Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011
Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022
Χαµηλώνουν τις βάσεις πολυτεχνικά, ιατρικά και παιδαγωγικά τµήµατα
 
 Μείωση των άριστων γραπτών και πτώση των βάσεων εισαγωγής στις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές φανερώνουν οι µέχρι στιγµής βαθµολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών

Λιγότερα γραπτά – σε σχέση µε πέρσι – βαθµολογούνται στην βαθµολογική κλίµακα 18–20 (άριστα) στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας, στα Μαθηµατικά Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης, στη Φυσική Τεχνολογικής και Θετικής Κατεύθυνσης και στα Αρχαία Ελληνικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Παράλληλα δεν παρουσιάζονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε πέρσι στο ποσοστό τωνάριστων γραπτών στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου), στη Γλώσσα Γενικής Παιδείας, στη Χηµεία της Θετικής Κατεύθυνσης και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας. Αυτό φανερώνει ένα δείγµα 10.000 γραπτών από Βαθµολογικά Κέντρα, γεγονός που προδιαγράφει την πτώση των βάσεων εισαγωγής σε σχολές πουαπαιτούν περισσότερα από 18.000 µόρια.


Ωστόσο η πτωτική τάση των βάσεων στα υψηλόβαθµα τµήµατα δεν φαίνεται να αφορά τα πολύ χαµηλόβαθµα, καθώς η φετινή µείωση των θέσεων εισακτέων κατά περίπου 10.000 σε συνδυασµό µε την «εξαφάνιση» από το πεδίο των Πανελληνίων Εξετάσεων περίπου 5.000 δυνάµει χαµηλόβαθµων υποψηφίων προλειαίνει το έδαφος για άνοδο.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Η πρώιµη αυτή ανίχνευση του πώς θα κινηθούν φέτος οι βάσεις στηρίζεται, ουσιαστικά, στην εξέταση τριών βασικών παραγόντων που «προβλέπουν» τα σκαµπανεβάσµατα των βάσεων. Αναφερόµαστε, βεβαίως,στις συντεταγµένες της διαµόρφωσης των βάσεων, που είναι:

α. Ο «βαθµός δυσκολίας - ευκολίας» των θεµάτων και οι επιδόσεις των υποψηφίων σε σχέση µε τιςπροηγούµενες χρονιές και ιδιαίτερασε σχέση µε την τελευταίαχρονιά µε την οποία γίνονται οιβασικές συγκρίσεις. Οπως ήδη παρουσιάζουµε, οι επιδόσεις των φετινώνυποψηφίων, τουλάχιστον στην βαθµολογική κλίµατα του άριστα (18-20)

είναι χαµηλότερες από πέρσι στα περισσότερα µαθήµατα.

β. Ο αριθµόςτων υποψηφίωνσε σχέση µε τον αριθµό των εισακτέων που κάθε χρόνο παίζει τον ρόλο του πασπαρτού για τις βάσειςτων πέντε Επιστηµονικών Πεδίων. Φέτος έχουµε σοβαρές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Πρώτον, γιατί καταργήθηκαν περίπου 10.000 θέσεις εισακτέων και 24 τµήµατα ΤΕΙ, γεγονός που θα επηρεάσει την κίνηση των χαµηλών βάσεων σπρώχνοντας αυτές προς τα πάνω. ∆εύτερον, για πρώτη φορά φέτος, ο αριθµός των θέσεων εισακτέων δεν έχεικαθοριστεί µε ακρίβεια κατά τµήµα (για παράδειγµα στην κατηγορία του 10%), ενώ είναι ασαφής και ο «ειδικός» αριθµός των θέσεων εισακτέων ανά «ειδική» κατηγορία. Παράλληλα, ακόµη δεν έχουµε κατανοµή του αριθµού εισακτέων για τις στρατιωτικέςκαι τις αστυνοµικές σχολές, όπου όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει µείωση. Από την άλλη οφείλουµε να συνυπολογίσουµε ότι φέτος θα έχουµε τον µικρότερο αριθµό υποψηφίων των τελευταίων χρόνων, καθώς περίπου 5.000 µαθητές της Γ’ Λυκείου επέλεξαν να πάρουν απολυτήριο χωρίς τη συµµετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
 

γ. Η σχέση ζήτησης - προσφοράς θέσεων, δηλαδή, ο αριθµός των υποψηφίων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις «σχολές κύρους» ή στις «σχολές περιορισµένης ζήτησης» και οι προσφερόµενες θέσεις στις παραπάνω σχολές. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός η επιµονή µεγάλου τµήµατος των υποψηφίων σε συγκεκριµένες σχολές (νοµικές, παιδαγωγικές, πολυτεχνικές, ιατρικές) και αφετέρου οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης και άρα της µείωσης των προσδοκιών, που οδηγεί πολλούς υποψηφίους σε «ρεαλιστικούς» συµβιβασµούς στην επιλογή τµηµάτων (για παράδειγµα περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε άλλη φορά θα µετρήσουν το «κόστος – όφελος» που σηµαίνει η αποµάκρυνσή τους από τον τόπο µόνιµης κατοικίας)
 

Οι δύο πρώτοι παράγοντες προδιαγράφουν, κυρίως, το «πατρόν» των γενικών βάσεων εισαγωγής στα πέντε Επιστηµονικά Πεδία, ενώ ο άλλος παράγοντας (γ), κυρίως «ξεναγεί» τους υποψηφίους στις «πίστες» των βάσεων κάθε Τµήµατος ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα όριατων Επιστηµονικών Πεδίων.


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Αυτό που αναµένουµε µε βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι:

Α. Πτώση στα περιζήτητα και υψηλόβαθµα τµήµατα του 2ου και 4ου Επιστηµονικού Πεδίου. Ταπρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αναµένεται πτώση της τάξης των 50–200 µορίων. Β. Πτώση των βάσεων των περιζήτητων και υψηλόβαθµων τµηµάτων του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου από 30 έως 100 µόρια κατά µέσο όρο.

Γ. Πιθανή άνοδοςστα ξενόγλωσσα Τµήµατα Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας. Παρ’ όλο που δεν έχουµε αποτελέσµατα από βαθµολογίες στα ειδικά µαθήµατα, η µείωση των θέσεων σπρώχνει τις βάσεις ανοδικά.

∆. ∆εν θα έχουµε ενιαία κατεύθυνση των βάσεων εισαγωγής ούτε ανάµεσα στα Επιστηµονικά Πεδία ούτε καν ανάµεσα στις σχολές των ίδιων επιστηµονικών πεδίων. Η ανισόµετρη ανάπτυξη των επιδόσεων, όπως καταγράφεται στις διάφορες βαθµολογικές κλίµακες τηςΘεωρητικής, της Θετικής και τηςΤεχνολογικής Κατεύθυνσης οδηγούν τις βάσεις εισαγωγής σε διαµετρικά αντίθετες κατευθύνσεις. Σε αυτό ωθεί και η µείωση των θέσεων εισαγωγής στα χαµηλόβαθµα ΤΕΙ, η οποία µε τη σειρά της προλειαίνει το έδαφος για άνοδο των εισαγωγικών βάσεων εισαγωγής στα ΤΕΙ. .

Ε. Και φέτος θαέχουµε εισαγωγή σε αρκετές σχολές κυρίως των ΤΕΙ µε βαθµολογίες κάτω από τη βάση, ωστόσο, αυτές θα είναι αρκετά λιγότερες από πέρσι και θα αφορούν βεβαίως πολύ λιγότερους υποψήφιους. Το 2010 υπήρχαν 128 Τµήµατα ΤΕΙ µε βάση κάτω από 10.000 µόρια εκ των οποίων 46 τµήµατα µε βάση µικρότερη από 5.000 µόρια. Φέτος, θα υπάρξει άνοδος, αφού έχουµε µείωση των θέσεων σε αυτά τα τµήµατα.
 
 TA NEA
 

 
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
click here redirect women cheat on their husbands
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
link married cheat online
how to cheat with a married woman redirect
redirect read here why do married men cheat on their wives
online why most women cheat website
infidelity in marriage why people cheat redirect
website is there a abortion pill how abortion pill works
free spyware apps free text spy app android top spy app for android
why do men cheat on their girlfriends go did my girlfriend cheated on me
dating site for married people site reasons people cheat
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone
abortion definition free abortion clinics in atlanta walk in abortion clinics
cymbalta engorda cymbalta cymbalta duloxetina
abortion pill prices abortion pill information aspiration abortion
abortion pill side effects of abortion pill pros and cons of abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3999 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Επιλογή Σχολής (4ο Πεδίο)
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 20:20
Σχόλια (2)

Επιλογή Σχολής (4ο Πεδίο)
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 - 20:19
Σχόλια (0)

Ικυ
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 - 22:48
Σχόλια (11)

πανελλελε 2023
Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022 - 22:33
Σχόλια (3)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 - 12:32
Σχόλια (7)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ
Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022 - 16:59
Σχόλια (4)

Επαγγελματική εξέλιξη φυσικοθεραπευτών
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 - 21:30
Σχόλια (2)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΚΥ-ΕΚΟ
Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 - 14:48
Σχόλια (6)

ΙΚΥΥΥΥΥΥΥΥ
Σάββατο, 23 Απριλίου 2022 - 16:35
Σχόλια (3)

mail απο ικυ
Τρίτη, 19 Απριλίου 2022 - 16:00
Σχόλια (6)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
Μεταπτυχιακά στα σκουπίδια ντοκτορά στις μολυνσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3460 ημέρες
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
Επιβράβευση καλύτερων φοιτητών στο τμήμα χρηματοοικονομικής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3460 ημέρες
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
Ανοίγουν 45.000 θέσεις για πρακτική άοκηση νέων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3460 ημέρες
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
Τέσσερα μέτρα για τους σπουδαστές ΑΕΝ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3460 ημέρες
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
Καθηγητές μουσικής στη Νέα Ιωνία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3460 ημέρες
Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3460 ημέρες
Σελίδα 5330 από 5574 (33444 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5329
5330
5331
5332
5572
5573
5574
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης