Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προέκυψε από το χωρισμό του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε δύο αυτόνομα Τμήματα:
1) Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής και
2) Ψυχολογίας.
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής είναι "φιλολογικό" ως προς το περιεχόμενο Σπουδών και τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων και είναι ισοδύναμο με τα αντίστοιχα Τμήματα Αθήνας και Ιωαννίνων.
 
Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης για να διδάξουν μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
ΤΟΜΕΙΣ
1)Φιλοσοφίας
2)Παιδαγωγικής
 
Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ (8) εξάμηνα. Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια των σπουδών δεν καθορίζεται από το Νόμο. Το πρόγραμμα σπουδών απαιτεί συνολικά για τη λήψη του πτυχίου, ως ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) . Οι παραπάνω διδακτικές μονάδες κατανέμονται σε δύο κύκλους σπουδών. Οι κύκλοι αυτοί καθορίζονται από την ειδίκευση που επιλέγει ο φοιτητής (φιλοσοφικό ή παιδαγωγικό κύκλο μαθημάτων επιστημονικής κατάρτισης), την οποία δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στην αρχή του 5ου ή 6ου εξαμήνου.
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Προπτυχιακών Μαθημάτων Τομέα Φιλοσοφίας
- Χειμερινό εξάμηνο -
 
 
Ι. Μαθήματα Κορμόυ (Υποχρεωτικά)
α. Συστηματική Φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη μεταφυσική Εισαγωγή στις θεωρίες της γνώσης: Πραγματισμός Ορθολογισμός-Εμπειρισμός Φιλοσοφία της επιστήμης Πολιτική φιλοσοφία Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Εισαγωγή στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής Θέματα φιλοσοφίας της ιστορίας
 
ΙΙ. Μαθήματα Κατεύθυνσης ή Προσανατολισμού (Κατ' επιλογή υποχρεωτικά)
α. Συστηματική Φιλοσοφία Eισαγωγή στη σκέψη του Berkeley Ζητήματα διαλεκτικής Η φιλοσοφία των σωκρατικών σχολών Θεωρία της φαντασίας (Αριστοτέλης, Descartes, Spinoza, Kant, Corbin) Το ζήτημα της προοπτικής από την Αναγέννηση ως την ηλεκτρονική εποχή Πλάτων, «Φαίδρος» Νεότερη ηθική φιλοσοφία: Hume-Bentham-Mill Φιλελεύθεροι στοχαστές του 19ου αιώνα
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Η πολιτική σκέψη στη Γαλλία του 18ου αιώνα Προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά ρεύματα στη Γαλλία Θέματα από τη φιλοσοφία του David Hume
 
- Εαρινό εξάμηνο -
Ι. Μαθήματα Κορμού
α. Συστηματική Φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στην οντολογία Φιλοσοφία της επιστήμης Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Ηθική και πολιτική φιλοσοφία Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Ιστορία των αισθητικών θεωριών των νεότερων Χρόνων Η φιλοσοφία του Hegel
 
ΙΙ. Μαθήματα Κατεύθυνσης ή Προσανατολισμού (Κατ' επιλογή υποχρεωτικά)
α. Συστηματική Φιλοσοφία Αριστοτέλης, "Περί Ποιητικής" Αρχαίος ελληνικός σκεπτικισμός Φιλοσοφία και λογοτεχνία Φαντασία και γνώση στον Spinoza Φιλοσοφία και κινηματογράφος Αριστοτελική φιλοσοφία της φύσης Η φιλοσοφία του Επικούρου G.W.F. Hegel, "Η επιστήμη της λογικής" Θέματα από την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία Η διαμόρφωση των σοσιαλιστικών θεωριών Το κοινωνικό συμβόλαιο (18ος, 19ος, 20ος αιώνας)
 
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Προπτυχιακών Μαθημάτων του Τομέα Παιδαγωγικής
- Χειμερινό εξάμηνο -
 
Ι. Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις) Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι Σχολική ΠαιδαγωγικήΙΙ Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας
 
 
ΙΙ. Μαθήματα Ειδίκευσης
 
Α' Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας Προγράμματα διδασκαλίας και Παιδαγωγική της Ειρήνης Μικροδιδασκαλίες Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ποιοτική Παιδαγωγική Έρευνα . Ιστορία της εκπαίδευσης Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος και 20ός αιώνας) Προσεγγίσεις στην έρευνα της τοπικής εκπαιδευτικής Ιστορίας (με ασκήσεις) . Παιδαγωγική Κοινωνιολογία Εκπαίδευση και φύλο 5. Συγκριτική Παιδαγωγική Θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας 6. Εκπαίδευση Ενηλίκων Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Κοινωνιολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 
Β΄ Μαθήματα επιλογής
Ειδική Αγωγή Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 
ΙΙΙ. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)
 
- Εαρινό εξάμηνο -
Ι. Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)
Φιλοσοφικές και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της ΑγωγήςΙΙ Κοινωνιολογική Θεμελίωση της Αγωγής Θέματα Κοινωνικοποίησηςκαι Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ιστορία της Αγωγής
 
ΙΙ. Μαθήματα Ειδίκευσης
Α' Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας Οι πολιτισμικές σπουδές στο σχολείο Μικροδιδασκαλίες Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες Ιστορία της Εκπαίδευσης Προσεγγίσεις στην Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα Παιδαγωγική Κοινωνιολογία Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Συγκριτική Παιδαγωγική H Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Διαβίου μάθηση: θεωρία και πράξη
 
Β' Μαθήματα επιλογής
Σχολική Παιδαγωγική Διοίκηση της σχολικής μονάδας Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδική Αγωγή Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙΙ (Μαθησιακές δυσκολίες)
 
ΙΙΙ. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Σχολική Παιδαγωγική
2. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
3. Συστηματική Φιλοσοφία
4. Ιστορία της Φιλοσοφίας
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για τον διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν τα ίδια που αναφέρθηκαν στους φιλολόγους με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ. Επίσης έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε ιδρύματα προστασίας της ψυχικής υγείας του παιδιού, ερευνητικά προγράμματα Παιδαγωγικής κ.ά.
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΠΘ
 Καλησπερα σε ολους. Με ενδιαφερει πολυ το εν λογω τμημα, αλλα, πολλα ατομα, με αποθαρυνουν απο το να το βαλω στο μηχανογραφικο που θα καταθεσω στις πανελληνιες2015. Θα ηθελα, αν σας είναι ευκολο, να μου δωσετε μερικά στοιχεια σχετικα με την επαρκεια ως προς τα φιλολογικα μαθηματα. Κυριε Κουτρουμπελη, σαν γνωστης των σχολων, θα ηθελα να μου δωσετε και εσεις με την σειρα σας καποιες πληροφοριες. Ευχαριστω εκ των προτερων.

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)

Εάν μελετήσεις το πρόγραμμα σπουδών θα δεις πως όντως μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά δίδει μεγάλη έμφαση στο θέμα της Φιλοσοφίας και όχι τόσο στα κλασικά γνωστικά αντικείμενα των φιλολογικών σπουδών (γλώσσα Αρχαία και Νέα, Ιστορία).

Βέβαια μπορείς να καλύψεις σχετικά το κενό αυτό μέσω κάποιων μαθημάτων επιλογής αλλά γενικότερα η αγορά εργασίας απαιτεί εξειδίκευση και αν στοχεύεις σ' αυτή καλύτερα να επιλέξεις κάποιο τμήμα "καθαρόαιμης" φιλολογίας.

Υποβλήθηκε πριν από 10 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (1)
 Αποθαρρυνουν*
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
η βαση ηταν φετος 16000 μοναδες περιπου ακουλουθεις κατευθυνση φιλοσοφια η παιδαγωγικη ,οι αποφοιτοι μπορουν να εργασθουν νομιζω και σαν φιλολογοι κανεις νομιζω και λιγα αρχαια κειμενα φιλοσοφικα
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΛΑΖΟΣ
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Στο τμημα αυτο απο οτι βλεπω μαθαινεις πολυ λογοτεχνια και εκθεση. Ισχυει αυτό;
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 132 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

 Ισχύει εν μέρει.

Δες αν θέλεις το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. 

Υποβλήθηκε πριν από 132 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

Κύριε Κουτρουμπέλη,αν έχετε την καλοσύνη μπορείτε να μου δώσετε κάποιες πληροφοριές για τον εν λόγω τμήμα; Υπερτερεί σε κανέναν τομέα με το ιστορικό η την καθαρόαιμη φιλολογία η οχι; Κάθε πληροφορία μου είναι χρήσιμη.

 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
Υποβλήθηκε πριν από 130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Βασιλης
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΦΠ, Φιλολογια ή Ιστορικο-Αρχαιλογικο;
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Καλησπερα σε ολους.

Μιας και ειμαι αποφοιτος του εν λογω τμηματος, πιστευω εχω μια πιο ολοκληρωμενη αποψη. Τα επαγγελματικα δικαιωματα τα οποια εχει ο κατοχος ενος πτυχιου τμηματος Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης ή Φιλοσοφιας, Παιδαγωγικης και Ψυχολογιας ειναι αυτα του φιλολόγου. Με αλλα λογια εχει δικαιωμα συμμετοχης σε διαγωνισμο του ΑΣΕΠ ως καθηγητης της ειδικοτητος ΠΕΟ2 και μπορει να προσληφθει και σε φροντιστηρια. Τωρα οσον αφορα το "status" στον ιδιωτικο τομεα η αληθεια ειναι οτι μειονεκτουμε σε σχεση με τους αποφοιτους των τμηματων φιλολογιας, οχι γιατι ειναι καλυτεροι απο εμας απλα γιατι στα μυαλα ορισμενων εχει κολλησει η αποψη οτι βγαινοντας απο ενα οποιοδηποτε τμημα φιλολογιας μπορεις να διδαξεις  τα παντα. Η αληθεια ειναι οτι ουτε οι αποφοιτοι των τμηματων φιλολογιας, ουτε και οι αποφοιτοι τμηματων ΦΠΨ/ΦΠ αλλα ουτε και οι αποφοιτοι των τμηματων ιστορικου και αρχαιολογιας μπορουν να μπουν και να διδαξουν την υλη του γυμνασιου και του λυκειου χωρις προσωπικη μελετη. Αυτο το λεω διοτι στο πανεπιστημιο δεν επικεντρωνομαστε στο να μαθουμε "καλυτερα' τα μαθηματα της δευτεροβαμιας για να τα ΄πουμε" στους μελλοντικους μαθητες μας. Το πανεπιστημιο μας δινει τις γνωσεις πανω στις επιστημες που αφορουν την ελληνικη γλωσσα (νεα  και αρχαια), της ιστοριας, της φιλοσοφιας, των λατινικων, της λογοτεχνιας, της αρχαιολογιας, της ψυχολογιας, της παιδαγωγικης, της γλωσσολογιας και φυσικα της ψυχολογιας και κοινωνιολογιας (αν θες να αποκαλεισαι εκπαιδευτικος χρειαζεσαι αυτες τις δυο επιστημες) και απο εκει και περα ειναι στην κριση του καθενος το πως θα χρησιμοποιησει αυτες τις γνωσεις για να διδαξει τους μαθητες του γυμνασιου και του λυκειου.

Τωρα, σχετικα με το τμημα Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης. Σε αυτο το τμημα θα διδαχθει ο οποιοσδηποτε πολυ φιλοσοφια και πολυ παιδαγωγικα. Θα διδαχθει εν ολιγοις πολυ καλα ενα γνωστικο τομεα (αυτο της φιλοσοφιας) και τον τροπο διαδασκαλιας (παιδαγωγικη). Φυσικα και θα κανει μαθηματα αρχαιων, ιστοριας, λογοτεχνιας αλλα οχι στον βαθμο που το κανουν στα τμηματα φιλολογιας και ιστοριας και αρχαιολογιας (κατα προσωπικη μου αποψη ορισμενες φορες σε αυτα τα τμηματα, ειδικα στα αρχαια στο φιλολογικο το παρακανουν). Ενα απο τα συν του τμηματος ειναι οτι  κανεις πολυ καλη πρακτικη σε σχολεια, περισσοτερη απο τα αλλα τμηματα, κατι που θα βοηθησει στα μελλοντικα επαγγελματικα  σχεδια (το πρωτο σοκ, ανεση διδασκαλιας, γνωριμια με το γραφειοκρατικο προφιλ του σχολειου κ.τ.λ).

Αποψη καθαρα δικη μου ειναι οτι ενας σωστος εκπαιδευτικος ξερει και το τι και το πως, δηλαδη καλη γνωση του αντικειμενου και καλη γνωση της διδακτικης συν την προσωπικη μελετη και προσπαθεια του καθε ενα ξεχωριστα. Δυστυχως στην Ελλαδα αυτο δεν υπαρχει καθοτι το καθε τμημα επικεντρωνεται σε ενα απο τα δυο και ποτε και στα δυο. Συμβουλη λοιπον δικια μου σε καποιον που θελει στο μελλον να ασκησει το επαγγελμα του καθηγητη: σπουδη σε προπτυχιακο επιπεδο στο τμημα Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (προτεινω την κατευθυνση της παιδαγωγικης, προσφερει πολλα) και επειτα οπωσδηποτε μεταπτυχιακο σε ενα γνωστικο τομεα αναλογως με τα ενδιαφεροντα και τις κλισεις του καθενος. Αντιστροφως προπτυχιακες σπουδες πανω σε ενα γνωστικο αντικειμενο (αρχαια,νεα,λατινικα,ιστορια,λογοτεχνια,φιλοσοφια) και μεταπτυχιακο στην Παιδαγωγικη. Μονο ετσι καποιος λογιζεται σωστος εκπαιδευτικος.

Υ.Γ παιδαγωγικη επαρκεια εχουν ολοι οι αποφοιτοι "φιλολογικων" τμηματων αρκει να υπαρχουν στα προγραμματα σπουδων τους παιδαγωγικα μαθηματα. Στο ΑΠΘ ολα τα "φιλολογικα" τμηματα εχουν παιδαγωγικα, αρα και παιδαγωγικη επαρκεια. Σε αλλα πανεπιστημιακα τμηματα σε αλλες πολεις δεν γνωριζω τι γινεται.

 Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 143 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΛΕΞΗΣ
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Καλησπέρα σας. Τον ερχόμενο χρόνο, δίνω πανελλαδικές και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το συγκεκριμένο τμήμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται ολοκληρωμένα το πρόγραμμα σπουδών. Για αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να αναρτήσετε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 178 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)
Πως φαντάζεται τον εαυτό σου επαγγελματικά στο μέλλον έχοντας αυτό το πτυχίο ;;
Υποβλήθηκε πριν από 178 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)

 Κάποιοι λένε ότι η φιλοσοφία-παιδαγωγική είναι το ΤΕΙ της φιλολογίας. Ολίγον φιλόλογος!

Λίγα αρχαία, ελάχιστα λατινικά, ελάχιστη ιστορία. Στη γλώσσα και λογοτεχνία μαθαίνουν αρκετά πραγματάκια.

Βέβαια διδάσκονται πολλά παιδαγωγικά που είναι σημαντικά. Όμως εξίσου σημαντικό είναι και το να πάρεις και τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε αυτά που καλείσαι ως καθηγητής να διδάξεις.

Δεν θέλω να σε αποτρέψω, απλά η αδελφή μου που τελείωσε το συγκεκριμένο τμήμα πριν μερικά χρόνια, με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, γιατί το καινούργιο λένε ότι είναι λίγο καλύτερο, ενώ έβγαλε πολύ καλό βαθμό πτυχίου, οι γνώσεις που πήρε από το πανεπιστήμιο δεν ήταν επαρκείς, σε αντίθεση με φίλες της που τελείωσαν το αμιγώς φιλολογικό τμήμα και είχαν σημαντική επάρκεια γνώσεων.

Η αδελφή μου λοιπόν κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια με πολύ προσωπικό διάβασμα για να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα και διδάσκει πλέον σε παιδιά θεωρητικής κατεύθυνσης.

Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα αλλά να ξέρεις ότι πρέπει να προσπαθήσεις σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ για να μπορέσεις να σταθείς μέσα σε μία αίθουσα. Στη θέση σου, εάν ήθελα να γίνω φιλόλογος, θα επέλεγα τα τμήματα της φιλολογίας ή του ιστορικού αρχαιολογικού.

Υποβλήθηκε πριν από 178 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)

Δήμητρα είσαι υπέροχη. Διεξοδική ενημέρωση κάτι που το εκτίμησα αφάνταστα. Παιδιά όπως και να το κάνουμε, η φιλολογία είναι το πάθος μου!! :Ρ .. Δήμητρα και το ιστορικό αρχαιολογικό μου αρέσει απλά έχω ακούσει και γι'αυτό κάποια μειονεκτήματα που θεωρούνται σοβαρά. Αλλά, για να πω και την αλήθεια μου, μου έχουν πει πως στο καθαρό φιλολογικό τμήμα παίρνεις μεγαλύτερη και την κύρια κατάρτιση. Σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σου. Θα τα έχω όλα υπόψη μου.

 

Εσύ που με ρώτησες για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία έχοντας αυτό το πτυχίο, είναι πως θα προσπαθήσω να γίνω όσο καλύτερος μπορώ με την προσωπική μου προσπάθεια πάντα. Αλλά, έχω αποφασίσει πως δεν θα αρκεστώ μόνο στο πτυχίο μιας συγκεκριμένης σχολής. Θα προσπαθήσω να πολλαπλασιάσω τις γνώσεις μου έχοντας παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αν πραγματικά κάποιος είναι πολύ καλός στην δουλεία του, είναι σίγουρο πως θα αγωνιστεί για το καλύτερο και στο τέλος θα το πετύχει. Αυτά από εμένα. 

pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 178 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)
 *Δουλειά του*
Υποβλήθηκε πριν από 178 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ελινα
Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
επαγγελματικη αποκατασταση

 καλησπερα!!! ειμαι στην αναμονη των αποτελεσματων,οι μερες περνουν και δεν εχω αποφασισει ακομα!!!! ειμαι αναμεσα στο ιστορικο-αρχαιολογικο στο παιδαγωγικο και στο φιλοσοφιας-παιδαγωγικης!!! τι επαγγελματικη αποκατασταση θα εχω ακριβως απο το τελευταιο? φιλολογος και δασκαλος? γενικα με βαση την επαγγελ,ματικη αποκατασταση ποια ειναι η καλυτερη επιλογη που μπορω να κανω????

το ενδιαφερον σας το εχω αναγκη!!!!!!!!!!!!!!!

pill for abortion online abortion pill abortion pills

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 957 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
να πας παιδαγωγικό... 
Υποβλήθηκε πριν από 956 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
me ti krhtiria  omws? 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 951 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
 paidagwgiko phgaine.. mhn akous ti lene..
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
Υποβλήθηκε πριν από 957 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 to paidagogiko einai monodromos..skepsou to kala!
pill for abortion online abortion pill abortion pills
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
Υποβλήθηκε πριν από 956 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ζ.
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011
Επαγγέλματα και Προοπτικές ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΠΨ
ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΩΣΤΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΟΣ ΦΠΨ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) Ή ΦΠΨ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1318 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σχόλια (1)
Το τμημα ΦΠΨ-τμημα ψυχολογιας ειναι τελειως διαφορετικο απο το "σκετο" ΦΠΨ. Απο το ΦΠΨ-τμημα ψυχολογιας, βγαίνεις ψυχολογος ενω απο το ΦΠΨ φιλολογος
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 1318 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Σχόλια (2)
 εαν καποιοσ εχει περασει φπψ (φιλοσοφια παιδαγωγικη κ ψυχολογια) διχωσ προγραμμα ψυχολογιασ εαν κανει μεταπτυχιακο στη ψυχολογια,,βγαινει καθ εαυτου ψυχολογοσ ??
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 581 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)
τι διαφορα εχει η φιλολογια ,το ιστορικο αρχαιολογικο κ το φιλοσοφικο παιδαγωγικο????φιλολογοσ δεν βγαινεισ κ απο τ 3???
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 576 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)
Λοιπόν,
ναι. Και από τα τρία βγαίνεις φιλόλογος. Αν είσαι σε επαρχιακό πανεπιστήμιο σε σνομπάρουν οι της πρωτευούσης. Αν είσαι στη φιλοσοφία, σε σνομπάρουν οι του φιλολογικού και ιστορικού. Αν είσαι στο ιστορικό σε σνομπάρουν οι του φιλολογικού. Με λίγα λόγια: και από τα τρία τμήματα βγαίνεις φιλόλογος,αλλά νοήμων άνθρωπος από το σπίτι σου.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 566 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)

 ΟΧΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ.

ΑΠΟ ΑΠΛΟ Φ.Π.Ψ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ,ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ.ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ. ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΜΑΣΤΕΡ, 900 ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,ΚΙ ΑΝ ΖΗΣΕΙΣ ΜΕ 900 ΕΥΡΩ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ,ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ. ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΝ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟΝ ΑΣΕΠ.....ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ....   ΜΗ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΟΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΤΕΛΟΣ

pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 577 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Κώστας Τζ.
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   ΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φιλολογία
Μπορείτε να μου πείτε εάν από τα 3 τμήματα της Φιλοσοφικής υπερτερεί κανένα έναντι των άλλων στον ιδιωτικό τομέα? Δηλαδή για παράδειγμα ο απόφοιτος της Φιλολογίας έχει περισσότερα εφόδια και γνώσεις από έναν απόφοιτο του ΦΠΨ? Επειδή πλησιάζει η ώρα του μηχανογραφικού να προτιμήσω μια ''καθαρή'' φιλολογική σχολή και ας είναι επαρχίας έναντι του ΦΠΨ για να είμαι πιο καταρτισμένος ως επαγγελματίας ή έχουν την ίδια βαρύτητα ως τμήματα? Και επισης ποιές είναι οι προοπτικές αποκατάστασης των φιλολόγων στην αγορά εργασίας?
pill for abortion online website abortion pills

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1323 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
μετα τις σπουδες στο πανεπιστημιο ιονιου ιστορια υστερα βγαινεις φιλολογος?
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 200 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)
 Θα ηθελα να ρωτησω αν η βαση του ειναι η ιδια περιπου μεχρι σημερα?
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 229 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Είναι υπέροχο τμήμα η Φιλολογία της Κομοτηνής! Με άψογους καθηγητές και πολύ ωραίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαφέρει κατά πολύ από άλλες φιλολογίες καθώς οι φοιτητές του Φιλολογικού Κομοτηνής, εκτός από τα Αρχαία, τα Λατινικά, τα Νεοελληνικά και τα Βυζαντινά τα οποία τα τρώνε με το κουτάλι και γίνονται πραγματικά exper διδάσκονται και πολλά μαθήματα  Γλωσσολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Διδακτικών και Φιλοσοφίας!!! Μια συμβουλή από μένα: Αν θέλεις να γίνεις φιλόλογος πήγαινε σε φιλολογία και όχι σε παρα- φιλολογία ( βλ. Ιστορικά, ΦΠΨ κ.λπ) ! Καλή επιτυχία! 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 350 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Σχόλια (2)
 Πότε θα πάψετε να πηγαίνετε σε καθηγητικές σχολές; Τί είναι αυτό; Απωθημένο του 1950!!?? Είμαστε στο 2013.Αν δεν περνάς σε κοινωνική εργασία,λογοθεραπεία,εργοθεραπεια,ξαναδωσε. Μη χάνεις χρόνο και χρήμα με βλακείες!!! Σου αρέσει να διδάσκεις ή απλώς θέλεις να λες στις φίλες της μαμάς σου ότι πέρασες φιλόλογος!!!! Έλεος!!!!!
Υποβλήθηκε πριν από 577 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
  eisai me ta kala sou?oti thelei tha kanei o kathenas!den tha tou peis ec t tha kanei!an thelei vgainei k sto e3wteriko!pigaine ec logotherapeia koinwnikh ergasia kai oti skata thes kai ase tous allous na kanoun oti theloun GIA TON EAFTO TOUS!
Υποβλήθηκε πριν από 347 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)

Βρε αντε χεσου που θα μας πεις και τι θα σπουδασουμε. Ο καθενας κανει οτι του αρεσει. Σιγα μην περνουσαμε ολοι στα 2-3 τμηματα που ανεφερες. Αν θες να ξερεις με τα μορια που εχω βγαλει θα μπορουσα να κοκορευομαι ως Νομικος αλλα εγω εχω παθος με τη Φιλολογια οπως και πολλοι αλλοι...

 

Και μαθε να μην κρινεις τις επιλογες των αλλων αλλα να τις σεβεσαι και να μην εισαι τοσο σιγουρος οτι οι δικες σου επιλογες ειναι τελειες 

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
Υποβλήθηκε πριν από 558 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Σχόλια (0)

 στην φιλολογία θα γίνεις άψογος σε αρχαία και λατινικά, αλλά θα σου βγει η πίστη να την βγάλεις.

Στο φ.π.ψ θα καταρτιστείς παιδαγωγικά , θα την βγάλεις εύκολα και οι καθηγητές είναι φοβεροί άνθρωποι.

νομίζω να πας φ.π.ψ , γιατί η σχολική ύλη μαθαίνεται μόνο με τα ιδιαίτερα

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 658 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)

 an diale3w istoriko anti tds prosxolikhs ekpaideyshs sto bolo poio exei megalyterh aporrofhsh k gt?

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 948 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Σχόλια (4)
 

Σκέψου ότι οι πτυχιούχοι και των τριών τμημάτων της Φιλοσοφικής, θα είναι Φιλόλογοι  και από την άλλη δες το τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας φιλόλογος.


Λ.χ. θα μπορούσε να διδάξει στη δημόσια εκπαίδευση (με συμμετοχή σε εξετάσεις που απαιτούν αρκετά καλό επίπεδο γνώσης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας), στην ιδιωτική εκπαίδευση (υψηλή ζήτηση για την Αρχαία Ελληνική και το μάθημα της Γλώσσας Έκφρασης), αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών (με σχετική εξειδίκευση),  μπορεί ακόμη να απασχοληθεί και σε άλλους κλάδους πλην της εκπαίδευσης, όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ο χώρος των εκδόσεων (κυρίως ως επιμελητής - διορθωτής), του πολιτισμού, της έρευνας για τη γλώσσα (λχ υπολογιστική γλωσσολογία), αλλά και της μετάφρασης (κατόπιν ανάλογων σπουδών), της διαφήμισης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης κ.λ.π.


Σε όλα αυτά απαιτείται η πολύ καλή γνώση και η τριβή με τη γλώσσα, πράγμα που σημαίνει, πως ο πτυχιούχος του καθαρόαιμου Φιλολογικού Τμήματος - έστω και στην επαρχία - κατά τη γνώμη μου έχει στη διάθεσή του, περισσότερα βοηθητικά μέσα για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της αγοράς.

 

Όσον αφορά για τις προοπτικές, είναι γνωστό πως σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αδιορίστων φιλολόγων (όχι όμως για όσους έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή ή την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, που διορίζονται άμεσα ως αναπληρωτές) πράγμα που διαμορφώνει αρνητικές συνθήκες και καθιστα αρκετά δύσκολη την εξεύρεση εργασίας ειδικά τα πρώτα χρόνια.

 

Όμως επειδή τα φιλολογικά και δη τα γλωσσικά μαθήματα, αποτελούν στρατηγική επιλογή σε όλους τους σχεδιασμούς και τα σεναρια για την Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένου και του ¨Νέου Λυκείου"), υπάρχει κι ένας πολύ μεγάλος αριθμός θέσεων προς διεκδίκηση στον ιδιωτικό τομέα, όπου η εμπειρία μας λέει πως οι καλοί - κατα κανόνα - δεν χάνονται.  Η ειδική αγωγή και ειδικότερα οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν  έναν από τους τομείς, στους οποιους παρατηρέιται ένα κενο, στην αγορά εργασίας, όσο αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υπηρεσίας επιπέδου, για έφηβους μαθητές.

 

Τέλος μεσω των σπουδών τους, οι πτυχιουχοι φιλόλογοι αποκτούν συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες συνιστούν και συγκρητικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε διάφορους τομείς μη σχετικούς προς την εκπαίδευση, όπως η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, η επιμέλεια εκδόσεων, η κειμενογραφία, τα Μ.Μ.Ε., η υπολογιστική γλωσσολογία, οι δημόσιες σχέσεις, οι πωλήσεις, η διαχειριση ανθρωπίνων πόρων κ.λ.π.

 


 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 1323 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Σχόλια (2)

       Κ.Κουτρουμπέλη. 

 Είμαι μαθητής που την ερχόμενη σχολική χρονιά θα φοιτήσει στην δευτέρα τάξη του λυκείου, με κατέυθυνση θεωρητικής, και με ενδιαφέρει υπέρ του δέοντως η συγκεκριμένη σχολή, και επειδή η ψυχολογία είναι στα πράγματα που έχω στο μυαλό μου, και για πρακτικούς λόγους(κατάγομαι από γείτονα πόλη με ότι αυτό συνεπάγεται) . Από ότι έχω συμπεράνει χοντρικά, από την συγκεκριμένη σχολή δεν βγαίνεις με μια καθαρή ιδιότητα. Έχεις την δυνατότητα να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό  ωστέ να μπορείς να εξασκήσεις το επάγγελμα που σε ενδιαφέρει, και αν ναι(που λογικα γίνεται), τι ακριβώς θα συμβουλέυατε να κανει καποιον ο οποίος ενδιαφέρεται για την άσκηση της ψυχολογίας;

 

pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 528 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)

  Διαβάζω:

(α) υπέρ του δέοντως. Η έκφραση είναι 'υπέρ το δέον' ενώ η λανθασμένη περιλαμβάνει και ορθογραφικό λάθος (είναι ΄δέοντος' όχι 'δέοντος').

Και πιο κάτω (στις απαντήσεις):

( 1 [Λέει ο 'Είσαι γελοίος':] θα τους στερηθούν τα δικαιώματα'. Πιθανές κατάλληλες εκφράσεις: (α) ¨Θα τους αφαιρεθούν τα δικαιώματα', (β) 'θα στερηθούν των δικαιωμάτων τους'. Άντε και το 'θα τους στερήσουν τα δικαιώματα'.

(2) [Λέει η Χάρις:]  Άμα δεν γνωρίζετΑΙ [...] και 'οι γνώσεις είναι [...] περιορισμένη'.

 

 

Φιλόλογοι ή θύματα κάποιου Βουλγαροκτόνου της παιδείας; (Διακρίνω και κάποιους μονόφθαλμους). 


ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 208 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 Να παει εξω κ να ρθει να δωσει δοαταπ να παρει αδεια, στην ελλαδα και 8 μεταπτυχιακα να χεις θα σε φανε τα μικροσυντεχνιακα των σχολων κ οι αλλαγες με βαση τα πολιτικα συμφεροντα(βλεπε σχεδιο Αθηνα). Εδω καλε μου αντι ν ασχολουνται με τους ψυχασθενεις με αδεια ασκησεως, μαλλιοτραβιουνται για το ποιο τμημα την εχει μεγαλυτερη(την αδεια)
Υποβλήθηκε πριν από 419 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Σχόλια (1)
 Στη δημοσιογραφία τη διαφήμιση τα Μ.Μ.Ε. που θα παει ο φιλολογος με το regina rosas amat? θέλει γνώσεις ψυχολογίας εκεί και ελεύθερη σκέψη. Φ.Π.Ψ. κι όχι ΈΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ...
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 593 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Σχόλια (2)

 Τελικα εισαι πολυ στενομυαλος και προκατειλημμενος και ας κατηγορεις εμας τους φιλολογους. Πριν εκνευριστηκα, τωρα απλα γελαω μαζι σου.

 

Εσυ δηλαδη εχεις ελευθερο μυαλο?? χαχαχαχα

 

Οσο για το ΦΠΨ δεν νομιζω οτι ειναι οπως τα λες. Το επιπεδο ειναι τοσο χαμηλο που πολυ θελουν να φτασουν τους ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ! Θα ελεγα πως ειναι η ντροπη του κλαδου. Ηδη εχουμε κανει αρκετη υπομονη με την υποβαθμιση του τομεα μας. Ευτυχως κυκλοφορουν οι πρωτοι ψιθυροι οτι θα τους στερηθουν τα επαγγελματικα δικαιωματα του φιλολογου ( οπως κατα τη γνωμη μου και πολλων αλλων θα επρεπε)

 

 

pill for abortion online website abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 558 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 'Αμα δεν γνωρίζεται το τμήμα μην μιλάτε.Αν θέλετε να μάθετε καθηγητής του Φιλολογικού της Αθήνας μας είπε πως το τμήμα αυτο είναι καλύτερο από το φιλολογικό όπου οι γνώσεις που προσφέρει σε κάποα μαθήματα είναι περιορισμένη σε αντίθεση με το φπψ
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 351 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 τελικά καλά λένε ότι όλοι οι φιλόλογοι είναι ανόητοι ! Εσύ κοπέλα μου είσαι η ζωντανή απόδειξη...  Άντε να διοριστείς μπας κα ηρεμήσεις...
Υποβλήθηκε πριν από 455 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
   Πιστεύω πως ο όρος "καθαρόαιμου" γράφτηκε χαριτολογώντας και έπρεπε να μπει σε εισαγωγικά, ίσως δεν έπρεπε να γραφτεί και καθόλου. Οι πτυχιούχοι και των τριών τμημάτων των φιλοσοφικών σχολών: Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας, έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα και είναι φιλόλογοι καθηγητές ειδικευμένοι σε μια από τις επιστήμες που επέλεξαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (ιστορία, παιδαγωγική, κλασική φιλολογία, βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία, αρχαιολογία, φιλοσοφία, γλωσσολογία). Επίσης, εκτός από τα μαθήματα του τμήματος Φιλολογίας που αναφέρθηκαν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και τα μαθήματα Παιδαγωγικής - Διδακτικής και Ψυχολογίας του τμήματος ΦΠΨ (για τη σημασία των μεταπτυχιακών αυτής της επιστήμης έγινε λόγος), που είναι απαραίτητα για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πλέον θεωρείται πρώτιστο προσόν και προϋπόθεση διορισμού στην εκπαίδευση.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 922 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Σχόλια (4)
Προσωπικά,πάλι, πιστεύω, πως ο συγκεκριμένος όρος θα ήταν το λιγότερο,που θα μπορούσε να αναφέρει κάποιος στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει τους ρόλους των τμημάτων αυτών!!Δεν μπορώ με την καμία να κατανοήσω πώς γίνεται ένας απόφοιτος τού φ.π.ψ. να θεωρεί ότι είναι φιλόλογος από τη στιγμή, που ΔΕΝ έχει σπουδάσει ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ !!Το ότι το το αντικείμενο των σπουδών είναι παρεμφερές(όπως άλλωστε κ τα αντικείμενα σπουδών τής πλειονότητας των υπαρκτών θεωρητικών σχολών!!) με αυτό τής φιλολογίας και, πιθανά, να διδάσκεται κανείς μερικά ,μόνο, κοινά μαθήματα(κυρίως αρχαίων, διότι για λατινικά,λογοτεχνία κλπ ούτε λόγος!) δεν τον καθιστά αυτόματα κ καθηγητή φιλολογίας με ουσιαστική και επαρκή γνώση τής εν λόγω επιστήμης!!Αν είναι δυνατόν, δηλαδή!!!!Σε αυτό, φυσικά, φταίει για ακόμα μια φορά το ανάξιο κράτος, στο οποίο ζούμε, που για τους δικούς του πελατειακούς σκοπούς έχει μοιράσει τα ίδια προνόμια σε όλους, κι ας υπάρχει αναντιστοιχία αρμοδιοτήτων-αντικειμένου!!Δυστυχώς, ένα πτυχίο φ.π.ψ., επί τής ουσίας, δεν ανταποκρίνεται ούτε στον κλαδο τής φιλολογίας ούτε σε αυτόν τής ψυχολογίας...δικαίωμα ψυχολόγου δεν τούς αναγνωρίζουν κ στα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά σχολεία κλπ λίγο δύσκολο να τούς επιλέξουν, από τη στιγμή,που υπάρχουν τόσες χιλιάδες άλλοι γνήσιοι φιλόλογοι για αυτές τις θέσεις!!Το ίδιο ακριβώς ισχύει κ για όοολους τους άλλους(ιστορικούς, αρχαιολόγους, εθνολόγους, κ.ο.κ.),που νομίζουν ότι είναι φιλόλογοι!!ευτυχώς, που υπάρχει, τελικά, και ο ασεπ...!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
Υποβλήθηκε πριν από 610 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Για να ξέρεις Μάριε στο ΦΠΨ και λογοτεχνία κάνουν και λατινικά και αρχαία και περισσότερη ιστορία από τα άλλα τμήματα κάνουν
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
Υποβλήθηκε πριν από 351 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Εσύ μάθε πρώτα ότι είναι ΄'το Α.Σ.Ε.Π και όχι ο Α.Σ.Ε.Π , και μετά κράξε τους άλλους!
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
Υποβλήθηκε πριν από 391 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Σχόλια (3)
 Θα σου πρόετεινα αγαπητέ φίλε να ανοίξεις τους οδηγούς σπουδών  και να ΄΄ξεστραβωθείς΄΄ λίγο γιατί έχεις δεχθεί μεγάλο ποσοστό παραπληροφόρησης.Με τον νέο οδηγό σπουδών το τμήμα Φ.Π.Ψ έχει τα εξής μαθήματα 9 αρχαία υποχρεωτικά και ένα επιλογής(Α...αρχαιογνωσια,Β...θεματογραφια,Γ...Ξενοφών,Δ....Αττικοί ρήτορες,Ε....Δραματική ποίηση,ΣΤ..Φιλοσοφικά κείμενα.Ζ...Ομήρου Οδύσσεια...Η....Θουκυδίδης...Θ...Βυζαντινή φιλολογία,,,Ι Λυρική ποίηση ή κάποιο άλλο)2 λατινικές φιλολογίες και θεματογραφίες(δηλαδή ειδίκευση σε άγνωστα κείμενα και όχι σε πανεύκολα γνωστά),3 γλωσσολογίες, 2 υποχρεωτικές νεοελληνικές φιλολογίες και μία επιλογής(Νέα ελληνική φιλολογία 19ος 20ος αιώνας,  Νέα ελληνική φιλολογία 2 και Νέα ελληνική λογοτεχνία), το μάθημα της Εκθεσης και της Έκφρασης που να σου θυμίσω έδωσες στις Πανελλαδικές εξετάσεις εσύ και όλα τα νευροκαθυστερημένα παιδάκια σαν εσένα :)(λυπάμαι αλλά είσαι), έχει επίσης 3 υποχρεωτικές ιστορίες(αρχαία ιστορία, σύγχρονη ιστορία , βυζαντινή και μεσαιωνική ιστορία) καθώς και 2 ιστορίες κατ επιλογήν, 1 αρχαιολογία ή (3η σε σειρα) λογοτεχνία,ενα μάθημα ''θεωρία και πράξη της λογοτεχνίας'',,1 επιλεγόμενο μάθημα λαογραφίας, και επειδή ανήκω και στον τομέα Φιλοσοφίας έχω επιπλέον 2 αρχαία (κειμενα φιλοσοφιας και ιστοριας πολιτισμου, κείμενα ηθικης φιλοσοφίας Πλάτων, Αριστοτέλης κλπ), και άλλες γνώσεις και μαθήματα που αφορούν την ειδίκευσή μου, ενώ απο τον τομέα παιδαγωγικής υπάρχουν πάμπολλες ειδικές διδακτικές όπως διδασκαλεία της ελληνικής ως μητρικής, λογοτεχνια και πράξη, διδασκαλεία της αρχαίας ελληνικής(Αντιγόνη κλπ),διδασκαλεία της Ιστορίας κτλ....Αφού μπεις επομένως μετα την εκτενεστατη ανάλυση και περιγραφή που σου έκανα στους οδηγούς σπουδών βγάλες τα συμπερασματάκια σου,Α και όσον αφορά τον ΑΣΕΠ οι αποφοιτοι του φπψ έχουν ποσοστά επιτυχίας 20-21 % ετησίως ενω του κλασικού κοντά στο 19% και τους ''τρώμε'' άντε και περαστικά σου προπαγανδιστή της βλακείας!
Υποβλήθηκε πριν από 593 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ!!!
                    ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ(ΝΑΙ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ). Η ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ,ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κ.Α..ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΕΓΩ ΤΑ ΕΧΩ ΔΙΔΑΚΤΕΙ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΟ 2ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.ΑΠΛΑ ΑΥΤΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΩ, ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΜΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ,ΟΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ,ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ''ΚΑΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ''.
                                                                                                                                        ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!

 

online purchase abortion pill click here pill for abortion online
Υποβλήθηκε πριν από 230 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
σωστος... 
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online