Σάββατο, 01 Νοεμβρίου 2014
ΡΕΘΥΜΝΟ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Παραδόσεις ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία παρουσιάζεται εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και ο σχετικός με αυτήν επιστημονικός προβληματισμός. Μέρος των παραδόσεων μπορεί να γίνεται με τη μορφή φροντιστηρίων ή ασκήσεων, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι ασκήσεις και τα φροντιστήρια συνεπάγονται ενεργό συμμετοχή των φοιτητών.
Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων ή τη διενέργεια πειραμάτων ή πρακτικής (π.χ. κλινικής) εξάσκησης. Τα φροντιστήρια περιλαμβάνουν προετοιμασία των φοιτητών πάνω στην ύλη που θα παρουσιαστεί στο μάθημα, και δεν χρησιμοποιούνται απλώς για από καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης.
 
Σεμινάρια ονομάζονται τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές με τις οδηγίες του διδάσκοντος ερευνούν σε βάθος ένα ειδικό θέμα με τη βοήθεια της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας και συγγράφουν εργασία την οποία παρουσιάζουν στην αίθουσα.
 
Τα εργαστήρια μοιάζουν με τα σεμινάρια με μόνη διαφορά ότι τα έχουν περισσότερο πρακτικό-ερευνητικό χαρακτήρα.
 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από το φοιτητή κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων των σπουδών του (πρακτική άσκηση I, πρακτική άσκηση II) σε ιδρύματα και φορείς εφαρμοσμένης ψυχολογίας (σχολεία, ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, συμβουλευτικά κέντρα, κέντρα ψυχικής υγιεινής, ψυχιατρικές κλινικές, ερευνητικά κέντρα, χώροι εργασίας, νοσοκομεία κ.ά.).
 
Η διπλωματική εργασία εκπονείται από τον φοιτητή στο τέταρτο έτος σπουδών (διάρκεια δύο εξάμηνα). Αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη μελέτη ενός ψυχολογικού ερευνητικού θέματος και θα πρέπει να αντικατοπτρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις μεθοδολογικές-θεωρητικές γνώσεις και τις ερευνητικές δεξιότητες του φοιτητή. Την εποπτεία της έχει ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
 
Τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Ψυχολογίας χωρίζονται στα εξής γνωστικά αντικείμενα: Γενική Ψυχολογία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Παιδαγωγική-Σχολική Ψυχολογία Πειραματική Ψυχολογία Κλινική Ψυχολογία Κοινωνική Ψυχολογία-Ψυχολογία Εργασίας Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά). Το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτούν μια γενική κατάρτιση στα διάφορα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησης τους.
Έτσι καταρτίζονται ως Ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες βάσεις για
α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διαφόρους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και
β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λ.π.).
 
Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου
Οι σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκληρώνονται σε 8 εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 50 μαθήματα (ισοδύναμα με 163 διδακτικές μονάδες). Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξασφαλίζει μια γενική κατάρτιση στην Ψυχολογία, προσφέροντας συγχρόνως τη δυνατότητα στοιχειώδους κατεύθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησης του φοιτητή. Ο φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει από το σύνολο των προσφερομένων σε κάθε εξάμηνο μαθημάτων με βάση πρώτα-πρώτα τις απαιτήσεις των υποχρεωτικών και υποχρεωτικά επιλεγομένων μαθημάτων, τον επιθυμητό ρυθμό των σπουδών του, τα ειδικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντα του και τους συνδυασμούς μαθημάτων που του επιτρέπουν τα υποχρεωτικά επιλεγόμενα μαθήματα.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
 
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
 
Πάντειο Αθηνών
 1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στηνν ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker Ψυχολόγοι
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Δάφνη
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΠΑΝΤΕΙΟ Ή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
 Γεια σας.Φέτος έδωσα πανελλήνιες,έγραψα αρκετά καλά και πέρασα ψυχολογία στο Πάντειο πανεπιστήμιο.Η πρώτη μου επιλογή ήταν το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη,όμως δεν κατάφερα να περάσω εκεί λόγω έλλειψης τριών μορίων.Τώρα ίσως μου δοθεί η ευκαιρία, μιας και είμαστε τρίτεκνοι, να πάρω μετεγγραφή.Θα ήθελα να μάθω ποιο από τα δύο πανεπιστήμια-Πάντειο ή Αριστοτέλειο- είναι καλύτερο.
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 42 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 αριστοτελιο!
Υποβλήθηκε πριν από 42 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 αριστοτελειο!
Υποβλήθηκε πριν από 42 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 πας καλα ρε φιλε ουτε να το συζητας η παντειος εχει ξεφτισει τα τελευταια χρονια απο τα λαμογια που τη διοικουσαν ουτε καν να μην πατησες απο εξω μιλαμε για σχολη αποτυχημενων!!!!
Υποβλήθηκε πριν από 42 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 παμακ για μια ζωηηηη ρεεεεεεε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Υποβλήθηκε πριν από 42 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Γιώργος
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
το μηχανογραφικο μου δεν οριστικοποιηθηκε

 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ....ΦΕΤΟΣ ΕΔΩΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΑΠΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ...ΚΑΙ ΕΠΙΑΣΑ 12548 ΜΟΡΙΑ....ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ...ΔΕΝ....ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ...ΕΚΑΝΑΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΑ....ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ....ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΣ!!..ΠΑΤΗΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Μ ΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ....ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΡΑΦΕ : ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ :ο
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ?


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Συγγνώμη, αλλά μήπως τρολάρεις? Όλοι είχαν αγωνία και είδαν τα αποτελέσματα στις 28 και εσύ τα είδες στις 29.

Μακάρι να είσαι τρολ γιατί αλλιώς την έχεις πατήσει διότι δεν γίνεται τίποτα. 

Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 σιγα ρε στοκε,δεν πειραζει ετσι κι αλλιως καμια θεολογια θα περναγες
Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Λάθος! Πέρναγε και ιστορικό στην Κέρκυρα, δηλαδή μετά την αποφοίτηση ΠΕ02 φιλολόγων.
Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΕ ΑΥΤΑ.. ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΡΑ 
Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Τι εννοείς αγόρι μου δεν οριστικοποιήθηκε? Το είχες αποθηκεύσει προσωρινά και δεν το οριστικοποίησες για να πάρεις πρωτόκολλο?

Αν έχει συμβεί αυτό, λυπάμαι αλλά δεν γίνεται τίποτα. 

Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 του χρονου παλι
Υποβλήθηκε πριν από 60 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 του χρονου βαλε 10%
Υποβλήθηκε πριν από 59 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 Γινεται να υποβαλεις με 10% χωρις να εχει οριστικοποιηθει το μηχανογραφικο?
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Δήμητρα Μαθήτρια
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΦΠΨ ...δυνατότητα να γίνω ψυχολόγος ή όχι;

Γειά σας!Είμαι μαθήτρια Γ Λυκείου και το όνειρό μου είναι η ψυχολογία!! Το πρόβλημα είναι πως δεν νομίζω να "βγάλω" αρκετά μόρια ώστε να περάσω..και έτσι θέλω να ρωτήσω κάτι κλασσικό..από το ΦΠΨ τι ακριβώς δικαιώματα πάνω σε ψυχολογία υπάρχουν; Εχω ψάξει, έχω ρωτήσει, έχω διαβάσει, και κάθε φορά παίρνω διαφορετική απάντηση..!! Δεν θέλω να γίνω φιλόλογος!! Εχω ακούσει κάτι για μεταπτυχιακά, κάτι για κατατακτήριες όμως δεν ξερω τι αληθεύει και τι όχι ..Ετσι θέλω να είμαι σίγουρη πως η επιλογή μου δεν θα είναι λάθος, αν περάσω ΦΠΨ, με μελλοντικές προοπτικές όμως να γίνω ψυχολόγος... Θα μπορούσατε να με κατατοπίσετε λιγάκι;


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 306 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)

Δήμητρα, σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι στιγμή το επάγγελμα του Ψυχολόγου ειναι "κλειστό" δηλ μονο οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να το ασκήσουν.

Ούτε με μεταπτυχιακό ούτε με κάτι άλλο εναλλακτικό μπορείς να γίνεις Ψυχολόγος.

Η κατατακτήριες είναι μια επιλογή την οποία δεν τη συζητώ αφου απαιτείται η κτήση πρώτου πτυχίου (4-5 χρόνια) + σπουδες Ψυχολογίας (4 χρόνια) + master εξειδίκευσης , το  οποίο στην πράξη κρίνεται απαραίτητο για τους Ψυχολόγους.

Με πτυχίο ΦΠΨ έχεις επαγγελματικά δικαιώματα Φιλόλογου και το μόνο σχετικό που μπορείς να ασκήσεις είναι το επάγγελμα του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας (στην πράξη υπάρχουν αρκετοί που με τον τίτλο αυτό στην ουσία ασκούν "κρυφά" έργο Ψυχολόγου).

Υποβλήθηκε πριν από 306 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 χμμ.. μάλιστα.. δηλαδή μακριά από το ΦΠΨ ..ας ελπίσω λοιπόν να περάσω κανονικά σε πανεπιστήμιο ψυχολογίας ..!! ευχαριστώ για την ενημέρωση!
Υποβλήθηκε πριν από 304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (1)
μακρια απο το φπψ. θα καταληξεις φιλολογος τριτοτεταρτης κατηγοριας. αυτο ειναι το μονο σιγουρο. βαλε τα δυνατα σου για ψυχολογια.
Υποβλήθηκε πριν από 306 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Σχόλια (0)
 Συμφωνώ το φπψ είναι ίσως η χειροτερη θεωρητικη σχολη δεν εχει λογο υπαρξης
Υποβλήθηκε πριν από 305 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
-ΛΙΖΑ
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ?

ΓΕΙΑ ΣΑΣ,ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΦΠΨ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΡ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΣΩ,ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΣΤΟ ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ ΟΤΙ ΑΠ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΜΑ ΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ,ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ.ΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ Η ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ??


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 698 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 εισαι φιλολογος και σκεφτεσαι τις κατατακτηριες; εγω μεσα σε 1.5 χρονο χωρις να εχω διδαχθει ποτε αρχαια λατινικα εδωσα πανελληνιες και εγραψα 18,3 αρχαια. συνολο 18200 μορια. αν πραγματικα το θες οι πανελληνιες ειναι μονοδρομος. οι κατατακτηριες ειναι διαβλητες αλλα εχουν αλλα ωφελη (-1 ετος, -τα μαθηματα των κατατακτηριων)
Υποβλήθηκε πριν από 122 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)

Στατιστικά, λόγω των προσφερομένων θέσεων, μέσω Πανελλαδικών έχεις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί βέβαια να έχει το χρόνο και τη διάθεση να προετοιμαστείς στα αντιστοιχα μαθήματα.

Ανεξάρτητα με τον τρόπο εισαγωγής, το θετικό είναι πως με τη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, θα μπορείς να αναγνωρίσεις τα κοινά μαθήματα και να "προχωρήσεις" στα εξάμηνα εντός της σχολής.

Υποβλήθηκε πριν από 698 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αναστασια
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ψυχολογια
Γεια σας μολις εδωσα πανελληνιες, και τα μορια μου ειναι 17,006 το ονειρο μου ειναι απο μικρη ηλικια η ψυχολογια. δυστυχως αθηνα στο προγραμμα ψυχολογιας του καποδιστριακου που ηθελα δε περναω, τα μορια μου αρκουν μεχρι τωρα για την ψυχολογια της κρητης και τη δευτερη μου επιλογη δημοσιογραφια του καποδιστριακου αν ολα εχουν παει καλα και με τα αγγλικα που αναμενω να ανακοινωθουν! ενδιαφερομαι παρα πολυ για την κλινικη ψυχολογια και το ηθελα πολυ αλλα δε ξερω αν ειμαι ετοιμη να φυγω απο αθηνα... θα ηθελα μερικες λεπτομερεις αν γνωριζει καποιος σχετικα με το τμημα της ψυχολογιας στη κρητη ετσι ωστε να εχω ενημερωθει πληρως να κα κρινω οσο το δυνατον καλυτερα σε συγκριση με τη δημοσιογραφια, αν και γενικα γνωριζω καποια ελαχιστα πραγματα σχετικα με αυτα τα δυο τμηματα
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 853 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Σχόλια (0)
 με 17000 μορια ουτε κρητη πιανεις κοπελια!!!    ποιοςσου ειπε οτι περνας??
Υποβλήθηκε πριν από 449 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Σχόλια (0)

Κι εγώ ψυχολογία στο Ρέθυμνο προτείνω...

Αρκεί να μπείς στην ιστοσελίδα τους για να το διαπιστώσεις... ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ!!!!!!!!!!

Εγώ είμαι άσχετη αλλά μπήκα για να δω τι είναι τέλως πάντων και εντυπωσιάστικα ....

Η ανανεωμένη τους ιστοσελίδα είναι πολύ οργνωμένη και κατατοπιστική...

Γιατί δε ρίχνεις μια ματιά;;;;;;;

GOOD LUCK!

Υποβλήθηκε πριν από 851 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
επειδη το εχω ψαξει αρκετα, η ψυχολογια Κρητης ειναι καλυτερη απο τις αλλες δυο και μαλιστα προτιμαται στα μεταπτυχιακα στο εξωτερικο.... και η φοιτητικη ζωη στο Ρεθυμνο ειναι πολυ καλη οποτε, ειδικα μαλιστα αφου ειναι το ονειρο σου, βαλε Ρεθυμνο πρωτο και δε θα χασεις! και η κορη μου μαλλον αυτη θα βαλει πρωτη παρα το οτι πιανει λογικα και τις αλλες δυο.
Υποβλήθηκε πριν από 853 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 θα σε συμβούλευα να ακολουθήσεις το όνειρό σου και να πας ψυχολογία στην κρήτη.. η φοιτητική ζωή σε άλλη πόλη στην αρχή είναι δύσκολα αλλά μετά θα θυμάσαι τα καλύτερα χρόνια της ζωής σου.. πιστεύω πως αν πας δε θα το μετανιώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες..
Υποβλήθηκε πριν από 853 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ελινα
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
Επαγγελματικος προσανατολισμος
 ειμαι αναμεσα στο παιδαγωγικο στην ψυχολογια και στη φιλολογια! ποιο απο τα τρια μπορει να μου προσφερει καλυτερες προοπτικες εργασιας? Αν επιλεξω το παιδαγωγικο και κανω καποιο μεταπτυχιακο στη ψυχολογια θα μπορω στη συνεχεια να εργαστω ως ψυχολογος 'η θα πρεπει να μπω με κατατακτηριες?

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 854 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)
 η ψυχολογία θεωρείται σχολή με μέλλον απο πολλούς.. εγώ θα σου πρότεινα  φιλολογία καθώς οι φιλόλογοι έχουν πάντα δουλειά είτε με ιδιαίτερα είτε σε φροντηστήριο.. όσο για το παιδαγωγικό,είναι μονόδρομος.. ασεπ και διορισμός.. και οι διορισμοί έχουν στερέψει..
Υποβλήθηκε πριν από 854 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)
 συμφωνω.
Υποβλήθηκε πριν από 854 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αννα Φ.
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτηριες ή Μεταπτυχιακο

Καλησπερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια σας εδω,

 

 ειμαι φρεσκια αποφοιτος Οικονομικου Απθ.Δυστυχως ή ευτυχως η σχολη που τελειωσα δε με ικανοποιει αρκετα ωστε να την κυνηγησω επαγγελματικα.Αν ηταν στο χερι μου τωρα θα ειχα κατευθυνθει προς Ψυχολογια εξ αρχης.Σκεφτομαι πολυ σοβαρα τις κατατακτηριες στο αντιστοιχο τμημα Απθ. Ειδα ομως οτι δεχονται κατ' εξαιρεση φοιτητες απο αλλες σχολες στα τμηματα του μεταπτυχιακου,και συγκεκριμενα της Γνωστικης και νευροψυχολογιας. Ενα μεταπτυχιακο προς αυτη τη κατευθυνση θα μπορουσε,στο μυαλο μου , να συνδιαστει με τα Οικονομικα στον τομεα της συμπεριφορας καταναλωτη,μαρκετινγκ, οργανωσιακης συμπεριφορας και κατανοησης των γνωστικων μεσων σε θεματα οικονομιας και διαφημισης.Ξερω για ενα μεταπτυχιακο στην Αθηνα Οργανωτικη και Οργανωσιακη Συμπεριφορα αλλα δεν μπορω να φυγω απο Θεσ/νικη. Γνωριζεται αν δυναται να δεχτουν φοιτητες Οικονομικου(στην πραξη) και αν το σκεπτικο μου εχει καποια βαση?

Ευχαριστω προκαταβολικα,

Αννα Φ. 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 952 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Σχόλια (0)

Γεια σας μολις εδωσα πανελληνιες, και τα μορια μου ειναι 17,006 το ονειρο μου ειναι απο μικρη ηλικια η ψυχολογια. δυστυχως αθηνα στο προγραμμα ψυχολογιας του καποδιστριακου που ηθελα δε περναω, τα μορια μου αρκουν μεχρι τωρα για την ψυχολογια της κρητης και τη δευτερη μου επιλογη δημοσιογραφια του καποδιστριακου αν ολα εχουν παει καλα και με τα αγγλικα που αναμενω να ανακοινωθουν! ενδιαφερομαι παρα πολυ για την κλινικη ψυχολογια και το ηθελα πολυ αλλα δε ξερω αν ειμαι ετοιμη να φυγω απο αθηνα... θα ηθελα μερικες λεπτομερεις αν γνωριζει καποιος σχετικα με το τμημα της ψυχολογιας στη κρητη ετσι ωστε να εχω ενημερωθει πληρως να κα κρινω οσο το δυνατον καλυτερα σε συγκριση με τη δημοσιογραφια, αν και γενικα γνωριζω καποια ελαχιστα πραγματα σχετικα με αυτα τα δυο τμηματα.

Υποβλήθηκε πριν από 853 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Σχόλια (2)

 Άννα, η Ψυχολογία απαιτεί να ακολουθήσεις ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσεις  στην απαράιτητη εξειδίκευση (μεγάλος ανταγωνισμός στις κατατακτήριες + 4 χρόνια σπουδές + 2,3 χρόνια εξειδίκευσης).

Μου φαίνεται πολύ πιο πρακτικό και λειτουργικό αυτό που σκέφτηκες (Μεταπτυχιακό στην Οργανωσιακή Ψυχολογία ή στην Οργανωτικη και Οργανωσιακη Συμπεριφορα) ώστε να το συνδυασεις με τις σπουδές που έχεις κάνει (είτε σε θέματα προώθησης - μάρκετινγκ είτε σε θέματα διαχείρησης ανθρωπίνων πόρων, αξιολόγησης, διασφάλισης συστημάτων ποιότητας αλλά και πρόσληψης προσωπικού).

Είναι αλήθεια πως στα Μεταπτυχιακά που διοργανώνουν τα Τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα, υποψήφιοι με Οικονομικό πτυχίο μπαίνουν μόνο κατ΄ εξαίρεση και μετά από εισήγηση του Τμήματος. Αφού δεν μπορείς να φύγεις από τη Θεσ/νίκη η λύση είναι είτε να κάνεις σπουδές από απόσταση είτε να απευθυνθείς σε κάποιο ΚΕΜΕ.

Εάν σε ενδιαφέρει η ιδέα της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων στην αξιολόγηση - πρόσληψη προσωπικού, μπορείς να αποκτήσεις πολύ γρήγορα υψηλή και στοχευμένη γνώση με κατάλληλη εκπαίδευση σε πρωτοποριακά εργαλεία (αν θέλεις μπορείς να έλθεις σε επαφή με την Computer Academy για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με το Άριστον Recruitment), τα οποία ειλικρινά κάνουν τη διαφορά.

Συμπερασματικά λοιπόν κατά τη γνώμη μου για να κάνεις πράγματα προς την κατεύθυνση που αγαπάς,  δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις ότι έχεις κάνει μέχρι τώρα αλλά απλά να στρίψεις το τιμόνι ... λίγο δεξιά - λίγο αριστερά και τελικά να βρεις την ευθεία!

Υποβλήθηκε πριν από 952 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
 Καλησπέρα σας,

ονομάζομαι Δημήτρης και είμαι απόφοιτος ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα επιστημονικά πεδία τα οποία με ενδιαφέρουν είναι η εργασιακή ψυχολογία και οι εργασιακές σχέσεις. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να ρωτήσω, είναι αν λειτουργεί ακόμη το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό "Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία"(είχα μάθει ότι για κάποια ακαδημαϊκά έτη δεν λειτουργούσε) και  σε περίπτωση μη λειτουργίας του αν υπάρχει η πληροφόρηση για επαναλειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Υποβλήθηκε πριν από 677 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Σχόλια (0)
Σας ευχαριστω για την απαντηση! 
Υποβλήθηκε πριν από 951 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
- -
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ψυχολογια ΑΠΘ-εξειδικευση

 Καλησπέρα, είμαι τριτοετής φοιτήτρια ψυχολογίας στο ΑΠΘ και έχει φτάσει η ώρα να επιλέξω κατεύθυνση. Μπαίνοντας στην σχολή, πίστευα πως επιλογή μου θα ήταν η κλινική ψυχολογία. Ξέρετε, ιδιωτικό γραφείο κτλ. Ωστόσο, σιγά σιγά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι δε θα μπορούσα να το αντέξω εύκολα αυτό, και άρχισε να με ενδιαφέρει πιο έντονα η γνωστική ψυχολογία και η νευροψυχολογία, και ιδιαίτερα ασθένειες τύπου Αlzheimer, πως επηρεάζουν ενδοκράνιοι όγκοι τη συμπεριφορά κτλ. Δε ξέρω καν αν υπάρχει τέτοιος τομέας, όμως με ενδιαφέρει. Βρήκα ένα μεταπτυχιακό κλινικής νευροψυχολογίας στην Αθήνα (1500/εξάμηνο, μου πεσαν τα μαλλιά). Μια κοπέλα που μας μίλησε, μας αποθάρρυνε και μας είπε πως υπάρχει τεράστια ανεργία σε αυτόν τον κλάδο. Σήμερα, βλέποντας άρθρα, μου άρεσε και η ψυχολογία της εργασίας/επιχειρήσεων καθώς και η δυνατότητα profiler.

Γνωρίζει κανείς να μου δώσει κάποιες πληροφορίες για τους τρεις τομείς (νευροψυχολογία-ψ.εργασίας-profiler); Υπάρχουν δυνατότητες ανάλογων μεταπτυχιακών ή και προοπτικές εξελιξης στην Ελλάδα; Δυστυχώς στα μαθήματα της σχολής δεν περιλαμβάνονται πιο "εναλλακτικές" μορφές ψυχολογίας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1054 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Σχόλια (1)

Τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά στην Ψυχολογία που έχουμε υπόψη μας ότι γίνονται σε ελλληνικά ΑΕΙ είναι:


1.     Κλινική Ψυχολογία

2.     Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις: 1. Ψυχολογία της Υγείας, 2. Σχολική Ψυχολογία
   
3.   ΜΔΕ με κατευθύνσεις: α) Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας β) Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και  Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων γ) Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας δ) Γνωστικής Ψυχολογίας

4      Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

5      Σχολική Ψυχολογία

6   Δυνητικές Κοινότητες Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές

7    Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων-Προωθώντας την ιδεολογία της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία

8       Μ.Δ.Ε. στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους

9       Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

10     Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία 

11      Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.

 

Σχετικά με το θέμα των προπτικών απασχόλησης να αναφέρουμε πως η εξειδίκευση στην κλινική Ψυχολογία, πιστεύουμε πως είναι αυτη που σου ανοιγει τους πιο πολλούς δρόμους στην απασχόληση, με δεδομένο όμως πως δεν θα ήθελες κάτι τέτοιο, θεωρούμε πως μπορείς να έχεις πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές μέσα από τους τομείς της Σχολικής Ψυχολογίας (εξειδίκευση σε διάγνωση - αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών) καθώς επίσης και της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεση, πολύ φοβάμαι πως από τον επόμενο χρόνο, θα αλλάξουν άρδην τα δεδομένα και πλέον (σχεδόν) όλα τα Μεταπτυχιακά, θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και μάλιστα με πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που αναφέρεις.

Υποβλήθηκε πριν από 1054 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Σχόλια (0)
 Ευχαριστω πολυ για την γρηγορη απαντηση!
Υποβλήθηκε πριν από 1053 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Ναταλία
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011
Επαγγέλματα και Προοπτικές ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟΥ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταπτυχιακο στην παιδοψυχολογια-εργασια στο εξωτερικο
Γεια σας...
μηπως μπορειτε να μου πειτε αν απο το τμημα επιστημων προσχολικης αγωγης και εκπαιδευσης μπορει καποιος να κανει μεταπτυχιακο στην ψυχολογια?και στη συνεχεια να εργαστει στο εξωτερικο?

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1082 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Σχόλια (1)
 Ναταλία, από όσο γνωρίζω σε κάποιες χώρες (Αγγλία, Αμερική) είναι δυνατό να συμβεί αυτό με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (2 - 3 χρόνια) και εργασιακή εμπειρία (500 - 600 ώρες). Εγγράφεσαι στον οικείο επιστημονικό σύλλογο, αποκτάς τα επαγγελματικά δικαιώματα και στη συνέχεια έχεις τη δυνατότητα να τα μεταφέρεις στην Ελλάδα.
Υποβλήθηκε πριν από 1081 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ!ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.ΕΧΩ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ..ΕΙΜΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΩ ΤΕΛΙΚΑ ...ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΠΑΝΩ Σ'ΑΥΤΟ  ΓΙΑΤΙ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ..ΜΕΤΡΑΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ...
Υποβλήθηκε πριν από 115 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
Εύη Σταμ.
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝΤΕΙΟΥ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήματα ψυχολογίας. Μεταπτυχιακά. Επαγγελματική αποκατάσταση.
Καλησπέρα! Είμαι μαθήτρια της Γ Λυκείου και ενδιαφέρομαι για τον κλάδο της Ψυχολογίας. Ψάχνω εδώ και πολυ καιρό να βρω πληροφορίες σχετικά με αυτή τη σχολή, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και έγκυρο. Θα ήθελα να πληροφορηθώ σχετικά με τους κλάδους της Ψυχολογίας, τα Μεταπτυχιακά που υπάρχουν πάνω σε αυτή την επιστήμη καθώς και τι επαγγελματική αποκατάσταση προσφέρει και τους τομείς με τους οποίους μπορεί κάποιος να ασχοληθεί (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία κλ.π.) Σας ευχαριστώ πολύ!
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1104 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Σχόλια (2)
 

Εύη, η αλήθεια είναι πως την τελευταία 5ετία έχουν καταγραφεί αυξημένες - κυρίως σε κορίτσια - προτιμήσεις στα μηχανογραφικά δελτία, για τις σχολές ψυχολογίας. Από την άλλη όμως δεν έχει καταγραφεί μια αντίστοιχη αύξηση στη ζήτηση, όσον αφορά την αγορά εργασίας που να δικαιολογεί αυτή τη στροφή.


Είναι αλήθεια πως στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες, καταγράφεται μια αύξηση στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από ψυχολόγους σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια, οικογένειες κ.λ.π.. Η επιστήμη της ψυχολογίας εχει διεισδύσει και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως η εργασία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εκπαίδευση, οι μαθησιακές διαταραχές, η διαφήμιση, η ψυχοπαθολογία, οι ήπιες θεραπευτικές προσεγγίσεις  συνδυαστικά και με άλλα μέσα (Dramatherapy ή Dance Movement Psychotherapy) κ.λ.π..


Να διευκρινήσουμε όμως, πως έαν κατά νού έχεις το δημόσιο, στη συγκεκριμένη εξειδίκευση σήμερα προσφέρονται ελάχιστες θέσεις (δεν διορίζονται σαν καθηγητές στα σχολεία και προσφερονται κάποιες λίγες θέσεις στα Κ.Δ.Α.Υ., σε νοσοκομεία, ιδρύματα κλπ) για τις οποίες χρειάζεται συνήθως στοχευμένη μεταπτυχιακή  - διαδακτορική εξειδίκευση. Ακούγεται εδώ και πολλά και χρόνια το θέμα του διορισμού ψυχολόγων σε σχολεία (ως συμβούλων) αλλά δεδομένης και της παρούσης οικονομικής συγκυρίας το βλέπω μάλλον να απομακρύνεται σαν ενδεχόμενο.


Μέσα σ΄αυτό το σκηνικό που με πολύ συντομία περιγράψαμε, η αλήθεια είναι πως κάποιοι θα διαπρέψουν αλλά πολλοί περισσότεροι θα μείνουν στα αζήτητα. Και αυτό δεν θα έχει να κάνει με αυτό καθ΄αυτό το παραπάνω  σκηνικό, αλλά κυρίως με αυτό που κουβαλάνε μέσα τους δηλ. το πόσο αγαπάνε αυτό που κάνουνε, πόσο  εξειδικευμένη γνώση έχουν (πχ γνώση και χρήση σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων και εξελίξεων),  πόσο διάθεση για προσφορά έχουν (κοινωνικότητα), να επιχειρούν και να "εκθέτουν" τον εαυτό τους (επιχειρηματικότητα) και τέλος πόσο πιστεύουν στον εαυτό τους (αυτοεκτίμηση).


Άρα κάποιος που σκέπτεται την Ψυχολογία σαν μια επαγγελματική επιλογή που θα του ανοίξει δρόμους για μια "έτοιμη" δουλειά στο δημόσιο, να ξέρει πως, η αγορά εργασίας, είναι μετατοπισμένη κυρίως στον ιδιωτικό τομέα κάτι που θα επιτείνεται με την πάροδο των ετών (αυτό βέβαια ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα επαγγέλματα).

Επειδή ανέφερες πως δεν μπόρεσες να βρεις λεπτομερείς πληροφορίες, σου παραθέτω στη συνέχεια αναλυτική παρουσίαση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης από όλες τις οπτικές γωνίες (μονογραφία). Για όλες τις ειδικότητες - τομείς εξειδίκευσης του Ψυχολόγου  που αναφέρονται παρακάτω, υπάρχουν και αντίστοιχα Μεταπτυχιακά που μπορείς να κάνεις.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ψυχολόγος

Ο ψυχολόγος, ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων και τις εκδηλώσεις φυσιολογικής ή παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Κύριο έργο του Ψυχολόγου είναι η διερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής και γενικότερα όλων των ψυχικών φαινομένων. Ο ψυχολόγος διευκολύνει τον θεραπευόμενο στην αναγνώριση των καταστάσεων που είναι δυσλειτουργικές γι' αυτόν και συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους. Το επάγγελμα του ψυχολόγου διέπεται από Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Τα θεραπευτικά μέσα και τα εργαλεία που υιοθετεί ένας ψυχολόγος διαφέρουν ανάλογα με την προσέγγιση την οποία ακολουθεί. Κύριοι τομείς εξειδίκευσης ενδεικτικά είναι:

 • Κλινική και Κοινωνική Ψυχολογία
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ψυχολογία εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
 • Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Γνωστική Ψυχολογία
 • Ψυχολογία της Υγείας
 • Οργανωτική Ψυχολογία ή Ψυχολογία της Εργασίας, κ.α

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες

Ο Ψυχολόγος πέρα από την επαρκή εκπαίδευση του οφείλει να είναι συνεχώς ενήμερος για τις νέες εξελίξεις στο κλάδο του. Ο Ψυχολόγος θα πρέπει να έχει αληθινό ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους του, να έχει καλλιεργήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του και μετά ικανότητες όπως ενσυναίσθηση, αποδοχή για τη διαφορετικότητα, κλπ.


Επαγγελματικές δυνατότητες - προοπτικές

 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί: Οι Ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε ΚΑΠΗ και Ιδρύματα για Ηλικιωμένους, σε Κέντρα Απεξάρτησης Χρηστών Ουσιών (ΚΕ.Θ.Ε.Α), σε Οργανισμούς Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών (για ψυχοκοινωνική στήριξη), ως ωρομίσθιοι καθηγητές σε διάφορες σχολές (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Σχολές του ΟΑΕΔ, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας κ.α), σε σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες, σε φυλακές/σωφρονιστικά καταστήματα, στη τοπική αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις (μπορεί σε κάποιες θέσεις να απαιτείται και η απόκτηση πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου).
 • Ιδιωτικοί Φορείς: Οι Ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τη συμβουλευτική, τη θεραπεία και γενικότερα την παροχή ψυχικής στήριξης. Ενδεικτικά μπορούν να εργαστούν σε συμβουλευτικούς σταθμούς και φορείς υποστήριξης ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, σε επιχειρήσεις καθώς και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας το δικό τους γραφείο.

Συνθήκες εργασίας

Ο ψυχολόγος ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει το δικό του γραφείο ή να συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε αυτό το χώρο να πραγματοποιεί ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες. Το ωράριο ή ο χώρος εργασίας διαφέρουν ανάλογα με το φορέα στον οποίο ο ψυχολόγος ασκεί το έργο του.

Γενικά σχόλια

Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει το επάγγελμα του Ψυχολόγου είναι να έχει πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών τμήματος ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Τα ουσιαστικά όμως προσόντα που χρειάζονται είναι πολύ περισσότερα, για να ασκήσει κάποιος με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το επάγγελμα αυτό. Μεταξύ άλλων απαιτούνται η προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια του ίδιου του ψυχολόγου (π.χ. μέσω βιωματικών σεμιναρίων), ειδίκευση σε μία τουλάχιστον θεραπευτική προσέγγιση, μεταπτυχιακές σπουδές, εποπτεία κλπ. Το επάγγελμα του ψυχολόγου απαιτεί πολύωρη μελέτη και ενημέρωση για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ το ωράριο εργασίας είναι πολύωρο. Τελευταία γίνεται ολοένα και πιο φανερή η αναγκαιότητα στην πρόσληψη ψυχολόγων από οργανισμούς, επιχειρήσεις και διάφορους άλλους φορείς. Με δεδομένο αυτό αλλά και τη δυνατότητα της ιδιωτικής πρακτικής θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αγορά εργασίας για τους ψυχολόγους είναι σήμερα καλύτερη συγκριτικά με παλαιότερα.


Υποβλήθηκε πριν από 1104 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ 

ΕΙΜΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΟ ΜΕ