Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Μαΐου 2012
Διάφορα Θέματα
Το σταυρόλεξο των ειδικών κατηγοριών: 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για τις επιλογές τους
 
1 Ποιοι εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης κωδικού ασφαλείας ή υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις;
Εξαιρούνται i) όσοι μαθητές της τελευταίας τάξης δεν συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά θα αποκτήσουν το απολυτήριό τους ενδοσχολικά (για οποιονδήποτε λόγο) και ii) οι υποψήφιοι για το 5% των θέσεων (υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις) που έχουν επιλέξει να μη συμμετέχουν σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους οποίους η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού υπολογίζεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου.
 
2 Πόσες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος;
Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μόνο μία από τις τρεις περιπτώσεις - πολυτέκνων, τριτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων. Ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αποφασίσει τι θα επιλέξει, μπορεί να λάβει υπόψη τον αριθμό των επιπλέον θέσεων ανά περίπτωση που έχουν ανακοινωθεί για κάθε σχολή.
 
3 Ενας υποψήφιος μπορεί και πότε να αλλάξει την ειδική του περίπτωση, αν υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές περιπτώσεις;
Στην ορισθείσα κατά παράταση προθεσμία, 6 - 22/6/2012, ο υποψήφιος κατόπιν αίτησής του μπορεί να αλλάξει ειδική περίπτωση με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Εάν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίων σε κάποια από τις άλλες ειδικές περιπτώσεις, τότε η σχετική τροποποιητική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.
 
4 Αν καθυστερεί η έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών για την ένταξη του υποψηφίου στις ειδικές περιπτώσεις, πώς θα λογίζεται εμπρόθεσμος;
Σε αυτή την περίπτωση, στην προθεσμία που έχει οριστεί ο υποψήφιος υποβάλλει μαζί με την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρει τον λόγο της μη συνυποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία όμως οφείλει να προσκομίσει μόλις παραλάβει. Η σχετική αίτηση πρωτοκολλείται στο σχολείο και παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, οπότε θα μπορέσει να γίνει και η ηλεκτρονική κατηγοριοποίηση του υποψηφίου σε ειδική περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονική κατηγοριοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.
 
5 Μπορεί στα σχολεία να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση;
Εφόσον το πρόσωπο που συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ενώπιον του διευθυντή Σχολείου και παρουσιάζει πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (π.χ., αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης), είναι δυνατή η θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης για το γνήσιο της υπογραφής από τον διευθυντή.
 
6 Υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής μετά την επιτυχία μου σε κάποιο εκπαιδευτικό Ιδρυμα;
Οχι, δεν πραγματοποιούνται πλέον μετεγγραφές με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχουν καταργηθεί (άρθρο 60 Ν. 3966/11). Ανεξάρτητα λοιπόν αν κάποιος έχει επιτύχει την εισαγωγή του σε κάποια σχολή, ως υπαγόμενος ή μη σε κάποια ειδική περίπτωση δεν μπορεί να μετεγγραφεί.
 
7 Χωρίς πιστοποιητικό ΑΣΠΕ είναι δυνατή η ένταξη στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων;
Οχι, το πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην αντίστοιχη ειδική περίπτωση, μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 
8 Υπάρχει ηλικιακό όριο για τους τρίτεκνους;
Οχι, δεν υπάρχει ηλικιακή διάκριση για τα τρίτεκνα τέκνα και τα αδέλφια τους.
 
9 Η οικογενειακή κατάσταση παίζει ρόλο στους τρίτεκνους;
Οχι, η ένταξη στην κατηγορία των τριτέκνων είναι ανεξάρτητη από την οικογενειακή κατάσταση των τέκνων και των αδελφών τους (π.χ., άγαμοι ή έγγαμοι).
 
10 Παίζει ρόλο σε ποια υποπερίπτωση των κοινωνικών κριτηρίων υπάγεται ο υποψήφιος για την επιτυχία του σε κάποια σχολή;
Οχι, οι θέσεις κοινωνικών κριτηρίων είναι ενιαίες για όλες τις υποπεριπτώσεις (π.χ., σπουδάζων/ουσα αδελφός/ή, ορφανός/ή, πολύδυμα τέκνα, θέματα υγείας συγγενών). Ετσι, αν κάποιος υποψήφιος εμπίπτει σε δύο υποπεριπτώσεις των κοινωνικών κριτηρίων, επιλέγει μόνο μία, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, γνωρίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοι των κοινωνικών κριτηρίων διεκδικούν συνολικά τις ίδιες θέσεις των κοινωνικών κριτηρίων.
 
11 Υποψήφιος με αδελφό/ή ενεργό φοιτητή/τρια θα περάσει/φοιτήσει οπωσδήποτε σε σχολή της πόλης όπου φοιτά ο/η αδελφός/ή;
Οχι οπωσδήποτε. Αυτό εξαρτάται από τη βαθμολογία του και τη βάση μορίων, όπως θα έχει διαμορφωθεί για την περίπτωσή του. Το μπόνους είναι ότι μπορεί να διεκδικήσει επιπλέον αριθμό θέσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου φοιτά ο/η αδελφός/ή.
 
12 Ποιος είναι ενεργός φοιτητής;
Ισχύει ο τύπος ν+2 έτη, όπου ν ο αριθμός ετών που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Από τις πανεπιστημιακές σχολές έχει ζητηθεί να αναφέρεται ρητώς στο σχετικό πιστοποιητικό ότι πρόκειται για ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών.
(ΣΣ edu4u: για τους παλιούς φοιτητές, που έχουν ξεπεράσει το ν+2 ισχύει μεταβατική περίοδος και θεωρούνται ενεργοί φοιτητές έως το 2014)

13 Ποιες σχολές εξαιρούνται στην περίπτωση σπουδαζόντων αδελφών;
Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να καταταχθούν στην ειδική περίπτωση με αδελφό/ή φοιτητή/τρια, όταν ο αδελφός/ή σπουδάζει σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), σχολές εξωτερικού.
 
14 Υπάρχει ηλικιακό όριο για τους ορφανούς;
Οχι, δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για τους ορφανούς.
 
15 Η οικογενειακή κατάσταση παίζει ρόλο στους ορφανούς;
Οχι, η ένταξη στη σχετική ειδική περίπτωση είναι ανεξάρτητη από την οικογενειακή κατάσταση του ορφανού (π.χ., άγαμος ή έγγαμος).
 
16 Οι υποψήφιοι με ποιους νεφροπαθείς συγγενείς υπάγονται στην ειδική περίπτωση;
Υπάγονται οι υποψήφιοι με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή συζύγους νεφροπαθείς που υποβάλλονται στην αιμοκάθαρση. Δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση νεφροπαθών που έχουν κάνει μεταμόσχευση.
 
17 Για τους τυφλούς παίζει ρόλο το ποσοστό αναπηρίας;
Η περίπτωση αφορά τους τυφλούς με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%.
 
18 Οι έχοντες συγγενή κωφό υπάγονται σε ειδική περίπτωση;
Ναι, οι υποψήφιοι με γονείς τέκνα, αδέλφια ή συζύγους κωφούς, με ολική απώλεια ακοής, εντάσσονται στην ειδική υποπερίπτωση των κωφαλάλων.
 
19 Τα δίδυμα τέκνα είναι πολύδυμα τέκνα;
Ναι, η περίπτωση των δίδυμων τέκνων, εφόσον συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, υπάγεται στην ευρύτερη περίπτωση των πολύδυμων τέκνων. Μάλιστα ανήκουν σε αυτήν κατ' εξοχήν, αφού τα τρίδυμα ή τετράδυμα κ.λπ. τέκνα μπορούν να επιλέξουν είτε αυτή την ειδική περίπτωση είτε την ειδική περίπτωση των τρίτεκνων ή πολύτεκνων αντίστοιχα.
 
20 Τα δίδυμα τέκνα θα περάσουν/φοιτήσουν οπωσδήποτε σε σχολές της ίδιας περιοχής;
Οχι οπωσδήποτε. Αυτό εξαρτάται από τις προτιμήσεις τους και πρωτίστως από τις βαθμολογίες τους και τις βάσεις μορίων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις περιπτώσεις τους. Ως υπαγόμενοι στις ειδικές περιπτώσεις διεκδικούν ένα ποσοστό θέσεων παραπάνω, ανεξάρτητα όμως ο ένας από τον άλλο.
 
tanea.gr
website viagra softgels viagra superactive canadian
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
website open why women cheat on men they love
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
free spyware apps free text spy app android top spy app for android
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
dating for married click why do wife cheat
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
viagra free sample coupons link free prescription cards discount
how to get an abortion pill facts on abortion pill first trimester abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (1)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (1)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (1)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Τι ώρα και πότε εξετάζονται τα ειδικά μαθήματα
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Μεταλυκειακού Έτους: Τα εξεταστικά κέντρα
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
Πρότυπα Σχολεία: Αιτήσεις από την 17 Ιουνίου έως την 17 Ιουλίου για επίδειξη γραπτών
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
21 εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς στην τάξη
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024
Πανελλαδικές 2024: Πτώση βάσεων από Φυσική, Ιστορία - Ανάλυση για όλα τα πεδία
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Σελίδα 6 από 6268 (37605 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5
6
7
8
6266
6267
6268
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης