Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
ΕΚΠΑ: Οδηγίες προς τα Τμήματα & τις Σχολές για την εξεταστική των φοιτητών

Κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου και λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς τον κορωνοϊού COVID-19, και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ' αριθμ.119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4406), της παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, της παρ. 3 του άρθρον 9 της υπ' αριθμ. ΔΙ α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, τις νπ' αριθμ. Αρ. Πρωτ.: 2293/Ζ 1 / 10- 01-2022 και 4714/Ζ 1 / 14- 01-2022 εγκυκλίους τον Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις αποφάσεις της Συγκλήτου της 13ης Ιανουαρίου 2022, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:


Ι. 1. Η διενέργεια εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των εξεταζομένων.

2. Όλοι οι φοιτητές πού προσέρχονται στο Ίδρυμά μας, για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

Επιπλέον, Θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

• είτε πιστοποιητικού νόσησης

• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

3. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν Θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι εν λόγω φοιτητές θα εξεταστούν στα συγκεκριμένα μαθήματα (σε αυτά πού απουσίαζαν εξ ανάγκης) σε άλλη ημερομηνία που Θα οριστεί με επιμέλεια τον διδάσκοντος και του Τμήματος.

ΙΙ. Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Για τους φοιτητές που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και ανθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και κατ' επέκταση δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία τον τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού

• είτε πιστοποιητικού νόσησης

• είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία αναγκαστικά απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:

• την παρουσίαση Θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή

• την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

2. Επιπλέον των προαναφερομένων, εφαρμόζονται όλα τα ισχύοντα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρούς διεξαγωγής των εξετάσεων του Ιδρύματός μας:

• η μεγαλύτερη δυνατή αραίωση των εξεταζομένων

• η χρήση μάσκας, όπως αναφέρεται ανωτέρω

• φιαλίδια με αντισηπτικό στις αίθουσες εξετάσεων

• καθαρισμός των αιθουσών μεταξύ των διαδοχικών εξετάσεων.

3. Σύμφωνα και με την απόφαση της Συγκλήτου της 13ης Ιανουαρίου 2022, οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος και τα όργανά τους λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων επιμέρους προβλημάτων, ώστε να διενεργηθούν απρόσκοπτα οι εξετάσεις και κανένας φοιτητής, που δικαιούται και επιθυμεί να εξεταστεί, να μην αποκλειστεί από την εξεταστική διαδικασία για λόγους που σχετίζονται με τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία.

 
 
 
Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 158 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (0)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (12)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Μετά τον οριστικό πίνακα
Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022 - 23:09
Σχόλια (65)

10%
Κυριακή, 22 Μαΐου 2022 - 12:40
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 - 15:08
Σχόλια (61)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί άνεργοι στην Ισπανία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3687 ημέρες
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
Έρχεται ο υπολογιστής των 49 δολαρίων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3687 ημέρες
Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012
Επιλέγουν γυναικεία επαγγέλματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3687 ημέρες
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012
Οδηγός επιτυχίας για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται αύριο 23/5
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3688 ημέρες
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012
Θερινό σχολείο νανοτεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3688 ημέρες
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012
Αύριο με το δεύτερο μάθημα γενική παιδείας οι Πανελλαδικές!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3688 ημέρες
Σελίδα 5593 από 5636 (33811 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5592
5593
5594
5595
5634
5635
5636
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης