Κυριακή, 29 Μαΐου 2016
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα το οποίο ιδρύθηκε το 1990, εκπαιδεύει τους φοιτητές του στις αρχές, τη θεωρία και τις μεθόδους των επιστημών της Ιστορίας και της Εθνολογίας και τους προετοιμάζει για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
 
Σκοπός του Τμήματος είναι:
1.Να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ώς σήμερα καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
2.Να μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρώπινου είδους,ιδιαίτερα των λαών χωρίς γραφή.
3. Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού,κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και τον λαικό πολιτισμό.
4.Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
click read wives cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
open open cheat on wife
website abortion clinic chicago how abortion pill works
website go open
std diseases types of stds oral chlamydia symptoms
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
men and women go meet and cheat
my ex cheated on me my husband cheated now what my husband cheated on me blog
how many women cheat on husbands my husband cheated with a man cheat husband
i had a dream that my boyfriend cheated on me gerarprieto.com i cheated on my boyfriend with a black guy
wife affair why women cheat with married men how married men cheat
married men that cheat link married looking to cheat
my wife cheated on me now what mapbiquity.com my girl friend cheated on me
group sex stories with pictures click desi sex stories
signs of unfaithful husband click how to cheat on wife
hot sex stories of tamilnadu survivingediscovery.com interacial sex stories 1950 s
perverted stories adult video go adult intimate sex stories blog
where do you have an abortion open what is an abortion like
what is infidelity blog.sharepointgeek.nl cheat on your wife
photo prints walgreens walgreens photo coupon code free prints walgreens photo promo codes
cialis savings and coupons prescription drug card cialis coupons free
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
prescription discount card go viagra coupon pfizer
cvs sale usingprogramming.com cvs sales this week
diprolene tube open renova
rite aid coupons 2016 rite aide coupons rite aid pharmacy survey
drug coupon card click prescription drugs discount cards
viagra.com coupon coupons for drugs prescription coupons
discount drug coupon 1world2go.com coupons prescriptions
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Στα 4 πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι κοινά,ενώ στα υπόλοιπα 4 διαφέρουν,ανάλογα με την ειδικότητα που επιλέγουν να ακολουθήσουν οι φοιτητές.Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξεταστούν επιτυχώς σε 36 υποχρεωτικά και σε 12 επιλεγόμενα μαθήματα.Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά την διάρκεια του έβδομου και όγδοου εξαμήνου.Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Εθνολογία.
 
Α' Εξάμηνο -Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας -Αρχαία Ελληνική Ιστορία -Λαογραφία Ι (Εισαγωγή) -Πολιτισμική Ανθρωπολογία -Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι -Αρχαία Ελληνική -Φιλολογία Ι -Ξένη Γλώσσα
Β' Εξάμηνο -Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή -Ιστορία -Βυζαντινή Ιστορία Ι -Εισαγωγή στην Προϊστορία: Θεωρία και Πράξη -Λατινική Φιλολογία -Δημογραφία Ι -Βυζαντινή Φιλολογία Ι -Ξένη Γλώσσα
Γ' Εξάμηνο -Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι (Εισαγωγή) -Ιστορία του Νέου -Ελληνισμού (Εισαγωγή) -Ελληνική Πρωτοϊστορία:Μυκηναϊκός Πολιτισμός -Κοινωνιολογία Ι (Εισαγωγή) -Προϊστορική Αρχαιολογία Ι (Εισαγωγή) -Ελληνική Παλαιογραφία -Ξένη Γλώσσα
Δ' Εξάμηνο -Ιστορία των Βαλκανικών Λαών Ι -Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου -Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙ: Τα πεδία της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας -Νεοελληνική Φιλολογία Ι (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) -Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Εισαγωγή στην έννοια του πολιτισμού) -Νεότερη και Σύγχρονη -Ελληνική Ιστορία (Εισαγωγή) -Ξένη Γλώσσα
Ε' Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ -Αρχαία Ελληνική -Ιστορία ΙΙ -Ιστορική γεωγραφία και δημογραφία του Ρωμαϊκού κράτους Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ Ευρωπαϊκή Ιστορία (18ος αι.) -Ξένη Γλώσσα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ -Παλαιοανθρωπολογία Ι - Οστεολογία -Εθνογραφία 1: -Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική Δημογραφία ΙΙ -(Εθιμική) Λαογραφία ΙΙ -Εξέλιξη του Ανθρώπου -Ξένη Γλώσσα
ΣΤ' Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ -Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙΙ -Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους -Ιστορία των Βαλκανικών Λαών ΙΙ (Βουλγαρία - Ρουμανία) -Ιδεολογικά ρεύματα στους κόλπους του υπόδουλου Ελληνισμού -Ξένη Γλώσσα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ -Κοινωνιολογία ΙΙ -Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙΙΙ (Ζητήματα οικονομικής και πολιτικής ανθρωπολογίας) -Πολιτισμική Ανθρωπολογία -Ξένη Γλώσσα
Ζ' Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
-Ιστορία των Βαλκανικών λαών ΙΙΙ -Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος αιώνας) -Ξένη Γλώσσα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ -Ανθρωπογεωγραφία -Εθνογραφία ΙΙ -Ξένη Γλώσσα Η' Εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ -Ευρωπαϊκή Ιστορία (20ος αιώνας) -Βυζαντινή Ιστορία ΙΙΙ -Ξένη Γλώσσα
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ -Ιστορία του Μινωικού Πολιτισμού -Λαογραφία ΙV (Λαϊκή Τέχνη) -Ξένη Γλώσσα
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
viagra 100mg tablet redirect online
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
online beautiful women cheat read here
website open why women cheat on men they love
cheat on husband riaservicesblog.net unfaithful husbands
my husband cheated crossbordercapital.com why do wifes cheat
adult audio stories tolobel.com adult japanese love stories
married affairs sites unfaithful wives my wife cheated now what
rite aid online coupon photo code walgreens discount prescription coupons
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use
abortion clinics in denver insight.nestingen.com scraping uterus
keflex 500mg vibramycin neurontin 400mg
cialis coupon card mikemaloney.net prescription drug card
free prescription drug cards click free coupon for viagra
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ως φιλόλογοι καθηγητές στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ) μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι του Τμήματος. Για το διορισμό τους ισχύει ότι και για τους μαθηματικούς. ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ που ασχολούνται με την ιστορική ή την εθνολογική έρευνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Ελληνικό Λαογραφικό Ιστορικό Αρχείο, Ανθρωπολογική Εταιρεία της Ελλάδας, Υπ. Πολιτισμού σε αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες, μουσεία.
go link click
click here open how to know if wife has cheated
women who cheat on their husband love affairs with married men my wife emotionally cheated on me
gay hiv dating hiv dating site how is hiv/aids transmitted
cheat on husband how do i know if my wife has cheated unfaithful husbands
cheat on my husband blog.123landlord.com women who cheat on their husbands
married men that cheat site married looking to cheat
group sex stories with pictures click desi sex stories
signs of unfaithful husband why do women cheat with married men how to cheat on wife
adult dog sex stories desi adult stories incest nifty sex stories
free adult erotic stories online adult porn stories with animals andincest lesbian adult-youth stories
cheaters go marriage affairs
why do husband cheat blog.gildedvillage.com married woman looking to cheat
desi sex stories adult fetish stories adult baby stories
best android spy apps free adventureswithtravisandpresley.com best spy apps
best free android spy read spy software for phones
discount rx coupons site walgreens online promo code
diprolene tube click renova
revia go dapoxetine 60mg
proscar pill go prednisolone 10mg
viagra manufacturer coupon 2015 dotnetblogengine.net pharmacy discount coupon
coupons viagra link transfer prescription coupon
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
zzzzzz
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016
Σχολές - Τμήματα
βοηθεια

 γεια σας θα ηθελα να ρωτησω αν απ αυτο το τμημα γινεται κανεις δεκτος σε μεταπτυχιακα στην ελλαδα διοτι μ ειπαν οτι κατι τετοιο ειναι δυσκολο 

tretinoin amoxicillin priligy pill
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 44 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Σχόλια (0)
 ΠΟΣΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ  Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΦΕΤΟΣ 2016
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Σχόλια (0)
 Κανένα πρόβλημα
Υποβλήθηκε πριν από 42 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Α.Θ
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Με 5 μορια μπορω να παρω μεταγραφη στο ιστορικο αρχαιολογικο ΑΠΘ??
free spy on cell phone read spyware for android cell phones
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
free prescription cards prescription drugs discount cards free prescription drug cards

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 222 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Σχόλια (0)

είναι δύσκολο. γιατί πολλά παιδιά έχουν 5 μόρια και στην περίπτωση λοιπόν που η ισοβαθμία από τα μόρια των μετεγγραφών "κλείσει" στα 5 , τότε θα προηγηθούν αυτοί που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στις πανελλαδικές.

και προφανώς για να πέρασες κομοτηνή τα μόριά σου δεν ήταν πολλά.  

αυτή είναι η δική μου γνώμη. εύχομαι και μακάρι να κάνω λάθος. 

είμαι από κυκλάδες. μία συμμαθήτριά μου θα κάνει αίτηση για ιστορία ΑΠΘ με 6 μόρια. καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο δύσκολο είναι. 

αντίστοιχα τμήματα υπάρχουν στην κρήτη, στον βόλο, στην καλαμάτα, στα γιάννενα όπου είχαν υψηλότερη βάση από την Κομοτηνή επομένως καλύτερες βαθμολογίες. 

πολλοί υποψήφιοι που πέρασαν στα παραπάνω τμήματα αυτά θα δηλώσουν ΕΚΠΑ και ΑΠΘ. 

 από τα τμήματα που πιστεύω ότι δεν κινδυνεύεις είναι η  κέρκυρα και η μυτιλήνη γιατί είχαν χαμηλότερη βάση από την κομοτηνή. 

Υποβλήθηκε πριν από 222 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ;

 Αγαπητοί φοιτητες του εν λογω τμηματος, αγαπητοι αναγνωστες, καλησπερα! Θα ηθελα να θιξω ενα θεμα που με απασχολει παρα πολυ. Ακουω απο φοιτητες αμιγως φιλολογικων τμηματων, να σνομπαρουν και να υποβαθμιζουν -σε γενικα πλασια- τα ιστορικα τμηματα, υποστηριζοντας πως οι ιστορικοι δεν προκειται να γινουν ποτε κανονικοι φιλολογοι. Εγω, απο παντοτε ηθελα να ακολουθησω το επαγγελμα του εκπαιδευτικου, αδιαφορώντας για το ποιο τμημα θα μου χαρισει το εν λογω πτυχιο και τα επαγγελματικα δικαιωματα του φιλολογου. Οσον αφορα τα ιστορικα, εχω ακουσει πως υπαρχει μια αρτια επιστημονικη καταρτιση που ανταποκρινεται στη διδασκαλια ολων των φιλολογικων μαθηματων. Παρακαλω, τοποθετηθείτε και εσεις, αν το επιθυμειτε, ωστε να συμβάλλουμε ολοι για να παψει να υφισταται αυτη η διαχωριστικη γραμμη. Υποβαθμιζουν πτυχια και ανθρωπους, ριχνουν το επιπεδο! Ευχαριστω για την προσοχη σας και τον χρονο που αφιερωσατε για να διαβασετε αυτο το συντομο προβληματισμο μου.

 

Υ.Γ: Θα ηθελα να διαβασω και αποψεις τελειοφητων φοιτητων για την επαρκεια που αποκτουν.

  

best spy phone apps texting spy app android spy to mobile download
cipro 500mg twice a day cipro 500mg tab ciprofloxacin use

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχόλια (2)
 Θεωρω πως ο Ιστορικος βγαινει με πολυ περισσοτερες γνωσεις απ οτι ο φιλολογος
Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Σχόλια (2)
 Η Ιστορια ειναι φιλολογικο μαθημα...Κατα τη γνωμη μου ολοι φιλολογοι ειναι απλως υπαρχει διαφορετικη εξειδικευση γνωσης αναλογα με το τμημα στο οποιο σπουδασε κανεις(Π.χ ο κλασικο ξερει πιο πολλα αρχαια ενω ο ιστορικος παραπανω ιστορια)χωρις αυτο να σημαινει οτι δε γνωριζει και ο ενας κ ο αλλος τ αλλα αντικειμενα σε τετοιο βαθος ωστε να τα διδαξει!Με τη δικη σας λογικη ο αποφοιτος φιλολογιας δν πρεπει να διδασκει ιστορια και ο ιστορικος δν πρεπει να διδασκει αρχαια λογοτεχνια κ.λ.π!Εγω πιστευω οτι ειναι καθαρα θεμα φοιτητη.Την καλημερα μου
Υποβλήθηκε πριν από 306 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
Φίλε, πες μου να σε κάνω αδδ στο φασεμπουκ.. ;)
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 Πόσα μόρια έχεις συγκεντρώσει ;
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 306 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. 
Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)

Όσον αφορά στα ιστορικά...

Τελειόφοιτων... 

 


 

 

i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
ΧΑΧΑ! ΤΙ ΨΑΧΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΩΡΑ? ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΑΣΧΕΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΛΑΔΟ
Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 Πόσα μόρια συγκεντρωσες ;
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)

 Καλημέρα ,

Φέτος αποφοίτησα απο το Ιστορικό-Αρχαιολογικό ΕΚΠΑ . Είναι μια υπέροχη σχολή με αρκετές θα έλεγα προοπτικές , καθώς υπάρχει η δυνατότητα να εργαστείς είτε ως φιλόλογος σε κάποιο σχολείο είτε ως ιστορικός . Το συγκεκριμένο τμήμα εκτός από άπειρα μαθήματα ιστορίας περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα αρχαίων και λατινικών , με αποτέλεσμα ο απόφοιτος να είναι ένας άρτιος φιλόλογος , ο οποίος δεν υστερεί σε τίποτα από έναν απόφοιτο φιλολογίας . Εάν πραγματικά αυτό είναι το όνειρό σου , μην διστάσεις να πας στη σχολή . Ελπίζω να σε βοήθησα . Καλή επιτυχία .  

Υποβλήθηκε πριν από 311 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Σχόλια (0)

Συμπληρώνω ότι εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η σχολή ΦΠΨ. η οποία με τη σειρά της προσφέρει ικανό αριθμό φιλολογικών μαθημάτων έτσι ώστε να είναι πλήρως καταρτισμένος ο απόφοιτος της σχολής προκειμένου να διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στη δική μου ιδιοσυγκρασία ταίριαζε περισσότερο το τμήμα ΦΠΨ γι΄αυτό και ήταν η πρώτη επιλογή μου. 

Υποβλήθηκε πριν από 238 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
mar
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΔΠΘ
 υπαρχει περιπτωση να πεσει 1000 μορια αυτη η σχολη ;;;;
abortion pill prices wrightcontractingsi.com hysteroscopy dilatation and curettage
walgreens coupon code photo read coupons for prescription medications
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 326 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
 Δύσκολα...οι θέσεις στα τμήματα του 1ου έχουν περιοριστεί με αποτέλεσμα οι βάσεις να πέσουν παρά πολύ συγκρατημένα.Ταυτοχρονα οι μεταγραφές ναι μεν θα περιοριστούν όμως σίγουρα και αυτές θα αναθέσουν την οποία πτώση στο εν λόγο πεδίο που ενδεχομένως θα προκαλούσαν τα δύσκολα θέματα...
Υποβλήθηκε πριν από 326 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Σχόλια (0)

 πόσο έξω έπεσες!! οι σχολές του 1ου πεδίου είχαν σημαντική πτώση και όχι συγκρατημένη όπως είχες προβλέψει αγνοώντας τη δυσκολία των φετινών θεμάτων.

η συγκεκριμένη σχολή είχε πτώση περίπου 1000 μόρια 

Υποβλήθηκε πριν από 238 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ενας
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Σας παρακαλω απαντηστε μου...αν περασω στο ιστορικο στην κομοτηνη μπορω να παρω μεταγραφη στο ιστορικο αρχαιολογικο του απθ;; εχω χαμηλο εισοδημα δεν ξεπερνα τα 12000€ κ ο πατερας μου ειναι 17 χρονια ανεργος...εχω ελπιδες για τη μεταγραφη;; Αν ναι πολλες;;
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
free prescription cards read free prescription drug cards

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (4)
 Από το εισόδημα παίρνεις 5 μόρια. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και οι δυο γονείς άνεργοι για να πάρεις και αλλά μόρια. Τα 5 είναι λίγα.
medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 . Ως 3.000 κατακεφαλην εισοδημα παιρνεις 5 μορια .η ανεργια δεν εχει μορια .μπες κριτηρια μετεγγραφων 2015 και ενημερωσου πανω απο 3001 παιρνεις 4 μορια.πιστευω οσοι συγκεντρωνουν πανω απο 6 μορια θα εχουν σιγουρη μετεγγραφη οι υπολοιποι θα δειξει δυσκολο αναλογα βεβαια και τις αιτησεις που θα γινουν ανα σχολη
Υποβλήθηκε πριν από 331 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
 δηλαδη με ποσα μορια μπορεις να εχεις σιγουρη τη μεταγραφή? ειδα σε ενα σαιτ οτι περσι το χαμηλοτερο εισοδημα που πηρε μεταγραφη στο ιστορικο του απθ ηταν 3.500 κατα κεφαλην
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)

μην συγκρίνεις τις περσινές μετεγγραφές με τις φετινές.

πέρυσι όσοι ήταν πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ. ειδικές κατηγορίες πήραν όλοι μετεγγραφές.

 επιπλέον πέρυσι οι μετεγγραφές μόνο για τους πρωτοετείς ενώ φέτος δικαιούνται  όλα τα έτη πλην του πτυχίου.

φέτος μετεγγραφή θα πάρουν όσοι συγκεντρώνουν πολλά μόρια. από 7 και πάνω. 

Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)

Του χρονου θα μπορω να παρω?

 

Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
 Δεν βοηθαει ομως το οτι ειναι 17 χρονια ανεργος;
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
το γεγονός ότι ο πατέρας σου είναι 17 χρόνια άνεργος δεν σου δίνει περισσότερα μόρια.
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
 δεν μας λεει ποσα μελη εχει οικογενεια του ουτως ωστε να διαπιστωσουμε αν δικαιουται 4 ή 5 μορια
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 4 ατομα
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)

 Προφανώς συγκεντρώνεις 5 μόρια από το εισόδημα και την ανεργία του πατέρα σου.

η συντριπτική πλειοψηφία έχει αυτά τα μόρια, όπως και εγώ. όπως λοιπόν καταλαβαίνεις είναι δύσκολη η μετεγγραφή σου στη Θεσσαλονίκη γιατί είναι κεντρικό ΑΕΙ με μεγάλη ζήτηση.

εννοείται ότι θα κάνεις την αίτηση αλλά οι πιθανότητες μάλλον είναι λίγες. το ίδιο βέβαια θα ισχύει και για μένα σε περίπτωση που χρειαστώ μετεγγραφή και δεν περάσω στη σχολή και στην πόλη που επιθυμώ. 

Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ΝΤΑΚΟΣ
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΣΧΟΛΗΗ
Παιδια, μηπως ξερει κανεις εαν επροκειτο να ανεβει η σχολη;
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
medical abortion procedure site illegal abortion
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
why do men cheat on their girlfriends faithwalker.org did my girlfriend cheated on me
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
free prescription cards read free prescription drug cards

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 δεν νομίζω. όχι μόνο χειρότερων επιδόσεων φέτος αλλά και λόγω δύσκολης γεωγραφικής θέσης.
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 332 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
??
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Σας παρακαλώ απαντήστε μου πόσο αναμένεται να πέσει η βάση της σχολής ιστορίας και εθνολογίας??? Απαντήστε μου γιατί ο καιρός περνάει και πρέπει να δηλώσω το μηχανογραφικό μου!!!
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated
why do men cheat on their girlfriends go did my girlfriend cheated on me
spy app android apps that spy android spy apps for texting
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
android spy sms mealmixer.com spyware cell phone
cialis 20mg imitrex 50mg cephalexin

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα! λογω περιφερειας(κομοτηνη)! καλη επιτυχια
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
 Πάνω απο 1.000 μόρια?
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
δεν ξερω για 1000 αλλα μπορει να κατεβει! (επι προσθετα υπαρχει και το ιστορικο κερκυρας)
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   [Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (2)
 δηλαδη ???? ο τελευταιος με ποσα μορια θα μπει στη σχολη ???? Ιστορικο κερκυρας και κομοτηνη???
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

     
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 logo kerkyras yparxei megali pithanotita na meiothei arketaaaa...
medical abortion procedure site illegal abortion
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 336 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

     
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 Σας παρακαλω ....μορια εισαγωγης Μεσογειακων σπουδων Αιγαιου...και μυτιληνη πολιτισμικων....ΕΠΕΙΓΟΝ.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Με 10508????
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ΈΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αποφοιτωντας από το τμήμα αυτό, αποκτάς πλήρη επάρκεια για τη διδασκαλία όλων των φιλολογικων μαθημάτων, μαζί φυσικά και της ιστορίας

Παρακαλώ, απαντήστε εγκαίρως διότι η προθεσμία εκπνεει και ο χρόνος πιέζει.  

i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
adult audio stories click adult japanese love stories
adult dog sex stories read incest nifty sex stories

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 338 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (1)
 Ανηκεις στον κλαδο πε09 των φιλολογων.Συνεπως μπορεις να διδασκεις ολα τα φιλολογικα μαθηματα! Καλη επιτυχια!!
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Σχόλια (0)
 πε02 φιλολόγων
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 337 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
??
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Έβγαλα 11.500 έχω ελπίδες να εισαχθώ στη σχολή ιστορίας και εθνολογίας???
website go open
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i cheated on my boyfriend should i tell him vancouverpaddlewheeler.com i cheated on my boyfriend and told him
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
android spy sms site spyware cell phone
tretinoin open priligy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 341 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μαρία
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
Οι εκτιμήσεις δείχνουν μεγάλη πτώση των βάσεων στα ιστορικά...που πιστεύετε να φτάσει η βάση του τμήματος ιστρίας και εθνολογίας??
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
adult dog sex stories tolobel.com incest nifty sex stories
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
how do i find a location of a cell phone go how to find gps location of a cell phone

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 345 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 3 (26 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
Επόμενο