Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
open read here viagra soft how to take
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
click here signs of infidelity catch a cheat
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
online affair my wife cheated women will cheat
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
cheap abortion pill abortion by pill pregnancy in weeks
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
cheat on husband riaservicesblog.net unfaithful husbands
abortion clinic in new york how can i have an abortion pregnancy help
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
my husband cheated site why do wifes cheat
hot sex stories of tamilnadu read interacial sex stories 1950 s
how abortions are performed click why abortion is wrong
tween girls tribb sex stories blog.rewardsrunner.com free malayalam hot sex stories
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
walgreens printing coupons free coupons online walgreens new prescription coupon
walgreen coupon code photo blog.ladymaggie.com walgreens coupons for prints
walgreens photo online coupon walgreens coupons in store free pharmacy discount card
viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutadoctorprescription1.com viagra 100 mg
rite aid drug stores rite aid online coupons rite aid store survey
levitra pill site deltasone 10mg
drug coupon card modelosguayaquil.com prescription drugs discount cards
free prescription cards click free prescription drug cards
discount coupons for viagra interview-questions.sumedh.in discount coupon for viagra
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Οι σπουδές Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου χαρακτηρίζονται από μία σειρά δυνατοτήτων που δίνονται στους φοιτητές για να εξοικειωθούν με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και με τις εφαρμογές της γνώσης που η επιστήμη αυτή έχει “παράγει” και συνεχίζει να “παράγει”. Κατά κύριο λόγο, οι δυνατότητες αυτές δίνονται μέσα από το περιεχόμενο αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς αυτό να εξαντλεί τις πηγές μάθησης για τους φοιτητές. Τα Σεμινάρια προσφέρονται σε φοιτητές από το 5ο εξάμηνο και πάνω, είναι ολιγομελή και στόχο έχουν την εις βάθος μελέτη θεματικών που επιλέγονται από κοινού και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εκπόνηση της διπλωματικής τους.
Τα Εργαστήρια του Τμήματος παρέχουν μία ακόμη δυνατότητα άσκησης των φοιτητών στην επιστημονική έρευνα και στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Πρακτική Άσκηση με εποπτεία τόσο από στελέχη του χώρου όπου λαμβάνει χώρα, όσο και από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δίνει μία, ακόμη, δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από την μοναδικότητα της εμπειρίας του κάθε φοιτητή.
Επιπλέον, στα Ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος δίνεται η ευκαιρία εξοικείωσης με τη διαδικασία διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, την δόμηση “εργαλείων” για την συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων κλπ. Τέλος, η επιστημονική συνεργασία μελών ΔΕΠ του Τμήματος με διάφορους φορείς, όπως Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και η συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο παρέχει άλλη μία πηγή ενημέρωσης των φοιτητών για τις δυνατότητες που έχουν σήμερα οι Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας να συμμετέχουν υπό διάφορες μορφές, στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι απαιτητικό διότι
α) οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία 66 μαθήματα,
β) τα 42 από αυτά είναι υποχρεωτικά, και
γ) τα υπόλοιπα 24 μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα σε καθεμία από τέσσερις θεματικές ενότητες για να συμπληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων που πρέπει να πάρουν οι φοιτητές από καθεμία θεματική ενότητα.
 
Τονίζεται ότι οι θεματικές ενότητες βασίζονται στις ίδιες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Ψυχολογικής Επιστήμης και διαφέρουν μόνον ως προς τις μεταβλητές στις οποίες η καθεμία ενότητα “ρίχνει” το κέντρο βάρους. Ο συνδυασμός των υποχρεωτικών μαθημάτων με τα μαθήματα επιλογής δημιουργούν μια ισομερή κατανομή των κύριων θεματικών ενοτήτων της Ψυχολογικής Επιστήμης. Με αυτήν την έννοια, οι θεματικές ενότητες νοούνται ως αναπόσπαστα μέρη μίας μεγαλύτερης θεματικής ενότητας που είναι η Ψυχολογική Επιστήμη. Αυτή η δομή και κατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών διασφαλίζει την ταυτότητα του γενικού πτυχίου και είναι σύμφωνη με την διεθνή πρακτική τετραετών προπτυχιακών σπουδών στην Ψυχολογία.
Ακόμη και η Πρακτική Άσκηση που υλοποιείται σε χώρους με συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα, αλλά και η Διπλωματική Εργασία που έχει συγκεκριμένη θεματική, υπό καμία έννοια δεν δηλώνουν “κατεύθυνση” ή “ειδίκευση”. Η επιλογή χώρου για Πρακτική Άσκηση και η επιλογή θέματος για την Διπλωματική Εργασία δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εκφράσουν το ενδιαφέρον ή την περιέργειά τους για έναν από τους κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης αλλά και στην μία περίπτωση και στην άλλη η επίδοση των φοιτητών κρίνεται με βάση το επίπεδο ανάπτυξης επιστημονικής σκέψης και επαγγελματικότητας της παρουσίας τους άσχετα από τον χώρο ή το θέμα.
Η λογική της απόφασης του Τμήματος να δημιουργήσει Πρόγραμμα Σπουδών που διασφαλίζει την ταυτότητα του γενικού πτυχίου στην Ψυχολογία, παρότι είναι ανεξάρτητη από θέματα που αφορούν άμεσα την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων (με την έννοια ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι επαγγελματική σχολή) είναι σύμφωνη με την λογική της νομοθεσίας περί Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου μετά τη λήψη πτυχίου τετραετών σπουδών στην Ψυχολογία. Τα Εργαστήρια Του Τμήματος Ιδιαίτερα σημαντική για την ικανοποίηση των διδακτικών αλλά και των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, είναι η λειτουργία των Εργαστηρίων.
Η Ψυχολογική Επιστήμη είναι εργαστηριακή επιστήμη υπό την στενή και υπό την ευρεία έννοια. Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις που διαμορφώνονται με βάση τις θεωρητικές θέσεις (ή ακόμη και με την επισήμανση φαινομένων) περί της φύσης της σχέσης “Οργανισμού” και “Περιβάλλοντος” ή “Πλαισίου” δοκιμάζονται με τα διάφορα υποδείγματα και “εργαλεία” της επιστημονικής μεθόδου, δηλαδή, με την “παρέμβαση” του ψυχολόγου ερευνητή. Το 35% των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι μαθήματα εργαστηριακών ασκήσεων και μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας στην Ψυχολογία. Αλλά και το περιεχόμενο των υπολοίπων μαθημάτων (η λεγόμενη “ύλη”) αποτελείται κυρίως από σειρά άρθρων δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου τελούν υπό ίδρυση (αναμένεται η δημοσίευση τους στο ΦΕΚ) δύο εργαστήρια: το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας (Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας) και το Εργαστήριο Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας (Τομέας Γενικής Ψυχολογίας).
Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό των Εργαστηρίων, αποστολή τους είναι:
α) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου,
β) η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η διεξαγωγή διακλαδικής και διεπιστημονικής έρευνας από ερευνητές των κλάδων της Ψυχολογίας καθώς και ερευνητών των Κοινωνικών και των Θετικών Επιστημών,
γ) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για την επιστημονική πρόοδο των Εργαστηρίων,
δ) η παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή σεμιναρίων ή προγραμματισμένων σε ετήσια βάση διαλέξεων συναφών προς τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου,
ε) η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας,
στ) η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νόμιμης μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (Α’ 53).Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων (Η/Υ, λογισμικά προγράμματα, όργανα) αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα.
 
Η Πρακτικη Ασκηση
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του τέταρτου έτους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δηλαδή, επιδοτούμενο. Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, από την αρχή της λειτουργίας του το 1997, είναι η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Σουλτάνα Μαντόγλου.
Τα τελευταία τρία χρόνια 270 φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε περίπου 40 διαφορετικούς φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών. Όπως προαναφέρθηκε, πρωτεύων στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να επισημάνουν, να προβληματιστούν αλλά και να αμφισβητήσουν και αναθεωρήσουν θέσεις και προσεγγίσεις που διδάχτηκαν δημιουργώντας έτσι την βάση για την ανάπτυξη των δικών τους θέσεων σχετικά με την παρουσία της Ψυχολογικής Επιστήμης στην Κοινωνία.
Δευτερεύοντες, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι οι στόχοι της ανάπτυξης επαγγελματικότητας (π.χ. συνοχή και συνέπεια), της ενημέρωσης των φορέων για τις δυνατότητες εφαρμογής των γνώσεων της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και της ενημέρωσης του Τμήματος για τις ανάγκες στον χώρο της αγοράς εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους και δημιουργούν δυνατότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία. Η αμφίδρομη αυτή ενημέρωση έχει την έννοια της παρέμβασης, την έννοια της θετικής δράσης στη διαμόρφωση των αναγκών στην αγορά εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους. Η επίτευξη των στόχων αυτών διευκολύνεται ή / και διασφαλίζεται από το σύστημα εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης που επιτελείται από δύο επόπτες, έναν στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές και έναν στο Τμήμα, δηλαδή, ένα μέλος ΔΕΠ.
 
Η Διπλωματικη Εργασια
Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Διπλωματική Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές. Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή / και μεθοδολογικό επίπεδο Το Τμήμα αποτελείται από δύο τομείς:
α) τον τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας που περιλαμβάνει τα αντικείμενα κοινωνικής, πειραματικής, γνωστικής, αναπτυξιακής ψυχολογίας, ψυχοφυσιολογίας, νευροψυχολογίας (νευροεπιστήμες) και στατιστικής και συντονίζει τα θεωρητικά μαθήματα των παραπάνω κλάδων καθώς και τα μαθήματα των εφαρμογών τους,
β) τον τομέα Γενικής Ψυχολογίας που περιλαμβάνει τα αντικείμενα της κλινικής ψυχολογίας, της εγκληματολογικής ψυχολογίας και συντονίζει τα θεωρητικά μαθήματα αυτών των κλάδων καθώς και τα μαθήματα των εφαρμογών τους.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
 
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
 
Πάντειο Αθηνών
1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
click here redirect women cheat on their husbands
women who cheated signs of unfaithful husband read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how to catch a cheat go online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
women love to cheat when women cheat online
abortion pill bleeding misoprostol for abortion abortion paperwork
symptoms of chlamydia in throat signs of chlamydia in women chlamydia test
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
how hiv is transmitted open effects of hiv/aids
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
percent of women that cheat open women that cheat on their husbands
wives cheat why men have affairs women who love to cheat
hot sex stories of tamilnadu read interacial sex stories 1950 s
dating a married woman go why married men cheat
walgreen prescription coupon read walgreens online promo code
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
walgreen coupon code photo free rx coupons walgreens coupons for prints
android spy sms sms spy spyware cell phone
drug coupon link viagra online coupon
photo prints walgreens site walgreens photo promo codes
free drug coupons link rx prescription coupons
prescription discount card mealmixer.com viagra coupon pfizer
temovate sharpcoders.org zithromax 250mg
viagra online coupon factus.dk discount prescription coupons
free prescription drug discount card site viagra coupon card
free prescription cards prescription drugs discount cards free prescription drug cards
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στην ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker Ψυχολόγοι
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
website viagra softgels viagra superactive canadian
link husband watches wife cheat married cheat
women who cheat on their husband cheat husband women affair
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
website open why women cheat on men they love
medication abortion procedure abortion in first trimester abortion methods
women who cheat on their husband click my wife emotionally cheated on me
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
i had a dream that my boyfriend cheated on me click i cheated on my boyfriend with a black guy
women cheat on their husbands robertsuk.com my husband cheated with a man
women who cheated click women who cheat on their husband
hot sex stories of tamilnadu read interacial sex stories 1950 s
desi sex stories scottdangelo.com adult baby stories
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat
abortion clinics in milwaukee site dilation and curettage hysteroscopy
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
free drug coupons link rx prescription coupons
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
abortion clinics in chicago the morning after pill how late can you get an abortion
rifaximin site cipro 250mg
coupon for prescriptions blog.alpacanation.com coupon prescription
free prescription drug cards viagra sample coupon free coupon for viagra
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Αλίκη
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Τμήμα ψυχολογίας
 Είμαι μαθήτρια Β' λυκείου και θέλω να ρωτήσω...Για ψυχολογία μόνο από θεωρητική κατεύθυνση μπορείς να πας;Και επίσης το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων του Πάντειου (για τμήμα ψυχολογίας μιλάμε πάντα) ποιό είναι;Με αυτό εννοώ δηλαδή ότι το μάθημα είναι 6 ώρες την ημέρα για 3 μέρες την εβδομάδα;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
rite aid online coupon walgreens coupon printable discount prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 172 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Σχόλια (0)

 Στην Ψυχολογία κατευθύνεσαι μόνο από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Όσον αφορά στα πρόγραμμα σπουδών το πρόγραμμα δεν είναι στάνταρ και δεν έχει τη σχολική φιλοσοφία, Μπορεί δηλ. τη μια μέρα να έχεις τρίωρο και την άλλη επτάωρο και μάλιστα με μη συνεχόμενες ώρες.

Υποβλήθηκε πριν από 171 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 Δόξα Τω Θεω ίντερνετ έχεις, πάτα στο γκουγκλ ψυχολογία παντείου και δες τα! ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙ !!!
Υποβλήθηκε πριν από 171 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 μονο απο θεωρητική..πιστεύω ότι ειναι νωρις ακομα για να κοιτας το πρόγραμμα σπουδων..επικεντρωσου στο διαβασμα σου και εχει ο Θεος!
Υποβλήθηκε πριν από 171 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αφροδιτη
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μετεγγραφη για Παντειο
Ειμαι φοιτητρια ψυχολογιας στο Ρεθυμνο και σκεφτομαι να κανω μετεγγραφη. Πολλοι μου λενε οτι στο Παντειο ειναι πολυ θεωρητικα τα μαθηματα ενω στο τμημα του Ρεθυμνου οχι. Δεν ξερω κατα ποσο ισχυει αυτο και αν εχει καθολου σημασια. Απλα σε περιπτωση που παρω τη μετεγγραφη δεν ξερω τι να κανω. Να τη δεχτω ή οχι;
adult dog sex stories read incest nifty sex stories
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 209 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Σχόλια (0)

Είμαι μαθήτρια Β' λυκείου και θέλω να ρωτήσω...Για ψυχολογία μόνο από θεωρητική κατεύθυνση μπορείς να πας;Και επίσης το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων του Πάντειου (για τμήμα ψυχολογίας μιλάμε πάντα) ποιό είναι;Με αυτό εννοώ δηλαδή ότι το μάθημα είναι 6 ώρες την ημέρα για 3 μέρες την εβδομάδα;Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 172 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (1)

Μια χαρά τμήμα είναι η Ψυχολογία του Παντείου. 

Στη θέση σου θα δεχόμουν τη μετεγγραφή χωρίς δεύτερη σκέψη.

Το καλοκαίρι είχα κάνει μία έρευνα στους οδηγούς σπουδών του ΕΚΠΑ και του Παντείου γιατί θα δώσω κατατακτήριες τον Δεκέμβριο στην Ψυχολογία (απόφοιτη ΦΠΨ ΕΚΠΑ) και πράγματι βρήκα αρκετές διαφορές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μειονεκτεί το Πάντειο έναντι του ΕΚΠΑ, απλά υπάρχουν διαφορές στα προγράμματα σπουδών.

Κατά τη γνώμη μου πάντα, η σειρά είναι ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πάντειο και Ρέθυμνο. 

Καλύ τύχη σε ό,τι και αν αποφασίσεις! 

 

Υποβλήθηκε πριν από 209 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
Σε ευχαριστω πολυ! 
Υποβλήθηκε πριν από 209 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
Nα ΄σαι καλά! Καλή συνέχεια στις σπουδές σου!
Υποβλήθηκε πριν από 209 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ντινα
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
σπουδες ψυχολογια
γεια σας! θα ηθελα να ρωτησω για να ασχοληθω με την παιδοψυχολογια ή την  συμβουλευτκη για παιδια προς τα που πρεπει να κατευθυνθω.? Έχω τελειωσει φ.π.ψ. με κατευθυνση ψυχολογια. σκεφτομαι να δωσω κατακτηριες για ψυχολογια για αρχη .. μηπως ξερετε καποιο μεταπτυχιακο ωστε να κατατοπιστω καλυτερα με βαση αυτο τον τομεα? η καποιο που να μου δινει καποιο δικαιωμα εχοντας τελειωσει μονο το φπψ να μπορεσω να ασχοληθω με κατι αναλογα με παιδια?
erotic stories sex stories sex change stories bdsm gay sex stories
why some women cheat dating a married man why married men cheat
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
dating site for married people read reasons people cheat
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 210 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Σχόλια (0)

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 

Υποβλήθηκε πριν από 209 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Μαρια
Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
.
 Ειμαι μαθητρια πλεον της Β Λυκειου, σε ενα πολυ καλο σχολειο και ειμαι πολυ περιφανη που πηγαινω σε αυτον μεχρι πριν 1 μηνα δεν ειχα ιδεα τι θα κανω αλλα πατνα μαρεσε η Ψυχολογια. Οι γονεις μου εχουν τελειως διαφορετικη γνωμη θεωρουν πως δεν θα τα καταφερω γενικα στο σχολειο μου και πιστευουν οτι ουτε στις πανελληνιες. Καθε φορε που τους  λεω οτι με ενδιαφερει η ψυχολογια δεν μου λενε τιποτα απλα ενα κατσε διαβασε Ειμαι μαθητρια γυρω στο 17 .. Τελος παντων στοχος μου ειναι να περασω σε ενα αρκετα καλο πανεπηστιμιο στην Αγγλια μεσω του γενικου λυκειου.
Δεν ξερω που να επιντρωθω εννοω σε ποια μαθηματα για να τα καταφερω
Ευχαριστω εκ των προτερων!!
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 252 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ιωάννα κ.
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Εκληματολογικη ψυχολογια

 Γεια σας! Θα ήθελα να ρωτησω κάτι...υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο στν Ελλάδα που να προσφέρει μεταπτυχιακό στην εκληματολογικη ψυχολογία? Θέλω πολύ να ασχολήθω...είμαι μαθήτρια λυκείου κ θ ήθελα αφού τελειώσω τη σχολή μ, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο τα ελλαδας, να ασχολήθω με αυτόν τη κλάδο τς ψυχολογίας..

Αν ξέρει κάποιος.. Μπορεί ν  με βοηθήσει παρακαλώ?

Ευχαριστώ πολύ! 

best spy phone apps go spy to mobile download
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
rite aid online coupon techgirls.com.br discount prescription coupons
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use
free coupons printable f6finserve.com discount prescriptions

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
Για εγκληματολογικη ψυχολογια δεν γνωριζω ουτε εχω ακουσει κατι.Παντως το Παντειο Πανεπιστημιο παρεχει υποτροφια καθε χρονο σε 15 μαθητες για μεταπτυχιακο στην εγκληματολογια.Ειναι δυσκολο βεβαια να εισαι μεσα στους 15 καθως συνηθως δηλωνουν 250-260 ατομα καθε χρονο.
Υποβλήθηκε πριν από 304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 κατσε και διαβασε πρωτα να περασεις και μετα θα εχεις ολο το χρονο να μαθεις αυτα που θελεις
Υποβλήθηκε πριν από 304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ιωάννα Διονυσοπούλου
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
κατατακτηριες
 Γεια σας!!! Ενδιαφέρομαι να δώσω κατατακτήριες το Δεκέμβρη και θα ήθελα να ρωτήσω αν όλα αυτα τα βιβλία πρέπει να τα διαβάσουμε η αν πρεπει να επιλέξουμε ένα από αυτά!! Είναι 13 βιβλία για το πρώτο μάθημα, 7 γιαα το δεύτερο και 6 για το τρίτο.
medical abortion procedure site illegal abortion
men and women go meet and cheat
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
erotic stories sex stories open bdsm gay sex stories
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 306 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Σχόλια (0)

 Τελικά κατάφερες να μπεις στο τμήμα;

Σε ρωτάω γιατί κι εγώ ενδιαφέρομαι.

Υποβλήθηκε πριν από 44 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Κωνσταντίνα
Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μια μικρή βοήθεια!

 Γεια σας :) Μόλις τελείωσα την Α' Λυκείου και ακόμη δυσκολεύομαι ως προς πια κατευθυνση θα πρέπει να δηλώσω. Είμαι εξίσου καλή και στα θεωρητικά και στα θετικά, με ελκύουν το ίδιο οι επιστημονικοί κλαδοι που αντιπροσωπευουν, όμως έχω αμφιβολίες. Αφενός, τα θεωρητικά μου βγαινουν με μεγαλη φυσικοτητα, ωστοσο δε θελω να περασω σε μια σχολη που θα εχει αποκλειστικα θεωρητικο υποβαθρο. Αφετερου, ενω τα πηγαινω πολυ καλα στα θετικα, φοβαμαι μηπως οι αντιστοιχες σπουδες ειναι πολυ "ψυχρες". Σκεφτομαι για ψυχιατρικη ή νευρολογια, όμως μου αρεσει και η προοπτικη της ψυχολογίας και εχω πραγματικα πελαγώσει...

Ευχαριστώ προκαταβολικά! 

pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
men and women go meet and cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 307 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)

Σου μιλάω από προσωπική πείρα (απλά παραθέτω την άποψη μου): Πρέπει να σκεφτείς τι σου αρέσει πραγματικά κι αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι έτυχες να είσαι καλή σε κάτι. Να επιλέξεις κάτι - που έστω και τώρα- νομίζεις ότι θα σε γεμίζει.. Και στη θετική κατεύθυνση δεν υπαρχει μόνο η Ι ατρική , όπως αντίστοιχα στη θεωρητική δεν υπάρχουν μόνο νομική και ψυχολογία. Διεύρυνε τους ορίζοντες σου, ψάξε, ενημερώσου και εν τέλει ρώτα ΠΡΩΤΑ ΕΣΕΝΑ τι είναι αυτό που θα μπορούσε να σου αρέσει. :)

 

Υποβλήθηκε πριν από 307 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστώ πολύ! :)
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 287 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ριζ.
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Αφροδιτη
Γεια σας!Φετος τελειωσα τις πανελληνιες και ηρθε η στιγμη που θα πρεπει να συμπληρωσω το μηχανογραφικο μου....αλλα εχω ενδοιασμους.....τα μορια μου ειναι 17.800 που σημαινει οτι απο τις σχολες που ενδιαφερομαι πιανω παιδαγωγικο δημοτικης αθηνας,εργοθεραπεια αθηνας και ψυχολογια αθηνας(με τη προοπτικη να κατεβει 400 μορια).Το ερωτημα μου ειναι τι να βαλω πρωτη επιλογη; δασκαλα ειναι αυτο που μου αρεσει περισσοτερο απ'ολα και παντα ηθελα αλλα με το μεγαλυερο αγχος για μετεπειτα απορροφηση,και μετα ψυχολογια-εργοθεραπεια τα οποια απο οσο γνωριζω εχουν πολυ καλη αποκατασταση και με εμδιαφερουν μεν,λιγοτερο δε! εσεις τι λετε να επιλεξω πρωτο; μηπως θα μπορουσα με καποιο τροπο να συνδυασω καποιες απο αυτες τις σχολες με μεταπτυχιακο; Ευχαριστω εκ των προτερων!
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
why do men cheat on their girlfriends faithwalker.org did my girlfriend cheated on me
dating for married read wifes who cheat
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use
dating site for married people site reasons people cheat
viagra free sample coupons link free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 335 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 να κανεις αυτο που σου αρεσει περισσοτερο ακολουθησε την μεγαλη σου αγαπη που οπως ειχες αναφερει ειναι το παιδαγωγικο δημοτιης εκπαιδευσης χωρις να σκεφτεσαι προτιστως την επαγγελματικη σου αποκατασταση!!σκοποσ ειναι το επαγγελμα που θα διαλεξεις να το αγαπας γιατι ν δν αγαπας και δεν σε ενδιαφερει ο καλαδοσ που διαλεξεσ να φοιτησεισ δεν θα βρεις ποτε δουλεια ειτε διανυοντα την σημερινή εποχη στη χωρα μασ που η απορροφηση των αποφοιτων αει ειναι μηδαμινή ειτε σε ευνοικες συνθηκες!!!ακολουθησε την καρδια σου και θα σε ογηγησει θελω να πστευω στο σωστο δρομο!!τωρα οσον αφορα τα μεταπτυχιακα μπορεις αφου τελειωσεισ  την σχολη σου (παιδαγωγικο) να κανεις ενα μεταπτυχιακο στη πιδοψυχολογια,σχολικη ψυχολογια,παιδια με ειδικες αναγκες κτλπ μπορεις να τα συνδυάσεις ευκολα καθως η ψυχολογια υπαγεται σε ολους τους επιστημονικους κλαδους!!! θεληση να εχεις και ολα θα γινουν!!!! 
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 322 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
athens
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Katatakthries

 Geia saas tha ithela na dokimasw na dsw katatakthries ton dekemvrio kai eida ta mathimata kai th vivliografia pou ta sunodevoun

kai tha ithela na sws rwthsw ean tha prepei ola ayta ta vivlia na ta agorasw gia na diavasw monh mou h ean

me symferei kalutera na paw se kapoio frontisthrio 

pregnancy medications pregnancy problems termination pregnancy pill
my ex cheated on me site my husband cheated on me blog
walgreen coupon code photo thepathlight.net rite aid krazy coupon lady
cipro 500mg twice a day http://ciprofloxacin500mgantibiotics.com ciprofloxacin use
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 396 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
 Να τα βρεις και να τα διαβάσεις μόνη σου (υπάρχουν και στη βιβλιοθήκη) και στη συνέχεια να κάνεις κάποια συμπληρωματικά μαθήματα με καθηγητές για επίλυση αποριών και επανάληψη.
Υποβλήθηκε πριν από 396 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Φαιη
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΛΛΗΜΑ

 Ειμαι μαθητρια της Β Λυκειου και προκειται να δωσω Πανελληνιες σε ενα χρονο.Θελω οσο τιποτα αλλο να γινω ψυχολογος ομως οι συγγενεις μου κανουν τα αδυνατα  δυνατα για να με αποτρεψουν.Mου λενε οτι πρεπει να παω στην Νομικη γιατι εχει σιγουρη επαγγελματικη αποκατασταση αλλα και επειδη ειμαι πολυ καλη μαθητρια.Η ψυχολογια για μενα ειναι ονειρο ζωης και οχι μοδα.Ομως η επιθυμια μου αυτη δεν ειναι αρκετη για να τους αλλαξει γνωμη.Πιστευουν οτι δεν εχει  επαγγελματικη αποκατασταση η ψυχολογια.Εγω ομως ειμαι της αποψης οτι αν καποιος θελει κατι πολυ θα τα καταφερει.Ειμαι απελπισμενη και δεν ξερω τι να κανω....Θα το εκτιμουσα αν καποιος μου εδινε καποια ικανοποιητικη απαντηση...Ευχαριστω εκ των προτερων..... 

medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 410 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
Επίσης αυτό περι "σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης" από τη Νομική είναι επιχείρημα άλλων εποχών.
Όσοι πηγαίνουν Ιατρικές/Νομικές/Πολυτεχνεία με την προοπτική της σίγουρης αποκατάστασης και με κοσμοθεωρία που ταιριάζει στην Ελλάδα των 90's θα τα βρουν σκούρα.

Κάνε αυτό που σου αρέσει. Μην αφήσεις τρίτους με επιχειρήματα άλλων εποχών να επηρεάσουν το μέλλον σου. Η Νομική είναι μια σχολή που προβληματίζει ακόμα και παιδιά που την έβαλαν πρώτη επιλογή, από άποψη ενδιαφέροντος. Αν δε σου κάνει "κλικ" θα την βαρεθείς πολύ γρήγορα και θα σου μείνει μονάχα η παρηγοριά μιας δήθεν σίγουρης αποκατάστασης απο τους γονείς σου.
medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 410 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
Θα συμφωνησω με τα 2 προηγουμενα σχολια.Πρεπει να ακολουθησεις αυτο που αγαπας.Ποιος σου ειπε οτι δεν μπορεις να εχεις μια σωστη επαγγελματικη αποκατασταση με την δουλεια που αγαπας;το ακριβως αντιθετο!Εγω προσωπικα πιστευω οτι οσο σου τα λενε τοσο πρεπει να πεισμωνεις και να μην ξεχνας ποτε ποσο αγαπας αυτο που θες να ξεκινησεις.
Υποβλήθηκε πριν από 410 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
 Προσωπικα να κανεις αυτο που θελεις εσυ αν σου αρεσει τοσο πολυ η ψυχολογια. Αν επιλεξεις νομικη πιστευω αργα η γρηγορα θα το μετανιωσεις απο την στιγμη που δεν σου αρεσει,οποτε ειμαι της αποψης ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ !!!!
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 410 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)

 Φαίη, προοπτική έχει αυτό που σου αρέσει και σου ταιριάζει και σε καμιά περίπτωση δεν συσχετίζεται με "μαγικές" λύσεις έξω από εμάς (εκτός και αν υπάρχει κάτι έτοιμο από πλευράς απασχόλησης, οπότε το σταθμίζεις ανάλογα).

Ο τρόπος που μιλάς δείχνει πως είσαι συνειδητοποιημένη, ωστόσο μελέτησε αν θέλεις τα προγράμματα σπουδών των σχετικών σχολών, διάβασε και τη μονογραφία επαγγέλματος στο edu4u και αν δεν έχεις αλλάξει γνώμη, τότε νομίζω πως θα πρέπει να επιμείνεις στο δρόμο που χάραξες, μέχρι να τα καταφέρεις. 

Υποβλήθηκε πριν από 410 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Σελίδα 1 από 4 (34 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
Επόμενο