Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015
ΡΕΘΥΜΝΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
pill for abortion online website abortion pills
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Παραδόσεις ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και ο σχετικός με αυτήν επιστημονικός προβληματισμός. Μέρος των παραδόσεων μπορεί να γίνεται με τη μορφή φροντιστηρίων ή ασκήσεων, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι ασκήσεις και τα φροντιστήρια συνεπάγονται ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων ή τη διενέργεια πειραμάτων ή πρακτικής (π.χ. κλινικής) εξάσκησης. Τα φροντιστήρια περιλαμβάνουν προετοιμασία των φοιτητών πάνω στην ύλη που θα παρουσιαστεί στο μάθημα, και δεν χρησιμοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης.
 
Σεμινάρια ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές με τις οδηγίες του διδάσκοντος ερευνούν σε βάθος ένα ειδικό θέμα με τη βοήθεια της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και συγγράφουν εργασία την οποία παρουσιάζουν στην αίθουσα.
 
Τα εργαστήρια μοιάζουν με τα σεμινάρια με μόνη διαφορά ότι τα έχουν περισσότερο πρακτικό-ερευνητικό χαρακτήρα.
 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το φοιτητή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων των σπουδών του (πρακτική άσκηση I, πρακτική άσκηση II) σε ιδρύματα και φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας (σχολεία, ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγιεινής, ψυχιατρικές κλινικές, ερευνητικά κέντρα, χώροι εργασίας, νοσοκομεία κ.ά.).
 
Η διπλωματική εργασία εκπονείται από τον φοιτητή στο τέταρτο έτος σπουδών (διάρκεια δύο εξάμηνα). Αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη μελέτη ενός ψυχολογικού ερευνητικού θέματος και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις μεθοδολογικές-θεωρητικές γνώσεις και τις ερευνητικές δεξιότητες του φοιτητή. Την εποπτεία της έχει ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
 
Τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας χωρίζονται στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ψυχολογία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία Πειραματική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία Κοινωνική Ψυχολογία-Ψυχολογία Εργασίας Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά). Το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτούν μια γενική κατάρτιση στα διάφορα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησης τους.
Έτσι καταρτίζονται ως Ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες βάσεις για
α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διαφόρους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και
β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λ.π.).
 
Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Οι σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκληρώνονται σε 8 εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 50 μαθήματα (ισοδύναμα με 163 διδακτικές μονάδες). Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει μια γενική κατάρτιση στην Ψυχολογία, προσφέροντας συγχρόνως τη δυνατότητα στοιχειώδους κατεύθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησης του φοιτητή. Ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει από το σύνολο των προσφερομένων σε κάθε εξάμηνο μαθημάτων με βάση πρώτα-πρώτα τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών και υποχρεωτικά επιλεγομένων μαθημάτων, τον επιθυμητό ρυθμό των σπουδών του, τα ειδικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντα του και τους συνδυασμούς μαθημάτων που του επιτρέπουν τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
 
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
 
Πάντειο Αθηνών
 1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στηνν ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker Ψυχολόγοι
pill for abortion online website abortion pills
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Μαρία Λιόντου
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Σωστός τρόπος Διαβάσματος
Καλησπέρα :) Είμαι μαθήτρια της τρίτης λυκείου και φέτος δίνω πανελλήνιες....έχω πολύ αγχος κάθε μέρα με πολλές ώρες φροντιστηρίων και όλα δεν προλαβαίνω να διαβάσω όσο πρεπει!!θα ήθελα να μου πείτε ένα σωστό τρόπο διαβάσματος για να προλαβαίνω κάθε μέρα και να καταφέρω να περάσω ψυχολογία !!!
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 45 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

  Επειδή αναφέρεσαι στο γεγονός ότι δεν προλαβαίνεις να τα διαβάζεις όλα όσα πρέπει και αναζητάς ένα σωστό τρόπο διαβάσματος, θα σου πω δύο πράγματα που δεν αναφέρθηκαν και είναι πάρα πολύ βασικά: 1) επανάληψη, 2) πρόγραμμα. Εννοείται ότι όσα λέγονται παρακάτω είναι σωστά και πρέπει να τα τηρήσεις.

  Φαντάζομαι με την επανάληψη καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα, θα ήταν καλό να το συζητήσεις με κάποιον καθηγητή στο φροντιστήριο σου (φαντάζομαι κάνεις) που του έχεις εμπιστοσύνη και να του ζητήσεις να σου φτιάξει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα. Εμένα στο φροντιστήριο μου το έκαναν χωρίς να τους το ζητήσω, το τήρησα κατά γράμμα και εκτός του ότι με βοήθησε πολύ, πέτυχα και το στόχο μου. Μπορείς εννοείται να κάνεις και κάποιες τροποποιήσεις βάσει των δικών σου δεδομένων. Να βάλεις δηλαδή πιο πολλές ώρες διαβάσματος στο μάθημα που σε δυσκολεύει πιο πολύ χωρίς να παραλείπεις κανέναΕπειδή ήμουν και εγώ θεωρητική, θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Εμένα τα μαθήματα που δε μου άρεσαν τόσο και με δυσκόλευαν αρκετά ήταν τα αρχαία (το γνωστό βασικά) και η ιστορία και αυτά που τα πήγαινα πάρα πολύ καλά και ήταν τα αγαπημένα μου ήταν τα λατινικά και η έκθεση. Έτσι, στο πρόγραμμα που μου έφτιαξαν άφησα αμετάβλητα τη βιολογία και τη λογοτεχνία και άλλαξα τα 4 αυτά μαθήματα, βάζοντας πιο πολλές ώρες διαβάσματος στα αρχαία και την ιστορία και λιγότερες στην έκθεση και τα λατινικά. 

  Ελπίζω να βοήθησα και να μη σε κούρασα. Καλή επιτυχία!! 

Υποβλήθηκε πριν από 45 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 

 

ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΟΧΙ TV,ΚΙΝΗΤΟ ΚΛΠ.

ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ  ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ 1ου  ΠΕΔΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΕΓΩ ΔΙΑΒΑΖΑ ΕΚΤΟΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 8-9 ΩΡΕΣ  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

ΠΗΓΑ ΚΑΛΑ ΕΒΓΑΛΑ 18870 ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ Α΄ ΕΤΟΣ ΤΩΡΑ.

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 43 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)

 Μην ψάχνεις κόλπα και στρώσου να διαβάζεις πολύ! Κλείσε το κομπιούτερ, κόψε το facebook,το κινητό, την τηλεόραση (εντελώς) κι όταν βρίσκεις ευκαιρία κοιμήσου όσο μπορείς περισσότερο. Ύπνος και συνεχές διάβασμα είναι το δίπτυχο της επιτυχίας.

  

Υποβλήθηκε πριν από 45 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΟ....ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΕΓΩ ΠΕΡΣΙ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑ ΕΙΧΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ LAPTOP ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΠΟΠΟΙΗΣΑ ΤΟΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ!!! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ. ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΣ ΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΧΕΙΣ <<ΚΑΨΕΙ>> ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ TV KAI FACEBOOK ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΕΠΕΙΣΗΣ ΑΡΚΕΤΟ ΥΠΝΟ!!!!!!!!!!!!!!! ΕΓΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑ!!!
Υποβλήθηκε πριν από 45 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αλέξανδρος Πολιτας
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΒΟΗΘΕΙΑ
 Γεια σας. Ειμαι αποφοιτος λυκειου και φετος που εγραψα πανελληνιες στοχευα για ψυχολογια ρεθυμνου. Ομως στην εκθεση εγραψα 11,2 και ετσι τα μορια μου ηταν 14548...Φετος θα ξαναδωσω και στοχευω παλι την ιδια σχολη. Ειναι μια βδομαδα που εχω ξεκινησει διαβασμα με τις σημειωσεις του φροντηστηριου που πηγαινα περσυ...θελω ομως να μου δωσεται μερικες συμβουλες για το πως θα οργανωσω το διαβασμα μου και τι διαβασμα πρεπει να κανω για να καταφερω μεσα σε 6 μηνες που εχουν μεινει να γραψω πανω απο 17000+ μορια....Η ψυχολογια ειναι το ονειρο μου αλλα δεν μπορω να διαβασω σωστα προτεινεται μου τι να κανω?

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Μην σε αγχωνει καθολου ο χρονος !! δεν εχεις σχολειο , το σημαντικοτερο !! οσο για το διαβασμα : στην ιστορια διαβαζε καθε μερα απο λιγο , βαλε ενα συγκεκριμενο οριο σελιδων καθε μερα . Λατινικα 1 κειμενο τη βδομαδα ειναι καλα. αρχαια γνωστο τα ξερεις και αγνωστο κατεβαζε κειμενα απο το ιντερνετ η παρε κανα βιβλιο για να λυνεις πολλαααααα αγνωστα κειμενα!! και γραφε τουλαχιστον μια εκθεση την εβδομαδα για να μην ξεχασει το χερι και για να βελτιωθεις και συ και να αποκτησεις αυτοπεποιθηση ( αποστηθισε δυστυχως και καποιες ετοιμες ιδεες ;) θα βοηθησει ειδικα αν τις καταλαβεις πρωτα!! ) θελει λιγο και συγκεντρωμενο διαβασμα καθημερινα!! δεν χρειαζεται να λιωνεις αλλα να συγκεντρωνεσαι. και το σημαντικοτερο....μην τα αφηνεις για αργοτερα επειδη εχεις χρονο. το χειρφοτερο λαθος. καλη τυχη ευχομαι και να σκισεις του χρονου , να γινεις ο καλυτερος ψυχολογος!! 
Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 1. Θα βαζεις στοχο λαθε μερα τι υλη θα βγαζεις. Ακομη κ αν εχεις αλλα να κανεις ο στοχος πρεπει να βγαινει. Δηλαδη , ηρθες αργα από την εξοδο στις 2 το πρωί? Θα διαβασεις μεχρει τις 4 να βγαλεις το στοχο.

2.  Θα διαβαζεις συστηματικα κ προσηλωμενα ξεπερνωντας τα πιο ευκολα κ ανουσια κ σταματωντας στα πιο δυσκολα κ ουσιωδη. Μπορει 5 σελιδες να ειναι πιο απαιτητικες από καποοιες αλλες 30 σελιδες σε χρονο.

3 Να κρατας προσωπικες σημειωσεις οταν εχεις κατανοησει ενα θεμα, σε περιληψη. Οταν το ξαναδιαβασεις θα διαβασεις αυτο που σημειωσες πρωτα. Μπορεις να χρησιμοποιες ¨τρυκ¨διαβασματος. π.χ. θελεις να θυμασαι ενα προσωπο, μια ημερομηνία? Συνδεσε το με κατι αλλο πχ ενα χρωμα , μια πο΄λη , ένα ριουχο, καποια αρχικα κλπ ωστε να εχεις το δικο σου κωδικα μνημης. Εκπαιδευσου σε αυτο.

4.  Καθε φορα που βγαζεις ενα κεφαλαιο 5 λεοτα διαλειμμα πριν πας στο επομενο. Πριν το διαλειμμα επαναληψη κατανόησης του κεφαλαιου που τελειωσες.

Ακολουθα αυτα και θα εχεις 30-40 % καλυτερη αποδοαη!!!!!!!

 

Καλη επιτυχ 

Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Η ψυχολογία φέτος ήταν περί τα 18.000 μόρια, δηλαδή πολύ ψηλά.
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Δάφνη
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΠΑΝΤΕΙΟ Ή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
 Γεια σας.Φέτος έδωσα πανελλήνιες,έγραψα αρκετά καλά και πέρασα ψυχολογία στο Πάντειο πανεπιστήμιο.Η πρώτη μου επιλογή ήταν το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη,όμως δεν κατάφερα να περάσω εκεί λόγω έλλειψης τριών μορίων.Τώρα ίσως μου δοθεί η ευκαιρία, μιας και είμαστε τρίτεκνοι, να πάρω μετεγγραφή.Θα ήθελα να μάθω ποιο από τα δύο πανεπιστήμια-Πάντειο ή Αριστοτέλειο- είναι καλύτερο.
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 αριστοτελιο!
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 αριστοτελειο!
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 πας καλα ρε φιλε ουτε να το συζητας η παντειος εχει ξεφτισει τα τελευταια χρονια απο τα λαμογια που τη διοικουσαν ουτε καν να μην πατησες απο εξω μιλαμε για σχολη αποτυχημενων!!!!
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 παμακ για μια ζωηηηη ρεεεεεεε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 134 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γιώργος
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
το μηχανογραφικο μου δεν οριστικοποιηθηκε

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ....ΦΕΤΟΣ ΕΔΩΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ...ΚΑΙ ΕΠΙΑΣΑ 12548 ΜΟΡΙΑ....ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ...ΔΕΝ....ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...ΕΚΑΝΑΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑ....ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ....ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣ!!..ΠΑΤΗΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Μ ΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ....ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΡΑΦΕ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ :ο
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ?

pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Συγγνώμη, αλλά μήπως τρολάρεις? Όλοι είχαν αγωνία και είδαν τα αποτελέσματα στις 28 και εσύ τα είδες στις 29.

Μακάρι να είσαι τρολ γιατί αλλιώς την έχεις πατήσει διότι δεν γίνεται τίποτα. 

Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 σιγα ρε στοκε,δεν πειραζει ετσι κι αλλιως καμια θεολογια θα περναγες
pill for abortion online website abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Λάθος! Πέρναγε και ιστορικό στην Κέρκυρα, δηλαδή μετά την αποφοίτηση ΠΕ02 φιλολόγων.
pill for abortion online website abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΕ ΑΥΤΑ.. ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΡΑ 
pill for abortion online abortion pill abortion pills
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Τι εννοείς αγόρι μου δεν οριστικοποιήθηκε? Το είχες αποθηκεύσει προσωρινά και δεν το οριστικοποίησες για να πάρεις πρωτόκολλο?

Αν έχει συμβεί αυτό, λυπάμαι αλλά δεν γίνεται τίποτα. 

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 του χρονου παλι
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 152 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 του χρονου βαλε 10%
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 151 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Γινεται να υποβαλεις με 10% χωρις να εχει οριστικοποιηθει το μηχανογραφικο?
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 130 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Δήμητρα Μαθήτρια
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΦΠΨ ...δυνατότητα να γίνω ψυχολόγος ή όχι;

Γειά σας!Είμαι μαθήτρια Γ Λυκείου και το όνειρό μου είναι η ψυχολογία!! Το πρόβλημα είναι πως δεν νομίζω να "βγάλω" αρκετά μόρια ώστε να περάσω..και έτσι θέλω να ρωτήσω κάτι κλασσικό..από το ΦΠΨ τι ακριβώς δικαιώματα πάνω σε ψυχολογία υπάρχουν; Εχω ψάξει, έχω ρωτήσει, έχω διαβάσει, και κάθε φορά παίρνω διαφορετική απάντηση..!! Δεν θέλω να γίνω φιλόλογος!! Εχω ακούσει κάτι για μεταπτυχιακά, κάτι για κατατακτήριες όμως δεν ξερω τι αληθεύει και τι όχι ..Ετσι θέλω να είμαι σίγουρη πως η επιλογή μου δεν θα είναι λάθος, αν περάσω ΦΠΨ, με μελλοντικές προοπτικές όμως να γίνω ψυχολόγος... Θα μπορούσατε να με κατατοπίσετε λιγάκι;


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 397 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)

Δήμητρα, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμή το επάγγελμα του Ψυχολόγου ειναι "κλειστό" δηλ μονο οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να το ασκήσουν.

Ούτε με μεταπτυχιακό ούτε με κάτι άλλο εναλλακτικό μπορείς να γίνεις Ψυχολόγος.

Η κατατακτήριες είναι μια επιλογή την οποία δεν τη συζητώ αφου απαιτείται η κτήση πρώτου πτυχίου (4-5 χρόνια) + σπουδες Ψυχολογίας (4 χρόνια) + master εξειδίκευσης , το  οποίο στην πράξη κρίνεται απαραίτητο για τους Ψυχολόγους.

Με πτυχίο ΦΠΨ έχεις επαγγελματικά δικαιώματα Φιλόλογου και το μόνο σχετικό που μπορείς να ασκήσεις είναι το επάγγελμα του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας (στην πράξη υπάρχουν αρκετοί που με τον τίτλο αυτό στην ουσία ασκούν "κρυφά" έργο Ψυχολόγου).

pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 397 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 χμμ.. μάλιστα.. δηλαδή μακριά από το ΦΠΨ ..ας ελπίσω λοιπόν να περάσω κανονικά σε πανεπιστήμιο ψυχολογίας ..!! ευχαριστώ για την ενημέρωση!
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 395 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)
μακρια απο το φπψ. θα καταληξεις φιλολογος τριτοτεταρτης κατηγοριας. αυτο ειναι το μονο σιγουρο. βαλε τα δυνατα σου για ψυχολογια.
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 397 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 Συμφωνώ το φπψ είναι ίσως η χειροτερη θεωρητικη σχολη δεν εχει λογο υπαρξης
pill for abortion online abortion pill abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 397 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
-ΛΙΖΑ
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ?

ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΦΠΨ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΣΩ,ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΣΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΟΤΙ ΑΠ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΑ ΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ.ΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ??

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 789 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 εισαι φιλολογος και σκεφτεσαι τις κατατακτηριες; εγω μεσα σε 1.5 χρονο χωρις να εχω διδαχθει ποτε αρχαια λατινικα εδωσα πανελληνιες και εγραψα 18,3 αρχαια. συνολο 18200 μορια. αν πραγματικα το θες οι πανελληνιες ειναι μονοδρομος. οι κατατακτηριες ειναι διαβλητες αλλα εχουν αλλα ωφελη (-1 ετος, -τα μαθηματα των κατατακτηριων)
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 213 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)

Στατιστικά, λόγω των προσφερομένων θέσεων, μέσω Πανελλαδικών έχεις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί βέβαια να έχει το χρόνο και τη διάθεση να προετοιμαστείς στα αντιστοιχα μαθήματα.

Ανεξάρτητα με τον τρόπο εισαγωγής, το θετικό είναι πως με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, θα μπορείς να αναγνωρίσεις τα κοινά μαθήματα και να "προχωρήσεις" στα εξάμηνα εντός της σχολής.

Υποβλήθηκε πριν από 789 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αναστασια
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ψυχολογια
Γεια σας μολις εδωσα πανελληνιες, και τα μορια μου ειναι 17,006 το ονειρο μου ειναι απο μικρη ηλικια η ψυχολογια. δυστυχως αθηνα στο προγραμμα ψυχολογιας του καποδιστριακου που ηθελα δε περναω, τα μορια μου αρκουν μεχρι τωρα για την ψυχολογια της κρητης και τη δευτερη μου επιλογη δημοσιογραφια του καποδιστριακου αν ολα εχουν παει καλα και με τα αγγλικα που αναμενω να ανακοινωθουν! ενδιαφερομαι παρα πολυ για την κλινικη ψυχολογια και το ηθελα πολυ αλλα δε ξερω αν ειμαι ετοιμη να φυγω απο αθηνα... θα ηθελα μερικες λεπτομερεις αν γνωριζει καποιος σχετικα με το τμημα της ψυχολογιας στη κρητη ετσι ωστε να εχω ενημερωθει πληρως να κα κρινω οσο το δυνατον καλυτερα σε συγκριση με τη δημοσιογραφια, αν και γενικα γνωριζω καποια ελαχιστα πραγματα σχετικα με αυτα τα δυο τμηματα
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 945 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
 με 17000 μορια ουτε κρητη πιανεις κοπελια!!!    ποιοςσου ειπε οτι περνας??
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
Υποβλήθηκε πριν από 540 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)

Κι εγώ ψυχολογία στο Ρέθυμνο προτείνω...

Αρκεί να μπείς στην ιστοσελίδα τους για να το διαπιστώσεις... ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ!!!!!!!!!!

Εγώ είμαι άσχετη αλλά μπήκα για να δω τι είναι τέλως πάντων και εντυπωσιάστικα ....

Η ανανεωμένη τους ιστοσελίδα είναι πολύ οργνωμένη και κατατοπιστική...

Γιατί δε ρίχνεις μια ματιά;;;;;;;

GOOD LUCK!

Υποβλήθηκε πριν από 943 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
επειδη το εχω ψαξει αρκετα, η ψυχολογια Κρητης ειναι καλυτερη απο τις αλλες δυο και μαλιστα προτιμαται στα μεταπτυχιακα στο εξωτερικο.... και η φοιτητικη ζωη στο Ρεθυμνο ειναι πολυ καλη οποτε, ειδικα μαλιστα αφου ειναι το ονειρο σου, βαλε Ρεθυμνο πρωτο και δε θα χασεις! και η κορη μου μαλλον αυτη θα βαλει πρωτη παρα το οτι πιανει λογικα και τις αλλες δυο.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 944 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 θα σε συμβούλευα να ακολουθήσεις το όνειρό σου και να πας ψυχολογία στην κρήτη.. η φοιτητική ζωή σε άλλη πόλη στην αρχή είναι δύσκολα αλλά μετά θα θυμάσαι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου.. πιστεύω πως αν πας δε θα το μετανιώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες..
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
Υποβλήθηκε πριν από 945 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελινα
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
Επαγγελματικος προσανατολισμος
 ειμαι αναμεσα στο παιδαγωγικο στην ψυχολογια και στη φιλολογια! ποιο απο τα τρια μπορει να μου προσφερει καλυτερες προοπτικες εργασιας? Αν επιλεξω το παιδαγωγικο και κανω καποιο μεταπτυχιακο στη ψυχολογια θα μπορω στη συνεχεια να εργαστω ως ψυχολογος 'η θα πρεπει να μπω με κατατακτηριες?
pill for abortion online website abortion pills

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 946 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
 η ψυχολογία θεωρείται σχολή με μέλλον απο πολλούς.. εγώ θα σου πρότεινα  φιλολογία καθώς οι φιλόλογοι έχουν πάντα δουλειά είτε με ιδιαίτερα είτε σε φροντηστήριο.. όσο για το παιδαγωγικό,είναι μονόδρομος.. ασεπ και διορισμός.. και οι διορισμοί έχουν στερέψει..
pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
Υποβλήθηκε πριν από 946 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 συμφωνω.
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 945 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αννα Φ.
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτηριες ή Μεταπτυχιακο

Καλησπερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια σας εδω,

 

 ειμαι φρεσκια αποφοιτος Οικονομικου Απθ.Δυστυχως ή ευτυχως η σχολη που τελειωσα δε με ικανοποιει αρκετα ωστε να την κυνηγησω επαγγελματικα.Αν ηταν στο χερι μου τωρα θα ειχα κατευθυνθει προς Ψυχολογια εξ αρχης.Σκεφτομαι πολυ σοβαρα τις κατατακτηριες στο αντιστοιχο τμημα Απθ. Ειδα ομως οτι δεχονται κατ' εξαιρεση φοιτητες απο αλλες σχολες στα τμηματα του μεταπτυχιακου,και συγκεκριμενα της Γνωστικης και νευροψυχολογιας. Ενα μεταπτυχιακο προς αυτη τη κατευθυνση θα μπορουσε,στο μυαλο μου , να συνδιαστει με τα Οικονομικα στον τομεα της συμπεριφορας καταναλωτη,μαρκετινγκ, οργανωσιακης συμπεριφορας και κατανοησης των γνωστικων μεσων σε θεματα οικονομιας και διαφημισης.Ξερω για ενα μεταπτυχιακο στην Αθηνα Οργανωτικη και Οργανωσιακη Συμπεριφορα αλλα δεν μπορω να φυγω απο Θεσ/νικη. Γνωριζεται αν δυναται να δεχτουν φοιτητες Οικονομικου(στην πραξη) και αν το σκεπτικο μου εχει καποια βαση?

Ευχαριστω προκαταβολικα,

Αννα Φ. 

pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1043 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)

Γεια σας μολις εδωσα πανελληνιες, και τα μορια μου ειναι 17,006 το ονειρο μου ειναι απο μικρη ηλικια η ψυχολογια. δυστυχως αθηνα στο προγραμμα ψυχολογιας του καποδιστριακου που ηθελα δε περναω, τα μορια μου αρκουν μεχρι τωρα για την ψυχολογια της κρητης και τη δευτερη μου επιλογη δημοσιογραφια του καποδιστριακου αν ολα εχουν παει καλα και με τα αγγλικα που αναμενω να ανακοινωθουν! ενδιαφερομαι παρα πολυ για την κλινικη ψυχολογια και το ηθελα πολυ αλλα δε ξερω αν ειμαι ετοιμη να φυγω απο αθηνα... θα ηθελα μερικες λεπτομερεις αν γνωριζει καποιος σχετικα με το τμημα της ψυχολογιας στη κρητη ετσι ωστε να εχω ενημερωθει πληρως να κα κρινω οσο το δυνατον καλυτερα σε συγκριση με τη δημοσιογραφια, αν και γενικα γνωριζω καποια ελαχιστα πραγματα σχετικα με αυτα τα δυο τμηματα.

pill for abortion online website abortion pills
Υποβλήθηκε πριν από 945 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Σχόλια (2)

 Άννα, η Ψυχολογία απαιτεί να ακολουθήσεις ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσεις  στην απαράιτητη εξειδίκευση (μεγάλος ανταγωνισμός στις κατατακτήριες + 4 χρόνια σπουδές + 2,3 χρόνια εξειδίκευσης).

Μου φαίνεται πολύ πιο πρακτικό και λειτουργικό αυτό που σκέφτηκες (Μεταπτυχιακό στην Οργανωσιακή Ψυχολογία ή στην Οργανωτικη και Οργανωσιακη Συμπεριφορα) ώστε να το συνδυασεις με τις σπουδές που έχεις κάνει (είτε σε θέματα προώθησης - μάρκετινγκ είτε σε θέματα διαχείρησης ανθρωπίνων πόρων, αξιολόγησης, διασφάλισης συστημάτων ποιότητας αλλά και πρόσληψης προσωπικού).

Είναι αλήθεια πως στα Μεταπτυχιακά που διοργανώνουν τα Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα, υποψήφιοι με Οικονομικό πτυχίο μπαίνουν μόνο κατ΄ εξαίρεση και μετά από εισήγηση του Τμήματος. Αφού δεν μπορείς να φύγεις από τη Θεσ/νίκη η λύση είναι είτε να κάνεις σπουδές από απόσταση είτε να απευθυνθείς σε κάποιο ΚΕΜΕ.

Εάν σε ενδιαφέρει η ιδέα της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων στην αξιολόγηση - πρόσληψη προσωπικού, μπορείς να αποκτήσεις πολύ γρήγορα υψηλή και στοχευμένη γνώση με κατάλληλη εκπαίδευση σε πρωτοποριακά εργαλεία (αν θέλεις μπορείς να έλθεις σε επαφή με την Computer Academy για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με το Άριστον Recruitment), τα οποία ειλικρινά κάνουν τη διαφορά.

Συμπερασματικά λοιπόν κατά τη γνώμη μου για να κάνεις πράγματα προς την κατεύθυνση που αγαπάς,  δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις ότι έχεις κάνει μέχρι τώρα αλλά απλά να στρίψεις το τιμόνι ... λίγο δεξιά - λίγο αριστερά και τελικά να βρεις την ευθεία!

ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
Υποβλήθηκε πριν από 1043 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
 Καλησπέρα σας,

ονομάζομαι Δημήτρης και είμαι απόφοιτος ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα επιστημονικά πεδία τα οποία με ενδιαφέρουν είναι η εργασιακή ψυχολογία και οι εργασιακές σχέσεις. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να ρωτήσω, είναι αν λειτουργεί ακόμη το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό "Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία"(είχα μάθει ότι για κάποια ακαδημαϊκά έτη δεν λειτουργούσε) και  σε περίπτωση μη λειτουργίας του αν υπάρχει η πληροφόρηση για επαναλειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Υποβλήθηκε πριν από 769 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Σχόλια (0)
Σας ευχαριστω για την απαντηση! 
Υποβλήθηκε πριν από 1043 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
- -
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ψυχολογια ΑΠΘ-εξειδικευση

 Καλησπέρα, είμαι τριτοετής φοιτήτρια ψυχολογίας στο ΑΠΘ και έχει φτάσει η ώρα να επιλέξω κατεύθυνση. Μπαίνοντας στην σχολή, πίστευα πως επιλογή μου θα ήταν η κλινική ψυχολογία. Ξέρετε, ιδιωτικό γραφείο κτλ. Ωστόσο, σιγά σιγά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι δε θα μπορούσα να το αντέξω εύκολα αυτό, και άρχισε να με ενδιαφέρει πιο έντονα η γνωστική ψυχολογία και η νευροψυχολογία, και ιδιαίτερα ασθένειες τύπου Αlzheimer, πως επηρεάζουν ενδοκράνιοι όγκοι τη συμπεριφορά κτλ. Δε ξέρω καν αν υπάρχει τέτοιος τομέας, όμως με ενδιαφέρει. Βρήκα ένα μεταπτυχιακό κλινικής νευροψυχολογίας στην Αθήνα (1500/εξάμηνο, μου πεσαν τα μαλλιά). Μια κοπέλα που μας μίλησε, μας αποθάρρυνε και μας είπε πως υπάρχει τεράστια ανεργία σε αυτόν τον κλάδο. Σήμερα, βλέποντας άρθρα, μου άρεσε και η ψυχολογία της εργασίας/επιχειρήσεων καθώς και η δυνατότητα profiler.

Γνωρίζει κανείς να μου δώσει κάποιες πληροφορίες για τους τρεις τομείς (νευροψυχολογία-ψ.εργασίας-profiler); Υπάρχουν δυνατότητες ανάλογων μεταπτυχιακών ή και προοπτικές εξελιξης στην Ελλάδα; Δυστυχώς στα μαθήματα της σχολής δεν περιλαμβάνονται πιο "εναλλακτικές" μορφές ψυχολογίας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1146 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας