Τρίτη, 31 Μαΐου 2016
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Σκοπός του Τμήματος είναι να εισάγει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές, την προβληματική και τη μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης και της Ιστορίας.
Αποστολή του είναι: "Η μελέτη και έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας με ιδιαίτερη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, της θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες, της θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, της συγκρότησης και λειτουργίας θεσμών και της θεωρίας των Πολιτικών Κομμάτων".
Το Τμήμα στοχεύει πραγματικά στην «πειθαρχημένη» σύγκρουση με τις προλήψεις, τις συλλογικές ιδεοληψίες, τα στερεότυπα του αυτοθαυμασμού και της μισαλλοδοξίας προς τον άλλο, τον είτε εθνοτικοθρησκευτικά μειονοτικό εντός επικράτειας, είτε συνοριακό ξένο και εχθρό, όπως καλλιεργούνται σε όλα τα επίπεδα και τα πεδία της κοινωνίας μας (Πολιτικό, Δημοσιογραφικό, ΜΜΕ, Εκπαιδευτικό, Σχολεία, Πανεπιστήμια).
Παράλληλα πρόθεση του Τμήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές την Ανοχή απέναντι στις άλλες, τις διαφορετικές θεωρίες, ιδεολογίες και αντιλήψεις. Διεπιστημονική σύγκλιση, θεωρητικός στοχασμός, συγκριτική θεώρηση, συγκριτική πλαισίωση στους διαφορετικούς ιστορικούς χρόνους και γεωγραφικούς τόπους. Πολιτικο-ιδεολογική ανάλυση και ιστορική σύνθεση είναι το μείγμα των εργαλείων και των ορθολογικών πειθαρχιών που προτείνονται.
Το Τμήμα διεκδικεί μια παιδευτική διαδικασία που θα αφυπνίζει πνεύμα και συνειδήσεις και θα ερεθίζει τις περιέργειες γύρω από τα θεμελιώδη κοινωνικοπολιτικά προβλήματα, οικονομικοκοινωνικούς σχηματισμούς, κυρίαρχες θεωρητικές διαμάχες και τις προεκτάσεις από τη χρήση ανταγωνιστικών εννοιών.
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
redirect catch a cheat dating for married men
how women cheat read here link
viagra vs cialis real life comparisons go click here
wife cheat how many people cheat go
link what is infidelity married cheat
cytotec abortion how much is the abortion pill with insurance pill abortion procedure
online affair my wife cheated women will cheat
website go open
abortion at 5 months abortions stories abortion clinics in austin tx
is it my fault my husband cheated read i cheated on my husband and never told him
i just cheated on my girlfriend phuckedporn.com my girlfriend cheated on me with another girl
married affairs i want an affair my husband cheated with a man
how to cheat boyfriend ufovidmag.com i cheat on my boyfriend
why do husband cheat types of women who cheat married woman looking to cheat
spy app android apps that spy android spy apps for texting
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
how married men cheat what makes women cheat married looking to cheat
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount
viagra.com coupon read prescription coupons
viagra discount coupons online go pet prescription discount card
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο περιλαμβάνει 6 κατευθύνσεις:
1. Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών
2. Ευρωπαϊκών Σπουδών
3. Κοινωνικής και Πολιτικής θεωρίας
4. Νεότερης Ιστορίας
5. Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης
6. Πολιτικών Συστημάτων
 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων Κοινωνική Θεωρία Ι και II Πολιτική Επιστήμη Ι και II Ιστορία Ελληνικού Κράτους (19ος -20οςαιώνας) Θεωρία των Πολιτικών Κομμάτων Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι Ι και II Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών Πολιτική Οικονομία Ι και II Πολιτικοί Θεσμοί Συγκριτική/Ευρωπαϊκή Πολιτική Ηγεσία Συνταγματικό Δίκαιο Ι και II Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Ανάλυσης Θεωρίες της Δημοκρατίας Θεωρίες της Πολιτικής (Hobbes, Locke, Rousseau) Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος & 20ος αιώνας) Πολιτικά Κόμματα και Ομάδες Πίεσης Τοπικό και Περιφερειακό Πολιτικό Σύστημα Ι και II. Θεσμοί και Πολιτική Διαδικασία, Πολιτικές και Κοινωνία Πολιτική Ανάπτυξη: Ευρώπη, Αναπτυσσόμενες Χώρες Ελληνική Πολιτική Δημόσια Οικονομική Ι και II Ιδεολογικά Ρεύματα Ι και II Ιστορία του Ελληνικού Αγροτικού Κινήματος Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός Διαφωτισμός Πολιτική θεωρία του Κλασικού Φιλελευθερισμού Ιστορική Δημογραφία Ι και II Πολιτική Ψυχολογία Ι και II Προβλήματα Πολιτικής Ψυχολογίας Ι και II Θεωρία του Επιχειρήματος Πολιτική Προσαρμογής των Χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Ι και II Συγκριτική Πολιτική Ι και II Παθολογία της Πολιτικής Ι: Η Πολιτική Διαφθορά Παθολογία της Πολιτικής II: Η Πολιτική Βία και Σύγκρουση Τρόποι Παραγωγής και Πολιτικοί θεσμοί θεωρίες της Δημοκρατίας -Δημοκρατία και Ενώσεις Γυναικείες Ηγετικές Μορφές Ειδικά θέματα Κοινωνικής Ιστορίας Εθνικισμός και Εθνική Ιδέα στα Βαλκάνια 19ος και 20ος αιώνας Συστήματα Αρχειακών Πληροφοριών Ευρωπαϊκός Σοσιαλισμός Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Εργατικό Κίνημα Ι και II Οθωμανική Ιστορία Ι και II Πολιτική Τυπολογία: Συστήματα Εξουσίας Ανάλυση-Επίλυση Συγκρούσεων Ι και II Θεσμοί και όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σύγχρονα θέματα Πολιτικής Κοινωνιολογίας: Διακινδύνευση, Εξατομίκευση και Πολιτική στην Ύστερη Νεωτερικότητα Ειδικά θέματα Ελληνικής Ιστορίας 20ου αιώνα Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία: Προφορικές Μαρτυρίες ως Πηγή Πολιτική Ρητορεία Δημογραφική Δυναμική και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το Ελληνικό Κοσμοσύστημα Ι και II Πολιτισμική Διπλωματία Ι και II Εκλογική Συμπεριφορά Ι - Σχολές Εκλογική Συμπεριφορά II - Ειδικά θέματα Συνταγματικές Τάξεις των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Συνταγματική Ιστορία Ι και II Διεθνείς Σχέσεις: θεωρία και Κριτική Καθεστωτικές Αλλαγές:Νότια Ευρώπη, Λατινική Αμερική Συγκριτική Πολιτική: Εργατικά Κινήματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Παγκοσμιοποίηση Ι και ΙΙ: Οικονομία, Πολιτική, Πολιτισμός, Οικολογία Αθλητισμός και Πολιτική Μειονότητες: θεωρία και Ιστορία Ιδεών Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία Νεότερη Οικονομική Ιστορία Οι θεωρήσεις των Ιδεολογιών. Η Ανάλυση του Ιδεολογικού Λόγου Πολιτικός Συντηρητισμός Συντηρητική Επανάσταση και Νεοσυντηρητισμός Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικές Επιστήμες Υπερβατολογική και Διαλεκτική Μέθοδος Ι και II Η Ευρωπαϊκή Αριστερά στον Εικοστό Αιώνα Τουρκική Ιστορία Ι και II Κλασικοί (K.Marx-Max Weber) Μαθήματα Περιεχομένου Πολιτικής Επιστήμης στη Μέση Εκπαίδευση Τα Νέα Κοινωνικά Κινήματα Το Κυπριακό Ζήτημα Πολιτική θεωρία του Σύγχρονου Φιλελευθερισμού Συνταγματικά Δικαιώματα Οικονομικές θεωρίες της Δημοκρατίας Ι και II Θεωρίες της Ορθολογικής και της Δημόσιας Επιλογής Πολιτική Τυπολογία: Δημοκρατία Εξέλιξη Πληθυσμού και Νοοτροπίες Ειδικά θέματα Νεοελληνικής Κοινωνίας Νεοελληνική Κοινωνία και Ιδεολογία (19ος αιώνας) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Αντιμετώπισης του Νεότερη Φιλοσοφία Συγκριτικό Εργατικό Δίκαιο Διαφωτισμός Πολιτική Οικονομία των θεσμών: Νέα θεσμική Οικονομία Εισαγωγή στις Σύγχρονες Πολιτικές Ιδεολογίες Ειδικά θέματα Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας και Ανάγνωση Ιστορικού Λόγου Κοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις μέχρι το 1940 Αρχαία Πολιτικής Φιλοσοφία (Αριστοτέλης) Ιδεολογία και Τύπος Πανεπιστήμιο και Πολιτική Ιδεολογία Μαθήματα Περιεχομένου Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση Κλασικά Κείμενα και Σύγχρονες Προσεγγίσεις για τα Κόμματα και την «Κρίση των Κομμάτων» Συγκρουσιακή Πολιτική, Συλλογική Δράση, Κοινωνικά Κινήματα Επαναστατικοί Ηγέτες Θεωρίες του Κράτους Μειονότητες και Αποσχιστικές Συγκρούσεις Ιστορία του Ελληνικού Εβραϊσμού Λογική, Συγκρότηση Εννοιών, Συγκριτική Μέθοδος Ιστορία και Πληροφορική Ι και II Ιστορία των Εκτός Συνόρων Ελληνικών Κοινοτήτων Μειονότητες στην Ελλάδα Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία Ψηφιακή Επεξεργασία Πηγών Εκλογικά Συστήματα-Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές Θρησκεία και Ιδεολογία Δημοσκοπήσεις, Κοινή Γνώμη και Δημοκρατία Δημοκρατία: Η Διένεξη Νέων και Αρχαίων Δημογραφικές Πολιτικές: Οικογένεια-Μετανάστευση Εκπαιδευτικός Λόγος και Πολιτική Ιδεολογία Θεωρία και Συγκυρία Ιστορία και Ηγεσία Στρατός και Πολιτική Πολιτική Ανθρωπολογία Εθνικιστικά Στερεότυπα στα Βαλκάνια Ευρωπαϊκά Κόμματα: Κοινωνιολογία των Οργανώσεων και του Εκλογικού Σώματος Ιστορική Εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Φασισμός, Ναζισμός, Ολοκληρωτισμός. Ο Νεοφασισμός και η Σύγχρονη Ακροδεξιά Αρχαία Πολιτική Φιλοσοφία (Πλάτων) Παιδεία και Κοινωνικές Επιστήμες Προβλήματα θεωρίας της Ιδεολογίας Πολιτική Φιλοσοφία: Ζητήματα Κριτικής θεωρίας Ιστορία του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κινήματος Ποσοτικές Τεχνικές: Στατιστική/Πληροφορική Μαθήματα Εκτός Τμήματος (MET) Ιστορία του Μεσανατολικού Χώρου Επισκόπηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Ευρώπης Σύγχρονη Ανθρωπολογική θεωρία Εργασιακές Σχέσεις: Συγκριτική Διάσταση
 
Μεταπτυχιακές Σπουδές
 Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στις ευρωπαικές σπουδές με τίτλο"Η διαδικασία συγκρότησης της Ευρώπης" ξεκίνησε στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Σιένα σε συνεργασία πολλών Πανεπιστημίων ανάμεσά τους και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνας(τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας). Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει ανθρώπους ικανούς να λειτουργήσουν στο ευρωπαικό περιβάλλον και τους θεσμούς διευρύνοντας ταυτόχρονα τους πολιτιστικούς και πνευματικούς ορίζοντες τους.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
redirect read why do married men cheat on their wives
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
redirect redirect cheaters
redirect why do men cheat on their wife percent of women that cheat
pictures of people with aids hiv symptoms in men aids and hiv facts
is it my fault my husband cheated my husband cheated on me what do i do i cheated on my husband and never told him
married affairs open my husband cheated with a man
how many women cheat on husbands site infidelity in marriage
cheat on my husband site married affairs sites
wives cheat why men have affairs women who love to cheat
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
walgreens printing coupons mitateren.com walgreens new prescription coupon
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
abortion clinics in denver insight.nestingen.com scraping uterus
best free android spy read spy software for phones
drug coupon singlvkuchyni.cz viagra online coupon
photo prints walgreens site walgreens photo promo codes
promo codes for walgreens photo free prescription cards walgreens coupon codes for photos
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
discount coupons for prescription drugs dotnetblogengine.net discount prescriptions
free printable cialis coupons blog.keylink.rs cialis discounts coupons
rite aid coupons 2016 centaurico.com rite aid pharmacy survey
revia ilkpirlantam.com dapoxetine 60mg
viagra.com coupon modelosguayaquil.com prescription coupons
coupons for viagra printable open viagra coupon
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι απόφοιτοι μπορούν ν' απασχοληθούν:
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες Υπουργείων, Ερευνητικά Κέντρα, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) είναι μερικές από τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει ο Δημόσιος Τομέας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Σε Εταιρείες δημοσίων σχέσεων, εταιρείες δημοσκοπήσεων, κέντρα πολιτικής ανάλυσης και έρευνας, επιτελικές θέσεις ανάλυσης και σχεδιασμού πολιτικής στα πολιτικά κόμματα, εταιρείες εισαγωγών - εξαγωγών κ.ά.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους αποφοίτους αυτού του Τμήματος ισχύουν τα ίδια με τους αποφοίτους του προηγούμενου.
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
redirect signs of infidelity open
will my husband cheat find an affair women who want to cheat
click here when married men cheat catch a cheat
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
open wife cheaters cheat on wife
women love to cheat open online
love affairs with married men what causes women to cheat married men who have affairs
what makes women cheat all wives cheat dating for married men
cheap abortion pill how much is abortion pregnancy in weeks
how hiv is transmitted aids facts effects of hiv/aids
abortion clinic in new york west-bot.com pregnancy help
abortion rules back alley abortions what can terminate a pregnancy
i just cheated on my girlfriend read my girlfriend cheated on me with another girl
my boyfriend cheated on me with my mom marcandela.com why do men cheat
wives cheat dating for married people women who love to cheat
women cheat because sigridw.com reason women cheat
free adult erotic stories online allindiasweetsrestaurant.com lesbian adult-youth stories
dating for married read wifes who cheat
cheaters unfaithful spouse marriage affairs
how abortions are performed click why abortion is wrong
how to coupon at rite aid waughkc.com walgreens in store coupons
walgreens transfer prescription coupon open photo coupon code walgreens
dating site for married people site reasons people cheat
promo codes for walgreens photo free prescription cards walgreens coupon codes for photos
free drug coupons go rx prescription coupons
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
viagra free sample coupons link free prescription cards discount
viagra coupon blog.brunothalmann.com viagra coupons printable
viagra coupons 2016 prescription coupon card viagra coupon codes
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
Γιωργοζ
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
Πολιτικες επιστημες

 Με 15200 πιανω το τμημα;

Εχω αγχωθει διοτι βλέπω πολλούς του 16 να θέλουν το Πολιτικο του ΕΚΠΑ και να έχουν ως δεύτερη επιλογη το Παντειο 

my husband cheated crossbordercapital.com why do wifes cheat
dating for married read wifes who cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 284 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Σχόλια (1)
 Λογικό είναι αυτό. Όσοι επιθυμούν Πολιτικές επιστήμες θα βάλουν πρώτα το ΕΚΠΑ και μετά την Πάντειο που με 16.000 μόρια σίγρουρα πιάνουν.
medical abortion procedure site illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 284 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)

 χαιρω πολυ

το θεμα είναι ποσοι πολλοι ειναι...ποσες θεσεις θα καπαρωσουν

Υποβλήθηκε πριν από 283 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Αλέξανδρος Κ.
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
Ερωτηση για τον κ. κουτρουμπελη
Κυριε κουτρουμπελη τι προοπτικες εχει το τμημα αυτο? Τι βγαινεις και που μπορεις να εργαστεις? Επισης τα μεταπτυχιακα προγραμματα για το τμημα αυτο ειναι καλα κατα την γνωμη σας?
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
men and women go meet and cheat
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat
erotic stories sex stories free malayalam hot sex stories bdsm gay sex stories
walgreen coupon code photo walgreen coupons printable rite aid krazy coupon lady

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 293 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γιάννης Πολίτης
Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Θεματικό πεδίο
Στην αίτηση για το μεταπτυχιακό στο τμήμα Πολιτικές επιστήμες και ιστορία του Παντείου πανεπιστημίου μου ζητείται να αναφέρω το θεματικό πεδίο στο οποίο θα εντάξω την διατριβή μου.Τι ορίζεται ως θεματικό πεδίο?Γιατί είναι λίγο ασαφές?  
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i cheated on my boyfriend should i tell him read i cheated on my boyfriend and told him
adult dog sex stories desi adult stories incest nifty sex stories
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
tretinoin open priligy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 309 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Jorge
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Μόρια για Πολιτικές επιστήμες Παντείου
 Με 15200 έχω πιθανότητες να περάσω σε αυτό το τμήμα;
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
free coupons printable site discount prescriptions

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 317 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
 φυσικα μεσα εισαι
Υποβλήθηκε πριν από 317 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
με περιπου 14.800???
Υποβλήθηκε πριν από 317 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Σχόλια (1)
επίσης
Υποβλήθηκε πριν από 317 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Σχόλια (0)
 Εισαι σιγουρος??
Υποβλήθηκε πριν από 317 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013
Σχολές - Τμήματα
Τ.Π Ε.Κ.Ι.

KYΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ , ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ 2 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

1. Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Η  ?  ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΑΡ' ΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ .                                                                                                                  

2. ΤΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ?  ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ '  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ?  

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ.

ΕΝΑΣ ΓΟΝΙΟΣ.  

                                                         

go cheater click
click here click percent of women that cheat
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
affairs with married men what makes married men cheat go
open open cheat on wife
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
why some women cheat click why married men cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1021 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Σχόλια (1)

2. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δε νομίζω πως συσχετίζεται με σχετική ζήτηση της αγοράς εργασίας. Βοηθά κυρίως όσους στοχεύουν να απασχοληθούν σε διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε., ΟΗΕ κλπ) και Ινστιτούτα.

1. Από τον οδηγό σπουδών προκύπτει καθαρά πως η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική
(αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές μονάδες από τις 126 που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου )

κλικ εδώ

Οδηγός 2011-2

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
open buy generic viagra viagra soft how to take
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men what makes married men cheat go
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 1021 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Σχόλια (1)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ  ( ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ,  ΠΑΡ΄ΟΛΟ ΠΟΥ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ 2011-12 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΕΙ  )ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΧΙΑΚΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ.

website how taking viagra works viagra superactive canadian
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
women love to cheat open online
Υποβλήθηκε πριν από 1021 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)

ΕΝΝΟΩ ΔΗΛ. ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ?

read women cheat husband website
redirect why people cheat dating for married men
go cheater click
read click here how to catch a cheater
how to catch a cheat cheat on my wife online
open go viagra soft how to take
affairs with married men women who like to cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 1021 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Βασίλης
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013
Σχολές - Τμήματα
βάση σχολής 2013

 υπάρχει σοβαρή περίπτωση να ανέβει η βάση της σχολής ?

Παρακαλώ απαντήστε  

ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
women who cheated wifes that cheat read
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
redirect read here why do married men cheat on their wives
will my husband cheat online women who want to cheat
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
medical abortion procedure site illegal abortion
walgreens coupon code photo click coupons for prescription medications

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)
 poias sxolhs?
generic mexico pharmacy viagra open link
website viagra softgels viagra superactive canadian
affairs with married men women cheat because go
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Σχόλια (2)

 πολιτικής επιστήμης και ιστορίας παντείου ?

 

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
most women cheat wives that cheat
redirect why people cheat dating for married men
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)

 και εσυ οριακα περνας?

 

where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Σχόλια (1)

 Και εμέις τί θές να κάνουμε ;;;

Να μυριστούμε τα νύχια μας ;;;

how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Σχόλια (0)
 xaxaxaxa
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
read website how to catch a cheater
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
why some women cheat click why married men cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
NIKOΣ
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Καλησπέρα σε όλους και συγχαρητήρια για το φορουμ! Τέλειωσα πέρυσι το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και δεν ήθελα να ασχοληθώ με το πτυχίο μου καθώς δεν μου αρέσουν τα πολιτικά. Μου αρέσει να ασχοληθώ με τη φιλοσοφία και κοινωνιολογικά θέματα γι'αυτό και αναζητώ μεταπτυχιακά προγράμματα πάνω στους συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι σε 1 εβδομάδα περνάω από συνέντευξη στο ΠΜΣ: Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με το να αποκτήσω, λοιπόν, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό ποιες επαγγελματικές διεξόδους θα έχω; Σκεφτόμουν και για το ΠΜΣ της Κοινωνιολογίας αλλα και πάλι θα έχει μετά αποκατάσταση; Είναι πολύ σημαντικό να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μου!
Σας ευχαριστώ εκ τω προτέρων! 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
affairs with married men women cheat because go
go online read here
what are std symptoms std online test get tested for stds
how to cheat on wife women who cheat on their husband how to know if wife has cheated
men and women go meet and cheat
viagra prescription coupon prescription drug coupons discount card for prescription drugs

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1354 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
θέλω να κάνω μια ερώτηση.ειμαι πτυχιούχος θεολογίας και θέλω μεταπτυχιακό στη φιλοσοφία της πάτρας,μπορώ? 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
website viagra softgels viagra superactive canadian
affairs with married men women who like to cheat go
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 632 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
Για φέτος 2014 οι βάσεις θα ανέβουν κατά πολύ??Έχω βγάλει 13745 μόρια έχω πιθανότητες να μπω στο πολιτικό παντείου??
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
go link click
website viagra softgels viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 697 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Σχόλια (1)

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΝΙΚΟ,ΚΙ ΕΓΩ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΙΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΩΣ...Η ΣΧΟΛΗ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ,ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΟΤΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ...ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΨΑΧΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΓΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...ΔΕ ΒΡΗΚΑ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΙ ΕΤΣΙ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΞΑΝΑΕΔΩΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΝΤΑ ΗΘΕΛΑ...ΣΗΜΑΣΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΟΔΗΓΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ...ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ.

Υ.Γ ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ,ΑΦΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ,ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΟΜΩΣ ΣΕ ΚΑΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΡΕΦΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ, ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΜΑ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ!

most women cheat married men dating wives that cheat
go online read here
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 1354 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
  Επιτελους πετυχα αποφοιτο της σχολης! :) Καλησπερα συναδελφεε! Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση σου, την οποια συμμεριζομαι απολυτα. Οντως αν και πολυ ενδιαφερουσα η σχολη μας, το μονο κακο ισως ειναι οτι δεν εχει κατευθυνσεις ωστε οι φοιτητες να ξερουν που κλινουν κ να δουλεψουν πανω σε αυτο αργοτερα. Αντ' αυτου χανομαστε σε μια πλειαδα μαθηματων που σχετιζονται με θεματα πολιτικων θεματων, διεθνων σχεσεων κ συγκρουσεων, ιστοριας κ ιστοριογραφιας, φιλοσοφιας και κοινωνικων θεωριων κ αργοτερα δεν ξερουμε τι εχουμε
σπουδασει..! Τελοσπαντων,το θεμα μου ειναι τι θα κανω απο εδω κ περα κ εχω κυριολεκτικα χαθει... Συγχαρητηρια για την επιτυχια σου στις πανελλαδικες! Το εχω σκεφτει κι εγω σαν λυση το δευτερο πτυχιο αλλα δεν ξερω κατα ποσο θα ανταπεξελθω στο παπαγαλιστικο συστημα του λυκειου κ παλι κ θα ηθελα τη συμβουλη σου. Πως τα καταφερες; Ξεκινησες φροντιστηρια; Δεν θελω να βαλω παλι σε εξοδα τους γονεις μου κ φοβαμαι την περιπτωση αποτυχιας μου διοτι εχω θεσει υψηλους στοχους π.χ φπψ αθηνων!! Διαφορετικα, θα ηθελα να κανω μεταπτυχιακο αλλα
να αξιζει στην αγορα εργασιας κ οχι απλα για να το εχω..! Ελπιζω να μην σε κουρασα..
Οπως κ να 'χει σ'ευχαριστω πολυ! :)
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
redirect why people cheat dating for married men
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 1349 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΗΣ
 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ...ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΩ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ,ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα πιανω και τα τρια αρα ουσιαστικα οποιο βαλω πρωτο περναω.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ.?ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ.?ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ'ΟΨΙΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
infidelity in marriage why people cheat redirect
open open cheat on wife
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works
i cheated on my wife now what myjustliving.com what to do when your wife cheated on you
viagra free sample coupons link free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1430 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)

 

 

 άσχετο ίσως αλλά,  πολύ καλές προοπτικές στο 3ο πεδίο έχουν τα τει εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, 

pill for abortion online abortion pill abortion pills
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
women who cheated wifes that cheat read
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
Υποβλήθηκε πριν από 1429 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

[Κλείσιμο]
Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
 ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ....
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
go link click
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1429 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Σχόλια (1)
 ιατρικά εργαστήρια θα σου πρότεινα..έχει πολύ καλύτερες προοπτικές απο τα άλλα αρκεί βέβαια να σου αρέσουν τα θετικά μαθήματα (γιατί έχει πολύ χημεία).. μετά πολιτικές επιστήμες και μετά κοινωνιολογία.. ή κοινωνιολογία με μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες..
read women cheat husband website
click here click percent of women that cheat
open read here viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 1429 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)
ειμαι κ γω αναμεσα στις 3 σχολες... αλλα τεινω περισσοτερο προς πολιτικης επιστημης και ιστοριας,η κοινωνιολογιας.. διοτι δεν ειμαι ιδιαιτερα καλη στα θετικα μαθηματα.. μπορειτε να με βοηθησετε σχετικα με αυτα τα 2 τμηματα? εχω ακουσει οτι απο την κοινωνιολογια δεν βγαινεις κοινωνικος λειτουργος.. ισχυει?? και τι επαγγελματικες διεξοδους εχω??? μ αρεσει περισσοτερο το πολιτικο της παντειου,αλλα φοβαμαι οτι θα βγω ανεργη με την βουλα!!!!
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
most women cheat wives that cheat
women who cheated signs of unfaithful husband read
read read here how to catch a cheater
how to catch a cheat dating for married men online
Υποβλήθηκε πριν από 1429 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ΑΝΔΡΙΑ
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ! ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΑΝ ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ;ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ; ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ;

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ,ΜΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΙΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ!!!

 ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ,ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ a priori ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ! 

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
go cheater click
click here married affairs percent of women that cheat
click here how to cheat wife how to know if wife has cheated
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
adult dog sex stories read incest nifty sex stories
viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1449 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)

 Και βέβαι μπορείς να κάνεις Μεταπτυχιακό στη Δημοσιογραφία, ωστόσο θα γνωρίζεις πως για να ασκήσεις τη Δημοσιογραφία κάτι τέτοιο δεν είναι και προαπαιτουμενο.

Αν ήθελες, θα μπορούσες  να αναπτύξεις δεξιότητες προς την κατέυθυνση αυτή παρακολουθώντας μαθήματα σε ένα Ε.Ε.Σ. και να επιλέξεις για Μεταπτυχιακή εξειδίκευση κάποιον τομέα, που θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις γνώσεις σου στοχευμενα (χρήσιμο αυτό και για τη δημοσιογραφία) αλλά και θα σου άνοιγε και άλλους δρόμους στην αγορά εργασίας (λ.χ. ΜΒΑ δηλ. Διοικηση Επιχειρήσεων, ΕυρωπαΪκή - Διεθνής Διπλωματία, Δημόσιες Σχέσεις, Επικοινωνία, Νέες Τεχνολογίες και ΜΜΕ).

Όσον αφορά για τα τρία τμήματα που αναφέρεις η ουσιαστική διαφορά τους δεν ειναι τα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και η οργάνωση. Μπορείς να τα μελετήσεις και να επιλέξεις (προσωπικά η σειρά με την οποία τα αναφέρεις νομίζω πως είναι και η καλύτερη).

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
women who cheated online read
how to catch a cheat cheat on my wife online
women love to cheat when women cheat online
how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 1448 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥΥΥΥΥ!!!!!ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΑΤΕ ΚΑΘΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΟΜΩΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΚΑΘΩΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ!ΜΑΚΑΡΙ ΟΛΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΚΑΤ'ΕΥΧΗΝ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΜΩΣ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΙΣΩΣ ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΩ,ΙΣΩΣ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΕΟΝΤΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΤΡΙΑ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ-ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΜΩΣ ΚΑΛΑ ΠΩΣ ΕΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΝΥΓΗΣΕΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ...ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
website viagra softgels viagra superactive canadian
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
Υποβλήθηκε πριν από 1448 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   
Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)

Καλησπέρα Κύριε,Κουτρουμπέλη σας παρακαλώ απαντήστε μου άμεσα γιατί το πολύ σε δύο εβδομάδες πρέπει να καταθέσω μηχανογραφικό και δεν γνωρίζω ορισμένα πράγματα για τις σχολές που με ενδιαφέρουν!Στην πρώτη μου επιλογή πολιτικές επιστήμες και ιστορία της Παντείου μόλις πάρω το πτυχίο μπορώ να διοριστώ στην δευτεροβαθμια εκπαίδευση ως καθηγητης του μαθήματος κοινωνικης πολιτικης που διδάσκονται τα παιδιά της γ γυμνασίου?Καθώς μπορώ να κάνω και το μάθημα της ιστορίας?

Ευχαριστώ 

redirect why women cheat on their husband dating for married men
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 1081 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως