Δευτέρα 24 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν με φυσική παρουσία οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ().

Την απόφαση για τη διά ζώσης εξεταστική περίοδο έλαβε η Σύγκλητος του ΑΠΘ σε συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα, σε εφαρμογή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος, στην πανεπιστημιακή κοινότητα οι εξετάσεις θα διαρκέσουν έως το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η έναρξη των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος.

«Κύριο μέλημα των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της Συγκλήτου για την ομόφωνη -χωρίς καμία εξαίρεση- λήψη της απόφασης αυτής, είναι η προστασία της υγείας όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συνεργασία και κατανόηση», αναφέρεται στην ενημέρωση.
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν

Για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων στις εξετάσεις φοιτητών, καθηγητών και επιτηρητών, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να ισχύσουν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στις εξετάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εγγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Επίσης, όπως μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ) ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος, καθώς και το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας. Οι επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης, θα διενεργούν τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και των προαναφερθέντων πιστοποιητικών.

2. Η γραμματεία κάθε Τμήματος, θα παρέχει στους διδάσκοντες την ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους, τη λίστα των φοιτητών του Τμήματος που την ημέρα εξέτασης χαρακτηρίζονται με βάση την πλατφόρμα edupass ως επιτρεπτές ή μη επιτρεπτές παρουσίες.

3. Οι φοιτητές που με βάση τα στοιχεία του edupass την ημέρα της εξέτασης είναι θετικοί (δηλαδή είναι μη επιτρεπτές παρουσίες), θα έχουν τη δυνατότητα (μόνο αυτοί), να εξεταστούν σε συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή.

4. Αλλοδαποί φοιτητές που λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ, δεν είναι δυνατόν να έχουν πιστοποιητικό εγγραφής, θα πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, ή πιστοποιητικό αρνητικού PCR ή πιστοποιητικό rapid test.

5. Φοιτητές που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούν να εξεταστούν με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Πηγή: ipaideia.gr