ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Για να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας,
δηλώστε τη βαθμολογία για τα πεδία της προτίμησης σας.

Βαθμολογία Πεδίων

   Ελαχιστοποίηση
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Συμπλήρωση Μηχανογραφικού