Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
fiogf49gjkf0d
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
fiogf49gjkf0d

Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Μέχρι τις 10 Μαρτίου η υποβολή αίτησης για τις πανελλαδικές
Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιότερων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.

 
 Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.
 

Η προθεσμία ορίζεται ως και την Παρασκευή 10 Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείαςwww.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 2 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, από το 2017 κι εφεξής, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας στις  πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινή ύλη και κοινά θέματα μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά α) είτε το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. β) είτε ξεχωριστό ποσοστό θέσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ.

2. Κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο μηχανογραφικό δελτίο του Ιουνίου θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εκτός από τις Σχολές και Τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα εξέτασής τους, επιπλέον και μία Κοινή Ομάδα Σχολών.

3. Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-8 θα λειτουργήσουν δύο νέα τμήματα Πανεπιστημίων και συγκεκριμένα το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα δύο νέα Τμήματα θα ενταχθούν στο 5ο  επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική) για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, και στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Για την εισαγωγή στα δύο νέα Τμήματα, δεν θα απαιτηθεί φέτος εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, για να μην προκληθεί αναστάτωση στους υποψηφίους, καθώς η σχετική ρύθμιση νομοθετήθηκε στο μέσο της σχολικής χρονιάς.

4. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

5. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει  να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

6. Υποψήφιοι για το 10%  (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2015 ή το 2016 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

7. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, από αύριο Τρίτη 21-2-2017, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

1.Εγκύκλιος για υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΓΕΛ

2.Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΓΕΛ

3.Εγκύκλιος για υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΕΠΑΛ

4.Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 των ΕΠΑΛ

5.Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΡΗΣ
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Επικαιρότητα
χχχ μια απαντηση παρακαλω
 1 ΦΟΡΑ Ή 2 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ;ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (0)
**** 1 ΦΟΡΑ Ή 2 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ανα εβδομαδα εννοω***
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

[Κλείσιμο]
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (1)
**** 1 ΦΟΡΑ Ή 2 ΦΟΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ανα εβδομαδα εννοω***
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

  
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Σχόλια (0)
 1 με δυο φορες ανα εβδομαδα.δεν μπορουμε να προσδιορισουμε τον αριθμο των εκπροθεσμων αφου γινονται μεχρι και τωρα αιτησεις
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

Share
Ανθη
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Παννεληνιες 2017 5ο πεδιο
 Με την ιδρυση της σχολης τουριστικων σπουδων στο παπει τα τει τουριστικων(αθηνας) σε τι βασεις θα πανε αν ειναι; κ η καινουργκα αυτη σχολη σε τι μορια θα κυμανθει για πρωτη φορα;
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
«Θέλουμε ταυτότητα και θέση στον ακαδημαϊκό χάρτη»
 Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος των Σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (ΔΟΕΠΤΜ), στο Αγρίνιο, διαμαρτύρεται για τη θέση του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χάρτη, αλλά και για την έλλειψη επαρκούς μόνιμου προσωπικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

To 2013 το «Σχέδιο Αθηνά» έθεσε σε μεταβατικότητα είκοσι τμήματα ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα. Στις 20-02-17 η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ και το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισαν την άρση της μεταβατικότητας 9 τμημάτων, τα οποία θα προστεθούν ξανά στο μηχανογραφικό δελτίο.

Η απόφαση αυτή επανέφερε στο μνημονικό κάποιων την ύπαρξη του τμήματος ΔΟΕΠΤΜ στον Πύργο.

Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, πώς η θύμηση του τμήματος έρχεται κάθε φορά που συμβαίνουν εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν σε κάθε κατεύθυνση είτε θετικά είτε αρνητικά προσκείμενες.

Γιατί δεν τους απασχόλησαν μέχρι σήμερα τα προβλήματα που υπάρχουν στο τμήμα όπως:

το γνωστικό αντικείμενο που δεν είναι ξεκάθαρο, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την ύπαρξη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (μόλις 3 μόνιμοι καθηγητές υπάρχουν στο τμήμα) και διοικητικού προσωπικού (1 γραμματέας για 3 μέρες την εβδομάδα και σε συγκεκριμένες ώρες).

Και τώρα που θα επαναλειτουργήσουν 3 τμήματα στο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ χαρακτηρισμένα ως μεταβατικά με το «Σχέδιο Αθηνά», χωρίς σε αυτά να ανήκουν της Μουσειολογίας και της Πληροφορικής και ΜΜΕ στον Πύργο, άρχισε ο πανικός και η επίρριψη ευθυνών.

Μπορεί να πάρθηκε απόφαση για το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ώστε να επαναλειτουργήσει αυτό δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος του τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ.

Φτάνει να μάθουμε ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και της κεντρικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εξέλιξη του τμήματος, όπως για παράδειγμα ένα ισχυρό γνωστικό αντικείμενο που δε αντιπαραβάλλεται με άλλα τμήματα, με ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία δεν ακολούθησε το «Σχέδιο Αθηνά».

Το τμήμα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένη ταυτότητα ώστε να μπορεί να σταθεί στον ακαδημαϊκό χάρτη.

Πρέπει το τμήμα να γίνει πιο ανταγωνιστικό, ώστε να λειτουργήσει θετικά στους κόλπους των μαθητών.

Φέτος η βάση κινήθηκε μόλις στα 6300 μόρια και αυτό δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο.

Αυτή τη στιγμή καλείται άμεσα να δώσει εξηγήσεις η Διοίκηση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και να αναπτύξει δημόσια τον σχεδιασμό που έχει για τα τμήματα που θα λειτουργούν σε αυτόνομη σχολή με έδρα τον Πύργο που αποτελεί κοινή επιδίωξη φορέων της πόλης.

Πρέπει να δοθεί τέλος στην υποβάθμιση και στην απαξίωση που υποκινούν κάποιοι για το ΤΕΙ στον Πύργο.

Εκ του ΔΣ του Συλλόγου Σπουδαστών ΔΟΕΠΤΜ

efsyn.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Φοιτητές του Παν. Πατρών θα στείλουν μικροδορυφόρο στο διάστημα!
 Η αποστολή QB 50 αποτελεί αντικείμενο του ερευνητικού έργου FP 7 Space της Ευρωπαϊκής ένωσης και συντονίζεται από το VKI ( Βέλγιο). Προβλέπει την κατασκευή, τον εξοπλισμό με τα κατάλληλα μετρικά συστήματα, την εκτόξευσης και την επιχειρησιακή λειτουργία 50 μικροδορυφόρων ( διαστάσεων 10χ10χ20 cm3) οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να συλλέγουν δεδομένα και να μελετούν την κατώτερη θερμόσφαιρα, μια στιβάδα της ατμόσφαιρας που απέχει 200-380 km από την επιφάνεια της γης.

Πιο συγκεκριμένα

Οι δορυφόροι θα έχουν διαστάσεις 10x10x20 cm3 και θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων και τη μελέτη της κατώτερης θερμόσφαιρας, μίας στιβάδας της ατμόσφαιρας σε απόσταση 200-380 km από την επιφάνεια της γης. Οι δορυφόροι θα εκτοξευθούν σε διαφορετικές τροχιές και θα συλλέγουν δεδομένα για 6 εως 12 μήνες.

Φυσικά, η δράση του QB 50, έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς επίσης και σε νέους επιστήμονες. Μία από τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση, είναι και η ομάδα UPSat που κατασκεύασε έναν Ελληνικό Μικροδορυφόρο ανοιχτού λογισμικού.

Η ομάδα δημιουργήθηκε το 2008, αποτελείται από 4 εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πατρών από τα τμήματα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Προετοίμασε και υπέβαλε την πρόταση για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, η οποία μάλιστα εγκρίθηκε. Συνολικά, επελέγησαν 50 προτάσεις από τις 86 που είχαν υποβληθεί.

Έτσι, από το καλοκαίρι του 2012 ξεκίνησε η προσπάθεια για την κατασκευή του 1ου Ελληνικού Μικροδορυφόρου εξολοκλήρου από Έλληνες φοιτητές και μηχανικούς.

Η κατασκευή του δορυφόρου

Η ομάδα, με το ξεκίνημα του προγράμματος, αποφάσισε να κατασκευάσει όλα τα υποσυστήματα του Μικροδορυφόρου από το μηδέν, με τις υπάρχουσες δυνάμεις και ικανότητες της ομάδας. Αν και πράγμα αρκετά δύσκολο, με μεγάλο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, προκειμένου να σχεδιαστεί ο Ελληνικός Μικροδορυφόρος, εκπονήθηκαν 18 διπλωματικές εργασίες, και 2 διδακτορικές διατριβές και κάποιες από αυτές μάλιστα, εφαρμόστηκαν στο τελικό σχέδιο που κατασκευάστηκε από την ομάδα.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας, είχε η προσθήκη στην ομάδα της Libre Space Foundation (ΜΚΟ) στις αρχές του 2016 η οποία ανέλαβε το software όλων των υποσυστημάτων, και την τελική συναρμολόγηση του Μικροδορυφόρου.

Ο Μικροδορυφόρος έχει πλέον κατασκευαστεί, και έχει περάσει με επιτυχία όλα τα απαραίτητα tests στην Ελλάδα και παραδόθηκε επιτυχώς στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2016 για να ολοκληρωθεί η τελική φάση του προγράμματος.

Η εκτόξευση των δορυφόρων έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου του 2017 από το Kennedy Space Center.

mycampus.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Η Αθήνα για πρώτη φορά στη λίστα με τις καλύτερες φοιτητικές πόλεις του κόσμου!
 Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 κυκλοφόρησε επιτέλους το QS Best Student Cities Report #QSWURΗ και η Αθήνα για πρώτη φορά κατακτά την 67ή θέση στη λίστα με τις καλύτερες φοιτητικές πόλεις του κόσμου!

Η Αθήνα συγκαταλέγεται για πρώτη φορά στην πέμπτη έκδοση του Πίνακα Κατάταξης Των Καλύτερων Φοιτητικών Πόλεων της QS – QS Best Student Cities Report. Τα αποτελέσματα του πίνακα κατάταξης προκύπτουν από το τμήμα ερευνών της QS το οποίο είναι υπεύθυνο και για την διεξαγωγή του διεθνούς πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων της QS – QS World University Rankings. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, το Παρίσι για πρώτη φορά από την έκδοση του πρώτου πίνακα κατάταξης φοιτητικών πόλεων το 2012, παύει να είναι στη πρώτη θέση ως φοιτητική πόλη. Το Μόντρεαλ αναδεικνύεται στην κορυφή της κατάταξης καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον πίνακα στον οποίο συγκαταλέγονται οι κορυφαίες 100 πόλεις του κόσμου. Το τμήμα ερευνών της QS αξιολόγησε 125 πόλεις συνολικά για την κατάταξη.

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας είναι:

  • Η Αθήνα για πρώτη φορά καταλαμβάνει την 67ή θέση
  • Οι πόλεις κατατάχθηκαν ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε έξι δείκτες (Desirability, Rankings, Student Mix, Employer Activity, Affordability, Student View)
  • Η καλύτερη επίδοση της Αθήνας είναι στο δείκτη ‘Affordability’, που την κατατάσσει στις πιο προσιτές φοιτητικές πόλεις καταλαμβάνοντας την 11ή θέση ανάμεσα στις κορυφαίες 125 πόλεις
  • Η Αθήνα κατατάσσεται στην 69ή θέση με βάση τον δείκτη ‘Employer Activity’, ο οποίος μετρά την πιθανότητα ότι παγκόσμιοι εργοδότες θα επιδιώξουν να προσλάβουν τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων της συγκεκριμένης πόλης
  • Στο δείκτη ‘Desirability’ που μετρά την ελκυστικότητα με βάση την ποιότητα ζωής μιας πόλης, η Αθήνα κατατάσσεται στην 70ή θέση
  • Στο δείκτη ‘Student Mix’ η QS μετρά τα επίπεδα της πολιτιστικής πολυμορφίας και η Αθήνα κατατάσσεται στην 77η θέση
  • Αθήνα κατατάσσεται στη χαμηλότερη θέση στο δείκτη ‘Rankings’, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα και το εύρος των πανεπιστημίων που προσφέρονται από μια πόλη. Η Αθήνα βρίσκεται στην 90ή θέση

Ο δείκτης ‘Student View’ βασίζεται στις απαντήσεις 18.000 φοιτητών από όλο τον κόσμο. Οι μαθητές κλήθηκαν να ονομάσουν την πόλη στην οποία θα ήθελαν να σπουδάσουν, την εμπειρία τους σπουδάζοντας σε μια συγκεκριμένη πόλη και την πρόθεσή τους να παραμείνουν εκεί μετά την αποφοίτηση. Μόνο το 28% των ερωτηθέντων αποφοίτων εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την επίδραση της οικονομικής ύφεσης στις προοπτικές απασχόλησης των νέων.

Σχετικά με αποτελέσματα των κορυφαίων 10 πόλεων της έρευνας:

  • Το Παρίσι πέφτει στη δεύτερη θέση χάνοντας την πρωτιά, ενώ το Λονδίνο ανεβαίνει δύο θέσεις καταλαμβάνοντας την 3ή θέση
  • Οι επιδόσεις των βρετανικών πόλεων είναι γενικά καλές, παρά την επικείμενη έξοδο της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Η Βοστώνη είναι η καλύτερη φοιτητική πόλη των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται στην 8ή θέση της κατάταξης.
Οι καλύτερες φοιτητικές πόλεις του κόσμου 2017
Κατάταξη 2017Κατάταξη 2016Πόλη
17Μόντρεαλ
21Παρίσι
35Λονδίνο
410Σεούλ
52Μελβούρνη
69Βερολίνο
73Τόκιο
813Βοστώνης
913Μόναχο
1013Βανκούβερ
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2017
 http://www.TopUniversities.com/

Η πλήρης κατάταξη βρίσκεται εδώ, ενώ η πλήρης μεθοδολογία εδώ

Κορυφαία πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων των Bocconi (Ιταλία), Cass (Μ. Βρετανία), Durham (Μ. Βρετανία), ESCP (Μ. Βρετανία), ESMT (Γερμανία), HEC-Paris (Γαλλία), Henley (Μ. Βρετανία), Hariot-Watt (Μ. Βρετανία), Hult (Αμερική), IE (Ισπανία), Leeds (Μ. Βρετανία), Queen Mary (Μ. Βρετανία), Macquarie Graduate School of Management (Αυστραλία), MIP (Ιταλία), St. Gallen (Ελβετία), και πολλά άλλα από τους πιο δημοφιλής προορισμούς σπουδών θα βρίσκονται στην έκθεση για μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της QS World Grad School Tour – Θεσσαλονίκη 28 Φεβρουαρίου και Αθήνα 2 Μαρτίου. Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

mycampus.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Υποτροφίες για νέους Έλληνες ερευνητές από τη Γαλλία

 Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France.

Η υποτροφία, διάρκειας 1-4 μηνών, χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα ερευνητικά πεδία που εντάσσονται στους τομείς της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέλη του ελληνογαλλικού δικτύου για τη καινοτομία MAZINNOV.

Οι τομείς προτεραιότητας είναι οι εξής: - Ψηφιακές Τεχνολογίες - Ενέργεια - Περιβάλλον - Γεωπονία - Αγροδιατροφή - Βιοτεχνολογίες - Υλικά - Διάστημα και Αεροναυπηγική Κριτήρια επιλεξιμότητας - να έχουν ελληνική ιθαγένεια και να διαμένουν στην Ελλάδα

-να είναι ηλικίας έως 35 ετών το ανώτερο - να έχουν υποστηρίξει μια διδακτορική διατριβή το αργότερο 5 χρόνια πριν την αίτηση ή να έχουν υποστηρίξει τη διδακτορική τους διατριβή πριν τις 30 Ιουνίου 2017

 - να εργάζονται σε έναν δημόσιο ή ιδιωτικό ερευνητικό οργανισμό ή σε ένα ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης -να διαθέτουν μία πρόσκληση από τον γαλλικό οργανισμό υποδοχής

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: bourses@ifa.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Είναι η δουλειά σας η κατάλληλη για εσάς; Απαντήστε στο quiz για να μάθετε
 Όλοι θέλουμε να κάνουμε μία δουλειά που αγαπάμε, αλλά πολλοί από εμάς βαλτώνουμε σε δουλειές που απλά δεν είναι οι σωστές. Και το χειρότερο είναι πως πολλοί δεν γνωρίζουν καν πως η δουλειά τους δεν είναι η κατάλληλη γι' αυτούς.

Αν δεν είστε σίγουροι πως έχετε τον ιδανικό ρόλο στη δουλειά σας, εκείνον που σας επιτρέπει να ξεδιπλώσετε την ευφυΐα σας, να εκπληρώσετε το σκοπό σας και να ενθαρρύνετε την αίσθηση περιέργειας, τότε ίσως πρέπει να απαντήσετε στο ακόλουθο quiz.

Απαντήστε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ στις παρακάτω ερωτήσεις
1. Όταν λαμβάνετε εποικοδομητικό feedback, αυτό απαιτεί συχνά να εργαστείτε πάνω σε κάτι που "δεν είστε εσείς";
2. Οι άνθρωποι που προάγονται γρήγορα διαθέτουν εντελώς διαφορετικές δεξιότητες από εσάς;
3. Νιώθετε συχνά ανασφάλεια και πως δεν είστε αρκετά καλός-ή επειδή ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά εργάζεστε δεν ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες;
4. Μοιάζει απίθανο να γίνετε κάποια στιγμή ο superstar εργαζόμενος της εταιρείας;
5. Η δουλειά μοιάζει με δουλειά τον περισσότερο χρόνο και υπάρχουν μόνο λίγες στιγμές που στην πραγματικότητα οι δεξιότητές σας ταιριάζουν επακριβώς στο ρόλο σας και είστε σε πλήρη αφοσίωση κ τεράστια αποδοτικότητα;
6. Ο manager σας μοιάζει να μη σας καταλαβαίνει;
7. Αντί να φύγετε ή να αντιληφθείτε πως η δουλειά δεν σας ταιριάζει, έχετε πιάσει τον εαυτό σας να κατηγορεί τον υπεύθυνό σας ή την εταιρεία πως δεν σας συμπεριφέρονται σωστά;
8. Η εργασιακή ασφάλεια είναι ένας από τους βασικούς λόγους που μένετε σε αυτή την εταιρεία;
9. Νιώθετε πως η αναζήτηση νέας δουλειάς είναι πιο τρομακτική από το να αντιμετωπίζετε καθημερινά τα καθήκοντα που απαιτεί ο τρέχων ρόλος σας;
10. Αναρωτιέστε ποτέ αν αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να φτάσει η δουλειά σας;

Αν απαντήσατε ΝΑΙ σε περισσότερες από 6 ερωτήσεις:

Είστε σίγουρα στη λάθος δουλειά. Αλλά μαντέψτε! Πρέπει να το γιορτάσετε και αυτό γιατί πιθανόν να θεωρούσατε πως δεν είστε αρκετά καλοί σε αυτό που κάνετε. Αυτό δεν ισχύει.

Το να κάνετε μια δουλειά που δεν είναι για εσάς είναι σαν να φοράτε ρούχα που δεν είναι στο μέγεθός σας. Μία λάθος δουλειά είναι κάτι που μπορείτε να αλλάξετε.

Αν απαντήσατε ΝΑΙ σε 3 έως 5 ερωτήσεις:

Πιθανότατα βρίσκεστε σε μία δουλειά καλή αλλά όχι ιδανική. Ίσως έχετε βρει μία αξιοπρεπή ισορροπία μεταξύ του τι σας αρέσει να κάνετε και τι δεν πρόκειται ποτέ να είναι σωστό. Αν μπορείτε, ζητήστε νέες αρμοδιότητες ή νέα project που βρίσκονται σε συνάφεια με τα ενδιαφέροντά σας.

Αλλά αν μελλοντικά τα ΝΑΙ στις παραπάνω ερωτήσεις αυξηθούν, τότε θα ξέρετε πως μάλλον θα είναι η ώρα να προχωρήσετε.

Αν απαντήσατε ΝΑΙ σε 2 ή λιγότερες ερωτήσεις:

Είστε σε μία δουλειά που μοιάζει να είναι η κατάλληλη για εσάς. Όπως και σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα θέλατε να αλλάξετε για να γίνει ακόμη πιο ιδανική. Δεδομένου ότι έχετε την ελευθερία να είστε δραστήριοι στη δουλειά σας, είστε στην τέλεια θέση να δημιουργήσετε αυτό που αγαπάτε.

Πηγή: Inc.

semifind.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη: Το ΕΚ ζητά θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων
Με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων για τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ρομποτικής, όπως π.χ. κανόνων δεοντολογίας και καθορισμού των ευθυνών σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχημάτων από αυτόνομα οχήματα.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την θέσπιση κανόνων στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες τους και να διασφαλισθεί παράλληλα ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας και προστασίας. Σημειώνουν ότι κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν τα ρυθμιστικά πρότυπα για τη ρομποτική, και επισημαίνουν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των προτύπων αυτών, ώστε να αποφύγει το σενάριο κατά το οποίο θα βρεθεί αναγκασμένη να ακολουθήσει εκείνα που θα καθορίσουν τρίτες χώρες.

Η εισηγήτρια Mady Delvaux (Σοσιαλιστές, Λουξεμβούργο), δήλωσε τα εξής: «Παρότι χαίρομαι που η ολομέλεια ενέκρινε την έκθεσή μου για την ρομποτική, είμαι επίσης απογοητευμένη που ο δεξιός συνασπισμός των πολιτικών ομάδων του ΕΛΚ, των Φιλελευθέρων και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών αρνήθηκε να λάβει υπόψη τις πιθανές αρνητικές συνέπειές της στην αγορά εργασίας. Απέρριψαν μία ανοικτόμυαλη και μακρόπνοη συζήτηση και, κατά συνέπεια, δεν έλαβαν υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών μας.»

Καθορισμός ευθύνης

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει νομοθεσία για να αποσαφηνιστούν τα ζητήματα ευθύνης, ειδικά σε ό,τι αφορά τα αυτόνομα οχήματα. Ζητούν τη δημιουργία υποχρεωτικού συστήματος ασφάλισης και τη σύσταση συμπληρωματικού ταμείου αποζημίωσης για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται αυτόνομα αυτοκίνητα θα αποζημιώνονται πλήρως.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μακροπρόθεσμα ενός ειδικού νομικού καθεστώτος για τα ρομπότ, ώστε να καταστεί ευκολότερος ο καθορισμός των ευθυνών σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών.

Οι επιπτώσεις της ρομποτικής στο εργατικό δυναμικό

Η ταχεία εξέλιξη των ρομπότ μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην αγορά εργασίας μέσω της δημιουργίας, της μετακίνησης και της απώλειας ορισμένων θέσεων εργασίας. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να αναλύσει αυτή τη σειρά δυνητικών εξελίξεων.

Κώδικας δεοντολογίας

Η αυξανόμενη χρήση της ρομποτικής θέτει επίσης ηθικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. Προτείνουν την εφαρμογή ενός εθελοντικού κώδικα δεοντολογίας για τη ρομποτική που θα αφορά τους ερευνητές και τους σχεδιαστές και θα εξασφαλίζει ότι ενεργούν σύμφωνα με τα νομικά και ηθικά πρότυπα. Ο κώδικας θα διασφαλίζει ακόμη ότι ο σχεδιασμός και η χρήση των ρομπότ σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ρομποτική

Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε ρυθμιστικά και δεοντολογικά θέματα για τη στήριξη των οικείων δημόσιων φορέων, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 396 ψήφους υπέρ, 123 κατά και 85 αποχές. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, υποχρεούται ωστόσο να παραθέσει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να το πράξει.

 

epixeiro.gr  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017
Επικαιρότητα
Tα 10 επαγγέλματα που υπόσχονται πολλά χρήματα το 2017
 Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ευτυχία στην εργασία και ο καλός μισθός δεν πάνε μαζί, ωστόσο το CareerBliss έχει αντίθετη άποψη. Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα καριέρας συνέταξε και δημοσίευσε έναν κατάλογο με θέσεις εργασίας, στις οποίες οι εργαζόμενοι μπορούν να ευτυχίσουν και παράλληλα να «γεμίσουν» το πορτοφόλι τους.

Τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα προέκυψαν έπειτα από έρευνα σε εργαζόμενους στις ΗΠΑ, οι οποίοι αξιολόγησαν δέκα παράγοντες που επηρεάζουν την ευτυχία σε ένα χώρο εργασίας σε μία κλίμακα πέντε σημείων: Τη σχέση τους με τον εργοδότη, τις σχέσεις με τους συναδέλφους, το εργασιακό περιβάλλον, τους πόρους εργασίας, την αποζημίωση, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, την εταιρική κουλτούρα, τη φήμη της εταιρείας, τις καθημερινές εργασίες, αλλά και τον έλεγχο της καθημερινής εργασίας.

Παρακάτω ακολουθούν οι πιο «ευτυχισμένες» και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας του 2017:

10. Διευθυντής πληροφορικής (Director of ti)

IT-660x440

Bαθμολογία του CareerBliss: 3,5/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 115,643 δολάρια

Οι διευθυντές πληροφορικής διαχειρίζονται τη στρατηγική της τεχνολογίας των πληροφοριών ενός οργανισμού, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

9. Διαχειριστής προϊόντων (Product Manager)

product-manager

Bαθμολογία του CareerBliss: 3,125

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 120,229 δολάρια

Οι διαχειριστές προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και την εισαγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας στο κοινό.

8. Αντιπρόεδρος πωλήσεων (Vice President (VP) of Sales)

sales-vp

Bαθμολογία του CareerBliss: 3,22/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 162,600 δολάρια

Ο αντιπρόεδρος πωλήσεων, ο οποίος έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του τμήματος, είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πωλήσεων της επιχείρησης, ενώ παράλληλα επιβλέπει το τμήμα των μανατζερ στις πωλήσεις.

7. Ανώτερος διευθυντής (Senior Manager)

senior-manager

Bαθμολογία του CareerBliss: 3.297/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 110,292 δολάρια

Tα ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι υπεύθυνα για την εποπτεία ομάδων ή τμημάτων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Παράλληλα, αναλαμβάνουν καθήκοντα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό εκδηλώσεων, την παραγωγή ή άλλους σκοπούς

6. Ανώτερος μηχανικός λογισμικού (Senior Software Engineer)

software-engineering-code

Bαθμολογία του CareerBliss: 3.31/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 91,664 δολάρια

Οι ανώτεροι μηχανικοί λογισμικού διαθέτουν εμπειρία στη δημιουργία προγραμμάτων, επιτρέποντας στους χρήστες να εκτελούν ορισμένες εργασίες σε έναν υπολογιστή ή να αναπτύσσουν λειτουργικά συστήματα για συσκευές και δίκτυα.

5. Διευθυντής λογιστηρίου (Accounting Manager)

accounting-manager

Βαθμολογία του CareerBliss: 3.31/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 97,886 δολάρια

Οι διευθυντές λογιστηρίων εποπτεύονται τις πρακτικές οικονομικές εκθέσεις των εταιρειών.

4. Διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης (Business Development Manager)

business-development-manager

Bαθμολογία του CareerBliss: 3.31/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 93,846 δολάρια

Οι διευθυντές επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό και την επαφή με υποψήφιους πελάτες μίας εταιρείας.

3. Ανώτερος Μηχανικός (Senior Engineer)

senior-engineer-659x440

Bαθμολογία του CareerBliss: 3.51/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 100,630 δολάρια

Ο ανώτερος μηχανικός είναι υπεύθυνος για τη μηχανική εξέλιξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μίας εταιρείας.

2. Directional Driller

driller-660x440

Bαθμολογία του CareerBliss: 3.59/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 178,155 δολάρια

Οι directional drillers χειρίζονται μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην υδραυλική ρωγμάτωση προκειμένου να ανοιχθεί μια πετρελαιοπηγή.

1. Προϊστάμενος Τεχνολογίας (Chief Technology Officer – CTO)

chief-technology-officer-cto

Bαθμολογία του CareerBliss: 3.72/5

Μέσος ετήσιος μισθός (στις ΗΠΑ): 150,100 δολάρια

Οι CTOs βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τα συστήματα πληροφοριών τους.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 9752 (97512 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
9750
9751
9752
Επόμενο