Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Πανελλήνιες 2016: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 2016 (νεο σύστημα)

Αγαπητοί επισκέπτες του edu4u,

Η ομάδα μας, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη της για τις αναμενόμενες βάσεις των Πανελλαδικών 2016.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ομάδα Εκπαιδευτικών του EDU4U καταθέτει τη δική της προσέγγιση σχετικά με τις αναμενόμενες βάσεις των Πανελλαδικών 2016 με το Νέο Σύστημα. Θα ακολουθήσει το προσεχές διάστημα μια γενική αναφορά στις αναμενόμενες βάσεις και με το Παλαιό Σύστημα.

Η εργασία αυτή γίνεται κατά βάση για να καλυφθούν χρηστικές και λειτουργικές ανάγκες των δυο εκπαιδευτικών λογισμικών που συντηρούμε, το "ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ" και το Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου, που προσφέρεται δωρεάν μέσω του www.edu4u.gr προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Είναι εύλογη η αγωνία υποψηφίων και γονέων για το που θα κυμανθούν οι βάσεις εισαγωγής τόσο με το νέο όσο και με το παλαιό σύστημα αλλά θα πρέπει στη φάση αυτή οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν υπομονή αφού οι εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις πραγματικές βάσεις οι οποίες θα βγουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Στη φετινή επεξεργασία, υπήρξαν πολλές ιδιαιτερότητες οι οποίες αφορούσαν στα νέα δεδομένα του συστήματος (όπως νέος αλγόριθμος υπολογισμού μορίων, αλλαγή στην κατανομή σχολών ανά πεδίο, αλλαγή στα εξεταζόμενα μαθήματα) και τα οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να σταθμισθούν εκ νέου ώστε να έχουμε τη βέλτιστη προσέγγιση.

Oι αναμενόμενες βάσεις φαίνονται στο video που ακολουθεί και θα είναι στη διάθεση όσων επιθυμούν να τις δουν αναλυτικά, από την  Τρίτη 19/7 (για τεχνικούς λόγους απαιτείται ικανός χρόνος ώστε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων), μέσω της εφαρμογής "Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου – Νέο Σύστημα" (απαιτείται προηγουμένως εγγραφή - δωρεάν - στο www.edu4u.gr ΚΛΙΚ ΕΔΩ) ---> επιλέγουμε τα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία που δηλώσαμε ----> και μέσα στην εφαρμογή θα υπάρχουν 3 στήλες:

η περυσινή βάση, τα φετινά μόρια του υποψηφίου και η αναμενόμενη βάση δίπλα από το κάθε τμήμα.

Εάν δεν έχετε δηλώσει στο σύστημα Ειδικά Μαθήματα ή συμμετοχή στα Αθλήματα (ΤΕΦΑΑ, ΠΚΕ Στρατιωτικών, ΠΚΕ Αστυνομικών), τότε οι αντίστοιχες Σχολές δεν θα εμφανιστούν (μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας μέσα από το "Λογαριασμός μου"). 

Γενικώς από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

§  Υπάρχει φέτος γενική καθοδική τάση στην πλειοψηφία των βάσεων των τμημάτων του μηχανογραφικού, με εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται στο 3ο πεδίο και στα υψηλόβαθμα του 2ου πεδίου

§  Στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι βάσεις εισαγωγής θα παρουσιάσουν μικρή αλλά σαφή πτώση παρά το γεγονός ότι απουσιάζουν οι 3.750 θέσεις των Παιδαγωγικών σχολών.

§  Στο 2ο επιστημονικό πεδίο θα καταγραφεί η μικρότερη βάση εισαγωγής αφού στο πεδίο αυτό έχουμε περισσότερες θέσεις από τους υποψηφίους! Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο μάθημα της Φυσικής πάνω από 5.000 υποψήφιοι έγραψαν από 19 έως 20 . Στο πεδίο αυτό καταγράφεται λοιπόν άνοδος στις υψηλόβαθμες του 2ου, 4ου πεδίου και πτώση στα χαμηλόβαθμα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

§  Οι πολύ καλές επιδόσεις των υποψηφίων στο 3ο επιστημονικό πεδίο θα συμπαρασύρουν ανοδικά τις βάσεις από τις χαμηλόβαθμες παραϊατρικές έως και τις περιζήτητες ιατρικές σχολές. Δυστυχώς λόγω της πληθώρας των αριστούχων, πολλοί εξ αυτών θα μείνουν εκτός της πρώτης τους επιλογής, επειδή δεν αρίστεψαν και στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας (παρόλο που στα άλλα 3 μαθήματα είχαν επίδοση από 19-20!!!).

§  Στο 4ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται τα Παιδαγωγικά να παρουσιάσουν πτώση η οποία θα ξεπεράσει τα 2000 μόρια λόγω της αναλογίας (αριθμού υποψηφίων: θέσεις) αλλά και των πολύ χαμηλών επιδόσεων στα βασικά μαθήματα του πεδίου (Μαθηματικά ΓΠ και Ιστορία ΓΠ).

§  Στο 5ο επιστημονικό πεδίο των σχολών Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής η σημαντική πτώση των βάσεων (400 – 700 μόρια) έχει ως αιτία τις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα βαρύτητας του πεδίου τα Μαθηματικά Προσανατολισμού, στο οποίο το 78% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση.

§  Αυξημένη ζήτηση αναμένεται να παρατηρηθεί φέτος στις σχολές που ανήκουν σε περισσότερα του ενός πεδία (ειδικά στα ΤΕΦΑΑ, τις Γεωπονίες και στην Αστυφυλάκων-Πυροσβεστική)

§  Τέλος στα Τμήματα στα οποία απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ειδικό μάθημα, θα παρατηρηθεί επιπλέον πτωτική τάση των βάσεων όπου απαιτείται εξέταση στα μουσικά και στο σχέδιο. Αντίθετα ανοδική τάση αναμένεται να εμφανιστεί στις Γερμανικές φιλολογίες και όπου απαιτείται εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (μικρή άνοδος).

Για να έχετε μια συνολική εικόνα δείτε αν θέλετε το παρακάτω video.

 

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων πήραμε υπόψη τις φετινές επιδόσεις, τις θέσεις και στο βαθμό που ήταν εφικτό, τη ζήτηση των υποψηφίων.

Για το τελευταίο αξιοποιήθηκαν:

οι προτιμήσεις των υποψηφίων  την προηγούμενη χρονιά, τα εικονικά μηχανογραφικά που υλοποιήθηκαν μέσω του edu4u αλλά και στατιστικό δείγμα από μηχανογραφικά τα οποία συμπληρώθηκαν σε διάφορα φροντιστήρια της Ελλάδας. Να τονισθεί ακόμη μια φορά πως εν λόγω μελέτη δεν αποτυπώνει τις πραγματικές βάσεις, αλλά προσωπικές εκτιμήσεις των μελών της ομάδας μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 

Η στατιστική απόκλιση στις αναμενόμενες βάσεις εκτιμούμε πως θα είναι:

§  στην κλίμακα 18.000 - 20.000 μόρια: + - 0,5%

§  στην κλίμακα 15.000 - 18.000 μόρια: + - 1 %

§  στην κλίμακα 12.000 - 15.000 μόρια: + - 1,5%

§  στην κλίμακα 10.000 - 12.000 μόρια: + - 2%

§  κάτω από 10.000, η πλειοψηφία των τμημάτων θα κινηθεί στο +- 3 με 5 %

Στις Στρατιωτικές και τις σχολές με ειδικά μαθήματα αναμένονται κατά περίπτωση μεγαλύτερες αποκλίσεις, όχι όμως και στη γενική τάση την οποία περιγράφουμε.

Οι ποσοστιαίες αποκλίσεις που έχουμε δώσει δεν αφορούν σε Στρατιωτικές Σχολές ούτε σε όσες απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα αραιώνει σημαντικά (με εξαίρεση τα υψηλής ζήτησης τμήματα) και με μια μικρή μεταβολή στη ζήτηση μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα (είναι πολύ διαφορετικικό το να "ζητούν" λ.χ. 100 υποψήφιοι τις 20 θέσεις από το να "ζητούν" 50 υποψήφιοι τις 10 θέσεις  (στατιστικά, η κατανομή "πυκνώνει" και μάλιστα προς τα κάτω, όσο αυξάνεται ο αριθμός ).

Το ίδιο ισχύει, όπως καταλαβαίνετε, και όταν έχουμε συνδυασμό με τις ΕΚ (ΕΚ Στρατιωτικών).

Να αναφέρουμε σχετικά με τις ΕΚ, επειδή αρκετές Στρατιωτικές Σχολές δίνουν θέση μονο στην ΕΚ β η βάση μπορεί να "παίξει" αρκετές χιλιάδες μόρια (εδώ αν βρεθεί υποψήφιος η βάση διαμορφώνεται πολύ χαμηλά ενώ αν δεν βρεθεί, το σύστημα αναζητεί υποψηφίους απο την ΕΚ α οπότε η βάση εισαγωγής ειναι λίγο πιο χαμηλά από αυτή της ΓΣ).

 

Καλά Αποτελέσματα σε όλους σας!

Ομάδα edu4u


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (2)

Πρώτα - πρώτα συγχαρητήρια στην ελληνική αποστολή στη μαθητική ολυμπιάδα βιολογίας που έγινε πριν λίγες μέρες στο Βιετνάμ, όπου και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Μία ενδιαφέρουσα σχετική πληροφορία είναι ότι, σύμφωνα με το νόμο, τα μέλη της, 4 στον αριθμό, μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε σχολή του 3ου πεδίου καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, έτσι αν επιλέξουν κάποια ιατρική σχολή ¨αδειάζουν¨ 4 θέσεις ιατρικής, η διαχείριση ή κάποιος άλλος γνωρίζει κάτι σχετικό;


Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
θα μου πει κανεις που περναω με 18552 ???????? 
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
Οδοντιατρικές σίγουρα, έχεις πιθανότητες και για ιατρική.
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 Ολα τα παιδια σε ολες αυτες τις Ολυμπιαδες, βιολογιας, πληροφορικης, μαθηματικων, φυσικης, χημειας, εαν καταλαβουν μια απο τις 3 πρωτες θεσεις, τοτε εισαγονται στη σχολη που επιθυμουν με τη προυποθεση το μαθημα που πηραν τη διακριση ειναι απ'τα βασικα μαθηματα της σχολης και εαν εχουν πιασει τουλαχιστον τη βαση στις πανελληνιες, δηλαδη 10000 μορια. Ειναι κατ'εξαιρεση και κατ'υπερβαση των θεσεων εισαγωγης της καθε σχολης. Δεν επειρεαζει τον αριθμο των εισακτεων με τις πανελληνιες. Οπως συμβαινει και με τις θεσεις των αθλητων, ειτε των ανευ, ειτε με μοριοδοτηση. Οι μονοι που επειρεαζουν τον αριθμο εισακτεων ειναι οι....προφοριακιδες που δινουν προφορικες εξετασεις...θυμισου τον Αυγουστο θα δεις τη πρωτη των πρωτων με 19960 μορια στη Νομικη......προφοριακιας ειναι.
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 ... άρα όντως αν περνούσαν ιατρική και επιλέξουν ιατρική υπάρχει ένα όφελος 4 θέσεων για τις ιατρικές...
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 Απο τους 4 , τα 2 ειναι χαλκινα και μια ευφημη μνεια. Οποτε 2 θεσεις....  Το ξερω διοτι κι'εγω ημουν μεσα στην δεκαδα και δεν ασχοληθηκα να παω, γιατι χανεις πολυ χρονο με εργαστηρια και μαθηματα που συμπεριλαμβανουν μεν τη βιολογια κατεθυνσης αλλα και της γενικης και αλλα παραπανω και εγω ηθελα να επικεντρωθω στις πανελληνιες και μαλλον καλα επραξα, διοτι επιασα 19080 μορια και εχω και11% μοριοδοτηση σαν αθλητης, οποτε ειμαι σιγουρα Ιατρικη Αθηνας.
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 Δηλαδη μονο οι 2 έχουν δικαίωμα εισαγωγής δε νομιζω αφού ήταν ομαδική αποστολή!
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (3)
 κΚουτρουμπελη θα μπορουσατε να κανετε ένα σχόλιο για τους 4000 του 3ου ΕΠ που εδωσαν και μαθ/τικα;Σε ποια βαθμολ.κλιμακα βρίσκονται;Σε ποιο βαθμό οι προτιμησεις τους  προς το 2ο ΕΠ θα μπορουσαν χαμηλωσουν τις βασεις του 3ου Επ;
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 Απο μικρη ερευνα που εκανα ,η συντριπτικη πλειοψηφια δεν εγραψε καλα στα μαθηματικα και υπαρχει μεγαλη διαφορα στα μορια που επιασαν στο 3 με το 2 πεδιο.Και δεν ειναι 4000 ειναι 4500.Δεν βλεπω να μπουν στο 2 πεδιο πανω απο 1000 με 1500.Επομενως 3 με 3,5 χιλιαδες μενουν στο 3το
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 Εκπροσωπουν την Ελλαδα, αλλα διαγωνιζονται ατομικα και αναλογα πως θα πανε σε καποιους διαγωνισμους, γιατι οι διαγωνισμοι ειναι πολυ δεν ειναι ενας, π.χ. εργαστηρια, μοριακη, κ.α., κατατασεται η καθε χωρα, αυτοι οι 2 πηραν χαλκινο σε καποιο απ'αυτους τους διαγωνισμους. Ειναι οπως στην Ολυμπιαδα, μας εκπροσωπουν καποιοι αθλητες, αλλα η επιτυχια του μεταλλιου την καρπωνεται αυτος που την πετυχαινει για το ανευ στα πανεπιστημια, ατομικα.
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 ... α οκ! φαίνεται να ξέρεις καλύτερα, πάντως και +2 θέσεις δεν είναι κακές...
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
  Με 18550 πιάνω οδοντιατρική ΑΠΘ;;;; 
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 Ε ναι, σίγουρα!
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 ... καλά πολλά ζητάς και εσύ, σιγά μη σου απαντήσουν...
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (3)
 Μην τρελλενεστε μ'αυτες τις εκτιμησεις....αν δεν εβγαζαν αυτα τα νουμερα με τετοιες αποκλισεις, περιπου 200 μορια και δεν πεταγαν και καμμια εκφραση περι πυκνωσης και τα σχετικα....θα κλικαριζες καθε μερα για να διασταυρωσεις τις δικες σου αποψεις με αλλους....ολα για τις διαφημισεις. Πουθενα δεν υπολογιζει την εντοποιοτητα, την διαφορετικη σχολη που επιθυμει καποιος και αλλα στοιχεια. Τετοιες εκτιμησεις περιμενε ο κοσμος να κανουν...?? Ουτε τα νουμερα στις θεσεις εισαχθεντων συμφωνουν...ειναι κομπογιανιτες και παιζουν με το πονο των παιδιων και ολα αυτα οπως προανεφερα για τα κλικαρισματα...μπραβο. Αληθεια με 19080 περναω σε καποια Ιατρικη....βοηθηστε σας παρακαλω.!!!!!
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 Εχεις δίκιο σε γενικές γραμμές.Ομως η ακριβής εκτίμηση των βάσεων δεν είναι δυνατή.Προσεγγίζεται σε κάποιο βαθμό.Να μην μηδενίζουμε την επιστήμη της στατιστικής.Μονο που οι εκτιμητές δεν μας αναφέρουν τα επιστημονικά εργαλεία που χρησιμοποιούν ,και ετσι να υποψιαζόμαστε οτι κάνουν μπακαλίστικους υπολογισμούς.Αυτο που λες για τις μεταβολλές της ζήτησης της εντοποιότητας και λοιπα χεις εν μέρη δίκιο παρ' όλο οτι ενσωματώνονται στις βάσεις των προηγούμενων χρόνων.Μεταβολλές στην ζήτηση εχουμε όμως κάθε χρόνο και είναι αδύνατον να προβλευθούν .Πχ μεχρι προπερσι απο τους πρώτους της θετικής το 63% με 65% πηγαινε Ιατρική.Περισυ  η ζήτηση εκτοξεύθηκε στο 70%.Το υπολοιπο 30% προτιμησε άλλες σχολές απο την Ιατρικη.Φέτος ποιά θα είναι η ζήτηση;Μονο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.Εγω παντως απο τους εκτιμητές νομίζω οτι ο ποιό εγκυρος και ο ποιό σοβαρός ειναι ο Στρατηγάκης.ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.Φιλε για το 4% με το παλαιό συστημα είχες δίκιο και εγώ αδικο.Σου το αναγνωρίζω!!!
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (2)
 Οι αποκλισεις που δινουν δεν ειναι μονο 200 μορια, αλλα κατω απο 18000 ειναι 360 και κατω απο 15000....450 μορια. Θελω να επισημανω και τουτο, ενας με 15001 εχει 300 μορια αποκλιση και ο εχων 15000 εχει 450, ή αυτος με 17999 εχει 360 και ο εχων 18001....180, ειναι σοβαροι..!!! Εχεις δικιο...κλικαρισμτα...οπως και εμεις αλλωστε τωρα, που γραφουμε για να τους κραξουμε. Παντως με τετοιες αποκλισεις τον Αυγουστο θα πεσουν σε πολλες αχολες μεσα και θα γινουν και ηρωες και ειδικοι. Οπως λεμε βοθροκαναλα.....βοθροιστοτοπος. Οσο για την Ιατρικη μαλλον τη πιανεις +-1000 μορια..!!
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (2)
 Δεν εχεις ιδεα απο στατιστικη και εκτιμησεις, παντελως ασχετος. Ξεκαβαλησε το καλαμι και φροντισε να μαθεις πριν πετας ανοησιες.
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 Εκτιμηση ΙΑΤΡΙΚΗ 18182 + - 10%, κι'ας μου πει καποιος οτι πεφτω εξω....ετσι στατιστικολογοι, δικηγοροι και οτι αλλο επικαλειστε..... .
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 ... γιατί εσύ που το παίζεις "δικηγόρος" σε τι διαφωνείς ...
Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 ... καλόόό...
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
Πες τα μήπως και χαλαρώσουν κάποιοι, ξέχασες να ανεφέρεις το τρομακτικό 19.240 της Αθήνας, την ανεξήγητη μεγάλη επίδραση της βιολογίας στην ... πύκνωση ... και τη διαμόρφωση των βάσεων (ενώ τα μόρια πλέον είναι δεδομένη), τη μεγάλη απόσταση των οδοντιατρικών, φτάνουν αυτά ή να συνεχίσω - άποψή μου η βάση της Ιατρικής θα είναι γύρω στα 18.650 +- 10-20 μόρια - ξέρω σας φώτισα πρωί - πρωί -  θα μου πείτε δε χρειάζεται να είσαι αναλυτής για να το πιθανολογήσεις... καλημέρα!
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (3)
για 3ο λογικα θα εχουν στοιχεια για πυκνωση βαθμολογιων (απο 19000-18500)στα18750 οσο περναει ο καιρος το παιρνω αποφαση με18663 εχω χασει ολες τισ ιατρικες Νιωθω σιγουρια οδοντιατρικη ΑΠΘ
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
Τώρα πως  κατέληξες σε αυτό το συμπέρασμα; Μια χαρά εισαι για ΔΠΘ σύμφωνα με Στρατηγάκη και Πάτση! Μήπως όμως ήταν καλύτερα για όλους μας η οδοντιατρική που έχουμε  λυσσάξει με τις Ιατρικές ;
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 ισως εχεις δικιο ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΥΚΝΩΣΗ ΣΤΑ 18750 ΜΟΡΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΕΔΙΟΥ και  ο Κουτρ ΚΑΙ  ο Καραγιαννης στο χ φιλιππιδης blog )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
Συγνώμη τί θες να πεις για πληροφορίες και περί πύκνωσης στα 18.750, οι περισσότεροι είναι στα 18.500-18.600, λίγο λιγότεροι στα 18.600-18.700, ακόμα λιγότεροι στα 18.700-18.800 κλπ, εντάξει λογικό είναι γύρω στα 18.650-18.700 να συμπληρώνεται ο αριθμός 950, ωστόσο μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και διαρροές προς άλλες σχολές, μένει να δούμε πόσες είναι, η βάση πιστεύω του Δ.Π.Θ. θα είναι γύρω στα 18.600-18.650...
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 τοτε πως εξηγουνται οι εκτιμησεις κουτρουμπελη και καραγιαννη?οι εκτιμησεις τους για δπθ  σημαινουν 1050 παιδια πανω απο18700(εσχουν υπολογισει και οδοντιτρικες παρπου 90 καιαλλου 10 που θα δηλωσουν βιολογια φαρμακευτικη)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      
Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
Συγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θες να πει, ωστόσο έχουν δώσει μία κεντρική τιμή στα 18.680 μόρια - δεν έβγαλαν και τις  βάσεις, μην ξεχνάς ότι έχουν δώσει και περιθώριο απόκλισης στο οποίο είσαι χαλαρά μέσα - προς τα πάνω δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε οι βάσεις...
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 ΠΕΡΝΑ ΚΑΛΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και ελπιζε
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (2)
 ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ  ΚΑΝΕΙΣ
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 απο 18863 ως 18663 ειναι οι πολυ μια μαναδα στα 20
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 Έτσι όπως μιλάς μάλλον στον ύπνο σου τα είδες αυτά τα μόρια ...
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
 Πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ.
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 Παιδια νομιζετε πως με 14.158 θα μπω στην ανθρωπολογια της παντειου?Και με αυτες τις εκτιμησεις και του στρατηγακη περναω αλλα ειναι απλες εκτιμησεις και θα ηθελα τη γνωμη σας..
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
Μαλλον ναι. 
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΜΕ 15682 ΕΧΩ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑΣ?
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)
 ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΟ 5ο ΠΕΔΙΟ?
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)

 ME 16956 ΠΟΣΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΕΧΩ ΑΠΟ 3 ΠΕΔΙΟ ?

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ (ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ)

ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (2)
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!! ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
Κ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΤΩ ΑΟΠΟ 17900 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ!!! ΗΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (2)

 Γυρω στα 17.900 με 18.100


Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (1)

 Ναι ισως,κανεις δεν μπορει να γνωριζει ακριβως,ιδιως φετος με το νεο συστημα..

.Να φανταστεις περσυ οι εκτιμησεις εδιναν ΟΛΕΣ πτωση στα χαμηλοβαθμα ΤΕΙ της τεχνολογικης και η Μηχ.Πληροφορικης Αρτας ΑΝΕΒΗΚΕ 436 μορια..

 

.Αρα τιποτα δεν ειναι σιγουρο,κι εγω εχω φοβερη αγωνια  -Ας προσπαθησουμε να χαλαρωσουμε...

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Σχόλια (0)
Έχεις άδικο για τα ΤΕΙ έδιναν άνοδο απλώς όχι όση τελικά  προέκυψε... Πάντως έχεις δίκιο ότι ειδικά φέτος κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα... εκτός από την άνοδο των παραιατρικών...
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης