Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Εκπαιδευτικός: Επαγγελματίας ή λειτουργός;
 Του Νίκου Τσούλια

Βρισκόμαστε σε εποχή μετάβασης. Και αυτό όχι ως μια τυπική έννοια αφού κάθε ιστορική περίοδος, εκτός των όποιων δικών της χαρακτηριστικών και της ιδιαίτερης αυτονομίας της, αποτελεί και τον ενδιάμεσο κρίκο για την αέναη συνέχεια της Ιστορίας, αλλά ως καθοριστική και καινοτόμος εποχή που προαναγγέλλει εκτεταμένες ανακατατάξεις. Υπ’ αυτό το πρίσμα, ακόμη και ό,τι φαντάζει σταθερό και διαχρονικό υπόκειται σε βαθιές εσωτερικές ρωγμές δύσκολα εκδηλούμενες φαινοτυπικά αλλά λειτουργούσες ουσιαστικά κάτω από το σχήμα του «παλιού».

Θα γίνω συγκεκριμένος με ένα παράδειγμα που αποτελεί και το θέμα του σημερινού κειμένου. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα φαινομενικά εμφανίζεται ως ένας εργασιακός και παιδαγωγικός θεσμός, ο οποίος ουδόλως απέχει από τα θεμελιακά του γνωρίσματα των παλιότερων δεκαετιών. Το σχολείο έχει αρκετά έντονο το παραδοσιακό του χρώμα με σχετικές ανανεώσεις στο μαθησιακό του περιεχόμενο αλλά και με σημαντικό εκδημοκρατισμό στις δομές και στις λειτουργίες του. Ωστόσο, παρουσιάζεται «εξωτερικά» με μια σταθερή εικόνα που τη συνθέτουν η αντίληψη της πειθαρχίας ως ποιόν της παιδαγωγικής, η παροχή γνώσεων, η απαίτηση για εκπαιδευτική συνέχεια στην επόμενη βαθμίδα, οι “βάσεις” ή η νομιμοποίηση για επαγγελματική αποκατάσταση, οι εξετάσεις, οι βαθμοί, η σχολική αποτυχία κλπ

Αφού, λοιπόν, το σχολείο είναι κατά το μάλλον ή ήττον σταθερό στις δικές του εκπαιδευτικές διαδικασίες, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μια περίπου αμετάβλητη εικόνα. Απλώς οι περισσότεροι πιστεύουμε, μέσα από τις εμπειρικές και βιωματικές μας όψεις (ως παλιότεροι μαθητές και ως γονείς των σημερινών μαθητών), ότι ο εκπαιδευτικός τώρα είναι λιγότερο αυταρχικός και αυστηρός και, επίσης, περισσότερο επαγγελματίας και λιγότερο λειτουργός. Αυτή η γενική και κρατούσα κοινωνική αίσθηση (αλλά σαφώς πρόχειρη) δεν αντιλαμβάνεται τις βαθιές αλλαγές που έχουν γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα και οι οποίες συμπαρασύρουν και σημαδεύουν και τον εκπαιδευτικό. Μια παλιότερη επίσημη γαλλική έκθεση (1972) υποστήριζε στα τελικά της πορίσματα ότι «το επάγγελμα του εκπαιδευτικού έχει πολύ δύσκολο και θα συνεχίσει να γίνεται όλο και πιο δύσκολο μετά τις αλλαγές των τελευταίων δεκαπέντε ετών». Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στη δεκαετία του 1960 και αφορούν την πρώτη φάση εκδημοκρατισμού και μαζικοποίησης της εκπαίδευσης στη Γαλλία.

Το γεγονός ότι υπήρχε ζήτηση μεγαλύτερης κοινωνικής πρόσβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν προϊόν της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία απαιτούσε όχι μόνο (όπως προηγούμενα) καλά καταρτισμένα διευθυντικά στελέχη αλλά και καλά καταρτισμένους εργάτες και υπαλλήλους. Ανάλογες βαθιές αλλαγές στις σχέσεις εκπαίδευσης και κοινωνίας – οικονομίας έγιναν στη χώρα μας τη δεκαετία του 1980. Αλλά και οι γενικότερες παραγωγικές ανακατατάξεις και οι ποικίλοι κοινωνικοί μετασχηματισμοί μεταφέρονται μέσα στο σχολείο. Οι κοινωνικές εντάσεις και αντιφάσεις γίνονται οργανικό του στοιχείο. Έτσι η σχολική αποτυχία, για παράδειγμα, από τη στιγμή που συνδέεται με αποφασιστικό τρόπο με τη μη επαγγελματική εξέλιξη των νέων είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα και όχι πια ένα εκπαιδευτικό φαινόμενο. Ο εκπαιδευτικός «ταρακουνιέται» για καλά, αφού αλλάζουν οι βασικές συνιστώσες της λειτουργίας του. Φαινομενικά έχει τον ίδιο ρόλο, να μαθαίνει γράμματα τους νέους. Από τη στιγμή όμως που οι όψεις επιτυχόντες – αποτυχόντες της σχολικής διαδικασίας συνδέονταν όλο και πιο πολύ με το στοίχημα της επαγγελματικής εξέλιξης, υπέστη τους αντίστοιχους κραδασμούς των κοινωνικών ανακατατάξεων. Σήμερα οι κοινωνικές εντάσεις της ανεργίας και της μη απασχόλησης των νέων τείνουν να απονομιμοποιήσουν και το ρόλο του σχολείου, επομένως και του εκπαιδευτικού.

Πώς μπορεί να πείσει ο εκπαιδευτικός πλέον για την αυταξία της μόρφωσης, αφού η επαγγελματική πορεία – και εν πολλοίς το ίδιο το μέλλον – του νέου δε διασφαλίζεται ούτε με την εξασφάλιση πολλών εκπαιδευτικών προσόντων; Πώς μπορεί να πείσει ότι η παιδαγωγική έχει στέρεες ηθικές βάσεις, αφού το σχολείο αναπαράγει σε σημαντικό βαθμό τον κατανεμητικό και ταξικό διαχωρισμό; Και ακόμα πώς μπορεί να πείσει για το νόημα της παιδευτικής πράξης αν στο τελικό εξαγόμενό της δεν περιλαμβάνει όλους τους μαθητές; Όσο υπήρχε η κοινωνική κινητικότητα μέσω κυρίως των εκπαιδευτικών προσόντων, το σχολείο είχε πλήρη νομιμοποίηση. Τώρα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ο B. Charlot, πρώην καθηγητής των επιστημών αγωγής στο πανεπιστήμιο VII στο Παρίσι, απεικονίζει αυτές τις διεργασίες με τρόπο σαφή και παραστατικό: «Ακριβώς τη στιγμή που το σχολείο ανοίχτηκε στη ζωή, εισήλθε στη φάση των αντιφάσεων, σ’ αυτό που αποκαλώ – κατ’ αναλογίαν προς αυτό που συμβαίνει για τα καράβια – ζώνη θυέλλης· θα συνεχίσουμε να ζούμε σε μια τρικυμισμένη θάλασσα, αυτό αποτελεί μέρος της εργασίας μας στο εξής. Αυτό σημαίνει πως το εκπαιδευτικό επάγγελμα έπαψε να είναι ειρηνικό επάγγελμα – αν ποτέ ήταν ειρηνικό – δεν είναι πια, δεν θα είναι πια ήρεμο επάγγελμα».

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ένα άλλο κριτήριο μεθοδολογικής προσέγγισης της μετεξέλιξης του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, η εικόνα που έχουν γι’ αυτό οι νέοι. Ένα τέτοιο κριτήριο δείχνει σαφώς τις τάσεις και τη δυναμική για το «αύριο» ενός επαγγέλματος. Σε σχετικές έρευνες διαπιστώνεται ότι μέχρι το γυμνάσιο οι μαθητές κατατάσσουν τον εκπαιδευτικό στα πιο ελκυστικά επαγγέλματα, ενώ στο λύκειο γίνεται μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Η εξήγηση είναι απλή. Στην πρώτη περίοδο ο μαθητής βλέπει περισσότερο την ίδια την παιδαγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού που είναι συναρπαστική, ενώ μετά βαραίνουν τα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του, που είναι απογοητευτικά. Εξάλλου, πώς μπορεί ένα επάγγελμα να είναι γοητευτικό στους νέους, όταν αυτό το επάγγελμα εδώ και αρκετά χρόνια (κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον από την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών;

Υπάρχει και μια άλλη πλευρά, αρκετά σημαντική. Πώς βλέπει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τον εαυτό του; Το μεγάλο ποσοστό των σημερινών εκπαιδευτικών έχουν προέλθει από κατώτερα κυρίως κοινωνικά στρώματα και μάλλον από αγροτικές περιοχές. Είδαν στην περίπτωσή τους μια κοινωνική κινητικότητα και μετεξέλιξη μέσα από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς που ήταν και ένα ισχυρό εκ των προτέρων κίνητρο για συνέχιση των σπουδών τους. Τώρα αυτή η πορεία δεν υπάρχει. Επικυριαρχεί η έλλειψη σχεδιασμού και ονείρου για το εκπαιδευτικό επάγγελμα, λόγω της «στόμωσης» των χιλιάδων άνεργων πτυχιούχων. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια προϊούσα αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στο εκπαιδευτικό επάγγελμα στη βάση μάλλον μιας αντίληψης συμπληρωματικότητας στον οικογενειακό προγραμματισμό. Συγκεκριμένα, η γυναίκα εκπαιδευτικός «προσφέρει» στην οικογένεια το ευνοϊκό ωράριο εργασίας και ο σύζυγος έχει κυρίως την οικονομική (από άλλο επάγγελμα) συμβολή. Πριν απ’ αυτό το σχήμα επικυριαρχούσε το σχήμα του “ζευγαριού των εκπαιδευτικών”. Στις χώρες της Δ. Ευρώπης αυτή η πορεία έχει πάρει ακραίες μορφές και αντιμετωπίζουν ένα επιπλέον πρόβλημα, τη θηλυκοποίηση(feminization) των εκπαιδευτικών. Στη Γαλλία, π.χ., το 75% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και το 68% των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας είναι γυναίκες. Στη χώρα μας το γενικό ποσοστό είναι περίπου 60% με τάσεις επέκτασης. Εδώ όμως πρέπει να σημειωθούν οι νεότερες τάσεις, οι οποίες – λόγω της διευρυνόμενης ανεργίας – αρχίζουν να αντισταθμίζουν, εν μέρει, τη γενικότερη και παλιότερη τάση θηλυκοποίησης.

Ωστόσο το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Θέλουμε έναν εκπαιδευτικό επαγγελματία ή λειτουργό; Εδώ υπάρχει μια κοινωνική αντίφαση. Ο οικονομικός και παραγωγικός τομέας αλλά και οι ρεαλιστικές φιλοδοξίες των γονέων και των νέων επιτάσσουν (κυριολεκτικά) τον εκπαιδευτικό σε ρόλο επαγγελματία ή επί το ορθότερον σε ρόλο μάνατζερ της εκπαίδευσης, όπου η κύρια μέριμνά του θα είναι η ομαλή ένταξη των νέων στον εργασιακό χώρο. Ο κοινωνικός τομέας (με την έννοια του ανθρώπινου…) θα ήθελε τον εκπαιδευτικό ως έναν λειτουργό, παιδαγωγό του αυριανού πολίτη, δάσκαλο των ανθρωπιστικών αξιών, εμψυχωτή της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας των εφήβων.

Η σημερινή κρατούσα αντίληψη στην Ευρώπη και στο Δυτικό κόσμο γενικότερα είναι η αντίληψη του επαγγελματισμού. Ο οικονομικός ανταγωνισμός «επιβάλλει» τις οικονομικές – επαγγελματικές λειτουργίες ως κυρίαρχες ή και μοναδικές στις δομές της κοινωνίας. Το ότι καταργούνται τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών στη Ευρώπη δεν είναι μια εκπαιδευτική εξέλιξη αλλά μια οικονομίστικη και αγοραία επιταγή. Ο οικονομικός ορθολογισμός της διαρκούς επαγγελματικής εξειδίκευσης δρομολογεί έναν κοινωνικό ανορθολογισμό στον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως μια παραγωγική και καταναλωτική μονάδα!

Ο B. Charlot είναι αρκετά διεισδυτικός: «Αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο που θεωρεί αξία την αποτελεσματικότητα, αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο που θεωρεί αξία την κινητικότητα και κυρίως την επιθυμία. Όλος ο πολιτισμός του εκπαιδευτικού, όλος ο πολιτισμός του παιδαγωγού από την εποχή του Πλάτωνα ήταν ένας πολιτισμός ελέγχου των παθών μέσω του ορθού του λόγου και της λογικής. Ωστόσο, ζούμε πια σε κοινωνίες που, αντίθετα, παρέχουν τα μέσα για την ικανοποίηση των επιθυμιών με ραγδαίους ρυθμούς και, ταυτόχρονα, δεν έχει ανατραπεί μόνο εκπαιδευτικός μας κόσμος, έχει ανατραπεί ολόκληρος ο πολιτιστικός μας κόσμος». Η σημερινή οικονομική παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού και της αγοραίας εκδοχής του πολιτισμού μας ήλθε ως μια “λογική συνέχεια” της άνισης συσσώρευσης του πλούτου και της κρίσης αξιών. Σε μια τέτοια κρίση το σχολείο και ο εκπαιδευτικός θα βιώνουν όλο και πιο έντονα τις αντιφάσεις του σύγχρονου πολιτισμού.

Και για αν επανέλθουμε στον πυρήνα του σημερινού άρθρου μας, τίθεται το ερώτημα: Εκπαιδευτικός: επαγγελματίας ή λειτουργός; Ίσως επαγγελματίας ως προς τις υποχρεώσεις και λειτουργός ως προς τα δικαιώματα…

alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)
 επαγγελματιας και μονο
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ,Η ΠΑΛΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΕΣΒΗΣΕΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΣΚΕΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΕΧΩ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΛΥΠΗΣΑΝ ΒΑΘΥΤΑΤΑ,ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΒΙΑΣΜΟ,ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΕΙ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΗΔΙΑ,ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑΗ ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑ ΕΣΤΩ ΤΗΝ ΑΠΡΕΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑ ΑΥΤΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.ΜΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΛΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ0Ι  ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ,ΙΣΩΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΥ ΣΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.ΠΟΥ ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ..ΑΝ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑ

ΧΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΥΤΟ ,ΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑΙ

 ΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΛΟ .ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΤΟ.ΓΙΑΤΙ Ο Χ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο Φ,ΚΑΙ Ο Φ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ 0 Ψ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΥΡΙΟ ,ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑΤΙ¨????????????????????????????????? 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 Ε ναι..Δεν είμαστε όλοι λειτουργοί σαν εσένα!!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 εσύ πάντως σίγουρα δεν είσαι λειτουργός και ούτε πρόκειται να γίνει μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο με μόρια της ντροπής.
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Εγώ τουλάχιστον θα μπω σε μια σχολή με λίγα μορια και θα γινω ένας ευτυχισμένος λειτουργος/επαγγελματίας διότι θα κάνω αυτό που ΑΓΑΠΩ χωρίς να προσβαλλω τους άλλους για αυτά που εγώ δεν εχω κανει..φιλικά μιλώντας παντα,καλο δεκαπενταύγουστο!!
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το κληροδότημα Α. Γαζή

 Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017, τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Α. Γαζή : Δύο (2) ετήσιων υποτροφιών σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.  Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα  με την ακόλουθη σειρά: α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου, β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι του ελληνιστικού δικαίου), γ. του βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού δικαίου).  

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τουλάχιστον γερμανικά ή να εξασφαλίσουν την εκμάθηση των γλωσσών αυτών. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου,  θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικά κλάδους, περιλαμβανομένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου.  Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 15.000,00 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, για ένα ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών.

 Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια την επιστημονική τους επίδοση όπως προκύπτει από τους τίτλους σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρήσουν πρόσφορο  για τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.  Οι υποτροφίες μπορούν να ανανεώνονται κατόπιν αξιολογήσεως της προόδου του υποτρόφου στις σπουδές του, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του κληροδοτήματος.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν την εγγραφή τους, έκθεση προόδου εξαμηνιαίως συνοδευόμενη από επιστολή του καθηγητή με τον οποίο συνεργάζονται, και πλήρη απολογισμό της προόδου τους στο τέλος της χρονιάς.  Η Επιτροπή μπορεί να καλεί προς ενημέρωσή της, πριν από τη χορήγηση υποτροφιών, τόσο τους υποψηφίους για τη χορήγηση της υποτροφίας όσο και τους δικαιούχους υποτροφίας προς ενημέρωσή της για την πορεία των σπουδών τους, οποτεδήποτε καθ’ όλο το διάστημα για το οποίο θα χορηγείται αυτή. Επίσης η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι  υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε.

Οι αιτήσεις μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 45, Αθήνα, Τ.Κ. 10672, ισόγειο.                                     ( Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00).


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ν.Ν
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Κύριο Κουτρουμπέλη

 Θα ήθελα κ .Κουτρουμπέλη να μου απάντήσετε μόνο σε μια ερώτηση αν έχετε την καλοσύνη.

Αν θεωρήσουμε την κατανομή των βαθμολογιών  με μέγιστο στα 18300-18400 τα 950 άτομα που είναι για ιατρικές εξαντλούνται στα 18720 περίπου μόρια .Τώρα για βάση 18680 που δίνετε την ιατρική ΔΠΘέχουμε γύρω στα 1050 άτομα.Πιστεύετε ότι θα έχουμε τόσο μικρή διαρροή ή δεν είναι έται η κατανομή;

Έχω 18670 μόρια και ανησηχώ με εσάς και τον κύριο Καραγιάννη. 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ... κάπως έτσι τα έχει υπολογίσει, υποθέσεις κάνουν και αυτοί, υπολογίζουν μία διαρροή 10 τοις εκατό οπότε βάση στα 18.680 αν πάει έχουμε διαρροή 15 η βάση θα είναι 18.630, πάντως εγώ πιστεύω ότι η κατανομή δε μπορεί να είναι ίση, δηλαδή το ίδιο να έγραψαν 18.500-18.700 και 18.800-19.000, οπότε η βάση θα είναι ελαφρά χαμηλότερη και εσύ θα είσαι μέσα σίγουρα!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ΣΕ 10 ημερες δεν θα εχεις καμμια ανησυχια
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Δανάη
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Διάφορα Θέματα
Γραφή Braille
 Kαλημέρα! Γνωρίζετε αν εκτός από το Βόλο υπάρχει και στη Λάρισα κάποιο κέντρο διδασκαλίας της γραφής Braille; Ισχύει ότι η εκμάθηση της γραφής Braille διαρκεί 2 μήνες; 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)

 Ναι Δανάη, μπορείς και στη Λάρισα, τα μαθήματα ξεκινούν αρχές Οκτωβρίου και οι εξετάσεις πιστοποίησης δίνονται το πρώτο 15ήμερο του Δεκέμβρη.

Πληροφορίες τηλ. 2410 549831 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Σας ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μ.Σ
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα
Διαγραφή από σχολη

 Καλημέρα. Είμαι φοιτήτρια σε μια σχολή εκτός Αθήνας. Φέτος έδωσα πανελλήνιες και περνάω κατά πάσα πιθανότητα στην σχολή που θέλω. Μπορώ να διαγράφω εξ αποστάσεως ? Να στείλω ότι χρειάζεται με φαξ η ταχυδρομικά ? Με τον ίδιο τρόπο εκανα και την εγγραφή μου αλλωστε. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων, καλή επιτυχία σε όλους ! :) 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ΝΑ  ΡΩΤΗΣΕΣ   ΤΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ   ΣΧΟΛΗΣ  ΣΟΥ,  ΚΑΝΕΝΑΝ   ΑΛΛΟΝ
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
δε χρειαζεται να πας  μπορεις να το κανεις μεσω κεπ...δε χρειαζεται να πας εσύ η ίδια ...οσο για το πασο επισυνάπτεις μια υπευθυνη δηλωση οτι το εχασες....επισης μπορεις με συστημενη επιστολη να στειλεις υπευθυνη δηλωση διαγραφης αρκει να υπαρχει βεβαιωση του γνησιου της υπογραφης
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)

... Διαγράφτηκε από ADMIN

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 οχι,πρεπει να πας αυτοπροσωπως με αστυνομικη ταυτοτητα κ ολα σου τα χαρτια(πασο,καρτα βιβλιοθηκης,σιτισης) για να τ παραδωσεις κ κατοπιν σ δινουν αυθημερον τ χαρτι διαγραφης.
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Αλεξια
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
παιδαγωγικο Κ. Κουτρουμπελι

 Με 10465 εχω ελπιδες για παιδαγωγικο προσχολικης αγωγης στο ρεθυμνο?

 Ευχαριστω!!! 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ΡΡ παιδιά Σταματήστε αυτό το πράγμα μια ερώτηση έκανα και αντί να μου πειτε κατι σχετικό με αυτό λέτε τα δικά σας λες κι έχω την όρεξη σας !!!!
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 οκ, ουτε ειδικη ειμαι ουτε ημουν στο πεδιο των ανθρωπιστικων σπουδων, αλλα παντα ειχα μια απορια για τα παιδαγωγικα τμηματα, απο τα οποια βγαινουν δασκαλοι δημοτικου: πως ειναι δυνατον ενα παιδι που σε ολη του τη ζωη μισουσε τα θετικα μαθηματα(μαθηματικα,φυσικη,χημεια κτλ) να κληθει να διαπαιδαγωγησει σωστα σε αυτα τα μαθηματα ενα παιδι δημοτικου και να του δωσει τις σωστες βασεις;; δεν ξερω για εσας, αλλα εγω δεν θυμαμαι ποτε δασκαλα/-ο που να του αρεσαν τα μαθηματικα κ πραγματικα πιστεψτε με οτι αυτο δεν κρυβεται...
Υ.Γ: Ετσι οπως ηρθαν φετος τα πραγματα κ απο αυτα π εχω δει, θεωρω οτι θα περασεις! Καλα αποτελεσματα...
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 σε ευχαριστω πολυ !!! κοιτα προσωπικα εμενα δεν με ενδιαφερει τον να γινω δασκαλα αλλα τωρα δεν ξερω αυτο που λες λογικα δεν τους αρεσουν τα θετικα μαθηματα αφου βγηκαν απο καθαρα θεωριτικη γιαυτο φετος εβαλαν και τα μαθηματικα
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 δεν αμφιβάλλω είσαι μέσα αλλά είναι αδικία.. Τεσπα ότι το καλύτερο... 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 το ξερω οτι ειναι αδικια αλλα τι να κανουμε απο την στιγμη που τα πραγματα ειναι ετσι ...ευχαριστω πολυ !!!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 ξεφτίλα τα παιδαγωγικα..  Άλλοι θα μπουν με 16.000++ έχω γνωστούς και άλλοι με 9.000 και μετά μου λένε νηπιαγωγος ή δασκάλα.  Έλεος.. 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 τα παραπονα σου αλλου παρακαλω εκτος αν θες να απαντησεις κατι σχετικο με την ερωτηση μου

ευχαριστω

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)
 κρίμα στα παιδάκια να έχουν τέτοιους δασκάλους. Με όποιο δάσκαλο καθήσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
κριμα να λες για τον ιδιο σου τον εαυτο ..
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 η καλυτερη αμυνα ειναι η επιθεση ομως εγραψες πολυ χαμηλα και βεβαιως το γνωριζεις.
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
χαχαχαχαχ εγραψα και πολυ χαμηλα ! μιλησες κι εσυ λες και εχεις καποιο επιπεδο
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)

 θα εισαι αθλια σε ο,τι κι αν κανεις. το πτυχιο σου θα ειναι 5-6 επομενως θα εισαι μια ζωη αδιοριστη χωρις μεαπτυχιακο και αποτυχια στο ασεπ.

αυτοι που θα πετυχουν στο μελλον θα ειναι αυτοι που μπηκαν με καλες βαθμολογιες. 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)
 Δηλαδη , αν δεν ξερεις πως εκφερεται ο τοπος στα λατινικα και αν δεν ξερεις ποσα στρεμματα γης διανεμηθηκαν το 1870-71 , δεν θα μπορεσεις να διδαξεις σε παιδια δημοτικου ε? Η βλακεια εδω μεσα παει συννεφο ...Καταλαβε το οτι οι πανελληνιες ειναι η εξεταση 4 ασχετων με τη σχολη μαθηματων... και δεν ξερεις γιατι ο αλλος μπορει να απετυχε η να εγραψε χαμηλα . Ειχα καθηγητρια φιλολογιας Αθηνας που εκανε λαθος στους τονους ακομα και σε ρηματα , και ειχε μπει οταν οι φιλολογιες ειχαν μεγαλη βαση. Μη μου λες λοιπον οτι αν περασεις με 10.000 σε σχολη αναγκαστικα θα βγεις κακος αποφοιτος γιατι υπαρχουν ατομα που μπαινουν με 18+ φιλολογιες πχ η νομικες και δεν εχουν ιδεα πως να παραθεσουν λογους η να διδαξουν. Τα παιδαγωγικα ειδικα εκτος απο γνωσεις , ειναι συνθεση χαρακτηρα . Δεν παιζει , επομενως , ρολο να ειναι ο αλλος με πτυχιο 9 και να μην εχει τον καταλληλο χαρακτηρα. 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)

αν ομως δεν εχεις να διαβασεις στο σχολειο το πιθανοτερο ειναι να μην μπορεις να διαβασεις ουτε στο πανεπιστημιο.

ειδικα η θεωρητικη κατευθυνση απαιτει διαβασμα και μονο. οσοι γραφουν χαμηλα απλα δεν εχουν διαβασει.

καποιος με πτυχιο 9 θα εχει σιγουρη την εισαγωγη του σε μεταπτυχιακο και σε διαγωνισμους τυπου ασεπ οποτε θα εκτοπισει αυτον με χαμηλο βαθμο πτυχιου. 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

        
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 και τι να τον κανεις τον βαθμο? Οι περισσοτεροι με καλο πτυχιο ειναι υπεροπτες και εχουν χαρακτηρα που δεν ταιριαζει για τις απαιτησεις. Ο βαθμος δεν ειναι το παν στη ζωη και στην επαγγελματικη αποκατασταση. Θα συμφωνησω οτι θα παρουν αυτους που εχουν μεγαλο βαθμο αλλα πιστεψε με , δεν μετραει μονο αυτο
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

        
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Βλακεια ειπες. Ξερω ατομο που εγραψε 16 αρχαια 17 ιστορια και 19 λατινικα αλλα 10 εκθεση και τον εριξε. Μη τα πετας ετσι αυτα. Ακομη το διαβασμα του σχολειου ειναι πληρης αποστηθηση ενω στο πανεπιστημιο δεν ειναι ετσι . Το σχολειο εχει τοσα μαθηματα που καποιους δεν τους ενδιαφερουν ενω η σχολη εχει ενδιαφεροντα , συμφωνα με την επιλογη του ατομου μαθηματα.
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

       
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Σωστοτατο!!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

εχεις πολλα ψυχολογικα προβληματα για να ξερεις ...αθλια να λες αλλες οχι εμενα το καταλαβες που κανεις οτι γνωριζεις τα παντα

πραγματικα οτι καθεσαι και λες τετοιες βλακειες τι να σου πω και για να ξερεις γτ μαλλον δεν στο εχουν μαθει ! αν δεν ξερεις την κατασταση του αλλου ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ !

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)

 κι εγω αυτο σκεφτομαι και θυμωνω με την καταντια του εκπαιδευτικου συστηματος.

  βεβαια τα παιδαγωγικα ειναι η ευκολοτερη πανεπιστημιακη σχολη κι ετσι αποφοιτουν ολοι και μαλιστα με βαθμο.

 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 οτι σχολιαζεις κατι εντελως ασχετο με αυτο που ρωταω στην δημοσιευση μου σου λεει κατι ....ασχολησου  με δικα σου θεματα και ασε τους αλλους !
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 νομιζω αλεξια οτι εισαι μεσα!καλα αποτελεσματα!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
ευχαριστω παρα πολυ !!!
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (4)

 Λοιπόν επειδη διαβάζω κατι τέτοιες μπούρδες και τα νευρα μου δε ειναι καλα...σταματήστε πια να κρίνετε τους άλλους για το τι σπουδαζουν! ΆΜΑ γουστάρουμε θα σπουδαζουμε και ιχθυοκαλλιεργεια! Κρίμα που δεν μπορούμε ολοι να σ πουδαζουμε ιατρικές και νομικές γιατι δεν έχουμε τόσο υψηλή νοημοσύνη! ΕΣΥ που είπες ότι τα παιδαγωγικά ειναι μια γελοία σχολη για τράβα να σπουδάσεις εκεί και τράβα να κάνεις υπομονη 7 ωρες την ημερα και να γυρνάς στο σπίτι με τύψεις για το αν δίδαξες καλα η κακα και για το αν θα καταφέρεις να πλασεις καλούς ανθρώπους-πολίτες.Πριν ανοίξετε τον στόμα σας μπείτε πρώτα στην θεση του άλλου και μετά μιληστε..Άντε μπράβο..Μου μάθατε μόνο να λέτε καραμέλα οτι οι εκπαιδευτικοι δεν κάνουν τίποτα..Ναι οντως καθονται 3 μηνες,έχετε αναρωτηθεί ποτέ το λογο; Ίσως γιατι ειναι υπεύθυνοι να κάνουν ανθρώπους με κρίση,σκέψη,και ανθρωπια;

Αλεξία μου (συγνωμη για τον ενικό και την αντωνυμια αλλα ειμαστε ιδια ηλικια) ευχομαι να περάσεις σε αυτή τη σχολή γιατι και εγώ πιθανοτητα περναω παιδαγωγικο δημοτικης και να γίνουμε συνάδελφοι!! Προσωπικά πιστεύω πως είσαι μεσα

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 ευχαριστω πολυ !!! συμφωνω απολυτα μαζι σου
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

       
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

δυστυχως η πραγματικοτητα ειναι διαφορετικη και σκληρη.

γνωριζω ιδιοκτητες μεγαλων φροντιστηριων στην αθηνα που ζητουν να δουν εκτος απο το πτυχιο και το απολυτηριο του λυκειου στο οποιο αναγραφονται και οι βαθμοι των πανελλαδικων. εχουν χασει δουλεια αποφοιτοι που περασαν σε χαμηλοβαθμα πανεπιστημια. γνωριζω εναν φυσικο κι εναν δασκαλο.

εννοειται οτι θα προτιμηθεια ο αποφοιτος του εκπα απο αυτον του παν. αιγαιου. 

τα συμπερασματα δικα σας. 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)

 αλλο η υψηλη  νοημοσυνη και αλλο η αδιαβασια. θα μπουν στα παιδαγωγικα παιδια με 16.000+ μορια. αυτα τα παιδια θα εχουν καλο μελλον. 

οι ιδιοκτητες ιδιωτικων σχολειων επιλεγουν αποφοιτους του καποδιστριακου ή του απθ ή της πατρας, αλλα οχι πχ της ροδου ή της αλεξανδρουπολης γιατι αλλοι οι φοιτητες των πολλων χιλιαδων μοριων και αλλο οι φοιτητες του 10-11.000 και ή ακομα πιο κατω.  

οσο για το δημοσιο σχολειο, ο ασεπ ειναι μια δυσκολη και ανταγωνιστικη διαδικασια και περνουν οι αριστοι και οι καλυτεροι. ενας μαθητης με τοσο χαμηλη αποδοση θα εχει και ως φοιτητης χαμηλη αποδοση.

 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)

δεν σε εχουν ενημερωσει σωστα μαλλον ...το οτι τα τμηματα σε πατρα αθηνα και θεσσαλονικη ειναι πιο υψηλα δεν σημαινει κατι και για να ξερεις ειδικα το τμημα της ροδου ειναι το καλυτερο οπως και της κρητης

και οτι συνεβη μια αποτυχια δεν ονομαζεται αδιαβασια!!!

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

        
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ναι αλλα στο εκπα και το απθ εισαγονται οι καλυτεροι με τις υψηλοτερες βαθμολογιες. αυτο και μονο ειναι σημαντικο
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

Διακρινω μία ειρωνία για εμάς που σπουδαζουμε ιχθυοκαλλιέργεια? Πιο δύσκολη σχολή είναι παντως από τα παιδαγωγικά!

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)

 ποιος μιλησε για ιατρικες και νομικες? μιλαμε καθαρα για τις παιδαγωγικες σχολες και για αυτους που θα περασουν με εξαιρετικα χαμηλες βαθμολογιες λογω του νεου συστηματος.

βεβαια οπως εγραψα παραπανω οσοι δεν εχουν μαθει να διαβαζουν το ιδιο θα κανουν και στο πανεπιστημιο αποφοιτωντας με χαμηλο βαθμο πτυχιο, επομενως χωρις μεταπτυχιακο και σιγουρη αποτυχια στις εξετασεις του ασεπ. οι καλοι δεν απειλουνται και μονο αυτοι θα ξεχωρισουν. οι υπολοιποι απλα θα παραγκωνιστουν.

τωρα για το οτι εχεις τα νευρα σου δεν δινουμε δεκαρα. θα σου προτεινα ξυδακι 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)

 Αα ναι οταν υποτιμάτε το επαγγελμα του εκπαιδευτικού ομως ειναι καλυτερα; Βρε αι στο καλο της ευχής που το μόνο που ξέρετε ειναι να σχολιάζετε..Πάρε σπουδαστε πρωτα παιδαγωγικο και μετά τα λέμε! Και όχι δεν κοροιδεψα ούτε τα τμήματα ιχθυοκαλλιέργειας ούτε κανένα άλλο τμήμα! ΞΕΦΤΥΛΑ δεν ειναι το να σπουδάζεις σε ένα τμήμα που αγαπας αλλα το να κάθεσαι και να λες πως οι παιδαγωγικές σχολές ειναι ευκολες..Αφού λοιπόν ειναι ευκολες γιατι δεν πάτε ολοι εκει;

Επίσης αυτό που έγραψε κάποιος για το ότι οι ιδιώτες δεν προτιμούν αποφοίτους Ρόδου,Αλεξανδρούπολης κτλπ δεν ισχύει!

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

        
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ ΛΟΓΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

       [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 Επίσης το γεγονός ότι κάποιος θα μπει με 10 χιλιαδες πχ στα παιδαγωγικα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να διαβάζει η κάτι το σχετικό! Και αυτό διότι πολυ απλα το υπάρχον σύστημα εισαγωγής στην Εκπαίδευση δεν ειναι σωστό..
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

        [Κλείσιμο]
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)
το τ μαλακιες κ κακιες εχω διαβασει...δεν περιγραφεται!τεσπα...1)προς ενημερωση σας,οι ιδιοκτητες ιδιωτικων εκπαιδευτηριων (απο τ πιο ασημα μεχρι κ τ πιο διασημα)δεν προτιμουν ουτε τ αποφοιτους εκπα,ουτε απθ,ουτε πατρων!παρα πολυ απλα προτιμουν τους αποφοιτους πτυχιουχους εκπαιδευτικους των σχολειων ΤΟΥΣ!!! ασχετως πια σχολη εχουν βγαλει.(ειτε εκπα,ειτε ροδου).αν τυχον δεν υπαρχουν διαθεσιμοι πτυχιουχοι τ σχολειων τους  τ χρονικη στιγμη που ζητουν εκπαιδευτικους,τοτε κ μονον τοτε θα στραφουν στους...εκτος!τελεια κ παυλα σ αυτο τ θεμα διοτι τ γνωριζω...εκ των εσω!!! 2)επομενο ειναι τ εκπα,απθ,πατρα να συγκεντρωνουν τ υψηλοτερες βαθμολογιες αφου σ αυτες τ πολεις ειναι συγκεντρωμενος ο μεγαλυτερος πληθυσμος της ελλαδας!δεν γνωριζω κατι για (αλεξ/πολη,βολο,φλωρινα,ροδο) αλλα κατα τ προσωπικη μ γνωμη ισως η καλυτερη σχολη ολων ειναι η σχολη τ ρεθυμνου.(η καταγωγη μ ειναι απ τ πελοποννησο κ οχι απ τ κρητη)για ν μην θεωρηθει οτι  τ εξυμνω.δυστυχως ανασταλτικος παραγων τ ρεθυμνου ειναι η αποσταση κ κυριως η θαλασσα. 3)αλεξια,μην ακους κανενα τρολλ συνεχισε σ αυτο που αγαπας κ ολα θα πανε καλα! απ τ πρωτη απαντηση μου στ ποστ,θεωρω οτι εισαι μεσα!καλη επιτυχια στ σπουδες σου!
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

          
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
τα ειπες πολυ ωραια και ευχαριστω και για την συμπαραασταση γτ εδω επεσαν να με φανε λογω της χχαμηλης βαθμολογιας μου ....μακαρι να ειμαι μεσα ευχαριστω παρα πολυ και σε σενα σου ευχομαι τα καλυτερα !
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

         [Κλείσιμο]
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΥΧΗ ΣΤΙΓΜΗ.ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΣΤΕΡΟ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΤΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ 10 ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 9  ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΣ/Α ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΙΩΣ ΑΛΟΓΗ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕ 17 ΚΑΙ 18 ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΧΩΡΙΑ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΝΕΕΤΑΙ ΑΡΡΗΚΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΓΑΠΑΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΤΟΜΙΣΕΤΕ.
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

           
Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
πες τα !
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
κωστας
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα
νομικη
18000_18030
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ΕΚΠΑ φανταζομαι,ε? Ειναι δικο σου ή καποια πληροφορια?
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
κωστας
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα
νομικη
Σε τελευταιο δημοσιευμα της κυριακατικης καθημερινης που θα κυκλοφορησει αυριο κανει λογο για ελαφρα πτωση των νομιων. 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Η Καθημερινή βασίζεται πάντοτε στις εκτιμήσεις του Στρατηγάκη . Επομένως , δεν έχουν γίνει νέες εκτιμήσεις , απλως θα εχουν γραψει ενα αρθρο βασιζομενο στις εκτιμησεις Στρατηγακη 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
νομικη απθ πανω ή κατω απο 18;
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 18000_18030
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 Δε νομίζω, πιο κάτω θα είναι.  19-19050. δε το λέω επειδή λε συμφέρει (είμαι εκπα με 18567) αλλά βάσει στατιστικών στοιχείων.  αλλά αποτελέσματα! 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)
 εννοούσα 17900-17950 ελπίζω να το καταλαβατε
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    [Κλείσιμο]
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 Μάνο , με 17.503 πιστεύεις ότι μπαίνω Κομοτηνή ;
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

      
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ναιι! Καλές σπουδές! 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

     
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Ναι ρε Μανο ως εκει μας κοβει! 
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
κελλυ
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα
απάντηση
 εκτιμήσεις για 3 πεδίο..
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 13 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 18.650
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 18690

 

Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Σχόλια (2)
 κελλουλα θες για ολο ,ή θα το παρεις σπιτι?
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 χαχα.. ^.^ are you kidding me.?  <3 Ιατρική.. Άσε.. Δεν αντέχω άλλο.. 18856
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 χαχα
Υποβλήθηκε πριν από 12 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης