Σάββατο, 28 Μαΐου 2016
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...

Τριπλός είναι σε γενικές γραμμές ο σκοπός των Τμημάτων:

α) Η διεπιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση (ιστορικά, θεωρητικά και εμπειρικά) του φαινομένου της επικοινωνίας στις ποικίλες μορφές του.

β) Η δημιουργία στελεχών επικοινωνίας και ενημέρωσης με επιστημονική κατάρτιση.

pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
redirect why women cheat on their husband dating for married men
open buy generic viagra viagra soft how to take
affairs with married men what makes married men cheat go
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
order abortion pill online costs of abortion how much for an abortion pill
medication abortion procedure abortion in first trimester abortion methods
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
married affairs i want an affair my husband cheated with a man
why do girlfriends cheat site my ex girlfriend cheated on me
perverted stories adult video perverted stories adult video on demand adult intimate sex stories blog
free adult erotic stories online allindiasweetsrestaurant.com lesbian adult-youth stories
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
where do you have an abortion myjustliving.com what is an abortion like
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
prescription discounts cards damske.com print cvs coupons
discount coupons for prescription drugs dotnetblogengine.net discount prescriptions
viagra manufacturer coupon 2015 dotnetblogengine.net pharmacy discount coupon
prescription card discount site free cialis coupon
free viagra coupons open viagra discounts coupons
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Από αυτά τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινής κατεύθυνσης για όλους τους φοιτητές, ενώ από τα άλλα 4 που ακολουθούν, αυτοί μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης. Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας. Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων –ανεξάρτητα εάν πρόκειται μόνο για υποχρεωτικά μαθήματα ή και για επιλογής– σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Με τον τρόπο αυτό έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται: τον Φεβρουάριο για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και τον Ιούνιο για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Όποιος αποτύχει ή δεν προσέλθει στις εξετάσεις μπορεί να εξετασθεί σε μαθήματα για τα οποία υπέβαλε δήλωση χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου κατά την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές μπορούν να μεταφέρουν μαθήματα, στα οποία απέτυχαν, σε επόμενα εξάμηνα ως εξής: Στο Γ΄ εξάμηνο μέχρι 3 μαθήματα από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου. Στο Δ΄ εξάμηνο μέχρι 3 μαθήματα από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου. Στο Ε΄ εξάμηνο μέχρι 3 μαθήματα από τα μαθήματα των Α΄+ Γ΄ εξαμήνων. Στο ΣΤ΄ εξάμηνο μέχρι 3 μαθήματα από τα μαθήματα των Β΄+Δ΄ εξαμήνων. Στο Ζ΄ εξάμηνο μέχρι 7 μαθήματα από τα μαθήματα των Α΄+Γ΄+Ε΄ εξαμήνων. Στο Η΄ εξάμηνο μέχρι 7 μαθήματα από τα μαθήματα των Β΄+Δ΄+Στ΄ εξαμήνων. Οι φοιτητές ανακηρύσσονται πτυχιούχοι εφόσον έχουν καλύψει 8 διδακτικά εξάμηνα, έχουν επιτύχει σε όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους και έχουν καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, ο οποίος αντιστοιχεί σε ανάλογες ώρες διδασκαλίας. Όσοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 156 διδακτικές μονάδες, από τις οποίες 120 από υποχρεωτικά μαθήματα και 36 από επιλογής. Σημειώνεται ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα θεωρούνται μαθήματα κορμού και οι φοιτητές, για να πάρουν πτυχίο, πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχουν σε αυτά, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους. Η παρουσία στα μαθήματα κρίνεται απαραίτητη και στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική Κοινά Μαθήματα A' εξάμηνο Μέσα Επικοινωνίας Ι (Ψυχογιός Δημήτριος) Πολιτική Επιστήμη (Ψύλλα Μαριάννα) Θεωρία της Επικοινωνίας Ι (Βέλτσος Γιώργος) Δημιουργική Γραφή Ι (Ανδρεάδης Γιάγκος) Η Τέχνη του Λόγου Ι - Ρητορική I (Δημηρούλης Δημήτρης) Η/Υ - Εισαγωγή στην πληροφορική (Ντούνας Δημήτρης) Β' εξάμηνο Δημιουργική Γραφή ΙΙ (Ανδρεάδης Γιάγκος) Η/Υ - Εισαγωγή στο Internet και στα πολυμέσα (Ντούνας Δημήτρης) Αγγλικά της Επικοινωνίας (Κόκκορη Πατρίσια) Πολυπολιτισμικότητα και Κουλτούρα των Μέσων Ι Θεωρία της Επικοινωνίας ΙΙ (Βέλτσος Γιώργος) Αρχές Λειτουργίας του Πολιτεύματος (Κική Ιωάννα) Μέσα Επικοινωνίας ΙΙ (Ψυχογιός Δημήτριος) Η Τέχνη του Λόγου ΙΙ (Δημηρούλης Δημήτρης) Γ' εξάμηνο Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι Εισαγωγή στη Διαφήμιση και στις Δημόσιες Σχέσεις (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Υλικός Πολιτισμός και Επικοινωνία (Ποταμιάνος Δημήτρης) Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (Λέανδρος Νικόλαος) Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (Φουντουλάκη Ευτυχία) Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων Ι (Ζέρη Περσεφόνη) Αγγλικά των ΜΜΕ (Κόκκορη Πατρίσια) Πολυπολιτισμικότητα και Κουλτούρα των Μέσων ΙΙ Εισαγωγή στον Κινηματογράφο (Παραδείση Μαρία) Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (Μπάλτα Αθανασία) Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση (Δάλλας Κωστής) Δ' εξάμηνο Επικοινωνία και Γλώσσα (Κακαβούλια Μαρία) Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ Εισαγωγή στο Marketing. Προϊόντα, Υπηρεσίες, Πολιτισμός Πολιτιστική Πολιτική (Βουδούρη Δάφνη) Συγκριτική Ανάλυση Επικοινωνιακών Συστημάτων ΙΙ (Ζέρη Περσεφόνη) Στοιχεία Φιλοσοφίας (Καββαθάς Διονύσιος) Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (Δημηρούλης Δημήτρης) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (Μπάλτα Αθανασία) Αγγλικά του Πολιτισμού (Κόκκορη Πατρίσια) Νέα Μέσα Επικοινωνίας (Σκαρπέλος Ιωάννης) Ιστορία του Πολιτισμού (Κόνσολα Θεοδώρα) Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης Ε' εξάμηνο Οπτικός Πολιτισμός (Σκαρπέλος Ιωάννης) Γυναίκα και Κινηματογράφος (Παραδείση Μαρία) Θεωρίες των Μέσων Ι (Ψυχογιός Δημήτριος) Ιστορία της Τέχνης Ι (Φουντουλάκη Ευτυχία) Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης (Δημηρούλης Δημήτρης) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι (Κακαβούλια Μαρία) Πολιτιστικό Εργαστήριο Ι (Βουδούρη Δάφνη, Ανδρεάδης Γιάγκος) Αισθητική των Μέσων Ι (Καββαθάς Διονύσιος) Μαζική Κουλτούρα και Μέσα Ι Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου (Κόκκορη Πατρίσια) Καταναλωτική Συμπεριφορά, Ψυχολογική και Πολιτισμική Διάσταση (Ποταμιάνος Δημήτρης, Ποταμιάνος Γρηγόριος ) Στρατηγικό Marketing Μουσική και Επικοινωνία Ι: Σημασία και Σύμβολα του Ήχου (Τσοκανή Χαρίκλεια) Ιστορία των Μέσων Ι (Μπάλτα Αθανασία) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι (Σκαρπέλος Ιωάννης) Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (Κική Ιωάννα) Οικονομικά των Μέσων Ι (Λέανδρος Νικόλαος) Πολιτική Επικοινωνία Ι (Ψύλλα Μαριάννα) ΣΤ' εξάμηνο Μαζική Κουλτούρα και Μέσα ΙΙ Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι (Βέλτσος Γιώργος) Δίκαιο του Πολιτισμού (Βουδούρη Δάφνη) Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Καββαθάς Διονύσιος) Ιστορία του Θεάτρου (Ανδρεάδης Γιάγκος) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ (Κακαβούλια Μαρία) Πολιτιστικό Εργαστήριο ΙΙ (Φουντουλάκη Ευτυχία, Παραδείση Μαρία) Φύλο και Λογοτεχνία (Κακαβούλια Μαρία) Άμεσο marketing Κοινωνική Θεωρια και Επιχειρηματικές Πρακτικές (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ (Ψύλλα Μαριάννα) Οργάνωση και Διοίκηση (Τσιβάκου Ιωάννα) Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ: Σύγχρονες Κουλτούρες και Ύποκουλτούρες (Τσοκανή Χαρίκλεια) Θεωρίες των Μέσων (Ψυχογιός Δημήτριος) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών ΙΙ (Δάλλας Κωστής) Οικονομικά των Μέσων ΙΙ (Λέανδρος Νικόλαος) Ιστορία των Μέσων ΙΙ (Μπάλτα Αθανασία) Z' εξάμηνο Πολιτιστικό Εργαστήριο ΙΙΙ: Στρατηγικά ζητήματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δάλλας Κωστής) Κράτος και Θέαμα (Βουδούρη Δάφνη) Εικόνα και Επικοινωνία (Σκαρπέλος Ιωάννης) Διεθνείς Σχέσεις (Ευρυβιάδης Μάριος) Ιστορία του Κινηματογράφου Ι (Παραδείση Μαρία) Πολιτιστικό Εργαστήριο ΙΙΙ (Δάλλας Κωστής, Τσοκανή Χαρίκλεια) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ (Κακαβούλια Μαρία) Νέες Τάσεις του Marketing. Σχέσεις Πιστότητας και Επιδόσεις Αναφοράς Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Δίκαιο των Μέσων Ι - Δίκαιο του Τύπου (Κική Ιωάννα) Θεωρίες των Τεχνολογιών Ι (Ζέρη Περσεφόνη) Θεωρίες των Επιστημών (Καββαθάς Διονύσιος) Η' εξάμηνο Οικονομία και Πολιτισμός (Λέανδρος Νικόλαος) Εικόνα και Πολιτισμός (Σκαρπέλος Ιωάννης) Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ (Παραδείση Μαρία) Ιστορία της Τέχνης ΙΙ (Φουντουλάκη Ευτυχία) Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυμέσα (Δάλλας Κωστής) Πολιτιστικό Εργαστήριο IV (Ανδρεάδης Γιάγκος, Ποταμιάνος Δημήτρης) Θεωρίες των Τεχνολογιών ΙΙ (Ζέρη Περσεφόνη) Ανάλυση Μηνύματος (Ψύλλα Μαριάννα) Δίκαιο των Μέσων ΙΙ - Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης (Κική Ιωάννα) Ηθολογία και Επικοινωνία (Ποταμιάνος Δημήτρης) Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας Ε' εξάμηνο Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι (Κακαβούλια Μαρία) Πολιτική Επικοινωνία Ι (Ψύλλα Μαριάννα) Θεωρίες των Μέσων Ι (Ψυχογιός Δημήτριος) Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (Κική Ιωάννα) Δημοσιογραφικό Εργαστήριο Ι Οικονομικά των Μέσων Ι (Λέανδρος Νικόλαος) Ιστορία των Μέσων Ι (Μπάλτα Αθανασία) Γυναίκα και Κινηματογράφος (Παραδείση Μαρία) Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου (Κόκκορη Πατρίσια) Οπτικός Πολιτισμός (Σκαρπέλος Ιωάννης) Μουσική και Επικοινωνία Ι: Σημασία και Σύμβολα του Ήχου (Τσοκανή Χαρίκλεια) Αισθητική των Μέσων Ι (Καββαθάς Διονύσιος) Ιστορία της Τέχνης Ι (Φουντουλάκη Ευτυχία) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι (Σκαρπέλος Ιωάννης) Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης (Δημηρούλης Δημήτρης) Μαζική Κουλτούρα και Μέσα Ι ΣΤ' εξάμηνο Οικονομικά των Μέσων ΙΙ (Λέανδρος Νικόλαος) Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ (Ψύλλα Μαριάννα) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ (Κακαβούλια Μαρία) Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι (Βέλτσος Γιώργος) Θεωρίες των Μέσων (Ψυχογιός Δημήτριος) Ιστορία των Μέσων ΙΙ (Μπάλτα Αθανασία) Δημοσιογραφικό Εργαστήριο ΙΙ Φύλο και Λογοτεχνία (Κακαβούλια Μαρία) Οργάνωση και Διοίκηση (Τσιβάκου Ιωάννα) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών ΙΙ (Δάλλας Κωστής) Δίκαιο του Πολιτισμού (Βουδούρη Δάφνη) Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ: Σύγχρονες Κουλτούρες και Ύποκουλτούρες (Τσοκανή Χαρίκλεια) Κοινωνική Θεωρια και Επιχειρηματικές Πρακτικές (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Μαζική Κουλτούρα και Μέσα ΙΙ Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Καββαθάς Διονύσιος) Z' εξάμηνο Νέες Τάσεις του Marketing. Σχέσεις Πιστότητας και Επιδόσεις Αναφοράς Δημοσιογραφικό Εργαστήριο ΙΙΙ Εικόνα και Επικοινωνία (Σκαρπέλος Ιωάννης) Διεθνείς Σχέσεις (Ευρυβιάδης Μάριος) Θεωρίες των Τεχνολογιών Ι (Ζέρη Περσεφόνη) Δίκαιο των Μέσων Ι - Δίκαιο του Τύπου (Κική Ιωάννα) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ (Κακαβούλια Μαρία) Θεωρίες των Επιστημών (Καββαθάς Διονύσιος) Ιστορία του Κινηματογράφου Ι (Παραδείση Μαρία) Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Κράτος και Θέαμα (Βουδούρη Δάφνη) Η' εξάμηνο Ανάλυση Μηνύματος (Ψύλλα Μαριάννα) Θεωρίες των Τεχνολογιών ΙΙ (Ζέρη Περσεφόνη) Δίκαιο των Μέσων ΙΙ - Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης (Κική Ιωάννα) Ηθολογία και Επικοινωνία (Ποταμιάνος Δημήτρης) Δημοσιογραφικό Εργαστήριο ΙV Εικόνα και Πολιτισμός (Σκαρπέλος Ιωάννης) Ιστορία της Τέχνης ΙΙ (Φουντουλάκη Ευτυχία) Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ (Παραδείση Μαρία) Οικονομία και Πολιτισμός (Λέανδρος Νικόλαος) Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυμέσα (Δάλλας Κωστής) Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ε' εξάμηνο Αγγλική Γραφή: Παραγωγή Κειμένου (Κόκκορη Πατρίσια) Καταναλωτική Συμπεριφορά, Ψυχολογική και Πολιτισμική Διάσταση (Ποταμιάνος Δημήτρης, Ποταμιάνος Γρηγόριος ) Οικονομικά των Μέσων Ι (Λέανδρος Νικόλαος) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων Ι (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Ιστορία του Βιβλίου, της Γραφής και της Ανάγνωσης (Δημηρούλης Δημήτρης) Αισθητική των Μέσων Ι (Καββαθάς Διονύσιος) Πολιτική Επικοινωνία Ι (Ψύλλα Μαριάννα) Ιστορία της Τέχνης Ι (Φουντουλάκη Ευτυχία) Οπτικός Πολιτισμός (Σκαρπέλος Ιωάννης) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών Ι (Σκαρπέλος Ιωάννης) Στρατηγικό Marketing Ιστορία των Μέσων Ι (Μπάλτα Αθανασία) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου Ι (Κακαβούλια Μαρία) Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (Κική Ιωάννα) Θεωρίες των Μέσων Ι (Ψυχογιός Δημήτριος) Μουσική και Επικοινωνία Ι: Σημασία και Σύμβολα του Ήχου (Τσοκανή Χαρίκλεια) Γυναίκα και Κινηματογράφος (Παραδείση Μαρία) Μαζική Κουλτούρα και Μέσα Ι ΣΤ' εξάμηνο Θεωρίες και Πρακτικές της Επικοινωνίας Ι (Βέλτσος Γιώργος) Δίκαιο του Πολιτισμού (Βουδούρη Δάφνη) Οικονομικά των Μέσων ΙΙ (Λέανδρος Νικόλαος) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙ (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Οργάνωση και Διοίκηση (Τσιβάκου Ιωάννα) Κοινωνική Θεωρια και Επιχειρηματικές Πρακτικές (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Άμεσο marketing Θεωρίες των Μέσων (Ψυχογιός Δημήτριος) Αισθητική των Μέσων ΙΙ (Καββαθάς Διονύσιος) Φύλο και Λογοτεχνία (Κακαβούλια Μαρία) Μαζική Κουλτούρα και Μέσα ΙΙ Μουσική και Επικοινωνία ΙΙ: Σύγχρονες Κουλτούρες και Ύποκουλτούρες (Τσοκανή Χαρίκλεια) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙ (Κακαβούλια Μαρία) Πολιτική Επικοινωνία ΙΙ (Ψύλλα Μαριάννα) Ιστορία των Μέσων ΙΙ (Μπάλτα Αθανασία) Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών ΙΙ (Δάλλας Κωστής) Ιστορία του Θεάτρου (Ανδρεάδης Γιάγκος) Z' εξάμηνο Εικόνα και Επικοινωνία (Σκαρπέλος Ιωάννης) Θεωρίες των Τεχνολογιών Ι (Ζέρη Περσεφόνη) Νέες Τάσεις του Marketing. Σχέσεις Πιστότητας και Επιδόσεις Αναφοράς Κράτος και Θέαμα (Βουδούρη Δάφνη) Επιχειρησιακή Ηθική και Υπευθυνότητα (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων ΙΙΙ (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Διεθνείς Σχέσεις (Ευρυβιάδης Μάριος) Ιστορία του Κινηματογράφου Ι (Παραδείση Μαρία) Δίκαιο των Μέσων Ι - Δίκαιο του Τύπου (Κική Ιωάννα) Εργαστήριο Ρητορικής και Λόγου ΙΙΙ (Κακαβούλια Μαρία) Θεωρίες των Επιστημών (Καββαθάς Διονύσιος) Η' εξάμηνο Θεωρίες των Τεχνολογιών ΙΙ (Ζέρη Περσεφόνη) Ηθολογία και Επικοινωνία (Ποταμιάνος Δημήτρης) Ιστορία της Τέχνης ΙΙ (Φουντουλάκη Ευτυχία) Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων IV (Τσακαρέστου Παναγιώτα) Ανάλυση Μηνύματος (Ψύλλα Μαριάννα) Εικόνα και Πολιτισμός (Σκαρπέλος Ιωάννης) Δίκαιο των Μέσων ΙΙ - Δίκαιο της Ραδιοτηλεόρασης (Κική Ιωάννα) Ιστορία του Κινηματογράφου ΙΙ (Παραδείση Μαρία) Οικονομία και Πολιτισμός (Λέανδρος Νικόλαος) Ψηφιακές Συλλογές και Πολιτιστικά Πολυμέσα (Δάλλας Κωστής) Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ εξάμηνα σπουδών τους και επιθυμούν να εργασθούν σε φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Τμήμα (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, πολιτιστικά τμήματα των Δήμων, κ.ά.) αποκτώντας έτσι και την ανάλογη εμπειρία. Έχει διάρκεια τριων μηνών και για τους συμμετέχοντες προβλέπεται αμοιβή, ανάλογα με το κονδύλιο που διατίθεται κάθε φορά. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνεται στα μαθήματα επιλογής του Η' Εξαμήνου όλων των κατευθύνσεων, και όσοι εργασθούν, εφόσον εν τω μεταξύ δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δεν βαθμολογούνται, αλλά πιστώνονται με 3 διδακτικές μονάδες. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη γλωσσομάθεια των φοιτητών, πράγμα που αποδεικνύεται με την παρουσία ξένης γλώσσας στο πρόγραμμα σπουδών. Στα πλαίσια αυτά προσφέρεται επιπροσθέτως στους φοιτητές η δυνατότητα να ασκηθούν στα δημοσιογραφικά αγγλικά. Έχει επίσης προβλεφθεί να δοθεί η δυνατότητα, σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές, να πραγματοποιούν ένα μέρος των σπουδών τους σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Ινστιτούτα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Τμήμα διαθέτει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα ERASMUS και SOCRATES). Πολύ σημαντικός είναι και ο θεσμός του ελεύθερου φοιτητή-ακροατή, που επιτρέπει σε νέους δημοσιογράφους, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να παρακολουθήσουν μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Στους "ελεύθερους φοιτητές-ακροατές" χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων. Γενικά το Τμήμα ως σύνολο οργανώνει συχνά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσκαλεί επιφανείς ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Επικοινωνία
pill for abortion online abortion pill abortion pills
click here redirect women cheat on their husbands
website viagra softgels viagra superactive canadian
open buy generic viagra viagra soft how to take
abortion pill bleeding website abortion paperwork
cytotec abortion abortion pill online purchase pill abortion procedure
pictures of people with aids information on hiv and aids aids and hiv facts
abortion rules back alley abortions what can terminate a pregnancy
why do men cheat on their girlfriends faithwalker.org did my girlfriend cheated on me
my ex cheated on me my husband cheated now what my husband cheated on me blog
women cheat on their husbands link my husband cheated with a man
i dreamed my wife cheated on me survivingediscovery.com women who cheated
my boyfriend cheated on me with my mom open why do men cheat
adult audio stories tolobel.com adult japanese love stories
signs of unfaithful husband why do women cheat with married men how to cheat on wife
hot sex stories of tamilnadu survivingediscovery.com interacial sex stories 1950 s
dating a married woman open why married men cheat
drug coupon singlvkuchyni.cz viagra online coupon
abortion pill ru486 abortion pill abortion atlanta
cialis savings and coupons prescription drug card cialis coupons free
pharmacy discount coupon site viagra coupons free
cvs sale usingprogramming.com cvs sales this week
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
viagra manufacturer coupon 2015 dotnetblogengine.net pharmacy discount coupon
diflucan 100mg levofloxacin azithromycin 500mg
viagra online coupon factus.dk discount prescription coupons
viagra coupon blog.brunothalmann.com viagra coupons printable
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι απόφοιτοι μπορούν ν' απασχοληθούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κρατικά και ιδιωτικά, σε εταιρείες ερευνών, σε γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων κομμάτων, επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Η ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος. Η κατάσταση στο χώρο παραμένει άναρχη και ρευστεή. Η ποιότητα πολλές φορές θυσιάζεται στο βωμό της ακροαματικότητας και η επαγγελματική δεοντολογία υποχωρεί μπροστά στις ευκαιρίες για γρήγορη ανάδειξη. Ο ανταγωνισμός, λοιπόν, είναι σκληρός. Σίγουρα, όμως, τα τυπικά προσόντα των αποφοίτων είναι ισχυρότερα από αυτά που προσφέρουν αντίστιοχες ιδιωτικές σχολές. Η κατάσταση είναι πιο σταθερή και οι προοπτικές ευοίωνες στον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Όλο και περισσότεροι φορείς (επιχειρήσεις, οργανισμοί, κόμματα κ.λπ.) αντιλαμβάνονται την ανάγκη σωστότερης και πιο έντονης επικοινωνίας με το περιβάλλον τους, πράγμα που τους οδηγεί στη στελέχωση ειδικών γραφείων Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σχεδιαστές Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Διευθυντές Διαφήμισης Image Maker (Δημιουργός Προσωπικοτήτων) Διευθυντής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ειδικοί Δημοσίων Σχέσεων
ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
click here wife cheated how to know if wife has cheated
affairs with married men what makes married men cheat go
redirect read here why do married men cheat on their wives
open types of women who cheat cheat on wife
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
go abortion in canada read here
cheat on husband click unfaithful husbands
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
hiv aids organizations transmission of hiv where to get hiv test
how many women cheat on husbands types of women who cheat cheat husband
how many women cheat on husbands thesailersweb.com infidelity in marriage
dating for married click why do wife cheat
why most women cheat blog.ivanovtech.com types of women who cheat
adult interactive stories blog.icuracao.net interactive adult stories
best android spy apps free click best spy apps
how to coupon at rite aid waughkc.com walgreens in store coupons
abortion clinics in greensboro nc spontaneous abortion what is the latest you can have an abortion
walgreens photo online coupon walgreens coupons in store free pharmacy discount card
prescription drug coupon coupon pharmacy walgreens photo promo
rite aid drug stores blog.myexpensesonline.co.uk rite aid store survey
cephalexin 250mg krishnan.co.in cephalexin 500mg
revia ilkpirlantam.com dapoxetine 60mg
rifaximin deltasone 20mg cipro 250mg
drugs coupons open prescription transfer coupon
prescription card discount mba-institutes.com free cialis coupon
free prescription cards click free prescription drug cards
viagra.com coupon coupons for drugs prescription coupons
viagra coupons 2016 go viagra coupon codes
viagra discount coupons online go pet prescription discount card
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Share
ΓΙΩΡΓΟΣ Τ.
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Μείωση Βάσεως;;;

Υπάρχει περίπτωση να πέσει η βάση της σχολής ;;;
Ήδη η βάση της έχει πέσει κατά 420 μόρια το 2013 από το 2012, μπορεί αυτή η καθοδική πορεία να συνεχιστεί ή θα ανεβεί έτσι κι αλλιώς από τις καλύτερες συγκριτικά βαθμολογίες("ευκολότερα θέματα εξετάσεων") από πέρσι καθώς ανήκει και στις περίφημες μεσαίες σχολές ;;;

Είναι δυνατή μία μείωση της τάξεως των 350 μορίων της βάσης των ΜΜΕ της Παντείου;;; 

 Ευχαριστώ προκαταβολικά.

how to cheat on husband dating for married people find an affair
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
viagra 100mg tablet buy viagra in toronto online
cheater click i dream my husband cheated on me
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
redirect married men that cheat cheaters
go abortion in canada read here
men and women meet and cheat meet and cheat
why some women cheat click why married men cheat
rite aid online coupon techgirls.com.br discount prescription coupons
android spy sms site spyware cell phone
tretinoin amoxicillin priligy pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 688 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αργυρώ Φ.
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Αθλητικογραφία
Γεια σας! Με λένε Αργυρώ και πήρα μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις...Με ενδιαφέρει το τμήμα της Παντείου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και θα ήθελα να ρωτήσω αν απο αυτό το τμήμα θα μπορούσα να ασχοληθώ με την αθλητικογραφία; Ευχαριστώ πολύ!
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
open buy generic viagra viagra soft how to take
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
why do men cheat on their girlfriends go did my girlfriend cheated on me
adult dog sex stories tolobel.com incest nifty sex stories
dating for married why do married men cheat wifes who cheat
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
viagra prescription coupon free prescription card discount card for prescription drugs
viagra free sample coupons gallaghermalpractice.com free prescription cards discount

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 713 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 Φυσικά και μπορείς Αργυρώ. Και επειδή είμαι σ'αυτό το τμήμα σ λέω μ σιγουριά πως είναι από τα καλύτερα, και πως έχει και πολλές επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση.
read women cheat husband website
click here redirect women cheat on their husbands
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
website how taking viagra works viagra superactive canadian
Υποβλήθηκε πριν από 688 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
ΝΙΚΟΣ
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΠΑΝΤΕΙΟ
 Γεια σας!Ενδιαφερομαι να δωσω κατατακτηριες για το συγκεκριμενο τμημα φετος και θα ηθελα να μου δωσετε την συμβουλη σας.Αξιζει να προσπαθησω; Υπαρχουν προοπτικες απασχολησης σε τυπο αργοτερα επειδη ενδιαφερομαι να εργαστω πανω στις εφημεριδες. Οποιαδηποτε απαντηση θα με βοηθουσε!!! :)
women who cheated online read
how to catch a cheat cheat on my wife online
viagra 100mg tablet redirect online
open read here viagra soft how to take
redirect read here open
click here wives that cheat catch a cheat
cheater click i dream my husband cheated on me
my ex cheated on me my husband cheated now what my husband cheated on me blog
i cheated on my boyfriend should i tell him i had a dream i cheated on my boyfriend i cheated on my boyfriend and told him
my husband cheated site why do wifes cheat
walgreen coupon code photo pharmacy discount coupons rite aid krazy coupon lady

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1346 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Σχόλια (1)

 Ειδικότερα στον τύπο τα πράγματα ήταν σκούρα και πρό κρίσης.

Πιστεύω πως οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν θα κάνουν τη διαφορά (έτσι κι αλλιώς οι κατατακτήριες είναι μια δύσκολη υπόθεση). Σκέψη ίσως καλύτερα την περίπτωση να καλλιεργήσεις το ταλέντο σου προς τη δημοσιογραφία με πρακτικές γνώσεις σε ένα εργαστήρι και να διευρύνεις τις γνώσεις σου σε κάποιον τομέα που άπτεται του βασικού  τίτλου σπουδών αλλά κι έχει ταυτοχρονα ενδιαφέρον στη δημοσιογραφία (έτσι λχ αν κάποιος τελείωσε οικονομοδιοικητικό ΤΕΙ, με επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις στα οικονομικά και δεξιότητες στη δημοσιογραφία θα μπορούσε να κάνει οικονομικό ρεπορταζ αλλά και να διεκδικήσει κάποια θέση στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις βασικές του σπουδές).

ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
redirect catch a cheat dating for married men
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read website how to catch a cheater
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
website open why women cheat on men they love
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
Υποβλήθηκε πριν από 1345 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Σχόλια (0)

 Σας ευχαριστώ για την έγκαιρη απάντηση σας. Απ’ ότι κατάλαβα με τα όσα μου γράφετε την θεωρείτε μέσα στις κακές σχολές του 1ου πεδίου παρόλο που η βάση της είναι αρκετά υψηλή. Αυτό ίσως είναι οξύμωρο. Στις προοπτικές απασχόλησης τα ΜΜΕ έχουν αρκετή ζήτηση και δεν είναι δυνατόν να σταματήσει διότι όλο και διευρύνονται τα όρια τους. Θα παραθέσω το αντίστοιχο παραπάνω σχόλιο από τις προοπτικές απασχόλησης της εν λόγω σχολής: «Σίγουρα, όμως, τα τυπικά προσόντα των αποφοίτων είναι ισχυρότερα από αυτά που προσφέρουν αντίστοιχες ιδιωτικές σχολές». Αντίθετα εσείς υποστηρίζεται πως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Πώς είστε τόσο σίγουρος; Δηλαδή εγώ που έχω τελειώσει το Πολιτικό της Παντείου δεν θα μπορέσω με αυτό το δεύτερο πτυχίο να κάνω πολιτικό ρεπορτάζ ενώ με το ΕΕΣ θα ήταν πιο εύκολο με σοβαρή δουλειά μεν αλλά απλησίαστα δίδακτρα δε;;

Φιλικά,

Νίκος 

pill for abortion online website abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
how to catch a cheat dating for married men online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link married cheat online
website my wife cheated why women cheat on men they love
medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 1345 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Άλλες Σχολές
Share
- -
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΕΠΙΚΟΙΝ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ

 ΓΕΙΑ ΣΑΣ. ΜΕ ΛΕΝΕ ΒΙΚΥ, ΕΙΜΑΙ 23 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ. ΘΑ 

ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ,ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ  ΚΑΘ ΑΥΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΤΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ? ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΜΕ ΤΗΝ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΕΥΣΤΑΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ?

cytotec abortion open abortion pill online purchase
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1651 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Σχόλια (2)
αν εισαι ομορφη θα πας μπροστα...
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 1651 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Σχόλια (0)

Πολυ συχνα ισχυει ...

pill for abortion online abortion pill abortion pills
read women cheat husband website
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1542 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Σχόλια (1)

 Η αλήθεια είναι πως οι απόφοιτοι του Τμήματος, δεν κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα με τη στενή έννοια.

Σκέψου πως στην πράξη το επάγγελμα του δηοσιογράφου, μπορεί να το ασκήσει ο οποιοσδήποτε χωρίς καν κάποιο τυπικό προσόν. Βέβαια, τελειώνοντας ένα Τμήμα σαν το δικο σου, θεωρείται πως πλεονεκτείς σε γνωστικό υπόβαθρο, σε επιστημονικό κύρος και δεξιότητες, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό και στον εργασιακό χώρο, πράγμα που ενίοτε συχνά δεν συμβαίνει.

Έτσι λοιπόν, στην αγορά εργασίας  βλέπουμε να έχει διαμορφωθεί ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο πολλές φορές βλέπουμε να έχουν καθιερωθεί άτομα χωρίς σχετικές σπουδές και συχνά χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια.

Όσον αφορά τον ΑΣΕΠ, υπάρχουν κάποιες, λίγες όμως, θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για πτυχιούχους των πανεπιστημιακών Τμημάτων ΜΜΕ (λ.χ. ΕΡΤ, ΑΠΕ) και πέραν αυτών όλες όσες αφορούν θέσεις του δημοσίου που αναφέρονται σε Πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ (συνήθως οικονομοδιοικητικές). Επίσης μπορούν και συμμετέχουν σε εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Δοίκησης και στο Διπλωματικό Σώμα (το δικαίωμα αυτό το έχουν και οι πτυχιούχοι των λοιπών ΑΕΙ).

Τέλος, συνοπτικά να αναφέρουμε πως οι πτυχιούχοι του Τμήματος, εχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις στην αγορά εργασίας ως:

  ως Δημοσιογράφοι, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος, Ραδιοφωνία, Τηλεόραση),σε υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου, ως εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.,σε Γραφεία Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων σε Διαφημιστικές Επιχειρήσεις,ως Σύμβουλοι Επικοινωνίας σε επιχειρήσεις ή Ιδρύματα,ως Πολιτιστικοί Σύμβουλοι (ΟΤΑ, Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς)

  pill for abortion online abortion pill abortion pills
  most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
  website infidelity why women cheat on men they love
  Υποβλήθηκε πριν από 1651 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

     
  Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

  Σχόλια (0)
  Εφόσον, όμως και μέσω της Δημοσιογραφικής σχολής μπορείς να έργαστεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που αφορούν την διαφήμιση, το marketing και τις δημόσιες σχέσεις γιατί πιστεύεις ότι ανάμεσα σε Δημοσιογραφία και Πολιτικές Επιστήμες π.χ είναι καλύτερη και με περισσότερες προοπτικές η δεύτερη σχολή; Ειδικά και με το ανάλογο μεταπτυχιακό, νομίζω ότι και από την Δημοσιογραφία "ανοίγονται" πόρτες.
  pill for abortion online abortion pill abortion pills
  redirect catch a cheat dating for married men
  how to catch a cheat go online
  generic mexico pharmacy viagra open link
  link husband watches wife cheat married cheat
  why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
  Υποβλήθηκε πριν από 1311 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  Άλλες Σχολές
  Share
  Μαριος Σ.
  Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011
  Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα ΕΠΙΚΟΙΝ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ - Δημοσιογραφια
  Ποιές οι προοπτικές των αποφοίτων τμημάτων Επικονωνίας και ΜΜΕ και που μπορούν να ασχοληθούν πλήν της δημοσιογραφίας?? Ενας απόφοιτος ΙΕΚ ή Ελευθέρων Σπουδών και ένας απόφοιτος Πανεπιστημιακού τμήματος ΜΜΕ διεκδικούν τις ίδιες θέσεις στην αγορά εργασίας και έχουν την ίδια ζήτηση και απορρόφηση?? Υπάρχουν άλλα τμήματα που μπορούν να σ δημιουργήσουν υπόβαθρο για να γίνεις δημοσιογράφος πλήν των τμημάτων ΜΜΕ?? Γιατί βλέπω σε Οδηγούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού ότι οι σχολές Φιλολογίας,Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών ,οι απόφοιτοι τους μπορούν να δουλέψουν σε ΜΜΕ !? Αν ναι ,στις ίδιες θέσεις με τους αποφοιτους ΜΜΕ?
  women who cheat on their husband click unfaithful husband
  link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
  link husband watches wife cheat married cheat
  open open cheat on wife
  free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
  men and women go meet and cheat
  why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
  cipro 500mg twice a day ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin use
  viagra prescription coupon singlvkuchyni.cz discount card for prescription drugs
  free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions

  Σχόλια ( )
  Υποβλήθηκε πριν από 1807 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
  Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

  Σχόλια (1)

  Το επάγγελμα του Δημοσιογράφου δεν είναι κατοχυρωμένο επαγγελματικά, με αποτέλεσμα να μπορεί να το ασκήσει ο οποισδήποτε. Δηλ. δεν υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στων πτυχιύχο των σχολών ΜΜΕ, τον φιλόλογου ή τον σπουδαστη ΙΕΚ.

  Αυτό βέβαια που μετράει είναι η προσωπικότητα και οι ιδιαίτερες δεξιότητες του κάθε ατόμου.

  Η δική μας συμβουλή γενικότερα είναι, στο μηχανογραφικό, να κάνετε όσο γίνεται πιο "ανοιχτές" επιλογές - τύπου ομπρέλας, για να έχετε στην αγορά εργασίας περισσότερες εναλλακτικές.

  Έτσι θα μπορείτε λ.χ. να σπουδάσετε φιλολογικά, οικονομικά, νομικά,  παραϊατρικά  επαγγέλματα και να συνδυάσετε τις γνώσεις αυτές, εφαρμόζοντάστες και  σε συγκεκριμένους τομείς της δημοσιογραφίας (λχ δικαστικό, οικονομικό ρεπορταζ)

  Οι σπουδές αυτές σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να συνδυαστούν και με εξειδικευμένες γνώσεις στη Δημοσιογραφία (όχι απαραίτητα σε πανεπιστήμιο).

  Ένας πτυχιούχος των σχολών ΜΜΕ, εκτός των άλλων ευνοείται στο να ασχοληθεί σε τομείς που έχουν να κάνουν με τις δημόσιες σχέσεις, την επικοινωνία, τη δαφήμιση και τις πωλήσεις.

  read read here how to catch a cheater
  how to know if wife has cheated online women who cheat on men
  why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
  Υποβλήθηκε πριν από 1806 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   [Κλείσιμο]
  Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

  Σχόλια (1)
  Αρα με λίγα λόγια δεν θεωρείται καλή επιλογή τα τμήματα ΜΜΕ? Δηλαδή οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα με την ίδια επάρκεια με έναν απόφοιτο των ΜΜΕ? Επίσης ο απόφοιτος των ΜΜΕ δεν είναι πιο εξειδικευμένος σε σχεδόν όλους τους τομείς δημοσιογραφίας και όχι μόνο σε έναν? Δεν υπερτερεί δηλαδή? Επιπροσθέτως μπορεί στην σχολή των ΜΜΕ να πάρει εξειδίκευση(δηλαδή πολιτικό ρεπορτάζ,αθλητικό,οικονομικό)?? Και ποιά θεωρούνται τμήματα ''ομπρέλες'' για κάποιον που θέλει να γίνει δημοσιογράφος??
  ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
  most women cheat married men dating wives that cheat
  how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
  women love to cheat open online
  website open why women cheat on men they love
  Υποβλήθηκε πριν από 1806 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    [Κλείσιμο]
  Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

  Σχόλια (1)

  Τυπικά δεν υπάρχει κάποια υπεροχή αυτού που σπούδασε δημοσιογραφία σε σχέση με οποινδήποτε άλλο μη πτυχιούχο.

  Ουσιαστικά δεν θα διαφωνήσω, πως οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν την εξειδικευμένη γνώση, που έχει ένας απόφοιτος της σχολής δημοσιογραφίας.

  Εάν πάρεις όμως το πρόγραμμα σπουδών μιας σχολής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, και κάνεις το ρητορικό ερώτημα "και μετά από  όλα αυτά θα γίνeι ο απόφοιτος ένας τέλειος λ.χ. αρθρογράφος;". Νομίζω πως θα απαντήσεις από μόνο σου πως αυτό εξαρτάται και από τα ιδιαίτερα ταλέντα του ατόμου.

  Σε καμιά περίπτωση δεν παραγνωρίζω την αξία των εξειδικευμένων  σπουδών τις οποίες και προτείνω, αλλά μάλλον όχι σε πανεπιστημιακό επίπεδο (μέσα σε 2 χρόνια σε ένα ΕΕΣ μπορείς να αποκτήσεις όλη την πρακτική γνώση και την εξοικέιωση που χρειάζετσαι με το αντικέιμενο).

  Βάση και ομπρέλα για τη Δημοσιογραφία μπορεί να αποτελέσει οποιαδήποτε εξειδίκευση σου αρέσει δευτερευόντως (ανέφερα μερικά παραδειγματα, λέω ακόμη ένα λ.χ. και τεχνολογική σχολή ακόμη να τελειώσεις θα μπορείς να εξειδικευτείς στην αντίστοιχη αρθρογραφία σε περιοδικά που έχουν σχέση είτε με νέες τεχνολογίες, είτε με επιστήμη, είτε με αυτοκίνητα).

  Τέλος, δες και το παράδειγμα πως η συντριπτική πλειοψηφία όσων είναι δημοσιογράφοι και μάλιστα κύρους, δεν έχουν τελειώσει το αντίστοιχο ΑΕΙ, αλλά οι περισσότεροι έχουν τελειώσει τη Νομική, τη Φιλολογία και τα Οικονομικά.

  ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
  online purchase abortion pill click here pill for abortion online
  ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
  click here redirect women cheat on their husbands
  women who cheated signs of unfaithful husband read
  women love to cheat click here online
  how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
  Υποβλήθηκε πριν από 1805 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

      
  Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

  Σχόλια (0)

  καλα τα μιλας  φιλεναδα να σε δω απο κοντα!!!!! 

  online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
  reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
  most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
  click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
  why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
  Υποβλήθηκε πριν από 1453 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  Άλλες Σχολές
  Share
  ΣΟΦΙΑ
  Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011
  Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές ΕΠΙΚΟΙΝ. & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ   ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚ. ΟΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΙΚ. ΠΑΝΕΠ.
  Ερώτηση για τη Σχολή Δημοσιογραφίας

  Γεια σας. Με λένε Σοφία πήρα μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις.

  Σαν στόχο έχω βάλει τη Δημοσιογραφία. Η δεύτερη επιλογή μου κινήται ανάμεσα στις Πολιτικές Επιστήμες και στην Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών. Θα ήθελα τα "φώτα" σας για αυτές τις επιλογές,   Ευχαριστώ πολύ.

  ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
  online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
  cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
  most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
  go cheater click
  open under arm viagra read here
  redirect read here open
  click here how to cheat wife how to know if wife has cheated
  redirect read here why do married men cheat on their wives
  open open cheat on wife
  go redirect pregnancy termination options

  Σχόλια ( )
  Υποβλήθηκε πριν από 1818 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
  Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

  Σχόλια (1)
  Γειά σας. Με λενε Αναστασια και είμαι 16 χρονών.. Είμαι Β Λυκείου και στόχος μου είναι το πανέπιστημιο σας. Αγαπάω παρα πολυ την δημοσιογραφία και θέλωνα ασχοληθώ με το παθος μου. Βέβαια δεν ξέρω πολλα πράγματα για το τμήμα αυτο.. οπως τα μόρια που πρέπει να βγάλω και τα διδακτρα.. Μήπως 8α μπορούσατε να μου πειτε αυτά τα βασικα για να ξέρω προς το που οδεύω; Ευχαριστω!!!
  ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
  women who cheated online read
  website open why women cheat on men they love
  Υποβλήθηκε πριν από 1681 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
  Κυριακή, 7 Ιουλίου 2013

  Σχόλια (0)
   μπορω ν περασω στο τμημα διεθνων και ευρωπαικων παν.μακεδονιας απο 1ο πεδιο?
  pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
  ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
  how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
  women love to cheat when women cheat online
  Υποβλήθηκε πριν από 1055 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
  Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

  Σχόλια (2)
   Σοφία, αυτό που μας δειχνει η εμπειρία μέσα από την παρατήρηση της αγοράς εργασίας, είναι πως  σε πρώτη φάση στις προπτυχιακές σου σπουδές καλό είναι να κοιτάξεις, οι επιλογές σου να είναι, όσο γίνεται πιό "ανοικτές" ώστε να έχεις πιο πολλές εναλλακτικές για τη συνέχεια.

  Με το σκεπτικό αυτό, δεν θα ήμουν και πολύ θετικός με την επιλογή της δηοσιογραφίας σαν πρώτη επιλογή, με την έννοια πως οι πτυχιούχοι του τμήματος δεν κατοχυρώνουν κάποιο συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα. Η πλειοψηφία όσων ασκούν τη δημοσιογραφία έχει τελειώσει άλλα τμήματα και συχνά "παντρεύουν" την διαφορετική αυτή εξειδίκευση με το μεράκι ή την κλήση τους προς τη δημοσιογραφία πράγμα που τους βοηθά συχνά να αναδειχθούν σε συγκεριμένο τομέα της (λχ δικαστικό, οικονομικό, ιατρικό ρεπορταζ κλπ). Παράλληλα κάνουν και σπουδές σε Ελεύθερα Εργαστήρια ή (όχι απαραίτητα) κάποιες Μεταπτυχιακές Σπουδές στον τομέα της Επικοινωνίας..

  Πιστεύω πως τις δεξιότητες και ικανότητες, που σου καλλιεργεί το συγκεκριμένο τμήμα, στον τομέα της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, παρομοίως μπορούν να σου τις ενισχύσουν και τα άλλα τμήματα που αναφέρεις αρκεί βέβαια να βοηθάει και η προσωπικότητά σου. Ωστόσο, δεν θα ήμουν αρνητικός να επιλέξεις τη δημοσιογραφία, μόνο στην περίπτωση που πραγματικά είσαι ξεκάθαρη και  βλέπεις μέσα σου, πως ζεις και αναπνέεις αποκλειστικά για τον χώρο αυτό και για τίποτε άλλο!

  'Οσον αφορά τα άλλα δυο τμήματα, με κριτήριο την επιλογή "τύπου ομπρέλλας" που αναφέραμε παραπάνω, θα προτιμήσω το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν. Πειραιά ή του Παν. Μακεδονίας (όχι της Παντείου), με κριτήριο κυρίως τη δυνατότητα που θα έχεις να ασχοληθείς - εκτος των άλλων - με πιο χειροπιαστά πράγματα της αγοράς εργασίας, αφού τελειώνοντάς τα αποκτάς τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο (στον Πειραιά πρέπει να διαλέξεις στο 1ο έτος την αντίστοιχη κατεύθυνση).

  ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
  click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
  viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
  generic mexico pharmacy viagra buy viagra online at link
  why husband cheat unfaithful husband cheat wife
  medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
  how could my husband cheated on me scottdangelo.com i told my husband i cheated
  why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
  Υποβλήθηκε πριν από 1818 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
  Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

  Σχόλια (0)
  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ 
  ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.....???????
  ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
  online purchase abortion pill click here pill for abortion online
  most women cheat wives that cheat
  how to catch a cheat go online
  website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
  open read here viagra soft how to take
  why husband cheat unfaithful husband cheat wife
  website infidelity why women cheat on men they love
  Υποβλήθηκε πριν από 1077 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

   [Κλείσιμο]
  Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

  Σχόλια (2)
   επειδη κ γω δρισκομαι σε αναλογο διλημα,γιατι λετε οχι της παντειου?εχω ακουσει πολυ καλα σχολια...
  cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
  read women cheat husband website
  how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
  viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
  how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
  website open why women cheat on men they love
  Υποβλήθηκε πριν από 1429 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    [Κλείσιμο]
  Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

  Σχόλια (1)

  Καλησπέρα, είμαι φοιτήτρια του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά,

  Η διαφορά του τμήματός μας με αυτό της Παντείου είναι καταρχάς ότι το ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ έχει μαθήματα οικονομικού πυλώνα, 2 ξένες γλώσσες(αγγλικά υποχρεωτική και μάλιστα πρέπει να έχεις πολύ καλό επίπεδο,επιλογής γαλλικά ή γερμανικά ή αραβικά-εκμάθηση), επίσης όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών το ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ είναι πολύ πιο διευρυμένο και σαφώς έχουμε πιο πολλά μαθήματα. Όσον αφορά το ΔΕΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ είναι θεωρητικό τμήμα, δεν έχει οικονομικά μαθήματα-δεν μπορείς να γραφτείς πχ στο Οικονομικό Επιμελητήριο κλπ κλπ και τέλος έχει μόνο μια ξένη γλώσσα. πολύ καλό και απαιτητικό τμήμα, με πολύ καλό-εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. Ελπίζω να σε βοήθησα :)

  pill for abortion online website abortion pills
  medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
  Υποβλήθηκε πριν από 1056 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

      
  Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

  Σχόλια (0)
   επειδη ενδιαφερομαι κι εγω για τη συγκεκριμενη σχολη δεν καταλαβα ακριβως τη διαφορα παντειου και πειραια.αλλα θα ηθελα να ρωτησω κυριως τη διαφορα αυτων με την αντιστοιχη σχολη στο πανεπιστημιο μακεδονιας. ποια θεωρειται ως καλυτερη? 
  ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
  women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
  why husband cheat unfaithful husband cheat wife
  how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
  Υποβλήθηκε πριν από 1054 ημέρες
  Προσθέστε το σχόλιο σας

  Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    [Κλείσιμο]
  Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

  Σχόλια (1)
  γεια σας...με βαση τα λεγομενα σας...πιστευετε οτι ολοι οι δημοσιογραφοι που εχουν τελιωσει απο τν σχολη σας εχουν μπει με καποιο μεσον στη δουλεια τους?εφοσον το επαγγελμα δν παρεχει αποκατασταση?
  pi