Τετάρτη, 01 Απριλίου 2015
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προέκυψε από το χωρισμό του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε δύο αυτόνομα Τμήματα:
1) Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής και
2) Ψυχολογίας.
Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής είναι "φιλολογικό" ως προς το περιεχόμενο Σπουδών και τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων και είναι ισοδύναμο με τα αντίστοιχα Τμήματα Αθήνας και Ιωαννίνων.
 
Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών της εκπαίδευσης για να διδάξουν μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολικής συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής καθοδήγησης.
pill for abortion online website abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
ΤΟΜΕΙΣ
1)Φιλοσοφίας
2)Παιδαγωγικής
 
Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ (8) εξάμηνα. Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια των σπουδών δεν καθορίζεται από το Νόμο. Το πρόγραμμα σπουδών απαιτεί συνολικά για τη λήψη του πτυχίου, ως ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων εκατόν εξήντα (160) διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) . Οι παραπάνω διδακτικές μονάδες κατανέμονται σε δύο κύκλους σπουδών. Οι κύκλοι αυτοί καθορίζονται από την ειδίκευση που επιλέγει ο φοιτητής (φιλοσοφικό ή παιδαγωγικό κύκλο μαθημάτων επιστημονικής κατάρτισης), την οποία δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στην αρχή του 5ου ή 6ου εξαμήνου.
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Προπτυχιακών Μαθημάτων Τομέα Φιλοσοφίας
- Χειμερινό εξάμηνο -
 
 
Ι. Μαθήματα Κορμόυ (Υποχρεωτικά)
α. Συστηματική Φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη μεταφυσική Εισαγωγή στις θεωρίες της γνώσης: Πραγματισμός Ορθολογισμός-Εμπειρισμός Φιλοσοφία της επιστήμης Πολιτική φιλοσοφία Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Εισαγωγή στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής Θέματα φιλοσοφίας της ιστορίας
 
ΙΙ. Μαθήματα Κατεύθυνσης ή Προσανατολισμού (Κατ' επιλογή υποχρεωτικά)
α. Συστηματική Φιλοσοφία Eισαγωγή στη σκέψη του Berkeley Ζητήματα διαλεκτικής Η φιλοσοφία των σωκρατικών σχολών Θεωρία της φαντασίας (Αριστοτέλης, Descartes, Spinoza, Kant, Corbin) Το ζήτημα της προοπτικής από την Αναγέννηση ως την ηλεκτρονική εποχή Πλάτων, «Φαίδρος» Νεότερη ηθική φιλοσοφία: Hume-Bentham-Mill Φιλελεύθεροι στοχαστές του 19ου αιώνα
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Η πολιτική σκέψη στη Γαλλία του 18ου αιώνα Προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά ρεύματα στη Γαλλία Θέματα από τη φιλοσοφία του David Hume
 
- Εαρινό εξάμηνο -
Ι. Μαθήματα Κορμού
α. Συστηματική Φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στην οντολογία Φιλοσοφία της επιστήμης Φιλοσοφική Ανθρωπολογία Ηθική και πολιτική φιλοσοφία Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Ιστορία των αισθητικών θεωριών των νεότερων Χρόνων Η φιλοσοφία του Hegel
 
ΙΙ. Μαθήματα Κατεύθυνσης ή Προσανατολισμού (Κατ' επιλογή υποχρεωτικά)
α. Συστηματική Φιλοσοφία Αριστοτέλης, "Περί Ποιητικής" Αρχαίος ελληνικός σκεπτικισμός Φιλοσοφία και λογοτεχνία Φαντασία και γνώση στον Spinoza Φιλοσοφία και κινηματογράφος Αριστοτελική φιλοσοφία της φύσης Η φιλοσοφία του Επικούρου G.W.F. Hegel, "Η επιστήμη της λογικής" Θέματα από την ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη
β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Νεότερη και σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία Η διαμόρφωση των σοσιαλιστικών θεωριών Το κοινωνικό συμβόλαιο (18ος, 19ος, 20ος αιώνας)
 
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Προπτυχιακών Μαθημάτων του Τομέα Παιδαγωγικής
- Χειμερινό εξάμηνο -
 
Ι. Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις) Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ι Σχολική Παιδαγωγική Ι Σχολική ΠαιδαγωγικήΙΙ Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας
 
 
ΙΙ. Μαθήματα Ειδίκευσης
 
Α' Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας Προγράμματα διδασκαλίας και Παιδαγωγική της Ειρήνης Μικροδιδασκαλίες Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Ποιοτική Παιδαγωγική Έρευνα . Ιστορία της εκπαίδευσης Τομές στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ος και 20ός αιώνας) Προσεγγίσεις στην έρευνα της τοπικής εκπαιδευτικής Ιστορίας (με ασκήσεις) . Παιδαγωγική Κοινωνιολογία Εκπαίδευση και φύλο 5. Συγκριτική Παιδαγωγική Θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας 6. Εκπαίδευση Ενηλίκων Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Κοινωνιολογία της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
 
Β΄ Μαθήματα επιλογής
Ειδική Αγωγή Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 
ΙΙΙ. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)
 
- Εαρινό εξάμηνο -
Ι. Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικά)
Φιλοσοφικές και Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της Αγωγής Ψυχολογικές Προϋποθέσεις της ΑγωγήςΙΙ Κοινωνιολογική Θεμελίωση της Αγωγής Θέματα Κοινωνικοποίησηςκαι Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής Σταθμοί στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ιστορία της Αγωγής
 
ΙΙ. Μαθήματα Ειδίκευσης
Α' Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
Θεωρία και Μεθοδολογία Διδασκαλίας Οι πολιτισμικές σπουδές στο σχολείο Μικροδιδασκαλίες Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ με εφαρμογές στις Κοινωνικές Επιστήμες Ιστορία της Εκπαίδευσης Προσεγγίσεις στην Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα Παιδαγωγική Κοινωνιολογία Το παιδαγωγικό έργο του Basil Bernstein Συγκριτική Παιδαγωγική H Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Διαβίου μάθηση: θεωρία και πράξη
 
Β' Μαθήματα επιλογής
Σχολική Παιδαγωγική Διοίκηση της σχολικής μονάδας Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ειδική Αγωγή Θέματα Ειδικής Αγωγής ΙΙΙ (Μαθησιακές δυσκολίες)
 
ΙΙΙ. Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1. Σχολική Παιδαγωγική
2. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
3. Συστηματική Φιλοσοφία
4. Ιστορία της Φιλοσοφίας
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women who cheated wifes that cheat read
redirect why people cheat dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για τον διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύουν τα ίδια που αναφέρθηκαν στους φιλολόγους με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ. Επίσης έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε ιδρύματα προστασίας της ψυχικής υγείας του παιδιού, ερευνητικά προγράμματα Παιδαγωγικής κ.ά.
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
cytotec abortion open abortion pill online purchase
click here married affairs percent of women that cheat
affairs with married men women who like to cheat go
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
open open cheat on wife
abortion pill bleeding website abortion paperwork
go redirect pregnancy termination options
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Εύη
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Επαγγελματική αποκατάσταση

 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το τμήμα φιλοσοφίκου παιδαγωγικού ασχολείται με την ανάλυση κειμένων και εάν μπορεί κάποιος που έχει περάσει αυτή τη σχολή να δουλέψει σε εκδοτικό οίκο.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
redirect catch a cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman read here redirect
cheater click i dream my husband cheated on me
married men cheat read here
redirect why do people cheat cheaters
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
website abortion clinic chicago how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 39 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Μπορεί όμως καλύτερη εμβάθυνση στο θέμα της γλώσσας έχουν οι απόφοιτοι των κλασικών Φιλολογικών Τμημάτων.
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
generic mexico pharmacy viagra go link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
women love to cheat click here online
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΠΘ
 Καλησπερα σε ολους. Με ενδιαφερει πολυ το εν λογω τμημα, αλλα, πολλα ατομα, με αποθαρυνουν απο το να το βαλω στο μηχανογραφικο που θα καταθεσω στις πανελληνιες2015. Θα ηθελα, αν σας είναι ευκολο, να μου δωσετε μερικά στοιχεια σχετικα με την επαρκεια ως προς τα φιλολογικα μαθηματα. Κυριε Κουτρουμπελη, σαν γνωστης των σχολων, θα ηθελα να μου δωσετε και εσεις με την σειρα σας καποιες πληροφοριες. Ευχαριστω εκ των προτερων.
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
generic mexico pharmacy viagra go link
open read here viagra soft how to take
redirect signs of infidelity open
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 70 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)

Εάν μελετήσεις το πρόγραμμα σπουδών θα δεις πως όντως μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά δίδει μεγάλη έμφαση στο θέμα της Φιλοσοφίας και όχι τόσο στα κλασικά γνωστικά αντικείμενα των φιλολογικών σπουδών (γλώσσα Αρχαία και Νέα, Ιστορία).

Βέβαια μπορείς να καλύψεις σχετικά το κενό αυτό μέσω κάποιων μαθημάτων επιλογής αλλά γενικότερα η αγορά εργασίας απαιτεί εξειδίκευση και αν στοχεύεις σ' αυτή καλύτερα να επιλέξεις κάποιο τμήμα "καθαρόαιμης" φιλολογίας.

click here redirect women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
how to catch a cheat dating for married men online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 70 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (1)
 Αποθαρρυνουν*
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
how to catch a cheat go online
open go viagra soft how to take
link what is infidelity married cheat
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 70 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
η βαση ηταν φετος 16000 μοναδες περιπου ακουλουθεις κατευθυνση φιλοσοφια η παιδαγωγικη ,οι αποφοιτοι μπορουν να εργασθουν νομιζω και σαν φιλολογοι κανεις νομιζω και λιγα αρχαια κειμενα φιλοσοφικα
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheated online read
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
click here married affairs percent of women that cheat
open buy generic viagra viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 70 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΛΑΖΟΣ
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Στο τμημα αυτο απο οτι βλεπω μαθαινεις πολυ λογοτεχνια και εκθεση. Ισχυει αυτό;
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
click here when married men cheat catch a cheat
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
website infidelity why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 192 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

 Ισχύει εν μέρει.

Δες αν θέλεις το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. 

how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
affairs with married men women cheat because go
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 191 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

Κύριε Κουτρουμπέλη,αν έχετε την καλοσύνη μπορείτε να μου δώσετε κάποιες πληροφοριές για τον εν λόγω τμήμα; Υπερτερεί σε κανέναν τομέα με το ιστορικό η την καθαρόαιμη φιλολογία η οχι; Κάθε πληροφορία μου είναι χρήσιμη.

 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

pill for abortion online abortion pill abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
read website how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
Υποβλήθηκε πριν από 190 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Βασιλης
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΦΠ, Φιλολογια ή Ιστορικο-Αρχαιλογικο;
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Καλησπερα σε ολους.

Μιας και ειμαι αποφοιτος του εν λογω τμηματος, πιστευω εχω μια πιο ολοκληρωμενη αποψη. Τα επαγγελματικα δικαιωματα τα οποια εχει ο κατοχος ενος πτυχιου τμηματος Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης ή Φιλοσοφιας, Παιδαγωγικης και Ψυχολογιας ειναι αυτα του φιλολόγου. Με αλλα λογια εχει δικαιωμα συμμετοχης σε διαγωνισμο του ΑΣΕΠ ως καθηγητης της ειδικοτητος ΠΕΟ2 και μπορει να προσληφθει και σε φροντιστηρια. Τωρα οσον αφορα το "status" στον ιδιωτικο τομεα η αληθεια ειναι οτι μειονεκτουμε σε σχεση με τους αποφοιτους των τμηματων φιλολογιας, οχι γιατι ειναι καλυτεροι απο εμας απλα γιατι στα μυαλα ορισμενων εχει κολλησει η αποψη οτι βγαινοντας απο ενα οποιοδηποτε τμημα φιλολογιας μπορεις να διδαξεις  τα παντα. Η αληθεια ειναι οτι ουτε οι αποφοιτοι των τμηματων φιλολογιας, ουτε και οι αποφοιτοι τμηματων ΦΠΨ/ΦΠ αλλα ουτε και οι αποφοιτοι των τμηματων ιστορικου και αρχαιολογιας μπορουν να μπουν και να διδαξουν την υλη του γυμνασιου και του λυκειου χωρις προσωπικη μελετη. Αυτο το λεω διοτι στο πανεπιστημιο δεν επικεντρωνομαστε στο να μαθουμε "καλυτερα' τα μαθηματα της δευτεροβαμιας για να τα ΄πουμε" στους μελλοντικους μαθητες μας. Το πανεπιστημιο μας δινει τις γνωσεις πανω στις επιστημες που αφορουν την ελληνικη γλωσσα (νεα  και αρχαια), της ιστοριας, της φιλοσοφιας, των λατινικων, της λογοτεχνιας, της αρχαιολογιας, της ψυχολογιας, της παιδαγωγικης, της γλωσσολογιας και φυσικα της ψυχολογιας και κοινωνιολογιας (αν θες να αποκαλεισαι εκπαιδευτικος χρειαζεσαι αυτες τις δυο επιστημες) και απο εκει και περα ειναι στην κριση του καθενος το πως θα χρησιμοποιησει αυτες τις γνωσεις για να διδαξει τους μαθητες του γυμνασιου και του λυκειου.

Τωρα, σχετικα με το τμημα Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης. Σε αυτο το τμημα θα διδαχθει ο οποιοσδηποτε πολυ φιλοσοφια και πολυ παιδαγωγικα. Θα διδαχθει εν ολιγοις πολυ καλα ενα γνωστικο τομεα (αυτο της φιλοσοφιας) και τον τροπο διαδασκαλιας (παιδαγωγικη). Φυσικα και θα κανει μαθηματα αρχαιων, ιστοριας, λογοτεχνιας αλλα οχι στον βαθμο που το κανουν στα τμηματα φιλολογιας και ιστοριας και αρχαιολογιας (κατα προσωπικη μου αποψη ορισμενες φορες σε αυτα τα τμηματα, ειδικα στα αρχαια στο φιλολογικο το παρακανουν). Ενα απο τα συν του τμηματος ειναι οτι  κανεις πολυ καλη πρακτικη σε σχολεια, περισσοτερη απο τα αλλα τμηματα, κατι που θα βοηθησει στα μελλοντικα επαγγελματικα  σχεδια (το πρωτο σοκ, ανεση διδασκαλιας, γνωριμια με το γραφειοκρατικο προφιλ του σχολειου κ.τ.λ).

Αποψη καθαρα δικη μου ειναι οτι ενας σωστος εκπαιδευτικος ξερει και το τι και το πως, δηλαδη καλη γνωση του αντικειμενου και καλη γνωση της διδακτικης συν την προσωπικη μελετη και προσπαθεια του καθε ενα ξεχωριστα. Δυστυχως στην Ελλαδα αυτο δεν υπαρχει καθοτι το καθε τμημα επικεντρωνεται σε ενα απο τα δυο και ποτε και στα δυο. Συμβουλη λοιπον δικια μου σε καποιον που θελει στο μελλον να ασκησει το επαγγελμα του καθηγητη: σπουδη σε προπτυχιακο επιπεδο στο τμημα Φιλοσοφιας και Παιδαγωγικης (προτεινω την κατευθυνση της παιδαγωγικης, προσφερει πολλα) και επειτα οπωσδηποτε μεταπτυχιακο σε ενα γνωστικο τομεα αναλογως με τα ενδιαφεροντα και τις κλισεις του καθενος. Αντιστροφως προπτυχιακες σπουδες πανω σε ενα γνωστικο αντικειμενο (αρχαια,νεα,λατινικα,ιστορια,λογοτεχνια,φιλοσοφια) και μεταπτυχιακο στην Παιδαγωγικη. Μονο ετσι καποιος λογιζεται σωστος εκπαιδευτικος.

Υ.Γ παιδαγωγικη επαρκεια εχουν ολοι οι αποφοιτοι "φιλολογικων" τμηματων αρκει να υπαρχουν στα προγραμματα σπουδων τους παιδαγωγικα μαθηματα. Στο ΑΠΘ ολα τα "φιλολογικα" τμηματα εχουν παιδαγωγικα, αρα και παιδαγωγικη επαρκεια. Σε αλλα πανεπιστημιακα τμηματα σε αλλες πολεις δεν γνωριζω τι γινεται.

 


click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
redirect why women cheat on their husband dating for married men
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
redirect read why do married men cheat on their wives
will my husband cheat online women who want to cheat
women who cheat on their husband how many women cheat on husbands women affair
website my wife cheated why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 203 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΛΕΞΗΣ
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Καλησπέρα σας. Τον ερχόμενο χρόνο, δίνω πανελλαδικές και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το συγκεκριμένο τμήμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται ολοκληρωμένα το πρόγραμμα σπουδών. Για αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να αναρτήσετε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
cytotec abortion open abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
women who cheated online read
read click here how to catch a cheater
click here married affairs percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
redirect read here open
redirect read why do married men cheat on their wives
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
go read pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 238 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)
Πως φαντάζεται τον εαυτό σου επαγγελματικά στο μέλλον έχοντας αυτό το πτυχίο ;;
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
open go viagra soft how to take
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 238 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)

 Κάποιοι λένε ότι η φιλοσοφία-παιδαγωγική είναι το ΤΕΙ της φιλολογίας. Ολίγον φιλόλογος!

Λίγα αρχαία, ελάχιστα λατινικά, ελάχιστη ιστορία. Στη γλώσσα και λογοτεχνία μαθαίνουν αρκετά πραγματάκια.

Βέβαια διδάσκονται πολλά παιδαγωγικά που είναι σημαντικά. Όμως εξίσου σημαντικό είναι και το να πάρεις και τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε αυτά που καλείσαι ως καθηγητής να διδάξεις.

Δεν θέλω να σε αποτρέψω, απλά η αδελφή μου που τελείωσε το συγκεκριμένο τμήμα πριν μερικά χρόνια, με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών, γιατί το καινούργιο λένε ότι είναι λίγο καλύτερο, ενώ έβγαλε πολύ καλό βαθμό πτυχίου, οι γνώσεις που πήρε από το πανεπιστήμιο δεν ήταν επαρκείς, σε αντίθεση με φίλες της που τελείωσαν το αμιγώς φιλολογικό τμήμα και είχαν σημαντική επάρκεια γνώσεων.

Η αδελφή μου λοιπόν κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια με πολύ προσωπικό διάβασμα για να φτάσει στο επίπεδο που είναι σήμερα και διδάσκει πλέον σε παιδιά θεωρητικής κατεύθυνσης.

Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα αλλά να ξέρεις ότι πρέπει να προσπαθήσεις σε προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ για να μπορέσεις να σταθείς μέσα σε μία αίθουσα. Στη θέση σου, εάν ήθελα να γίνω φιλόλογος, θα επέλεγα τα τμήματα της φιλολογίας ή του ιστορικού αρχαιολογικού.

click here redirect women cheat on their husbands
read read here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 238 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Σχόλια (1)

Δήμητρα είσαι υπέροχη. Διεξοδική ενημέρωση κάτι που το εκτίμησα αφάνταστα. Παιδιά όπως και να το κάνουμε, η φιλολογία είναι το πάθος μου!! :Ρ .. Δήμητρα και το ιστορικό αρχαιολογικό μου αρέσει απλά έχω ακούσει και γι'αυτό κάποια μειονεκτήματα που θεωρούνται σοβαρά. Αλλά, για να πω και την αλήθεια μου, μου έχουν πει πως στο καθαρό φιλολογικό τμήμα παίρνεις μεγαλύτερη και την κύρια κατάρτιση. Σε ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σου. Θα τα έχω όλα υπόψη μου.

 

Εσύ που με ρώτησες για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία έχοντας αυτό το πτυχίο, είναι πως θα προσπαθήσω να γίνω όσο καλύτερος μπορώ με την προσωπική μου προσπάθεια πάντα. Αλλά, έχω αποφασίσει πως δεν θα αρκεστώ μόνο στο πτυχίο μιας συγκεκριμένης σχολής. Θα προσπαθήσω να πολλαπλασιάσω τις γνώσεις μου έχοντας παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αν πραγματικά κάποιος είναι πολύ καλός στην δουλεία του, είναι σίγουρο πως θα αγωνιστεί για το καλύτερο και στο τέλος θα το πετύχει. Αυτά από εμένα. 

pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
redirect why people cheat dating for married men
go link click
Υποβλήθηκε πριν από 237 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Σχόλια (0)
 *Δουλειά του*
most women cheat wives that cheat
redirect catch a cheat dating for married men
link cheater online
Υποβλήθηκε πριν από 237 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ελινα
Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
επαγγελματικη αποκατασταση

 καλησπερα!!! ειμαι στην αναμονη των αποτελεσματων,οι μερες περνουν και δεν εχω αποφασισει ακομα!!!! ειμαι αναμεσα στο ιστορικο-αρχαιολογικο στο παιδαγωγικο και στο φιλοσοφιας-παιδαγωγικης!!! τι επαγγελματικη αποκατασταση θα εχω ακριβως απο το τελευταιο? φιλολογος και δασκαλος? γενικα με βαση την επαγγελ,ματικη αποκατασταση ποια ειναι η καλυτερη επιλογη που μπορω να κανω????

το ενδιαφερον σας το εχω αναγκη!!!!!!!!!!!!!!!

pill for abortion online abortion pill abortion pills
redirect why people cheat dating for married men
click here married affairs percent of women that cheat
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
wife cheat how many people cheat go
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
go abortion in canada read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1017 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
να πας παιδαγωγικό... 
click here redirect women cheat on their husbands
redirect why people cheat dating for married men
how women cheat read here link
how to catch a cheat dating for married men online
viagra vs cialis real life comparisons go click here
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
website viagra softgels viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 1016 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
me ti krhtiria  omws? 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
generic mexico pharmacy viagra go link
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 1011 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
 paidagwgiko phgaine.. mhn akous ti lene..
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
website infidelity why women cheat on men they love
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 1017 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 to paidagogiko einai monodromos..skepsou to kala!
pill for abortion online abortion pill abortion pills
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
most women cheat wives that cheat
read website how to catch a cheater
website viagra softgels viagra superactive canadian
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1016 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ζ.
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011
Επαγγέλματα και Προοπτικές ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΠΨ
ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΩΣΤΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΟΣ ΦΠΨ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) Ή ΦΠΨ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
go link click
read website how to catch a cheater
how women cheat read here link
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1378 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Σχόλια (1)
Το τμημα ΦΠΨ-τμημα ψυχολογιας ειναι τελειως διαφορετικο απο το "σκετο" ΦΠΨ. Απο το ΦΠΨ-τμημα ψυχολογιας, βγαίνεις ψυχολογος ενω απο το ΦΠΨ φιλολογος
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
click here click percent of women that cheat
website viagra softgels viagra superactive canadian
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1378 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Σχόλια (2)
 εαν καποιοσ εχει περασει φπψ (φιλοσοφια παιδαγωγικη κ ψυχολογια) διχωσ προγραμμα ψυχολογιασ εαν κανει μεταπτυχιακο στη ψυχολογια,,βγαινει καθ εαυτου ψυχολογοσ ??
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
click here married affairs percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
affairs with married men women who like to cheat go
link what is infidelity married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 640 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)
τι διαφορα εχει η φιλολογια ,το ιστορικο αρχαιολογικο κ το φιλοσοφικο παιδαγωγικο????φιλολογοσ δεν βγαινεισ κ απο τ 3???
pill for abortion online abortion pill abortion pills
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
click here click percent of women that cheat
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 636 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)
Λοιπόν,
ναι. Και από τα τρία βγαίνεις φιλόλογος. Αν είσαι σε επαρχιακό πανεπιστήμιο σε σνομπάρουν οι της πρωτευούσης. Αν είσαι στη φιλοσοφία, σε σνομπάρουν οι του φιλολογικού και ιστορικού. Αν είσαι στο ιστορικό σε σνομπάρουν οι του φιλολογικού. Με λίγα λόγια: και από τα τρία τμήματα βγαίνεις φιλόλογος,αλλά νοήμων άνθρωπος από το σπίτι σου.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 626 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)

 ΟΧΙ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ.

ΑΠΟ ΑΠΛΟ Φ.Π.Ψ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΩΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ). ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ,ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ.ΟΜΩΣ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ. ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΜΑΣΤΕΡ, 900 ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,ΚΙ ΑΝ ΖΗΣΕΙΣ ΜΕ 900 ΕΥΡΩ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ,ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ. ΚΙ ΑΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΝ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟΝ ΑΣΕΠ.....ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ....   ΜΗ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΜΕΣΟΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΤΕΛΟΣ

pill for abortion online abortion pill abortion pills
redirect catch a cheat dating for married men
read website how to catch a cheater
how women cheat married men having affairs link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 637 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Κώστας Τζ.
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ   ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   ΕΛΛ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ   ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φιλολογία
Μπορείτε να μου πείτε εάν από τα 3 τμήματα της Φιλοσοφικής υπερτερεί κανένα έναντι των άλλων στον ιδιωτικό τομέα? Δηλαδή για παράδειγμα ο απόφοιτος της Φιλολογίας έχει περισσότερα εφόδια και γνώσεις από έναν απόφοιτο του ΦΠΨ? Επειδή πλησιάζει η ώρα του μηχανογραφικού να προτιμήσω μια ''καθαρή'' φιλολογική σχολή και ας είναι επαρχίας έναντι του ΦΠΨ για να είμαι πιο καταρτισμένος ως επαγγελματίας ή έχουν την ίδια βαρύτητα ως τμήματα? Και επισης ποιές είναι οι προοπτικές αποκατάστασης των φιλολόγων στην αγορά εργασίας?
pill for abortion online website abortion pills
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
redirect read here why do married men cheat on their wives
redirect redirect cheaters
open open cheat on wife
website my wife cheated why women cheat on men they love

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1383 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
μετα τις σπουδες στο πανεπιστημιο ιονιου ιστορια υστερα βγαινεις φιλολογος?
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
most women cheat married men dating wives that cheat
women who cheated signs of unfaithful husband read
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 260 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)
 Θα ηθελα να ρωτησω αν η βαση του ειναι η ιδια περιπου μεχρι σημερα?
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
most women cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
go cheater click
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 289 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
 Είναι υπέροχο τμήμα η Φιλολογία της Κομοτηνής! Με άψογους καθηγητές και πολύ ωραίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαφέρει κατά πολύ από άλλες φιλολογίες καθώς οι φοιτητές του Φιλολογικού Κομοτηνής, εκτός από τα Αρχαία, τα Λατινικά, τα Νεοελληνικά και τα Βυζαντινά τα οποία τα τρώνε με το κουτάλι και γίνονται πραγματικά exper διδάσκονται και πολλά μαθήματα  Γλωσσολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών, Διδακτικών και Φιλοσοφίας!!! Μια συμβουλή από μένα: Αν θέλεις να γίνεις φιλόλογος πήγαινε σε φιλολογία και όχι σε παρα- φιλολογία ( βλ. Ιστορικά, ΦΠΨ κ.λπ) ! Καλή επιτυχία! 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
redirect catch a cheat dating for married men
Υποβλήθηκε πριν από 410 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Σχόλια (2)
 Πότε θα πάψετε να πηγαίνετε σε καθηγητικές σχολές; Τί είναι αυτό; Απωθημένο του 1950!!?? Είμαστε στο 2013.Αν δεν περνάς σε κοινωνική εργασία,λογοθεραπεία,εργοθεραπεια,ξαναδωσε. Μη χάνεις χρόνο και χρήμα με βλακείες!!! Σου αρέσει να διδάσκεις ή απλώς θέλεις να λες στις φίλες της μαμάς σου ότι πέρασες φιλόλογος!!!! Έλεος!!!!!
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
redirect catch a cheat dating for married men
open buy generic viagra viagra soft how to take
affairs with married men what makes married men cheat go
link what is infidelity married cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 637 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
  eisai me ta kala sou?oti thelei tha kanei o kathenas!den tha tou peis ec t tha kanei!an thelei vgainei k sto e3wteriko!pigaine ec logotherapeia koinwnikh ergasia kai oti skata thes kai ase tous allous na kanoun oti theloun GIA TON EAFTO TOUS!
cytotec abortion open abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
open under arm viagra read here
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
women love to cheat click here online
Υποβλήθηκε πριν από 407 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)

Βρε αντε χεσου που θα μας πεις και τι θα σπουδασουμε. Ο καθενας κανει οτι του αρεσει. Σιγα μην περνουσαμε ολοι στα 2-3 τμηματα που ανεφερες. Αν θες να ξερεις με τα μορια που εχω βγαλει θα μπορουσα να κοκορευομαι ως Νομικος αλλα εγω εχω παθος με τη Φιλολογια οπως και πολλοι αλλοι...

 

Και μαθε να μην κρινεις τις επιλογες των αλλων αλλα να τις σεβεσαι και να μην εισαι τοσο σιγουρος οτι οι δικες σου επιλογες ειναι τελειες 

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
online purchase abortion pill