Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) 2016 - Έως 8 Ιουλίου η διαδικασία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2016 ξεκινούν από την Τετάρτη 15-6-2016 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 8-7-2016. Πιο συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

- θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

- Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΕΠΑΛ και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί , όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 8-7-2016. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.

- Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

- όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2016, είτε με το Νέο είτε με το Παλαιό σύστημα και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο.

- όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2014 ή 2015, διεκδικώντας το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους.

Γ. Εφιστάται η προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Τετάρτη 15-6-2016 μέχρι και την Τετάρτη 29-6-2016.

Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου.

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://exams.it.minedu.gov.gr.

Εκεί μπορούν να βρουν τον αριθμό εισακτέων, βάσεις παλιότερων ετών, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, ταξινομημένα ανά πεδίο (για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́) ή ανά τομέα (για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ).

Αφού κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν Προσωρινή Αποθήκευση. Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι.

Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της Οριστικοποίησης, μετά την ανακοίνωση των βαθμών.

Μετά την Οριστικοποίηση, που πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. (πλην εξαίρεσης παρ. ΣΤ2) Με την Οριστικοποίηση, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου.

Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, αν αυτό ζητηθεί.

Οδηγίες για τους Διευθυντές των Λυκείων

Οι Διευθυντές των Λυκείων, οι καθηγητές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (ΚΕΣΥΠ), που είναι επιφορτισμένοι για την ενημέρωσή και την παροχή κάθε βοήθειας στους υποψηφίους, θα βρίσκονται κοντά στους μαθητές και υποψηφίους καθ ́όλη τη διάρκεια και μέχρι την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.

Κατά πρώτον, οι Διευθυντές των Λυκείων χρησιμοποιώντας τον 7ψήφιο κωδικό Σχολικής Μονάδας και τον κωδικό ασφαλείας της προηγούμενης χρονιάς, αποκτούν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου στο σύνδεσμοhttp://school.it.minedu.gov.gr .

Με τον κωδικό αυτό ο Διευθυντής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν χειριστής, θα ελέγχουν την εξέλιξη της διαδικασίας, σύμφωνα και με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Στη συνέχεια, κάθε υποψήφιος (ο ίδιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο) θα προσέρχεται στο Λύκειό του, θα ταυτοποιείται σε αυτό και κατόπιν θα δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password).

Αν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία  προσκομίζει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έλεγχο με μια σχετική αίτηση. Το ΥΠΠΕΘ έχει δημιουργήσει αρχείο (βάση δεδομένων υποψηφίων έτους 2016) σύμφωνα με τις Αιτήσεις- Δηλώσεις του Φεβρουαρίου.

Αν πρόκειται για υποψηφίους (ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ ετών 2014 ή 2015) για το ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων, αυτοί οι υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται για να δημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και κατά προτίμηση στο ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στην κατοικία τους ή στο Λύκειο αποφοίτησής τους.

Για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α ́), οι υποψήφιοι του 2014 διεκδικούν το 40% των θέσεων και οι υποψήφιοι του 2015 διεκδικούν το 60% των θέσεων εισακτέων.

Ο υποψήφιος θα μπορεί πλέον, με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr να επεξεργαστεί και να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο, στη συγκεκριμένη προθεσμία.

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες χρήσης και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά και βάσεις εισακτέων.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς υποχρεωτικά τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.

Για όσους υποψηφίους που, για οποιονδήποτε λόγο, επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στο Λύκειό τους, θα πρέπει να τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του Λυκείου, η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους.

Οι Δ/ντές των Λυκείων πρέπει να μεριμνήσουν ώστε :

α) όλοι οι υποψήφιοι να προσέλθουν για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password)

β) να χαρακτηρίσουν τους (ελάχιστους) υποψηφίους που τυχόν ανήκουν σε μία ειδική κατηγορία (βλ. παρ. ΣΤ1), κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σύμφωνα με σχετική αίτηση του υποψηφίου γ) να παρακολουθούν και να ενημερώνουν τους υποψήφιους που δεν έχουν υποβάλει / οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό τους Δελτίο, για την προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου.
Εξυπακούεται ότι η όλη διαδικασία αφορά όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, είτε είναι του Νέου είτε του Παλαιού συστήματος, είτε για το 90% είτε για το 10% των θέσεων εισακτέων.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Β1. Δικαιούχοι υποβολής Μ.Δ. ΓΕΛ με το νέο σύστημα

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ με το νέο σύστημα έχουν οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 με το νέο σύστημα.

Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα ΓΕΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για νέα εξέταση με το νέο σύστημα, δεν ανακάλεσαν την Αίτηση-Δήλωση πριν τις εξετάσεις και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων με το παλαιό σύστημα, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 2014 ή 2015 από ημερήσιο ΓΕΛ ή ημερήσιο ΕΠΑΛ (ομάδα Β ́).

Β2. Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ που εξετάστηκαν φέτος με το νέο σύστημα, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους.

Ένας επιπλέον έλεγχος από τους Δ/ντές των Εσπερινών ΓΕΛ θα γίνεται για τους υποψηφίους εσπερινών ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο υποψήφιος αυτός προσέρχεται στο εσπερινό ΓΕΛ, προκειμένου να δημιουργήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα ζητείται από τον υποψήφιο βεβαίωση του οικείου σχολείου, από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο (απαιτείται πλήρης φοίτηση για όσους έλαβαν απολυτήριο από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής), εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις, οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση:

ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή

ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του ή

ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή

ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Αν δεν προσκομίζει κάτι από τα ανωτέρω, δεν θα του αποδίδεται προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ́) ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Γ1. Δικαιούχοι υποβολής Μ.Δ. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́ με το παλαιό σύστημα

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́ με το παλαιό σύστημα έχουν οι :

α) Υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 με το παλαιό σύστημα.

β) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β ́ που απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ Β ́ κατά τα έτη 2014 ή 2015, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.

Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα Λύκεια ως εξής :

Όσοι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β ́ με το παλαιό σύστημα, θα απευθυνθούν στο αντίστοιχο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Όσοι απόφοιτοι- κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης 2014 ή 2015 από ημερήσιο ΓΕΛ ή ημερήσιο ΕΠΑΛ (ομάδα Β ́) θα υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για νέα εξέταση με το παλαιό σύστημα, δεν ανακάλεσαν την Αίτηση-Δήλωση πριν τις εξετάσεις και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, για να τους επιστραφεί η Βεβαίωση Πρόσβασης, ώστε να υπαχθούν τελικά στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́ που εξετάστηκαν φέτος με το παλαιό σύστημα, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́ για το 10% για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο την πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης και την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης και Βεβαίωσης Πρόσβασης για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ́.

Ένας επιπλέον έλεγχος από τους Δ/ντές των Εσπερινών ΓΕΛ θα γίνεται για τους υποψηφίους εσπερινών ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο υποψήφιος αυτός προσέρχεται στο εσπερινό ΓΕΛ, προκειμένου να δημιουργήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα ζητείται από τον υποψήφιο βεβαίωση του οικείου σχολείου, από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο (απαιτείται πλήρης φοίτηση για όσους έλαβαν απολυτήριο από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής), εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις, οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση:

ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή

ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του ή

ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή

ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

Αν δεν προσκομίζει κάτι από τα ανωτέρω, δεν θα του αποδίδεται προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password).

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δικαιούχοι υποβολής Μ.Δ. ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα

Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα έχουν οι υποψήφιοι που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ του 2016 με το νέο σύστημα.

Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα ΕΠΑΛ που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση του Φεβρουαρίου δήλωσαν υποψηφιότητα για νέα εξέταση με το νέο σύστημα, δεν ανακάλεσαν την Αίτηση-Δήλωση πριν τις εξετάσεις και τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων με το παλαιό σύστημα, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΕΠΑΛ-Α ́ το 2014 ή 2015.

Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν φέτος με το νέο σύστημα, για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Εξυπακούεται, ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η απόκτηση-κατοχή τίτλου απόλυσης για όλους τους υποψηφίους.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ́) ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ε1. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από τους υποψηφίους ΕΠΑΛ (ομάδα Α ́) με το παλαιό σύστημα.
Δικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο έχουν οι :

α)Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) του 2016 με το παλαιό σύστημα.

β) Υποψήφιοι που έλαβαν μέρος και συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής των πανελλαδικών εξετάσεων ημερησίων ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) κατά τα έτη 2014 ή 2015, οι οποίοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) των ετών 2014 ή 2015 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, οφείλουν να γνωρίζουν ότι συμμετέχουν με τη βαθμολογία που πέτυχαν κατά την τελευταία τους εξέταση στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (2 γενικής παιδείας-2 ειδικότητας) και τα ειδικά μαθήματα, χωρίς να εξεταστούν ξανά σε κάποιο από τα προηγούμενα και μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2016, μόνο τα τμήματα του Τομέα με τον οποίο ήταν υποψήφιοι κατά την τελευταία τους εξέταση (Πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) των ετών 2014 ή 2015).

Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους ανωτέρω υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, θα γίνεται στα Λύκεια ως εξής :

1) Όσοι υποψήφιοι - μαθητές και απόφοιτοι - υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) έτους 2016 με το παλαιό σύστημα, θα απευθυνθούν στο ΕΠΑ.Λ υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης.

2) Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ημερήσιο ΕΠΑ.Λ, κατά προτίμηση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ή εκείνο της αποφοίτησής τους.

Όσοι απόφοιτοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο αλλά δεν έκαναν ανάκληση και παράλληλα δεν προσήλθαν σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α ́) με το παλαιό σύστημα, εφόσον επιθυμούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, θα απευθυνθούν ξανά στο ΕΠΑ.Λ υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Ε2. Δικαιολογητικά για τον κωδικό ασφαλείας

Οι υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ-Α ́ που εξετάστηκαν φέτος με το παλαιό σύστημα, για να δημιουργήσουν προσωπικό
κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειό τους το δελτίο εξεταζομένου ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Οι υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ-Α ́ για το 10% για να δημιουργήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), θα επιδεικνύουν στο Λύκειο τον πρωτότυπο τίτλο απόλυσης (απολυτήριο ΕΠΑ.Λ, πτυχίο Β ́ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων).

Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στο Λύκειο η πρωτότυπη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΣΤ1. Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Την ίδια περίοδο που όλοι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password), προσέρχονται και οι κατωτέρω υποψήφιοι με τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο, αν τυχόν ανήκουν σε κάποια από τις δύο παρακάτω ειδικές κατηγορίες υποβάλλοντας σχετική αίτηση:

1. Οι υποψήφιοι εκκλησιαστικών Λυκείων διεκδικούν επιπλέον θέσεις μόνο στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα και σχολές διεκδικούν τις ίδιες θέσεις με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης εκκλησιαστικών Λυκείων θα είναι ήδη χαρακτηρισμένοι στο ηλεκτρονικό Μ.Δ. ως ειδική κατηγορία χωρίς να προσκομίσουν στο Λύκειό τους κανένα απολύτως δικαιολογητικό, ενώ οι απόφοιτοι εκκλησιαστικών Λυκείων, προσκομίζουν αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, απ ́ όπου προκύπτει ότι αποφοίτησαν από εκκλησιαστικό Λύκειο θα χαρακτηρίζονται ως ειδική κατηγορία από τον (Υπό)Διευθυντή του Λυκείου.

2. Οι Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2014 ή 2015 (για το 10%) ή όσοι συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις 2016 των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ εντάσσονται σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί, πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειο βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. Μετά τον έλεγχο της ανωτέρω βεβαίωσης, χαρακτηρίζονται από τον (Υπο)Διευθυντή του Λυκείου ως ειδική κατηγορία.

ΣΤ2. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση.

Με τις διατάξεις της Φ.253/21812/Β6/2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 358 Β ́/2013), ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ.

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο).

Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.Δ. 

minedu.gov.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 γνωριζουμε ποτε βγανουν τα αποτελεσματα των αγγλικων;;;
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)

 SOS KURIE Koutroubeli eimai foithths sthn athina exw omws apofasisei na ksanadwsw panellinies xwris omws na parathsw ti sxolh.H katagwgh mou einai apo to volo ekei kai to sxoleio pou eixa dwsei twra pou thelw na ksanadwsw mporw na dwsw se kapoio sxoleio sthn athina???parakalw opoios kserei na pei ti gnwh tou

 

Ναι μπορείς. Θα προσδιορίσεις το σχολείο μέσω της αίτησης που θα κάνεις τον Φεβρουάριο

 ΑΚ 

Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)

 Κύριε Κουτρουμπέλη καλησπέρα σας,

πιστεύεται ότι η τελευταία Ιατρική μπορεί να ξεπεράσει τα 19.100 μόρια ;;;;; 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Υποβλήθηκε πριν από 16 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)

 τι  ειδουσ επαγγελματικα δικαιωματα (βλ φεκ ) θα εχουν οσοι τελειωσουν βιοτεχνολογια γεωπονικου?

 

Το πρόγραμμα του τμήματος είναι κατ' εξοχήν Βιολογικό με εξειδίκευση στη Βιοτεχνολογία αλλά τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων απορρέουν από την εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ και είναι αυτά των Γεοπόνων.

ΑΚ 

Υποβλήθηκε πριν από 7 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 Ποτε λέτε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων ?
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 καλημέρα. Ισχύει και για τους υποψηφίους 10% η ίδια προθεσμία απόκτηση προσωπικού κωδικού; Δλδ μέχρι 8/7; 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 Σωστά, ισχύει.
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Σχόλια (2)
 σας παρακαλω με 14426 μορια μπαινω παιδαγωγικο κρητης    ευχαριστω 
Υποβλήθηκε πριν από 10 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 σίγουρα.
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)

 Καλησπέρα,

ως υποψήφιος Ιατρικής μπορώ να συμπληρώσω και το μηχανογραφικό δελτίο της Κύπρου σχετικά με την Ιατρική ή μόνο της Ελλάδας  

Το πτυχίο της κύπρου είναι ισότιμο με των  ελληνικών πανεπιστημίων ; 

Ευχαριστώ 

 

Ναι και στα δυο

ΑΚ 

Υποβλήθηκε πριν από 9 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     
Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 Με 16.547 μόρια πιστεύετε ότι μπαίνω στο Χημικό Αθήνας;
Υποβλήθηκε πριν από 23 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Λαυρία Κ.
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Εκπαιδευτικό Σύστημα
ΕΑΠ

 Λαυρία Κ.

τελειώνω το τμήμα του ΕΑΠ Ελληνικός Πολιτισμός, αλλά δυστυχώς με το πτυχίο αυτό δεν έχω επαγγελματικά δικαιώματα. Είμαι άνεργη, δεν έχω άλλο πτυχίο και φυσικά ενδιαφέρομαι να αξιοποιήσω επαγγελματικά το πτυχίο αυτό. Με το ΑΣΠΕΤΕ μπορώ να αξιοποιήσω το πτυχίο από το ΕΑΠ; Σκέφτομαι βέβαια να δώσω και καταταρκτήριες σε Παιδαγωγικό ή Ειδική Αγωγή ή Λογοθεραπεία. Θα με ενδιέφερε πολύ η γνώμη σας, σας ευχαριστώ πολύ.Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Χάρης
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Νομική !!
 Συγκέντρωσα 17.496 μόρια στο πρώτο πεδίο . Πιστεύετε ότι έχω πιθανότητες για Νομική Κομοτηνής ; 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 Μέσα θα είσαι ! Σε πολλά σχολεία άριστοι μαθητές εγκλωβίστηκαν στα 17.000 μόρια.  Γενικώς , ήταν μια δύσκολη χρονια για την θεωρητική και οι μαθητές πάνω από 18.500 είναι λίγοι . Στο σχολείο μου βγήκα δεύτερος με 17.409 μόρια , ενώ ο πρωτος εβγαλε 17.985 , κάτι που δεν συνεβαινε τις προηγουμενες χρονιες και παντα καποιος εβγαζε πανω απο 18.500( ισως αγγιζε και τα 19.000) . 
Υποβλήθηκε πριν από 7 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
Η φετινή χρονιά πιο δύσκολη από την περυσινή χρονιά αποκλείεται να ήταν. 
 
Καλά αποτελέσματα σε όλους.
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 Χάρη , έχεις αρκετές πιθανότητες , καθως ολοι υποστηρίζουν ότι οι βάσεις θα πέσουν . Μάλιστα , οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν στο " Βήμα " αναφέρουν οτι η Νομική ΔΠΘ θα έχει 17.500 , ενώ σε άλλη εκτίμηση δόθηκε και 17.450. Καλή επιτυχία !
Υποβλήθηκε πριν από 49 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
τωρα καταλαβα πως εφτασε η ελλαδιτσα εδω......καπιοι γραφουν τις μπουρδες του αιωνα (βημα) και καπιοι ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Υποβλήθηκε πριν από 26 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 απειροελάχιστες μη σου πω καμία
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Αλκίνοος Μελετίου
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ ΝΕΟ!
Που κόβετε να είναι η βάση? Με 19.008 έχω ελπίδες? Οικονομικά θα δυσκολευτεί πολύ η οικογένεια μου για άλλη πόλη.
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)

ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΤΑ ΜΕΣΑ.ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΗ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. 

Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 φιλε εισαι σιγουρα μεσα, χαλαρωσε και απολαυσε το καλοκαιρι σου. τι να κανουμε εμεισ που εχουμε 18740και η αγωνια εχει χτυπησει κοκκινο για ΔΠΘ
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
Οι Ιατρικές θα έχουν βάση στα 18.500-18.600 μόρια. Φυσική οκ πήγε πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχει βαρύτητα, χημεία στα ίδια, μην ξεχνάτε ότι μόλις 30% έγραψε έκθεση πάνω από 15 και έχει καταστρέψει κυριολεκτικά κόσμο πχ γνωστός μου 3 19άρια 12 έκθεση και όχι μόνο αυτός (όταν πέρυσι είχε γράψει το 42%) οπότε με το καλημέρα - 800 με 1.000 μόρια, αν σκεφτεί κανείς ότι βιολογία έγραψαν πάνω από 19 μόλις 1.200 άτομα όσες δηλαδή οι θέσεις Ιατρικών, Οδοντιατρικών, Στρατιωτικών και κάποιων άλλων που δηλώνονται ως πρώτη επιλογή π.χ. Φαρμακευτικές, Βιολογίες και Κτηνιατρικές, πιστεύω με 3 19 και 16 έκθεση, δηλαδή περίπου 18.500-18.600 μόρια περνάει κάποιος άνετα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μείον τα προφορικά, φίλος μου πέρυσι που πέρασε Ιατρική είχε από το bonus 520 μόρια, λείπει και το εύκολο 6ο μάθημα. Εξάλλου ποιος από τους αναλυτές έχει μιλήσει για μεγαλύτερες, το ανώτερο που έχω δει είναι το 18.700, ενώ ο Καραγιάννης μίλησε για άνοδο 100-200 ορίων και ο Βαφειαδάκης για στασιμότητα με ανοδικές τάσεις.
Υποβλήθηκε πριν από 4 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Νίκος
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Σχολές - Τμήματα ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Μοριακή Βιολογία - Βιοτεχνολογία
Γεια σας,
Έδωσα φέτος πανελλήνιες εξετάσεις και είμαι ανάμεσα σε δύο σχολές. Αυτή της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ τη Βιολογία σαν σχολή, αλλά είναι αλήθεια ότι με τη Βιοτεχνολογία έχεις περισσότερες επιλογές και ευρύ πεδίο σπουδών. Τι είναι προτιμότερο για επαγγελματική σταδιοδρομία;
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)

 Από τα τμήματα της Βιολογίας θα βγείς είτε άνεργος , είτε απλός υπάλληλος , αφού δεν έχεις σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα .

Από το τμήμα της Βιοτεχνολογίας βγαίνεις Γεωπόνος και Βιοτεχνολόγος με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα .

Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των σχολών , απλά οι βιολόγοι φροντιστές σας παραμυθιάζουν με τα βιολογικά ότι θα πάτε στην ΝΑΣΑ , ενώ αυτοί δεν πήγαν πουθενά .

Αλλά φέτος η βιοτεχνολογία στο Γεωπονικό θα έχει πάνω από 18000 βάση . 

 

 

Υποβλήθηκε πριν από 14 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 Εγω βλεπω τη βαση να εκτοξευεται κατακορυφα, να φτανει στον αρη προσπερνωντας τη σεληνη και, το γεωπονικο, να προσγειωνεται πανω απο 26000 μορια. σιγουρα πραγματα το ειπε και ο ξαδερφος μου
Υποβλήθηκε πριν από 6 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 κι απ τα δύο άνεργος θα βγεις
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
.
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Κυριε Κουτρουμπελή
Καλησπερα! Μηπως γνωριζετε ποσοι ειναι περιπου οι αριστουχοι που να εχουν πανω απο 18.800 στο τριτο πεδιο με το νεο συστημα?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (2)
 Γύρω στα 1200 υπολογίζουν οι ειδικοί 
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
μπουντρα πρεπει να ειναι 9.000 οσοι δηλαδη δινανε 
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 Δεν σας καταλαβαίνω! 
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
*Με 19000 και πανω
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι και λίγοι, αυτό που έχει σημασία είναι να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 ΤΙ ΤΡΕΛΙΑΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚ
Υποβλήθηκε πριν από 25 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
- -
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
αριστουχοι επιστημων υγειας
 γνωριζετε το ποσοστο των ατομων που εχουν 19000+ μορια στο 3ο πεδιο?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 Δεν εχει ανακοινωσει το ΥΠ τετοια στατιστικα. Ο,τι και να πουμε θα ειναι εκτιμηση βασιζομενη σε (αυθαιρετες παραδοχες).
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
εχεις ενα point..μιλαω εστω για στατιστικα ανα πολη που μπορει να γνωριζει καποιος μαθητης απο εκει
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 Οι Ιατρικές θα έχουν βάση στα 18.500-18.600 μόρια. Φυσική οκ πήγε πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχει βαρύτητα, χημεία στα ίδια, μην ξεχνάτε ότι μόλις 30% έγραψε έκθεση πάνω από 15 και έχει καταστρέψει κυριολεκτικά κόσμο πχ γνωστός μου 3 19άρια 12 έκθεση και όχι μόνο αυτός (όταν πέρυσι είχε γράψει το 42%) οπότε με το καλημέρα - 800 με 1.000 μόρια, αν σκεφτεί κανείς ότι βιολογία έγραψαν πάνω από 19 μόλις 1.200 άτομα όσες δηλαδή οι θέσεις Ιατρικών, Οδοντιατρικών, Στρατιωτικών και κάποιων άλλων που δηλώνονται ως πρώτη επιλογή π.χ. Φαρμακευτικές, Βιολογίες και Κτηνιατρικές, πιστεύω με 3 19 και 16 έκθεση, δηλαδή περίπου 18.500-18.600 μόρια περνάει κάποιος άνετα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μείον τα προφορικά, φίλος μου πέρυσι που πέρασε Ιατρική είχε από το bonus 520 μόρια, λείπει και το εύκολο 6ο μάθημα. Εξάλλου ποιος από τους αναλυτές έχει μιλήσει για μεγαλύτερες, το ανώτερο που έχω δει είναι το 18.700, ενώ ο Καραγιάννης μίλησε για άνοδο 100-200 ορίων και ο Βαφειαδάκης για στασιμότητα με ανοδικές τάσεις.
Υποβλήθηκε πριν από 3 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Κατερινα
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Διάφορα Θέματα
Για τον Πολ

 Πολ,αν ειναι το πραγματικο σου ονομα, ( Παυλος), Χ Ρ Ο Ν Ι Α   Π Ο Λ Λ Α!!:-)


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 Νά 'σαι καλά, αλλά βγαίνει από το Πόλα.
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 Παυλος και για τους φιλους Πολα η Παολα
Υποβλήθηκε πριν από 12 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μπάμπης
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Μπάμπης
Honey ρούφα το αυγό σου και απόλαυσε φωτό

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)

ΑΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΑΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΗ

ΑΣΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΔΩΝΗ..........

ΤΙ Μ'ΚΑΝΣ ΜΠΑΜΠ'Μ

Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
FAP FAP FAP FAP FAP FAP FAP FAP FAP
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
FAP FAP FAP FAP.....
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
: ) Like Bees To The Honey!
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
: ) Like Bees To The Honey!

 : ) Like Bees To The Honey!

Παιδιά συγγνώμη δεν ξαναστέλνω εικόνες

progesterone progesterone progesterone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)
 Ευτυχώς ρε παπάρα να ησυχάσουμε από εσένα
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (1)

Ποιον είπες παπάρα ρε ;

Παρτο πίσω γιατί....

Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σχόλια (0)
 οχι δεν το παίρνω πίσω παπάρα Honey
Υποβλήθηκε πριν από 9 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Σελίδα 1 από 8772 (87718 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
8770
8771
8772
Επόμενο