Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2014
e-epimorfosi.aegean.gr
 
 

edu4u.gr facebook page

Animated Sale New - 200x200

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014
Ποιο θα είναι το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ
 Πανελλήνιες εξετάσεις με λιγότερα μαθήματα που θα καθορίζονται από τα ΑΕΙ θα διεκδικούν οι υποψήφιοι την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2014-15. Οι υποψήφιοι θα δίνουν την ίδια μέρα «διπλές» εξετάσεις, απολυτήριες και εισαγωγικές, σε θέματα κοινά για όλα τα σχολεία της χώρας. Όσοι δεν καταφέρουν να επιτύχουν την εισαγωγή τους, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εξετάσεις να επαναλαμβάνονται, υπό προϋποθέσεις, εντός του έτους. Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση δηλαδή χωρίς εξετάσεις και με κριτήριο την επίδοσή τους στο Λύκειο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, κυρίως σε ΤΕΙ της περιφέρειας.

Για τους φετινούς μαθητές της Α' Λυκείου θα ισχύσει μεταβατικό σύστημα, με εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του Απολυτηρίου τους. Τις εξετάσεις θα οργανώνει Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Με το νέο σύστημα που προβλέπεται να ισχύσει για την εισαγωγή των απόφοιτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ισχύουν δέκα άξονες:

1. Το σχολικό έτος της τρίτης Λυκείου θα επιμηκυνθεί μέχρι ως το τέλος Μαΐου. Τον Ιούνιο, οι μαθητές θα δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της τάξης. Τα μαθήματα θα μειωθούν σε 8, εκ των οποίων θα εξετάζονται τα 6 (δεν περιλαμβάνεται η Γυμναστική ούτε και η ερευνητική εργασία η οποία θα βαθμολογείται στη διάρκεια του έτους).

2. Οι εξετάσεις θα αφορούν ένα μάθημα κάθε φορά και θα είναι «διπλές». Αυτό σημαίνει ότι θα δίνονται στους μαθητές δύο «σετ» ερωτήσεων: η επίδοση στο πρώτο σετ σχετίζεται με την απόκτηση του Απολυτηρίου και στο δεύτερο με την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

3. Απαραιτήτως οι μαθητές θα απαντούν το πρώτο σετ ερωτήσεων. Η βαθμολογία τους στα έξι μαθήματα μαζί με τον προφορικό βαθμό που είχαν συγκεντρώσει σε αυτά τα μαθήματα στη διάρκεια του έτους θα προσδιορίζουν το βαθμό του Απολυτηρίου τους.

4. Όσοι μαθητές επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να απαντούν και στο δεύτερο σετ ερωτήσεων σε μαθήματα τα οποία θα επιλέξουν οι ίδιοι. Αυτή η δεύτερη εξέταση θα γίνεται στη διάρκεια της ίδιας ημέρας.

5. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΕΙ θα είναι 3-5 (αντί 6 σήμερα), εκ των οποίων υποχρεωτική είναι η Νεοελληνική Γλώσσα. Τα ΑΕΙ θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των φοιτητών, αφού θα προσδιορίζουν τα εξεταζόμενα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητάς τους. Η εξεταστέα ύλη δεν θα προσδιορίζεται με βάση τις σελίδες του βιβλίου αλλά θεματικά. Τα θέματα θα είναι σταθμισμένης δυσκολίας και θα επιλέγονται από Τράπεζα Θεμάτων.

6. Ο βαθμός που θα λαμβάνουν οι υποψήφιοι σε αυτήν τη δεύτερη εξέταση μαζί με το βαθμό του Απολυτηρίου τους θα καθορίζουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Ακόμη, ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί σε ποιο ποσοστό θα προσμετράται ο βαθμός του Απολυτηρίου ούτε εάν για τη διαμόρφωσή του θα συνυπολογίζονται οι βαθμολογίες της Α' και Β' Λυκείου. Οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο.

7. Οι μαθητές μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα, όπου συγκεντρώνεται ζήτηση χαμηλότερη από τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων. Τα εν λόγω Τμήματα μπορούν να θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής που σχετίζονται μόνο με την επίδοση των μαθητών στο Λύκειο.

8. Το Φεβρουάριο οι μαθητές θα υποβάλουν ένα πρώτο μηχανογραφικό δελτίο και θα προσδιορίζονται τα Τμήματα χαμηλής ζήτησης στα οποία θα γίνεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις. Μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου, οι μαθητές υποβάλουν νέο οριστικό μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους.

9. Οι τελικές εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου θα διεξάγονται ενδοσχολικά με θέματα που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. Στα γραπτά καλύπτονται τα ονόματα των μαθητών. Ο βαθμός της κάθε τάξης προκύπτει ως ο μέσος όρος της προφορικής και της τελικής γραπτής επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

10. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διοργάνωση των πανελλαδικών εξετάσεων θα είναι αρμοδιότητας του νέου Ανεξάρτητου Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Για παράδειγμα, θα προσδιορίζει την εξεταστέα ύλη, θα αναπτύσσει την Τράπεζα Θεμάτων και θα επιλέγει τους βαθμολογητές οι οποίοι θα αξιολογούνται και θα επιμορφώνονται διαρκώς.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Οι μαθητές θα εξετάζονται σε δύο ομάδες θεμάτων, για το Απολυτήριο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Για το Απολυτήριο, οι μαθητές θα εξετάζονται σε 6 μαθήματα. Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, θα εξετάζονται σε 3-5 μαθήματα.

Τα ΑΕΙ θα καθορίζουν ποια θα είναι αυτά τα μαθήματα, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητάς τους.

Για τμήματα ΑΕΙ χαμηλής ζήτησης προτείνεται εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, αλλά με βάση την επίδοση στο Λύκειο.

Μεταβατικό σύστημα με εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα

Για τους μαθητές που φέτος φοιτούν στην Α' Λυκείου θα ισχύσει μεταβατικό σύστημα. Ειδικότερα:

Στο τέλος της Γ' Λυκείου θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, που θα οργανωθούν όπως και σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.

Οι εξετάσεις τους θα είναι «διπλές». Η επίδοσή τους στην πρώτη ομάδα θεμάτων θα λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση του Απολυτηρίου τους, ενώ η επίδοση στη δεύτερη ομάδα θεμάτων θα καθορίζει την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Οι μαθητές θα δίνουν τη δεύτερη ομάδα θεμάτων για την εισαγωγή τους σε τέσσερα μόνο μαθήματα τα οποία θα καθοριστούν από τα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μέχρι το τέλος Μαΐου.

Οι μαθητές μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, τα οποία μπορούν να θέσουν ως ελάχιστη προϋπόθεση την επίδοση των μαθητών στο Λύκειο.

Πηγή: infospoudes.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
 εαν πηγαινω β λυκειου και δωσω πανελληνιες με αυτο το συστημα που ισχυει σημερα και επιλεξω να ξαναδωσω εξετασεις την επομενη χρονια παλι γιατι πιθανον να αποτυχω και να μην περασω δτη σχολη που θελω θα πρεπει μετα να διαβασω αλλα μαθηματα απο την αρχη και νεα εξεταστικη υλη???
Υποβλήθηκε πριν από 642 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)

ε, δεν είμαστε καλά ό,τι θυμούνται χαίρονται.Αφού είπαν πως το σύστημα θα αλλάξει  από αυτούς που βρίσκονται στην γ΄γυμνασίου. Πάλι εξ' απήνης οι αλλαγές. Οι γνωστές προχειρότητες. Το αλλάζουμε και βλέπουμε...

 Και αυτό το παράδοξο των διπλών εξετάσεων δε θα προσθέσει  κόπωση στα παιδιά;

Για τους εξεταστές δε μας λένε τι θα κάνουν που πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και στην  επίδειξη γραπτού δεν βρίσκουμε γιατί ο ένας έβαλε 10 και ο άλλος 17,5 ή δεν καταλαβαίνουμε γιατί κόβουν μονάδες από ολόσωστες απαντήσεις. Αδιαφορία δεβαριεστιμός, ανεπάρκεια;  Καλό είναι να τα κοιτάξει κι αυτά το Υπουργείοκαι και να γίνονται αυστηρές επιλογές εξεταστών. Όλοι γνωρίζουν στα εξεταστικά κέντρα τους ανεγκέφαλους που καίνε τα παιδιά ,γιατί τους ξαναβάζουν να διορθώνουν; Πελατειακές σχέσεις των διευθυντών; Γιατί οι προεδροι των εξεταστικών κέντρων δεν καλούνται να αιτιολογήσυν τις μεγάλες αποκλίσεις;

Τέλος είναι θλιβερο να αλλάζουν τα συστήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια με τέτοια συχνότητα και να μην αξιολογούνται και να βελτιώνονται οι αδυναμίες των προηγούμενων συστημάτων.

Τα κακά της ελληνικής εκπαίδευσης δεν έχουν τέλος και που είμαστε ακόμα...

Γονέας υποψήφιου που αδικήθηκε κατάφορα στις Πανελλήνιες, εκπαιδευτικός που έπαψε πια να ελπίζει.

Υποβλήθηκε πριν από 652 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Ο τυφώνας Σάντυ εμπνέει εκθέσεις μαθητών
 Οκαταστροφικός τυφώνας Σάντυ που σάρωσε στα τέλη του Οκτώβρη τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ ανάγκασε πολλά παιδιά να ζήσουν εφιαλτικές στιγμές και να αποκτήσουν τραυματικές εμπειρίες. Κι όμως, τα τραύματα αυτά άνοιξαν τους ορίζοντες σε κάποιους τελειόφοιτους μαθητές, καθώς εμπνεύστηκαν από τα γεγονότα που έζησαν. Μετέφεραν τον τυφώνα Σάντυ στις εκθέσεις τους επιλέγοντας τον ως κεντρική ιδέα. Επρόκειτο για τις εκθέσεις που θα στέλνονταν σε κολλέγια ή πανεπιστήμια, μέσα από τις οποίες τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα αξιολογούσαν τους μαθητές και θα αποφάσιζαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την απόρριψή τους.

Ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα φιλοξενεί η The Wall Street Journal, στη στήλη της Lisa Fleisher. Πολλοί μαθητές επανεξέτασαν το ενδεχόμενο να στείλουν στα ιδρύματα τις εκθέσεις που ετοίμαζαν τους προηγούμενους μήνες, αλλάζοντας ουσιαστικά το προεπιλεγμένο θέμα, με ένα που να σχετίζεται με τον καταστροφικό τυφώνα. Και συγκεκριμένα, το θέμα αυτό να βασίζεται στις προσωπικές εμπειρίες τους.

Ενδεικτικές είναι οι τοποθετήσεις δυο 17χρονών μαθητών. Ο Luis Hernandez ετοίμαζε να στείλει στο κολλέγιο μια έκθεση με θέμα «τη σημασία της κοινότητας», εμπνευσμένο από ένα ταξίδι του στην Νότια Αφρική. Μετά απ’ όσα έζησε εκείνες τις δύσκολες ώρες, εγκαταλείποντας την οικεία του στο Red Hook του Μπρούκλιν, ανασκεύασε την άποψή του, και προτίμησε να γράψει για τη φιλανθρωπία και συμπαράσταση που έτυχε από τους δασκάλους του. Ο ίδιος δήλωσε στην TWSJ «όταν άρχισα να το σκέπτομαι καλύτερα, κατάλαβα ότι έπρεπε να γράψω για τον Σάντυ. Το θέμα αυτό μου ήταν πιο οικείο, και ήθελα να παρουσιάσω στο κολλέγιο στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας μου». Ο Luis θα είναι ο πρώτος από την οικογένειά του που θα καταφέρει να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο. Και μάλιστα έλαβε υποτροφία από το University of Southern California. Όπως αναφέρει η TWJS, σε ένα σημείο της έκθεσής του τονίζει ότι «Ένιωθα χαμένος και ήταν υπέροχο να βλέπω τους καθηγητές να ενδιαφέρονται πραγματικά για εμένα. Ήταν τόσο τρυφερό να ξέρω ότι δεν ήμουν μόνος».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Maura Hennessey, 17 χρονών, που βίωσε και αυτή τα γεγονότα, εγκαταλείποντας τη γειτονιά της στην Νέα Υόρκη μαζί με τη μητέρα και το σκύλο της, προκειμένου να σωθούν από τη καταστροφική μανία του τυφώνα. «Ποτέ δεν σκέφτηκα τους ανθρώπους που λάμβαναν φαγητό από τις φιλανθρωπίες. Τους λογάριαζα ως φτωχούς ή άστεγους, με όλα τα στερεότυπα που σχετίζονται με αυτό. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ίσως να βρισκόμουν στη θέση τους». Και συμπλήρωσε «Αυτοί απλά ξέπεσαν σε κάποια δύσκολη στιγμή. Το να βρεθείς στην άλλη πλευρά είναι πραγματικά μια εξευτελιστική εμπειρία»Η Maura, λοιπόν, επέλεξε και αυτή με τη σειρά της θέμα σχετικό με βιώματα από τον τυφώνα και τη γενικότερη κατάσταση που επήλθε του περάσματός του από τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Έχει ολοκληρώσει την έκθεση και οι καθηγητές της δηλώνουν αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα.

Τα Πανεπιστήμια έχουν γνώση της κατάστασης και περιμένουν ένα μεγάλο αριθμό εκθέσεων με κεντρικό θέμα τον τυφώνα. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάτι ανάλογο συνέβη και μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Το φαινόμενο αυτό επανεμφανίστηκε σε αρκετές εκθέσεις αμέσως μετά το πέρασμα του τυφώνα Κατρίνα από τις νότιες ακτές των ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2005. Εν κατακλείδι, τέτοιου είδους γεγονότα, όπως είναι οι τυφώνες ή ένα τρομοκρατικό χτύπημα, δεν επηρεάζουν την κοινωνία μόνο υλικά αλλά σε όλο το φάσμα της, αφού συντελούν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης των παιδιών.

Πηγή: infospoudes.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Σκονάκια νέας τεχνολογίας
 Φοβάστε να κάνετε σκονάκι μήπως σας πιάσουν; Το ρίσκο δεν είναι μικρό, ειδικά εάν είστε φοιτητής επί πτυχίω. Τώρα όμως για τους πολύ τολμηρούς έχουμε μία νέα εφεύρεση. Βέλγοι ερευνητές κατάφεραν να προβάλλουν απευθείας στους φακούς επαφής δεδομένα και μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ghent και συγκεκριμένα κατασκευάστηκε μια σφαιρική LCD οθόνη η οποία ενσωματώνεται στους φακούς επαφής και διαχειρίζεται προβαλλόμενες σε αυτήν εικόνες χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία.

Μία από τις εντυπωσιακές εφαρμογές που προτάθηκαν είναι η χρήση των pixel ως κινητά γυαλιά ηλίου. "Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία" αναφέρει ο καθηγητής De Smet, ο οποίος ευελπιστεί να δούμε τα πρώτα εμπορικά αποτελέσματα της έρευνάς του μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Διάφορα Θέματα
Τρία ελληνόπουλα σώθηκαν στο σχολείο του Κονεκτικατ
 Τρία Ελληνόπουλα που φοιτούσαν στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χούκ στην κωμόπολη Νιουτάουν της πολιτείας Κονέκτικατ, όπου έγινε το μακελειό, είναι ανάμεσα στα... παιδιά που στάθηκαν τυχερά και γλύτωσαν από τη μανία του δολοφόνου.Όπως δήλωσε στο ΑΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Σταύρος Παπαγερμανός, στο εν λόγω σχολείο διδάσκουν και δυο ομογενείς δασκάλες, οι οποίες κατάφεραν να διασωθούν, όπως και μια βιβλιοθηκάριος.

Και τα έξι αυτά άτομα ελληνικής κατγωγής ανήκουν στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ντάνμπερι, που βρίσκεται δεκαεπτά χιλιόμετρα από τον τόπο της τραγωδίας.

Μέχρι στιγμής, αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για μαθητή ή εκπαιδευτικό ελληνικής καταγωγής που να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των 26 θυμάτων (20 απ' αυτά είναι παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 10 ετών), αλλά και των πολλών τραυματιών, εντούτοις ομογενείς της περιοχής δεν μπορούν να μιλήσουν με σιγουριά επειδή τα ονόματα των νεκρών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. 

Επίσης, πάντα υπάρχει η πιθανότητα μια οικογένεια, κυρίως από μεικτούς γάμους, να μην είναι μέλος σε ελληνορθόδοξη κοινότητα. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος επικοινώνησε αμέσως μετά το άκουσμα της φρικτής είδησης με τον ιερατικό προϊστάμενο του ελληνορθόδοξου ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ντάνμπερι, Πέτρο Καρλούτσο. Όπως σημειώνεται, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «έγκλημα απίστευτου χαρακτήρα και μεγέθους, μια ειδεχθή πράξη, το είδος της οποίας η κοινωνία μας πρέπει να αγωνιστεί σκληρά για να εμποδίσει και να απαλείψει».

Επιπλέον, κάλεσε του πιστούς «να προσευχηθούν με θέρμη και πίστη για την από Θεού στήριξη και παρηγοριά προς όλους τους ανθρώπους και τις οικογένειες που υποφέρουν και για την ανάπαυση των ψυχών των αθώων θυμάτων της φοβερής αυτής τραγωδίας».

Τέλος, αναφέρεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα επισκεφθεί αύριο το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Σοκαρισμένοι και αγανακτισμένοι

Η αμερικανική κοινωνία είναι σοκαρισμένη μπροστά σ' αυτή την καινούρια και πρωτοφανή τραγωδία.

«Το ποτήρι ξεχείλισε» είναι το μήνυμα που στέλνουν προσωπικότητες, απλοί πολίτες και μαζικοί φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών, απαιτώντας να υπάρξει επιτέλους αυστηρότερη νομοθεσία για την πώληση, την κατοχή και την χρήση πυροβόλων όπλων. 

Όπως τονίζεται, κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, διεξάγονται έντονες συζητήσεις και δίνονται υποσχέσεις για να ληφθούν μέτρα, αλλά όσον περνάει ο καιρός το ζήτημα ξεχνιέται και στο τέλος της ημέρας περιθωριοποιείται και πάλι, μέχρι να εκδηλωθεί μια άλλη παρόμοια βίαιη πράξη και να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό. 

Τώρα όμως, σύμφωνα με τα όσα λέγονται σε ραδιοτηλεοπτικές συζητήσεις και παρουσιάζονται στη σχετική αρθογραφία, οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι εξοργισμένοι, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούν πια τη συνέχιση της απάθειας του πολιτικού συστήματος για την ελεύθερη σχεδόν πώληση και διακίνηση πυροβόλων όπλων κάθε μορφής. 

Ακόμη και δημοσιογράφοι, για πρώτη φορά, εμφανίζονται δακρυσμένοι και συνάμα αγανακτισμένοι για την απάθεια και την αποτυχία της Ουάσιγκτον στον τομέα του ελέγχου των πυροβόλων όπλων. Ενδεικτική ήταν η στάση του γνωστού Βρετανού δημοσιογράφου, Πιρς Μόργκαν, κατά τη βραδινή εκπομπή του στο CNN, όπου εξοργισμένος είπε σ' ένα από τους φιλοξενούμενους του και υποστηρικτή της πανίσχυρης Εθνικής Ένωσης Όπλων (NRA): «Φτάνει πια!


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Βάνδαλοι εισέβαλαν σε σχολείο
 Το σχολικό συγκρότημα Καπετανάκειο "χτύπησαν" άγνωστοι δράστες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι δράστες τα έκαναν... γυαλιά καρφιά.


Άρπαξαν δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα σκληρό δίσκο και έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους στο γραφείο των καθηγητών.
Στο σχολείο βρίσκεται η αστυνομία προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τους δράστες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βάνδαλοι ήθελαν το περιεχόμενο των υπολογιστών και όχι τα μηχανήματα για να τα πουλήσουν.

Πηγή: prismanews.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Διάφορα Θέματα
Τα tablet PC «σκοτώνουν» τα e-reader;
 Δυσοίωνο είναι το μέλλον των συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης (e-reader), σύμφωνα με δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες μελετών. Οι IHS Suppli και IDC εκτιμούν πως οι πωλήσεις των e-reader ελαττώθηκαν φέτος έως και κατά 36% και, ακόμη χειρότερα, υποστηρίζουν πως η πτωτική τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Αναφέροντας ως βασική αιτία τη διάδοση των tablet PC, οι αναλυτές τονίζουν ότι από εδώ και στο εξής οι συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης θα έχουν πολύ περιορισμένη απήχηση.

Σε έκθεσή της που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα, η IDC τονίζει πως οι πωλήσεις των e-reader θα μειωθούν φέτος κατά 28%, φτάνοντας τις 19,9 εκατ. συσκευές, συγκριτικά με τις 27,7 εκατ. συσκευές που πουλήθηκαν πέρυσι. Από τη άλλη μεριά, οι εκτιμήσεις της IHS Suppli είναι ακόμη πιο απογοητευτικές, υποστηρίζοντας πως η πτώση θα φτάσει το 36%.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της εταιρείας Jordan Selburn, οι πωλήσεις άγγιξαν το μέγιστο το 2011, όταν διατέθηκαν 23,3 εκατ. συσκευές, συγκριτικά με τις 14,9 εκατ. το 2012. Η πρόβλεψη του Selburn είναι ότι το 2016 το νούμερο αυτό θα έχει μειωθεί πολύ περισσότερο, στα 7,1 εκατ. e-reader. Νούμερο που μεταφράζεται σε μια «βουτιά» της τάξης του 66% από το 2011.

Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, ενδεικτικό είναι πως ο τζίρος παρέμεινε «αναιμικός», παρά το γεγονός ότι η Amazon και η Barnes & Noble, οι δύο εταιρείες που προωθούν τις συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης, παρουσίασαν νέα μοντέλα.

Πιο συγκεκριμένα, η Amazon λανσάρισε φέτος το 6 ιντσών Kindle Paperwhite, του οποίου η τιμή στις ΗΠΑ ξεκινά από τα 119 δολάρια. Το Kindle Paperwhite ήταν ουσιαστικά η απάντησή της στο Nook Simple Touch with GlowLight της Barnes & Noble, επίσης από 119 δολάρια. Οι δύο συσκευές διαθέτουν εξελιγμένες οθόνες υψηλού κοντράστ και σύστημα φωτισμού για διάβασμα σε σκοτεινούς χώρους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτά τα πλεονεκτήματα δεν ήταν αρκετά για να πείσουν πολλούς καταναλωτές να προτιμήσουν τα e-reader από τα tablet PC.

Εξάλλου, οι πωλήσεις των tablet PC αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς φέτος κυκλοφόρησαν νέα και οικονομικότερα μοντέλα, όπως το Nexus 7 των Google και Asus, ή το iPad mini της Apple. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Amazon με την Barnes & Noble λανσάρισαν φέτος νέες ταμπλέτες, με αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και ελκυστική τιμή. Έτσι, η IHS εκτιμά ότι φέτος θα πουληθούν 120 εκατ. ταμπλέτες, ενώ η IDC 122,3 εκατομμύρια. Το 2016, οι πωλήσεις θα ανέλθουν στα 340 και 282,7 εκατομμύρια, προβλέπουν αντίστοιχα οι δύο εταιρείες.

Ο βασικός λόγος είναι πως, εκτός από το διάβασμα βιβλίων και περιοδικών, τα tablet δίνουν επίσης τη δυνατότητα να σερφάρει κανείς στο ίντερνετ και να δει ταινίες. Αντίθετα, τα e-reader προορίζονται κυρίως για ηλεκτρονική ανάγνωση. «Και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο που συμβαίνει συχνά στον χώρο της τεχνολογίας: οι εξειδικευμένες συσκευές, όπως τα e-reader, κάποια στιγμή αντικαθίστανται από προϊόντα που υποστηρίζουν περισσότερες λειτουργίες, όπως τα tablet PC», γράφει ο Selburn.

Βέβαια, αυτό το μοτίβο δεν σημαίνει πως τα e-reader θα εξαφανιστούν τελείως από τον χάρτη. Ωστόσο, κατά κύριο λόγο θα επιβιώσουν οι συσκευές που πωλούνται από εταιρείες οι οποίες διαθέτουν παράλληλα μία πολύ μεγάλη ποικιλία e-book, όπως συμβαίνει με τα Kindle της Amazon. Επίσης, τα e-reader συνεχίζουν να είναι φθηνότερα από τις ταμπλέτες, και ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν ακόμη πιο οικονομικά μοντέλα – για παράδειγμα, έχει διαρρεύσει πως το 2013 θα λανσαριστεί το 5 ιντσών Txtr Beagle, που θα κοστίζει μόλις 13 δολάρια αν συνδυαστεί με επιδότηση από κάποιον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Ακόμη κι έτσι πάντως, τα e-reader θα αφορούν πλέον μία ειδική και περιορισμένη κατηγορία αγοραστικού κοινού, εν ολίγοις τους «βιβλιοφάγους». Επομένως, σύμφωνα με τον Selburn δεν πρόκειται να ξαναζήσουν ποτέ τις «παλιές δόξες» τους.

Πηγή:kathimerini.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Διάφορα Θέματα
Δεκτές από την Ε.Ε. οι προτάσεις της Apple που «δίνουν τέλος» στη χειραγώγηση των τιμών των e-book
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα πως έκανε δεκτές τις προτάσεις που κατέθεσε η Apple μαζί με τέσσερις μεγάλους εκδοτικούς οίκους, ολοκληρώνοντας έτσι τη διετή της έρευνα αναφορικά με τις μονοπωλιακές πρακτικές πώλησης των e-book των τεσσάρων οίκων στην ευρωπαϊκή αγορά. Αφορμή για την έρευνα ήταν οι συμφωνίες που είχε υπογράψει η Apple με τους εκδότες, οι οποίες ουσιαστικά επέβαλλαν περιορισμούς στην τιμολογιακή πολιτική που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι λιανέμποροι.

Η απόφαση της Ε.Ε. αποτελεί ουσιαστικά νίκη της Amazon, η οποία πίεζε για το δικαίωμα να καθορίζουν τα ιντερνετικά βιβλιοπωλεία, και όχι οι εκδότες, την τελική τιμή πώλησης των e-book. Έτσι, η Amazon θα μπορεί πλέον να πουλά μέσα από το online κατάστημά της e-book σε μικρότερες τιμές. Και έρχεται σε μία εποχή όπου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν ηλεκτρονικά αντίτυπα των βιβλίων που θέλουν να αγοράσουν.

Οι τέσσερις εκδότες είναι οι Simon & Schuster, News Corp. unit HarperCollins, Lagardere SCA’s Hachette Livre and Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (κάτοχος των δικαιωμάτων, του οίκου Macmillan στη Γερμανία). Με βάση τα συμβόλαια που είχαν υπογράψει με την Apple, δεσμεύονταν να πουλούν σε προκαθορισμένες τιμές τα e-book τους μέσα από το iTunes της αμερικανικής εταιρείας, καταβάλλοντας σε αυτήν για προμήθεια το 30% του ποσού. Παράλληλα, υποχρεώνονταν να μην έρθουν σε συμφωνίες με ανταγωνιστικές πλατφόρμες (όπως αυτή της Amazon), που θα επέτρεπαν σε αυτές τις πλατφόρμες να πουλούν τους ίδιους τίτλους σε φθηνότερες τιμές.

Με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη, τον περασμένο Σεπτέμβριο η Apple με τους τέσσερις οίκους κατέθεσαν προτάσεις για την αναθεώρηση των συμφωνιών τους, με βάση τις οποίες τα υπόλοιπα online καταστήματα θα μπορούσαν πλέον να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές πώλησης ή να κάνουν εκπτώσεις για χρονικό διάστημα δύο ετών. Παράλληλα, οι εκδότες και η Apple πρότειναν να «παγώσει» για πέντε χρόνια η ρήτρα του «πλέον ευνοούμενου κράτους» (most favoured nation/MFN), η οποία δεν επέτρεπε να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στα βιβλιοπωλεία μιας άλλης χώρας-μέλους.

Σύμφωνα με τον Χοακίν Αλμούνια, οι παραπάνω προτάσεις δίνουν τέλος στη χειραγώγηση των τιμών των e-book στην ευρωπαϊκή αγορά. «Οι προτάσεις θα αποκαταστήσουν τον υγιή ανταγωνισμό σε αυτή τη νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά, προς όφελος των καταναλωτών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο λόγο, στο «μικροσκόπιο» της ευρωπαϊκών αρχών βρίσκεται και ο εκδοτικός οίκος Penguin, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη νέα συμφωνία. Πάντως, δήλωσε ότι βρίσκεται σε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ε.Ε.

Πηγή:kathimerini.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Διάφορα Θέματα
21/12/2012: Ψευδολογίες περί συντέλειας
 Εσχατολογικά σενάρια αποκάλυψης, απόκρυφες προβλέψεις επερχόμενης συντέλειας και καταστροφής του κόσμου εμφανίζονταν κατά καιρούς καθόλη τη διάρκεια της ανθρώπινης Ιστορίας. Στις μέρες μας, αντίστοιχα σενάρια κυκλοφορούν ευρέως στο Διαδίκτυο. Αυτοαποκαλούμενοι «ερευνητές», τηλεπωλητές βιβλίων και συνωμοσιολόγοι, ευαγγελιστές και ιδρυτές περίεργων αιρέσεων, που δυστυχώς έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στην Ελληνική επικράτεια, έχουν βάλει το λιθαράκι τους στην αναμόχλευση του αρχέγονου φόβου του ανθρώπου για τη συντέλεια, τις περισσότερες φορές μάλιστα με το αζημίωτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μεγάλες παραγωγές του Χόλλυγουντ, όπως το περιβόητο «2012», χρησιμοποίησαν τις αμφιλεγόμενες, από την πλευρά του καταναλωτή, τεχνικές του ιογενούς μάρκετινγκ (viral marketing) στην προσπάθειά τους να προωθήσουν το «εμπόρευμά» τους. Θα πρέπει, όμως, να διευκρινιστεί από την αρχή ότι τέτοιου είδους σενάρια για τον «επερχόμενο» Αρμαγεδώνα με αναφορές στην Ατλαντίδα και στη Βίβλο, σε εξωγήινους και αρχαίους αστροναύτες, σε χαμένους πολιτισμούς και σκοτεινές μυθολογίες, στη θεωρία της κούφιας Γης, στα Νεφελίμ κ.λπ. δεν είναι τίποτε άλλο από ένα αντιεπιστημονικό συνονθύλευμα αστήρικτων και αβάσιμων ισχυρισμών, που δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική.

Tα τελευταία χρόνια, ειδικότερα, οι «προβλέψεις» για το «επικείμενο» τέλος του κόσμου επανήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο. Κι αυτήν τη φορά ερμηνεύοντας αυθαίρετα την ολοκλήρωση ενός κύκλου του ημερολογίου των Μάγια, οι νέες αυτές καταστροφολογικές «προφητείες» προσδιορίζουν ότι το τέλος του κόσμου θα επέλθει στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Σύμφωνα, μάλιστα, με ένα από τα προσφιλέστερα τρομολαγνικά σενάρια, η συντέλεια θα επέλθει όταν ο Νιμπίρου, ένας υποτιθέμενος πλανήτης του Ηλιακού μας Συστήματος, που κατευθύνεται απειλητικά προς τη Γη, θα πλησιάσει τόσο πολύ τον πλανήτη μας που θα προκαλέσει, όπως μας προειδοποιούν οι απανταχού «ερευνητές» και «προφήτες», τρομακτικές καταστροφές. Από την ενεργοποίηση τεκτονικών ρηγμάτων και την εκδήλωση αλλεπάλληλων καταστροφικών σεισμών στη μετατόπιση του άξονα περιστροφής της Γης και από την αναστροφή του μαγνητικού της πεδίου στον βομβαρδισμό της από γιγάντιους αστεροειδείς, τα σενάρια τέλους που έχουν προταθεί περιορίζονται μόνο από το εύρος της αρρωστημένης φαντασίας όσων τα επικαλούνται.

Η υπόθεση ότι το Ηλιακό Σύστημα περιλαμβάνει και έναν επί πλέον πλανήτη, τον περιβόητο Νιμπίρου, υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά το 1976 από τον Αμερικανό, αλλά γεννημένο στο Αζερμπαϊτζάν, συγγραφέα Zecharia Sitchin (1920–2010), ανεξάρτητα όμως, και πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων «θεωριών» περί συντέλειας σχετιζόμενης με την ολοκλήρωση ενός ημερολογιακού κύκλου των Μάγια. Ο Sitchin, ακολουθώντας το «λαμπρό» παράδειγμα των «πρώτων διδαξάντων» Immanuel Velikovsky (1895–1979) και Erich von Däniken (1935–), των πλέον «διαβόητων» εκπροσώπων της σχολής των καταστροφολόγων, αλλά και της «θεωρίας» ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν επαφές με εξωγήινους, ισχυρίστηκε ότι οι Ανουνάκι, μια φυλή εξωγήινων, προερχόμενη από τον Νιμπίρου, έφτασαν στη Γη πριν από περίπου 450.000 χρόνια και δημιούργησαν τους ανθρώπους από θηλυκά πρωτεύοντα θηλαστικά με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής. Σύμφωνα με τον Sitchin, η ύπαρξη των Ανουνάκι και του Νιμπίρου ήταν γνωστή στους αρχαίους Σουμέριους, οι οποίοι μάλιστα είχαν καταφέρει να υπολογίσουν ότι η περίοδος περιφοράς του γύρω από τον Ήλιο είναι 3.600 χρόνια. Όλα αυτά τα θαυμαστά και παράξενα τα ανακάλυψε ο Sitchin μόνος του, μεταφράζοντας ο ίδιος τα σωζόμενα γραπτά μνημεία των Σουμερίων, γιατί βεβαίως οι εκατοντάδες ιστορικοί, γλωσσολόγοι και αρχαιολόγοι που μελετούν τον Σουμεριακό πολιτισμό και τα γραπτά μνημεία του δεν κατανοούν σε βάθος τη γραφή τους, όπως ο αυτοδίδακτος Sitchin!

Αναμειγνύοντας στη συνέχεια μια σειρά από μυθεύματα, παραποιημένες αναφορές και εσφαλμένες μεταφράσεις, ο Sitchin έπλασε το «παραμύθι» του για τους Ανουνάκι και τον Νιμπίρου, αγνοώντας κάθε επιστημονικό δεδομένο που αντέκρουε τη θεώρησή του ή ερμηνεύοντάς το κατά το δοκούν. Πραγματικά, η προσπάθειά του να προσαρμόσει και να μεταβάλει, να διαστρεβλώσει εντέλει, κάθε επιστημονικό στοιχείο και κάθε αρχαίο κείμενο, με τρόπο που να στηρίζει τη θέση του, αγνοώντας οποιοδήποτε άλλο την κατέρριπτε, ήταν συγκινητική! Το γεγονός, βέβαια, ότι αυτός ο στρεβλός τρόπος διερεύνησης αναιρούσε την ίδια την επιστημονικότητα που ισχυριζόταν ότι διαθέτει, αλλά και η πλήρης αδιαφορία του για το πώς πραγματικά διεξάγεται η επιστημονική έρευνα και η ιστορική μελέτη, δεν τον είχαν πτοήσει καθόλου. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι οι επιστήμονες και ιστορικοί που έκαναν τον κόπο να διαβάσουν λίγο πιο προσεκτικά τις ασυναρτησίες που εμπεριέχονται στα βιβλία του Sitchin, απέδειξαν ότι ο «ερευνητής» αυτός ήταν επιστημονικά αγράμματος. Τόσο πολύ μάλιστα, που φαίνεται να αγνοούσε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι οι εποχές της Γης δεν οφείλονται στη μεταβαλλόμενη απόστασή της από τον Ήλιο, αλλά στην κλίση του άξονα περιστροφής της.

Μία άλλη «μορφή» στο «Πάνθεον» των «ερευνητών-καταστροφολόγων» είναι η Αμερικανίδα Nancy Lieder, η οποία ακόμη και σήμερα επιμένει να ισχυρίζεται ότι επικοινωνεί τηλεπαθητικά με κάποιους άλλους εξωγήινους, προερχόμενους αυτή τη φορά από το διπλό αστρικό σύστημα ζήτα Δικτύου, κάπου 39 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Όπως ισχυρίζεται, οι εξωγήινοι αυτοί την είχαν προειδοποιήσει για την υποτιθέμενη καταστροφή που απειλεί τη Γη και μάλιστα την είχαν ενημερώσει ότι η συντέλεια θα λάμβανε χώρα την 12η Μαΐου 2003 από την προσέγγιση του αποκαλούμενου Πλανήτη Χ, ο οποίος στη συνέχεια ταυτίστηκε με τον Νιμπίρου. Όπως και να ’χει, αρκετοί υγιώς σκεπτόμενοι πολίτες έχουν ήδη παρέμβει με σχόλιά τους σε πολλές ιστοσελίδες όπου συζητούνται αυτά τα θέματα, εντοπίζοντας αναρίθμητα λογικά σφάλματα, ανακρίβειες και ασυναρτησίες, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση, όχι μόνο με το σύνολο των επιστημονικών μας γνώσεων, αλλά και με την κοινή λογική. Το παραλήρημα της συγκεκριμένης κυρίας μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της. Ειλικρινά, όμως, δεν αξίζει να δίνει κάποιος περισσότερη σημασία και να ασχολείται με ανθρώπους τέτοιας επιστημονικής βαρύτητας. Τους δίνει αξία και αυτό είναι που πρωτίστως επιζητούν. Και εάν αφιερώσαμε αυτές τις λίγες γραμμές για να σκιαγραφήσουμε δύο μόνο από τους γνωστότερους εκπροσώπους της σχολής των «ουφολόγων – καταστροφολόγων», το κάναμε για να διαπιστώσετε και μόνοι σας πόσο γελοίοι είναι, τόσο οι ίδιοι όσο και οι ισχυρισμοί τους.

Για να ξαναπιάσουμε, όμως, το νήμα της ιστορίας μας, όταν αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι η 12η Μαΐου 2003 ήταν μια συνηθισμένη, κατά τα άλλα, ημερομηνία, οι απανταχού μάντεις καταστροφών μετέθεσαν την ημερομηνία της συντέλειας για την 21η Δεκεμβρίου 2012, την ημέρα δηλαδή που, όλως τυχαίως, ολοκληρώνεται και ένας από τους κύκλους του ημερολογίου των Μάγια. «Ε, και λοιπόν;» θα αναρωτηθείτε, και δικαίως. Έχει άραγε τόσο μεγάλη σημασία η ολοκλήρωση αυτού του κύκλου; Για κάθε ορθολογικά σκεπτόμενο άνθρωπο έχει τόση ακριβώς σημασία, όση έχει και η ολοκλήρωση στις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογίου που έχει στο σπίτι του. Γιατί, και στις δύο περιπτώσεις, το μόνο που συμβαίνει είναι η επανέναρξη ενός νέου ή «ανώτερου» κύκλου από την 1η Ιανουαρίου, για το δικό μας ημερολόγιο, και από την επομένη της 21ης Δεκεμβρίου για το ημερολόγιο των Μάγια. Για να το πούμε διαφορετικά, κανένα ημερολόγιο, ούτε βέβαια και εκείνο των Μάγια, δεν είναι προφητικό. Τα ημερολόγια είναι απλά μια ανθρώπινη επινόηση, που χρησιμοποιείται, προκειμένου να παρακολουθείται και να καταγράφεται το πέρασμα του χρόνου και όχι για να προβλέπεται το μέλλον. Αυτονόητο και προφανές; Σίγουρα... Απ’ ό,τι φαίνεται, όμως, στις μέρες μας, είναι ενίοτε επιβεβλημένο να εξηγούνται και τα αυτονόητα.

Ας δούμε τώρα, εάν και κατά πόσον ισχύουν τα όσα υποστηρίζουν εκείνοι που «ευαγγελίζονται» την επερχόμενη καταστροφή, με βάση τις επιστημονικές μας γνώσεις. Για παράδειγμα, πολλοί απ’ αυτούς ισχυρίζονται ότι οι Σουμέριοι είχαν πραγματοποιήσει πολλές ακριβείς αστρονομικές προβλέψεις και ότι χάρη στις προσεκτικές και συστηματικές τους παρατηρήσεις είχαν, μεταξύ άλλων, ανακαλύψει τους πλανήτες Ουρανό και Ποσειδώνα. Γιατί λοιπόν να μην τους πιστέψουμε όσον αφορά στις προβλέψεις τους για τον Νιμπίρου; Κατ’ αρχάς, παρόλο που ο πολιτισμός των Σουμερίων ήταν ο πρώτος μεγάλος πολιτισμός της αρχαιότητας, στον οποίο οφείλουμε, μεταξύ άλλων, και την επινόηση της γραφής, οι ίδιοι οι Σουμέριοι άφησαν πίσω τους ελάχιστα γραπτά μνημεία που να αφορούν σε αστρονομικές παρατηρήσεις. Επί πλέον, γνωρίζουμε ότι δεν είχαν ιδέα ούτε για τον Ποσειδώνα, αλλά ούτε και για τον Ουρανό, ή τουλάχιστον δεν έχουν σωθεί γραπτές μαρτυρίες τους που να το επιβεβαιώνουν.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο Ποσειδώνας είναι αόρατος στο γυμνό μάτι και ότι το τηλεσκόπιο ανακαλύφθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα και όχι φυσικά στην εποχή των αρχαίων Σουμερίων. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η ύπαρξη του πλανήτη αυτού προτάθηκε για πρώτη φορά στα 1846-47, προκειμένου να ερμηνευθούν κάποιες μεταβολές που παρουσίαζε η τροχιά του Ουρανού, η οποία απέκλινε ελαφρώς εκείνης που προέβλεπαν οι Νόμοι του Νεύτωνα. Όμως, η θεωρητική πρόβλεψη της ύπαρξης του Ποσειδώνα βασίστηκε στη βαρυτική θεωρία του Νεύτωνα, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1687, καθώς και σε μια μαθηματική ανάλυση, η οποία ήταν απλώς αδύνατο να πραγματοποιηθεί με τις «πρωτόγονες» μαθηματικές γνώσεις των Σουμερίων. Εκτός αυτού, είναι βέβαιο ότι οι Σουμέριοι δεν είχαν ιδέα για το γεγονός ότι οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, αφού, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, το πρώτο Ηλιοκεντρικό μοντέλο του κόσμου υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο κάπου 2 χιλιετίες αργότερα. Τέλος, ο Σουμεριακός πολιτισμός, από τη θεμελίωση μέχρι την πτώση του, υπολογίζεται ότι διήρκεσε το πολύ 2 χιλιετίες, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που οι Σουμέριοι είχαν όντως ανακαλύψει αυτόν τον «πλανήτη», ήταν πρακτικά αδύνατο να έχουν υπολογίσει μέσω της απλής αστρονομικής παρατήρησης ότι η περίοδος περιφοράς του είναι 3.600 έτη. Αυτά, όσον αφορά στους ισχυρισμούς ότι οι Σουμέριοι όχι μόνο είχαν ανακαλύψει τον Νιμπίρου, αλλά και ότι γνώριζαν ότι περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο και μάλιστα με τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το δεύτερο πρόβλημα που καλούνται να απαντήσουν όσοι υποστηρίζουν τα περί Νιμπίρου και αρχαίων Σουμερίων είναι ότι, ενώ όλα τα σωζόμενα κείμενα αστρονομικού περιεχομένου ταυτίζουν τον Νιμπίρου είτε με τον πλανήτη Δία (και μία φορά με τον Ερμή), είτε με τον θεό Μαρντούκ είτε με κάποιο άστρο, ποτέ και πουθενά δεν τον συσχετίζουν με κάποιον πλανήτη πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, όπως ισχυρίζεται ο Sitchin. Εκτός αυτού, σε καμία σωζόμενη Σουμεριακή επιγραφή δεν υπάρχει αναφορά στον Νιμπίρου σε σχέση με τους Ανουνάκι, πουθενά δεν γίνεται λόγος ότι ο Νιμπίρου κατοικείτο από άλλα πλάσματα και σε κανένα από τα σωζόμενα κείμενα των Σουμερίων δεν γίνεται αναφορά για περισσότερους από 5 (ή 7 εάν συμπεριλάβουμε τον Ήλιο και τη Σελήνη) πλανήτες. Επί πλέον, σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιγραφές, ο Νιμπίρου ως ουράνιο σώμα πρέπει να ήταν ορατός κάθε χρόνο, γεγονός που από μόνο του καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του Sitchin ότι η περίοδος περιφοράς του είναι 3.600 χρόνια ή ότι βρίσκεται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Οι ισχυρισμοί, με άλλα λόγια, ότι οι Σουμέριοι αναγνώριζαν στον Νιμπίρου έναν πλανήτη κινούμενο από τα βάθη του Ηλιακού μας Συστήματος προς τη Γη και πίσω πάλι, αντικρούεται όχι μόνο απ’ όλους τους αστρονόμους, αλλά και απ’ όλους τους ιστορικούς, γλωσσολόγους και αρχαιολόγους, οι οποίοι έχουν μεταφράσει και μελετήσει τα σωζόμενα γραπτά μνημεία των Σουμερίων.

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Η ύπαρξη ενός πλανήτη με την τροχιά, την ταχύτητα, το μέγεθος και τη μάζα που αποδίδονται στον Νιμπίρου είναι απλώς αδύνατη. Γιατί, όπως εξηγεί ο Mike Brown, ο αστρονόμος που ανακάλυψε ορισμένους από τους μεγαλύτερους πλανητοειδείς της Ζώνης Kuiper, η ιδιαίτερη ελλειπτική τροχιά που αποδίδεται στον Νιμπίρου είναι τόσο ασταθής, που η έλευσή του δίπλα από τον γιγάντιο Δία θα έπρεπε να τον είχε ήδη εκσφενδονίσει εκτός του Ηλιακού Συστήματος. Άλλωστε, εάν όντως υπήρχε και πλησίαζε τη Γη, θα έπρεπε να ήταν ήδη ορατός. Ορισμένοι καταστροφολόγοι, προκειμένου να δικαιολογήσουν το γεγονός ότι ο Νιμπίρου δεν είχε εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια από τους αστρονόμους, υποστηρίζουν ότι ήταν κρυμμένος πίσω από τον Ήλιο.

Πολλοί, μάλιστα, αναφέρουν ως αποδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης του Νιμπίρου το γεγονός ότι υπάρχουν φωτογραφίες του στο Διαδίκτυο. Και εδώ υπάρχει μία ακόμη αντίφαση, αφού αυτό το «αποδεικτικό στοιχείο», που επικαλούνται, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό τους ότι ο Νιμπίρου είναι αόρατος, επειδή κρύβεται πίσω από τον Ήλιο. Είναι αλήθεια, όμως, ότι οι περισσότερες από τις φωτογραφίες αυτές απεικονίζουν «κάτι», το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στον Ήλιο, γεγονός που φαινομενικά ενισχύει τον ισχυρισμό τους ότι ο υποθετικός αυτός πλανήτης δεν είχε ανακαλυφθεί νωρίτερα, καθώς κρυβόταν πίσω του. Όμως, τίποτε το παράξενο δεν υπάρχει σε αυτές τις εικόνες, οι οποίες δεν είναι παρά «ψευδοκατοπτρισμοί» του Ήλιου. Αυτοί προκαλούνται είτε από εσωτερικές ανακλάσεις στον φακό της κάμερας, είτε οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα όπως τα παρήλια, τα φωτεινά δηλαδή είδωλα του Ήλιου που σχηματίζονται από τη διάθλαση του ηλιακού φωτός από εξαγωνικούς κρυστάλλους πάγου, οι οποίοι αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.

Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι οι περισσότεροι καταστροφολόγοι, στην προσπάθειά τους να περιβάλουν τις διάφορες ανοησίες που υποστηρίζουν με τον μανδύα της επιστημονικότητας, ξεκινούν με αφετηρία ένα επιστημονικό δεδομένο, το οποίο όμως στη συνέχεια διαστρεβλώνουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην αντέχει σε σοβαρή κριτική. Πάρτε για παράδειγμα τους ισχυρισμούς ότι η προσέγγιση του Νιμπίρου στη Γη θα ανέστρεφε το μαγνητικό της πεδίο. Το επιστημονικό δεδομένο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι το μαγνητικό πεδίο της Γης όντως αναστρέφεται, κάτι άλλωστε που οι γεωλόγοι γνωρίζουν εδώ και αρκετά χρόνια, και φυσικά δεν έχουν αποκρύψει. Οι αναστροφές αυτές, όμως, δεν μπορούν να προβλεφθούν, ούτε και έχουν περιοδικό χαρακτήρα, ενώ έτσι κι αλλιώς η επόμενη μαγνητική αναστροφή δεν αναμένεται να συμβεί νωρίτερα από μερικές χιλιάδες χρόνια. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι τέτοιες αναστροφές του μαγνητικού πεδίου της Γης δεν είναι στιγμιαία γεγονότα, αλλά συνήθως διαρκούν λίγες χιλιάδες χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν, ενώ τα γεωλογικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν συνδέουν προηγούμενες μαγνητικές αναστροφές με μαζικούς αφανισμούς μορφών ζωής. Τέλος, το μαγνητικό πεδίο της Γης και ο μηχανισμός αναστροφής του οφείλονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες γεωφυσικές διεργασίες, οι οποίες συντελούνται βαθιά στο εσωτερικό της και δεν εξαρτώνται από την προσέγγιση ή μη κάποιου άλλου πλανήτη, όσο μεγάλο μαγνητικό πεδίο και να έχει.

Ένα ακόμη σενάριο καταστροφής, που βασίζεται σε ένα επιστημονικά αποδεδειγμένο γεγονός, και συγκεκριμένα σε αυτό της πρόσκρουσης αστεροειδών στην επιφάνεια του πλανήτη μας, υποστηρίζει ότι η συντέλεια θα επέλθει όταν ένας τεράστιος αστεροειδής συγκρουστεί με τη Γη το 2012. Παρόλο που ένας τέτοιος κίνδυνος είναι όντως υπαρκτός και παρόλο που γνωρίζουμε ότι η Γη καθόλη τη διάρκεια της γεωλογικής της ιστορίας έχει επανειλημμένα χτυπηθεί από κομήτες και αστεροειδείς, πραγματικά μεγάλες συγκρούσεις ικανές να θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ανθρωπότητα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η τελευταία μεγάλη πρόσκρουση ήταν εκείνη που εικάζεται ότι προκάλεσε τον αφανισμό των δεινοσαύρων πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια. Αντιθέτως, οι συγκρούσεις μικρότερων αστεροειδών με τη Γη είναι συχνότερες και σε γενικές γραμμές η συχνότητα σύγκρουσης αστεροειδών με τον πλανήτη μας είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους τους. Το πόσο σημαντικός θεωρείται από τους επιστήμονες ο κίνδυνος αυτός αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η NASA χρηματοδοτεί μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που έχουν ως στόχο να ανιχνευθούν όλοι εκείνοι οι δυνητικά «επικίνδυνοι» αστεροειδείς και να υπολογιστούν οι τροχιές τους, προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανότητα σύγκρουσής τους με τη Γη. Σε αντίθεση, τέλος, με όσους ισχυρίζονται ότι η NASA αποκρύπτει τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών από τους πολίτες, τα αποτελέσματα αυτά αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

Είναι όμως και κάτι άλλο. Προκειμένου να εντοπιστούν δυνητικά επικίνδυνοι για τη Γη αστεροειδείς, θα πρέπει, όχι μόνο να χρησιμοποιηθούν πανάκριβα τηλεσκόπια και ανιχνευτές τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και να πραγματοποιηθούν πολύπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η τροχιά ενός αστεροειδούς θα τον φέρει μελλοντικά σε πορεία σύγκρουσης με τον πλανήτη μας. Τα ερωτήματα βέβαια που καλούνται να απαντήσουν όσοι προβλέπουν την καταστροφή της ανθρωπότητας από έναν τέτοιο διαστημικό εισβολέα είναι με ποια επιστημονικά όργανα πραγματοποίησαν τις έρευνές τους, καθώς και με ποιες επιστημονικές γνώσεις επέλυσαν τις σχετικές εξισώσεις και προέβαλαν την τροχιά του αστεροειδούς στο μέλλον, προκειμένου να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα. Και τέλος, θα πρέπει να μας πουν με βάση ποια λογική θα πρέπει να πιστέψουμε αυτούς, που κατά κανόνα δεν έχουν ιδέα για το πώς πραγματικά διεξάγεται η επιστημονική έρευνα, και όχι τους εκατοντάδες άλλους επαγγελματίες αστρονόμους, οι οποίοι, ενώ έχουν αφιερώσει χρόνια ολόκληρα σε σπουδές και σε έρευνα, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματά τους σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, δεν έχουν ανακαλύψει τίποτε.

Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι το τέλος θα επέλθει εξαιτίας μιας ακραίας ηλιακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του επόμενου ηλιακού μεγίστου, όταν ηλιακές καταιγίδες απίστευτης έντασης, κολοσσιαίες εκλάμψεις και βίαιες εκτινάξεις μάζας από το στέμμα του Ήλιου θα κορυφωθούν στις 21 Δεκεμβρίου 2012. Είναι αλήθεια ότι ο Ήλιος ακολουθεί μια περίοδο μειωμένης και διεγερμένης δραστηριότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των εμφανιζόμενων ηλιακών κηλίδων, καθώς και στον αριθμό και την ένταση των εκλάμψεων και των εκτινάξεων μάζας από το στέμμα του και ότι αυτός ο Ηλιακός κύκλος, όπως ονομάζεται, επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 11 χρόνια. Γνωρίζουμε, όμως, ότι κατά τη διάρκεια ενός Ηλιακού μεγίστου, αυτό που συνήθως παρατηρείται είναι ένα εντυπωσιακότερο απ’ ό,τι συνήθως βόρειο και νότιο σέλας, ενώ, ανάλογα με την ένταση της ηλιακής δραστηριότητας, μπορούν να εμφανιστούν και κάποιες βλάβες στα ηλεκτρονικά συστήματα δορυφόρων ή παρεμβολές στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίσουν όσοι αστροναύτες τύχει να βρεθούν στο Διάστημα κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής καταιγίδας, καθώς και μια εκτεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης, σαν κι αυτήν που παρατηρήθηκε τον Μάρτιο του 1989 στο Κεμπέκ του Καναδά. Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που η ηλιακή δραστηριότητα επηρεάζει σε βάθος χρόνου το κλίμα της Γης, ξαφνικές, απότομες και ευρείας κλίμακας μεταβολές, σαν κι αυτές που μας παρουσιάζουν οι ταινίες του Χόλλυγουντ, ικανές δηλαδή να μεταβάλουν ραγδαία την όψη του πλανήτη μας και να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, είναι αδύνατες, ή τουλάχιστον δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι μεταξύ 1645–1715 παρατηρήθηκε ένα «βαθύτερο» απ’ ό,τι συνήθως ηλιακό ελάχιστο, στη διάρκεια του οποίου η μέση θερμοκρασία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική ήταν αρκετά μειωμένη. Από το σημείο αυτό, όμως, μέχρι να μιλάμε για ολική καταστροφή υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και αυτό βέβαια που δεν πρόκειται να σας πει κανένας οπαδός της «θεωρίας» ότι ο κόσμος θα καταστραφεί το 2012 από μια ακραία Ηλιακή δραστηριότητα, είναι ότι, σύμφωνα με όλα τα τελευταία δεδομένα, το τελευταίο Ηλιακό ελάχιστο διατηρήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι συνήθως. Το γεγονός, όμως, αυτό «σπρώχνει» και το επόμενο Ηλιακό μέγιστο στο 2013, με πιθανότερη κορύφωσή του το Φθινόπωρο, ενώ με βάση την ως τώρα μελέτη της ηλιακής δραστηριότητας, οι επιστήμονες μάς διαβεβαιώνουν ότι, σε κάθε περίπτωση, θα είναι αισθητά μειωμένης ισχύος από το προηγούμενο.

Θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε έτσι επί μακρόν, αλλά προτιμούμε να σταματήσουμε εδώ. Το βάρος της απόδειξης φανταστικών ισχυρισμών πέφτει στους ώμους αυτών που τους επικαλούνται και, όπως είχε πει ο μεγάλος αστρονόμος και εκλαϊκευτής της επιστήμης Carl Sagan (1934-1996), «εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν και εξαιρετικές αποδείξεις». Σίγουρα, πάντως, κάποιες αμφιβόλου προέλευσης φωτογραφίες στο Διαδίκτυο, οι αστήρικτοι ισχυρισμοί ανθρώπων χωρίς την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και χωρίς την ανεξάρτητη επιβεβαίωση από άλλους ερευνητές, η επίκληση θεωριών συνωμοσίας κ.λπ. δεν αποτελούν «εξαιρετικές αποδείξεις», αλλά το ακριβώς αντίθετο. Για να το πούμε διαφορετικά, εάν ισχυριστούν κάποιοι ότι στα βουνά του Πηλίου ζουν Κένταυροι, θα τους πιστέψετε επειδή θα σας δείξουν κάποια «πειραγμένη» φωτογραφία, επειδή θα ισχυριστούν ότι η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την «κακιά» NASA προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό και επειδή τους το «επικοινώνησαν» οι εξωγήινοι; Όχι βέβαια. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Επειδή κάποιος δηλώνει «ερευνητής», δεν σημαίνει ότι είναι. Η επιστημονική έρευνα οφείλει να βασίζεται σε ακλόνητα στοιχεία, δεδομένα, παρατηρήσεις και πειράματα και όχι σε μύθους, πειραγμένες φωτογραφίες κ.λπ.. Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και όχι σε αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης ιστοσελίδες, ενώ πάντα υπόκεινται στη βάσανο της διεξοδικής ανάλυσης και αξιολόγησής τους από άλλους, ανεξάρτητους ερευνητές. Για τα ευφάνταστα σενάρια καταστροφής του κόσμου το 2012, τίποτε από αυτά δεν ισχύει.

Πηγή: kathimerini.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αλεκα !!!
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
το κκε για τις μεταγραφες ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Σε εγγραφο του οι βουλευτες του κκε που βρισκονται στην επιτροπη μρφωτικων  υποθεσεων ζηταν αποτι καταλαβα ανοιχτες μεταγραφες με διαφορετικα κριτηρια [40000 το οικονομικο οριο +5000 για καθε παιδι ] .

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
Μα, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πως υπήρχε ένα τέτοιο κριτήριο (ήταν 60.000 και 5.000 προσαυξανόμενο για κάθε παιδί), αλλά ο σύλλογος πολυτέκνων προσπάθησε και πέτυχε να το καταργήσει. Βέβαια εγώ δεν καταλάβα, γιατί ήθελαν να καταργηθεί...
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Όχι στο κλείσιμο του ΤΕΙ Διατροφής-Διαιτολογίας Καρδίτσας
 Καρδίτσα 7/ 12 / 2012

ΕΛΜΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3

ΤΗΛ. : 2441026197 – 27646                                      ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΕΙΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΜΜΕ  FAX : 2441026197                                                                                                                                                                                                                

Ψήφισμα συμπαράστασης

Όχι στο κλείσιμο του ΤΕΙ Διατροφής-Διαιτολογίας Καρδίτσας

Να υπερασπιστούμε τα μορφωτικά δικαιώματα των σπουδαστών

H Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Καρδίτσας συμπαραστέκεται στον αγώνα που δίνουν οι σπουδαστές του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Καρδίτσας, ενάντια στο κλείσιμο της σχολής τους, που αποφάσισε η διοίκηση του ΤΕΙ. Ο δίκαιος αυτός αγώνας αξίζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας.

Τα κριτήρια που επικαλούνται για το κλείσιμο του ΤΕΙ προσπαθούν να τα ντύσουν με  «επιστημονικότητα», πρόκειται όμως για προειλημμένες αποφάσειςπου αντιμετωπίζουν τους σπουδαστές και τους γονείς τους ως λογιστικά νούμερα. Η αλληλουχία της λογικής τους είναι: «λιγότερα χρήματα, περισσότεροι φραγμοί, παιδεία για τους λίγους και εκλεκτούς που μπορούν να πληρώσουν».

Το κλείσιμο του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας εμφανίζεται ως μια από τις γνωστές προσπάθειες δήθεν εξορθολογισμού. Δεν είναι ούτε «μεμονωμένο» ούτε «τοπικό» πρόβλημα. Το σημερινό κράτος δεν θέλει να δώσει ούτε ένα ευρώ για την παιδεία. Δεν ενδιαφέρονται.

Αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδίου καταργήσεων και συγχωνεύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο εμείς ζήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο σ’ όλη την χώρα με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και που στο νομό μας ειδικότερα ήταν σαρωτικό.

Πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που σκόπιμα ενοχοποιεί για την δήθεν δημοσιονομική κρίση όλες τις δημόσιες δομές, που παρέχουν κοινωνικά αγαθά, για να στρώσει το έδαφος για την πλήρη διάλυσή τους και την παράδοσή τους στην ιδιωτική «πρωτοβουλία. Το ΤΕΙ αυτό είναι ιδιαίτερα ζωντανό, με περίπου 700 σπουδαστές και η μεταφορά ή η ενδεχόμενη κατάργηση μιας σχολής με υψηλή ζήτηση δημιουργεί την ευκαιρία για την κάλυψη του κενού από αντίστοιχες ιδιωτικές.

Είναι η ίδια πολιτική που κόβει την χρηματοδότηση σε σχολεία όλων των βαθμίδων, που καταργεί τα δωρεάν συγγράμματα στα πανεπιστήμια, που δεν προσλαμβάνει εκπαιδευτικούς που διογκώνει τα τμήματα στις τάξεις μας, που αφήνει τα σχολεία χωρίς θέρμανση και ο κατάλογος των προβλημάτων δεν έχει τέλος προσπαθώντας να βάλει τους δήθεν χορηγούς από το παράθυρο.

Εντάσσεται στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας που φόρεσε το κομψό όνομα «Αθηνά» για να καλύψει τις πραγματικές προθέσεις και αποτελεί μέρος του κακόφημου πια Καλλικράτη για την εκπαίδευση. Το σχέδιο «Αθηνά» έχει στόχο να κλείσει ή να «συγχωνεύσει» πάνω από 150 τμήματα και σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ σ’ όλη την Ελλάδα.

Το ΤΕΙ Διατροφής-Διαιτολογίας είναι η αρχή.

Αν αυτή η καταστροφική πολιτική του υπουργείου υλοποιηθεί, χιλιάδες σπουδαστές και οι οικογένειές τους, στα μέσα των σπουδών, θα ανατρέψουν το σχεδιασμό τους και θα τινάξουν στον αέρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα πόσο δύσκολο είναι για τις οικογένειες να σπουδάζουν παιδιά. Ίσως εξαναγκαστούν σε υποχρεωτική αλλαγή σχολής ή και σε μετακίνηση σε άλλη πόλη, ακόμη και σε εγκατάλειψη των σπουδών τους. Τα μορφωτικά τους δικαιώματα υπονομεύονται, και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα καταργούνται. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σπουδαστές του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Καρδίτσας αργά ή γρήγορα θα το αντιμετωπίσουν και τα παιδιά μας, σπουδαστές και φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις.

Ο αγώνας των σπουδαστών γίνεται για την υπεράσπιση των μορφωτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων τους και πρέπει να βρει συμπαραστάτες, για να είναι νικηφόρος.

Για να παραμείνει ακέραιο το δικαίωμα στις σπουδές και στη δουλειά.

Για να έχει περιεχόμενο η  «δημόσια-δωρεάν παιδεία» σ’ όλες τις βαθμίδες.

 

H Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Καρδίτσας


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
ΑΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ !
Υποβλήθηκε πριν από 653 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 4031 από 6255 (62542 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4030
4031
4032
4033
6253
6254
6255
Επόμενο

Νομική - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Κύπρος - Τμήμα Νομικής

edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης