2016) εξετάσεις στην Ιατρική.

Η ριζική αυτή μείωση των πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων συνεπάγεται την αυξημένη βαρύτητα στην εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας, η βαθμολόγηση της οποίας παρουσιάζει υποκειμενικό χαρακτήρα και το μεγαλύτερο ποσοστό αναβαθμολόγησης (5πλάσιο από άλλα μαθήματα), σύμφωνα με σχετική μελέτη που επισημαίνει και το παράδοξο, να έχουν οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης καλύτερες επιδόσεις στο μάθημα αυτό, από υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης.

Αποσπάσματα από το άρθρο «Βόμβα από ΣτΕ για τις 
Πανελλαδικές» του Αλεξάνδρου Αυλωνίτη, στο Έθνος, 27/5/17.

Πέρα από την διαπίστωση ότι οι δικαστικές αρχές δεν έχουν απολύτως καμία δικαιοδοσία στα θέματα της εκπαίδευσης, η κατεύθυνση στην οποία κινείται το ΣτΕ εκκινεί από την «ανάγκη» να περιοριστεί ο υποκειμενικός παράγοντας από την εκπαιδευτική διαδικασία, όσον αφορά το «αποτέλεσμα» που παράγει. Η πριμοδότηση των, υποτίθεται, αντικειμενικά δομημένων (και άρα αντικειμενικά εξεταζόμενων) πεδίων της Φυσικής και των Μαθηματικών, είναι λογική απόρροια των παραπάνω. Άλλωστε, με ακριβώς τον ίδιο, θετικιστικό, μεταφυσικό τρόπο φτιάχνει η δικαστική εξουσία, την εικόνα του εαυτό της. 

Εν προκειμένω, σκοπός είναι, φυσικά, η διασφάλιση της «ισότητας» των μαθητών. Η αντίληψη της δικαστικής εξουσίας για την έννοια της ισότητας είναι συγκεκριμένη και πηγάζει από αυτήν την μαθηματικοποιημένη εκδοχή της:
Έστω « = » η σχέση της ισότητας, μεταξύ ατόμων, στην εκπαίδευση. Η σχέση αυτή είναι σχέση ισοδυναμίας, δηλαδή, είναι:
1) Ανακλαστική: Γιώργος = Γιώργος
2) Συμμετρική: Γιώργος = Κώστας, αν και μόνο αν, Κώστας = Γιώργος
3) Μεταβατική: Αν Γιώργος = Κώστας και Κώστας = Γιάννης, τότε Γιώργος = Γιάννης, όπου Γιώργος, Κώστας, Γιάννης τυχαίοι μαθητές.

Όμως η ισότητα δεν μπορεί να καθοριστεί ως προϋπόθεση της ύπαρξης κάποιων ατόμων σε μια συνθήκη. Η ισότητα παράγεται από την συμμετοχή σε διαδικασίες, που διεκδικούνται ως διαδικασίες ισότιμης συμμετοχής. Άλλως ειπείν, η ισότητα είναι πάντοτε αποτέλεσμα, δεν μπορεί ποτέ να τεθεί a priori. Για παράδειγμα, η ισότιμη συμμετοχή σε μία συνέλευση, δεν προκύπτει από την τυπική διακήρυξη της ισότιμης πρόσβασης, αλλά ως αποτέλεσμα του τρόπου συμμετοχής σε αυτήν. 
Η νομική κατοχύρωση της ισότιμης πρόσβασης σε κάτι, είναι η στιγμή της γραφειοκρατικοποίησης της ισότιμης συμμετοχής σε αυτό. Η κατοχύρωση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, σήμαινε ότι η ισότητα των δύο φύλων, στο πεδίο της εργασίας, έπαυε να είναι προϊόν της άμεσης, ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε υφιστάμενους χώρους δουλειάς, και γινόταν τυπική προϋπόθεση για την συγκρότηση ενός χώρου εργασίας στο μέλλον, ο οποίος εκείνη την στιγμή δεν υφίστατο. Οι γυναίκες των, τότε υπαρκτών, χώρων εργασίας, ανακηρύσσονταν τυπικά «ίσες» με τους άντρες, κι έτσι ανακηρυσσόταν, παράλληλα, η καθημερινή διεκδίκηση της ισότιμης συμμετοχής τους, περιττή. Με αυτόν τον τρόπο, σήμερα υπάρχουν γυναίκες που εισέρχονται ισότιμα στην αγορά εργασίας, αλλά δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα, στους χώρους εργασίας τους. 
Η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην διαδικασία των πανελληνίων, αποκρύπτει, καταρχήν, την άνιση συμμετοχή τους σε αυτήν, κυρίως, για οικονομικούς λόγους. Βέβαια, ακριβώς επειδή οι πανελλήνιες αποτελούν μεταβατική διαδικασία, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά πιο σύνθετη. Οι μαθητές ονομάζονται «ίσοι» , επειδή μπορούν ισότιμα να εισέλθουν σε μια διαδικασία που καταλήγει την άνιση κατάταξή τους, μέσω των βαθμών, όπως οι εργαζόμενοι εισέρχονται ως «ίσοι» στην διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας, μέσω της κατάθεσης των βιογραφικών τους, τα οποία κατατάσσονται αναλόγως. 
Αντιστοιχώντας το επίπεδο ποιότητας της κάθε σχολής με το επίπεδο του μισθού, και παρατηρώντας ότι η πλειοψηφία των ατόμων δεν σπουδάζει και δεν δουλεύει στο αντικείμενο που θέλει (για παρόμοιους λόγους), θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντιστοιχία είναι πλήρης: ανάμεσα στον μαθητή που «βγαίνει» από το σπίτι του για να σπουδάσει, αφ’ ενός, και στην γυναίκα που «βγήκε» από το σπίτι της για να εργαστεί, αφ’ ετέρου. Με αυτόν τον τρόπο, η «ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», υπάρχει μόνο στον βαθμό που οι ίδιοι δεν διεκδικούν την άμεση συμμετοχή τους σε αυτήν, στα ήδη υπάρχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ισότητα, επομένως, δεν είναι μια σχέση ισοδυναμίας ανάμεσα σε άτομα, αλλά μια συλλογική, οριακή κατάσταση στη οποία κάθε σύνολο ατόμων (=Α) μεταβαίνει (μέσω συνάρτησης f) σε ένα ευρύτερο σύνολο (=Β), με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί αναγνωρίσει τον εαυτό του σε αυτό το νέο σύνολο, καταλύοντας τον εσώτερο πυρήνα της υποκειμενικότητάς του. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος που τα δικαιώματα των κοινωνικών μειονοτήτων (όπως η L.G.B.T.Q.I. κοινότητα)  πρέπει να διεκδικούνται σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, και όχι με τον σχηματισμό αυτοαναφορικών συνόλων. Το τυπικό -αλλά όχι κοινωνικό- παράδοξο του παραπάνω μαθηματικού ορισμού της  f, εξηγείται ως εξής: η πράξη συγκρότησης ενός κοινωνικού συνόλου, δεν είναι ταξινόμηση σημείων, αλλά η ουτοπική διαδικασία συγκρότησης όλο και ευρύτερων υποκειμενικοτήτων, που τρέχουν όλο και πιο μακριά από τον εαυτό τους.

Ποιο από τα δύο μαθηματικοποιημένα επιχειρήματα, ή ποιο άλλο, αντίστοιχο, θα επέλεγε ένας δικαστής; Επί ποίου μαθηματικού σχήματος θα στήριζε το πόρισμά του; Μήπως, τελικά, τα μαθηματικά δεν έπαψαν να είναι, παρά Γλώσσα;

alfavita.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Πρωτοποριακό σύστημα λίπανσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 Ένα πρωτοποριακό σύστημα λίπανσης ανέπτυξε στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τρεις φοιτητές του Τμήματος που έστησαν τη start-up “Agile”.

Ήδη οι αισθητήρες που οδηγούν σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εφαρμόστηκαν σε μηχανήματα λίπανσης σε 12 χωράφια σιταριού σε Μαγνησία και Λάρισα και μετά τη φετινή συγκομιδή, θα γίνει αξιολόγηση του συστήματος. Στόχος είναι το συγκεκριμένο “μηχάνημα” να βγει στην αγορά σύντομα.

Η ιδέα

Η ιδέα ανάπτυξης αυτού του “συστήματος” προήλθε από έναν νέο αγρότη-φοιτητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο οποίος συνεργάστηκε με το Εργαστήριο στο πλαίσιο πτυχιακής του εργασίας. Στην πορεία μαζί με άλλους δύο συμφοιτητές του έστησαν μία νεοφυή επιχείρηση για να αναπτύξουν το συγκεκριμένο σύστημα.

Πώς θα λειτουργεί;

Το σύστημα αποτελείται από οπτικούς αισθητήρες που αντιλαμβάνονται πως είναι η καλλιέργεια και δίνουν οδηγία για το επίπεδο λίπανσης που απαιτείται και ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. Η αρχή έγινε με το σιτάρι και το σύστημα φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί και σε φυτείες καλαμποκιού κι άλλων καλλιεργειών. Το σύστημα προσαρμόζεται στα μηχανήματα που ρίχνουν λίπασμα οι αγρότες και έχει έναν αισθητήρα στον κεντρικό ελκυστήρα που «διάβαζε» το χρώμα της καλλιέργειας χρησιμοποιώντας μία κάμερα που βλέπει και τον αριθμό των φυτών. Η πληροφορία μεταδίδεται ηλεκτρονικά και ένας αλγόριθμος, ανάλογα με το χρώμα και την πυκνότητα της φυτείας, προσαρμόζει την ποσότητα λιπάσματος που θα πέσει στα φυτά

 

mycampus.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Επικαιρότητα
Πανελλήνιες 2017: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για το 10%
 Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017

 
– Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών και τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα:
α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β)μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.
– Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη για το 10 %, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 του Νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα του 10%:
• ισχύει για 2 έτη μετά την τελευταία εξέταση με ποσοστά 60%-40% (για το 1ο έτος και το 2ο έτος αντίστοιχα),
• ασκείται μόνο από όσους έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΓΕΛ ή των Ημερήσιων ΕΠΑΛ
• και δεν αφορά τους υποψηφίους που με τις εξετάσεις τους διεκδίκησαν θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων (πχ. δεν δίνεται 10% για τις θέσεις των Πανεπιστημίων που διεκδικούν οι υποψήφιοι με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ).

sep4u.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Αυτή είναι η πόλη που πληρώνει για τους φοιτητές της
 Το τελευταίο διάστημα είναι σύνηθες το φαινόμενο τα κυβερνητικά προγράμματα αλλά και τα πανεπιστήμια να υπόσχονται στους φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα προσφορές που θα μπορούσαν να τους ευνοήσουν.

Πρόσφατα μία πόλη στην Αμερική έκανε τη διαφορά. Η νεοϋορκέζικη πλευρά των καταρρακτών του Νιαγάρα, έχει πληθυσμό 50.103 κατοίκους (απογραφή 2010) έναντι πάνω από 55.593 κατοίκους το 2000. Αντίστοιχα στην καναδική πλευρά των καταρρακτών του Νιαγάρα ο πληθυσμός από 78.815 το 2001 είχαν ανέβει στους 82.997 το 2011.

Το κομμάτι της Νέας Υόρκης αποφάσισε να προσελκύσει νέους στην πλευρά του, παρουσιάζοντας μια καθ' όλα ενδιαφέρουσα προσφορά. Έτσι η ίδια η πόλη θα πλήρωνε 7.000 δολάρια από το φοιτητικό δάνειο όποιου έρθει να εγκατασταθεί στο Niagara Falls για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Πέντε φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα πληρωμής του δανείου τους από την πόλη αφού είδαν την προσφορά σαν μία ευκαιρία να μειώσουν κάπως το χρέος τους προς τις τράπεζες.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι φοιτητές να μείνουν στην Niagara Falls για πάνω από δύο χρόνια. Το κακό είναι πως οι δουλειές είναι λίγες και οι περισσότεροι δεν θα καταφέρουν να μείνουν στην περιοχή και μετά τις σπουδές τους.

Πηγή: penna.gr

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 9955 (99542 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
9953
9954
9955
Επόμενο