Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ξεκαθαρίζει την θέση της για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων.

Η ανακοίνωση

Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στα ΕΠΑΛ από τη φετινή σχολική χρονιά, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στα σχολεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά στους εκπαιδευτικούς και ανησυχία στους μαθητές και τους γονείς τους.

Η ΕΤΕ βασικά θεωρεί ότι η σωστή εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) στα ΕΠΑΛ, μακροπρόθεσμα θα έχει θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως:

αναβάθμιση του πτυχίου και του απολυτηρίου

ευκολότερη σύγκρισή του πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πτυχία

κάλυψη των βασικότερων θεμάτων της ειδικότητας

διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας

μείωση της «εξαρτώμενης ωφελιμιστικής» σχέσης μαθητή και καθηγητή και αύξηση της διαφάνειας

 Όμως για την σωστή εφαρμογή της ΤΘΔΔ θα πρέπει:

Να μην αποπροσανατολιστεί η μαθησιακή διαδικασία σε βάρος των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων που απαιτεί η απόκτηση ενός πτυχίου.

Να ληθφεί υπόψη ότι πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακά και άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να παραμεληθούν ώστε να καλυφθεί η διδακτέα ύλη.

Να μην γίνει η Τράπεζα θεμάτων αιτία κατηγοριοποίησης των σχολείων.

Να επανεξεταστούν τα αναλυτικά και τα ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑ.Λ. ώστε να είναι εφικτή και ουσιαστική η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων.

Να επανεξεταστεί ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. ώστε να υπάρξει δίκαιη αναλογία σε σχέση με τα ΓΕ.Λ.

Να επανεξεταστούν τα επιλεχθέντα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με τις επιστημονικές ανάγκες κάθε ειδικότητας.

Να προβλεφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της ΤΘΔΔ, όπως για παράδειγμα η ενισχυτική διδασκαλία.

Τα παραπάνω όμως δεν έχουν ως τώρα υλοποιηθεί ή διασφαλιστεί και επιπρόσθετα:

Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί (έχει σχεδόν τελειώσει το Α΄ τετράμηνο του σχ. έτους 2021-22) οι ερωτήσεις της Τράπεζας θεμάτων στα μαθήματα ειδικότητας (Β ΕΠΑ.Λ.), ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν τους μαθητές τους (διατύπωση ερωτήσεων, αποσαφήνιση αποριών κλπ.).

Οι μαθητές, λόγω της τηλεκπαίδευσης των προηγούμενων ετών, παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες και κενά στις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθεί ουσιαστικά και όχι τυπικά η προβλεπόμενη ύλη.

Πολλά ΕΠΑ.Λ. στελεχώθηκαν πολύ αργά με εκπαιδευτικούς (και σε κάποιες περιπτώσεις σε ολόκληρη τη  χώρα υπάρχουν ακόμη κενά) με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να δυσκολευτούν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη και κατά συνέπεια τις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων.

Πολλοί μαθητές, αλλά και αρκετοί εκπαιδευτικοί, είτε νόσησαν από τον Covid-19, είτε αναγκάστηκαν να μπουν σε καραντίνα, είτε νοσούν ακόμη ή πιθανόν θα νοσήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά μαθησιακά κενά, τα οποία δύσκολα θα μπορέσουν να καλυφθούν, χωρίς τουλάχιστον την γενναία περιστολή της εξεταστέας ύλης της Τράπεζας θεμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους η ΕΤΕ προτείνει την μη εφαρμογή της Τράπεζας θεμάτων για την σχολική χρονιά 2021-22 ή την προαιρετική πιλοτική εφαρμογή της με μειωμένη ποσόστωση (π.χ. 25%  από την υπάρχουσα του 50%).

Η πιλοτική εφαρμογή προτείνεται και για την προετοιμασία των μαθητών της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ., ώστε να μην αιφνιδιαστούν την επόμενη σχολική χρονιά, που θα βρίσκονται στην, κρίσιμη για πολλούς από αυτούς, Γ’ τάξη, για την απόκτηση του πτυχίου τους ή την είσοδό τους σε ανώτατες σχολές.

Η εφαρμογή της ΤΘΔΔ θέλει μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή της, γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδιαίτερα η Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς και αποτυχίες.

 

Πηγή: ipaideia.gr