Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρησης Πολιτισμικών Αγαθών έχει ως αποστολή :
1) Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείρηση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας
2) Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία
3) Να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
και 4) Να συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μορφές διαχείρησης των πολιτισμικών αγαθών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
medication abortion procedure abortion pill houston tx abortion methods
cheap abortion pill how much is abortion pregnancy in weeks
free spyware apps spy program for android top spy app for android
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
how to cheat boyfriend ufovidmag.com i cheat on my boyfriend
dating for married click why do wife cheat
group sex stories with pictures go desi sex stories
reasons why women cheat on their husbands blog.perecruit.com women affair
adult audio stories tolobel.com adult japanese love stories
adult interactive stories blog.icuracao.net interactive adult stories
women who cheated do all women cheat women who cheat on their husband
adult dog sex stories read incest nifty sex stories
women cheat because sigridw.com reason women cheat
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
best android spy apps free open best spy apps
what is infidelity blog.sharepointgeek.nl cheat on your wife
abortion clinics in denver insight.nestingen.com scraping uterus
free drug coupons go rx prescription coupons
celebrex pill site tretinoin 0.025%
tretinoin open priligy pill
pet prescription discount card discount drug coupons viagra coupons online
prescription drug discount cards blog.brunothalmann.com discount prescriptions coupons
viagra coupon blog.brunothalmann.com viagra coupons printable
viagra coupons 2016 go viagra coupon codes
viagra discount coupons online site pet prescription discount card
free viagra samples coupon site discount prescription coupons
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic discount coupon open bystolic savings card
cialis generic cialis generic cialis generic
cialis mode cialis mode cialis mode
prescriptions coupons site coupon prescription
cordarone instruks open cordarone bolus
aravaca codigo postal aravaca aravalle
niacin lekarna movidafm.net niacine
exelon pflaster read exelon generation
amlodipine go amlodipine 10 mg
cialis coupons printable bilgecammakina.com coupon prescription
canesten yunaweddings.com canesten
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το Τμήμα στην πλήρη του ανάπτυξη προβλέπεται να χωρίζεται σε τρεις Τομείς: Τομέας Ιστορίας Τομέας Αρχαιολογίας Τομέας Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών περιλαμβάνει 18 μαθήματα κορμού, 60 μαθήματα κατευθύνσεων και έναν αριθμό μαθημάτων επιλογής τα οποία χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Μαθήματα Κορμού Προβλέπονται 18 εξαμηνιαία μαθήματα κορμού για τα οκτώ εξάμηνα σπουδών (από 4 στα εξάμηνα Α΄ και Β΄, 3 στα Γ΄ και Δ΄ και από 1 για τα υπόλοιπα τέσσερα). Τα Μαθήματα κορμού αποσκοπούν στην εισαγωγική και βασική κατάρτιση των φοιτητών στους θεμελιώδεις επιστημονικούς κλάδους του Τμήματος.Τα μαθήματα Κορμού είναι υποχρεωτικά
Β. Μαθήματα Κατεύθυνσης
Από το πρώτο εξάμηνο της φοίτησης, ο φοιτητής επιλέγει μία από τις τρεις Κατευθύνσεις του Τμήματος. Η φοίτηση στην κάθε Κατεύθυνση περιλαμβάνει 20 μαθήματα, μία Πρακτική Άσκηση και μία Πτυχιακή Εργασία. Διδάσκονται 2 μαθήματα κατεύθυνσης κατά το Α΄ και Β΄ εξάμηνο, 3 κατά το Γ΄ και Δ΄, 4 κατά το Ε΄, και από 2 κατά τα υπόλοιπα τρία. Για το Στ΄ εξάμηνο (ή το θέρος μετά το πέρας αυτού) προβλέπεται Πρακτική Άσκηση (Κ19) εντός της Κατεύθυνσης. Για το Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο προβλέπεται Πτυχιακή Εργασία (Κ20), της οποίας το θέμα ορίζεται κατά το Στ΄ εξάμηνο.
Όλα τα Μαθήματα Κατεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και της Πτυχιακής Εργασίας, είναι υποχρεωτικά. Γ. Μαθήματα Επιλογής Για κάθε εξάμηνο από το Ε΄ και μετά προσφέρονται Μαθήματα Επιλογής, εκ των οποίων ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 1 για το Ε΄ και δύο για τα υπόλοιπα τρία. Η επιλογή των μαθημάτων αυτών είναι απολύτως ελεύθερη, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία έχει ενταχθεί ο φοιτητής.
Τα Μαθήματα Επιλογής διακρίνονται σε αυτόνομους κύκλους του ενός εξαμήνου, και σε πλήρεις Κύκλους Εξειδίκευσης, οι οποίοι αναπτύσσονται σε εξάμηνα πέραν του ενός, και μπορούν και να καταστούν πεδία για την Πρακτική Άσκηση ή την Πτυχιακή Εργασία. Σε περίπτωση που ένας Κύκλος Εξειδίκευσης απαιτεί για την ολοκλήρωσή του πάνω από τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα, αυτά δεν θα λογίζονται στο συνολικό άθροισμα των διδακτικών μονάδων (αλλά θα παραμένουν υποχρεωτικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του Κύκλου). Μαθήματα Κορμού Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 1 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 Λατινική Γραμματεία Εισαγωγή στην Ιστορία Εισαγωγή στην Αρχαιολογική Θεωρία
Εισαγωγή: Προϊστ. Αρχαιολογία
Εισαγωγή: Κλασ. Αρχαιολογία
Εισαγωγή: Βυζ. Αρχαιολογία Αρχαία Ιστορία Βυζαντινή Ιστορία Νεώτερη Ιστορία Βυζαντινή Φιλολογία Νεοελληνική Φιλολογία Γλωσσολογία Ιστορία του Πολιτισμού Παιδαγωγικά 1 Παιδαγωγικά 2 Μαθήματα Κατεύθυνσης - Κατεύθυνση Ιστορίας Αρχαία Ιστορία 1 Αρχαία Ιστορία 2 Αρχαία Ιστορία 3 Αρχαία Ιστορία 4 Βυζαντινή Ιστορία 1 Βυζαντινή Ιστορία 2 Βυζαντινή Ιστορία 3 Βυζαντινή Ιστορία 4 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 15ος-18ος αι. 1 Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 15ος-18ος αι. 2 Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 1 Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 2 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης 1 Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης 2 Ιστορία του Νεώτερου-Σύγχρονου Κόσμου,15ος-20ος αι. 1 Ιστορία του Νεώτερου-Σύγχρονου Κόσμου,15ος-20ος αι. 2 Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία Παλαιογραφία Αρχειονομία Πολιτισμική Διαχείριση 1 Πολιτισμική Διαχείριση 2 Μαθήματα Κατεύθυνσης - Κατεύθυνση Αρχαιολογίας Προϊστορική Αρχαιολογία 1 Προϊστορική Αρχαιολογία 2 Προϊστορική Αρχαιολογία 3 Προϊστορική Αρχαιολογία 4 Κλασική Αρχαιολογία 1 Κλασική Αρχαιολογία 2 Κλασική Αρχαιολογία 3 Κλασική Αρχαιολογία 4 Βυζαντινή Αρχαιολογία 1 Βυζαντινή Αρχαιολογία 2 Βυζαντινή Αρχαιολογία 3 Ιστορία της Τέχνης 1 Ιστορία της Τέχνης 2 Ιστορία της Τέχνης 3 Πολιτισμική Διαχείριση 1 Πολιτισμική Διαχείριση 2 Πολιτισμική Διαχείριση 3 Αρχαιομετρία 1 Αρχαιομετρία 2 Ανασκαφική Μαθήματα Κατεύθυνσης - Κατεύθυνση Διαχείρησης Πολιτισμικών Αγαθών Μουσειολογία 1 Μουσειολογία 2 Πολιτισμός και Εκπαίδευση Πολιτισμική Διαχείριση 1 Πολιτισμική Διαχείριση 2 Πολιτισμική Διαχείριση 3 Πολιτισμική Διαχείριση 4 Ιστορία της Τέχνης 1 Ιστορία της Τέχνης 2 Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης 1 Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης 2 Λαογραφία 1 Λαογραφία 2 Πολιτισμική Ανθρωπολογία 1 Πολιτισμική Ανθρωπολογία 2 Θεωρίες Αισθητικής Θεωρία της Επικοινωνίας 1 Δίκαιο του Πολιτισμού Τεχνολογία της Πληροφορίας Οικονομία της Διαχείρισης

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
click click here wives cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
infidelity in marriage why people cheat redirect
website my wife cheated why women cheat on men they love
women who cheat on their husband love affairs with married men my wife emotionally cheated on me
redirect why do men cheat on their wife percent of women that cheat
gay hiv dating worlds aids day how is hiv/aids transmitted
is it my fault my husband cheated my husband cheated on me what do i do i cheated on my husband and never told him
percent of women that cheat open women that cheat on their husbands
why men have affairs read percentage of women who cheat
my boyfriend cheated on me with my mom marcandela.com why do men cheat
cheat wife go why wifes cheat
my wife cheated on me now what site my girl friend cheated on me
women who cheated click women who cheat on their husband
best spy phone apps go spy to mobile download
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
walgreen prescription coupon open walgreens online promo code
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
walgreens transfer prescription coupon open photo coupon code walgreens
drug coupon singlvkuchyni.cz viagra online coupon
cvs sale usingprogramming.com cvs sales this week
proscar pill go prednisolone 10mg
cialis coupon card mikemaloney.net prescription drug card
tretinoin amoxicillin priligy pill
viagra prescription coupon viagra coupon codes viagra savings and coupons
free prescription cards redsoctober.com discount coupons for cialis
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion clinics in houston bartsha.cz abortion clinics in los angeles
acheter viagra sans acheter viagra sans acheter viagra sans
how to buy viagra online without viagra for sale uk buy viagra internet
prescription savings card manufacturer coupons for prescription drugs prescription discount coupon
aida angebote twodrunkmoms.com aida club
ciprofloxacin link ciprofloxacin wiki
kamagra wirkung kamagra jelly kamagra 100
anafranil 25 go anafranil ve alkol
tegretol 400 site tegretol
ventolin aerosol ventolini ventolin jarabe
free cialis coupons ukdte.org free cialis samples coupon
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
Ως φιλόλογοι καθηγητές στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ) για τη διδασκαλία κυρίως - αλλά όχι μόνο - ιστορικών μαθημάτων, μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Για το διορισμό των αποφοίτων των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση ισχύουν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που αφορούν όλους τους απόφοιτους των φιλολογικών σχολών. Η απασχόληση σε φροντιστήρια μέχρι το διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση αποτελεί την προσφορότερη λύση γι' αυτούς.
Εκτός της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι μπορούν:
α) να στραφούν σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου τομέα που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα (Ακαδημία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας κ.ά.), σε αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες και β) να προσληφθούν (κατόπιν εξετάσεων) ως υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Η πρόσληψη αρχαιολόγων στο δημόσιο, δηλαδή στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, γίνεται με νόμο κατόπιν ειδικών εξετάσεων. Ο παλιός οργανισμός του Υπουργείου δεν αφήνει πολλά περιθώρια κενών οργανικών θέσεων. Έτσι ο διορισμός νέων αρχαιολόγων στον κλάδο δεν είναι εύκολος και συνεπώς το ποσοστό των αποφοίτων των ιστορικών - αρχαιολογικών τμημάτων του Πανεπιστημίου που ασχολούνται με την αρχαιολογία είναι πολύ μικρότερο από αυτό των αποφοίτων που ασχολούνται στην εκπαίδευση ή σε άλλους συναφείς χώρους.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 
Ιστορικός- Αρχαιολόγος
go link click
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra open link
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
online why most women cheat website
go online read here
redirect why do men cheat on their wife percent of women that cheat
std diseases types of stds oral chlamydia symptoms
why do men cheat on their girlfriends go did my girlfriend cheated on me
i just cheated on my girlfriend read my girlfriend cheated on me with another girl
percent of women that cheat how can people cheat women that cheat on their husbands
cheat on my husband link married affairs sites
adult audio stories tolobel.com adult japanese love stories
women cheat because sigridw.com reason women cheat
why do husband cheat blog.gildedvillage.com married woman looking to cheat
petmart pharmacy coupons read printable coupons free
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady
rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
abortion clinics in denver go scraping uterus
prescription drug coupon read walgreens photo promo
cvs sale go cvs sales this week
rx pharmacy discount card pharmacy codes prescription free online coupons
proscar pill renova tube prednisolone 10mg
prescription card discount mba-institutes.com free cialis coupon
pet prescription discount card go viagra coupons online
free viagra samples coupon paine.edu discount prescription coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
abortion surgery pros and cons of abortion abortion pill costs
unplanned pregnancy site abortions facts
acheter viagra pas cher en http://acheterviagraenfrance.com/pas/cher-en acheter viagra pas cher en
cheapest place to buy viagra online viagra for sale uk buy a viagra online
how to buy viagra online without http://viagraforsaleuk1.com buy viagra internet
ibuprofen partickcurlingclub.co.uk ibuprofen 800
niacin tablete niacin tablete niacin v hrani
periactine danger periactin 4 mg periactin 4 mg
cephalexin monohydrate uti go cephalexin 500mg dosage
tegretol 400 link tegretol
cialis coupons printable go coupon prescription
bentelan fiale click bentelan in gravidanza
bimatoprost hair bimatoprost sr bimatoprost buy
procyclidine go procyclidine side effects
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Δημητρης
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΠΕΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΑς ΠΑΡΑΚΑΛΩ!
 αποφοιτησα απο το συγκεκριμενο τμημα και με ενδιαφερει να εργασθω και να επιλεξω το επαγγελμα του φιλολογου. ωστοσο τι μεταπτυχιακο θα μου προτεινεται δεδομενο οτι μου αρεσουν  η παιδαγωγικη  - ψυχολογια; θα μου προτεινατε να ακολουθησω το  π.μ.ς που διοργανωνει ηδη το τμημα ιστοριας αρχαιολογιας και διαχειρισης πολιτισμικων αγαθων της καλαματας πανω στα ατομα με ειδεκες αναγκες; ωστοσο θα ηθελα κατι πιο γενικο και οχι ειδικα για τα ατομα με αναπηριες π.χ θα πορουσα στην παιδοψυχολογια! η γνωμη σας θα μου ηταν πολυ χρησιμη ευχαριστω!
why do men cheat on their girlfriends go did my girlfriend cheated on me
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
dating for married read wifes who cheat
why some women cheat click why married men cheat
tretinoin charamin.jp priligy pill
progesterone progesterone progesterone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 σαφως και μπορεις να κανεις μεταπτυχιακο πανω στη παιδοψυχολογια. τα οργανωνουν κυριως τμηματα ψυχολογιας ή φ.π.ψ! θα σε βοηθουσε να εξασκηθεις πανω στην παιδαγωγικη εφοσον θες να ακολουθησεις τον κλαδο της εκπαιδευσης! πολλα παντως φροντιστηρια ή ιδιωτικα σχολεία ζητουν παιδαγωγικη επαρκεια που ειναι αρκετα καλο!(οχι βεβαια οτι το συγκεκριμενο τμημα δεν προσφερει οπως και ολα τα αλλα τμηματα ιστοριας αρχαιολογιας- απλα εσυ θες να την ενισχυσεις για προσωπικο οφελος) καλη επιτυχια!
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 Τα λαθακια ηταν βιασυνης! ευχαριστω!
progesterone progesterone progesterone
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

Share
γιωργακης!
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ιστορικο αρχαιολογικο καλαματας
 Περασα στο συγκεκριμενο τμημα και θα ηθελα να μου πειτε καποιες πληροφοριες σχετικα με το επιπεδο δυσκολιας με τους καθηγητες με την ποιοτητα σπουδων! ωστοσο εχει περασει καποιο αλλο παιδι εδω για να γνωριστουμε(μεσω facebook) γιατι δεν θα ξερω κανεναν :( ευχαιρτω εκ των προτερων!
medical abortion procedure site illegal abortion
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated
adult audio stories site adult japanese love stories
best spy phone apps texting spy app android spy to mobile download
canada pharmacy coupons pharmacy coupons 2015 free manufacturer coupons
progesterone progesterone progesterone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)

Αρχικα συγχαρητηρια σε ολους και καλη σταδιοδρομια να εχουμε...και εγω φετος καλαματα περασα ..στο τμημα της ιστοριας-αρχαιολογιας!!!!!!!!!εχω ακουσει μεχρι τωρα παρα πολυ καλες κριτικες και κατεβηκα προσφατα ο ιδιος στην καλαματα και ειδα ενα παρα πολυ καλο κλιμα !!!!!! αμα ειναι να γνωριστουμε μεσω facebook ολοι οι συμφοιτητες !!!!!!!!!!!!!

Καλη αρχη να εχουμε !!!!!!!! 

i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
Οκ αν θες στειλε μου στο φαψεβοοκ να γινουμε φιλοι απο κατω το εχω το ονομα! :)
why some women cheat dating a married man why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

   
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 οκ φιλε 
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 Συγχαρητήρια!!!! και εγώ πέρασα στο ίδιο τμημα στην Καλαμάτα 
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 θες να γινουμε αδδ στο φαψεψοοκ? :) πως σε λενε να σε κανω?
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 pes mou pws se lene gt den tha m vreis...
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

   [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 Γιώργος Χαρέμης! Κοριτσι ή αγορι;
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

     
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 κοριτσι μισο να σε κανω..
medical abortion procedure site illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
ειναι παρα πολυ καλο τμημα και οι υποδομες εχουν χαρακτηριστει οι καλυτερες απο τα πανεπιστημια της ελλαδας! το τμημα οι καθηγητες και οι σπουδες ειναι καταπληκτικες!!!
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)

ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤ. ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΟ ΕΙΧΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ (ΟΛΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΙΧΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΟΗΤΕΥΕΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ).

ΒΕΒΑΙΑ, ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 

 

i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 Συγχαρητηρια συναδελφε! οντως η κατευθυνση της αρχαιολογιας ειναι ''μαγικη''! και εγω για αρχαιολογια λογικα κατευθύνομαι!
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

    
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)

ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΗ. ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΟΜΑ ΕΙΧΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΩ Σ΄ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ.

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΦΕΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΩΝ. ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΟΥΘΕΝΑ!!

ΜΟΝΟ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 32 ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΓΡΑΨΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 16.000 ΜΟΡΙΑ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΝΑ! 

Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 ευχαριστω*
Υποβλήθηκε πριν από 420 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

Share
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΕΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΡΧΑΙΑ,ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ;
cytotec abortion open abortion pill online purchase
women who cheated signs of unfaithful husband read
affairs with married men women cheat because go
website open why women cheat on men they love
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
dating for married boomasontennis.com why do wife cheat
why some women cheat click why married men cheat
walgreens coupon code photo read coupons for prescription medications
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 795 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 exei tria mathimata arxaiwn...duo latinika...kai duo logotexnia...kata kurio logo ta mathimata einai istorias!!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
link husband watches wife cheat married cheat
go abortion in canada read here
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 773 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

[Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Σχόλια (2)

 Επαρκής αριθμός των μαθημάτων που ανέφερες διδάσκεται μόνο στα αμιγώς φιλολογικά τμήματα.

Τα άλλα τμήματα (ιστορικό, ΦΠΨ κλπ.) ονομάζονται από πολλούς σας τα ΤΕΙ της Φιλολογίας. 

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
click here redirect women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 795 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)
 Δεν συμφωνώ! Από όλες τις σχολές που ανήκουν στη φιλοσοφική έχεις πρόσβαση στα Φιλολογικά μαθήματα και κυρίως από το Ιστορικό! Περαν απο το το γεγονός οτι διδάσκεσαι ιστορία που είναι ένα πολύ βασικό αντικείμενο που πρέπει να κατέχει ένας φιλόλογος, ακόμη έχει ως υποχρεωτικά τα αρχαία και τα λατινικά!Τουλάχιστον στο ιστορικό Κρήτης (στο λεω γιατι ειμαι απο Κρητη κ μονο για αυτο γνωριζω) έχει πολλά αρχαία και λατινικά και πολλές ελέυθερες επιλογές απο Φιλολογία και Φιλοσοφικη γενικοτερα.Αν αυτό ισχυει και για το Ιστορικο Καλαματας μπορεις να το διαπιστωσεις απο το προγραμμα σπουδων που ειναι αναρτημενο στο site του Πανεπιστημιου.Οσον αφορα τη λογοτεχνια μπορείς να παρεις ως επιλογη απο τη Φιλολογια.Γενικα δεν νομιζω οτι ειναι τοσο τεραστιο το χασμα των 2 συγκεκριμενων σχολων. Άλλωστε γνωμη μου ειναι οτι ακομη και αν μπει κανεις στην καθαρη Φιλολογια, αν δεν εχει τις καταλληλες βασεις και αν δεν ασχοληθει οσο πρεπει για να βγει αξιοπρεπης φιλολογος δεν τον βοηθα καπου το γεγονος οτι απλως φοιτησε σε καθαρη Φιλολογια. Το θεμα ειναι να εχεις ορεξη και να το αγαπας....και οσον για τα ΤΕΙ Φιλολογιας.....δεν το σχολιαζω, θα γινω αισχρη :P
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
most women cheat wives that cheat
click here click percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 795 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

   
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)
 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
open under arm viagra read here
open go viagra soft how to take
progesterone progesterone progesterone
Υποβλήθηκε πριν από 795 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)
υποβαθμιζεις την ιστορικη επιστημη καπως η μου φαινεται?...δεν ειπε οτι ηθελε να γινει αμιγως φιλολογος το παιδι,απλα αν εχει τετοιου ειδους μαθηματα...ακου τει της φιλολογιας. και για τους τυπους, η φιλολογος μου στις πανελλαδικες που μου εκανε αρχαια, ειχε τελειωσει το ιστορικο αρχαιολογικο, και χαρη σε αυτη χρωσταω το 17,5 που εγραψα στα αρχαια. ελεος πια, με αυτα τα ηλιθια κομπλεξ.
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
affairs with married men women cheat because go
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 795 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)

 Αυτό περί ΤΕΙ της φιλολογίας το έχω διαβάσει και εγώ αλλά μόνο για τμήμα ΦΠΨ. Το ιστορικό-αρχαιολογικό είναι πολύ καλό τμήμα με υψηλό επίπεδο σπουδών.

Οι απόφοιτοι του ΦΠΨ με λίγα μαθήματα στα αρχαία και στα λατινικά δυσκολεύονται πολύ να διδάξουν. Ειδικά τα λατινικά που διδάσκονται στο πανεπιστήμιο είναι ελάχιστα, το δε άγνωστο δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους των αποφοίτων για να σταθούν μέσα σε μία τάξη.

 Πάντως στον ιδιωτικό τομέα όπως στα ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια προτιμούνται οι απόφοιτοι της φιλολογίας και έπονται αυτοί της ιστορίας-αρχαιολογίας.


 

Υποβλήθηκε πριν από 795 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

    
Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)

 τι αηδιες ειναι αυτες που λετε για τα ΤΕΙ?ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ τι βασεις εχουν ορισμενα τμηματα?

ξερετε οτι τα τει πειραια και κρητης βρισκονται σε πρωτες θεσεις πανευρωπαικων διαγωνισμων για κατεσκευες ηλεκτρολογικης καινοτομιας κλπ?

ελεος με αυτη τη μιζερια και τον σνομπισμο στη ψωροκωστενα. κοιταξτε τις φιλοσογικες πιπες στις χαζο φιλοσοφιες που πατε και σαχλαμαριζερε περι μαρξ και πλατων κλπ και μετα μιληστε για εκπαιδευτικα επιπεδα. 100.000 ανεργοι φιλολογοι υπαρχουν. δεν ειδα να δουλευουν πουθενα. τα τει σας φταιξανε.

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
affairs with married men women who like to cheat go
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 794 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

Share
ΑΛΕΞΗΣ
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
  Καλησπέρα σας. Είδα το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματα, αλλά δυστυχώς είδα 1-2 μαθήματα αρχαίων και λατινικών. Μου αρέσει η ιστορία αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Μήπως ξέρει κανείς αν υπάρχουν και άλλα μαθήματα αρχαίων η λατινικών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
website is there a abortion pill how abortion pill works
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 798 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΛΕΞΗΣ
Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΙΣΤΟΡΙΑ&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 Καλησπέρα σας. Είδα το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου τμήματα, αλλά δυστυχώς είδα 1-2 μαθήματα αρχαίων και λατινικών. Μου αρέσει η ιστορία αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Μήπως ξέρει κανείς αν υπάρχουν και άλλα μαθήματα αρχαίων η λατινικών; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
open buy generic viagra viagra soft how to take
online cheat on my husband website
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
is there an abortion pill over the counter abortion pill aborted fetus

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 799 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)
 Καλαματα και στον Λαμπο για παστελι!
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
women who cheated signs of unfaithful husband read
go abortion in canada read here
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 799 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

Share
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ&ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΔΙΟΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ. ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΤΟ ΠΙΑΝΩ. ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΑΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ, ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
click here married affairs percent of women that cheat
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman redirect
affairs with married men women cheat because go
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 841 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)

Φοιτώ σε αυτό το τμήμα.  Είναι αρκετά δύσκολο σαν τμήμα, έχει περισσότερα μαθήματα από τα άλλα ιστορικά τμήματα, 57 στο σύνολο, ενώ τα άλλα δεν υπερβαίνουν τα 50-52. Κάνεις περισσότερα μαθήματα αρχαίων, λατινικών και νεοελληνικής γλώσσας από τα υπόλοιπα ιστορικά, έτσι καταρτίζεσαι περισσότερο σε αυτά τα μαθήματα, στην περίπτωση που θα επιλέξεις σαν επαγγελμα αυτό του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, υπάρχουν και τα μαθήματα (που είναι υποχρεωτικά) της διαχείρησης πολιτισμικών αγαθών - μουσειολογίας, που σου δίνουν την δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης και στελέχωσης σε μουσεία, πινακοθήκες, κ.ά.. ΔΕΝ γίνονται καταλήψεις, ΔΕΝ χάνονται εξάμηνα, ΔΕΝ χάνονται εξεταστικές. Το πρόγραμμα ακολουθείται πιστά. Υπάρχει λέσχη μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου.

Για το ίδιο το οίκημα δεν θα σου πω τίποτα. Απλά, όταν το δεις με τα ίδια σου τα μάτια, δε θα πιστεύεις αυτό που αντικρίζεις. Εγώ προσωπικά, όταν πήγα να γραφτώ (πριν 2 χρόνια), νόμιζα ότι μπήκα σε κάποια πινακοθήκη ή σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με της Αθήνας, Θεσ/νίκης, Πάτρας. Σε όσους το λέω, φυσικά και δε με πιστεύουν. Μόνο όσοι από τους φίλους μου ήρθαν και το επισκέφτηκαν, με πίστεψαν.

ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ. 

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
read read here how to catch a cheater
website viagra softgels viagra superactive canadian
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link click married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 841 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
Ήταν η 2η επιλογή μου μετά την Αθήνα, που είναι η μόνιμη κατοικία μου. Δεν το έχω μετανοιώσει ούτε στιγμή, αντίθετα νιώθω τυχερός που τελικά πέρασα εδώ.
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
go cheater click
open under arm viagra read here
women love to cheat when women cheat online
medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 841 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

   
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΑ ΟΣΑ ΜΟΥ ΛΕΣ. ΟΣΟ ΠΑΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΘΑ ΕΡΘΩ ΝΑ ΣΕ ΒΡΩ ΑΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ. ΕΙΜΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΩ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ. ;)
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
affairs with married men women who like to cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 840 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Σπουδές στην Κύπρο

Άλλες Σχολές
Share
Δήμητρα
Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011
Επαγγέλματα και Προοπτικές ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   ΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΚΠΑ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΕΚΠΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ   ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ- ΚΡΗΤΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ. ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΙΓΑΙΟΥ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ)   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-ΤΕΙ
Επαγγελματικη αποκατάσταση-δεύτερο πτυχίο

Καλησπέρα! Είμαι φιλόλογος (αδιόριστη φυσικά) και φέτος έδωσα πανελλήνιες. Περιμένω και εγώ τα αποτελέσματα μου.

Ενδιαμέσως, ψάχνω να δω τί θα δηλώσω προκειμένου να έχω επαγγελματική αποκατάσταση όσο είναι φυσικά εύκολο να προβλέψει κανείς τί θα γίνει 4 χρόνια μετά. Εσείς τί μου προτέινετε;

Είμαι μεταξύ παιδαγωγικού δημοτικής εκπαίδευσης, νηπιαγώγων και ειδικής αγωγής. Εσείς τί μου προτείνετε με δεδομένο ότι έχω ήδη το πτυχίο της φιλολόγου; Ευχαριστώ.

open go viagra soft how to take
link what is infidelity married cheat
infidelity in marriage why people cheat redirect
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
best spy phone apps go spy to mobile download
walgreen coupon code photo thepathlight.net rite aid krazy coupon lady

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1973 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας