Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Την Παρασκευή ψηφίζονται οι τροπολογίες για διπλό μηχανογραφικό και Voucher 200€
Την Παρασκευή ψηφίζεται η πολυτροπολογία του υπουργείου Παιδείας που ανάμεσα σε άλλα περιέχει την αναστολή για φέτος του διπλού μηχανογραφικού και το Voucher 200€ για τους εκπαιδευτικούς, για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού 

Για την Παρασκευή μετατίθεται, η ψήφιση, στη Βουλή, της πολυτροπολογίας του υπουργείου Παιδείας (προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»), η οποία αφορά:

Voucher 200€ για τους εκπαιδευτικούς, για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού 

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολούνται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κατόπιν πρότασης της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, θα διατεθούν στους δικαιούχους επιταγές (voucher) αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, στόχος αποτελεί η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας μας στη νέα, ψηφιακή εποχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ύψους 141 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Τροπολογία

Άρθρο 1 «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»
1. Είναι δυνατή εκπόνηση προγράμματος για ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού
και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού -Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που
απασχολείται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω
συστήματος επιταγών που Θα διατεθούν στους δικαιούχους για αγορά
τεχνολογικού εξοπλισμού, τίτλο «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ», χρηματοδοτείται από
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βαρύνει Σ.Α.Τ.Α. 047 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Θα υλοποιηθεί από
((Κοινωνία Πληροφορίας Α.Ε.».
2. Οι δικαιούχοι του άρθρου εικοστού τρίτου από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 143), οποία κυρώθηκε άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), δύνανται
να είναι δικαιούχοι και του προγράμματος παρ. 1.
3. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι, διαδικασία, οι όροι,
ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του Προγράμματος, τα αρμόδια για υλοποίηση όργανα
και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση,
υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος.


Αναστολή για φέτος  έναρξη  εφαρμογής του δεύτερου Μηχανογραφικού 

Άλλη ρύθμιση της εν λόγω τροπολογίας προβλέπει ότι, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσηςόπως πέρυσι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η διάταξη αυτή κρίθηκε απαραίτητη για δύο, κυρίως, λόγους, που επήλθαν αμφότεροι από την πρώτη εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής: αφ’ ενός, διότι το 93% των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χάρη στην ΕΒΕ, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Σχολή ή Τμήμα μεταξύ των 10 πρώτων επιλογών τους, επομένως περιορίστηκε δραστικά η τυχαία εισαγωγή σε χαμηλής προτεραιότητας για τον υποψήφιο Σχολές ή Τμήματα. Αφ’ ετέρου, προκειμένου να υπάρξει επαρκές χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και των υποψηφίων, εν όψει της επιλογής τους.

Η τροπολογία

Άρθρο 3 Ρυθμίσεις για εισαγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τροποποίηση παρ. άρθρου 54 ν. 4777/2021 πρώτο εδάφιο παρ. του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), Περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, ρυθμίζονται θέματα για εισαγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση, τροποποιείται, μεταβατική διάταξη να καταλαμβάνει και ακαδημαϊκό 2022-2023, και παρ. του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για εισαγωγή τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά 2021-2022 και
2022-2023, υποβάλλεται μηχανογραφικό δελτίο Παρ. του άρθρου 4Γτου ν.
4186/2013 (Α1 193) (μηχανογραφικό δελτίο Πρώτης φάσης), όπως άρθρο αυτό
προστίθεται άρθρο 3 του παρόντος. μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου
εδαφίου υποβάλλεται χωρίς περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια
δεύτερο και τρίτο παρ. 1 του άρθρου 4Γ και Παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013,
όπως αντικαθίσταται άρθρο 5 του παρόντος.».

Ιδιωτικά Σχολεία: Πειθαρχικό παράπτωμα η μη αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 

Η τροπολογία

Άρθρο 2 Είδη παραβάσεων από τα ιδιωτικά σχολεία

Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 (Α’ 244) παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 (Α’ 244), περί των παραβάσεων των κείμενων διατάξεων για ιδιωτική εκπαίδευση εκ μέρους των ιδιοκτητών σχολείων, των διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού αυτών, προστίθεται περ. κδ) ως εξής: «κδ) Παράβαση του άρθρου 2Α.».

Πανεπιστήμια: Παρατάσεις στην πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, στις Προγραμματικές Συμφωνίες ΑΕΙ-ΕΘΑΑΕ  και στην έκδοση των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. 

Επιπλέον, με τις διατάξεις του υπουργείου Παιδείας, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έως την 30ή Ιουνίου 2022, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως και για τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τμήματα ή σχολές.

Η τροπολογία

Άρθρο 4 Παράταση προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και
Διαχείρισης

Τροποποίηση άρθρου 130 ν. 4763/2020 άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), Περί προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επέρχονται  τροποποιήσεις:

α) τροποποιείται πρώτο εδάφιο, προθεσμία να παρατείνεται από λήξη έως 30ή.6.2022,
β) προστίθενται δεύτερο και Τρίτο εδάφιο, και άρθρο 130 διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 130
Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
Η προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν.
4485/2017 (Α’ 114) παρατείνεται από λήξη έως 30ή.06.2022 για όλους τους
Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα,
τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) που
έχουν σχετική υποχρέωση. ‘Εως έκδοση των Οδηγών Χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., οι
υφιστάμενοι κατά έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται
ισχύ, κατά μέρος που οι προβλεπόμενες αυτούς ρυθμίσεις αντίκεινται στα
άρθρα 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). απόφαση Επιτροπής Ερευνών δύνανται
να ρυθμίζονται ζητήματα που προβλέπονται στους λόγω Οδηγούς.»

Άρθρο 5 Ρυθμίσεις για Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τροποποίηση Παρ. 3 άρθρου 15 και παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4653/2020
1. παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περί των συμφωνιών προγραμματικού
σχεδιασμού των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προστίθεται εδάφιο και παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
2. «3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από Πρύτανη,
κατόπιν απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι., Ανώτατο Συμβούλιο
ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από
αρχίζει ισχύς προγραμματικής συμφωνίας. ‘Υστερα από διαπραγμάτευση του
Ανώτατου Συμβουλίου ΕΘ.Α.Α.Ε. Α.Ε.Ι., κατά οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως,
πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για ανώτατη εκπαίδευση και συμμόρφωση του
ιδρύματος προς τα αποτελέσματα διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα
τα ειδικότερα οριζόμενα παρόντα νόμο, συμφωνία εγκρίνεται από Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου ΕΘ.Α.Α.Ε.,
υπογράφεται από Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και
δημοσιεύεται Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Η γνώμη ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά οτα Θέματα
παραγράψου 1, ενώ, ως προς οικονομικό σκέλος, ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη ως
προς κατανομή συνολικής δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα άρθρο
16, και όχι ως προς συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις
συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Κατά πρώτη εφαρμογή του
παρόντος προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί από λήξη
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
2. παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020, περί των μεταβατικών διατάξεων του
Κεφαλαίου Α’ του νόμου αυτού, ρυθμίζονται Θέματα για Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης, προστίθεται Τέταρτο εδάφιο και παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα σχολές κατά δημοσίευση
του παρόντος νόμου υποβάλλονται διαδικασία πιστοποίησης, οποία ολοκληρώνεται
αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι ανωτέρω ημερομηνία επέρχονται για τα
προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαφίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από
παρόντα για τα πιστοποιημένα προγράμματα. Τα προηγούμενα εδάφια
εφαρμόζονται και για τα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύμφωνα
παράγραφο του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε
παράγραφο 4 περίπτωση α’ του άρθρου 70 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να
παραταθεί από λήξη για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα (2) έτη.».
3. Οι παρ. και 2 ισχύουν από 31η12.2021.

Ολόκληρη η τροπολογία εδώ   

Πηγή: alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 604 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (14)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

ΒΑΣΕΙΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023 - 21:25
Σχόλια (6)

10%
Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023 - 16:38
Σχόλια (3)

Μεταπτυχιακα
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023 - 15:56
Σχόλια (6)

Διοίκηση επιχειρήσεων Αιγαίου
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 - 23:15
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012
Ταπεινώνουν τον κόσμο της γνώσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3970 ημέρες
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012
Body crash: Μοιάζει με σκίτσο, αλλά δεν είναι....
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3970 ημέρες
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012
Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος σε μαθητές σχολείων της Γκράβας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3970 ημέρες
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012
Επαγγελματικά δικαιώματα τεχνικών ειδικοτήτων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3970 ημέρες
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012
Προϋποθέσεις για άδειες σχολείων και φροντιστηρίων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3970 ημέρες
Σελίδα 5777 από 5979 (35871 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5776
5777
5778
5779
5977
5978
5979
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης