Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015
ΡΕΘΥΜΝΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
pill for abortion online website abortion pills
women who cheated wifes that cheat read
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
link married cheat online
open open cheat on wife
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Παραδόσεις ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και ο σχετικός με αυτήν επιστημονικός προβληματισμός. Μέρος των παραδόσεων μπορεί να γίνεται με τη μορφή φροντιστηρίων ή ασκήσεων, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι ασκήσεις και τα φροντιστήρια συνεπάγονται ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων ή τη διενέργεια πειραμάτων ή πρακτικής (π.χ. κλινικής) εξάσκησης. Τα φροντιστήρια περιλαμβάνουν προετοιμασία των φοιτητών πάνω στην ύλη που θα παρουσιαστεί στο μάθημα, και δεν χρησιμοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης.
 
Σεμινάρια ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές με τις οδηγίες του διδάσκοντος ερευνούν σε βάθος ένα ειδικό θέμα με τη βοήθεια της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και συγγράφουν εργασία την οποία παρουσιάζουν στην αίθουσα.
 
Τα εργαστήρια μοιάζουν με τα σεμινάρια με μόνη διαφορά ότι τα έχουν περισσότερο πρακτικό-ερευνητικό χαρακτήρα.
 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το φοιτητή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων των σπουδών του (πρακτική άσκηση I, πρακτική άσκηση II) σε ιδρύματα και φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας (σχολεία, ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγιεινής, ψυχιατρικές κλινικές, ερευνητικά κέντρα, χώροι εργασίας, νοσοκομεία κ.ά.).
 
Η διπλωματική εργασία εκπονείται από τον φοιτητή στο τέταρτο έτος σπουδών (διάρκεια δύο εξάμηνα). Αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη μελέτη ενός ψυχολογικού ερευνητικού θέματος και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις μεθοδολογικές-θεωρητικές γνώσεις και τις ερευνητικές δεξιότητες του φοιτητή. Την εποπτεία της έχει ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
 
Τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας χωρίζονται στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ψυχολογία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία Πειραματική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία Κοινωνική Ψυχολογία-Ψυχολογία Εργασίας Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά). Το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτούν μια γενική κατάρτιση στα διάφορα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησης τους.
Έτσι καταρτίζονται ως Ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες βάσεις για
α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διαφόρους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και
β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λ.π.).
 
Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Οι σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκληρώνονται σε 8 εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 50 μαθήματα (ισοδύναμα με 163 διδακτικές μονάδες). Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει μια γενική κατάρτιση στην Ψυχολογία, προσφέροντας συγχρόνως τη δυνατότητα στοιχειώδους κατεύθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησης του φοιτητή. Ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει από το σύνολο των προσφερομένων σε κάθε εξάμηνο μαθημάτων με βάση πρώτα-πρώτα τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών και υποχρεωτικά επιλεγομένων μαθημάτων, τον επιθυμητό ρυθμό των σπουδών του, τα ειδικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντα του και τους συνδυασμούς μαθημάτων που του επιτρέπουν τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
 
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
 
Πάντειο Αθηνών
 1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
click here click percent of women that cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
online why most women cheat website
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στηνν ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker Ψυχολόγοι
pill for abortion online website abortion pills
women who cheated online read
read click here how to catch a cheater
how to catch a cheat go online
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
open read here viagra soft how to take
redirect read here open
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
redirect married men that cheat cheaters
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Μαρία Λιόντου
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Σωστός τρόπος Διαβάσματος
Καλησπέρα :) Είμαι μαθήτρια της τρίτης λυκείου και φέτος δίνω πανελλήνιες....έχω πολύ αγχος κάθε μέρα με πολλές ώρες φροντιστηρίων και όλα δεν προλαβαίνω να διαβάσω όσο πρεπει!!θα ήθελα να μου πείτε ένα σωστό τρόπο διαβάσματος για να προλαβαίνω κάθε μέρα και να καταφέρω να περάσω ψυχολογία !!!
how to cheat on husband click find an affair
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
redirect signs of infidelity open
redirect read here why do married men cheat on their wives
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
why husband cheat click here cheat wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 101 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Σχόλια (0)
 Γειά σας :)) ειμαι μαθήτρια της Β' Γυμνασίου! θα αναρωτιέστε γιατι έστειλα.. αλλα πιστέψτε με έχω πολυ αγχος για τα μαθηματα και  το όνειρό μου ειναι να να γίνω Ψυχολόγος και να περάσω στην σχολη Ιωαννίνων! Μέχρι εκεινη την ημέρα που θα φθασει για να δώσω Πανελλήνιες μήπως μπορει καποιος να με συμβουλέψει για το τι πρεπει να κανω και τι προγραμμα πρεπει να ακολουθησω ετσι ωστε να κάνω ενα σωστό διαβασμα; 

Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Σχόλια (0)
 Γειά σου!θελω κι εγω πολυ να περασω Ψυχολογια! Αισθάνθηκα να στείλω ενα μήνυμα υποστήρηξης και αινθάρρυνσεις! Εύχομαι να εκπληρώσεις αυτην σου την επιθυμια με καθε επιτυχια! να'σαι καλα!
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
Mhpws gnwrizei kaneis pia atoma entasontai se eidikh kathgoria gia thn stratiotikh psuxologia s.s.a.s thessalonikh dioti an eisai mesa sta atoma me eidikh kathgoria nomizw peftoun kata polu ta moria eisagwghs ..? tha hthela na mou peis kapoios pou gnwrizei an isxuei k me poia krhthria eisai sthn eidikh kathgoria .....
website viagra softgels viagra superactive canadian
link what is infidelity married cheat
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 34 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

  Επειδή αναφέρεσαι στο γεγονός ότι δεν προλαβαίνεις να τα διαβάζεις όλα όσα πρέπει και αναζητάς ένα σωστό τρόπο διαβάσματος, θα σου πω δύο πράγματα που δεν αναφέρθηκαν και είναι πάρα πολύ βασικά: 1) επανάληψη, 2) πρόγραμμα. Εννοείται ότι όσα λέγονται παρακάτω είναι σωστά και πρέπει να τα τηρήσεις.

  Φαντάζομαι με την επανάληψη καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα, θα ήταν καλό να το συζητήσεις με κάποιον καθηγητή στο φροντιστήριο σου (φαντάζομαι κάνεις) που του έχεις εμπιστοσύνη και να του ζητήσεις να σου φτιάξει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα. Εμένα στο φροντιστήριο μου το έκαναν χωρίς να τους το ζητήσω, το τήρησα κατά γράμμα και εκτός του ότι με βοήθησε πολύ, πέτυχα και το στόχο μου. Μπορείς εννοείται να κάνεις και κάποιες τροποποιήσεις βάσει των δικών σου δεδομένων. Να βάλεις δηλαδή πιο πολλές ώρες διαβάσματος στο μάθημα που σε δυσκολεύει πιο πολύ χωρίς να παραλείπεις κανέναΕπειδή ήμουν και εγώ θεωρητική, θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Εμένα τα μαθήματα που δε μου άρεσαν τόσο και με δυσκόλευαν αρκετά ήταν τα αρχαία (το γνωστό βασικά) και η ιστορία και αυτά που τα πήγαινα πάρα πολύ καλά και ήταν τα αγαπημένα μου ήταν τα λατινικά και η έκθεση. Έτσι, στο πρόγραμμα που μου έφτιαξαν άφησα αμετάβλητα τη βιολογία και τη λογοτεχνία και άλλαξα τα 4 αυτά μαθήματα, βάζοντας πιο πολλές ώρες διαβάσματος στα αρχαία και την ιστορία και λιγότερες στην έκθεση και τα λατινικά. 

  Ελπίζω να βοήθησα και να μη σε κούρασα. Καλή επιτυχία!! 

reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
how women cheat married men having affairs link
affairs with married men women who like to cheat go
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 101 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 

 

ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΧΙ TV,ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΠ.

ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ 1ου  ΠΕΔΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΕΓΩ ΔΙΑΒΑΖΑ ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 8-9 ΩΡΕΣ  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

ΠΗΓΑ ΚΑΛΑ ΕΒΓΑΛΑ 18870 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ Α΄ ΕΤΟΣ ΤΩΡΑ.

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
click here married affairs percent of women that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
Υποβλήθηκε πριν από 98 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

 Μην ψάχνεις κόλπα και στρώσου να διαβάζεις πολύ! Κλείσε το κομπιούτερ, κόψε το facebook,το κινητό, την τηλεόραση (εντελώς) κι όταν βρίσκεις ευκαιρία κοιμήσου όσο μπορείς περισσότερο. Ύπνος και συνεχές διάβασμα είναι το δίπτυχο της επιτυχίας.

  

read women cheat husband website
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 101 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΟ....ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΓΩ ΠΕΡΣΙ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑ ΕΙΧΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ LAPTOP ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΠΟΠΟΙΗΣΑ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ!!! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ. ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΣ ΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΧΕΙΣ <<ΚΑΨΕΙ>> ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ TV KAI FACEBOOK ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΕΠΕΙΣΗΣ ΑΡΚΕΤΟ ΥΠΝΟ!!!!!!!!!!!!!!! ΕΓΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑ!!!
women who cheated wifes that cheat read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
generic mexico pharmacy viagra open link
why husband cheat click here cheat wife
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 101 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αλέξανδρος Πολιτας
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΒΟΗΘΕΙΑ
 Γεια σας. Ειμαι αποφοιτος λυκειου και φετος που εγραψα πανελληνιες στοχευα για ψυχολογια ρεθυμνου. Ομως στην εκθεση εγραψα 11,2 και ετσι τα μορια μου ηταν 14548...Φετος θα ξαναδωσω και στοχευω παλι την ιδια σχολη. Ειναι μια βδομαδα που εχω ξεκινησει διαβασμα με τις σημειωσεις του φροντηστηριου που πηγαινα περσυ...θελω ομως να μου δωσεται μερικες συμβουλες για το πως θα οργανωσω το διαβασμα μου και τι διαβασμα πρεπει να κανω για να καταφερω μεσα σε 6 μηνες που εχουν μεινει να γραψω πανω απο 17000+ μορια....Η ψυχολογια ειναι το ονειρο μου αλλα δεν μπορω να διαβασω σωστα προτεινεται μου τι να κανω?
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
redirect signs of infidelity open
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 127 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Μην σε αγχωνει καθολου ο χρονος !! δεν εχεις σχολειο , το σημαντικοτερο !! οσο για το διαβασμα : στην ιστορια διαβαζε καθε μερα απο λιγο , βαλε ενα συγκεκριμενο οριο σελιδων καθε μερα . Λατινικα 1 κειμενο τη βδομαδα ειναι καλα. αρχαια γνωστο τα ξερεις και αγνωστο κατεβαζε κειμενα απο το ιντερνετ η παρε κανα βιβλιο για να λυνεις πολλαααααα αγνωστα κειμενα!! και γραφε τουλαχιστον μια εκθεση την εβδομαδα για να μην ξεχασει το χερι και για να βελτιωθεις και συ και να αποκτησεις αυτοπεποιθηση ( αποστηθισε δυστυχως και καποιες ετοιμες ιδεες ;) θα βοηθησει ειδικα αν τις καταλαβεις πρωτα!! ) θελει λιγο και συγκεντρωμενο διαβασμα καθημερινα!! δεν χρειαζεται να λιωνεις αλλα να συγκεντρωνεσαι. και το σημαντικοτερο....μην τα αφηνεις για αργοτερα επειδη εχεις χρονο. το χειρφοτερο λαθος. καλη τυχη ευχομαι και να σκισεις του χρονου , να γινεις ο καλυτερος ψυχολογος!! 
affairs with married men women who like to cheat go
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 127 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 1. Θα βαζεις στοχο λαθε μερα τι υλη θα βγαζεις. Ακομη κ αν εχεις αλλα να κανεις ο στοχος πρεπει να βγαινει. Δηλαδη , ηρθες αργα από την εξοδο στις 2 το πρωί? Θα διαβασεις μεχρει τις 4 να βγαλεις το στοχο.

2.  Θα διαβαζεις συστηματικα κ προσηλωμενα ξεπερνωντας τα πιο ευκολα κ ανουσια κ σταματωντας στα πιο δυσκολα κ ουσιωδη. Μπορει 5 σελιδες να ειναι πιο απαιτητικες από καποοιες αλλες 30 σελιδες σε χρονο.

3 Να κρατας προσωπικες σημειωσεις οταν εχεις κατανοησει ενα θεμα, σε περιληψη. Οταν το ξαναδιαβασεις θα διαβασεις αυτο που σημειωσες πρωτα. Μπορεις να χρησιμοποιες ¨τρυκ¨διαβασματος. π.χ. θελεις να θυμασαι ενα προσωπο, μια ημερομηνία? Συνδεσε το με κατι αλλο πχ ενα χρωμα , μια πο΄λη , ένα ριουχο, καποια αρχικα κλπ ωστε να εχεις το δικο σου κωδικα μνημης. Εκπαιδευσου σε αυτο.

4.  Καθε φορα που βγαζεις ενα κεφαλαιο 5 λεοτα διαλειμμα πριν πας στο επομενο. Πριν το διαλειμμα επαναληψη κατανόησης του κεφαλαιου που τελειωσες.

Ακολουθα αυτα και θα εχεις 30-40 % καλυτερη αποδοαη!!!!!!!

 

Καλη επιτυχ 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
Υποβλήθηκε πριν από 127 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Η ψυχολογία φέτος ήταν περί τα 18.000 μόρια, δηλαδή πολύ ψηλά.
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
go link click
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link what is infidelity married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 127 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Δάφνη
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΠΑΝΤΕΙΟ Ή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
 Γεια σας.Φέτος έδωσα πανελλήνιες,έγραψα αρκετά καλά και πέρασα ψυχολογία στο Πάντειο πανεπιστήμιο.Η πρώτη μου επιλογή ήταν το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη,όμως δεν κατάφερα να περάσω εκεί λόγω έλλειψης τριών μορίων.Τώρα ίσως μου δοθεί η ευκαιρία, μιας και είμαστε τρίτεκνοι, να πάρω μετεγγραφή.Θα ήθελα να μάθω ποιο από τα δύο πανεπιστήμια-Πάντειο ή Αριστοτέλειο- είναι καλύτερο.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
open buy generic viagra viagra soft how to take
click here how to cheat wife how to know if wife has cheated
link what is infidelity married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 189 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 αριστοτελιο!
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
how to catch a cheat dating for married men online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 189 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 αριστοτελειο!
click here redirect women cheat on their husbands
read website how to catch a cheater
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 189 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 πας καλα ρε φιλε ουτε να το συζητας η παντειος εχει ξεφτισει τα τελευταια χρονια απο τα λαμογια που τη διοικουσαν ουτε καν να μην πατησες απο εξω μιλαμε για σχολη αποτυχημενων!!!!
women who cheated signs of unfaithful husband read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra open link
open buy generic viagra viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 189 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 παμακ για μια ζωηηηη ρεεεεεεε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 189 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γιώργος
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
το μηχανογραφικο μου δεν οριστικοποιηθηκε

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ....ΦΕΤΟΣ ΕΔΩΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ...ΚΑΙ ΕΠΙΑΣΑ 12548 ΜΟΡΙΑ....ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ...ΔΕΝ....ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...ΕΚΑΝΑΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑ....ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ....ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣ!!..ΠΑΤΗΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Μ ΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ....ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΡΑΦΕ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ :ο
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ?

pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
read women cheat husband website
click read wives cheat
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
click here signs of infidelity catch a cheat
married men cheat wife cheat read here
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Συγγνώμη, αλλά μήπως τρολάρεις? Όλοι είχαν αγωνία και είδαν τα αποτελέσματα στις 28 και εσύ τα είδες στις 29.

Μακάρι να είσαι τρολ γιατί αλλιώς την έχεις πατήσει διότι δεν γίνεται τίποτα. 

cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
go cheater click
website viagra softgels viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 σιγα ρε στοκε,δεν πειραζει ετσι κι αλλιως καμια θεολογια θα περναγες
pill for abortion online website abortion pills
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Λάθος! Πέρναγε και ιστορικό στην Κέρκυρα, δηλαδή μετά την αποφοίτηση ΠΕ02 φιλολόγων.
pill for abortion online website abortion pills
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΕ ΑΥΤΑ.. ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΡΑ 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
read read here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Τι εννοείς αγόρι μου δεν οριστικοποιήθηκε? Το είχες αποθηκεύσει προσωρινά και δεν το οριστικοποίησες για να πάρεις πρωτόκολλο?

Αν έχει συμβεί αυτό, λυπάμαι αλλά δεν γίνεται τίποτα. 

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 του χρονου παλι
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
click here married affairs percent of women that cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 207 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 του χρονου βαλε 10%
pill for abortion online abortion pill abortion pills
redirect why people cheat dating for married men
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
link husband watches wife cheat married cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 206 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Γινεται να υποβαλεις με 10% χωρις να εχει οριστικοποιηθει το μηχανογραφικο?
pill for abortion online abortion pill abortion pills
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 185 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Δήμητρα Μαθήτρια
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΦΠΨ ...δυνατότητα να γίνω ψυχολόγος ή όχι;

Γειά σας!Είμαι μαθήτρια Γ Λυκείου και το όνειρό μου είναι η ψυχολογία!! Το πρόβλημα είναι πως δεν νομίζω να "βγάλω" αρκετά μόρια ώστε να περάσω..και έτσι θέλω να ρωτήσω κάτι κλασσικό..από το ΦΠΨ τι ακριβώς δικαιώματα πάνω σε ψυχολογία υπάρχουν; Εχω ψάξει, έχω ρωτήσει, έχω διαβάσει, και κάθε φορά παίρνω διαφορετική απάντηση..!! Δεν θέλω να γίνω φιλόλογος!! Εχω ακούσει κάτι για μεταπτυχιακά, κάτι για κατατακτήριες όμως δεν ξερω τι αληθεύει και τι όχι ..Ετσι θέλω να είμαι σίγουρη πως η επιλογή μου δεν θα είναι λάθος, αν περάσω ΦΠΨ, με μελλοντικές προοπτικές όμως να γίνω ψυχολόγος... Θα μπορούσατε να με κατατοπίσετε λιγάκι;

cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how to cheat with a married woman read here redirect
redirect read here why do married men cheat on their wives
will my husband cheat find an affair women who want to cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 453 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)

Δήμητρα, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμή το επάγγελμα του Ψυχολόγου ειναι "κλειστό" δηλ μονο οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να το ασκήσουν.

Ούτε με μεταπτυχιακό ούτε με κάτι άλλο εναλλακτικό μπορείς να γίνεις Ψυχολόγος.

Η κατατακτήριες είναι μια επιλογή την οποία δεν τη συζητώ αφου απαιτείται η κτήση πρώτου πτυχίου (4-5 χρόνια) + σπουδες Ψυχολογίας (4 χρόνια) + master εξειδίκευσης , το  οποίο στην πράξη κρίνεται απαραίτητο για τους Ψυχολόγους.

Με πτυχίο ΦΠΨ έχεις επαγγελματικά δικαιώματα Φιλόλογου και το μόνο σχετικό που μπορείς να ασκήσεις είναι το επάγγελμα του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας (στην πράξη υπάρχουν αρκετοί που με τον τίτλο αυτό στην ουσία ασκούν "κρυφά" έργο Ψυχολόγου).

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
website viagra softgels viagra superactive canadian
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 453 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 χμμ.. μάλιστα.. δηλαδή μακριά από το ΦΠΨ ..ας ελπίσω λοιπόν να περάσω κανονικά σε πανεπιστήμιο ψυχολογίας ..!! ευχαριστώ για την ενημέρωση!
pill for abortion online abortion pill abortion pills
read click here how to catch a cheater
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 451 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)
μακρια απο το φπψ. θα καταληξεις φιλολογος τριτοτεταρτης κατηγοριας. αυτο ειναι το μονο σιγουρο. βαλε τα δυνατα σου για ψυχολογια.
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 453 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 Συμφωνώ το φπψ είναι ίσως η χειροτερη θεωρητικη σχολη δεν εχει λογο υπαρξης
pill for abortion online abortion pill abortion pills
most women cheat wives that cheat
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how to catch a cheat dating for married men online
website viagra softgels viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 452 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
-ΛΙΖΑ
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ?

ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΦΠΨ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΣΩ,ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΣΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΟΤΙ ΑΠ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΑ ΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ.ΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ??

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
click click here wives cheat
open go viagra soft how to take
redirect read here why do married men cheat on their wives
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online cheat on my husband website

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 845 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 εισαι φιλολογος και σκεφτεσαι τις κατατακτηριες; εγω μεσα σε 1.5 χρονο χωρις να εχω διδαχθει ποτε αρχαια λατινικα εδωσα πανελληνιες και εγραψα 18,3 αρχαια. συνολο 18200 μορια. αν πραγματικα το θες οι πανελληνιες ειναι μονοδρομος. οι κατατακτηριες ειναι διαβλητες αλλα εχουν αλλα ωφελη (-1 ετος, -τα μαθηματα των κατατακτηριων)
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
how women cheat read here link
how to catch a cheat dating for married men online
viagra vs cialis real life comparisons go click here
website infidelity why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 269 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)

Στατιστικά, λόγω των προσφερομένων θέσεων, μέσω Πανελλαδικών έχεις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί βέβαια να έχει το χρόνο και τη διάθεση να προετοιμαστείς στα αντιστοιχα μαθήματα.

Ανεξάρτητα με τον τρόπο εισαγωγής, το θετικό είναι πως με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, θα μπορείς να αναγνωρίσεις τα κοινά μαθήματα και να "προχωρήσεις" στα εξάμηνα εντός της σχολής.

cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
click here redirect women cheat on their husbands
website viagra softgels viagra superactive canadian
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
Υποβλήθηκε πριν από 845 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αναστασια
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ψυχολογια
Γεια σας μολις εδωσα πανελληνιες, και τα μορια μου ειναι 17,006 το ονειρο μου ειναι απο μικρη ηλικια η ψυχολογια. δυστυχως αθηνα στο προγραμμα ψυχολογιας του καποδιστριακου που ηθελα δε περναω, τα μορια μου αρκουν μεχρι τωρα για την ψυχολογια της κρητης και τη δευτερη μου επιλογη δημοσιογραφια του καποδιστριακου αν ολα εχουν παει καλα και με τα αγγλικα που αναμενω να ανακοινωθουν! ενδιαφερομαι παρα πολυ για την κλινικη ψυχολογια και το ηθελα πολυ αλλα δε ξερω αν ειμαι ετοιμη να φυγω απο αθηνα... θα ηθελα μερικες λεπτομερεις αν γνωριζει καποιος σχετικα με το τμημα της ψυχολογιας στη κρητη ετσι ωστε να εχω ενημερωθει πληρως να κα κρινω οσο το δυνατον καλυτερα σε συγκριση με τη δημοσιογραφια, αν και γενικα γνωριζω καποια ελαχιστα πραγματα σχετικα με αυτα τα δυο τμηματα
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
most women cheat wives that cheat
redirect catch a cheat dating for married men
women who cheat on their husband click unfaithful husband
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link married cheat online
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1000 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
 με 17000 μορια ουτε κρητη πιανεις κοπελια!!!    ποιοςσου ειπε οτι περνας??
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
read women cheat husband website
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
go link click
women who cheat on their husband click unfaithful husband
Υποβλήθηκε πριν από 596 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)

Κι εγώ ψυχολογία στο Ρέθυμνο προτείνω...

Αρκεί να μπείς στην ιστοσελίδα τους για να το διαπιστώσεις... ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ!!!!!!!!!!

Εγώ είμαι άσχετη αλλά μπήκα για να δω τι είναι τέλως πάντων και εντυπωσιάστικα ....

Η ανανεωμένη τους ιστοσελίδα είναι πολύ οργνωμένη και κατατοπιστική...

Γιατί δε ρίχνεις μια ματιά;;;;;;;

GOOD LUCK!

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
how to catch a cheat dating for married men online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
open read here viagra soft how to take
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
why husband cheat click here cheat wife
women love to cheat click here online
website open why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 998 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
επειδη το εχω ψαξει αρκετα, η ψυχολογια Κρητης ειναι καλυτερη απο τις αλλες δυο και μαλιστα προτιμαται στα μεταπτυχιακα στο εξωτερικο.... και η φοιτητικη ζωη στο Ρεθυμνο ειναι πολυ καλη οποτε, ειδικα μαλιστα αφου ειναι το ονειρο σου, βαλε Ρεθυμνο πρωτο και δε θα χασεις! και η κορη μου μαλλον αυτη θα βαλει πρωτη παρα το οτι πιανει λογικα και τις αλλες δυο.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 1000 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 θα σε συμβούλευα να ακολουθήσεις το όνειρό σου και να πας ψυχολογία στην κρήτη.. η φοιτητική ζωή σε άλλη πόλη στην αρχή είναι δύσκολα αλλά μετά θα θυμάσαι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου.. πιστεύω πως αν πας δε θα το μετανιώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες..
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
how to catch a cheat go online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
Υποβλήθηκε πριν από 1000 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελινα
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012