Κυριακή, 20 Απριλίου 2014
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Σε αναζήτηση πρύτανη το ΕΚΠΑ ,μετά το Πάσχα

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Μετά τις διακοπές του Πάσχα, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) θα αρχίσει την αναζήτηση του νέου πρύτανη του ιδρύματος. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν ισχυρές υποψηφιότητες, όχι μόνον από καθηγητές του ιδρύματος, αλλά και από Ελληνες πανεπιστημιακούς σε ΑΕΙ του εξωτερικού, ώστε το ίδρυμα να αλλάξει σελίδα έπειτα από τη θητεία του νυν πρύτανη Θεοδόσιου Πε λεγρίνη, ο οποίος θα αποχωρήσει. Βέβαια, τα ΑΕΙ ζητούν να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση, για τη θέση του πρύτανη. Ελλήνων από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ζητούν τη σύσταση προσωπαγούς θέσης καθηγητή, την οποία Θα καταλάβει ο νέος πρύτανης, με απολαβές στο ύψος εκείνων του γενικού γραμματέα υπουργείου. Ειδικότερα, το προσεχές διάστημα πρυτανικές εκλογές θα γίνουν σε δέκα ΑΕΙ (μεταξύ αυτών τα ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ).

 

Χθες, στο Παν. Πατρών δημοσιοποιήθηκε η διεθνής προκήρυξη για όσους ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα. Πάντως, το ΕΚΠΑ αναμένεται να είναι το τελευταίο που θα προκηρύξει τις εκλογές, τηρώντας κατά γράμμα τον νόμο 4009 2011, που ορίζει ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνει εντός των τριών μηνών πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόμενου πρύτανη τον προσεχή Αύγουστο άρα εντός των τριών καλοκαιρινών μηνών. Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες της Κ το Συμβούλιο του ΕΚΠΑ θα εκδώσει στα τέλη Απριλίου προκαταρκτική ανακοίνωση εκ δήλωσης ενδιαφέροντος, με κύριο στόχο να ενημερωθούν οι Ελληνες καθηγητές σε ΑΕΙ του εξωτερικού, και την 1η Ιουνίου την επίσημη δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Μεταξύ των πανεπιστημιακών του ΕΚΠΑ, προς το παρόν μόνο ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και ο κ. Θεόδωρος Φορ τσάκης από τη Νομική Σχολή έχουν εκδηλώσει ανοιχτά την πρόθεσή τους να θέσουν υποψηφιότητα. Βέβαια, και ο κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης από την Ιατρική Σχολή έχει εκφράσει την ίδια πρόθεση, όμως o ίδιος θα δώσει βάρος αρχικά στην υποψηφιό τητά του στις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Πάντως, δεν αποκλείεται να υπάρξει υποψηφιότητα και από τη Φιλοσοφική Σχολή. 

πηγή:ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2013 - Μηχανογραφικό 2013
Ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείο

 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. [Αριθμ. 43836/Γ2]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).

2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005  (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την με αρ. 04/27−01−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως: • Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις στην Γ΄ Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.04 (Μηχανολόγων). Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2013 - Μηχανογραφικό 2013
Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου / ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για της απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και πανελλήνιες εξετάσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄ (σχολικού έτους 2013-2014)» Ορίζουμε ως Εξεταστικά Κέντρα της Περιφέρειάς μας για τη διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων και των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) σχολικού έτους 2013-2014, ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης, τα εξής διδακτήρια:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
 
 
1ο Γενικό Λύκειο Δράμας (Κωδικός: 0951010), όπου θα εξεταστούν 134 υποψήφιοι του 1ου ΓΕ.Λ Δράμας. 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας (Κωδικός: 0951020), όπου θα εξεταστούν 153 υποψήφιοι (138 υποψήφιοι του 2ου ΓΕ.Λ Δράμας και 15 υποψήφιοι του Εσπερινού ΓΕΛ Δράμας). 3ο Γενικό Λύκειο Δράμας (Κωδικός: 0951030), όπου θα εξεταστούν 154 υποψήφιοι (153 υποψήφιοι του 3ου ΓΕ.Λ Δράμας & 1 υποψήφιος ΕΠΑ.Λ-ΟΜΑΔΑ Β’ του 2ου ΕΠΑΛ Δράμας). 4ο Γενικό Λύκειο Δράμας (Κωδικός: 0951009), όπου θα εξεταστούν 162 υποψήφιοι (135 υποψήφιοι του 4ου ΓΕ.Λ Δράμας & 27 υποψήφιοι του Μουσικού ΓΕΛ Δράμας). Γενικό Λύκειο Δοξάτου (Κωδικός: 0951040), όπου θα εξεταστούν 62 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Δοξάτου. Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου (Κωδικός: 0956010), όπου θα εξεταστούν 42 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Καλαμπακίου. Γενικό Λύκειο Κ. Νευροκοπίου (Κωδικός: 0953010), όπου θα εξεταστούν 19 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Κ.Νευροκοπίου. Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης (Κωδικός: 0954010), όπου θα εξεταστούν 65 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Προσοτσάνης. Λυκειακές Τάξεις Γυμνασίου Νικηφόρου (Κωδικός: 0957010), όπου θα εξεταστούν 21 υποψήφιοι (15 υποψήφιοι των Λ.Τ. Γ/σίου Νικηφόρου και 6 υποψήφιοι των Λ.Τ. Γ/σίου Παρανεστίου).
 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
 
1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης (Κωδικός: 1151010),όπου θα εξεταστούν 145 υποψήφιοι (132 υποψήφιοι του 1ου ΓΕ.Λ Αλεξ/πολης, 10 υποψήφιοι του Εσπερινού ΓΕ.Λ Αλεξ/πολης και 3 υποψήφιοι του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Αλεξανδρούπολης-ΟΜΑΔΑ Β΄). 2ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης (Κωδικός: 1151001), όπου θα εξεταστούν 127 υποψήφιοι του 2ου ΓΕ.Λ Αλεξ/πολης 3ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης (Κωδικός: 1151009), όπου θα εξεταστούν 118 υποψήφιοι του 3ου ΓΕ.Λ Αλεξ/πολης. 4ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης (Κωδικός: 1190060), όπου θα εξεταστούν 110 υποψήφιοι (97 υποψήφιοι του 4ου ΓΕ.Λ Αλεξ/πολης, 7 υποψήφιοι του 1ου ΕΠΑ.Λ Αλεξ/πολης-ΟΜΑΔΑ Β΄ και 6 υποψήφιοι του 2ου ΕΠΑ.Λ Αλεξ/πολης-ΟΜΑΔΑ Β΄). Γενικό Λύκειο Φερών (Κωδικός: 1157010), όπου θα εξεταστούν 40 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Φερών. Γενικό Λύκειο Σουφλίου (Κωδικός: 1156010), όπου θα εξεταστούν 50 υποψήφιοι (43 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Σουφλίου και 7 υποψήφιοι τουΓΕ.Λ Τυχερού). Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης (Κωδικός: 1155010), όπου θα εξεταστούν 9 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Σαμοθράκης. Γενικό Λύκειο Διδυμοτείχου (Κωδικός: 1152010), όπου θα εξεταστούν 74 (67 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Διδυμοτείχου, 3 υποψήφιοι των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Μεταξάδων και 4 υποψήφιοι του 1ου ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου) . Γενικό Λύκειο Δικαίων (Κωδικός: 1153010), όπου θα εξεταστούν 13 υποψήφιοι τουΓΕ.Λ Δικαίων. Γενικό Λύκειο Ν. Βύσσας (Κωδικός: 1158010), όπου θα εξεταστούν 17 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Ν. Βύσσας. 1ο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας (Κωδικός: 1154010), όπου θα εξεταστούν 99 υποψήφιοι του1ου ΓΕ.Λ Ορεστιάδας. 2ο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας (Κωδικός: 1154011),όπου θα εξεταστούν 93 υποψήφιοι (79 υποψήφιοι του 2ου ΓΕ.Λ Ορεστιάδας, 6 υποψήφιοι του 1ου ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας-ΟΜΑΔΑ Β΄,5 υποψήφιοι του Εσπερινού ΓΕ.Λ Ορεστιάδας και 3 υποψήφιοι του 2ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ορεστιάδας-ΟΜΑΔΑ Β΄).
 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
 
1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας (Κωδικός: 2151010), όπου θα εξετασθούν 144 υποψήφιοι του 1ου ΓΕ.Λ Καβάλας. 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας (Κωδικός: 2151020), όπου θα εξετασθούν 165υποψήφιοι (82 υποψήφιοι του 3ου ΓΕ.Λ Καβάλας, 83 υποψήφιοι του 5ου ΓΕ.Λ Καβάλας 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας (Κωδικός: 2151009), όπου θα εξετασθούν 213υποψήφιοι (119 υποψήφιοι του 6ου ΓΕ.Λ Καβάλας, 13 υποψήφιοι του Μουσικού ΓΕ.Λ Καβάλας και 81 υποψήφιοι του 2ου Γενικού Λυκείου Καβάλας). Γενικό Λύκειο Κρηνίδων (Κωδικός: 2157010), όπου θα εξετασθούν 58υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Κρηνίδων. Γενικό Λύκειο Ελευθερούπολης (Κωδικός: 2152010), όπου θα εξετασθούν 112υποψήφιοι (90 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Ελευθερούπολης και 22 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Νικήσιανης). Γενικό Λύκειο Ποδοχωρίου (Κωδικός: 2155010), όπου θα εξετασθούν 27υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Ποδοχωρίου. Γενικό Λύκειο Νέας Περάμου (Κωδικός: 2160010), όπου θα εξετασθούν 50υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Νέας Περάμου. Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης (Κωδικός: 2153010), όπου θα εξετασθούν 114υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Χρυσούπολης. Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου (Κωδικός: 2154010), όπου θα εξετασθούν 51υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Λιμένα Θάσου. Γενικό Λύκειο Λιμεναρίων Θάσου (Κωδικός: 2158010), όπου θα εξετασθούν 25 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Λιμεναρίων Θάσου.
 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
 
1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (Κωδικός: 3751010), όπου θα εξεταστούν 171υποψήφιοι (161 υποψήφιοι του 1ου ΓΕ.Λ Ξάνθης και 10 υποψήφιοι των Λυκειακών Τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου Ξάνθης). 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (Κωδικός: 3751020), όπου θα εξεταστούν 197 υποψήφιοι (189 υποψήφιοι του 2ου ΓΕ.Λ Ξάνθης και 8 υποψήφιοι του Εσπερινού ΓΕ.Λ Ξάνθης). 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (Κωδικός: 3751025), όπου θα εξεταστούν 204 υποψήφιοι (196 υποψήφιοι του 3ου ΓΕ.Λ Ξάνθης και του Ιδιωτικού Μειονοτικού Λυκείου Ξάνθης, και 8 υποψήφιοι του Εκκλησιαστικού ΓΕ.Λ Ξάνθης). 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης (Κωδικός: 3790040), όπου θα εξεταστούν 97 υποψήφιοι (86 υποψήφιοι του 4ου Γεν. Λυκείου Ξάνθης, 3 υποψήφιοι του 1ου ΕΠΑ.Λ Ξάνθης-ΟΜΑΔΑ Β, και 8 υποψήφιοι του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης-ΟΜΑΔΑ Β. Γενικό Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης (Κωδικός: 3753010), όπου θα εξεταστούν 42 υποψήφιοι (24 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Αβδήρων Ξάνθης και 18 υποψήφιοι του Ιδιωτικού ΓΕΛ ΑΞΙΟΝ). Γενικό Λύκειο Γλαύκης Ξάνθης (Κωδικός: 3754090), όπου θα εξεταστούν 36 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Γλαύκης και του Ιεροσπουδαστηρίου Εχίνου. Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης Ξάνθης (Κωδικός: 3752010), όπου θα εξεταστούν 11 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Σταυρούπολης.
 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
 
1ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής (Κωδικός: 4251010), όπου θα εξετασθούν 172 υποψήφιοι του 1ου ΓΕ.Λ Κομοτηνής. 2ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής (Κωδικός: 4251020), όπου θα εξετασθούν 187 υποψήφιοι (131 υποψήφιοι του 2ου ΓΕ.Λ Κομοτηνής και 56 υποψήφιοι του 1ου ΕΠΑ.Λ Κομοτηνής-ΟΜΑΔΑ Β). 3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής (Κωδικός: 4251009), όπου θα εξετασθούν 196 υποψήφιοι (175 υποψήφιοι του 3ου ΓΕ.Λ Κομοτηνής, 8 υποψήφιοι του 2ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής-ΟΜΑΔΑ Β και 13 υποψήφιοι του Εσπερινού ΕΠΑΛ Κομοτηνής-ΟΜΑΔΑ Β). Μουσικό Λύκειο Κομοτηνής (Κωδικός: 4251046), όπου θα εξετασθούν 123 υποψήφιοι (24 υποψήφιοι του Μουσικού Λυκείου Κομοτηνής και 33 υποψήφιοι του Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής και 66 υποψήφιοι Μειονοτικού Λυκείου Κομοτηνής). Γενικό Λύκειο ΔΕ Σαπών (Κωδικός: 4252010), όπου θα εξετασθούν 52 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ ΔΕ Σαπών. Γενικό Λύκειο Ξυλαγανής(Κωδικός: 4254010), όπου θα εξετασθούν 17 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Ξυλαγανής. Γενικό Λύκειο Ιάσμου(Κωδικός: 4253010), όπου θα εξετασθούν 38 υποψήφιοι του ΓΕ.Λ Ιάσμου.
                                                                      
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο
 Αριθμ. 45125/Γ2 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά− γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις με αρ. 1/08−01−2014 και 6/03−02−2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως: • Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής). Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθμ. 43836/Γ2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

πηγή:didefth


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
....
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
KURIE KOUTROUMPELH APANTHSTE MOU EPITELOUS KAI EMENA SAS PARAKALW
 kurie koutroumpelh poia 8ewreite oti 8a einai peripou h bash tou tmhmatos dioikhshs epixeirhsewn sthn xio na sas tonisw oti apo 250 atoma pou eperne persy fetos pernei  320...an upo8esoume oti oi epidoseis 8a einai opws oi persunes alla kai me dedomeno oti den uparxoun oi eidikes kathgories fetos poia 8a einai h tash ths baseis?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

 Πέρυσι (μαζί με τις ΕΚ) οι θέσεις ήταν 276.

Το βέβαιο είναι πως η βάση του 10%  και στο Τμήμα αυτό θα παρουσιάσει σημαντική πτώση.

Θα  τοποθετηθούμε πιο συγκεκριμένα μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το 10%.

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
- -Ελενη Αναγνωστου
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014
Επαγγέλματα και Προοπτικές
Προοπτικες μεταπτυχιακο και γενικα

Γεια σας,ειμαι 32 ετων αποφοιτος Μουσικολογιας ,ανεργη και προσπαθω να δ τι πρεπει να κανω

ωστε να μπορεσω καποια στιγμη να εργαστ με καποιον τροπο.Υπαρχει καποιο μεταπτυχιακο με προοπτικες

που θα μπορουσαν απ αρακολουθησω ελπιζοντας να βρω καποια εργασια καποια στιγμη?

Εχω αρχισει δυστυχως να πιστευω οτι δεν υπαρχει ελπιδα να κανω αυτο που ηθελα σε σχεση με το αντικειμενο μου,

γενικα τι θα συμβουλευατε καποιον αποφοιτο σαν εμενα?Τι βηματα να ακολουθησει τη σημερινη εποχη?Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)
 Θα πρέπει να σχεδιάσεις το επαγγελματικό σου μέλλον στοχεύοντας στον ιδιωτικό τομέα είτε σε επιπλέον εξειδίκευση στην επιστήμη σου (λχ σε όργανο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου, Εκπαίδευση από Απόσταση, Δημιουργική Απασχόληση , Μουσικοθεραπεία) ή να κάνεις διεπιστημονικά ανοίγματα και προς άλλες κατευθύνσεις (λχ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε θέματα σχετικά με τη μουσική, Διοικηση Πολτισμικών Μονάδων, Διοίκηση επιχειρήσεων [MBA]).
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Σχόλια (1)
Ξεκίνα ως πωλήτρια(ρούχων,fast food,ότι προτιμάς)και βλέπεις στην πορεία τι θα κάνεις...Δυστυχώς ο τομέας σου είναι μαύρο χάλι και τα έξοδα τρέχουν,οπότε καλύτερα να βρεις κάτι να βγάζεις τα προς το ζειν από το να κάθεσαι και να κλαις τη μοίρα σου!!!
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)
 Ως πωλητρια ξεκινησα και κοντευω να τρελαθω αλλα δεν γινεται αλλιως για την ωρα απ οτι φαινεται.Σε ευχαριστω πολυ παντως για την απαντηση σου. :-)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
--
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Σχόλια (1)

Νόμος 4009/2011, Άρθρο 1, Παράγραφος 3

Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ αντίστοιχα.

 

Νόμος 4009/2011, Άρθρο 4, Παράγραφος 2

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:

α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

β) Τα ΤΕΙ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)
 Πολύ υψηλή εκπαίδευση βλέπω σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Που βρισκόμαστε ρε παιδιά, στην Ελλάδα; 
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Σχόλια (1)
 Μάλιστα, χαίρομαι που θέτεις ερώτημα για το 5ο πεδίο μιας και είναι ο τομέας μου. Ειδικά η Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων αφού αυτό έχω τελειώσει αλλά στην ΑΣΟΕΕ. 

Α) Ξεκινούμε από το πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΙ Αθηνών είναι ελλειπέστατο.  Στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι αρκετά βιώσιμο και ανταγωνιστικό θα μπορούσα να πω σε γενικές γραμμές. Στο 3ο έτος καλείσαι να επιλέξεις κατεύθυνση εξειδίκευσης. Αν δεις από την άλλη το πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΙ Αθηνών δεν σε εξειδικεύει στον  "χ" τομέα. Π.χ του marketing ή του management. Ξεκινάει ελλειπές σαν πρόγραμμα και τελειώνει έτσι.

Β) Καθηγητές. Οι καθηγητές δεν μπορώ να πω ότι θεωρούνται ότι έχουν και το καλύτερο και πιο ογκώδες βιογραφικό στην αγορά. Ειδικά του ΤΕΙ. Για το Πατρών μπορώ να πω πως έχει πολύ αξιόλογους καθηγητές με μεγάλη πείρα λόγου χάρη ο κύριος Κώστας Συριόπουλος. Τον θεωρώ εξαίρετο καθηγητή. 

Γ) Έλλειψη υποδομών καθώς και έλλειψη χρηματοδότησης, είναι γενικό αυτό ότι τα ΤΕΙ αντιμετωπίζουν ελλείψεις. Και μάλιστα πολλές ελλείψεις όσον αφορά την λειτουργία τους.   

 Δ) Δεν νομίζω ότι θα μπορείς να ανταγωνιστείς έναν φοιτητή αναλόγου τμήματος ΑΕΙ αν είσαι απόφοιτος ΤΕΙ. Επίσης δεν νομίζω ότι "ανοίγουν" οι ίδιες πόρτες εταιριών σε έναν του ΤΕΙ και σε έναν Πανεπιστημίου. Ο καθένας στο πόστο του. Εσύ μελλοντικά θα κληθείς να διοικήσεις μια μικρομεσαία επιχείρηση ενώ ο του Πανεπιστημίου πολυεθνικές με μεγάλη απήχηση στην αγορά. 

Ε) Μισθολογικές κλίμακες. Είναι προφανές ότι θα παίρνεις πενιχρό μισθό διότι υπάρχουν πολλοί φοιτητές ΤΕΙ αναλόγων τμημάτων που "βολεύονται" με 450 ευρώ μηνιαίως και 8-10 ώρες εργασίας την ημέρα. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με έναν απόφοιτο ΑΕΙ. 

Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

Καλά όλα τα άλλα και άντε να δεχτούμε ότι το ΤΕΙ έχει ελλειπές πρόγραμμα και κακούς καθηγητές (προφανώς και δεν ισχύουν. ενδεικτικά στο ΤΕΙ Αθήνας υπάρχουν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγωγικές κατευθύνσεις "Διοίκηση Επιχειρήσεων με επιπλέον εξειδικεύσεις 5ου εξαμήνου Χρηματοοικονομικά/Διοίκησης Έργου", "Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας" και "Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" ενώ από καθηγητές να σας ενημερώσω απλώς ότι εκεί βρίσκεται και διδάσκει ένας από τους ελάχιστους έλληνες με PhD και μετέπειτα έρευνα για χρόνια στο London School of Economics - Χρήστος Φράγκος)... Αλλά να διαβάζει κανείς ότι το ΤΕΙ Αθήνας έχει χειρότερες εγκαταστάσεις από το ΟΠΑ (http://www.teiath.gr/articles.php?id=664&lang=el), ε θα τρελαθούμε πια τελείως, ντρέπεσαι να μπεις εκεί αν δεν το γνωρίζετε. Επίσης μια και είστε από τους συνεργάτες του site, μάθετε επιτέλους ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ (εδώ και 14 χρόνια!!!!!!!!!) και ο διαχωρισμός ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι εντελώς άστοχος. Επίσης μάθετε για το εθνικό πλαίσιο προσόντων και τι λέει αυτό. Όχι τίποτα, αλλά παρασέρνετε και κόσμο...

Καλό Πάσχα σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους!

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Σχόλια (2)
 Εξαρτάται το ΑΕΙ και το ΤΕΙ. Αν δώσεις συγκεκριμένα τμήματα μπορούμε να κάνουμε ανάλυση για να σου πούμε τις διαφορές. Τώρα με γενικολογίες δεν νομίζω ότι είναι καλό ή και λογικό να απαντούμε. 
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

 

 

κ.ΜΙΛ. 

             Θα ήθελα την γνώμη σας για το τμήμα Διοικηση Επιχειρήσεων του Παν.Αιγαίου.

                                                                                                      ΕΥΑΧΑΡΙΣΤΩ 

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Σχόλια (1)
 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ!
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)
και τα δύο για κλάματα είναι....
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2013 - Μηχανογραφικό 2013
Cambridge: Online πιστοποίηση μάθησης αγγλικών
 Το Cambridge English, μέσω της υπηρεσίας computer-basedtesting, παρέχει μία επιπλέον δυνατότητα στους υποψηφίους εφόσον θα μπορούν πλέον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικών σε εναλλακτικές ημερομηνίες μέσα στο χρόνο, χωρίς να απαιτείται αναμονή στις κύριες εξεταστικές περιόδους Μάιου και Δεκεμβρίου.

Κάθε σχολική χρονιά οι νέες ημερομηνίες εξέτασης ανακοινώνονται από το CambridgeEnglishκαι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ακόμα και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι computer-based εξετάσεις αφορούν όλα τα επίπεδα, από Α2 (Key) μέχρι και Γ2 (Proficiency) και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους σε 2 μόλις εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το computer-basedtesting παρέχει μία σειρά εξατομικευμένων παροχών όπως τη δυνατότητα καθορισμού της έντασης στο Listening από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης και φυσικά τη δυνατότητα να επιλέξει ο καθένας την επιθυμητή ημερομηνία εξετάσεων, χωρίς πίεση και άγχος.

Ο αριθμός των υποψηφίων σταcomputer-basedtests έχει ήδη ξεπεράσειτους 150.000 παγκοσμίως, μόλις 16 μήνες μετά τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας, που δημιουργήθηκε προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία των υποψηφίων συνολικά.

Ζητήστε ένα δωρεάν δείγμα computer-basedtest εδώ
Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του CambridgeEnglish στο Facebook
πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Γιατί να σπουδάσετε Πληροφορική;
 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Get Online Week 2014, την Τετάρτη 9 Απριλίου στο DEREE-The American College of Greece. Περισσότεροι από 150 μαθητές και φοιτητές παρακολούθησαν την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (ΗePIS) ως εθνικός εταίρος της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Get Online Week, σε συνεργασία με τη Microsoft Ελλάς.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Aντιπρόεδρος του DEREE Δρ. Δημήτρης Ανδρέου χαρακτηρίζοντας την Πληροφορική ως μια ευχάριστη ενασχόληση με τεράστιες δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης ενώ αναφέρθηκε στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Ο Φώτης Δραγανίδης, Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων χαρακτηρίζοντας τις ως απαραίτητο εφόδιο για κάθε εργαζόμενο, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον ισχυρότερο σύμμαχο σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με αναφορές σε παραδείγματα επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν επωαστεί μέσα στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft.

Στην ανάγκη αύξησης του ποσοστού των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας για την κάλυψη των 500.000 κενών θέσεων εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2015, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Έργων του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία, επισημαίνοντας ότι από τις 1.000 γυναίκες που διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης μόνο οι 29 από αυτές επιλέγουν την Πληροφορική.

Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) παρουσίασε τον Μηχανισμό Διάγνωσης αναγκών των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ χαρακτηρίζοντας ως κρίσιμα τα επαγγέλματα τα εξής: Mobile Application Developer, Software Engineer, Systems Analyst/ Network Planner, Business Analyst, Digital Media Specialist, Network Engineer, Enterprise and Systems Architect, Development and Network Engineering Management, Quality Assurance Manager, ICT Security Manager, Hardware Engineer, Test Specialist, Product/Services Manager, ICT Project Manager, Database & Data Center Administrator και Business Information Network Manager.

Η Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) τόνισε η Πληροφορική πρέπει να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση ενώ αναφέρθηκε στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία e-skills for jobs, που στόχο έχει να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες έτσι ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στη μελέτη του National Skills for Information Age (NSFI), ο Θανάσης Παπαδημητρίου, Yπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού της HePIS, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Πληροφορική δεν είναι μόνο προγραμματισμός αλλά ένας ευρύς τομέας με 86 διαφορετικές επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες αντιστοιχούν σε 290 διαφορετικές ειδικότητες, ενώ ανέλυσε την εφαρμογή της Πληροφορικής στο εταιρικό περιβάλλον. Παράλληλα, ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν το επάγγελμα της Πληροφορικής ως επιλογή καριέρας.

Ο Δρ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Αντιπρύτανης του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece παρουσίασε τους τρόπους μέσα από τους οποίους οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Ο Μάριος Μολφέτας, Μarketing and Communications Manager της PEOPLECERT παρουσίασε τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που είναι περιζήτητες στην αγορά εργασίας αναλύοντας το προφιλ του ανταγωνιστικού υποψηφίου. Παράλληλα, ανέφερε τις τάσεις στον τομέα της πιστοποίησης βασιζόμενος στο παράδειγμα της PEOPLECERT όπου διενεργεί εξετάσεις σε 125 χώρες.

Ο Δρ. Γρηγόρης Γιοβανόφ, καθηγητής του Αthens Information Technology (AIT) παρουσίασε τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα της λιανικής (virtual supermarket), της υγείας και των μεταφορών, της εκπαίδευσης και των κατασκευών ενώ ανέλυσε τις κύριες τάσεις στον τομέα της Επιχειρηματικότητας.

Η Στέλλα Κωστίδου, Practice Leader , ICT, Manpower Professional έκανε λόγο για τις υψηλές αποδοχές του κλάδου των ΤΠΕ ενώ ο Νaim Gaberlo, Software Engineer του Microsoft Innovation Center παρουσίασε απτά παραδείγματα ανάπτυξης κινητών εφαρμογών.

Η Ιωάννα Κωνσταντίνου, καθηγήτρια του DEREE-The American College of Greece ανάφερε ότι o συνδυασμός των δεξιοτήτων που προκύπτει από το ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον διαμορφώνει τους μελλοντικούς ηγέτες με χαρακτηριστικά όπως θετική στάση, επίλυση προβλημάτων, υλοποίηση ιδεών, ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων, υπομονή, επιμονή και διάθεση για συνεργασία.

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση του Γιώργου Γκριτζάλα, Ιδρυτή της Hangover Media ο οποίος ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις κινητές εφαρμογές.

Oι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τον online διαγωνισμό του Getbusy.gr που ξεκίνησε για δεύτερη συνεχή χρονιά πριν λίγες μέρες, μέσα από τον οποίο έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν 21 πλήρεις και μερικές υποτροφίες σε προγράμματα Bachelor’s και Master’s, 300 πιστοποιήσεις του Νέου ECDL Profile, 10.000 κωδικούς e-learning, εκπαιδευτικά σεμινάρια και laptops.

Χορηγοί της εκδήλωσης την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ριζόπουλος ήταν το DEREE-The American College of Greece, η PEOPLECERT το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece, η ManpowerGroup, το Αthens Information Technology και το Ευρωπαΐκό Κέντρο Γυναίκες και Τεχνολογία.

Στο τέλος της εκδήλωσης κληρώθηκαν 2 vouchers δωρεάν εξέτασης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Αγγλικών City & Guilds2 vouchers δωρεάν εξέτασης για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του νέου ECDL Profile από τη PEOPLECERT καθώς και 2 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αξιολόγησης και Ενδυνάμωσης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων από τη ManpowerGroup.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας της ΗePIS δήλωσε: «Μέσα από την πανευρωπαϊκή εκστρατεία Get Online Week περισσότεροι από 40.000 ευρωπαΐοι πολίτες επωφελήθηκαν μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Στην Ελλάδα οι νέοι αγκάλιασαν με θέρμη αυτή την πρωτοβουλία και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για αυτό. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε παρόμοιες δράσεις σε συνεργασία με το στρατηγικό μας εταίρο, τη Microsoft Eλλάς.»

Η Λία Κομνηνού, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Δημοσίων Σχέσεων της Microsoft Ελλάς δήλωσε: «H διεθνής πρωτοβουλία Get online Week είναι μια εξαιρετική αφορμή να επισημάνουμε την ανάγκη κάλυψης του κενού, ανάμεσα στη ζήτηση ψηφιακά καταρτισμένου προσωπικού από τις εταιρίες και την έλλειψη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων από πλευράς υποψηφίων. Η ευκαιρία είναι τεράστια και πρέπει να την αντιληφθούν έγκαιρα οι μαθητές και οι φοιτητές που θα αποτελέσουν την αυριανή παραγωγική δύναμη της οικονομίας.»

Ο Δρ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Αντιπρύτανης του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece δήλωσε: «Η HePIS και η Microsoft έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα με πρωτότυπες δράσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην απασχόληση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας σήμερα και στο μέλλον. Για τον ίδιο λόγο αποτελεί προτεραιότητα και για εμάς στο ALBA Graduate Business School at The American College of Greece να συμμετέχουμε και να στηρίζουμε ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες.»

 

Παρουσιάσεις

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση της κας Ρένας Μπαρδάνη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του κου Θανάση Παπαδημητρίου πατήστε εδώ 

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του κου Νίκου Μυλωνόπουλου πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση της κας Στέλλας Κωστίδου πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του κου Γρηγόρη Γιοβανόφ πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του κου Naim Gaberlo πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση της κας Ιωάννας Κωνσταντίνου πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την παρουσίαση του κου Γιώργου Γκριτζάλα πατήστε εδώ

sep4u.gr
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Σ.
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

 ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ: ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΜΕ ΤΟ 10% ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΝΟΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΩ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

 Εάν τελειώσεις το ΤΕΙ ή καλύτερα το ΑΕΙ (στο Δημοκρίτειο) θα έχεις περισσότερες προοπτικές απασχόλησης από αυτές που ήδη έχεις.

Με μεταπτυχιακό αυξάνεις τα προσόντα σου αλλα δεν αποκτάς επαγγελματικά δικαιώματα Κοινωνικού Λειτουργού.

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 8 από 5300 (52999 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
7
8
9
10
5298
5299
5300
Επόμενο