Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
ΕΚΠΑ: Οδηγίες προς τα Τμήματα & τις Σχολές για την εξεταστική των φοιτητών

Κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τον κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ.119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4406), της παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, της παρ. 3 του άρθρον 9 της υπ' αριθμ. ΔΙ α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, τις νπ' αριθμ. Αρ. Πρωτ.: 2293/Ζ 1 / 10- 01-2022 και 4714/Ζ 1 / 14- 01-2022 εγκυκλίους τον Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου της 13ης Ιανουαρίου 2022, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:


Ι. 1. Η διενέργεια εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των εξεταζομένων.

2. Όλοι οι φοιτητές πού προσέρχονται στο Ίδρυμά μας, για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Επιπλέον, Θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

• είτε πιστοποιητικού νόσησης

• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν Θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι εν λόγω φοιτητές θα εξεταστούν στα συγκεκριμένα μαθήματα (σε αυτά πού απουσίαζαν εξ ανάγκης) σε άλλη ημερομηνία που Θα οριστεί με επιμέλεια τον διδάσκοντος και του Τμήματος.

ΙΙ. Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και ανθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και κατ' επέκταση δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία τον τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

• είτε πιστοποιητικού νόσησης

• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία αναγκαστικά απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:

• την παρουσίαση Θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή

• την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

2. Επιπλέον των προαναφερομένων, εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρούς διεξαγωγής των εξετάσεων του Ιδρύματός μας:

• η μεγαλύτερη δυνατή αραίωση των εξεταζομένων

• η χρήση μάσκας, όπως αναφέρεται ανωτέρω

• φιαλίδια με αντισηπτικό στις αίθουσες εξετάσεων

• καθαρισμός των αιθουσών μεταξύ των διαδοχικών εξετάσεων.

3. Σύμφωνα και με την απόφαση της Συγκλήτου της 13ης Ιανουαρίου 2022, οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος και τα όργανά τους λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων επιμέρους προβλημάτων, ώστε να διενεργηθούν απρόσκοπτα οι εξετάσεις και κανένας φοιτητής, που δικαιούται και επιθυμεί να εξεταστεί, να μην αποκλειστεί από την εξεταστική διαδικασία για λόγους που σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία.

 
 
 
Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 167 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ-ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022 - 11:03
Σχόλια (1)

ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022 - 10:27
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ ΑΠΟΡΙΑ ΣΟΣ
Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 - 19:27
Σχόλια (15)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ ΕΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 - 21:32
Σχόλια (4)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022 - 17:40
Σχόλια (3)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 10:45
Σχόλια (30)

μηχανογραφικο
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 00:37
Σχόλια (2)

Βάσεις
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 - 00:25
Σχόλια (5)

10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (1)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
Η αθλιότητα και η υποκρισία του εκπαιδευτικού συστήματος ... σε ένα σκίτσο!
Σχόλια (2)
Υποβλήθηκε πριν από 3690 ημέρες
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
Πρωταθλήτρια ζωής μια δεκατράχρονη κοπέλα που κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3691 ημέρες
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
Ποδηλάτης τάισε αδέσποτο σκύλο και αυτός τον ακολουθούσε πιστά για 1700 χιλιόμετρα...
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3691 ημέρες
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
Oι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο...
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3691 ημέρες
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012
Ευάλωτοι καταναλωτές και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους … στο Διαδίκτυο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3691 ημέρες
Σελίδα 5592 από 5649 (33893 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5591
5592
5593
5594
5647
5648
5649
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης