Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 6 Απριλίου 2024
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Γυμνάσια - Λύκεια - ΕΠΑΛ: Πόσοι είναι οι μαθητές, οι καθηγητές και τα σχολεία
Τα στοιχεία Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)

Πειραιάς, 4 Απριλίου 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021/2022

ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021/2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λήξης του σχολικού έτους 2021/2022.

Παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στα Γυμνάσια και στα Λύκεια, καθώς και στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται επίσης τα στοιχεία που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια και στις Επαγγελματικές Σχολές.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια παρατηρούνται τα ακόλουθα:

• Οι σχολικές μονάδες, κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021, αυξήθηκαν στα Γυμνάσια από 1.825 σε 1.841 και στα Λύκεια από 1.355 σε 1.371 (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

• Το διδακτικό προσωπικό, κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021, μειώθηκε από 41.067 σε 39.815 άτομα στα Γυμνάσια και από 24.353 σε 23.566 άτομα στα Λύκεια (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

• Οι εγγεγραμμένοι μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021, αυξήθηκαν από 328.582 σε 332.413 στα Γυμνάσια και από 230.295 σε 231.076 στα Λύκεια (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

• Οι αποφοιτήσαντες μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021, μειώθηκαν από 104.767 σε 103.557 στα Γυμνάσια και από 74.032 σε 72.939 στα Λύκεια (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

• Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα Γυμνάσια, για το σχολικό έτος 2021/2022, είναι 1 εκπαιδευτικός προς 8,3 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 8,0 μαθητές στο σχολικό έτος 2020/2021, ενώ για τα Λύκεια, για το σχολικό έτος 2021/2022, είναι 1 εκπαιδευτικός προς 9,8 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 9,5 μαθητές στο σχολικό έτος 2020/2021 (πίνακες 2, 3, 4 και 5).

• Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 35,1% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 37,7% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας (γραφήματα 2 και 3 αντίστοιχα).

Στον πίνακα 1 και το γράφημα 1 απεικονίζεται η εξέλιξη του σχολικού πληθυσμού γυμνασίων και λυκείων τη δεκαετία 2012/13 – 2021/22. (Δεν περιλαμβάνονται η Εκκλησιαστική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.)

Πίνακας 1

Εξέλιξη Σχολικού Πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2012/13 – 2021/22

Σχολικό έτος                              Αριθμός Μαθητών                               Γυμνάσια Λύκεια

2012/2013                                        319.950                                                245.892

2013/2014                                        310.389                                                241.905

2014/2015                                        315.702                                                239.055

2015/2016                                        311.236                                                240.852

2016/2017                                        313.130                                                244.386

2017/2018                                        312.604                                                245.811

2018/2019                                        317.622                                                238.968

2019/2020                                         320.822                                               233.627

2020/2021                                         328.582                                               230.295

2021/2022                                          332.413                                              231.076

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) παρατηρούνται τα ακόλουθα:

• Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021 παρουσίασαν αύξηση από 467 σε 472 (πίνακας 15).

• Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021 παρουσίασε μείωση από 13.991 σε 13.828 (πίνακας 15).

• Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021 παρουσίασαν μείωση από 116.571 σε 114.013 (πίνακας 16).

• Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2021/2022 σε σχέση με το 2020/2021 παρουσίασαν μείωση από 35.270 σε 34.712 (πίνακας 16).

• Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2021/2022 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 8,2 μαθητές, ενώ για το σχολικό έτος 2020/2021 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1 προς 8,3 (πίνακες 15 και 16).

• Η Περιφέρεια Αττικής για το σχολικό έτος 2021/2022 συγκέντρωσε το 27,0% του σχολικού πληθυσμού των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ της Χώρας (γράφημα 7).

Στον πίνακα 14 και το γράφημα 4 απεικονίζεται η εξέλιξη του σχολικού πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τη δεκαετία 2012/2013 – 2021/2022.

Πίνακας 14 Εξέλιξη Σχολικού Πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (2012/13 - 2021/22)

Σχολικό έτος Αριθμός Εγγεγραμμένων Μαθητών

2012/2013     123.989

2013/2014     109.917

2014/2015     101.761

2015/2016       98.772

2016/2017       98.568

2017/2018       97.452

2018/2019     103.440

2019/2020     109.625

2020/2021     116.571

2021/2022     114.013

 

Σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό (Γυμνάσια) το 2021/22

Είδος Σχολικής Μονάδας          Πλήθος σχολικών μονάδων        Διδακτικό προσωπικό

Δημόσιες                                             1.732                                     37.396

Ιδιωτικές                                                 109                                       2.419

 

Σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό  (Λύκεια)

Είδος Σχολικής Μονάδας          Πλήθος σχολικών μονάδων        Διδακτικό προσωπικό

Δημόσιες                                             1.268                                     21.511

Ιδιωτικές                                                 103                                       2.055

 

Πηγή : alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 99 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024

Σχόλια (0)
 γεια
Είμαστε ένας οργανισμός που προσφέρει δάνεια σε άτομα που χρειάζονται προσωπική επένδυση με ποσοστό 2%. Το ποσό κυμαίνεται από 2000 Ευρώ έως 800.000 Ευρώ Είμαι γρήγορος και δίκαιος. E-mail επικοινωνίας:  thristinatsonkova@gmail.com

Υποβλήθηκε πριν από 98 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εσπερινό ΕΠΑΛ + τεφαα
Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - 10:38
Σχόλια (1)

Επειγον: εγγραφη στα ΕΠΑΛ προς κ. Κουτρουμπελη
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - 09:21
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές 2024
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 13:30
Σχόλια (1)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Η κρίση με τα μάτια των μικρών μαθητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Οι νικητές των μαθητικών εφημερίδων από «ΤΑ ΝΕΑ»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: Να καταργηθεί ο θεσμός της επάρκειας για τις ξένες γλώσσες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
Μελέτη διανομής βιβλίων στις σχολικές μονάδες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4445 ημέρες
Σελίδα 6270 από 6286 (37716 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
6269
6270
6271
6272
6284
6285
6286
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης