Με την αγορά εργασίας να μεταβάλλεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαρκώς νέες ανάγκες στις επιχειρήσεις, οι υποψήφιοι των πανελληνίων αλλά και οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες εξειδικεύσεις που προκύπτουν ώστε να έχουν άμεση απορρόφηση σε επαγγέλματα με διάρκεια.

Η έρευνα αποτελεί έργο των συμβούλων σταδιοδρομίας Κωνσταντίνου Κότιου, Γιώργου Γατούδη και Δημήτρη Μπαρλάκα και εστιάζει στις νέες τάσεις που προβλέπουν διεπιστημονικότητα με στόχο την επαγγελματική προοπτική.

Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο περιλαμβάνει σχολές Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Διατροφολογίας, Παραϊατρικών Επαγγελμάτων κ.λπ.

Διαχρονικά, οι επιλογές σπουδών που προσφέρονται στους φοιτητές, συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη Βιολογία και τη Χημεία, παρόλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των  έντονων τεχνολογικών εξελίξεων οι απόφοιτοι αποκτούν υψηλή κατάρτιση και στις σπουδές Πληροφορικής.

Οι «έξυπνες» επαγγελματικές διαδρομές για φοιτητές και αποφοίτους του 3ου επιστημονικού πεδίου

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της Ιατρικής και της τεχνολογίας σε συνδυασμό με έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν όπως η οχύρωση των συστημάτων υγείας, λόγω της πανδημίας δημιουργούν νέες προοπτικές στην αναζήτηση έξυπνων εξειδικεύσεων όπως: η Βιοπληροφορική, η Επαυξημένη Πραγματικότητα και η Επιδημιολογία.

Βιοπληροφορική

Η πληροφορική με τα χρόνια απόκτησε εφαρμογές σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο της υγείας.

Η αναγκαιότητα ερμηνείας, ανάλυσης και οπτικοποίησης βιολογικών δεδομένων, οδήγησε στην εξέλιξη της Βιοπληροφορικής, η οποία συνδυάζει την επιστήμη των Υπολογιστών, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική και τη Μηχανική με περαιτέρω δυνατότητες εξειδίκευσης στη Βιοανάλυση (Bioanalysis) και στην Επιστήμη Δεδομένων (Data Science).

Προτεινόμενες σπουδές

Πτυχιούχοι των τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Φαρμακευτικής έχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της βιοπληροφορικής.

Επαυξημένη Πραγματικότητα

Η επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) πρόκειται για μια τεχνολογία που ανοίγει νέους ορίζοντες στην υγειονομική περίθαλψη. Αποτελεί την σε πραγματικό χρόνο θέαση ενός περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγώμενα από συσκευές υπολογιστών (όπως ήχος, βίντεο, γραφικά ή δεδομένα τοποθεσίας).

Οι προβολές των δεδομένων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, είτε από τις οθόνες κινητών, είτε από smart watch, είτε από ειδικά γυαλιά προβολής.

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χειρουργούς για την προβολή πληροφοριών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, όπως και από τους Ιατρούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές για την παρουσίαση στους ασθενείς σε πραγματική κλίμακα και σε πραγματικό χρόνο, το πως θα έπρεπε να λειτουργούν τα σώματα τους σε σύγκριση με την οποιαδήποτε κατάσταση βιώνουν εκείνη τη στιγμή.

Προτεινόμενες σπουδές

Η παραπάνω εξειδίκευση θα μπορούσε να αναζητηθεί από τους απόφοιτους των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής, ως μία εναλλακτική επιλογή των παραδοσιακών επαγγελμάτων.

 Επιδημιολογία

Η Επιδημιολογία (Epidemiology) είναι ο κλάδος που διερευνά όλους τους παράγοντες που καθορίζουν την ύπαρξη ή την εξαφάνιση ασθενειών και διαταραχών. Η επιδημιολογική έρευνα είναι καθοριστική στις μέρες μας, καθώς μας βοηθά να κατανοήσουμε πόσοι άνθρωποι έχουν μια ασθένεια ή διαταραχή, εάν αυτοί οι αριθμοί αλλάζουν και πώς η διαταραχή επηρεάζει την κοινωνία και την οικονομία μας.

Προτεινόμενες σπουδές

Στον κλάδο της επιδημιολογίας μπορούν να απασχοληθούν έπειτα από κατάλληλη εξειδίκευση απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρική, Κτηνιατρικής ,Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Φαρμακευτικής.

 

 

Πηγή: ipaideia.gr