Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα Τμήματα Ποιμαντικής έχουν ως προορισμό να καταστήσουν άξιους τους φοιτητές τους να υπηρετήσουν και να αναδείξουν το λειτούργημα του ιερωμένου ή άλλα διακονήματα της Εκκλησίας. Η φοίτηση στα Τμήματα Ποιμαντικής αποσκοπεί στην ανάδειξη άξιων λειτουργών της ιερωσύνης και των άλλων διακονημάτων της Εκκλησίας. Το τμήμα προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλους τους τομείς της επιστήμης της Θεολογίας (ερμηνευτικές, ιστορικές, συστηματικές, πρακτικές - Θεολογικές σπουδές).
Συμπεριλαμβάνει στον κύκλο σπουδών του υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα συναφών προς τη Θεολογία κλάδων (Φιλοσοφία - Θρησκειολογία - Κοινωνιολογία) για πληρέστερη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του στην αντιμετώπιση της διαλεκτικής της θεολογικής επιστήμης με τις υπόλοιπες ανθρωπιστικές επιστήμες. Επίσης προκειμένου να προετοιμάσει το τμήμα τους αποφοίτους του για τη διδασκαλία στη Μέση Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα μαθήματα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα της Παιδαγωγικής, Διδακτικής, Ψυχολογίας και της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Επίσης από το ακαδ. έτος 2000 διδάσκεται ως προαπαιτούμενο μάθημα η Γερμανική και η Γαλλική γλώσσα

how women cheat married men having affairs link
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
affairs with married men what makes married men cheat go
link husband watches wife cheat married cheat
women love to cheat click here online
medication abortion procedure abortion in first trimester abortion methods
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Τα Τμήματα διαθέτουν βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στα Τμήματα Κοινωνικής Θεολογίας, εκτός από τους υποψηφίους του Ενιαίου Λυκείου, εισάγονται απόφοιτοι Εκκλησιαστικών Λυκείων και Κληρικοί Μοναχοί. Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες υποψηφίων διατίθεται ξεχωριστό ποσοστό θέσεων εισακτέων.
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα, Εισαγωγή στην Π. Διαθήκη Ο', Εισαγωγή και Ερμηνεία Καινής Διαθήκης, Ποιμαντική, Εισαγωγή στη θρησκειολογία - Ισλάμ. Μαθήματα Επιλογής Βιβλιογνωσία Παλαιάς Διαθήκης, Κανονικό Δίκαιο Ειδ. Μέρος, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Βυζαντινή Μουσική -Ψαλτική, Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινός Πολιτισμός.
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Αρχαία Ελληνικά, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα. Μαθήματα Επιλογής Βιβλιογνωσία Καινής Διαθήκης, Ιστορία Ορθοδόξων Σλαβικών Εκκλησιών, Αρχαία Ελληνική θρησκεία, Παιδαγωγική -Διδακτική, θέματα Εβραϊκής Αρχαιολογίας, Φιλοσοφία και Ποίηση, Πηγές Βυζαντινής Ιστορίας, θέματα Βυζαντινής Ιστορίας, Ιστορία και θεωρία Εκκλησιαστικής και Κοινωνικής Διακονίας, Εξομολογητική, Πληροφορική, Κοινωνική θεολογία.
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Βιβλική Ιστορία, Πατρολογία, θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική - Γενική Παιδαγωγική. Μαθήματα Επιλογής Εποχή της Καινής Διαθήκης. Κριτική Έκδοση Κειμένων, Τελετουργική, Βυζαντινή Παλαιογραφία και Διπλωματική, Βιβλικές Πηγές Αρχαιολογίας, Εγκληματολογία, Κείμενα Βυζαντινού Πολιτισμού, θεολογία της Λατρείας.
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ελληνική Εκκλησιαστική Γραμματολογία, Αγιολογία, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Βιβλ. Αρχαιολογία -θεσμολογία. Μαθήματα Επιλογής Ερμηνεία των Ιερών Κανόνων, Ερμ. θείας Λειτουργίας, Ποιμαντική Γάμου και Οικογένειας, Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Β', Ιεραποστολική, Κοινωνιολογία.
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ερμηνεία και Ερμηνευτική Παλαιάς Διαθήκης (πρωτοτύπου), Οικογενειακό Δίκαιο, Χριστιανική και Κοινωνική Ηθική, Φιλοσοφία της θρησκείας, Ιστορία θρησκευμάτων. Μαθήματα Επιλογής θέματα Ορθ. Πνευματικότητας, Φιλοσοφία, Οικουμενική Κίνηση, θέματα Βιβλικής Ιστορίας, Βιβλική Οικολογία, Εκκλ. Ιστορία της Ελλάδος, Βυζαντινός Λειτουργικός Τύπος.
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Δογματική, Ερμηνεία και Ερμηνευτική Καινής Διαθήκης, Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία. Μαθήματα Επιλογής Πολιτιστική Κληρονομιά της Αρχ. Εγγύς Ανατολής, Διδακτική του Μαθήματος των θρησκευτικών, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία, Ψυχολογία της θρησκείας, Ιστορία θρησκείας Π. Διαθήκης, Ερμηνεία Περικοπών Π. Διαθήκης, θέματα Δογματικής θεολογίας.
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Βιβλική θεολογία, Κανονικό Δίκαιο, Υμνολογία, Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων, Συμβουλευτική Ποιμαντική, Ιστορική Δογματική θεολογία. Μαθήματα Επιλογής θέματα Βυζαντινής θεολογίας, Επιστήμη και Χριστιανική Πίστη, Ποιμαντική Ψυχολογία, Ερμηνεία Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις, Εορτολόγιο. 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα Ελληνικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης Ο', Λειτουργική - Ομιλητική, Ερμηνεία Πατέρων και Πατερική θεολογία. Μαθήματα Επιλογής Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Φιλοσοφική & θεολογική Ανάλυση της Λογοτεχνίας, Ειδικά θέματα Ψυχολογίας, Διάλογος Χριστιανισμού και Κόσμου, Παλαιά Διαθήκη και Αποκάλυψις του Ιωάννου, Κινεζικά και Ιαπωνικά θρησκευτικά Ρεύματα, Συμβολική. Σημείωση: Για την λήψη πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί με επιτυχία σε 34 υποχρεωτικά μαθήματα και 11 τουλάχιστον μαθήματα επιλογής.
 
ΤΟΜΕΙΣ:
• Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας
• Τομέας Ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων
• Τομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
• Τομέας Δικαίου, Οργανώσεως, Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Παν/μιο Αθήνας
1. Βιβλικών Σπουδών 2. Εκκλησιαστικής Γραμματείας 3. Θρησκειολογίας & Ιεραποστολικής 4. Κανονικού Δικαίου 5. Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής 6. Χριστιανικής λατρείας
Παν/μιο Θεσ/νίκης
1. Αγία Γραφή και Πατερική Γραμματεία 2. Ιστορία της Εκκλησίας και Δογματική 3. Λειτουργική Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη 4. Κανονικό Δίκαιο και Ποιμαντική
go cheater click
how to catch a cheat go online
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
click here how to cheat wife how to know if wife has cheated
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στον τομέα της Εκκλησιαστικής Διακονίας οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας - Ποιμαντικής καλύπτουν ανάγκες του εφημεριακού κλήρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ελληνισμός της Διασποράς). Εκτός από την Εκκλησιαστική Διακονία - και συχνά παράλληλα με αυτήν - μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Β/θμια Εκπαίδευση, εφόσον έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε ορισμένα μαθήματα μέσα στο Τμήμα τους. Επίσης, να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
most women cheat wives that cheat
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Θωμάς
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτήριες
 Θα δώσω κατατακτήριες στις αρχές Δεκεμβρίου (ακόμα δε βγήκε το πρόγραμμα). Υπάρχει κανένα blog or site στο οποίο μπορώ να δω παλιά θέματα ή έστω να πάρω μία ιδέα;. Ευχαριστώ
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
click will my husband cheat again wives cheat
click here how to cheat wife how to know if wife has cheated
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
women love to cheat click here online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 128 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γεώργιος
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
?????
 Είναι εύκολη σχόλη??
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
click read wives cheat
online cheat on my husband website
open wife cheaters cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 129 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Θα σου δώσω μια συμβουλή προκειμένου να την αναλογιστείς εάν θες. Δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα, αντικειμενικά.Υπάρχει ''με ενδιαφέρει'' ή ''δε με ενδιαφέρει''.Προσπάθησε να σκεφτείς κατά πόσο σε εκφράζει το συγκεκριμένο πεδίο και κάν' το αυτό χωρίς συγγενικές παρεμβάσεις ή εξωτερικές παραινέσεις γενικότερα.Τίποτα δεν είναι εύκολο αν δε μας ευχαριστεί κατ' ουσίαν, και αυτό ισχύει για το καθετί που καλούμαστε να επιλέξουμε.Καλή επιτυχία!
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
redirect why people cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 129 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010
Άρθρα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Από τις Γνώσεις στη Γνώση
 Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες για να συνειδητοποιήσουμε και να ανακαλύψουμε εκ νέου «το συνεχές τής γνώσης», την ανάγκη να ξαναδούμε τη γνώση στην ολότητά της.

Αυτό είναι που τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται διεθνώς ως αίτημα τής επιστήμης αλλά και τής παιδείας. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι- τηρουμένων των αναλογιών- έχουμε μια μορφή επιστροφής στην προσέγγιση τής γνώσης που χαρακτήριζε τους διανοητές τής ελληνικής αρχαιότητας, στη γνώση που συνδύαζε τη φιλοσοφία με τα μαθηματικά και τη γλώσσα, την τέχνη με την πολιτική, τον άνθρωπο με τον θεό, τον κόσμο με τη ζωή, τον μύθο με την πραγματικότητα, το σώμα με το πνεύμα.

Στην προσπάθεια τού ανθρώπου να κατακτήσει τη γνώση πέρασε από το γενικό στο ειδικό, από το καθολικό στο μεμονωμένο, από το όλον στα μέρη. Η λαχτάρα για εξειδίκευση και το κυνήγι τής ειδικής, πλήρους, βαθύτερης και εκτεταμένης γνώσης οδήγησε σε χωρισμούς και διαχωρισμούς, εν τέλει δε σε κατακερματισμούς. Οδήγησε σταδιακώς σε χωρισμό τής επιστήμης σε επιστήμες, των επιστημών σε κλάδους, των κλάδων σε τμήματα, των τμημάτων σε τομείς κ.ο.κ. Παράλληλα οδήγησε στην ανάλυση και ανάδειξη των «ελάχιστων συστατικών», στις μονάδες, στα μόρια, στα άτομα, στα κουάρκ, στα ελάχιστα χαρακτηριστικά. Ετσι επήλθε βαθμηδόν όλο και μεγαλύτερη ειδίκευση αλλά και αποστασιοποίηση, όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνση αλλά και διάσπαση, ένας απόλυτος κατακερματισμός που θυσίασε το δάσος στα δέντρα.

Αυτό που προκύπτει ως αδήριτη ανάγκη σήμερα είναι να ξαναβρούμε τον μίτο που ενώνει τις ποικίλες μορφές τής γνώσης, αξιοποιώντας παράλληλα την εκπληκτική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις επιστήμες. Να επανασυνδέσουμε τις θετικές επιστήμες με τις κοινωνικές- ανθρωπιστικές και όλες μαζί με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Να πραγματωθεί η μετάβαση απότις γνώσεις στη γνώση, να πάρει σάρκα και οστά η μέγιστη αυτή υπέρβαση. Με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και τις προκλήσεις τού αιώνα μας να διαλεχθούν οι επιστήμες και οι επιστήμονες στο πλαίσιο μιας δημιουργικής διακλαδικότητας και διεπιστημονικότητας. Και όλα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ετσι που μέσα από τη συνέχεια και τη συνοχή τής γνώσης, μέσα από την ανθρωπιστικά διηθημένη γνώση, μέσα από το καταστάλαγμα τής γνώσης να προέλθει τελικά ο φωτισμός: η γνώση να γίνει σοφία. Γιατί γνώση μαζί και σοφία τι άλλο είναι από την κορύφωση και την καταξίωση τού καθοριστικού γνωρίσματος και χαρίσματος τού ανθρώπου, τού πνεύματος;

Απογοητευμένοι από το σκόρπισμα τής γνώσης σε ασύνδετες πληροφορίες, αναζητήσαμε τη λύση στη διαθεματικότητα, ιδίως στον χώρο τής εκπαίδευσης. Παίρνουμε διάφορα θέματα και τα εξετάζουμε από ποικίλες πλευρές (το νερό, λ.χ., από πλευράς φυσικής και χημείας, υγείας, διάθεσης φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, οικονομίας, αλλά και από τη σκοπιά τής λογοτεχνίας, των εικαστικών τεχνών, τής μουσικής, κτλ.). Η διαθεματικότητα ήταν και είναι «μια κάποια λύση» όσο αποτελεί μορφή διεπιστημονικότητας. Παρά τον αποσπασματικό και μεμονωμένο χαρακτήρα της, είναι αναντίρρητα χρήσιμη, ιδίως ως εφαρμογή μιας συνδυαστικής θεώρησης που αναδεικνύει κάποια κοινά στοιχεία.

Αν σκεφθούμε ότι στον τόπο αυτόν γεννήθηκε η έννοια και η πρακτική τής σύνθεσης τής γνώσης ώστε να καταλήγει σε σοφία από και για τον άνθρωπο, αλλά και ότι σήμερα ζούμε μια γενικότερη απαξίωση τής χώρας με αφορμή την οικονομική μας κατάπτωση, είναι παραπάνω από χρήσιμο, είναι εύγλωττο και παρήγορο το μήνυμα που εκπέμπει η πρωτοβουλία τού κοινωφελούς ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» να οργανώσει αυτό τον καιρό στην Αθήνα τους «Διαλόγους των Αθηνών». Πρόκειται στην ουσία για ένα καινοτομικό πρόγραμμα, τού οποίου η πρώτη εκδήλωση είναι ένα (πραγματικά) Διεθνές Συνέδριο με συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο τής επιστήμης, τής τέχνης και τής διανόησης και με θέμα τον ελληνικό πολιτισμό και τη συμβολή που μπορεί να έχει η ελληνική σκέψη σε προβλήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Και όλο αυτό μέσα από μια ευρύτερη διεπιστημονική θεώρηση και μάλιστα σε διαχρονική διάσταση που επιτρέπει πολλαπλές θεωρήσεις, μια επιστημονική και πνευματική πολυφωνία, με ζητούμενο τον κοινό προβληματισμό και τη σύνθεση τής γνώσης προς μια σοφία που μπορεί να ρίξει φως σε μερικά από τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα.

Μια τέτοια παρουσία, πέρα των άλλων, φέρνει τη μικρή Ελλάδα να θέτει σε διεθνές επίπεδο ένα μεγάλο θέμα για συζήτηση που δείχνει ότι σ΄ αυτή τη χώρα μπορεί ακόμη να υπάρξει «παγά λαλέουσα» που ίσως αφυπνίσει συνειδήσεις με το μεγαλύτερο όπλο των αιώνων που εφεύρε η Ελλάδα, τον διάλογο. ΥΓ. Κύριες θέσεις τού άρθρου μου «Παιδεία και όχι χαρτί» ήταν ότι «μόνη η επαγγελματική απασχόληση και αποκατάσταση ως κριτήριο θα οδηγούσε σε υποβάθμιση και σταδιακή κατάργηση πολλών πανεπιστημιακών κλάδων με πρώτες τις ανθρωπιστικές σπουδές», ότι «Η αντίληψη τού «να πάρεις ένα πανεπιστημιακό χαρτί για να βρεις δουλειά» ακυρώνει την έννοια των πανεπιστημιακών σπουδών και τής Παιδείας γενικότερα» και ότι «Η μόνη βάση συζητήσεως είναι τι ποιότητα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μπορούμε να εξασφαλίσουμε.» Με τις κύριες αυτές θέσεις μου, στις οποίες στηρίζεται το συμπέρασμά μου ότι «Τα πανεπιστήμια δεν είναι επαγγελματικές σχολές», δεν νομίζω να διαφωνεί κατά βάθος ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Θ. Τ. («Το Βήμα», 11 Νοεμβρίου). Εκτός αν ο ίδιος θέλει τα Πολυτεχνεία να είναι απλές επαγγελματικές σχολές.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης

Ο κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης είναι καθηγητής της Γλωσσολογίας, πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τ. πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
click click here wives cheat
how to catch a cheat cheat on my wife online
open buy generic viagra viagra soft how to take
click here signs of infidelity catch a cheat
online married men and affairs read here
website my wife cheated why women cheat on men they love
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1551 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
Καλημέρα σας κ.Κουτρουμπέλη υπάρχει δυνατότητα από το τμήμα κοινωνικής θεολογίας κ θεολογίας να κάνω μαθήματα του φ.π.ψ και να βγώ ασκούμενος φιλόλογος???Παρακαλώ απαντήστε μου αμεσα γιατι πρέπει να οριστικοποιήσω το μηχανογραφικό μου...
Σας ευχαριστώ πολύ!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
open read here viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 268 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σχόλια (3)
 Καλησπέρα,Λευτέρη!Είμαι επί πτυχίο στο συγκεκριμένο τμήμα,αυτό που άκουσες δεν ισχύει ο νόμος δεν μας επιτρέπει να ασκήσουμε το επάγγελμα του φιλολόγου μόνο του θεολόγου οι απόφοιτοι δεν απορροφούνται καθόλου από την αγορά εργασίας!
Φυσικά το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παρακολουθήσεις κάποια μαθήματα από το φιλολογικό τμήμα ή να πάρεις κάποια μαθήματα από το φ.π.ψ ως επιλογής.Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορείς με πτυχίο ΘΕΟΛΟΓΟΥ να γίνεις ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ.
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
women who cheated online read
redirect catch a cheat dating for married men
click here click percent of women that cheat
Υποβλήθηκε πριν από 267 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Δινω κατατακτηριες στην κοινωνικη θεολογια.Αν μπορει καποιος να μου δωσει κατευθυνσεις ας μου γραψει
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
how women cheat read here link
how to catch a cheat go online
Υποβλήθηκε πριν από 130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Σχόλια (0)

Καλησπέρα Βάσω, για να δώσεις στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας δίνεις τρια μαθήματα. Κατέβασέ τα από την ιστοσελίδα της Σχολής. Η σχολή θέλει διάβασμα, είναι πολύ δύσκολη, και για να μπεις και για βγεις. Εγώ έχω τελειώσει αυτή τη Σχολή και τώρα, είμαι στη Φιλοσοφική Πελοποννήσου.

   

 

Υποβλήθηκε πριν από 9 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
Δεν μπορεις να εργαστεις ως φιλολογος ουτε σε φροντιστηρια ;;;; 
redirect why women cheat on their husband dating for married men
read read here how to catch a cheater
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 266 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
 Παιδιά ΜΑΚΡΙΑ από αυτό το τμήμα είναι το χειρότερο του Εκπα η θεολογική Σχολή είναι η απόλυτη παρακμή μακριά και αλλάργα!Η αδερφή μου τελείωσε το συγκεκριμένο του Εκπα και τώρα έχει καρτελάκι του Οαεδ....(Ανεργή με την Βούλα)........
redirect catch a cheat dating for married men
affairs with married men women cheat because go
Υποβλήθηκε πριν από 267 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σχόλια (2)
Χάλια τμήμα τα παιδιά διδάσκονται εβραικά που είναι πολύ δύσκολα...στην σχολη ουτε ασανσερ δεν υπάρχει,έχει ποντίκια και βρωμίες κάτω.....Μακάρι να τα ήξερα από πριν.......
read women cheat husband website
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 267 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Σχόλια (0)

Αγαπητέ Νικόλαε, δεν θα το έλεγα ότι είναι χάλια τμήμα, δε λέω σε όλα τα τμήματα υπάρχουν ατέλειες πρέπει όμως να αντιμετωπίζονται και να εξααλείφονται. Τυχαίνει να έχω τελειώσει και εγώ αυτό το τμήμα, τώρα είμαι στη Φιλοσοφική Πελοποννήσου, έχει καλούς καθηγητές, θέλει όμως λίγο βελτίωση, σε πολλά θέματα.

 

Υποβλήθηκε πριν από 9 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
Το γραφει καθαρα πιο πανω, βγαινεις μονο θεολογος αν θελεις φιλολογια ψαξου για αλλο τμημα. 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
how to catch a cheat dating for married men online
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 267 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)
 Ευχαριστώ πολύ!!!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheated signs of unfaithful husband read
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women love to cheat open online
Υποβλήθηκε πριν από 267 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
       
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Σχόλια (0)

Καλησπέρα σας παιδιά, πολύ ωραία τα σχόλιά σας. Τελείωσα και εγώ αυτό το Τμήμα, έχει καλούς καθηγητές, δεν είναι χάλια που λέει ένας από τους φίλους μας. Τώρα, είμαι στο Αρχαιολογικό της Καλαμάτας. Έχω τελειώσει και από εκεί Μεταπτυχιακό παίρνω Πτυχίο σε λίγους μήνες. Εάν θέλετε Φιλολογία, ελάτε στο Αρχαιολογικό και το Φιλολογίας της Καλαμάτας.

 

how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 9 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας