Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
ΕΚΠΑ: Οδηγίες στα Τμήματα και τις Σχολές για την εξεταστική των φοιτητών
 ΕΚΠΑ: Οδηγίες προς τα Τμήματα & τις Σχολές για την εξεταστική των φοιτητών Εξεταστική Φοιτητών: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικά όλα όσα αναφέρει το έγγραφο που εστάλη από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Δημήτριο Καραδήμα, προς τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους και τις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ (με την παράκληση της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο) με τις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου τον χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
 
Κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τον κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ.119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4406), της παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, της παρ. 3 του άρθρον 9 της υπ' αριθμ. ΔΙ α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, τις νπ' αριθμ. Αρ. Πρωτ.: 2293/Ζ 1 / 10- 01-2022 και 4714/Ζ 1 / 14- 01-2022 εγκυκλίους τον Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου της 13ης Ιανουαρίου 2022, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
 
Ι. 1. Η διενέργεια εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των εξεταζομένων.
 
 
2. Όλοι οι φοιτητές πού προσέρχονται στο Ίδρυμά μας, για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Επιπλέον, Θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
 
α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη: • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού • είτε πιστοποιητικού νόσησης • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
 
β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.
 
3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν Θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι εν λόγω φοιτητές θα εξεταστούν στα συγκεκριμένα μαθήματα (σε αυτά πού απουσίαζαν εξ ανάγκης) σε άλλη ημερομηνία που Θα οριστεί με επιμέλεια τον διδάσκοντος και του Τμήματος.
 
ΙΙ. Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 
1. Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και ανθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
 
α) Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και κατ' επέκταση δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία τον τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:
• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού
• είτε πιστοποιητικού νόσησης
• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
 
β) Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία αναγκαστικά απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:
• την παρουσίαση Θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
• την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.
 
2. Επιπλέον των προαναφερομένων, εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρούς διεξαγωγής των εξετάσεων του Ιδρύματός μας:
• η μεγαλύτερη δυνατή αραίωση των εξεταζομένων
• η χρήση μάσκας, όπως αναφέρεται ανωτέρω
• φιαλίδια με αντισηπτικό στις αίθουσες εξετάσεων
• καθαρισμός των αιθουσών μεταξύ των διαδοχικών εξετάσεων.
 
3. Σύμφωνα και με την απόφαση της Συγκλήτου της 13ης Ιανουαρίου 2022, οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος και τα όργανά τους λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων επιμέρους προβλημάτων, ώστε να διενεργηθούν απρόσκοπτα οι εξετάσεις και κανένας φοιτητής, που δικαιούται και επιθυμεί να εξεταστεί, να μην αποκλειστεί από την εξεταστική διαδικασία για λόγους που σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία.

Πηγή: Foititikanea.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 162 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 10:45
Σχόλια (5)

μηχανογραφικο
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 00:37
Σχόλια (1)

Βάσεις
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 - 00:25
Σχόλια (4)

10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (0)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (15)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
Αγκάθια για τους υποψηφίους στις χθεσινές εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3690 ημέρες
Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ ΟΟΣΑ ΝΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3690 ημέρες
Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
Αναθέσεις μαθημάτων σε ΕΕΕΕΚ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3690 ημέρες
Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012
Υπουργείο Παιδείας: Ανακοίνωση Τύπου για τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3690 ημέρες
Σελίδα 5594 από 5642 (33849 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5593
5594
5595
5596
5640
5641
5642
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης