Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
 
 

ieknewyork.gr

idef.gr

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

IEK-AKMI

Μετεγγραφές

Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016

edu4u.gr facebook page

Animated Sale New - 200x200

Share
Βάνα
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα
Κύπρος
 Γνωρίζει κ'άποιος που θα μπορούσα να βρώ τα δίδακτρα για το ευρωπαικό πανπιστήμιο και το πανεπιστήμιο λευκωσίας ; Από τα site δεν βγάζει κάποιος άκρη .

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ. 

Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα
Προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία και χρονοδιάγραμμα. Άλλαξε η εγκύκλιος!

 Το Υπουργείο Παιδείας άλλαξε την προχτεσινή εγκύκλιο  που όριζε τις ενέργειες μέσω χρονοδιαγράμματος στις οποίες θα πρέπει  να προβούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα σχολεία ,πριν από τις προσλήψεις των αναπληρωτών στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μετά από τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, η πολιτκή ηγεσία του Υπουργείου τροποποίησε την εγκύκλιο όπως θα δείτε παρακάτω

 

 1) Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο τα υπηρεσιακάσυμβούλια ΠΥΣΔΕ -ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να συνεδριάσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 10:00, αντί   έως την Τρίτη 30/0 προκειμένου να αποφασίσουν για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ 1/2003 (Α΄ 1)

2) Προστέθηκε η παρακάτω παράγραφος ”Είναι ευνόητο ότι θα προηγηθεί από τις 29/8 η ανακοίνωση των κενών καθώς και η πρόσκληση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις προτίμησης που αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών αποστέλλονται το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 9.00 εντύπως ή ηλεκτρονικά. Επιπλέον, οι σύλλογοι διδασκόντων συνεδριάζουν την Πέμπτη 01/09 στις 9.00 και αποφασίζουν την κατανομή των ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την α΄ και β΄ ανάθεση των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324) ΥΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα σχετικά πρακτικά για την κατανομή των ωρών διδασκαλίας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την ίδια ημέρα (01/09) έως το αργότερο στις 13.00 προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ”.

3) Αφαιρέθηκε η εξής παράγραφος: Την Τετάρτη 31/8 και έως τις 14:30 αποστέλλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα κενά -πλεονάσματα που θα προκύψουν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας τοποθετήσεων.

Διαβάστε τη νέα τροποποιητική εγκύκλιο

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 135933/Ε1 εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ενόψει της αναγκαιότητας ομαλής έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις αρχές Σεπτεμβρίου, τροποποιείται με ορισμένες βελτιώσεις και διευκρινίσεις η εγκύκλιος 135933/E1 και παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ - ΠΥΣΠΕ πρέπει να συνεδριάσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 10:00, προκειμένου να αποφασίσουν για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ 1/2003 (Α΄ 1), σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος «my school» υποχρεωτικά σε πραγματικά λειτουργικά κενά και λαμβάνοντας υπ’όψιν την α΄ και β΄ ανάθεση των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324) ΥΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Εξαιρετικά, σε περίπτωση αδυναμίας συνεδρίασης των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, η κατά τα ανωτέρω προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα διενεργηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 10:00, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 της αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 ( Β΄ 1340) ΥΑ, όπως ισχύει.

Είναι ευνόητο ότι θα προηγηθεί από τις 29/8 η ανακοίνωση των κενών καθώς και η πρόσκληση από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις προτίμησης που αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών αποστέλλονται το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 9.00 εντύπως ή ηλεκτρονικά. Επιπλέον, οι σύλλογοι διδασκόντων συνεδριάζουν την Πέμπτη 01/09 στις 9.00 και αποφασίζουν την κατανομή των ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την α΄ και β΄ ανάθεση των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324) ΥΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα σχετικά πρακτικά για την κατανομή των ωρών διδασκαλίας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την ίδια ημέρα (01/09) έως το αργότερο στις 13.00 προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ.

2. Την Παρασκευή 02/09 στις 14.00 (αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) δέον όπως πραγματοποιηθούν οι κοινές συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να αποφασίσουν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83). Είναι δε αυτονόητο ότι συμπληρωματικά με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται εν προκειμένω και οι γενικές διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999-Α΄ 45), όπως ισχύουν. Αναλυτικά, σχετικά με τη διενέργεια των εν λόγω κοινών συνεδριάσεων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα εν όψει και σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας:

α) Σύμφωνα με την αδιάσειστη γραμματική διατύπωση των ειδικών εφαρμοστέων διατάξεων, οι εν λόγω κοινές συνεδριάσεις υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζουν και τον Πρόεδρό τους.

β) Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2690/1999 ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν, χρειάζεται πριν από τον καθορισμό του τόπου και του χρόνου της κοινής συνεδρίασης να έχει προηγηθεί η Πράξη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με την οποία θα ορίζεται ο Πρόεδρος και ο γραμματέας της κοινής συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι ο νόμος καταλείπει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ευρύτατο πεδίο διακριτικής ευχέρειας ορισμού των ανωτέρω προσώπων. Κρίνεται όμως σκόπιμο ως Πρόεδρος της κοινής συνεδρίασης να ορισθεί ένας εκ των Προέδρων των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ.

γ) Στη συνέχεια, θα γίνει ο καθορισμός από τον ορισθέντα Πρόεδρο του τόπου και του χρόνου της κοινής συνεδρίασης.

Επειδή η διενέργεια της κοινής συνεδρίασης πρέπει να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/9, η σχετική πρόσκληση δέον όπως έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη διενέργειά της. Όσον αφορά τον τόπο, προδήλως ο ορισθείς Πρόεδρος έχει διακριτική ευχέρεια επιλογής και ορισμού του πιο πρόσφορου για τη συνεδρίαση τόπου.

δ) Όσον αφορά τη διενέργεια των κοινών συνεδριάσεων και τη λήψη αποφάσεων, εφαρμοστέες είναι οι γενικές διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2690/1999.

3. Την Δευτέρα 05/09 έως τις 12.00 αποστέλλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα κενά -πλεονάσματα που θα προκύψουν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

4. Με ευθύνη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα my school για τις προκύπτουσες από τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις μεταβολές.

 alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
18.475 μόρια. Αυτός ήταν ο μαγικός αριθμός μου
 Από τον Μιχάλη Καλούπη

18.475.

 Αυτός ήταν ο μαγικός αριθμός μου.

Διάβασμα, βενζίνες για τα ιδιαίτερα, ασκήσεις, κόντρα φροντιστήρια, λεφτά από δω, λεφτά από κει, Γαλλικά και Αγγλικά, βοηθήματα – οι δικοί μου από τη σκοπιά τους μου προσέφεραν όσα μπορούσαν για να έχω ένα μέλλον «καλύτερο από το δικό τους» όπως μου λέγανε και θα τους σέβομαι πάντα γι’αυτό, αλλά στο τέλος όλου αυτού του ταξιδιού είχα απομείνει με ένα χαρτάκι που αποτύπωνε τον ακατανόητο αυτό αριθμό.

18.475.

Μόρια λέει.

Ήταν το επικυρωμένο προϊόν μίας πορείας 12 ετών στην σχολική εκπαίδευση, ένας αριθμός που θαρρείς πως περιέκλειε όλο το είναι μου, όλη την προοπτική μου, όλη τη γνώση μου, ήταν το δεύτερο γενετικό μου αποτύπωμα, το DNA της εκπαιδευτικής μου απόδοσης, το εισιτήριο για την ενήλικη ζωή μου.
Μα εγώ ένιωθα σαν ένα αριθμημένο κομμάτι κρέας, ένα ζώο έτοιμο για σφαγή και το κίτρινο ταμπελάκι που κρεμόταν από το αυτί μου έλεγε 18.475, έτσι απλά για να με ξεχωρίζουν.

Τι διάολο είναι αυτά τα μόρια κανείς δε κατάλαβε ποτέ, μα για να προχωράς στη ζωή σου, λέει, τα χρειάζεσαι. Είναι τα μαγικά εφόδια που σε βοηθάνε να ανέβεις βαθμίδες και μισθολογικά τσεκ.
Κι εμείς έπρεπε να τα μαζέψουμε χωρίς να ξέρουμε καν τι είναι και γιατί, καταλαβαίνεις παράνοια;
Επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα είναι έτσι στημένο ώστε να προσομοιώνει τον τρόπο ζωής που η εποχή θέλει να επιβάλλει: το αέναο κυνήγι του «παραπάνω». Ίσως αιτία, ίσως και αποτέλεσμα του υπερ-καταναλωτισμού της περιόδου, δε μπορώ να πω με σιγουριά.

Αυτό που μένει αποτυπωμένο κάτω από το σαθρό οικοδόμημα της τεχνοκρατικής γνώσης που λάβαμε στα σχολεία εκτός του «περισσότερο», είναι το ζύγι κι ο διαχωρισμός των ανθρώπων ανάλογα με την ποσότητα εξισώσεων και ολοκληρωμάτων που μπορεί να λύσει κάποιος στις 3 ώρες της εξέτασης ή αναλόγως με το πόσο καλά έχει απομνημονεύσει τα γεγονότα του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Ήδη από το σχολείο οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε «δυνατότερους» και «ασθενέστερους», ακόμα κι αν δε στο έλεγαν το ένιωθες και η αντιμετώπιση των δεύτερων κυρίως ήταν ντροπιαστική.

Σε αυτά τα θέματα το σχολείο λειτουργεί σαν μικρογραφία της κοινωνίας: οι ισχυροί είναι σημαντικότεροι από τους αδύναμους και τους διαχωρίζουμε. Λες και οι αδύναμοι μαθητές που δεν είχαν την ίδια προοπτική του «να μεγαλουργήσουν» σε κάποια σχολή ήταν κατώτεροι, λες και δεν είχαν άλλο τρόπο για να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία.
Να βγάλεις πολλά μόρια και έτσι θα θεωρείσαι ένας καλύτερος άνθρωπος, με περισσότερες γνώσεις, περισσότερη παιδεία, περισσότερο περισσότερο περισσότερο, αυτό είπε η κοινωνία.
Μπρος, αποστήθιση και πράξεις με χαρτί και μολύβι, επειδή θα γίνεις επιστήμονας και δε θα έχεις πρόσβαση σε βιβλιοθήκες αριθμομηχανές και ίντερνετ(;) – ζήτω το 1950.

Μηχανικός υπολογιστών στο Πολυτεχνείο της Πάτρας ήταν η επιλογή που έλαχε σε μένα.
Ακόμα μέχρι και σήμερα δε ξέρω γιατί κι αυτό φάνηκε όταν αποχώρησα μετά από 2 χρόνια γεμάτα αριθμούς και συνδεσμολογίες, πράγματα που ποτέ δε μου άρεσαν και ποτέ δε τα θέλησα, ήταν όμως αρκετά τα μόρια για να πιάσω μια «καλή σχολή» όπως έλεγε ο περίγυρος μου και έτσι λύγισα υπό το βάρος της κοινωνικής πίεσης και της εφηβικής αμάθειας και προς θεού, κανείς δε μου έβαλε μαχαίρι στο λαιμό, δική μου ήταν κατά κύριο λόγο η απόφαση, μονάχα λιγάκι νοθευμένη.
Δε νοιάστηκε όμως να με συμβουλεύσει κανείς πως πέραν της αποκατάστασης, για να τελειώσεις και να γίνεις αποδοτικός στον εκάστοτε τομέα πρέπει να σ’αρέσει κιόλας, μα αυτό δεν ήταν καν άξιο αναφοράς. Εδώ που μεγάλωσα εγώ θεωρείται από πάμπολλους δεδομένο πως θα κάνεις ότι κάνεις με το ζόρι για να βγάζεις λεφτά κι αυτό είναι ότι πιο φυσιολογικό. Η δουλειά πρέπει να είναι αγγαρεία, αλλιώς δεν είναι σωστή δουλειά.

Στο μυαλό του μέσου Έλληνα δεν υπάρχει το ”μου αρέσει η δουλειά μου και την επέλεξα από μόνος μου και την κάνω και με όρεξη”. Συνήθως φυσιολογικό θεωρείται το να καταλήγεις κάπου μετά από διαδοχικές κόντρες και αυξομειώσεις των βάσεων, ότι κάτσει, δε βαριέσαι.

Φεύγοντας από το πολυτεχνείο είπα να σώσω ότι σώζεται, να γίνω δάσκαλος -που ήταν εξαρχής η δεύτερη επιλογή μου- και να αλληλεπιδρώ με παιδικά μυαλά αντί για καλώδια. Τώρα καλώς, κακός, θα δείξει ο χρόνος, δε ξέρω.
Πιο ανθρώπινος όμως σίγουρα. Αυτό ήταν που με τράβηξε. Τουλάχιστον στη δεύτερη σχολή μου είχα ένα κίνητρο και μια επιλογή δική μου. Για τη μουσική που ήταν ανέκαθεν η μεγάλη αγάπη μου ούτε λόγος : «η μουσική δεν είναι δουλειά» έλεγαν όλοι.

Μέχρι τη στιγμή που έκανα το μηχανογραφικό μου δεν ήξερα τι ήθελα από αυτό ή τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου.  Το πνεύμα μέσα στο σώμα μας φίλε μου, δεν τρέφεται μονάχα από αρχαιοελληνική γραμματική, ούτε από μιγαδικούς αριθμούς. Το σχολείο δε σου αφήνει περιθώρια να καλλιεργήσεις την ανθρώπινη πτυχή του χαρακτήρα σου, κι αν δεν αντιδράσεις μέχρι να φτάσεις να τελειώσεις και τις σπουδές σου, είσαι πια ένα αναίσθητο γρανάζι της μηχανής, με συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένο σύστημα πεποιθήσεων και προκαθορισμένη πορεία.
Δεν είχα χρόνο να το σκεφτώ και μη γελάς, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το να αφιερώσεις μία περίοδο ώστε να ακούσεις τη μέσα σου φωνή και να δεις τι στο καλό θες από τη ζωή σου · κι αν πέσεις έξω, πάλι δικιά σου είναι η απόφαση δικιά σου και η ευθύνη, καταλαβαίνεις;

Στο περιβόητο μηχανογραφικό μπαίνεις στο τρυπάκι του : τόσα μόρια μάζεψα, αυτές τις σχολές πιάνω, ας διαλέξω κάτι από αυτά, όσο πιο ψηλά, τόσο καλύτερα. Είναι λίγοι εκείνοι που ξέρουν πραγματικά τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν και πόσο μάλλον λιγότεροι εκείνοι που έχουν την στήριξη για να ακολουθήσουν μία πιο ανορθόδοξη πορεία, μακρυά από επιστήμες με τη συμβατική έννοια, αριθμούς και γραμματισμούς, αυτών που η φύση είναι πιο ελεύθερη, δημιουργική και ρομαντική.

Κανείς δε κάθεται να συζητήσει με το παιδί και να του πει «έλα δω ρε μπαγασάκο, καλά τα κατάφερες μέχρι τώρα αλλά τούτη η ριμάδα η ζωή δικιά σου είναι. Μη περιμένεις από μένα να σου πω τι να κάνεις.
Τι σε ευχαριστεί εσένα;  Τι έχεις ανάγκη να κάνεις;
Τι θα θελες να κάνεις για να είσαι χαρούμενος;».

Χαρούμενος.
Αυτή η φαινομενικά ασήμαντη λέξη που δεν έπεσε ποτέ στο τραπέζι σαν παράμετρος, σαν συντελεστής στην απόφαση που θα πάρεις.

Η καλύτερη συμβουλή που έχεις να δώσεις αυτή θα ήταν και δε θα πέσεις έξω.
Γιατί αν η κοσμοθεωρία κάποιου παραλληλίζεται με την απόκτηση ενός πτυχίου και κάποιας πορείας μέσα σε μία επιστήμη, αυτό είναι κάτι που το νιώθει καθένας σαν έμφυτη ανάγκη και θα το κάνει από μόνος του.
Από την άλλη, αν το βλέπει σαν αγγαρεία σου λέω, το πτυχίο είναι το τελευταίο πράγμα που θα του χρειαστεί για να είναι χαρούμενος, για να είναι χρήσιμος άνθρωπος.

Ξέρει καθένας μέσα του τι θέλει να κάνει, αρκεί να τον αφήσουμε.
Σταματήστε να πνίγετε τα παιδιά!

Πηγή: nostimonimar.gr

alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 ουτοπικές γενικολογίες.

Όταν αύριο ψάχνεις για δουλειά και σε ρωτάνε ποια εξειδίκευση έχεις θα πείς : "Είμαι χαρούμενος! σας φτάνει;"

 

Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
ΦΟΒΕΡΟ!!! ΚΑΙ  ΣΥΝΑΜΑ  ΑΛΗΘΙΝΟ!!!
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ!
Υποβλήθηκε πριν από 10 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 

 

ποσο δικιο εχεις!!

Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
ΝΙΚΟΣ
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΑ

 Καλημέρα ,

Μήπως κάποιος γνωρίζει την διαδικασία που θα μπορούσα να πάρω αντίγραφο από το γραπτό μου ;   Από πού καί πότε ;


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

 πληρώνεις 50€ γισ τρία μαθήματα

 αντίγραφο δεν παίρνεις ούτε φωτος. αιτήσεις 1-10 σεπτεμβρη 

Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Κανεις αιτηση με παραβολο 50 ευρω ανα μαθημα. Το γραπτο σου εντοπιζεται απο το οικειο Βαθμολογικο Κεντρο και σου δειχνουν αντιγραφο. Δεν ξερω αν μπορεις να το παρεις. Τα γραπτα φυλάσσονται ενα χρονο μονο.  Δεν υπαρχει τροπος ομως να στραφεις κατα της τελικης βαθμολογιας εστω και αν δεν ειναι σωστη. Ουτε καν με δικαστηριο.
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 Μου φαίνεται πως μπορείς πληρώνοντας ένα παράβολο .
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

[Κλείσιμο]
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)
 me tipota
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)

οι βαθμολογητεσ με εστεικλαν σε ασχετη σχολη,για ελαχιστα μορια.αυτουσ ποιοσ τουσ βαθ=μολογει?.θα επρεπε τουλαχιστον 5 να βαθμολογουν

και να υπαρχει και γι αυτουσ ελεγχοσ.με καψανε 

Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Οι εισακτέοι και οι «εξακτέοι»
 Με αφορμή την είσοδο στις Ανώτατες Σχολές υποψηφίων με βαθμολογία που δεν ξεπερνάει το 2 και το 3 στην κλίμακα του 20 γνωστοί πρωθιερείς του νεοφιλελευθερισμού βρήκαν και πάλι την ευκαιρία να ξεσκονίσουν τα γνωστά ρεφρέν τους!

Ανοίγοντας στο διαπασών τις σειρήνες της εκπαιδευτικής τρομολαγνείας, υποκαθιστώντας την αναζήτηση των αιτίων από τη διαπίστωση των αποτελεσμάτων, κινητοποιεί τις συνήθεις κοινοτοπίες με τις οποίες τρέφεται η κοινή γνώμη, σερβίροντας της το «αυτονόητο»: Επιτέλους δεν μπορεί κανείς να εισάγεται με «λευκή κόλλα» !

Κανένας, φυσικά, δεν μπορεί να αισθάνεται ευχαριστημένος με το γεγονός της πρόσβασης στις Ανώτατες Σχολές υποψηφίων που δεν μπορούν να γράψουν περισσότερο από 2, 3 ακόμη και 5 μονάδες στην κλίμακα του 20. Αλλά οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε, ξύνοντας το λούστρο του επίσημου λόγου, ότι η ρύθμιση της βάσης του 10 δεν αποτέλεσε παρά μια ταξική φραγή, αλλά και έναν παραπλανητικό επίδεσμο στο χαραγμένο σώμα του σχολείου της ακριβοπληρωμένης αμάθειας.

Η θεσμοθέτηση της βάσης του 10 έγινε επί υπουργίας Μ. Γιαννάκου τον Σεπτέμβριο του 2005. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι «δεν μπορεί κάποιοι με απορριπτικές βαθμολογίες να εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και ακολουθούσε η επίσημη υπόσχεση ότι «με τη βάση του 10 οι μαθητές θα αναγκαστούν να διαβάσουν περισσότερο και το επίπεδο των σχολών θα ανέβει».

Το γεγονός ότι οι βαθμολογικές επιδόσεις βρίσκεται σε ευθεία εξάρτηση της δυσκολίας ή της ευκολίας των θεμάτων και ότι ο θεματοθέτης μπορεί να δημιουργεί άλλοτε πληθωρισμό άριστων βαθμολογιών και άλλοτε εκατόμβες βαθμολογιών κάτω από τη βάση δεν φαίνεται να απασχολούσε την πολιτική ηγεσία. Παράλληλα το γεγονός ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι διαγωνισμός που έχει αποκλειστικό σκοπό να κατατάξει τους υποψηφίους σε μια σειρά ώστε να εισαχθούν όσοι προβλέπονται, έμενε στην αφάνεια.

Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της βάσης του 10 διαψεύστηκαν πανηγυρικά όλοι οι μύθοι με τους οποίους η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε ντύσει την απόφασή της. Καμία βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν υπήρξε, καθόλου δεν ανέβηκε το επίπεδο των μαθητών. Αντίθετα, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των εισακτέων, αυξήθηκε η πελατεία των λεγόμενων κολεγίων, για τα οποία καμία βάση του δέκα δεν ίσχυε όταν ηχούσαν τα δίδακτρα.  

Από τότε και κάθε χρόνο, με αφορμή το γεγονός ότι μια χούφτα τμήματα ανοίγουν τις πύλες τους με βαθμολογία 2, 3 και 4 κάποιοι εξακολουθούν με εισαγγελικό τρόπο να κουνάνε το δάχτυλο, ρίχνοντας την ευθύνη για τις χαμηλές βαθμολογίες στο δημόσιο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, απαιτώντας, μέσα από μια καλοστημένη επιχείρηση πριμοδότησης γνωστών κοινοτοπιών, να επανέλθει η βάση του 10 με στόχο τον ουσιαστικό περιορισμό του αριθμού εισακτέων.

alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Νωρίτερα φέτος οι μετεγγραφές των φοιτητών - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
 Τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των μετεγγραφών σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ νωρίτερα από την περσινή χρονιά - οι αιτήσεις το 2015 υποβλήθηκαν το πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου - θα δώσει εν όψει του νέου ακαδημαϊκού έτους η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση οι προθεσμίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των υποψηφίων στα τμήματα επιτυχίας. Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας που μίλησε στο «Εθνος» εκτίμησε ότι λόγω και των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, που θα γίνουν φέτος για πρώτη φορά, αναμένεται να έρθει πιο κοντά η διαδικασία για τις μετεγγραφές (αιτήσεις, αποστολή δικαιολογητικών, έγκριση για τη μεταφορά θέσεων στα νέα τμήματα).

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Παιδείας προχωρεί εγκαίρως στον αναγκαίο προγραμματισμό ώστε οι φοιτητές που δικαιούνται μετεγγραφή να μη χρειαστεί να περιμένουν μήνες μέχρις ότου μετακινηθούν στο Ανώτατο Ιδρυμα κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Πέρυσι η εγκύκλιος που περιελάμβανε τα κριτήρια με τη μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γνωστοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ενώ οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο διάστημα από 3 έως 13 Νοεμβρίου.

Τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, οι υποψήφιοι που πέρασαν σε τμήματα που εδρεύουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους «ψάχνονται» ήδη για να δουν εάν πληρούν τα κριτήρια των μετεγγραφών. Το ποσό, άλλωστε, που απαιτείται για τις σπουδές σε πόλη μακριά από τον τόπο διαμονής είναι για πολλές οικογένειες απαγορευτικό. Αλλωστε, χιλιάδες υποψήφιοι επέλεξαν συγκεκριμένες σχολές στο μηχανογραφικό, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη μετεγγραφή.

Το «Εθνος» παρουσιάζει τα κριτήρια και τη μοριοδότηση που θα ισχύσουν για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, ώστε να γνωρίζουν από τώρα οι νεοεισαχθέντες αν έχουν πιθανότητες να σπουδάσουν κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από την περσινή χρονιά • θα ισχύσει και φέτος• υπάρχει η δυνατότητα και για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής, όταν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα.

Νωρίτερα φέτος οι μετεγγραφές των φοιτητών

Κριτήρια με μοριοδότηση

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνουν από τα παρακάτω κριτήρια:

• Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, για το φορολογικό έτος 2015, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Μόρια 5)
• Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2015, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. (Μόρια 4)
• Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των γονέων του, το φορολογικό έτος 2015, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ. (Μόρια 3).

Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τα ανωτέρω για το εισόδημα του τρέχοντος οικονομικού έτους, δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τόσο του ιδίου όσο και των γονέων του.

Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α' έως και γ' γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ' αυτήν υπόψη το υψηλότερο μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος εφόσον υφίσταται και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του, όπως ορίζεται ανωτέρω, το οποίο προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2015.

• Ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)
• Ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)
• Ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)
• Ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)
• Ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)
• Ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή/ρια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές. (Μόριο 1)
• Ο δικαιούχος μετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης. (Μόριο 1)

Ερχεται νέο σύστημα

Εισαγωγή με τον βαθμό απολυτηρίου

Τη θέσπιση ενός νέου σχολικού συστήματος που θα έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του Λυκείου, ώστε να μπορεί να εισάγεται κάποιος σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα βάσει του βαθμού του, επιδιώκει το υπουργείο Παιδείας. Τη δήλωση αυτή έκανε χθες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής, δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη, ο οποίος είχε προαναγγείλει ριζικές αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στα ΑΕΙ, υποστηρίζοντας ότι «το σύστημα των εισαγωγικών έχει εξαντλήσει τη δυναμική του».

Ο κ. Παντής υπογράμμισε ότι μέσα από το νέο σύστημα θα αναβαθμιστεί το Λύκειο και προσέθεσε ότι ο βαθμός του απολυτηρίου θα καθορίζει σε ποιες σχολές θα μπορεί να εισαχθεί ένας μαθητής.

Ευκαιρίες εύκολης πρόσβασης σε κεντρικά ΑΕΙ για όσους πληρούν τα κριτήρια

Βαθμολογικό χάσμα έως και 8.000 μόρια σε ομοειδείς σχολές

Οι φετινές επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό διεύρυναν σε πολλές περιπτώσεις το βαθμολογικό χάσμα μεταξύ ομοειδών τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών ΑΕΙ. Η μεγάλη αγωνία άλλωστε για την πλειονότητα των υποψηφίων -εκτός από το να επιλέξουν σχολές που προσφέρουν προοπτικές απασχόλησης- ήταν να εισαχθούν κοντά στον τόπο διαμονής τους, ώστε να γλιτώσουν τα έξοδα από μια ενδεχόμενη «εσωτερική μετανάστευση».
Οι υποψήφιοι, πάντως, που πληρούν τα κριτήρια των μετεγγραφών έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν σε ένα περιφερειακό τμήμα με χιλιάδες λιγότερα μόρια και εν συνεχεία, όταν βγει η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές, να υποβάλουν αίτηση και να μεταπηδήσουν σε ίδρυμα κοντά στον τόπο διαμονής τους, με την προϋπόθεση να λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα.

Πρωτοκλασάτα τμήματα

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία με τις βάσεις εισαγωγής μεταξύ ομοειδών σχολών, φαίνεται ότι η διαφορά ακόμη και σε πρωτοκλασάτα τμήματα ήταν χαοτική, ενώ στις πιο ακραίες περιπτώσεις έφτασε ακόμη και τα 8.000 μόρια.
Στα πανεπιστήμια, η μεγαλύτερη διαφορά καταγράφεται στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Υποψήφιος ο οποίος εισήχθη με 11.965 μόρια στην Ξάνθη, θα μπορέσει -εφόσον πληροί τα κριτήρια- να πάρει μετεγγραφή για τη σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου η βάση διαμορφώθηκε στα 19.999 μόρια. Η διαφορά μεταξύ των δύο σχολών φτάνει τα 8.034 μόρια.
Αντιστοίχως, υποψήφιοι που εισήχθησαν με βαθμό κάτω της βάσης και συγκεκριμένα με 9.887 στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ρόδου θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Καποδιστριακό, το οποίο άνοιξε τις πύλες του με 14.670 μόρια, δηλαδή 4.783 παραπάνω.

Στα 4.193 ήταν η διαφορά μεταξύ των τμημάτων Πληροφορικής Θεσσαλονίκης - Κέρκυρας, στα 2.714 μεταξύ των σχολών Φιλολογίας Θεσσαλονίκης - Καλαμάτας και στα 2.499 για τα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας - Ρεθύμνου. Τα παραδείγματα για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι πολλά.

Τεχνολογικά ιδρύματα

Και στα τεχνολογικά ιδρύματα οι ευκαιρίες για όσους καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη μετεγγραφή είναι πολλές. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Αθήνας οι υποψήφιοι εισήχθησαν με 12.530 μόρια και στο αντίστοιχο τμήμα που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα με μόλις 4.327, η διαφορά δηλαδή έφτασε τα 8.203 μόρια.

Περισσότερα από 6.500 μόρια θα «γλιτώσουν» όσοι μετακινηθούν από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Σερρών στο αντίστοιχο του ΤΕΙ Πειραιά. Εντυπωσιακή είναι η διαφορά και στα τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πειραιά και Κοζάνης, φτάνοντας τα 4.452 μόρια.

Αναφορικά με το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, η βάση για τη Θεσσαλονίκη διαμορφώθηκε στα 10.603 μόρια, ενώ στο αντίστοιχο της Χαλκίδας δεν ξεπέρασε τα 5.802 (διαφορά 4.801).

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Πηγή: ethnos.gr

alfavita.gr  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα
Οι προσλήψεις των αναπληρωτών, οι προσφυγές και η σκοπιμότητα
 

Από το 2002 έως και σήμερα χιλιάδες εκπαιδευτικοί μη επιτυχόντες ή μη συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, διορίστηκαν μόνιμοι ή προσλήφθηκαν και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, μέσω μίας διαδικασίας η οποία έχει κριθεί οριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματική. Οι παράτυποι αυτοί διορισμοί – προσλήψεις, πραγματοποιήθηκαν δυστυχώς εις βάρος χιλιάδων άλλων εκπαιδευτικών επιτυχόντων στους εν λόγω διαγωνισμούς, οι οποίοι όπως προκύπτει από τα εκ του Συντάγματος οριζόμενα, έχασαν παρατύπως τις θέσεις διορισμού ή πρόσληψής τους και μάλιστα περισσότερες από μία φορές από τους παραπάνω ωφελημένους εκ των παρατυπιών εκπαιδευτικούς.

Στα 15 αυτά χρόνια οι εκάστοτε πολιτικές διοικήσεις του Υπουργείου Παιδείας, ψήφιζαν αλλεπάλληλους αντισυνταγματικούς νόμους με τους οποίους ενίσχυαν και προωθούσαν τις παραπάνω παρατυπίες. Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι όλη αυτή η κατάφορη καταπάτηση των νόμων, ήταν καθαρά προϊόν πολιτικής συναλλαγής μεταξύ των παραδοσιακών πλέον πολιτευτών και της εκλογικής τους πελατείας. Συγκεκριμένα η τωρινή πολιτική διοίκηση του υπουργείου σε δελτίου τύπου που εξέδωσε στις 15/4/2016 αναφέρει χαρακτηριστικά:

 «Εδώ, προφανώς, εντοπίζεται η τεράστια ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν έθεσαν την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών υπό το ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα αυτή να αμφισβητείται σήμερα  από το Ανώτατο Δικαστήριο με τον υπαινιγμό, ότι, οι  προσλήψεις κατευθύνονταν  σε πολλές περιπτώσεις μέσα από πελατειακά συστήματα που συντηρούσαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, ειδικά,  όταν δεν υπήρχε η διαφάνεια του ηλεκτρονικού συστήματος στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

Επιτέλους, έπειτα από τόσα χρόνια εσκεμμένων παρατυπιών και καταστρατηγήσεων, η τωρινή διοίκηση του Υπουργείου με επικεφαλή τον κύριο Φίλη, μετά από ενδελεχή ενημέρωση που έλαβαν από παθόντες εκπαιδευτικούς επιτυχόντες ΑΣΕΠ και φυσικά υπό την Δαμόκλειο σπάθη των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόλμησαν για πρώτη φορά να ακουμπήσουν το πρόβλημα στην ρίζα του. Στις 8/4/2016 ανακοίνωσαν σχέδιο διάταξης με το οποίο άλλαζαν προσωρινά το σύστημα προσλήψεων 2016-2017, προτάσσοντας ένα μέρος των εκπαιδευτικών επιτυχόντων ΑΣΕΠ. Αν και το σχέδιο αυτό δικαίωνε ένα μόνο μέρος των επιτυχόντων ΑΣΕΠ και όχι το σύνολο, διατηρώντας παράλληλα πολλά από τα κεκτημένα των μη επιτυχόντων, η προσωρινότητά του έδινε ένα πρώτης τάξεως νομικό πάτημα για μελλοντικές ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Να πως το υπουργείο δικαιολογούσε την απόφασή του για την νέα διάταξη απευθυνόμενο εμμέσως πλην σαφώς, προς τους μη επιτυχόντες ΑΣΕΠ στο δελτίο τύπου της 15ης του Απρίλη:

Α) Για τον λόγο να προχωρήσει στην αλλαγή του συστήματος προσλήψεων

«…2. Γιατί το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχωράει τώρα σε νομοθετική ρύθμιση για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών; Διότι, το ΣτΕ με την αρ.4303/2015 απόφαση του Γ΄ Τμήματος νομολόγησε ρητώς ότι το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των πάγιων διατάξεων του ν.3848/2010 (δηλ. του παλαιού αντισυνταγματικού συστήματος) δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Αυτό σημαίνει, ότι, οι προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και των οποίων οι συμβάσεις προφανώς θα αρχίσουν μέσα στο  2016 και θα λήγουν μέσα στο 2017, πρέπει να γίνουν με ένα νέο σύστημα που θα υπακούει στην συνταγματική εφαρμογή της αξιοκρατίας και της ισότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος) όπως τις αξιολογεί το ΣτΕ…Επομένως, η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να είναι συνταγματικά ανεκτή αλλά και κοινωνικά δίκαιη για όλες τις κατηγορίες των αναπληρωτών…».

 Β) Για το ότι παρά τις αντίθετες ισοπεδωτικές για τους μη επιτυχόντες ΑΣΕΠ αποφάσεις του ΣτΕ, διατηρεί (παρατύπως) πολλά από τα κεκτημένα τους, άρα δεν θα πρέπει να έχουν παράπονο από τις αλλαγές που προωθεί

 «…οι προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να έχουν ως ελάχιστο κριτήριο και προϋπόθεση τη συμμετοχή των αναπληρωτών στους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, δηλαδή, το να βρίσκονται στην κατηγορία των εκπαιδευτικών οι οποίοι αξιολογήθηκαν από τους διαγωνισμούς και κρίθηκαν ότι μπορούν να διοριστούν...η διάταξη πρέπει να μοριοδοτήσει την επιτυχία στο γραπτό διαγωνισμό του  ΑΣΕΠ, καθόσον, σύμφωνα με το ΣτΕ, οι επιτυχόντες έχουν υποστεί άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους μη έχοντες επιτυχία αναπληρωτές… Επειδή, υφίσταται ζήτημα σχετικά με την αξιοκρατική κτήση της προϋπηρεσίας (των μη επιτυχόντων), θα ήταν σκόπιμο να μοριοδοτηθεί μόνον η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που ήταν επιτυχόντες οποιουδήποτε διαγωνισμού του ΑΣΕΠ… (Αν και) Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι αναγκασμένο να συμμορφωθεί με την (παραπάνω) κρίση του δικαστή ότι η προϋπηρεσία των αναπληρωτών (μη επιτυχόντων) δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιοκρατική επειδή δεν ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ… επιλέγουμε να μετρήσουμε αυτοτελώς την προϋπηρεσία, δηλαδή, το ίδιο και στις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών (επιτυχόντες  και μη επιτυχόντες)», (!).

Στις 26/4/2016 μετά από μαζικές κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ – ΔΟΕ (ένας σημαντικός αριθμός των κατά τόπους μελών τους είναι εκπαιδευτικοί που διορίσθηκαν χωρίς ΑΣΕΠ), ο υπουργός παιδείας προφανώς μετρώντας και το πολιτικό κόστος, ανακοινώνει από το βήμα της βουλής προς έκπληξη ακόμα και των στενών συνεργατών του, την διατήρηση τελικώς του ισχύοντος αντισυνταγματικού συστήματος προσλήψεων, παρά τα όσα ισχυρίζονταν προ λίγων μόλις ημερών. Μάλιστα τις επόμενες εβδομάδες για να αποφύγει τις νομικές κινητοποιήσεις των επιτυχόντων ΑΣΕΠ κατά της αντίθετης με τα οριζόμενα του Συντάγματος και των αποφάσεων του ΣτΕ απόφασής του, προχωρά σε τροπολογία «καμουφλάζ» θέτοντας την αντισυνταγματική διαδικασία προσλήψεων στον έλεγχο και την δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ (!). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διαβάσετε πρώτα πως το υπουργείο περιγράφει την πιθανή νομική αντίδραση των επιτυχόντων στην περίπτωση που το ίδιο δεν προχωρήσει σε αλλαγή του συστήματος προσλήψεων προς το συνταγματικότερο (δελτίο τύπου της 15ης του Απρίλη) και στην συνέχεια τι αποφάνθηκε ο ΑΣΕΠ προσφάτως σε σχέση με την νομιμότητα του συστήματος αυτού που τελικά διατηρήθηκε:

Α) Περιγραφή του κινδύνου προσφυγών από τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ, εάν η διοίκηση δεν συμμορφώνονταν με το Σύνταγμα και τις αποφάσεις του ΣτΕ. Η αναφορά έχει ως βάση την μοριοδότηση των παράτυπων προϋπηρεσιών των μη επιτυχόντων, η οποία αποτελεί και την σημαντικότερη παρατυπία που ενυπάρχει στο διατηρηθέν σύστημα προσλήψεων (από το δελτίο τύπου του Υπουργείου στις 15/4/2016, πριν δηλαδή από την μεταστροφή του)

«Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. είναι αναγκασμένο να συμμορφωθεί με την κρίση του δικαστή ότι η προϋπηρεσία των αναπληρωτών  δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιοκρατική επειδή δεν ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ. Συνεπώς, ακόμη κι αν καταργήσει τον 3848/10 (νόμος που δεν προβλέπει μοριοδότηση προϋπηρεσίας χωρίς επιτυχία ΑΣΕΠ) και σε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία αναλάβει σήμερα ή στο μέλλον, αυτή η νομολογία  του ΣτΕ θα είναι ενεργή και παρούσα και θα ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη της πολιτικής ηγεσίας για  πριμοδότηση των αναπληρωτών με προϋπηρεσία που δεν έχει ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ. Κι αυτό, γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 5 Συντάγματος «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε  αρμόδιο όργανο όπως  νόμος ορίζει». Το Διοικητικό Δίκαιο είναι κατ` εξοχήν νομολογιακό δίκαιο. Η νομολογία του ΣτΕ αποτελεί πηγή δικαίου σε τέτοιο βαθμό  που η πάγια νομολογία του σε σημαντικά ζητήματα αποτέλεσε την αφετηρία για την μετέπειτα συνταγματική θεσμοθέτηση διατάξεων και από το  νομοθέτη. Επίσης, οι διοικητικές πράξεις που αντιβαίνουν σε δικαστική απόφαση πάσχουν από το νομικό πλημμέλημα της κατ` ουσίαν παράβασης διάταξης νόμου. Η προκήρυξη του Υπουργείου για την πρόσληψη αναπληρωτών  είναι μια διοικητική πράξη η οποία αν δεν λάβει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, θα προσβληθεί από εκπαιδευτικούς  που θα έχουν έννομο συμφέρον και θα ακυρωθεί από το ΣτΕ.»

Και το ερώτημα είναι σαφέστατο. Αφού το υπουργείο διατηρεί και εφέτος το ίδιο με πριν αντισυνταγματικό σύστημα προσλήψεων, το οποίο παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ, μοριοδοτεί την προϋπηρεσία των μη επιτυχόντων ΑΣΕΠ, δεν διαπράττει σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 5 Συντάγματος παράβαση νόμου;

Β) Η στάση του ΑΣΕΠ στον έλεγχο της διαδικασίας προσλήψεων αναπληρωτών 2016-2017

   Έτσι λοιπόν ο κύριος Φίλης προκειμένου να ισχυροποιήσει νομικά την απόφασή του να διατηρήσει την παρατυπία και την καταστρατήγηση του Συντάγματος, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια της μεγάλης πλειοψηφίας των απληροφόρητων, εντάσσοντας ξαφνικά στο παιχνίδι το ΑΣΕΠ και το κύρος του. Ο ελιγμός που εκτελεί το υπουργείο είναι απλός. Το ΣτΕ μιλά για παράτυπες προσλήψεις που γέννησαν τις παράτυπες προϋπηρεσίες, ενώ το υπουργείο παρακάμπτωντας τις παράτυπες προσλήψεις, προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις παράτυπες προϋπηρεσίες μέσω ΑΣΕΠ, από το οποίο αναμένει να τις αποδεχθεί ως απλές αποδείξεις εκπαιδευτικής εμπειρίας, νομιμοποιώντας τες ουσιαστικά από το παράθυρο. (Στις επόμενες σειρές ο αναγνώστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός λόγω πολυπλοκότητας) Το ΑΣΕΠ λοιπόν ανέλαβε το καλοκαίρι να γνωμοδοτήσει για την νομιμότητα μίας διαδικασίας προσλήψεων που έχει ήδη κριθεί από το ΣτΕ επανειλημμένως ότι είναι αντισυνταγματική, διότι πολλοί εκπαιδευτικοί κέρδισαν την μοριοδοτούμενη προϋπηρεσία τους εις βάρος άλλων εκπαιδευτικών, από προσλήψεις που δεν ελέχθησαν από το ίδιο το ΑΣΕΠ που τώρα γνωμοδοτεί. Και εκεί που ο κάθε λογικός άνθρωπος θα περίμενε το ΑΣΕΠ να εντοπίσει αμέσως τις παράτυπες προϋπηρεσίες και να τις ακυρώσει, ως εκ θαύματος στις 8 Αυγούστου δίνει μία γενναία στήριξη στον υπουργό εγκρίνοντας τα πάντα. Εννοείται πως δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε την δέσμευση του ΑΣΕΠ ως διοικητικό όργανο στις αποφάσεις του ΣτΕ, αν αγωνιάτε ωστόσο θα σας εκμυστηρευτούμε ότι κάποιοι την είδαν να πηγαίνει περίπατο.

Και το ερώτημα είναι σαφέστατο. Η στάση του ΑΣΕΠ δεν εγείρει φυσιολογικά ερωτήματα σε σχέση με το αν λειτούργησε στην προκειμένη περίπτωση ως ανεξάρτητη αρχή ή αν λειτούργησε επηρεασμένο από τις προθέσεις του Υπουργείου;

Όπως και να έχει η αντισυνταγματική διαδικασία των προσλήψεων συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα μπαίνει σύντομα στην τελευταία της φάση με την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, των αλλοιωμένων από την παράτυπα αποκτημένη προϋπηρεσία πινάκων που θα καθορίσουν την τύχη του καθενός μας. Πριν ολοκληρώνουμε την σύντομή μας παρέμβαση, θα μας επιτρέψετε να μην παραλείψουμε όπως κάνουμε πάντα, να εκφράσουμε για ακόμη μία φορά την βαθύτατη απογοήτευσή μας για την παραδοσιακά πλέον μονομερή αρνητική στάση που κρατούν εναντίον μας τα συνδικαλιστικά μας όργανα, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ. Φρονούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών σίγουρα δεν ζει τις ενδοξότερες στιγμές του, τουλάχιστον σχετικά με την αντικειμενικότητα και τις ίσες αποστάσεις που οφείλει να κρατά απέναντι στα μέλη του.

Συμπερασματικά και μετά από όλα όσα διαβάσατε και ειδικά εάν ήσασταν στην θέση ενός εκπαιδευτικού που ακολούθησε για χρόνια την νομιμότητα και αδικήθηκε παράφορα, δεν νομίζουμε ότι θα μένατε με τα χέρια σταυρωμένα. Θεωρούμε πως όχι. Έτσι και εμείς προχωρήσαμε από τα μέσα του Αυγούστου σε προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα κατά των ενεργειών του Υπουργείου προκειμένου να υποστηρίξουμε τα δίκαιά μας. Αν και οι πάντες αντιλαμβάνονται ότι οι καταστρατηγήσεις των νόμων από τις οποίες ζημιωθήκαμε επανειλημμένως είναι αμέτρητες και ιδιαιτέρως πλέον ευδιάκριτες, σε καμία περίπτωση δεν θα υποστηρίζαμε ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί ευκόλως. Βλέπετε στην χώρα μας η δύναμη της σκοπιμότητας εξακολουθεί να βασιλεύει και δυστυχώς υπερνικά ορισμένες φορές ακόμα και τις ιερότερες των Δημοκρατικών μας κατακτήσεών, όπως το Σύνταγμα. 

 

Επιδίωξή μας η συνεχής ανάδειξη της αλήθειας

Ο Αγώνας μας είναι Σύννομος, Δίκαιος και Ηθικός

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ

alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Τροποποιήθηκε η απόφαση για τη λειτουργία των κυλικείων των σχολείων
 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη τροποποιήθηκε  η απόφαση για τη «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν  η με αρ. 64321/ Δ4/16-5-2008 και  111526/Δ4/10-9-2010 αποφάσεις ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια

• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.»

VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια

β) στην παράγραφο 2, σημείο α) απαλείφεται ο όρος «κοινοτικά».

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.»

δ) στην παράγραφο 6 μετά το σημείο θ) προστίθενται σημεία: ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ και το σημείο ι) αναριθμείται σε ιβ).

Στην παράγραφο μετά το σημείο ιβ) απαλείφονται οι όροι «κοινοτικών» και «κοινοτικά».

ε) στην παράγραφο 8 να απαλειφθεί από το πρώτο εδάφιο η φράση « ή της κοινότητας».

στ) η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικούρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."».

ζ) η παράγραφος 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις».

η) η παράγραφος 26 καταργείται.

θ) στην παράγραφο 29 η φράση «μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας» αντικαθίσταται από τη φράση «μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών».

ι) η παράγραφος 35 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί ή έχουν παραταθεί και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσης απόφασης σύμφωνα με τη αρ. 64321/Δ4/ 16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010, παραμένουν σε ισχύ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το ΦΕΚ

minedu.gov.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα   Πανελλαδικές 2016 - Μηχανογραφικό 2016
Τέλος οι πανελλήνιες: Με το απολυτήριο Λυκείου η εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
 Mόνο με τον βαθμό του απολυτηρίου και χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις θα εισάγονται οι μαθητές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ενώ αναμένονται ανακοινώσεις μέσα στην επόμενη σχολική χρονιά.

Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει τη δημιουργία ενός εθνικού απολυτηρίου που θα αποτελεί και το διαβατήριο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Το σύστημα πρέπει να αλλάξει και ο βαθμός απολυτηρίου θα αποτελεί τον βαθμό με τον οποίο θα εισάγονται οι υποψήφιοι στις σχολές. Στόχος με τις αλλαγές αυτές είναι η αναβάθμιση του Λυκείου, και πρώτα πρέπει να προχωρήσουμε στην αναμόρφωσή του. Γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολο να ορίσω πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί το νέο εισαγωγικό σύστημα», σημείωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Γιάννης Παντής μιλώντας σε συνέντευξη του στο Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Θα υπάρξει σύντομα μια πρόταση -ελπίζω μέσα στη χρονιά- που θα είναι πάνω στην εντολή που έχουμε από τον υπουργό. Θα πάμε δηλαδή, μέσω του σχολικού συστήματος, να μπαίνουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Δεν θα χρειάζεται παράλληλο σύστημα. Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Λυκείου. Με το απολυτήριο του Λυκείου και τον βαθμό ουσιαστικά θα μπορεί κάποιος να πηγαίνει στις σχολές εκείνες που θα έχει τη δυνατότητα λόγω του βαθμού να μπει» εξήγησε ο κ. Παντής.

Οι αλλαγές στις οποίες αναφέρεται αφορούν το Λύκειο των δύο τάξεων και το Γυμνάσιο των τεσσάρων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αντώνης Λιάκος είχε παρουσιάσει και μία ολοκληρωμένη πρόταση που αφορούσε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου προβάλλοντας την Ελληνική αλλά και την Αγγλική Γλώσσα ως βασικά διδακτικά αντικείμενα στις δύο τάξεις του Λυκείου, αποκλείοντας όμως μαθήματα όπως τα Αρχαία και τα Μαθηματικά. Ακόμα η ηγεσία κρατάει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με τις λεπτομέρειες του νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, καθώς δεν είναι γνωστό αν η συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα ισχύει και στο νέο σύστημα και αν θα υπάρξει αυτούσιο το σύστημα των βάσεων εισαγωγής. Αντίθετα, επιμένει στο επιχείρημα για μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του Λυκείου.

koutipandoras.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (1)

 

 

αλλο ενα ψεμα

και θα πουν μετα ναι μεν ...αλλα


Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Σχόλια (0)
 ευτυχως που αρχιζετε σιγα-σιγα να ξυπνατε...η αρχη ειναι τ ημισυ του παντος!
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Στη Νομική από το κοινωνικό φροντιστήριο Βόλου
 Για δύο χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στο κοινωνικό φροντιστήριο Βόλου, όπου με την επιπλέον διδακτική ενίσχυση που έλαβε εκεί, μπόρεσε να πετύχει στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στη Νομική Θεσσαλονίκης.

Προερχόμενη από πολύτεκνη οικογένεια η Δωροθέα Μπιλμπίγια έχει βιώσει στον οικογενειακό της κύκλο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης με τους γονείς της να δίνουν καθημερινό αγώνα να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτά που χρειάζονται. Βέβαια ορισμένες φορές ο αγώνας γίνεται άνισος, καθώς η ανεργία και η υποαπασχόληση «θερίζουν».
 
Πάντως η 18χρονη Δωροθέα τόσο με τη στήριξη των καθηγητών της στο 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας, όπου φοίτησε όσο και από την επιπλέον γνώση την οποία έλαβε από το κοινωνικό φροντιστήριο, βρήκε τη δύναμη και μπόρεσε να πετύχει πολύ καλή βαθμολογία στις πανελλαδικές εξετάσεις συγκεντρώνοντας 17.884 μόρια. Και η βαθμολογία αυτή της έδωσε τη δυνατότητα να εισαχθεί στη Νομική Θεσσαλονίκης που ήταν εκ των σπουδαιότερων επιτυχιών μεταξύ όλων των υποψηφίων των κοινωνικού φροντιστηρίου.
Η ίδια υπογράμμισε τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε σε συνθήκες δύσκολες. «Όλοι οι μαθητές στο κοινωνικό φροντιστήριο δώσαμε αγώνα και κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε στις σχολές που επιθυμούσαμε, και να δώσουμε χαρά και στους γονείς μας που με αγωνία και ελπίδα μας στήριζαν παρά τις αντίξοες σημερινές συνθήκες λόγω της κρίσης» τόνισε η απόφοιτη που πλέον στη Νομική Θεσσαλονίκης ανοίγει νέο κεφάλαιο στη ζωής.
 
Βέβαια δεν ξεχνά να αναφέρει τη συνδρομή και τη μεγάλη βοήθεια που είχε από τους καθηγητές τόσο στο σχολείο όσο και στο κοινωνικό φροντιστήριο.

Η Δωροθέα έχει άλλα τρία αδέλφια που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία και ήδη εργάζονται.
Στο κοινωνικό φροντιστήριο πέρυσι φοίτησαν 120 μαθητές. Η πλειονότητά τους προέρχεται από οικογένειες οι οποίες έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα από μηδέν έως 4.000 ευρώ, δηλαδή ζουν στα όρια της φτώχειας.

Η καθηγήτρια κ. Αμαλία Κορδάτου ανέφερε πως στο Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρουμε εθελοντικά και σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά με τα άλλα ιδιωτικά φροντιστήρια. Για φέτος το όριο του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος θα είναι τα 10.000 ευρώ. Βέβαια ελάχιστοι είναι οι μαθητές που έχουν τέτοιο εισόδημα, αφού οι περισσότεροι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι και 4.000 ευρώ».
 
Η ίδια πρόσθεσε πως οι περισσότεροι υποψήφιοι από το κοινωνικό φροντιστήριο πέτυχαν σε σχολές, όπως Νομική, Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Οικονομικά.
Οι εγγραφές μαθητών αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

http://e-thessalia.gr/

alfavita.gr  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 11 από 9142 (91414 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
10
11
12
13
9140
9141
9142
Επόμενο

IEK-AKMI

edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης