Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗΣ
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014
Ανακοινώθηκαν οι 1264 επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ της κατηγορίας σοβαρών παθήσεων
 

Εγγραφές από 22 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.,http://moreresults.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, εφόσον πληκτρολογήσουν τον τετραψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

Στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία, έλαβαν μέρος 1317 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 1264.

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα πραγματοποιηθούν από 22-10-2014 μέχρι και 05-11-2014.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ) ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί ν’ αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

i) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό, ο πρωτότυπος τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας στην οποία ανήκει το σχολείο και επιπλέον να προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής με την οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα της θεώρησης του τίτλου Λυκείου από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας προέλευσης.

ii) Για την περίπτωση που πρόκειται για ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, ο τίτλος απόλυσης πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητά του από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία επίσης χορηγεί βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον:

iii) Βεβαίωση της οικείας αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας προέλευσης του τίτλου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος Λυκείου που κατέχει ουποψήφιος του παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην ίδια βεβαίωση θα περιλαμβάνεται και η γενική μέση βαθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20).

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και β)
μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

γ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.151/17897/Β6/7-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την εγγραφή του ο εισαγόμενος επιδεικνύει στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
5 τρόποι να κάνεις την εβδομάδα σου (ακόμη) πιο παραγωγική

 Σου έχει συμβεί ποτέ να δουλεύεις για ώρες χωρίς αποτέλεσμα; Ή να έρχεται το τέλος της βδομάδας, να νιώθεις εξαντλημένος και να μην έχεις ολοκληρώσει τίποτα από όσα θα ήθελες; Εδώ είναι μερικά tips που θα σε βοηθήσουν να δεις στην πράξη ότι «δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο».      

1. Λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις: Είναι πολύ ωραίο να έχεις στο μυαλό σου όσα θες να πετύχεις και να τα σχεδιάζεις, είναι όμως ακόμα πιο ωραίο όταν γίνονται πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν έχεις μια νέα ιδέα, αντί να κάθεσαι με τις ώρες να φτιάχνεις ένα

πλάνο, ξεκίνα να την δουλεύεις άμεσα. Η «τέλεια» στιγμή δεν υπάρχει και όσο την περιμένεις χάνεις χρόνο.   2. Μάθε να λες όχι: Μην αναλαμβάνεις να κάνεις πράγματα εκτός των αρμοδιοτήτων σου ή πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις καλά. Δεν γίνεται να είναι πάντα όλοι ευχαριστημένοι και δεν είσαι το παιδί για όλες τις δουλειές.  

3. Μην είσαι τελειομανής: Είναι άλλο να θες να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και άλλο να μην μένεις ποτέ ικανοποιημένος από εσένα τον ίδιο. Όταν δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εξίσου καλό. Επομένως, μην σπαταλάς το χρόνο σου με το να δουλεύεις υπερβολικά πάνω σε ένα project γιατί θα ολοκληρώσεις πολύ λιγότερα πράγματα από όσα πραγματικά μπορείς.  

4. Μην βασίζεσαι στη μνήμη σου, κάνε λίστες: Όταν έχεις χιλιάδες πράγματα στο μυαλό σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα θυμηθείς όλα. Είναι πιο αποδοτικό να φτιάξεις μια λίστα με αυτά που έχεις να κάνεις σήμερα/ μέσα στη βδομάδα/ μέσα στο μήνα. Θα «ελαφρύνει» το μυαλό σου και θα γλυτώσεις από πολύ άσκοπο άγχος.  

5. Πες «μπράβο» στον εαυτό σου:

Το τέλος κάθε βδομάδας είναι ένα πολύ καλό σημείο για να κάνεις την αυτοαξιολόγησή σου και να δεις πόσα έχεις πετύχει κατά τη διάρκειά της. Άνοιξε τη λίστα που αναφέραμε πιο πάνω και δες πόσα πράγματα έχεις διαγράψει από αυτή. Ακόμα και αν είναι λιγότερα από όσα πίστευες ή στόχευες, τώρα είναι η στιγμή να συγχαρείς τον εαυτό σου για τις επιτυχίες σου, να ξεκουραστείς και να βάλεις τους στόχους σου για την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: www.lifo.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014
Διάφορα Θέματα
Υπατία: Η πρώτη γυναίκα μαθηματικός και φιλόσοφος

 

Η Υπατία γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.χ και πέθανε στην ίδια πόλη το 415. Ήταν κόρη του μαθηματικού, αστρονόμου και φιλόσοφου Θέωνα, ενώ έλαβε με τις φροντίδες του πατέρα της την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα Μαθηματικά. Ήταν η πρώτη γυναίκα που είχε μια ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη των μαθηματικών. Ταξίδεψε στην Αθήνα και στην Ιταλία για να σπουδάσει φιλοσοφία. Στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα στη νεοπλατωνική σχολή, όμως μαθήτευσε και κοντά στον Πρόκλο και τον Ιεροκλή.

 

ypatia3

Ο πατέρας της Θέωνας κατέγραψε δυο εκλείψεις (μια ηλιακή και μια σεληνιακή) ενώ υπήρξε ο τελευταίος διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας πριν την καταστροφή της. Το κορυφαίο επίτευγμα του Θέωνος όμως ήταν η έκδοση από αυτόν των Στοιχείων του Ευκλείδη, περί το 364, από την οποία η ανθρωπότητα μάθαινε Γεωμετρία επί 15 αιώνες, και ανατυπωνόταν μέχρι το 1814.

 

Επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, έγινε επικεφαλής της εκεί σχολής των Πλατωνιστών (400 μ.Χ.), δίδαξε φιλοσοφία και μαθηματικά και αποτέλεσε πόλο έλξης για τους διανοούμενους της εποχής ενώ έκανε και εκτενή και ουσιώδη σχόλια στα μαθηματικά έργα του Διόφαντου και του Απολλώνιου. Δυστυχώς παρότι η ίδια η Υπατία υπήρξε πολυγραφότατη κανένα από τα έργα της δεν σώζεται και έχουμε μόνο αναφορές για αυτά.

 

Πολλοί από τους μαθητές της ανήκαν στους ανώτατους κύκλους της αριστοκρατίας της πόλης και έγιναν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο έπαρχος της Αλεξανδρείας Ορέστης. Η ίδια επηρεάστηκε φιλοσοφικά από τους νεοπλατωνικούς Πλωτίνο και Ιάμβλιχο.

 

Η Υπατία δίδαξε τις φιλοσοφικές τους ιδέες με μια μεγαλύτερη επιστημονική έμφαση από ότι οι πρώτοι οπαδοί του Νεοπλατωνισμού. Περιγράφεται από όλους τους σχολιαστές ως χαρισματικός δάσκαλος. Η Υπατία ήρθε να συμβολίσει την μάθηση και την επιστήμη που οι πρώτοι Χριστιανοί την ταύτιζαν με την ειδωλολατρεία.

 

Εντούτοις, μεταξύ των μαθητών που δίδαξε στην Αλεξάνδρεια υπήρξαν πολλοί προεξέχοντες Χριστιανοί. Ένας από τους διασημότερους είναι ο Συνέσιος ο Κυρηναίος που επρόκειτο αργότερα να γίνει επίσκοπος Πτολεμαίδος.

 

Πολλές από τις επιστολές που ο Συνέσιος έγραψε στην Υπατία έχουν συντηρηθεί και βλέπουμε κάποιες απο αυτές που γέμιζαν από θαυμασμό και σεβασμό για τις διδακτικές και επιστημονικές ικανότητες της Υπατίας.

 

Το 412 μ.χ ο Κύριλλος έγινε Επίσκοπος της Αλεξάνδρειας. Ρωμαίος δε έπαρχος της Αλεξάνδρειας ήταν ο Ορέστης. Ο Κύριλλος και ο Ορέστης ήταν σφοδροί πολιτικοί ανταγωνιστές. Η εκκλησία και το κράτος πάλεψαν για τον έλεγχο. Η Υπατία ήταν φίλη του Ορέστη και αυτό, μαζί με την προκατάληψη των Χριστιανών που θεωρούσαν τις φιλοσοφικές απόψεις της, ειδωλολατρικές, συνετέλεσαν ώστε η Υπατία να γίνει το σημείο εστίασης των ταραχών μεταξύ των Χριστιανών και των μη-Χριστιανών.

 

ypatia4

Η δράση της θεωρήθηκε επικίνδυνη για την εξάπλωση του Χριστιανισμού, σταδιακά καλλιεργήθηκε κλίμα εναντίον της που οδήγησε στη βίαιη δολοφονία της από τον όχλο ή από ομάδες φανατικών μοναχών. Το μανιασμένο πλήθος την ξεγύμνωσε και τη πετροβόλησε μέχρι θανάτου, στη συνέχεια το πτώμα της διαμελίστηκε και κάηκε στη πυρά.

 

Ηθικός αυτουργός θεωρήθηκε ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας, Κύριλλος, ο οποίος είχε έρθει σε μεγάλη αντίθεση με τον Ρωμαίο Κυβερνήτη της Αιγύπτου και φιλικά διακείμενου προς την Υπατία, Ορέστη.

 

Ο φόνος της Υπατίας περιγράφεται στα γραπτά του χριστιανού ιστορικού του 5ου αιώνα Σωκράτη του Σχολαστικού ως εξής σε μετάφραση: "Όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την θαύμαζαν για την απλή ταπεινοφροσύνη του μυαλού της. Ωστόσο, πολλοί με πείσμα την ζήλευαν και επειδή συχνά συναντούσε και είχε μεγάλη οικειότητα με τον Ορέστη, ο λαός την κατηγόρησε ότι αυτή ήταν η αιτία που ο Επίσκοπος και ο Ορέστης δεν γινόταν φίλοι.

 

Με λίγα λόγια, ορισμένοι πεισματάρηδες και απερίσκεπτοι κοκορόμυαλοι με υποκινητή και αρχηγό τους τον Πέτρο, έναν οπαδό αυτής της Εκκλησίας, παρακολουθούσαν αυτή τη γυναίκα να επιστρέφει σπίτι της γυρνώντας από κάπου. Την κατέβασαν με τη βία από την άμαξά της, την μετέφεραν στην Εκκλησία που ονομαζόταν Caesarium, την γύμνωσαν εντελώς, της έσκισαν το δέρμα και έκοψαν τις σάρκες του σώματός της με κοφτερά κοχύλια μέχρι που ξεψύχησε, διαμέλισαν το σώμα της, έφεραν τα μέλη της σε ένα μέρος που ονομαζόταν Κίναρον και τα έκαψαν."

 

 

Πηγή http://sciencearchives.wordpress.com

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Νικος Αβραμης
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Επικαιρότητα
Επειγον επεξεγηση για τις μετεγγραφες
 καλησπερα θα ηθελα να μου εξηγησει καποιος τι γινεται με τις μετεγγραφες με τα οικονομικα κριτηρια....εμενα η σχολη μου εχει 292 εισακτεους αρα εγω διεκδικω 30 θεσεις....σε περιπτωση που παρω μια απο αυτες τις 30 υπαρχει περιπτωσει να μην με δεχθουν στο αντισοιχο τμημα της Αθηνα????
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Οι θεσεις είναι 29 ,η στρογγυλοποιηση γινεται προς τον πλησιεστερο ακεραιο.
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
Θα σε πάρουν εφόσον πληροίς τα κριτήρια.
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
anna
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Επικαιρότητα
exw pi8anothtes na parw thn metagrafh???????
 me 3.000 xiliades katakefalhn exw pi8anothtes na parw metagrafh gia to tei 8essalonikhs dioikhshs epixeirhsewn kateu8unsh marketing me ta oikonomika krithria?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελένη
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Επικαιρότητα
Μήπως ξέρετε εάν την αίτηση μετεγγραφής και τα δικαιολογητικά πρέπει να τα καταθέσουμε αυτοπροσώπως ή γίνεται να τα στείλουμε με courier ή συστημένα?
 Πώς θα γίνει η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών? Γνωρίζει κάποιος?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (2)
 Καλυτερα να υπαρχει παρουσια. Κατι μπορει να ζητηθει η να διευκρινισθεί
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Εννοείται ότι είναι καλύτερο να καταθέσει ο ίδιος ο φοιητητής την αίτηση. Σίγουρα όμως, λόγω ανωτέρας βίας, κάποιο εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσουν να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Άλλωστε όταν τα δικαιολογητικά είναι σωστά, δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

Οι κατ΄ εξουσιοδότηση διαδικασίες είναι πολύ κοινές.

Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (2)
 ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ? ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ¨? ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΛΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΕΧΤΟΥΝ  ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΤΕ ΑΣ ΠΑΜΕ ΑΥΤΟΠΟΡΟΣΩΠΟΣ.
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Και αν κάποιος, εσκεμμένα ή μη, δεν απέστειλε ένα δικαιολογητικό, πώς θα αποδειχθεί στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν σταλεί ταχυδρομικά? 
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
Τοτε παρε τηλ στη σχολη μετεγγραφης και ρωτα. Επισης ρωτα αν η βεβαιωση/πιστοποιητικο εγγραφης θελει πρωτοκολλο. Αν δεν εχει πανε σε ενα ΚΕΠ και θα στο περασουν εκεινη την ωρα 
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
 αυτοπροσωπος  η   με εξουσιοδοτημενο    ατομο
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΝΙΚΟΣ
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Διάφορα Θέματα
Σχετικά με εισαγωγή και μετεγγραφές αθλητών

 Γεια σας,πρώτη φορά γράφω σε αυτό το site,φέτος έδωσα πανελλήνιες και συμμετείχα σε αυτές ως μαθητής αλλά και ως αθλητής,υπάρχουν νέα σχετικά με την εισαγωγή των αθλητών? Επίσης θα έχουμε οι τρίτεκνοι αθλητές το δικαίωμα της μετεγγραφής?

Ευχαριστώ πολύ!

*ελπίζω να μην αδικηθούν οι 10% 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Έχει πλάκα γιατί τόσες μέρες που παρακολουθώ εσείς που θέλετε ιατρική και τα σύναφη ΠΟΤΕ δεν λέτε οτι θέλω ιατρική και εχω τόσα μόρια. Μούγκα στη στρούγκα είστε.. Έλεος ρε παιδιά πια με τη καχυποψία. Τα χαρτια ξέρετε έχουν σταλεί εδώ και 2 μήνες.. Το να μην λετε ο ενα με τον άλλον πόσα μόρια έχετε και τι σχολές έχετε, δεν προκειται να αλλάξει το αποτέλεσμα.. ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ είστε μερικοί..
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)

 Εγώ Πολιτικών Μηχανικών θέλω.. Για τις βάσεις τι λέτε; Πιστεύετε θα εκτοξευφθούν όπως στη γενική σειρά ή θα παραμείνουν σε σχετικά ίδια επίπεδα με πέρυσι; Νίκο τι να σου πω? Εγώ στο υπουργείο που μίλησα με μια υπάλληλο μόνο που δεν με έβρισε λέγοντας μου: Αφού σου είπα κοπέλα μου δεν γίνεται να πάρεις μετεγγραγή εαν η θεση που έχεις κατακτήσει είναι αυτή με την ειδική κατηγορια των αθλητών.. Εσύ Νίκο για ποια σχολή ενδιαφέρεσαι;


Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Στα ίδια με πέρσι δεν μπορεί γιατί φέτος τα παιδιά γράψανε καλύτερα. Ωστόσο δεν πιστεύω πως η αύξηση θα είναι τόσο μεγάλη όσο και της γενικής σειράς, γιατί εμείς σαν αθλητές δεν είχαμε το χρόνο να διαβάζουμε όπως οι άλλοι και επομένως δεν γίνεται να γράφουμε τόσο καλά. Γι αυτό άλλωστε και ανήκουμε σε ειδική κατηγορία υποψηφίων. Καλή επιτυχία σε όλους!!!
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Μακάρι, άντε να δούμε τι θα δούμε! Καλά αποτελέσματα να έχουμε και αν κάποιος εχει κάποιο νεότερο σχετικα με την ανακοινωση των βάσεων να μας ειδοποιήσει! :)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (2)
 Καλησπέρα Νίκο. Η πιθανότερη ημερομηνία αυτή τη στιγμή είναι η μεθεπόμενη εβδομάδα, δηλαδή απο 3-7 Νοεμβρίου. Δυστυχως για τις μετεγγραφες δεν σου εχω καλά νεα. Στο υπουργέιο μου είπαν οτι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουμε μετεγγραφή. Εσύ για ποια σχολή ενδιαφέρεσαι!
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Εγώ Ιατρική. Εσύ;
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ιολη ποσα μορια εχεις μετην προσαυξηση και ποια ιατρικη θελεις ;
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Έχω λίγο πάνω από 19000.Τι λες, έχω πιθανότητες; Εσύ για ποιά σχολή ενδιαφέρεσαι;
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΓΩ ΘΑ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΑΔΙΚΙΑ;
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Αδικια? Σε αντιθεση με τη δικη σας κατηγορια, η κατηγοριες τριτεκνων πολυτεκνων καταργηθηκαν και τη θεση τους πηραν οι μεταγραφες.. και εσεις θελετε ΚΑΙ μεταγραφη και ειδικη κατηγορια.αθλητων ?? Πριν καταργηθουν οι ειδικες κατ. τριτεκν - πολυτεκν.  μπορουσατε να μπειτε στις σχολες και με  αυτες και ως αθλητες???  Δε νομιζω οτι αυτο ειναι δικαιο.

Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
K.K.
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
«Ρεκόρ» μετεγγραφών στο ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά)

 http://www.esos.gr/sites/default/files/styles/slider/public/article-listing-images/tei-peiraia.jpg?itok=82VTQAR0

Tο αδιαχώρητο αναμένεται να δημιουργηθεί στο  ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά), καθώς ο αριθμός των φοιτητών που θα μετεγγραφεί είναι τριπλάσιος από τον αριθμό εισακτέων σε ένα τμήμα και διπλάσιο σε τρία. Συνολικά στο ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα θα μετεγγραφούν 1200 φοιτητές ενώ οι εισακτέοι ήταν 1.100 και ειδικότερα:

Α. Στο τμήμα Λογιστικής θα μετεγγραφούν 370 φοιτητές ενώ εισήχθησαν 120.

Β. Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων μετεγγράφονται 250 , ενώ εισήχθησαν 120 , και,

Γ. Στο Μηχανολογίας- Ηλεκτρολόγων μετεγγράφονται 360 , ενώ οι εισακτέοι είναι 180.


Πηγή: esos.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (2)
σιγουρα θα μετεγραφουν  ολοι  αυτοι     εφοσον δικαιουνται?
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Τα συνηθισμένα παιχνίδια των δημοσιογράφων, προφανώς λένε για τις αιτήσεις, αφού δεν έχουν ελέχθη τα δικαιολογητικά από τις σχολές, ιδιαίτερα των οικονομικών κριτηρίων που θα είναι πολύ λιγότεροι

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
 μεσα σε αυτους ειναι και με οικονομικα κριτηρια!!! κανονικα το υπουργειο πρεπει να βγαλει τα στοιχεια για ολες τις σχολες ανα κατηγορια!!!
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
αρχίζω να σκέφτομαι μήπως αυτά τα ξαφνικά δημοσιεύματα είναι κατευθυνόμενα, ο Λοβέρδος είχε πεί μετά το κλείσιμο της εφαρμογής (που είχε τα στοιχεία) οτι δεν υπάεχει σημαντικό πρόβλημα  σε κάποια σχολή, και οτι όσοι έχουν σωστά δικαιολογητικά θα πάρουν την μεταγγραφή, είναι ντροπή να παίζουν με την αγωνία τόσων ανθρώπων
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΕΛ/ΑΣ
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2015 Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ.
K.Κουτρουμπελη αν και πολύ νωρίς ακόμη,μήπως γνωρίζετε κάτι όσον αφορά το πόσα άτομα θα πάρει φέτος η Αστυνομία? Θα είναι πάλι τα ίδια όπως πέρσυ? 250 Αστυφύλακες και 40 Αξιωματικοί? Η δική σας προσωπική εκτίμηση ποιά είναι?

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Η εκτίμησή μου είναι πως κινηθούμε πάνω - κάτω στους ίδιους αριθμούς.
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Ποσο κατω πια κ.Κουτρουμπελη? Λιγοτερο κι απο 250???
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Θανασης Ιωαννου
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014
Επικαιρότητα
Κυριε Κουτρουμπελη σας παρακαλω απαντηστε μου!Εχω προβλημα με την διαδικασια της μεταγραφης!
Κυριε Κουτρουμπελη εκανα αιτηση για την μεταγραφη αλλα δεν την εκτυπωσα!Μαλιστα οπως και πολλα αλλα παιδια δεν μπορουσα να την αποθηκευσω!Πιστευα οτι το συστημα θα παραμεινει ανοιχτο για να εκτυπωνουμε τις αιτησεις αλλα τελικα εκλεισε!Γνωριζετε τι μπορω να κανω?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Θανάση, πριν δύο ημέρες, ο κος Κουτρουμπέλης είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει πάλι το σύστημα για τυχόν διορθώσεις. Αν γίνει αυτό, θα μπορέσεις να εκτυπώσεις την αίτησή σου.'

Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να απευθυνθείς στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σου. 

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 και η αλλη απορια, λεει αριθμο αιτησεων 12916

ενω υπαρχει αριθ πρωτοκ πανω απο 13000 

Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
Την τελευταία μέρα έκανες την αίτηση?Γιατί εγώ την εκτύπωσα και όσες μέρες ήταν ανοιχτό το σύστημα μπορούσες όντως να την εκτυπώνεις.Το ξέρω γιατί ξαναμπήκα πολλές φορές.(Μπορύσες δηλαδή να την εκτυπώσεις όσες φορές θέλεις) Οταν την έκανες σίγουρα είδες αριθμό πρωτοκόλου? 
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 8 από 6333 (63326 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
7
8
9
10
6331
6332
6333
Επόμενο