Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021
Σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2021 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.253.2/111290/A5/09-09-2021 (ΦΕΚ 4200 Β’) Υπουργική Απόφαση,

α) οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ελασσόνας και Τυρνάβου οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 και

β) οι μαθητές και απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις περιοχές αυτές και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 17-09-2021 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ.Ε. Σάμου ή Λάρισας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παραπάνω ΥΑ, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Σχετικό: Η με αριθ. Φ.253.2/111290/A5/9-9-2021 (ΦΕΚ 4200 Β΄) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021.»

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α’) και του άρθρου 68 του ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’), κατόπιν σχετικών Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθ. Φ.253.2/111290/A5/9-9-2021 (ΦΕΚ 4200 Β΄) Υπουργική Απόφαση (ανωτέρω σχετικό), με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021.

Η Υ.Α. αφορά μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

α) τoυ Δήμου Ανατολικής Σάμου, β) του Δήμου Δυτικής Σάμου,

γ) του Δήμου Ελασσόνας, δ) του Δήμου Τυρνάβου,

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021 ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την παρούσα εγκύκλιο αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες για την άμεση και άρτια εφαρμογή της ανωτέρω Υ.Α.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 17-09-2021 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου και Λάρισας, περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της Υ.Α. και είναι γενικά τα εξής:

Α. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των περιοχών του άρθρου 1 :

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021.
 2. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που κατοικούσαν μόνιμα στις περιοχές του άρθρου 1 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 1. Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021.
 2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2021 (χρήση 2020) του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας του.
 3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όλοι οι ως άνω δικαιούχοι (Α και B) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 17-09-2021, πρέπει να υποβάλουν στην αντίστοιχη ΔΔΕ που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των ΔΔΕ

Η αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου και Λάρισας, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, θα προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρθρου 1 της σχετικής Υ.Α. και ενός πίνακα με τους αποκλειόμενους. Κατόπιν αποστέλλουν τους πίνακες έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ – (στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpappa@minedu.gov.gr) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών, δηλαδή μέχρι 22-09-2021, προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το άρθρο 3 της Υ.Α.

Οι δύο παραπάνω πίνακες θα έχουν σαφή διάκριση των υποψηφίων των τριών κατηγοριών Λυκείου, δηλαδή

 1. για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ,
 2. για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ
 3. για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ

4. ΕΠΙΛΟΓΗ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μετά τις παραπάνω διαδικασίες (αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι 17-09-2021 και αποστολή πινάκων μέχρι 22-09-2021), θα ακολουθήσει η επιλογή για εισαγωγή κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σχετικά με την επιλογή για εισαγωγή αποσαφηνίζονται, όσα προβλέπονται στα άρθρα 1 και 3 της Υ.Α.:

Α) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία  με το ένα και μοναδικό μηχανογραφικό δελτίο που ήδη έχουν υποβάλει τον Ιούλιο 2021.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.

Β) Οι δικαιούχοι υποψήφιοι διεκδικούν ειδικό ποσοστό θέσεων ανά κατηγορία Λυκείου ως εξής:

 1. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των Ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,62% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α).
 2. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,30% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.
 3. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των εσπερινών ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,32% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι.
 4. Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ των περιοχών αυτών, δεν αποδίδεται ειδικό ποσοστό διότι δεν υπάρχουν συμμετέχοντες αυτών των κατηγοριών στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Γ) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι κρίνονται για τις ανωτέρω προβλεπόμενες θέσεις για κάθε κατηγορία, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας του στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι ο υποψήφιος να έχει επιτύχει α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, προϋποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου που υπέβαλε ο κάθε υποψήφιος τον Ιούλιο του 2021.

Δ) Υποψήφιος δικαιούχος που έχει ήδη πετύχει σε κάποιο Τμήμα με βάση τα αποτελέσματα που ήδη ανακοινώθηκαν, τότε πρέπει να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο αρχικό Τμήμα που ήδη πέτυχε. Παράλληλα, αν το επιθυμεί, ακολουθεί την παρούσα διαδικασία για το επιπλέον ειδικό ποσοστό. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων με το επιπλέον ειδικό ποσοστό, μπορεί να επιλέξει αν θα παραμείνει στο αρχικό Τμήμα επιτυχίας του ή αν θα διαγραφεί από αυτό και θα εγγραφεί στο τελικό Τμήμα επιτυχίας της ειδικής αυτής περίπτωσης.

Συνημμένα: Ένα (1) έντυπο ΥΔ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

 

Πηγή: foititikanea.grΣχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 41 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

10% 3η φορά
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021 - 15:12
Σχόλια (1)

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 - 16:57
Σχόλια (2)

Επανεγγραφή σε ΑΕΙ
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 - 16:27
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 - 14:06
Σχόλια (0)

sos ορθοδοντικη θεραπεια
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 - 08:58
Σχόλια (2)


πυροσβεστική-αστυνομία ύψος εισαγωγής
Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 - 15:32
Σχόλια (1)

Συντελεστές βαρύτητας σχολών
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:24
Σχόλια (1)

Αγγλική φιλολογία
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 - 16:22
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021
28η Οκτωβρίου: Πώς θα εορταστεί στα σχολεία - Τι ισχύει για τις μάσκες στην παρέλαση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Πανεπιστήμιο Αθήνας: Μαθήματα ξένων γλωσσών για όλους με χαμηλά δίδακτρα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Πανεπιστήμια: Μεγάλη ανησυχία – Αυξάνονται τα κρούσματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Μια μητέρα μας ενημερώνει για τον αυτισμό
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ξεκινά η κατασκευή νέου κτηρίου για την Οδοντιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Οι καθηγητές των ΑΣΤΕ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία των Σχολών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ημέρες
Σελίδα 7 από 5156 (30932 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
6
7
8
9
5154
5155
5156
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης